Click here to load reader

INFORMACJA DLA RODZICÓW - v1. · PDF fileINFORMACJA DLA RODZICÓW Drodzy Rodzice, Opracowaliśmy niniejszą kolorowankę w nadziei, że pomoże ona Wam w przygotowaniu dziecka do

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INFORMACJA DLA RODZICÓW - v1. · PDF fileINFORMACJA DLA RODZICÓW Drodzy Rodzice,...

INFORMACJA DLA RODZICW Drodzy Rodzice, Opracowalimy niniejsz kolorowank w nadziei, e pomoe ona Wam w przygotowaniu dziecka do operacji serca. Z wasnego dowiadczenia wiemy, jak trudno jest wytumaczy dziecku, co spotka je przed, podczas i po operacji kardiochirurgicznej. Dlatego postaralimy si w sposb maksymalnie prosty zilustrowa i opisa waniejsze etapy pobytu dziecka w szpitalu. Kolorowank moecie wykorzysta na wiele sposobw: czyta dziecku, da mu do kolorowania, rozmawia z nim o danych sytuacjach, ktre pojawi si w nadchodzcej przyszoci. Dzieci najczciej boj si operacji. Pytaj, czy to bdzie bolao, co bdzie si z nimi dziao w szpitalu, czy rodzice bd przy nich przez cay czas.? S to normalne pytania i bardzo wane jest bycie szczerze na nie odpowiedzieli, starajc si je wszystkie traktowa w sposb jak najbardziej naturalny. Bo nic nie moe bardziej wystraszy dziecka jak przeraeni, zapakani rodzice. Zachcamy rwnie do przekazania kolorowanki nauczycielowi dziecka lub jego opiekunowi w przedszkolu, by dziki niej mg wyjani pozostaym dzieciom, dlaczego Wasze ma blizn na piersi. Skadamy szczeglne podzikowania Monice Bystrzyskiej, mamie Paweka (HLHS) - za bezpatny druk oraz Krzysztofowi Pawowskiemu, dziadkowi Marty (HLHS) - za bezpatne opracowanie graficzne kolorowanki. W imieniu Funduszu na Rzecz Dzieci z Wadami Serca Dina Radziwiowa przewodniczca

Zosia z mam s w gabinecie lekarskim. Pan doktor dokadnie bada dziewczynk. Dugo osuchuje jej serduszko. Mwi, e trzeba je naprawi. Najblisze dni Zosia spdzi w szpitalu.

Strona 1

Wszyscy s tu dla niej bardzo serdeczni. Ju po chwili Zosia ley w duym, wygodnym eczku. Wok widzi inne dzieci. Stara si do nich umiecha. Mocno tuli ukochanego misia. Oboje s bardzo dzielni.

Strona 2

Do pokoju czsto przychodz mie panie pielgniarki. Zosia najbardziej lubi pani Krysi. Ona jest zawsze umiechnita i stara si nie sprawia dzieciom blu. Niestety, nie zawsze jest to moliwe. Zosia nie lubi pobierania krwi. Pani Krysia zaciska opask na jej

rczce i wkuwa igiek.

Strona 3

Teraz przyszed czas na wizyt u dziwnego fotografa. W ciemnym pokoju znajduje si specjalny aparat do zdj. To jest rentgen. Na zdjciu nie ma umiechnitej buzi Zosi, ale wida na nim wszystko co ma ona w rodku.

Strona 4

Pielgniarka budzi Zosi bardzo wczenie rano i daje jej lekarstwa. Mama myje creczk dokadnie specjalnym mydem i ubiera jej du koszulk. Mi te ma podobn. Chocia dziewczynka jest godna nie dostaje niadania razem z innymi dziemi. Nie wolno jej te pi.

Strona 5

Zosi odwiedza dziwnie ubrany pan doktor. Ma na twarzy maseczk, a na gowie mieszny czepek. To pan chirurg. Wanie on bdzie dzisiaj naprawia serduszko Zosi. Chocia wyglda tajemniczo, jego umiechnite oczy budz sympati. Temu panu mona zaufa.

Strona 6

Chwil pniej Zosia zostaje przeniesiona na ko na kkach i jedzie dugim korytarzem. Przejadka wydaje si jej bardzo przyjemna. Prbuje rozglda si wokoo, ale krci si jej w gowie.

Strona 7

Nad Zosi pochyla si umiechnita pani anestezjolog. To ona obiecaa dziewczynce, e wyle j do krainy snw na cae przedpoudnie. Zosia zupenie si nie boi. Gdy pani doktor nakada jej maseczk, oddycha gboko. Czuje, e oczy si jej same zamykaj.

Strona 8

Podczas operacji Zosia nic nie czuje. Jest wanie na spotkaniu z Kubusiem Puchatkiem. Wok plsaj Tygrysek, Krlik i Prosiaczek. Wyjadaj razem przepyszny mid z baryek. Nad snem Zosi czuwa sympatyczna pani anestezjolog.

