17
28 March, 2018 JADUAL PROGRAM LATIHAN ILKAP 2018 BIL NAMA / JENIS KURSUS PROGRAM TARIKH PENYELARAS / URUS SETIA BILIK KULIAH PESERTA JANUARI 1. Workshop On Speed Reading and Memory Skills Pembangunan Kerjaya & Pentadbiran 16 Jan (1 hari) Selasa Faridah / Wan Aimi Bilik Kuliah 3, ITITC Pegawai Kehakiman dan Perundangan (Terbuka kepada Swasta) 2. Kursus Kes-Kes Jenayah Di Bawah Bidang Kuasa Majistret Kehakiman 16 17 Jan (2 hari) Selasa Rabu Alia / Syahira Bilik Kuliah 4, ITITC Majistret dan Penolong Kanan Pendaftar 3. Kursus Pendakwaan Berkesan Bagi Kes Jenayah (Timbalan Pendakwa Raya) Litigasi 23 25 Jan (3 hari) Selasa Khamis Ananthi / Zerina Bilik Kuliah 4, ITITC Timbalan Pendakwa Raya 4. Workshop on Legal Opinion Writing Penasihat 23 25 Jan (3 hari) Selasa Khamis Wafi / Normilah Bilik Kuliah 3, ITITC Pegawai Kehakiman dan Perundangan 5. Seminar Media Sosial: Cabaran dan Penggunaan Dalam Organisasi Kerajaan Pembangunan Kerjaya & Pentadbiran 30 Jan (1 hari) Selasa Mazlan / Najla Dewan Kuliah ITITC Pegawai Kehakiman dan Perundangan (Terbuka kepada Swasta) FEBRUARI 6. Kursus Pelaksanaan dan Penguatkuasaan Undang- Undang Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) 2014 (Akta 762) Perundangan 6 7 Feb (2 hari) Selasa - Rabu Sharifah Nora / Surina Bilik Kuliah 3, ITITC Pegawai Kehakiman dan Perundangan, Pegawai Pelbagai Jabatan (Terbuka kepada Swasta) 7. Course On Electronic Evidence Litigasi 6 8 Feb (3 hari) Selasa - Khamis Aisyaf / Syawiah Bilik Kuliah 4, ITITC Pegawai Kehakiman dan Perundangan, Pensyarah (Terbuka kepada Swasta Terhad)

JADUAL PROGRAM LATIHAN ILKAP 2018 - ilkap.gov.my · PDF fileKursus Kes-Kes Jenayah Di ... Penyiasatan dan Penguatkuasaan: Jabatan Insolvensi Malaysia ... Process Kehakiman 10

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: JADUAL PROGRAM LATIHAN ILKAP 2018 - ilkap.gov.my · PDF fileKursus Kes-Kes Jenayah Di ... Penyiasatan dan Penguatkuasaan: Jabatan Insolvensi Malaysia ... Process Kehakiman 10

28 March, 2018

JADUAL PROGRAM LATIHAN ILKAP 2018

BIL NAMA / JENIS KURSUS PROGRAM TARIKH PENYELARAS /

URUS SETIA BILIK

KULIAH PESERTA

JANUARI

1.

Workshop On Speed Reading and Memory Skills

Pembangunan

Kerjaya & Pentadbiran

16 Jan (1 hari) Selasa

Faridah / Wan

Aimi

Bilik Kuliah

3, ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

2.

Kursus Kes-Kes Jenayah Di Bawah Bidang Kuasa Majistret

Kehakiman

16 – 17

Jan (2 hari)

Selasa – Rabu

Alia / Syahira

Bilik Kuliah

4, ITITC

Majistret dan

Penolong Kanan Pendaftar

3.

Kursus Pendakwaan Berkesan Bagi Kes Jenayah (Timbalan Pendakwa Raya)

Litigasi

23 – 25

Jan (3 hari)

Selasa – Khamis

Ananthi /

Zerina

Bilik Kuliah

4, ITITC

Timbalan

Pendakwa Raya

4.

Workshop on Legal Opinion Writing

Penasihat

23 – 25

Jan (3 hari)

Selasa – Khamis

Wafi / Normilah

Bilik Kuliah

3, ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

5.

Seminar Media Sosial: Cabaran dan Penggunaan Dalam Organisasi Kerajaan

Pembangunan

Kerjaya & Pentadbiran

30 Jan (1 hari) Selasa

Mazlan / Najla

Dewan

Kuliah ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

FEBRUARI

6.

Kursus Pelaksanaan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) 2014 (Akta 762)

Perundangan

6 – 7 Feb (2 hari) Selasa -

Rabu

Sharifah Nora /

Surina

Bilik Kuliah

3, ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan,

Pegawai Pelbagai Jabatan

(Terbuka kepada

Swasta)

7.

Course On Electronic Evidence

Litigasi

6 – 8 Feb (3 hari) Selasa - Khamis

Aisyaf / Syawiah

Bilik Kuliah

4, ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan,

Pensyarah

(Terbuka kepada Swasta Terhad)

Page 2: JADUAL PROGRAM LATIHAN ILKAP 2018 - ilkap.gov.my · PDF fileKursus Kes-Kes Jenayah Di ... Penyiasatan dan Penguatkuasaan: Jabatan Insolvensi Malaysia ... Process Kehakiman 10

28 March, 2018

BIL NAMA / JENIS KURSUS PROGRAM TARIKH PENYELARAS /

URUS SETIA BILIK

KULIAH PESERTA

8.

