of 40/40

Instytut Grotowskiego, kalendarz

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2016

Text of Instytut Grotowskiego, kalendarz

 • Instytut Grotowskiego we Wrocawiu jest miejsk instytucj kultury realizujc przedsiwzicia artystyczne ibadawcze, ktreodpowiadaj na wyzwania postawione przez praktyk twrcz Jerzego Grotowskiego oraz dokumentuj iupowszechniaj wiedz o jego dokonaniach. Dyrektor: Jarosaw Fret Zastpca dyrektora ds. programowych: Monika BligeRynek-Ratusz 27, 50-101 Wrocaw, tel./faks + 48 713434267, tel. + 48 713445320, [email protected]

  www.grotowski-institute.art.plFacebook/Instytut Grotowskiegowww.grotowski.net

  NA OKADCE: FRAGMENT HAITASKIEGO MURALU POTO MITAN. HOMMAGE JERZY GROTOWSKI [RDO YCIA. W HODZIE JERZEMU GROTOWSKIEMU], 2009; AUTORZY: PIERRE SYLVAIN AUGUSTIN PAYAS, LIONEL PAUL ONEL, DENIS SMITH, ST-JEAN ST-JUSTE, PELAZIE JEANNOT, PRZEJCIE ELANICZE, WROCAW; FOT. FRANCESCO GALLI

 • STYCZELUTYmARZECkwi EciEmajczErWiEcLIpiECSIErpiEwrZESiePAdziernikLIStoPAdGRUdzIE

  Wan czci programu teatralnego wramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocaw 2016 stanowi wydarzenia organizowane przez INStYTUT Im. JErZEGO GrOTOWSKIEGO. Wrdnich znalazy si zarwno projekty i programy cykliczne, zainicjowane w 2010 roku, np. OtwartyUniwersytet Poszukiwa czy VoicEncounters, jakizupenie nowe, powoane zmyl oESK: Akademia Teatru Alternatywnego oraz Wicej ni teatr: semestr, seminarium praktyczne i prezentacje.

 • PONAD GRANICAMI Polskoiraski projekt edukacyjno-artystyczny skierowany do modziey w wieku od 14do 18 latStyczelistopad 2016PARTNERZY POLSCY

  PARTNERZY IRASCY PATRONAT

  INSENSO Spektakl Alexandry Kazazou | stycze 2016Zrealizowany w ramach projektu Mercouri/Xenakis organizowanego przez Fundacj Avant Art z okazji Weekendu Otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocaw 2016

  ORGANIZATORZY PARTNER

  WSPORGANIZATORZY PARTNERZY STRATEGICZNI

  DOFINANSOWANO ZE RODKW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PRZYGOTOWA DO EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016

  AKADEMIA TEATRU ALTERNATYWNEGO Wrzesie 2015 marzec 2017

  wDrowAnIE ZA...Jerzy Grotowski na fotografiach Jana Krzysztofa FiokaWystawa | Stycze 2016

  SPONSORPARTNERORGANIZATORZY

  WSUCHANIE w PULSPoszukiwanie teatralne Pracowni || ROSA Styczeluty 2016

  PRACOWNIA| | ROSA

  Realizowane w ramach rezydencji artystycznej w Instytucie Grotowskiego

  WICEJ NI TEATRGrudzie 2015 listopad 2016

  WSPORGANIZATORZY PARTNER STRATEGICZNY

  DOFINANSOWANO ZE RODKW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PRZYGOTOWA DO EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016

  Projekt w ramach Penoprawna Sztuka Osb Niepenosprawnych + Beyond Therapy konferencja praktyczna

  BODYCONStitUTION Seminarium praktyczne | Kwiecie 2016

  Projekt finansowany z funduszy EOG, pochodzcych z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, oraz rodkw krajowych.

  Seminarium praktyczne jest czci projektu BodyConstitution: midzykulturowy dialog o treningu aktora cykl sesji warsztatowych, akademii i seminariw zudziaem studentw szk teatralnych z Polski i Norwegii, realizowanego w ramach programu Promowanie rnorodnoci kulturowej i artystycznej wramach dziedzictwa kulturowego Europy w ramach Mechanizmu Finansowania EOG 20092014.

  Wydarzenia wsporganizowane przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego

 • KARTOTEKA rOZrZUCONA Padziernik 2016

  DOFINANSOWANO ZE RODKW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PRZYGOTOWA DO EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016

  WSPORGANIZATORZY PARTNERZY STRATEGICZNI

  Argomedia

  WIAT MIEJSCEM PRAWDYOlimpiada Teatralna Dolnolska Platforma TeatruRezydencja Odin TeatretFestiwal Dziady. Recykling Padzierniklistopad 2016

  DOFINANSOWANO ZE RODKW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PRZYGOTOWA DO EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016

  WSPORGANIZATORZY PARTNER STRATEGICZNY

  NIEDOKOCZONY DOM, PRZEMIESZCZAJCYSI LUDZIE, RUCHOME GRANICE / european songlines Spektakl multimedialny | Sierpiewrzesie 2016PARTNERZY

  SCENA ULICY Festiwal teatru ulicznego | Sierpie 2016

  DOFINANSOWANO ZE RODKW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PRZYGOTOWA DO EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016

  WSPORGANIZATORZY PARTNERZY STRATEGICZNI

  VOICENCOUNTERS Seminarium praktyczne Konferencja PEDAGOGIKA GOSU Kwiecie 2016

  DOFINANSOWANO ZE RODKW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PRZYGOTOWA DO EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016

  WSPORGANIZATORZY PARTNER STRATEGICZNY

  MAKING TOmOrrOW'S THEATRE Midzynarodowe spotkania szk teatralnych Lipiec 2016

  DOFINANSOWANO ZE RODKW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PRZYGOTOWA DO EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016

  WSPORGANIZATORZY PARTNER STRATEGICZNY

 • PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  1713121187652 109431 161514

  to platforma swobodnej wymiany wiedzy i dowiadcze przedsta-wicieli rnych szk, sposobw mylenia imetodologii, podej-mujcych zagadnienia nieobecne lub obecne niedostatecznie wistniejcych programach nauczania akademickiego.Kurs wiodcy OUP 2016, skadajcy si z cyklu wykadw otwartych oraz seminariw dla grupy roboczej, skupia si na fenomenie sztuki teatru XXwieku, na przekroczeniu przez twrcw teatru jego granic i wejciu w relacje z innymi sztukami. opiekun naukowy: drPiotr Olkusz

  STYCZE

  KURS WIODCYTEAtr POZa

  tEATR

  FOT. JAN K. FIOEK

  FOT. KAROL JAREK

  14 stycznia 1 lutego | Wdrowanie za...Jerzy Grotowski na fotografiach Jana Krzysztofa FiokawyStawa obejmuje fotografie dokumentujce dziaalno Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, wykonane przez Jana K. Fioka w latach 19791981 w Polsce i we Woszech. Nieprezentowane nigdy dotd fotografie tworz wyjtkow opowie wdrowanie za wybitnym wrocawskim artyst, ktry w poowie XX wieku prze-mieni wiatowy teatr.

  1516 stycznia | SESJA IITeatr muzycznociDr Anna Burzyska (Uniwersytet Jagielloski)wykad Formy muzycznociSeminarium Cisza i dwik

  1516 stycznia | INSENSO Spektakl Alexandry Kazazou Reyseria: Petros Sevastikoglou Tekst: Dimitris DimitriadisSpektakl dedykowany jest Melinie Mercouri greckiej aktorce ipo-mysodawczyni Europejskiej Stolicy Kultury, projektu realizujcego jej ide przekraczania granic przez kultur.

 • PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  International Platform for Performer Training (Midzynarodowa Platforma Treningu Performera)

  to miejsce refleksji nad metodami szkolenia i treningu performerw (aktorw, tancerzy i wykonawcw performance art). Jej celem jest tworzenie midzynarodowej sieci skupiajcej przedstawicieli instytucji czonkowskich oferujcych edukacj w dziedzinie sztuk performatywnych. W jej ramach wykonawcy, trenerzy, pedagodzy i naukowcy mog dzieli si dowiadczeniami i omawia praktyki pedagogiczne. Podczas sesji we Wrocawiu krytycznemu namysowi zostanie poddane zagadnienie tradycji. www.performertrainingplatform. wordpress.com

  (Ata) to projekt wszechstronnej, interdyscyplinarnej inieformalnej edukacji teatralnej realizowany przez Instytut Grotowskiego we wsppracy zOrodkiem Teatralnym Kana iTeatrem Brama.

  Zajcia dla 35-osobowej grupy prowadz zarwno zespoy teatralne, jak iwybitne osobowoci teatru zPolski izagranicy. Uczestnicy Akademii poznaj autorskie metody pracy orazrne tradycje i formy teatralne: od teatru antropologicznego, przez teatr fizyczny, taca, spoeczny, dokumentalny, uliczny, site-specific, lalkowy i teatr obiektu, po teatr klasyczny.kuratorzy: Monika Blige, Jarosaw Fret, DanielJacewicz, DariuszMikua, Marta Poniatowska FOT. UKASZ GIZA

  FOT. MACIEJ STAW

  ISKI

  FOT. JAKUB WITTCHEN

  2024 stycznia, Goleniw | Akademia Teatru Alternatywnegozjazd v: ywio i dyscyplinaProwadzcy: Piotr Borowski i Studium Teatralne, Marek Kociek iTeatr Krzyk

  26 stycznia 24 lutego | WSUCHANIEw PULSpoSzukiwanie teatralne Pracowni || ROSA realizowane w ramach rezydencji artystycznej

  2730 stycznia | CESARSKIE CICIE. Prby o samobjstwieSpektakl Teatru ZAR

  2831 stycznia | PRACTISING TRADITIONIn PERFORMEr Training: A Critical Approachmidzynarodowa konferencja w ramach International Platform for Performer Training

  2930 styczniaTAZM Milczenie wiataSpektakl Pracowni || ROSA

  2024 stycznia | Laboratorium KARAWANASUN Szkoa Reny Mireckiej

 • PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  KURS WIODCYTEAtr POZa

  tEATR

  LUTY

  FOT. MARCIN OLIVA SOTO

  26 stycznia 24 lutego | WSUCHANIE w PULSpoSzukiwanie teatralne Pracowni || ROSA realizowane w ramach rezydencji artystycznej

  47 lutego | Semestr WICEJ NI TEATRSeSja i: Wsplnym gosemSesja praktyczna, ktrej celem jest wzajemne spotkanie, prba zaistnie-nia wobec siebie i innych w przestrze-ni, bez lku, w miejscu, jakie moe stworzy teatr. Prowadzce: Anna Zubrzycki, Ula Grzela, Jana Piltov

  1920 lutego | SESJA IIISCENA MUZEALNA MEDIA EKSPOZYCJI Prof. UJ dr hab. Tomasz Majewski (Uniwersytet Jagielloski) wykad Muzeum jako scena zjawiania si innegoSeminarium Intermedia i machiny aparaty muzeum

  1014 lutego | AkademiA TEATRU Alternatywnegozjazd vi: Kropla Prowadzcy: Grzegorz Zikowski i Pracownia|| ROSA

  89 lutego | SERCE Cisza wieloboku premiera Spektaklu Pracowni ROSA

 • PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  22 23 24 25 26 27 28 29

  WICEJ NI TEATR

  to projekt koncentrujcy si wok problemw artystycznych ispoecznych zwizanych z nadaniem sztuce osb z niepenosprawnociami (ze szczeglnym uwzgldnieniem teatru i sztuk performatywnych) penoprawnego statusu spoecznego. Celem zaplanowanych wydarze: semestru warsztatowo-wykadowego dla zamknitej grupy, seminarium praktycznego i prezentacji teatralnych jest upowszechnienie marginalizowanych czsto zjawisk artystycznych, spotkanie praktykw teatralnych z ekspertami z innych dziedzin nauki isztuki, wymiana dowiadcze midzy polskimi izagranicznymi twrcami, otwarcie przestrzeni dla pogbionej refleksji. kuratorki: dr Magdalena Hasiuk, Justyna Sobczyk, prof. Jana Piltov oraz Anna Zubrzycki

  WSUCHANIE W PULS Poszukiwanie teatralne PRACOWNI||ROSA

  realizowane w ramach rezydencji artystycznej w Instytucie Grotowskiego.W programie: pokazy spektakli TAZM Milczenie wiata iSERCE Cisza wieloboku; spotkanie powicone ksikom Grzegorza Zikowskiego Dwugos OCISZY iTekstyODSERCA; rozmowa Paula Allaina iGrzegorza Zikowskiego na temat rzemiosa oraz sztuki aktorskiej; warsztaty prowadzone przez Claudia Santan Brqueza; ATISNICHESHARING: prezentacje miniatur Csongora Kll, Andrei Madrid Mory, Mohammada Rezy Aliakbariego; wykad praktyczny Claudia Santany Brqueza.

  SEMINARIUM WICEJ NI TEATR, GRUDZIE 2015FOT. TOBIASZ PAPUCZYS

  SEMINARIUM WICEJ NI TEATR, GRUDZIE 2015FOT. TOBIASZ PAPUCZYS

  PRACOWNIA ROSA (RzemiosoOraz Sztuka Aktorska) to przestrze suca dugofalowej pracy nad sob oraz badaniu relacji midzy wyszkoleniem atwrczoci teatraln. Praca skupia si na uwanoci i harmonizowaniu oddechu, ciaa i gosu. Jej sercem jest jako lekkoci, poszukiwana wprzepywie dziaa idialogowaniu zsamym sob, otoczeniem, partnerem, grup.

 • PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  KURS WIODCYTEAtr POZa

  tEATR

  mARZEC

  1418 marca, Kino Nowe Horyzonty | PONAD GRANICAMi: filmowe inspiracje prezentacje filmw iraskich poprzedzone prelekcjami goci z Iranu

  1620 marca, Goleniw, Szczecin | AKADEMIATEAtrU AlternatYWNEgozjazd vii: Ekscentrycy i manieryciProwadzcy: Zbigniew Szumski i Teatr Cinema, Dariusz Mikua i Teatr Kana

  1720 marca, Warszawa, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego | Semestr WICEJ NI TEATRSeSja ii: Estetyka wposzukiwaniu wasnego jzyka

  1112 marca | SESJA IVANTROPOCEN. PERFORMOWANIE KOCA, PRZECIWDZIAANIE ZAGROENIU Dr hab. Agnieszka Jelewska (Uniwersytet Adama Mickiewicza) wykad Scenografie antropocenu. Transdyscyplinarna perspektywa bada nad antropocenemSeminarium Post-Apocalypsis. Sztuka w czasach antropocenu

  SEMESTR AUTORSKI OUP 2015, DR HAB. AGNIESZKA JELEWSKA:

  YJC W GLOBALNYM LABORATORIUM. SZTUKA I NAUKA W CZASACH TECHNOKULTURY

  FOT. TOBIASZ PAPUCZYS

  1923 marca | Laboratorium KARAWANASUN Szkoa Reny Mireckiej

 • PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  PONAD GRANICAMI

  to projekt edukacyjno-artystyczny skierowany do modziey wwieku od 14do 18 lat, realizowany jako wsplne przedsiwzicie Polski iIranu. O, wok ktrej podejmowane s dziaania artystyczne stanowi rodzima izagraniczna kinematografia. Filmstaje si zwierciadem kultury narzdziem pozwalajcym zrozumie wyjtkowo wasnego kraju, pokolenia, a takeodrbnoci ipodobiestwa wystpujce winnych kulturach. www.beyondbordersfestival.org

  Spotkanie z zaoycielami trzech warszawskich teatrw: Agat Adamek i Zbigniewem Gozdeckim (Teatr Zgoda), Justyn Sobczyk (Teatr 21) oraz Katarzyn Wisk (Teatr Opera Buffa). Kady z twrcw stosuje nie tylko inne metody pracy, ale przede wszyst-kim siga po odmienn estetyk teatraln. Co/kto stoi za kadym zzespow, jakie inspiracje, jacy artyci, jakie idee stanowi rdo ich twrczoci? W jakisposb ten rdowy materia jest nastpnie transformowany w przedstawienia?

