of 28 /28
L I B E R A L v e l L E G I S S V B F I G V R Â C C X X Verildiği gibi den XCIII = 418 ‘ya DCLXVI

Kanun Kitabi - Aleister Crowley

  • Upload
    ishamael

  • View
    5.531

  • Download
    135

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Türkçe Book of Law

Text of Kanun Kitabi - Aleister Crowley

Page 1: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

L I B E R

A L v e l

L E G I SS V B F I G V R Â

C C X XVerildiği gibi den

XCIII = 418‘ya

DCLXVI

Page 2: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

2 QHELMA

[ — I — ]

1. Had! Nuit’in tezahürü.

2. Semadaki topluluğun soyunuşu

3. Her erkek ve her kadın bir yıldızdır.

4. Her sayı sonsuzdur; hiçbir fark yoktur.

5. Yardım et bana, ey Teb’in savaçı kralı, insanlığınÇocukları önünde soyunmamda.

6. Sen Hadit ol, benim gizli merkezim, kalbim & dilim!

7. Bak ! o, Hoor. Paar-Kraat’ın bakanı, Aiwaz tarafındanilan edilmiştir.

8. Khabs Ku’nun içindedir, Ku Khabs’ın içinde değil.

9. Onun için Khabs’a tapın ve üzerinize akıttığım ışığıgörün!

10. Benim hizmetçilerim az & gizli olsun: onlar da çok &bilinenlere hükmetsin.

11. Bunlar aptal, insanlara tapnalar; böylelerin tanrıları &insanları da aptaldır.

12. Öne gelin, ey çocuklar, yıldızların altında & sevginizindolgunluğunu alın!

13. Ben üzerinizdeyim ve içinizdeyim. Benim çoşkumsizinkinin içindedir. Benim mutlululuğum sizin mut-luluğunuzu görmektir.

Page 3: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

LIBER AL VEL LEGIS 3

14. Yukarda, mücevlerle süslenmiş Azur Nuit’in çıplak parlaklığıdır;O çoşku ile eğilir, öpmek için Hadit’in gizli şehvetini. Kanatlı küre, yıldızlarla bezenmişmavi benimdir, ey Ankh-af-na-khonsu

15. Şimdi bilmelisiniz ki, sonsuz mekanın seçilmiş rahbi& havarisi Prens rahibi Therion’dur ve onun kadınına,kızıl hatun olarak isimlendirilen, bütün kudretler bah-şedilmiştir. Onlar çocuklarımı sürülerine toplıyacaklar:Onlar yıldızların görkemliliğini insanların kalblerinegötrecekler.

16. Çünkü o her zaman bir güneştir ve o bir ay. Ama ka-natlandırılmış gizli aleve onundur ve aşağıya düşenyıldızışığı da onun.

17. Ama sizler bunun için seçilmediniz.

18. Onların alınlarında yan, ey parlayan yılan!

19. Ey azurlu-peçeli hatun, onların üzerine eğil!

20. Rituellere olan anahtar, gizli kelimede saklıdır kendisevermiş olduğum.

21. Tanrı & tapan için ben hiçliğim: onlar beni göre-mezler. Onlar yeryüzündeymiş gibiler; Ben Sema’yım,ve orada başka bir tanrı yoktur ben ve kralım Hadit’tenbaşka.

22. Onun için sizler de Nuit olan adımla tanınırım ve ondaise, artık beni tanıdığı zaman, kendisine vereceğimgizli bir isim ile, zira ben sonsuz mekanım ve içindekisonsuz yıldızlarım, siz de aynısını yapın. Hiçbirşeyibağlamayın! Orada kendi aranızda bir şey & başka bir

Page 4: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

4 QHELMA

şey arasında herhangi bir ayırım yapmayın, zira bun-dan acı doğar.