Bengkel Tatacara Mencabar Kebolehpercayaan Saksi

Kehakiman

6 – 7 Feb (2 hari) Selasa -

Rabu

Nazuha / Herma

MTCP

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Agensi Penguatkuasa, SPRM, Kastam,

Imigresen, SKMM)

9.

Course on Negotiation Skills – Getting A Yes

Penasihat

13 – 15

Feb (3 hari) Selasa - Khamis

Rohaiza / Fazlina

Bilik Siber 3

ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

10.

Course On Balancing Work and Life With Optimum Productivity

Pembangunan

Kerjaya & Pentadbiran

20 Feb (1 hari) Selasa

Faridah / Wan

Aimi

Bilik Siber 3

ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

11.

Bengkel Teknik Pendakwaan (Pelbagai Jabatan) Bil.1/2018

Litigasi

19 – 23

Feb (5 hari) Isnin -

Jumaat

Ananthi /

Zerina

Bilik Kuliah

4, ITITC / Moot Court

2

Pegawai

Pendakwa dari Jabatan / Agensi Kerajaan, Pihak

Berkuasa Tempatan

(Terbuka kepada Swasta Terhad)

12.

Kursus Penggubalan Undang-Undang (Pelbagai Jabatan) **

Perundangan

20 – 22

Feb (3 hari) Selasa - Khamis

Esah / Yusrina

Bilik Kuliah

3, ITITC

Pegawai

Penguatkuasa Jabatan, Pihak

Berkuasa Tempatan

(Terbuka kepada

Swasta)

13.

Kursus berkaitan Perundangan Halal Malaysia

Perundangan

27 – 28

Feb (2 hari) Selasa -

Rabu

Nurshuhaida /

Aida

Bilik Kuliah

4, ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan,

Pegawai Pelbagai Jabatan

(Terbuka kepada

Swasta)

Page 3: JADUAL PROGRAM LATIHAN ILKAP 2018 - ilkap.gov.my · PDF fileKursus Kes-Kes Jenayah Di ... Penyiasatan dan Penguatkuasaan: Jabatan Insolvensi Malaysia ... Process Kehakiman 10

28 March, 2018

BIL NAMA / JENIS KURSUS PROGRAM TARIKH PENYELARAS /

URUS SETIA BILIK

KULIAH PESERTA

14.

Workshop On Strategy In Trials and Appeals

Litigasi

27 Feb –

1 Mac (3 hari) Selasa - Khamis

Haslamizan /

Najla

Bilik Siber 3 ITITC / Moot

Court 2

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada Swasta Terhad)

MAC

15.

Kursus Diploma Eksekutif Penguatkuasaan Undang-Undang (ILKAP-UiTM) Bil.1/2018

Litigasi

5 – 27 Mac

(17 hari)

Erwani / Surina

Bilik Kuliah

1, ITITC / Moot Court

2 / Bilik Peraturan

Pegawai

Pendakwa dari Jabatan / Agensi Kerajaan, Pihak

Berkuasa Tempatan dan

Badan Berkanun

16.

Kursus Kepeguaman Bantuan Guaman Jabatan Bantuan Guaman

Perundangan

6 – 8 Mac (3 hari) Selasa - Khamis

Sanusi /

Khairunnisa

Bilik Siber 3

ITITC

Pegawai dan

Penolong Pegawai Undang-Undang

(Jabatan Bantuan Guaman)

17.

Kursus Orang Asli – Hak dan Isu Undang-Undang

Penasihat

6 – 7 Mac (2 hari) Selasa -

Rabu

Rohaiza / Normilah

Bilik Kuliah

4, ITITC / Theatrette

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Tebuka kepada

Swasta)

18.

Bengkel Kemahiran Penyelidikan, Penyediaan Pendapat Undang-Undang dan Ringkasan Kes (Bagi Kes Sivil dan Jenayah) **

Kehakiman

6 - 8 Mac (3 hari) Selasa - Khamis

Tan Gin Han /

Herma

Bilik Kuliah

3, ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

19.

Kursus Pendakwaan Jenayah Siber

Litigasi

12 – 15

Mac (4 hari) Isnin -

Khamis

Ananthi / Syawiah

Bilik Siber 3

ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan,

Agensi Penguatkuasaan

(Terbuka kepada Swasta Terhad)

20.

Kursus Permohonan Reman dan Permohonan Pelbagai Kes Jenayah

Kehakiman

12 – 13

Mac (2 hari) Isnin - Selasa

Alia / Syahira

Bilik Kuliah

3, ITITC

Pendaftar Mahkamah

Rendah, Majistret Kelas 1 dan

Agensi Penguatkuasa

(Terbuka kepada

Swasta)

Page 4: JADUAL PROGRAM LATIHAN ILKAP 2018 - ilkap.gov.my · PDF fileKursus Kes-Kes Jenayah Di ... Penyiasatan dan Penguatkuasaan: Jabatan Insolvensi Malaysia ... Process Kehakiman 10

28 March, 2018

BIL NAMA / JENIS KURSUS PROGRAM TARIKH PENYELARAS /

URUS SETIA BILIK

KULIAH PESERTA

21.

Kursus Insolvensi: Mengesan Aset dan Aliran Wang**

Perundangan

13 – 15

Mac (3 hari)

Selasa – Khamis

Nurshuhaida /

Aida

Bilik Kuliah

4, ITITC

Pegawai

Perundangan (Jabatan

Insolvensi Malaysia)

22.