Strona 9

Pobudka nie jest ju taka mia. Zosia czuje, e nie moe si ruszy. Do jej ciaa przyczepionych jest duo elektrod. Na buzi ma aparat z tlenem, a do rczki podczon kroplwk. Wszdzie syszy dzwonki. Po chwili znw zapada w sen.

Strona 10

Gdy ponownie si budzi, s przy niej mama i tata. Staraj si namwi Zosi do jedzenia. Niestety, nic jej nie smakuje. Nie ma nawet ochoty na ulubiony jogurt. Cigle troch dziwnie si czuje. Widzi jednak, e ju coraz mniej urzdze ma podczonych do ciaa.

Strona 11

Zosia moe ju siada w ku. Teraz chtnie bawi si z mam i dziemi z pokoju. Na cianie wisi pikna laurka. To od koleanek z przedszkola, ktre bardzo za ni tskni. Ona te o nich myli i o zabawach z nimi.

Strona 12

Pan doktor oglda serduszko Zosi na telewizorku. Umiecha si. Nie ma obaw serce dziewczynki jest naprawione i Zosia moe wraca do domu. Pielgniarki prosz, eby o nich nie zapomniaa i czasem je odwiedzia. Moe podczas wizyt kontrolnych?

Strona 13

Zosia razem z misiem biegnie szpitalnym korytarzem. Chce koniecznie poegna si z dziemi ze swego pokoju. Mama w tym czasie pakuje wszystkie rzeczy dziewczynki. Laurk od przyjaci i swoje rysunki Zosia chce zostawi na pamitk w szpitalu, eby innym te byo weselej.

Strona 14

W domu czeka na ni stskniona rodzina. Tata, siostra, dziadkowie, caa gromadka wujostwa i dzieci. Wszyscy ciesz si z powrotu Zosi. Przynieli jej te duo prezentw. Dziewczynka jest bardzo szczliwa.

Strona 15

Zosia z dum pokazuje kreseczk na swojej piersi. Mi nie chce by gorszy. Jego serce te bije jak dzwon. Oboje prosz mam, aby to wszystko opisaa, a dziadka, by to narysowa. To dla innych maych pacjentw, ktrzy chc by dzielni i szczliwi jak Zosia i jej mi.

Strona 16

INFORMACJA O FUNDUSZU Fundusz na Rzecz Dzieci z Wadami Serca powsta we wrzeniu 2004 roku z inicjatywy rodzicw, ktrych dzieci urodziy si ze zoonymi wadami serca. Jest organizacj oglnopolsk, niezalen od orodkw medycznych, jedn z nielicznych zajmujcych si tym problemem w Polsce. Cele Funduszu: wspieranie i informowanie rodzicw o moliwociach leczenia wad serca w

Polsce; umoliwienie kontaktu z innymi rodzicami dotknitymi podobnym problemem

(tworzymy wasn baz danych na postawie formularzy informacyjnych nadesanych przez rodzicw);

dotarcie do lekarzy: ginekologw, poonikw, neonatologw i pediatrw z informacj, jakie szanse maj dzieci, zwaszcza z wczenie wykryt wad, dziki postpowi w kardiochirurgii;

informowanie o moliwociach specjalistycznych bada prenatalnych (przede wszystkim USG midzy 18 a 24 tygodniem ciy) i ich roli w rozpoznawaniu i leczeniu wad serca;

zorganizowanie pomocy finansowej dla osb w trudnej sytuacji: na badania, opiek;

w trakcie operacji czy pobyt w innym miecie zwizany z leczeniem dziecka.

Zaley nam na kontakcie z rodzicami dzieci z rnymi wadami serca i leczonych w rnych orodkach. Dziki temu pomoemy rodzicom

i dzieciom w wymianie informacji i dowiadcze.

Trudno przeceni pomoc, jak ludzie, ktrym rodzi si chore dziecko mog dosta od innych rodzicw

(Joanna Sokoliska, Wysokie Obcasy, 21 maja 2005) Fundusz dla Dzieci z Wadami Serca dziaa przy Fundacji dla Polski (www.fdp.org.pl), istniejcej od 1990 roku. Podstawowym celem Fundacji dla Polski jest wspomaganie filantropii tworzenie i upowszechnianie sprawnych mechanizmw, za pomoc ktrych, osoby prywatne i instytucje mog w efektywny i niekrpujcy sposb realizowa wytyczone przez siebie cele spoeczne. Fundacja posiada status organizacji poytku publicznego. Std te w przypadku dokonania darowizny na rzecz Fundacji istnieje moliwo odpisania 1% podatku przez osoby bdce patnikami podatku dochodowego.

Fundusz na Rzecz Dzieci z Wadami Serca przy Fundacji dla Polski

ul. Narbutta 20/33; 02-541 Warszawa Telefon: 0 605 882 082

E-mail: [email protected]

www.sercedziecka.org.pl

Wszelkie prawa zastrzeone Kolorowanka wydana przez : Fundusz na Rzecz Dzieci z Wadami Serca

Rysunki : Krzysztof Pawowski ; Tekst : Magorzata Pawowska Druk: DROGOWIEC-PL Sp. z o.o.; ul. Sienna 2; PL 25 950 Kielce