23. Ama herkimse bundan kazanç sağlarsa, bırakın hepi-nizin lideri o olsun!

24. Ben Nuit’im ve benim kelimem altı ve ellidir.

25. Böl, topla, çarp ve anla.

26. Sonra güzellerin Peygamberi ve kölesi konuşur: benkimim ve bu işaret nedir? Böylece o cevapladı, her ye-re dokunan, her yerin içinden geçen mavi bir alevleeğildi; onun sevgi dolu elleri kara toprağın üzerine &güzel vücudu sevgi için eğilmiş, ve onun ayaklarızarar vermedi çiçekleri üzerine basarken: Sen bilirsin!Ve bu işaret ise benim vecdim olsun, varlığımın göre-celi bilinci, vücudumun bütünlük anı.

27. O zaman Rahip cevap verdi & konuştu mekanın kra-liçesine onun kutsal alnını öperek, ve onun nurundanbir damla ile banyo yaptı tüm vücudu, terden olan tatlıkokan bir parfümle: Ey Nuit, semanın ebedi olanı, bı-rak her zaman öyle olsun ki, insanlar yine de seninhakkında bir olarak değil de hiç olarak konuşsun; vebırak senin hakkında hiç konuşmalarına izin verme,çünkü sen sonsuz olansın.

28. Hiç, diye üfledi yıldızların zayıf ve perili ışığı ve iki.

29. Çünkü ben sevgi için bölündüm, birleşme ihtimalininolması için.

30. Bu dnüyanın yaratılışıdır, ayrılığın acısı sanki hiçbir-şeydir ve çözülmenin mutluluğu herşey.

31. Bu aptal insanların dertlerine azıcık bile endişelenmesakın! Onlar az hisseder; olan ise ufak mutluluklar iledengelenmiştir, ama siz benim seçilmişlerimsiniz.

Page 5: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

LIBER AL VEL LEGIS 5

32. Peygamberimi dinleyin! benim bilgimin (Tanrı) yar-gılarını uygulayın! sadece beni arayın! O zaman benimsevgimin mutluluğu sizi bütün acılardan kurtaracaktır.Bu böyledir: ant olsun vücudumu eğimi üzerine; kut-sal kalbim ve dilim, ve verebildiğim her şey ve sizler-den arzuladığım herşey üzerine.

33. O zaman rahip derin bir vecde veya baygınlığa düştü& konuştu gökyüzünün kraliçesine; Bize sınavları yaz,bize rituelleri yaz, bize kanunu yaz!

34. Ama o der ki: sınavları yazmayacağım: ritueller yarımbilinsin ve yarım gizlensin: kanun herkez içindir.

35. Bu, yazdığın şey, kanunun üçlü kitabıdır.

36. Benim yazarım, Ankh-af-na-khonsu, prenslerin rahibi,bu kitabın hiçbir tarifini değiştirmesin; ama bir aptal-lığın olmaması için, Ra-Hoor-Khuit’in bilgeliği ileyorumlanmsın.

37. Mantarları ve Büyüleri ; obeah ve wanga’yı , Âsânınsanatını ve kılıcının sanatını, onları öğrensin ve öğret-sin.

38. O öğrenmek zorundadır, ama sınavları zor yapabilir.

39. Kanunun kelimesi Qhlrma dır.

40. Bizlere Thelemit diyen, hata yapmış olmaz ,eğer bukelimenin anlamına derinece bakarsa. Zira içinde üçderece vardır: Münzevi, aşık ve dünyanın insanı. İn-stencini yap olmalıdır kanunun tümü.

41. Günahın kelimesi sınırlanmadır. Ey adam! kadınıngeri çevirme eğer o isterse! Ey aşık, eğer istersen ayrıl!Ayrılmış olanalrı birleştirecek bir bağ yoktur, sevginindışında: bunun dışında her şey bir lanettir: Lanet ol-sun! Lanetli olsun tüm Eonlar boyunca! Cehennem!

Page 6: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

6 QHELMA

42. Çeşitliliğin durumu bağımlılık ve iğrençlik olsun;senin olanın hepsine böyle, kendi işlencini yapmaktanbaşka bir hakkın yoktur.