Bengkel Etiket Sosial dan Kecemerlangan Imej Organisasi (Untuk Pegawai JUSA)

Pembangunan

Kerjaya & Pentadbiran

13 – 15

Mac (3 hari)

Selasa – Khamis

Nazuha / Wan

Aimi

MTCP

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(JUSA)

23.

Seminar Transgender: Antara Hak Manusia dan Hak Agama

Penasihat

20 Mac (1 hari) Selasa

Haslamizan /

Fazlina

Dewan

Kuliah ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

24.

English Language Course at Workplace ***

Pembangunan

Kerjaya & Pentadbiran

20 – 21

Mac (2 hari) Selasa -

Rabu

Faridah / Najla

Bilik Kuliah

4, ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

25.

Course On Pre-Trial Procedures In Civil Litigation

Litigasi

27 – 29

Mac (3 hari) Selasa - Khamis

Tan Gin Han /

Zerina

Bilik Siber 3

ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada Swasta Terhad)

APRIL

26.

Course on Federal Constitution – Critical Analysis**

Penasihat

2 – 5 Apr (4 hari) Isnin – Khamis

Rohaiza / Normilah

Theatrette

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

27.

Bengkel Pemantapan Penyiasatan dan Penguatkuasaan: Jabatan Insolvensi Malaysia

Perundangan

3 – 5 Apr (3 hari) Selasa - Khamis

Nurul Zehan /

Aida

Bilik Kuliah

4, ITITC

Pegawai

Perundangan (Jabatan

Insolvensi Malaysia), PDRM

dan Jabatan Peguam Negara

28.

Course On Effective Legal Research **

Penasihat

3 – 5 Apr (3 hari) Selasa - Khamis

Haslamizan /

Yusrina

Bilik Siber 3,

ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

Page 5: JADUAL PROGRAM LATIHAN ILKAP 2018 - ilkap.gov.my · PDF fileKursus Kes-Kes Jenayah Di ... Penyiasatan dan Penguatkuasaan: Jabatan Insolvensi Malaysia ... Process Kehakiman 10

28 March, 2018

BIL NAMA / JENIS KURSUS PROGRAM TARIKH PENYELARAS /

URUS SETIA BILIK

KULIAH PESERTA

29.

Kursus Forensik Digital*

Kehakiman

10-11 Apr

(2 hari) Selasa -

Rabu

Nazuha / Syahira

Bilik Akta

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

30.

Course On Crime Sentencing Process

Kehakiman

10 – 11

Apr (2 hari) Selasa -

Rabu

Erwani / Herma

MTCP

Pegawai

Kehakiman

31.

Course On Psychology Of Effective Communication and Persuasion In Court **

Litigasi

10 – 12

Apr (3 hari) Selasa - Khamis

Ananthi / Syawiah

Bilik Kuliah

4, ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada Swasta Terhad)

32.

Program Transformasi Minda Bil.1/2018

Pembangunan

Kerjaya & Pentadbiran

16 – 24

Apr (9 hari)

Aisyaf / Wan

Aimi

Dewan

Kuliah ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Gred L41)

33.

Kursus Mengenai Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012 [Akta 747 (SOSMA) dan Undang-Undang Pencegahan di Malaysia – Peruntukan Undang-Undang Berkaitan Dengannya

Perundangan

16 – 19

Apr (4 hari) Isnin -

Khamis

Nurshuhaida / Khairunnisa

Bilik Siber 3, Bilik Kuliah

3, ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

34.

Course On Medico Legal For Legal Officers**

Litigasi

16 – 19

Apr (4 hari) Isnin – Khamis

Sanusi / Surina

Bilik Kuliah

4, ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

35.

Kursus Pengurusan Masa & Pengurusan Stress Yang Berkesan

Pembangunan

Kerjaya & Pentadbiran

24 Apr (1 hari) Selasa

Esah / Najla

Bilik Kuliah

3, ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

36.

Kursus Jenayah Alam Sekitar**

Litigasi

24 – 25

Apr (2 hari) Selasa -

Rabu

Tan Gin Han /

Zerina

Bilik

Enakmen

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan,

Pegawai Pelbagai Jabatan

Page 6: JADUAL PROGRAM LATIHAN ILKAP 2018 - ilkap.gov.my · PDF fileKursus Kes-Kes Jenayah Di ... Penyiasatan dan Penguatkuasaan: Jabatan Insolvensi Malaysia ... Process Kehakiman 10

28 March, 2018

BIL NAMA / JENIS KURSUS PROGRAM TARIKH PENYELARAS /

URUS SETIA BILIK

KULIAH PESERTA

MEI

37.

Program Latihan Pegawai Undang-Undang Gred L41 (Kontrak) Bil.1/2018

Pembangunan

Kerjaya & Pentadbiran

3 April – 11 Mei

(27 hari)

Mazlan/ Faridah

Dewan

Kuliah ITITC

Pegawai

Perundangan

38.

Kursus Komprehensif Undang-Undang Berkaitan Kanak-Kanak di Malaysia

Perundangan

7 – 10

Mei (4 hari) Isnin -

Khamis

Sanusi / Aida

Bilik Kaedah

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada Swasta)

39.

Kursus Pengurusan Kes Sivil dan Jenayah di Mahkamah Rendah dan Mahkamah Tinggi*

Kehakiman

8 – 9 Mei (2 hari) Selasa -

Rabu

Nurshuhaida /

Herma

MTCP

Pegawai

Kehakiman

40.

Course On Introduction To Construction Law In Malaysia**

Penasihat

7 – 10

Mei (4 hari) Isnin -

Khamis

Haslamizan /

Fazlina

Bilik Akta

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan,

Pegawai Pelbagai Jabatan

(Terbuka kepada Swasta)

41.