  TEATR CINEMA, REWIA OGNIAFOT. MARCIN OLIVA SOTO

  TEATR KANA, LAILONIAFOT. KAROLINA MACHOWICZ

  LABORATORIUM KARAWANASUN Szkoa Reny Mireckiej

  Poprzez zdyscyplinowan praktyk okrelonych wicze i koncentracj determinuje si waciwa kondycja, ktra wibrujc, przyciga do nas potrzebne inspiracje, wiedz, spotkania, otwierajc nowy wymiar wiadomoci, odblokowujc iotwierajc serce. RENA MIRECKALaboratorium KARAWANASUN Szkoa Reny Mireckiej dziaa przy Instytucie Grotowskiego, organizujc laboratoria oraz indywidualn praktyk para- i teatraln. www.renamirecka.grotcenter.art.pl

  FOT. MACIEJ STAW

  ISKI

  1923 marca | Laboratorium KARAWANASUN Szkoa Reny Mireckiej

 • to program research in practice realizowany w Instytucie Grotowskiego na potrzeby treningu aktora/performera platforma umoliwiajca wiadom, spjn iodpowiedzialn prac z ciaem poprzez stworzenie sownika analizy iopisu technik ipraktyki ruchu, nowoczesne poczenie dziaania irefleksji wcelu budowania gbokiej kultury ciaa. www.bodyconstitution.art.pl

  PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  kwi EciE

  KURS WIODCYTEAtr POZa

  tEATR

  BODYCONSTITUTION 2015, POKAZ PRACY MARIA BARZAGHIEGOFOT. IRENA LIPISKA

  BODYCONSTITUTION 2014, TRENING PROWADZONY PRZEZ PIOTRA MASZTALERZAFOT. CZESAW JANA

  4 kwietnia 27 maja | PONAD GRANICAMI: przestrze kreacjicykl warsztatw artystycznych dla modziey z zakresu filmu, fotografii, sztuk plastycznych, muzyki iliteratury. Inspir acj dla projektw bd filmy iraskime obejrzane w marcu.

  12 kwietnia | SESJA V PERFORMER SPENIANIE I PRZEKRACZANIE KONDYCJI LUDZKIEJ Prof. Dariusz Kosiski (Uniwersytet Jagielloski) wykad Pielgrzym Spenik Performer / Seminarium Emaus cum figuris

  214 kwietnia, Ostrw Wielkopolski | Semestr WICEJ NI TEATR SeSja ii i: Teatr podajcy za osob Dominant sesji zaprogramowanej przez dr Anit Stefask bdzie refleksja nad teatroterapi rozumian jako proces, ktrego specyfika zakada i wymaga podania za osob twrcy. Sesja bdzie towarzyszy XV Przegldowi Form Teatralnych Osb Niepenosprawnych MASKA. Zo si na ni: spektakle, wykady, rozmowy oraz warsztaty. Wrd prowadzcych: Eugeniusz Jzefowski, Tomek Kuta, Ilona Mendykowska, Magda Kajewska, Anita Stefaska.

  1424 kwietnia | Seminarium praktyczne warsztaty, koncerty, panele dyskusyjne i Spotkania Latin Meditterraneas (1417 kwietnia) mskie konfraternie z basenu Morza rdziemnego

  510 kwietnia | Seminarium praktycznewarsztaty i pokazy pracy z udziaem wybitnych artystw i mistrzw technik ruchowych reprezentujcych odmienne tradycje i metody pracy z ciaem, m.in. Miyamoto Sensei (aikido), Sathyanarayanan G. Nair (kalarippajattu), Mestre Cobra Mansa (capoeira), Richard Shusterman (somaestetyka), Laurent Piemontesi (parkour), Daisuke Yoshi-moto (but), Savvas Stroumpos (metoda Theodorosa Terzopoulosa), Yves Leberton iJozef Frucek. W programie znajdzie si rwnie BodyPedia cykl paneli dyskusyjnych zudziaem zaproszonych goci (m.in. mistrzw sztuk walki, aktorw, tancerzy, peda-gogw i fizjoterapeutw), podczas ktrych tworzone bd podwaliny glosariusza obej-mujcego funkcjonalne, oparte na praktyce definicje terminw dotyczcych posugiwania si ciaem w sytuacjach performatywnych. Seminarium towarzyszy bd dwie wyStawy fotograficzne: powicona kalarippajattu oraz dokumentujca program BodyConstitu-tion w latach 20132015. Szczegowy program seminarium dostpny od 15 lutego 2016

 • DIAMANDA GALS FOT. AUSTIN YOUNG

  PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  to spotkania powicone refleksjinad zjawiskiem ludzkiego gosu i muzykalnoci orazich kulturowym realizacjom. Celemspotka VoicEncounters, organizowanych od 2010 roku, jest stworzenie wielowymiarowej przestrzeni, wktrej moliwe bdzie zgromadzenie wielu aspektw muzyki.

  Uczestnicy mog podziwia wirtuozeri iwiedz muzykw oraz prelegentw, ale rwnieprowadzi wsplne poszukiwania z artystami. Umoliwiaj to koncerty, warsztaty, wykadyidyskusje.

  MAHSA I MARJAN VAHDAT FOT. MAGDALENA MDRA

  Confraternita de a Serra z Korsyki, Cuncordu de Cuglieri i Cuncordu de Orosei z Sardynii oraz Lamentatori di Mussomeli z Sycylii, a take zesp In Medias Res iSchola Gregoriana Silesiensis My Voice is my Country (2124 kwietnia) kobiece gosy, m.in: siostry Mahsa iMarjan Vahdat (Iran), Natalia Poowynka (Ukraina), Mariana Sadovska (Ukraina/Niemcy) oraz Selda ztrk (Turcja) Traces (2124 kwietnia) muzycy z Gruzji (zesp rodziny Pilpanich Nanilia ichr Sakhioba) oraz Turcji (piewacy z kocioa w. Trjcy w Stambule). W programie rwnie koncerty Ftimy Mirandy i Marka Egei (Hiszpania), Chan E Park (Korea/ /USA) oraz wykad Diamandy Gals (Grecja/USA). konferencja Pedagogika gosu (1821 kwietnia) powicona problematyce nauczania spo-sobw posugiwania si gosem w mowie i piewie, zudziaem m.in. Rhondy Blair, Kristin Linklater, Tara McAllister-Viel, Joan Mills, Jorgea Parente, Olgi Szwajgier. Kady zczterech dni wykadw, prezentacji i dyskusji powicony bdzie innym obszarom tematycznym iperspektywom badawczym. Szczegowy program seminarium dostpny od 22 lutego 2016

  FOT. EDUARDO GONZLEZ CAMRA

  2024 kwietnia | AKADEMIA TEAtrU AlternatYWNEgozjazd vii i: Magia sowa i obrazuProwadzcy: Janusz Opryski (Teatr Provisorium) i Jolanta Krukowska (Akademia Ruchu)

  4 kwietnia 27 maja | PONAD GRANICAMI: przestrze kreacjicykl warsztatw artystycznych dla modziey z zakresu filmu, fotografii, sztuk plastycznych, muzyki iliteratury. Inspir acj dla projektw bd filmy iraskime obejrzane w marcu.

 • PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  mAJ

  TEATR 21, MIERTELNIE TRUDNA GRA

  FOT. MARTA ANKIERSZTEJN

 • PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

  KURS WIODCYTEAtr POZa

  tEATR

  19 maja 1 czerwca | Seminarium praktyczne WICEJ NI TEATR warSztaty miStrzowSkie prowadzone przez: aktorw, reyserw, terapeutw, autorw oryginalnych metod pracy z ciaem, gosem, dwikiem, specjalistw do spraw ekonomii, promocji i ksztacenia liderw, adreso-wane s do aktorw i nieaktorw, osb tzw. peno- i niepenosprawnych oraz osb zajmujcych si osobami z niepenosprawnociami Wrd zaproszonych goci: Martin Heman Frys, William Longden, Zoja Mikotov, Natalia Popowa, Jana Piltov, Petra Osvaldov i Anna Zubrzycki. Warsztatom towarzyszy bd pokazy pracy, spektakle oraz koncert zespou Na Grze z Rzadkowa.

  2529 maja | AKADEMIA TEAtrU AlternatYWNEgozjazd ix: Dwuznacznie, cynicznie i powanieProwadzcy: Arti Grabowski i Teatr Porywacze Cia

  2728 maja | SESJA VI PUAPKA DZIEcIStwa. PAMIukasz Drewniak (teatralny.pl)wykad JA w spektaklu / Seminarium Teatr i pierwszy wiat

  KURS WIODCY OUP 2015FOT. EDUARDO GONZLEZ CAMRA

 • PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  KURS WIODCYTEAtr POZa

  tEATR

  czErWiEc

  1718 czerwca | SESJA VII TEATR ZE SKUTKIEM, CZYLI O POLITYCZNOCIDr Joanna Krakowska (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)wykad Polityczno w teatrze. EwolucjeSeminarium Zaangaowanie ponad teatr

  1012 czerwca, Kino Nowe Horyzonty | PONAD GRANICAMI: Festiwal Filmw IraskichOtwarty dla wrocawian festiwal filmowy poczony z prezentacj rezultatw wczeniejszych warsztatw artystycznych (w kwietniu i maju 2016) www.beyondbordersfestival.org

  THOMAS RICHARDS, KONFERENCJA

  GROTOWSKI NARRACJE, WARSZAWA 2010

  FOT. DOROTA OGRODZKA

  1419 czerwca | Rezydencja WORKCENTER OF JERZY GROTOWSKI AND THOMAS RICHARDSRezydencja obejmie: prezentacje spektaklu The Living Room (1618 czerw-ca) oraz Spotkanie z Thomasem Richardsem, spadkobierc Jerzego Grotow-skiego, Trzydzieci lat Workcenter. Retrospektywa.

  TEATR DADA VON BZDLW, DUETYFOT. JAKUB WITTCHEN

  1519 czerwca, Szczecin | AKADEMIA TEATRU ALTERNATYWNEGOzjazd x: Taniec, teatr, dokumentProwadzcy: Leszek Bzdyl i Teatr Dada von Bzdlw, Janek Turkowski i Weronika Fibich (Orodek Teatralny Kana)

 • PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

  23 czerwca 2 lipca | HEREZJE rezydencja artystyczna grupy Sineglossa | Tematem pracy grupy Sineglos-sa z Ankony (wraz zzaproszonymi artystami z Hiszpanii oraz Wielkiej Bryta-nii) bdzie wspczesna, spoeczna moliwo postawy heretyckiej, postawy odmiennej i antybohaterskiej wdzisiejszej Europie. Rezydencja przyniesie seri pokazw i interwencji artystycznych wwielu przestrzeniach Wrocawia w dniach 30 czerwca 2lipca.

  WORKCENTER OF JERZY GOTOWSKI AND THOMAS RICHARDS, THE LIVING ROOMFOT. MATTIA PIRRONE

  SINEGLOSSA, HEREZJA [BIAA]. CZYSTOFOT. MONICA FAGIANI

  JANEK TURKOWSKI, MARGARETEFOT. ALEKSANDER AWRYWANIEC

 • 1620 lipca | Labora torium KARAWANASUN Szkoa Reny Mireckiej

  LIpiEC

  PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  MAKING TOMORROW'S THEATRE

  to midzynarodowe spotkania szk teatralnych wyrastajce zdowiadcze nabywanych przez lata przez Instytut Grotowskiego w trakcie wsppracy ze szkoami iinstytutami teatralnymi zzagranicy. Pierwsze spotkanie z udziaem studentw Rose Bruford College (Londyn), Rasaboxes (Nowy Jork) iPastwowej Wyszej Szkoy Teatralnej (Wrocaw) odbyo si w 2011 roku. Specjalnym gomi byli wwczas Fay Lecoq z cole Internationale de Thtre Jacques Lecoq (Pary) i Anatolij Wasiljew.

  410 lipca | Midzynarodowe spotkania szk teatralnych MAKING TOMORROW'S THEATRESpotkania szk teatralnych z udziaem studentw i pedagogw z Wrocawia, Madrytu, Londynu, Moskwy, Aten i Sibiu, ktrych specjalnymi gomi bd Ludwik Flaszen, Jorge Parente oraz Theodoros Terzopoulos. Biennale wydziaw teatralnych to przestrze wymiany dowiadcze i metod pracy poprzez wzajemne prezentacje technik aktorskich oraz udzia w warszta-tach prowadzonych przez pedagogw zaproszonych szk. Spotkaniom towa-rzysz prezentacje filmw, prelekcje i spektakle.

  1317 lipca, Strzelewo | AKADEMIA TEATRU ALTERNATYWNEGOzjazd xi: Obrzdy w ruchu i dwikuProwadzcy: Per Spidra Borg (Stella Polaris), Oleh Stefan, Anna Zubrzycki

  MAKING TOMORROWS THEATRE 2011FOT. IRENA LIPISKA

  LUDWIK FLASZEN

  THEODOROS TERZOPOULOS

  JORGE PARENTE

  FOT. IRENA LIPISKA

  FOT. IRENA LIPISKA

  FOT. TADASHI SUZUKI

 • PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  1620 lipca | Labora torium KARAWANASUN Szkoa Reny Mireckiej

  1930 lipca | VI SZKOA LETNIA KALARIwarSztaty sztuki walki kalarippajattu i taca kuipudi | Prowadzcy: Sankar Lal Sivasankaran Nair (Studio Kalari) iChitrangee Uppamah

  to pierwszy w Polsce orodek, ktrego celem jest popularyzowanie poudniowoindyjskiej sztuki walki, kalarippajattu. Dziaalno Studia obejmuje prowadzenie regularnych treningw ikilkudniowych warsztatw, organizowanie wykadw i spotka z nauczycielami, atake badaczami i artystami, dla ktrych sztuki walki stanowi przedmiot bada lub s jedn z inspiracji w ich pracy twrczej. Studio Kalari dziaa w Instytucie Grotowskiego od 2010 roku. Twrcami Studia s Sankar Lal Sivasankaran Nair iJustyna Rodziska-Nair. www.studiokalari.art.pl

  studio kalari

  LETNIA SZKOA KALARI 2012FOT. IRENA LIPISKA

  FOT. MACIEJ STAW

  ISKI

 • 8 sierpnia 4 wrzenia | PONAD GrANICAmI: przestrze wyobrani warSztaty teatralne, ktrych efektem bdzie spektakl wsptworzony i prezentowany przez modzie z Polski i z Iranu.