Kursus Pengurusan Bencana *

Penasihat

8 – 9 Mei (2 hari) Selasa -

Rabu

Nurul Zehan /

Surina

Bilik

Peraturan

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

42.

Seminar Akta Syarikat 2016 [Akta 777]*

Perundangan

15 Mei (1 hari) Selasa

Erwani /

Khairunnisa

Theatrette

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

43.

Workshop On Art Of Written Judgement

Kehakiman

15 – 16

Mei (2 hari) Selasa -

Rabu

Nazuha / Syahira

MTCP

Pegawai

Kehakiman

JUN

44.

Seminar Akta Perhimpunan Aman 2012 (Akta 736) – Isu dan Cabaran

Perundangan

26 Jun (1 hari) Selasa

Nazuha /

Khairunnisa

Theatrette

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

Page 7: JADUAL PROGRAM LATIHAN ILKAP 2018 - ilkap.gov.my · PDF fileKursus Kes-Kes Jenayah Di ... Penyiasatan dan Penguatkuasaan: Jabatan Insolvensi Malaysia ... Process Kehakiman 10

28 March, 2018

BIL NAMA / JENIS KURSUS PROGRAM TARIKH PENYELARAS /

URUS SETIA BILIK

KULIAH PESERTA

45.

Workshop On Arbitration, Construction Law and Adjudication **

Kehakiman

26 – 27

Jun (2 hari) Selasa -

Rabu

Erwani / Syahira

MTCP

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Dibuka kepada Pegawai Undang-

Undang di Jabatan Peguam Negara Sabah &

Sarawak)

46.

Kursus Akta Perlindungan Saksi 2009 & Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 **

Penasihat

26 – 27

Jun (2 hari) Selasa -

Rabu

Nurul Zehan /

Fazlina

Bilik Kaedah

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan,

Pensyarah Undang-Undang

47.

Kursus Siasatan dan Pendakwaan bawah Akta Penggubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 dan Cabarannya

Litigasi

26 – 28

Jun (3 hari) Selasa - Khamis

Aisyaf / Syawiah

Bilik Kuliah

4, ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan,

Agensi Penguatkuasaan, Badan Berkanun

48.

Course On Prosecution Of Offences Under The Companies Act 2016 [Act 777]**

Litigasi

26 – 27

Jun (2 hari) Selasa -

Rabu

Ananthi /

Zerina

Bilik

Ordinan

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan,

Pegawai Penguatkuasa

(Terbuka kepada Swasta Terhad)

49.

Kursus Taksiran Ganti Rugi **

Kehakiman

26 – 27

Jun (2 hari) Selasa- Rabu

Alia / Yusrina

Bilik

Peraturan

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

( di Kementerian) (Terbuka kepada

Swasta)

JULAI

50.

Kursus Diploma Eksekutif Penguatkuasaan Undang-Undang (ILKAP-UiTM) Bil.2/2018

Litigasi

2 – 20 Julai

(15 hari)

Tan Gin Han

/Surina

Bilik

Peraturan

Pegawai

Pendakwa dari Jabatan / Agensi Kerajaan, Pihak

Berkuasa Tempatan dan

Badan Berkanun

51.

Bengkel Teknik Pendakwaan (Pelbagai Jabatan) Bil.2/2018

Litigasi

2 – 6 Julai

(5 hari) Isnin -

Jumaat

Haslamizan /

Normilah

Bilik Akta / Moot Court

1

Pegawai

Pendakwa dari Jabatan / Agensi Kerajaan, Pihak

Berkuasa Tempatan

Page 8: JADUAL PROGRAM LATIHAN ILKAP 2018 - ilkap.gov.my · PDF fileKursus Kes-Kes Jenayah Di ... Penyiasatan dan Penguatkuasaan: Jabatan Insolvensi Malaysia ... Process Kehakiman 10

28 March, 2018

BIL NAMA / JENIS KURSUS PROGRAM TARIKH PENYELARAS /

URUS SETIA BILIK

KULIAH PESERTA

(Terbuka kepada Swasta Terhad)

52.

Workshop On Injunction and Declaratory Relief (Session Court Judges)

Kehakiman

3 – 4 Julai

(2 hari) Selasa –

Rabu

Nazuha / Herma

MTCP

Hakim Mahkamah

Sesyen

53.

Bengkel Pengurusan dan Pengendalian Tatatertib **

Penasihat

3 – 5 Julai

(3 hari) Selasa – Khamis

Nurul Zehan /

Yusrina

Bilik Kuliah

3, ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

54.

“You Lead The Ship”: A Leadership Course

Pembangunan

Kerjaya & Pentadbiran

10 Julai (1 hari) Selasa

Faridah / Wan

Aimi

Bilik Kuliah

3, ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

55.

Kursus Tatacara Kewangan *

Penasihat

10 – 11 Julai

(2 hari) Selasa –

Rabu

Sanusi / Najla

Bilik

Perlembagaan

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

56.

Course On The Law Relating To Sexual Crimes

Litigasi

16 – 19 Julai

(4 hari) Isnin -

Khamis

Ananthi / Syawiah

Bilik Akta

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

57.

Kursus Pengendalian Kes Berkaitan Harta Di Mahkamah Syariah (Jabatan Bantuan Guaman)

Perundangan

17 – 19 Julai

(3 hari) Selasa – Khamis

Esah / Aida

Bilik

Enakmen

Pegawai Undang-

Undang Dan Pegawai Syariah (Jabatan Bantuan

Guaman)

58.

Seminar Hak-Hak Wanita Di Bawah Undang-Undang Syariah *

Kehakiman

24 Julai (1 hari) Selasa

Aisyaf / Aida

Theatrette

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

59.

Course On Personal Data Protection – Issues and Challenges **

Penasihat

24 – 25 Julai

(2 hari) Selasa -

Rabu

Nurul Zehan /

Yusrina

Bilik Kaedah

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

Page 9: JADUAL PROGRAM LATIHAN ILKAP 2018 - ilkap.gov.my · PDF fileKursus Kes-Kes Jenayah Di ... Penyiasatan dan Penguatkuasaan: Jabatan Insolvensi Malaysia ... Process Kehakiman 10

28 March, 2018

BIL NAMA / JENIS KURSUS PROGRAM TARIKH PENYELARAS /

URUS SETIA BILIK

KULIAH PESERTA

60.

Kursus Pembangunan Modul Kurikulum Latihan dan Pengurusan Serta Mengendalian Mesyuarat dan Penyediaan Minit Mesyuarat ***

Pembangunan

Kerjaya & Pentadbiran

24 - 26 Julai

(3 hari) Selasa - Khamis

Sharifah Nora /

Normilah

Bilik Kuliah

3, ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

OGOS

61.

Seminar Undang-Undang Fitnah Dalam Media Massa di Malaysia *

Kehakiman

7 Ogos (1 hari) Selasa

Sanusi / Syahira

Theatrette

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

62.

Course on Effective Communication Skills

Pembangunan

Kerjaya & Pentadbiran

7 Ogos (1 hari) Selasa

Sharifah Nora /

Wan Aimi

Bilik Siber 3,

ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

63.

Kursus Penggubalan Undang-Undang **

Perundangan

7 – 9 Ogos

(3 hari) Selasa - Khamis

Esah /

Khairunnisa

Bilik Kuliah

3, ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan,

Penolong Pegawai Undang-Undang

(Terbuka kepada

Swasta)

64.

Kursus Peranan Sains Forensik Dalam Kes Sivil dan Jenayah (PDRM / Jabatan Kimia)

Litigasi

6 – 10 Ogos

(5 hari) Isnin -

Jumaat

Alia / Zerina

Bilik

Perlembagaan

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan,

Agensi Penguatkuasa,

PDRM dan Pelbagai Jabatan

65.

Kursus “Audi Alteram Partem” – Maksud dan Pemakaiannya Dalam Konteks Undang-Undang Pentadbiran *

Perundangan

14 – 15 Ogos

(2 hari) Selasa -

Rabu

Nurshuhaida /

Aida

Bilik Akta

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

66.

Kursus Integriti dan Etika Untuk Pegawai Undang-Undang dan Penolong Pegawai Undang-Undang (Perundangan dan Mahkamah)

Pembangunan

Kerjaya & Pentadbiran

14 – 15 Ogos

(2 hari) Selasa -

Rabu

Faridah / Najla

Bilik Kuliah

4, ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan,

Penolong Pegawai Undang-Undang

Page 10: JADUAL PROGRAM LATIHAN ILKAP 2018 - ilkap.gov.my · PDF fileKursus Kes-Kes Jenayah Di ... Penyiasatan dan Penguatkuasaan: Jabatan Insolvensi Malaysia ... Process Kehakiman 10

28 March, 2018

BIL NAMA / JENIS KURSUS PROGRAM TARIKH PENYELARAS /

URUS SETIA BILIK

KULIAH PESERTA

67.

Kursus Prosedur dan Amalan Parlimen

Perundangan

14 – 16 Ogos

(3 hari) Selasa - Khamis

Sanusi / Surina

Bilik Kaedah

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan,

Pensyarah Undang-Undang

(Terbuka kepada

Swasta)

68.

Kursus Prosedur Permohonan Penceraian Islam dan Bukan Islam Di Mahkamah*

Kehakiman

28 & 29 Ogos

(2 hari) Selasa -

Rabu

Erwani / Syahira

Bilik

Enakmen

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

69.

Seminar Fraud Insurans*

Perundangan

28 Ogos (1 hari) Selasa

Nurul Zehan /

Wan Aimi

Bilik

Peraturan

Pegawai

Kehakiman dan Perundangn

(Terbuka kepada

Swasta)

70.

Course On Human Rights: Child Marriage From Domestic and International Perspectives*

Penasihat

28 – 29 Ogos

(2 hari) Selasa -

Rabu

Haslamizan /

Yusrina

Bilik Kanun

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

71.

Kursus Proses Pra-Perbicaraan Akta Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2012) [Akta 1422] – Rundingan Pra-Perbicaraan, Teknik Rundingan Akuan, Penyataan Bertulis Saksi dan Pengurusan Kes

Litigasi

28 – 30 Ogos

(3 hari) Selasa - Khamis

Tan Gin Han /

Normilah

MTCP

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan,

Pegawai Pelbagai Jabatan

(Terbuka kepada Swasta Terhad)

SEPTEMBER

72.

Seminar Mengenai Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757): Isu dan Cabaran *

Kehakiman

4 Sept (1 hari) Selasa

Rohaiza / Yusrina

Theatrette

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

73.