  SIErpiE

  PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  1114 sierpnia | SCENA ULICYfestiwal teatru ulicznego w jego najlepszym, zaangaowanym spoecznie wymiarze. Prezentacja najciekawszych, penowy-miarowych spektakli teatralnych mwicych o najboleniej-szych zakrtach historii wspczesnej Europy.

  TEATR BIURO PODRY, CARMEN FUNEBREFOT. PRZEMEK KULCZYK

  1821 sierpnia, Kamieniec Zbkowicki | PLATFORMATEATRU ALTERNATYWNEGO zjazd xii i: Festiwalzorganizowany samodzielnie przez uczest-nikw Akademii Teatru Alternatywnego, podczas ktrego zapre-zentuj si zarwno zespoy prowadzone przez uczestnikw Aty, jak i zaproszeni gocie imieszkacy Kamieca Zbkowickiego.

  1517 sierpnia, Kamieniec Zbkowicki | AkAdemia Teatru Alternatywnegozjazd xii: Warsztaty uczestnikw Aty z mieszkacami Kamie-ca Zbkowickiego; przygotowania do festiwalu

 • PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6

  8 sierpnia 4 wrzenia | PONAD GrANICAmI: przestrze wyobrani warSztaty teatralne, ktrych efektem bdzie spektakl wsptworzony i prezentowany przez modzie z Polski i z Iranu.

  31 sierpnia 17 wrzenia, Dworzec wiebodzki | NIEDOKOCZONY DOM, PRZEMIESZCZAJCY SI LUDZIE, RUCHOME GRANICE / european songlines spektakl multimedialny

  26 sierpnia 6 wrzenia | MINOTAUR rezydencja artystyczna Ruperta Thomsona izespou Eleven Praca nad spektaklem Minotaur, czcym wsobie fragmenty narracji literackiej, teoretycznych spekulacji oraz intensywnego fizycznego i wizualnego performansu. Widzowie odbywaj podr z dobrze znanego im otoczenia do mrocznego miejsca, bdcego wytworem wyobrani. W spektaklu rozsiane s tropy, ale nic, co pozwolioby wyjani wszystkie niewiadome (jak kbek nici, ktry prowadzi mitycznego Tezeusza).

  PAAC MARIANNY ORASKIEJ W KAMIECU ZBKOWICKIMFOT. MONIKA BLIGE

  FOT. RUPERT THOMSON

 • wrZESie

  PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  31 sierpnia 17 wrzenia, Dworzec wiebodzki | NIEDOKOCZONY DOM, PRZEMIESZCZAJCY SI LUDZIE, RUCHOME GRANICE / european songlines spektakl multimedialnyDworzec wiebodzki, miejsce przyjazdw i odjazdw, zwizane z najwiksz migracj ludnoci ostatnich 200 lat, stanie si przestrzeni artystycznej debaty o przemieszczaniu granic, rdach kultury, ludzkich tsknotach i europejskiej tosamoci. Sercem projektu jest przedstawienie dont be so sure that you are legal prezentowane na peronach i torach. Towarzyszy mu bd: wystawy, instalacje, koncerty, pokazy filmowe i spotkania z pisarzami. Ten spektakularny dokument czasu powstaje we wsppracy z wybitnymi artystami, m.in. ze Zbigniewem Liber, Olafem Brzeskim, Markiem Raczkowskim, Bente Kahan, Olg Tokarczuk, Juli Marcell, Bastiaanem Marisem i Matthiasem Gritzem oraz Teatrem ZAR. opieka artystyczna: Stephan Stroux pomys i realizacja: europa oculta

  518 wrzenia | HERO_ISMS rezydencja artystyczna grupy MITOSCelem grupy Mitos z Cypru jest przygotowanie oryginalnej, opartej na praktycznej analizie partii chru, inscenizacji tragedii Ajschylosa Persowie w oryginalnym brzmieniu jzyka greckiego.Projekt realizowany we wsppracy z Europejsk Stolic Kultury Pafos 2017

  1216 wrzenia | Laboratorium KARAWANASUN Szkoa Reny Mireckiej

  5 wrzenia 2 padziernika | krl Ubuotwarta SeSja warSztatowa Regula contra Regulam Teatro, zakoczona premier spektaklu Prowadzcy: Ral Iaiza i zaproszeni gocie

  1418 wrzenia, Goleniw | Akademia Teatru Alternatywnegozjazd xiv: Obiekt, lalkaProwadzcy: Marek Chodaczyski i Unia Teatr Niemoliwy, Marek Waszkiel

  FOT. MACIEJ STAW

  ISKI

 • PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  KURS WIODCYTEAtr POZa

  tEATR

  2324 wrzenia | SESJA VIII ORGANIZACYJNA przed Olimpiad Teatraln

  TEATR ZAR, ANHELLI. WOANIEFOT. IRENA LIPISKA

  UNIA TEATR NIEMOLIWY, TOPORLANDFOT. Z ARCHIWUM TEATRU

 • PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Olimpiada Teatralna to midzynarodowy festiwal teatralny prezentujcy osignicia najwybitniejszych twrcw teatralnych zcaego wiata. Inicjatorami Olimpiady Teatralnej s grecki reyser, Theodoros Terzopoulos oraz grecka Minister Kultury, Melina Mercouri (pomysodawczyni idei Europejskiej Stolicy Kultury), ktrzy wraz zkomitetem zaoycielskim powoali j do ycia w1993 roku wDelfach. Do tej pory odbyo si sze edycji, kada znich miaa inn myl przewodni. Wrd miast-gospodarzy znalazy si: Delfy (1995, Tragedia), Shizuoka (1999, Niosc nadziej), Moskwa (2001, Teatr dla ludzi), Stambu (2006, Poza granicami), Seul (2010, Sarang. Mio iczowieczestwo) oraz Pekin (2014, Marzenie).

  14 15 16

  PAdziernik

  8 10 padziernika | KARTOTEKA ROZRZUCONAWpisane w przestrze ulic i placw Wrocawia prezentacje akcji i inter-wencji artystycznych inspirowanych twrczoci Tadeusza Rewicza. Prba podjcia wyzwania wobec poetyki fragmentu, najwybitniejszego wro-cawskiego Poety. Wydarzeniom towarzyszy bdzie wznowienie publikacji Kartoteka rozrzucona Tadeusza Rewicza. | www.kartotekarozrzucona.art.pl

  Tadashi Suzuki/Suzuki Company of Toga (Japonia) Trojanki

  Krystian Lupa/Teatr Polski we Wrocawiu

  14 padziernika 13 listopada | Olimpiada Teatralna WIAT MIEJSCEM PRAWDY

  nurt gwny Spektakle twrcw, ktrzy wypracowali niepowtarzalny jzyk teatralny i wpisali si do historii teatru XX iXXI wieku: Eugenia Barby, Petera Brooka, Romea Castellucciego, Jana Fabrea, Walerija Fokina, Heinera Goebbelsa, Krystiana Lupy, Ta-dashiego Suzukiego, Theodorosa Terzopoulosa, Roberta Wilsona, atake debaty, Seminaria, Spotkania, filmy. Pozostae linie programowe, wynikajce ze specyfiki tradycji kraju i miasta, wktrym si odbywa Olimpiada:

  festiwal DZIADY. rECYKLING DOLNOLSKA PLATFORMA TEATRU EASTERN LINEprezentacje WICEJ NI TEATRprezentacje GOCIE INSTytutU IM. JERZEGO GrotowSKIEGO

  Walerij Fokin/ Teatr Aleksandryjski (Rosja) Wspomnienie przyszoci

  Romeo Castellucci/Socetas Raffaello Sanzio (Wochy) Zstp, Mojeszu

  Eugenio Barba/Odin Teatret (Dania) Flying

  Heiner Goebbels/Elektroteatr im. Stanisawskiego (Niemcy/Rosja) Max Black, czyli 62 sposoby wsparcia gowy okciem i rk

  1618 padziernika | DOLNOLSKA PLATFORMA TEATRU festiwal teatrw z Wrocawia i Dolnego lska. Kilkadziesit spektakli utworzy program dni i nocy teatrw, uoony wkilka linii programowych. Karnety kosztowa bd 2016 groszy.

 • PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  17 18 19 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

  WIAT MIEJSCEM PRAWDY

  Haso 7. edycji Olimpiady to parafraza tytuu tekstu Jerzego Grotowskiego z 1979 roku. Do nurtu gwnego zaproszeni zostali twrcy, ktrzy odmienili oblicze teatru XX i XXI wieku: Eugenio Barba, Peter Brook, Romeo Castellucci, Jan Fabre, Walerij Fokin, Heiner Goebbels, Krystian Lupa, Tadashi Suzuki, Theodoros Terzopoulos, Robert Wilson, ktrzy zaprezentuj zarwno spektakle ju docenione, jak i premiery oraz koprodukcje przygotowane zokazji Europejskiej Stolicy Kultury. Oprcz spektakli odbd si: debaty, seminaria, spotkania, filmy.

  Program Olimpiady Teatralnej wiat miejscem prawdy Wrocaw 2016 poszerzono owtki imotywy skupione wok kluczowej idei spotkania najwybitniejszych twrcw europejskiego teatru trzech pokole przeomu XX iXXI wieku, ktre pod-jte zostan podczas midzynarodowej konferencji naukowej Krajobraz/Landscape. Podczas sympo-zjum badawczego European Theatre Perspectives zaprezentowane natomiast zostan perspektywy badaczy i twrcw zajmujcych si innowacyjnymi formami transferu kulturowego w obszarze dziaa takich jak: tworzenie przedstawie, badania nauko-we, aktywizm, dokumentacja, przekad, pedagogika, technologie cyfrowe czy animacja kultury.

  Krg prezentacji i konferencji dopeni fora reyserskie i pedagogiczne. Pierwsze forum, Culture is the Body, ktrego gomi bd Tadashi Suzuki oraz pedagodzy szk teatralnych wIndiach, Chinach i Korei: Ratan Tiyam, Liu Libin i Choi Chy-Rim, skupi si na kwestiach nauczania i tradycji. Drugie, Wiek reyserw, z udziaem Lwa Dodina, Walerija Fokina i Anataloja Wasiljewa dotyczy bdzie warsztatu pracy reysera. Kolejne powicone zostan tradycji Odin Teatret oraz praktyce Theodorosa Terzopoulosa.

  Spotkania te to twrcze rozwinicie idei Otwartego Uniwersytetu Festiwalu Teatru Narodw, zrealizowanego w1975 roku przezJerzego Grotowskiego.

  20 23

  wIEK rEYSErWcykl z a j teoret ycznych i prak t ycznych na temat sztuki reyserskiej, ktre poprowadz wybitni reyserzy rosyjscy: LewDodin, Walerij Fokin iAnatolij Wasiljew.

  CulturE IS tHE bODySpotkania skupiajce si na kwestiach nauczania i tradycji, w ktrym udzia wezm: Tadashi Suzuki oraz pedagodzy ze szk teatralnych w Indiach, Chinach i Korei: Ratan Tiyam, Liu Libin iChoi Chy-Rim.

  2127 padziernika | WICEJ NI TEATr prezentacjeSpektakle z udziaem artystw z niepenosprawnociami. W programie: Compagnia Pippo Delbono (Wochy), Monster Truck (Niemcy), VerTe-Dance (Czechy), Compagnie lOiseau-Mouche (Francja), Teatr21, Teatr CHOREA, a take spotkania z twrcami.

  2527 padziernika | KrAJObrAZ/LANDSCAPE konferencja zaprogramowana przez prof. Georgesa Banu, prof. Dariusza Kosiskiego i prof. Mari Shevtsov

  28 padziernika 4 listopada | DZIADY. RECYKLING festiwal odnoszcy si do wanego nurtu wdziejach teatru polskiego, obejmie prezentacje inscenizacji Mickiewiczowskich Dziadw znajdujcych si na afiszu oraz remiksy realizacji tego dramatu z ostatniego pwiecza (od Grotowskiego i Biaoszewskiego przez Dejmka iSwinarskiego do Konwickiego i Grzegorzewskiego). Obrzdy kultu przodkw odprawiane na ywo i pokazane poprzez wideoperformans Guicheney przywoaj konteksty kulturowe: od biaoruskiej Radaunicy do afroamerykaskich kultw vodou i candombl. Prezentacjom bd towarzyszy debaty, koncerty (m.in. Moniuszko i Mahler), przegld filmw (m.in. thrillery zupiorami ifilmy o zombie), wystawy fotografii i malarstwa oraz publikacje. kierownik naukowy: prof. Leszek Kolankiewicz

  1618 padziernika | DOLNOLSKA PLATFORMA TEATRU festiwal teatrw z Wrocawia i Dolnego lska. Kilkadziesit spektakli utworzy program dni i nocy teatrw, uoony wkilka linii programowych. Karnety kosztowa bd 2016 groszy.

  TRADYCJA OdiN tEAtrEt Podczas Olimpiady Teatralnej odbdzie si premiera spektaklu Flying, ktrego Instytut Grotowskiego jest wspproducentem. W programie rwnie m.in. koncert Parvati Baul, instalacja Ste-fana Di Buduo, pokaz filmu Davide Barlettiego i Jacopa Quadriego.Projekt realizowany we wsppracy z Europejsk Stolic Kultury Aarhus 2017

 • PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  5 listopada | WITNESS/ACTION. WIADEK/DZIAANIEKonferencja/interwencja powicona nowemu modelowi sztuk performatywnych, wedug ktrego twrca iodbiorca pozostaj w dynamicznej relacji aktor/performerwidz/wiadek. Konferencja przeciwko pasyw-noci wspczesnej sztuki i jej odizolowaniu od gbokich wyzwa transformujcych nasz wiadomo.

  78 listopada | EUrOPEAN THEATRE PErSPECTIVESmidzynarodowe sympozjum powicone badaniu nowych drg wchodzenia w dialog midzy-kulturowy i zaangaowania w zjawiska teatralne i performatywne. | www.culturehub.com

  7 listopada 13 listopada | EASTERN LINE prezentacje modego, niezalenego teatru z Europy rodkowo-Wschodniej, uwzgld-niajce rnorodno jzyka teatralnego tworzcych go zespow. Eastern Line rozwija ide Trzeciego Teatru, krytycznie odnoszcego si zarwno do teatru instytucjonalnego, jak iminionej awangardy. Pierwsza odsona programu odbya si w Orodku Grotowskiego podczas XIV sesji Midzy-narodowej Szkoy Antropologii Teatru w 2004 roku.