Kursus Penggunaan Bahasa dalam Perundangan (Tatabahasa, Peristilahan, Penterjemahan dan Penyuntingan Terjemahan)

Perundangan

4 – 6 Sept

(3 hari) Selasa - Khamis

Esah / Wan

Aimi

Bilik

Peraturan

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

Page 11: JADUAL PROGRAM LATIHAN ILKAP 2018 - ilkap.gov.my · PDF fileKursus Kes-Kes Jenayah Di ... Penyiasatan dan Penguatkuasaan: Jabatan Insolvensi Malaysia ... Process Kehakiman 10

28 March, 2018

BIL NAMA / JENIS KURSUS PROGRAM TARIKH PENYELARAS /

URUS SETIA BILIK

KULIAH PESERTA

74.

Workshop On Examination Of Witnesses

Litigasi

3 – 6 Sept

(4 hari) Isnin -

Khamis

Ananthi /

Zerina

Bilik

Enakmen / Moot Court

1

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada Swasta Terhad)

75.

Workshop On Enforcement Of Forfeiture Order **

Litigasi

4 – 5 Sept

(2 hari) Selasa -

Rabu

Aisyaf / Surina

Bilik Kuliah

3, ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan,

Pegawai Penguatkuasa

76.

Course On “Exemplary Leadership: Making It Work”

Pembangunan

Kerjaya & Pentadbiran

19 Sept (1 hari) Rabu

Alia / Syahira

Bilik Kanun

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

77.

Kursus Tatacara Pengurusan dan Pengendalian Majlis Rasmi Kerajaan ***

Pembangunan

Kerjaya & Pentadbiran

18 – 20

Sept (3 hari) Selasa - Khamis

Sharifah Nora /

Aida

Bilik Kuliah

3, ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

78.

Program Transformasi Minda Bil.2/2018

Pembangunan

Kerjaya & Pentadbiran

18 – 26

Sept (9 hari)

Mazlan /

Sharifah Nora / Najla

Bilik

Peraturan

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Gred L41)

79.

Course On Dealing With Difficult People In The Workplace ***

Pembangunan

Kerjaya & Pentadbiran

25 Sept (1 hari) Selasa

Faridah / Normilah

Bilik Kuliah

3, ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

80.

Course On Introduction To International Law *

Penasihat

25 – 27

Sept (3 hari) Selasa - Khamis

Nurul Zehan /

Zerina

Bilik Akta

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

81.

Course On Crime Scene Evidence and Investigation**

Litigasi

25 – 27

Sept (3 hari) Selasa - Khamis

Tan Gin Han /

Surina

Bilik

Ordinan

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada Swasta Terhad)

Page 12: JADUAL PROGRAM LATIHAN ILKAP 2018 - ilkap.gov.my · PDF fileKursus Kes-Kes Jenayah Di ... Penyiasatan dan Penguatkuasaan: Jabatan Insolvensi Malaysia ... Process Kehakiman 10

28 March, 2018

BIL NAMA / JENIS KURSUS PROGRAM TARIKH PENYELARAS /

URUS SETIA BILIK

KULIAH PESERTA

82.

Workshop On Aviation Law: Domestic and International Civil Aviation *

Penasihat

25 – 27

Sept (3 hari) Selasa - Khamis

Nurshuhaida /

Fazlina

Bilik Kuliah

4, ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

OKTOBER

83.

Seminar Mengenai Isu Murtad di Malaysia **

Perundangan

2 Okt (1 hari) Selasa

Rohaiza /

Zerina

Theatrette

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

84.

Program Latihan Pegawai Undang-Undang Gred L41 (Kontrak) Bil.2/2018

Pembangunan

Kerjaya & Pentadbiran

1 Okt – 2

Nov (27 hari)

Sharifah Nora /

Yusrina

Dewan Kuliah, ITITC

Pegawai

Perundangan

85.

Course On Understanding International Investment Law & Dispute Settlement *

Penasihat

2 – 3 Okt (2 hari) Selasa -

Rabu

Haslamizan /

Syahira

Bilik Kaedah

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

86.

Workshop On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters**

Litigasi

9 – 10

Okt (2 hari) Selasa -

Rabu

Aisyaf / Aida

Bilik Akta

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada Swasta Terhad)

87.

Seminar Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 *

Kehakiman

10 Okt (1 hari) Selasa

Erwani / Yusrina

Theatrette

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

88.

Course On Expert Evidence In the Civil and Criminal Cases

Litigasi

15 – 19

Okt (5 hari) Isnin -

Jumaat

Nurul Zehan /

Normilah

MTCP

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan,

Pegawai Perubatan,

Pegawai Sains & PDRM

(Terbuka kepada Swasta Terhad)

89.

Bengkel Tatacara Seni Kepeguaman Untuk Pegawai Penguatkuasa Pelbagai Jabatan *

Kehakiman

16 – 17

Okt (2 hari) Selasa -

Rabu

Alia / Najla

Bilik

Peraturan

Agensi

Penguatkuasaan

Page 13: JADUAL PROGRAM LATIHAN ILKAP 2018 - ilkap.gov.my · PDF fileKursus Kes-Kes Jenayah Di ... Penyiasatan dan Penguatkuasaan: Jabatan Insolvensi Malaysia ... Process Kehakiman 10

28 March, 2018

BIL NAMA / JENIS KURSUS PROGRAM TARIKH PENYELARAS /

URUS SETIA BILIK

KULIAH PESERTA

90.

Bengkel Pengendalian Kes Kemalangan Jalan Raya **

Litigasi

16 – 18

Okt (3 hari) Selasa - Khamis

Esah / Surina

Bilik

Ordinan

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan,

Agensi Kerajaan & PDRM

91.

Course On International Humanitarian Law *

Penasihat

30 Okt –

1 Nov (3 hari) Selasa - Khamis

Rohaiza / Normilah

Bilik Kaedah

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

* Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Kursus (JKKK)

** Mesyuarat Jawatankuasa Kajian Semula Kurikulum Kursus

(JKKSK)

*** Kursus Baru Yang Tidak Memerlukan JKKK (Pakej & Kursus

Luar Negara)

Terbuka kepada

Swasta Terhad

“Terhad” merujuk kepada badan-badan berkanun seperti

SKMM, Suruhanjaya Sekuriti, SPAD, SSM, dan sebagainya

yang dikenakan kadar bayaran swasta apabila menghadiri

kursus di ILKAP

KURSUS DIBATALKAN

BIL NAMA / JENIS KURSUS PROGRAM TARIKH PENYELARAS /

URUS SETIA BILIK

KULIAH PESERTA

1.

Seminar Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 * Digantikan dengan kursus No. 30.

Kehakiman

10 Apr (1 hari) Selasa

Alia / Syahira

Bilik VC

ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada Swasta)

2.

Seminar Aku Stress Digantikan dengan kursus No. 43.

Perundangan

15 Mei (1 hari) Selasa

Erwani /

Khairunnisa

Bilik

Komputer 4 ITITC

Pegawai

Kehakiman dan Perundangan

(Terbuka kepada

Swasta)

Page 14: JADUAL PROGRAM LATIHAN ILKAP 2018 - ilkap.gov.my · PDF fileKursus Kes-Kes Jenayah Di ... Penyiasatan dan Penguatkuasaan: Jabatan Insolvensi Malaysia ... Process Kehakiman 10

28 March, 2018

STATUS TINDAKAN KURSUS KERJASAMA ILKAP DENGAN LAIN-LAIN

AGENSI/ JABATAN/ KEMENTERIAN TAHUN 2018

BIL

.

NAMA KURSUS KERJASAMA

TARIKH/ TEMPOH

TEMPAT PENYELARAS/ URUS SETIA DI

ILKAP

AGENSI/ JABATAN

PENCERAMAH/ FASILITATOR ILKAP YANG

TERLIBAT

STATUS

1. Kursus Penyediaan Fail Siasatan dan Litigasi kepada Pegawai Penyiasat dan Pegawai Penguat kuasa CIDB

ILKAP.600-2/3/18

23 – 26 Jan 2018

Bilik Siber 3, ILKAP /

Moot Court 1

Pn. Erwani/

Pn. Siti Khairunnisa

Lembaga Pembanguna

n Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

1. Cik Hanum 2. Tn. Isa 3. Pn. Erwani

Selesai

2. Kursus Kerjasama ILKAP Bernama – Hasutan Dan Kewartawanan ILKAP.600-2/3/30

7 Mac 2018

Bilik Peraturan, Bangunan Perdana

Pn Fazillah Begum / Pn Nurul Zehan

BERNAMA - Selesai

3. Bengkel Kerjasama ILKAP dan MPUU - Bengkel Menangani Isu Berkaitan Pilihan Raya Umum ILKAP.600-2/3/31

19 – 21 Mac 2018

Hotel Ancasa &

SPA, Kuala Lumpur

Pn Fazillah Begum / Pn Nurul Zehan

MPUU 1. Pn Fazillah Begum

Selesai

4. Validation Workshop on training module for legal aid service providers, prosecutors and judges on handling forced labour cases in Malaysia ILKAP.600-2/3/23

5 April 2018

Bilik Akta, Bangunan Perdana

Pn Fazillah Begum / Tn. Haslamizan / Pn Yusrina

International Labour

Organization

-

Terima Permohonan: 20/7/17 Penetapan semula tarikh bengkel daripada 21 - 23 Mac 2018 ke 5 April 2018

5. Bengkel Pendakwaan Lanjutan (Kerjasama Di Antara Dan Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan (ILKAP) dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)) ILKAP.600-2/3/32

9 – 13 April 2018

Bilik Peraturan / Moot Court

2, Bangunan Perdana

Pn Fazillah Begum / Pn

Rohaiza

Keselamatan dan

Kesihatan Pekerjaan

(JKKP)

Belum ditetapkan

Persediaan kursus

6. Kursus Skim Kewangan Haram

ILKAP.600-2/3/28

April 2018 ILKAP Dr. Intan Murnirah

Bank Negara Malaysia

Belum ditetapkan.

Terima permohonan: 16/10/17

Telah menghubungi BNM untuk penetapan tarikh serta

Page 15: JADUAL PROGRAM LATIHAN ILKAP 2018 - ilkap.gov.my · PDF fileKursus Kes-Kes Jenayah Di ... Penyiasatan dan Penguatkuasaan: Jabatan Insolvensi Malaysia ... Process Kehakiman 10

28 March, 2018

BIL

.

NAMA KURSUS KERJASAMA

TARIKH/ TEMPOH

TEMPAT PENYELARAS/ URUS SETIA DI

ILKAP

AGENSI/ JABATAN

PENCERAMAH/ FASILITATOR ILKAP YANG

TERLIBAT

STATUS

modul.

Masih menunggu maklum balas daripada Pn. Fatnin Yusof, BNM

7. Bengkel bagi Pegawai Penyiasat Pihak Berkuasa Tempatan

ILKAP.600-2/3/26

April 2018 Majlis Perbandaran

Sibu, Sarawak

Tn. Isa Majlis Perbandaran

Sibu

Belum ditetapkan.

Terima permohonan: 1/12/17

Surat tawaran mengadakan kursus kerjasama telah dikeluarkan pada 21/12/2017.