  Robert Wilson/Change Performing Arts (Stany Zjednoczone) Ostatnia tama Krappa

  Jan Fabre/Troubleyn Performing Arts (Belgia) Czekaj, czekaj, czekaj... (dla mojego ojca)

  Theodoros Terzopoulos/Teatr Attis (Grecja) Amor i Prometeusz w okowach

  Peter Brook/Thtre des Bouffes du Nord (Francja) Pole bitwy

  Powrt DIONIZOSAcykl spotk a, w yk adw,filmw i pok a zw prak t ycznychpowicony metodzie pracy Theodorosa Terzopoulosa

  LIStoPAd

  Akademia Teatru Alternatywnegozjazd xv

  KURS WIODCYTEAtr POZa

  tEATRSESJA IX

 • PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  TROJANKI, RE. TADASHI SUZUKIFOT. SUZUKI COMPANY OF TOGA ARCHIVE

  ZSTP, MOJESZU, RE. ROMEO CASTELLUCCIFOT. GUIDO MENCARI

  WSPOMNIENIE PRZYSZOCI, RE. WALERIJ FOKINFOT. KATYA KRAVTSOVA

  MAX BLACK, RE. HEINER GOEBBELSFOT. OLYMPIA ORLOVA

  POLE BITWY, RE. PETER BROOKFOT. PASCAL VICTOR, Ar tComArt

  OSTATNIA TAMA KRAPPA, RE. ROBERT WILSONFOT. LUCIE JANSCH

  CZEKAJ, CZEKAJ, CZEKAJ, RE. JAN FABREFOT. WONGE BERGMANN

 • PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  KURS WIODCYTEAtr POZa

  tEATR

  GRUdzIE

  1617 grudnia | SESJA X KONFERENCJA PODSUMOWUJCA z udziaem zaproszonych goci

  711 grudnia | Akademia Teatru Alternatywnegozjazd xvi: praca nad projektami dyplomowymi pod opiek artystyczn mistrzw prowadzcych zajcia w ramach poszczeglnych zjazdw Aty.

  AKADEMIA TEATRU ALTERNATYWNEGO, ZJAZD II, PADZIERNIK 2015 FOT. EDUARDO GONZLEZ CAMRA

  TOMASZ RODOWICZ

  PRZEMYSAW BASZCZAK

  DANIEL JACEWICZ

  JANUSZ STOLARSKI

 • PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB.

  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ. PON. WT. R. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

  1 2 3 4 5 6 7 8

  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  23 24 25 26 27 28 29 30 31

  s t y c z e

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  27 28

  l u t y

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  27 28 29 30 31

  m a r z e c

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  24 25 26 27 28 29 30

  kw i e c i e

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  24 25 26 27 28 29 30 31

  l i p i e c

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

  28 29 30 31

  s i e r p i e

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

  29 30 31

  m a j

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

  25 26 27 28 29 30

  wrz e s i e

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  26 27 28 29 30

  c z e r w i e c

  pa d z i e rn i k 1 2 3 4 5 6 7 8

  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  23 24 25 26 27 28 29 30 31

  l i s to pad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  27 28 29 30

  grud z i e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

  25 26 27 28 29 30 31

  PUBLIKACJE INSTYTUTU GROTOWSKIEGO W 2016 ROKU

  Wydawnictwa Instytutu Grotowskiego Wdrowanie za... Jerzy Grotowski

  nafotografiach Jana K. Fioka Grzegorz Zikowski: Teksty OD SERCA Leszek Kolankiewicz: Grotowski w praniu Wanda witkowska: Hamleci Grotowskiego Przebudzenie duszy. Parateatr Reny Mireckiej,

  podredakcj Piera Pietra Brunellego Theodoros Terzopoulos: Powrt Dionizosa Dziady. Recykling Apocalypsis cum figuris. Fotografie Maurizia

  Buscarino Ross Duffin: Jak strj rwnomiernie

  temperowany zniszczy harmoni (i dlaczego powinno ci to obchodzi)

  Icarus Publishing Enterprise Sergei Tcherkasski: Stanislavsky and Yoga

  Polish Theatre Perspectives Dariusz Kosiski: Grotowski: A Guide Leszek Kolankiewicz: Dziady: Theatre of

  theFeast of the Dead Zbigniew Majchrowski: Konrads Cell

 • Archiwum

  Czytelnia Teatralna

  Sala Teatru Laboratorium

  Sala Kinowa

  CafTHEA

  Brzezinka

  Studio Na Grobli

 • Studio Na Grobli dziaa od kwietnia 2010 roku przy ul. Na Grobli 30/32, wdawnej siedzibie Stowarzyszenia Wiolarskiego Wratislavia. WStudiu mieszcz si: SalaStudyjna, sale prb, pokoje gocinne oraz Scena Letnia nad rzek. Odbywaj si tutaj spektakle teatralne, rezydencje artystyczne i warsztaty.

  Brzezinka lena baza Instytutu Grotowskiego towolnostojcy budynek, znajdujcy si nieopodal wsi Brzezinka koo Olenicy (40km od Wrocawia). Wlatach19711981 miay w nim miejsce kierowane przezJerzego Grotowskiego przedsiwzicia parateatralne iprojekt Teatr rde. Obecnie Brzezinka suy gwnie dziaaniom warsztatowym.

  Gwna siedziba INSTYTUTU IM. JERZEGO GROTOWSKIEGO znajdujesiwhistorycznych pomieszczeniach Teatru Laboratorium wPrzejciuelaniczym na wrocawskim Rynku, wktrych w 1965 roku odbya si premiera Ksicia Niezomnego, aw1969roku oficjalna premiera Apocalypsis cum figuris. Obecnie przeznaczone s przede wszystkim na dziaalno artystyczn i archiwalno-dokumentacyjn ikorespondujc zni dziaalno edukacyjn. Tutaj mieszcz si: Archiwum Instytutu Grotowskiego i Czytelnia Teatralna, atake Sala Teatru Laboratorium oraz SalaKinowa , gdzie odbywaj si spektakle teatralne, wykady gocinne, warsztaty,spotkania zautorami ksiek, pokazy filmw, seminaria i konferencje naukowe. WPrzejciu elaniczym od2012roku znajduje si rwnie CafThea majca niezalenyod Instytutu program (m.in. cykle wykadw popularnonaukowych, paneledyskusyjne, konferencje, prelekcje, wystawy). Przed wydarzeniami odbywajcymi si wInstytucie Grotowskiego w CafTHEI mona przejrze pras teatraln, skorzystazksigozbioru podrcznego iInternetu, napi si kawy lub herbaty.

 • INSTYTUT GROTOWSKIEGO to instytucja realizujca wydarzenia wdomenach kultury isztuki, kadca mocny nacisk na przedsiwzicia ocharakterze edukacyjnym, teatralnym iwydawniczym, atake wspierajca dziaalno badawcz i artystyczn polskich izagranicznych twrcw. Dorobek Jerzego Grotowskiego stanowi inspiracj dla linii programowych Instytutu, bdcego platform swobodnej wymiany wiedzy idowiadcze przedstawicieli rnych sposobw mylenia, szk i metodologii.

  Archiwum

  DZIAALNO WYDAWNICZA

  DZIAALNO EDUKACYJNA

  REZYDENCJE ARTYSTYCZNE

  WYDARZENIA

  Linie programowe Instytutu im. Jerzego Grotowskiego:

  GRAF

  IKA:

  ROL

  AND

  GRN

  BERG

 • Instytut prowadzi wortal internetowy grotowski.net powicony Jerzemu Grotowskiemu i Teatrowi Laboratorium, ktry tworz 4 sekcje: Encyklopedia to kompendium wiedzy na temat dorobku artystycznego ibiografii Jerzego Grotowskiego, atake jego wsppracownikw Mediateka, czyli materiay pochodzce gwnie z Archiwum Instytutu: zdjcia, filmy i nagrania audio Narzdziownia zawierajca materiay pomocne w prowadzeniu bada: bibliografie, kalendaria, katalogi pismo internetowe Performer poruszajce zagadnienia stanowice przedmiot zainteresowania Instytutu

  Instytut Grotowskiego powsta zprzeksztacenia ORODKA BADA TWRCZOCI JERZEGO GROTOWSKIEGO I POSZUKIWA TEATRALNO-KULTUROWYCH, zaoonego w 1989 roku idziaajcego w byejsiedzibie Teatru Laboratorium we Wrocawiu. Zmiana nazwy i statutu, ktra nastpia 28grudnia 2006roku, wizaa si zposzerzeniem irozwiniciem dziaalnoci Orodka, ktr kontynuuje obecnie Instytut.