8. Bengkel Pendakwaan kepada Pihak Berkuasa Tempatan

17 – 20 April 2018

ILKAP Tn. Isa Jabatan Hak

Ehwal Kesatuan Sekerja

(JHEKS), KSM

9. - Bengkel Pendakwaan Siri 1/2018 Kerjasama ILKAP-Jabatan Perkhidmatan Veterinar

ILKAP.600-2/3/25

24 – 27 April 2018

Bilik Siber 3 & Moot Court 2,

Bangunan Perdana

Pn Fazillah Begum / Pn Nurul Zehan Pn Normilah

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia

1. Pn Fazillah Begum

2. Pn Rohaiza 3. Pn Erwani 4. Pn Sharifah

Nora 5. Pn Aisyaf

Falina 6. Datin Nur

shuhaida

Terima permohonan: 15/12/17

Lantikan penyelaras: 15/12/17

Persediaan kursus

10. Bengkel Pengurusan Siasatan Aduan dan penulisan Maklum Balas Berkesan Kerjasama ILKAP – Kementerian Kesihatan Malaysia

ILKAP.600-2/3/24

8 – 10 Mei 2018

Auditorium & Dewan

Serbaguna ILKAP

Pn Fazillah Begum / Pn Nurul Zehan Pn Normilah

Kementerian Kesihatan Malaysia

1. Pn Fazillah Begum

2. Encik Haslamizan

Pn Nurul Zehan

Terima permohonan: 14/12/17

Persediaan kursus

11. Seminar Prosedur Mahkamah Dan Etika Sebagai Saksi Dl Mahkamah Kepada Warga Kerja Myipo

ILKAP.600-2/3/29

TBC TBC Dr. Intan Murnira

Perbadanan Harta Intelek

Malaysia

(MyIPO)

Belum ditetapkan

Tarikh permohonan diterima adalah pada 5/01/2018

Tindakan:

Telah mengadakan mesyuarat

Page 16: JADUAL PROGRAM LATIHAN ILKAP 2018 - ilkap.gov.my · PDF fileKursus Kes-Kes Jenayah Di ... Penyiasatan dan Penguatkuasaan: Jabatan Insolvensi Malaysia ... Process Kehakiman 10

28 March, 2018

BIL

.

NAMA KURSUS KERJASAMA

TARIKH/ TEMPOH

TEMPAT PENYELARAS/ URUS SETIA DI

ILKAP

AGENSI/ JABATAN

PENCERAMAH/ FASILITATOR ILKAP YANG

TERLIBAT

STATUS

bersama Cik Hani Azahar Muhamad Jamal, MyIPO pada 25/1/18 bagi penetapan modul serta penjelasan kasar sewaan dll. Masih menunggu maklum balas dari pegawai tersebut.

12. Training of Trainers Workshop for legal aid service providers, prosecutors and judges on handling forced labour cases in Malaysia ILKAP.600-2/3/27

26 – 28 Jun 2018.

Bilik Akta, Bangunan Perdana.

Pn Fazillah Begum / Tn. Haslamizan / Pn Yusrina

International Labour

Organization

-

Penetapan semula tarikh kursus daripada 24 – 26 April ke 26 – 28 Jun 2018

13. Bengkel Kerjasama ILKAP dan MPUU - Bengkel Gubalan Undang-Undang Asas ILKAP.600-2/3/33

11 – 13 Julai 2018

Belum ditetapkan

(Luar ILKAP)

Pn Fazillah Begum / Pn Nurul Zehan

MPUU -

Masih dalam perbincangan bersama pihak MPUU melalui panggilan telefon / whatsapp dan emel

14. Workshop on Human Rights and Justice ILKAP.600-2/3/34

17 Julai 2018

Belum ditetapkan

Pn Fazillah Begum / Pn Nurul Zehan

SUHAKAM -

1. Tajuk, tempat dan tarikh kursus masih belum ditetapkan lagi 2. Satu mesyuarat akan diadakan pada 9.3.2018 (KIV)

15. Bengkel Penguatkuasaan Jabatan Warisan Negara

17 – 20 Julai 2018

ILKAP Tn. Isa Jabatan Warisan Negara

16. Kursus Penguatkuasaan dan Pendakwaan bagi Anggota Penguatkuasa Kesihatan Awam

Belum ditetapkan

ILKAP Tn. Isa Bahagian Perkembangan Kesihatan Awam, KKM

17. Bengkel Pemantapan Undang-Undang Keterangan bagi pegawai-Pegawai JKSM

Belum ditetapkan

ILKAP Tn. Isa Jabatan Kehakiman

Syariah Malaysia (JKSM)

Page 17: JADUAL PROGRAM LATIHAN ILKAP 2018 - ilkap.gov.my · PDF fileKursus Kes-Kes Jenayah Di ... Penyiasatan dan Penguatkuasaan: Jabatan Insolvensi Malaysia ... Process Kehakiman 10

28 March, 2018

BIL

.

NAMA KURSUS KERJASAMA

TARIKH/ TEMPOH

TEMPAT PENYELARAS/ URUS SETIA DI

ILKAP

AGENSI/ JABATAN

PENCERAMAH/ FASILITATOR ILKAP YANG

TERLIBAT

STATUS

18. Kursus Kerjasama ILKAP dan Jabatan Alam Sekitar – Pengubalan Akta Alam Sekitar ILKAP.600-2/3/35

Belum ditetapkan

Belum ditetapkan

Pn Fazillah Begum /

Encik Haslamizan

Kementerian Sumber Asli

& Alam Sekitar

Belum ditetapkan

BATAL