  Obecna nazwa nawizuje do placwki prowadzonej przez Jerzego Grotowskiego we Wrocawiu w latach 19651984, kiedy nazw Teatr Laboratorium dopenia czon Instytut Bada MetodyAktorskiej, skrcony w1970roku doInstytutu Aktora. Takierozwizanie umoliwiao Jerzemu Grotowskiemu prowadzenie bada praktycznych nadprawidami technicznymi sztukiteatru, wktrego centrum zainteresowa leaa technika twrcza aktora. Dziki temu wzmocnionairozwinita zostaa dziaalnobadawczo-studyjna, cozaowocowao historyczn przemian teatru XX wieku.

 • Archiwum

  Zbiory Archiwum stanowi rdze Instytutu Grotowskiego, ktryzasila iksztatuje jego dziaalno, poczwszy od organizacji biecych wydarze i prowadzenia dziaalnoci edukacyjnej, poprzez przedsiwzicia wydawnicze, skoczywszy na upowszechnianiu, wwielu jzykach, dziea Jerzego Grotowskiego iTeatru Laboratorium. Zbiory udostpniane s wCzytelni Teatralnej.

  FOT. KAROL JAREK

 • Dziaalno wydawnicza skupia si na tematach zwizanych z poszukiwaniami kulturowymi i teatralnymi oraz na dokumentowaniu i interpretowaniu dokona twrczych Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium. Obejmuje wydawnictwa ksikowe, czasopisma ifilmy wjzykach polskim i angielskim. Instytut jest wydawc Gazety Teatralnej Didaskalia i pisma internetowego Performer oraz wspwydawc anglojzycznego czasopisma Polish Theatre Perspectives. Jako Icarus Publishing Enterprise we wsppracy zOdin Teatret (Dania), Theatre Arts Researching the Foundations (Malta) iRoutledge (USA/Wielka Brytania) publikuje te seri powicon tradycji teatrw laboratoryjnych wtumaczeniu najzyk angielski.

  DZIAALNO WYDAWNICZAFOT. KAROL JAREK

 • AKADEMIA TEATRU ALTERNATYWNEGO, Z JAZD II: RYTM, HARMONIE, EMOCJE, PROWADZCY: TEATR CHOREA I TEATR BRAMA, GOLENIWSZCZECIN, PADZIERNIK 2015,

  FOT. EDUARDO GONZLEZ CAMRA

  DZIAALNO EDUKACYJNA

  Program edukacyjny obejmuje dziaania praktyczne, badawcze iupowszechniajce, ozasigu oglnopolskim imidzynarodowym, adresowane zarwno do specjalistw, aktorw istudentw, jakiszerokiego krgu odbiorcw, aspiruje do stworzenia wok Instytutu prnego rodowiska intelektualnego ikulturotwrczego, otwartego na nowe inicjatywy, metodologie i tematy. Oprcz seminariw praktycznych iwarsztatw, organizowane s: konferencje, wykady, seminaria, promocje ksiek iprojekcjefilmowe.Wybrane projekty realizowane w Instytucie: Akademia Teatru Alternatywnego BodyConstitution Kino Teatralne Laboratorium KARAWANASUN Szkoa Reny Mireckiej Otwarty Uniwersytet Poszukiwa Regula contra Regulam Studio Kalari VoicEncounters

 • REZYDENCJE ARTYSTYCZNE

  Instytut wspiera prac niezalenych artystw, zarwno modych, jak i uznanych, produkujc iwspprodukujc spektakle, organizujc sesje ipokazy pracy.Wybrane projekty artystyczne: program Masters in Residence (Peter Brook, Eugenio Barba iOdin Teatret, Anatolij Wasiljew, Theodoros Terzopoulos, Diamanda Gals) Monosytuacje cykl maych form teatralnych projekt Armine, Sister Teatru ZAR rezydencje: Teatr ZAR, Studio Matejka

  MAUZER, RE. THEODOROS TERZOPOULOS, 2012FOT. JOHANNA WEBER

 • WYDARZENIA

  Instytut organizuje rnorodne wydarzenia, w tym spektakle, wystawy, koncerty i festiwale. Wsppracuje z wieloma instytucjami zPolski i ze wiata, zarwno orodkami akademickimi, jak i artystycznymi.

  UROCZYSTO Z OKAZJI PIDZIESICIOLECIA ODIN TEATRET, INSTYTUT GROTOWSKIEGO, SALA TEATRU LABORATORIUM, WRZESIE 2014

  FOT. MACIEJ ZAKRZEWSKI

 • Instytut im. Jerzego Grotowskiego Rynek-Ratusz 27, 50-101 Wrocaw

  tel./faks +48 71 34 34 267 [email protected]

  Sala Teatru Laboratorium (Przejcie elanicze) Sala Kinowa (Przejcie elanicze)

  Studio Na Grobli (ul. Na Grobli 30/32) Brzezinka, lena baza Instytutu Grotowskiego

  CafTHEA (Przejcie elanicze) PROJ. GRAF. BARBARA KACZMAREK

 • Europejska Stolica Kultury Wrocaw 2016 torozpisany nakilka lat zkulminacj w2016 roku program skadajcy si z400projektw, wskad ktrych wchodzi okoo tysica wydarze artystycznych, festiwali, koncertw i imprez wprzestrzeni miejskiej oraz zestaw programw spoecznych, kulturalnych iedukacyjnych skierowanych dla mieszkacw Wrocawia, Dolnego lska, a take projektw oglnopolskich

  imidzynarodowych. Program ESK zaproponowali kuratorzy poszczeglnych dziedzin kultury (architektura, film, literatura, muzyka, opera, sztuki wizualne, teatr, performance), poczeni spjn wizj miasta ttnicego kultur forum.

  Wan czci progra-mu teatralnego wramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocaw 2016, ktrego kuratorem jest Jarosaw Fret, stanowi wydarzenia organizowane

  przez Instytutim. Jerzego Grotowskiego. Wrdnich znalazy si zarwno projekty cykliczne, reali-zowane od kilku sezonw, takie jak: seminaria praktyczne BodyConsti-tution i VoicEncounters czyOtwartyUniwersytet Poszukiwa, jakizupe-nie nowe, zainicjowane zmyl o ESK: Akademia Teatru Alternatywnego oraz Wicej ni teatr: semestr, seminarium praktyczne i prezentacje.

  Midzy 14 padziernika a 13 listopada 2016roku Instytut bdzie organizatorem, aWrocaw gospodarzem, wyjtkowego festiwalu teatralnego, jakim jest powoana do ycia w1993roku Olimpiada Teatralna. Do tej pory odbyo si sze edycji: wDelfach (1995), Shizuoce(1999), Moskwie (2001), Stambule(2006), Seulu (2010) iPekinie (2014), na ktrych zaprezentowano cznie blisko 300 spektakli teatralnych.

  Program VII edycji, zatytuowanej wiat miejscem prawdy, tworzy sze liniiprogramowych: NURT GWNY, twrcy, ktrzy odmienili oblicze teatru wostatnich dziesicioleciach; Festiwal DZIADY. RECYKLING, prezentacje inscenizacji Mickiewiczowskich Dziadw znajdujcych si na afiszu oraz remiksy realizacji

  tego dramatu zostatniego pwiecza; DOLNOLSKA PLATFORMA TEATRU, prezentacje z Wrocawia iDolnego lska; WICEJ NI TEATR, prezentacje zudziaem artystw zniepenosprawnociami; EASTERN LINE, prezentacje niezalenego teatru z Europy rodkowo- -Wschodniej, atake GOCIE INSTYTUTU IM. JERZEGO GROTOWSKIEGO.

  HAITASCY ARTYCI MALUJ MURAL POTO MITAN. HOMMAGE JERZY GROTOWSKI [RDO YCIA. W HODZIE JERZEMU GROTOWSKIEMU], 2009FOT. FRANCESCO GALLI