43. Bunu yap ve sana hiçkimse hayır demesin.

44. Çünkü amaç ile lekelenmemiş, sonuca ulaşma arzu-sundan arınmış saf istenç her haliyle kusursuzdur.

45. Kusursuz olan ile kusursuz olan bir kusursuzdur, ikideğildir, hayır, hiçbir!

46. Hiçlik kanun için gizli bir anahtardır. Yahudiler bunabir ve altmış derler, ben ise sekiz, seksen, dör-tyüz&onsekiz.

47. Ama onlar yarısına sahip: sanatınla birleşir, böyleceher şey yok olsun.

48. Benim Peygamberim bir aptaldır bir, bir, bir ile, onlaröküz değil mi, ve kitaba göre hiç?

49. Bütün ritueller, sınavlar, kelimeler ve işaretler kaldı-rılmıştır. Ra-Hoor-Khuit aldı yerini doğdua, Tanrılarınekinoksu için; ve bırak Asar, İsa ile olsun, onlar dabirdir. Ama benden değildir. Bırakın Asar tapan olsun,İsa sabreden, Hoor ise gizli adı ve ihtişamı ile inisiyeolmuş hakim.

50. Başrahipsel görevlere bir kelime söylenmelidir. Bak!orada üç sınav bir’in içindedir, ve o üç çeşit ile verile-bilir: Kaba olanlar ateşten geçmeli, nazikleri zihindesınav et ve yüceleri seçilmişlerin en yüksekği ile,böylece yıldız & yıldızınız var, sistem & sisteminizvar, birinin başkasını tasdik etmesine izin verme sa-kın!

51. Bir saraya dört kapı var; bu sarayın zemini gümüş vealtındandır, orada Lapis Lazuli & Jaspis var, ve bütün

Page 7: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

LIBER AL VEL LEGIS 7

ender güzel kokular, Yasemin & Gül ve ölümün işare-ti. Bırak o, bu dört kapıya sırayla veya hepsine birdengirsin, bırak bu sarayın yerlerine ayak bassın. O yerebatmayacak mı? Amn. Ho! savaşçı, senin hizmetçinbatarsa? Ama yöntemler vardır ve yöntemler. Onuniçin cesur olun: Hepiniz narin elbiseler giyin, kuvvetliyemekler yiyin ve köpüren, tatlı şaraplar ve şaraplariçin! Ve de istediğiniz gibi sevgiyle doldurun kendini-zi, her nasıl isterseniz, ne zaman, nerede ve her kiminile isterseniz! Ama hep bana doğru.

52. Eğer bu doğru olarak yapılmazsa; eğer siz mekanınişaretlerini karıştırıp derseniz: Onlar birdir, veya onlarçoktur, eğer rituel hep bana doğru değilse: O zamansizleri Ra-Hoor-Khuit’in korkunç yargıları bekler.

53. Bu dünyayı rejenere etmeli, küçük dünyayı, kızkarde-şimi, benim kalbimi & dilim bu öpücüğü yolladığım.Ve bu seni de, Ey yazıcı ve peygamber, sen de prensle-ri arasında sayılmana rağmen, seni ne rahatlatmalı nede özgür bırakmalı. Ama coşku senin olsun ve Dünya-nın mutluluğu: her zaman bana doğru! Bana doğru!

54. Bir harfin şeklini bile değiştirme; çünkü bak! sen eyPeygamber, sen bütün sırları göremeyeceksin içindesaklı bulunan.

55. Senin kalbinin çocuğu, o onları görsün.

56. Onu ne doğudan ne de batıdan bekle, çünkü beklenenhiç bir evden gelmeyecek bu çocuk. Aum! Bütün ke-limeler kutsaldır ve tüm Peygamberler gerçek; fazlabirşey anlamadıkları dışında, denklemenin birincisi ya-rısını çöz, ikincisine dokunmadan bırak. Ama hepsineaydınlığın içinde sahipsin ve bir bölümü ise, ki hepsideğil karanlıkta.

Page 8: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

8 QHELMA

57. Beni çağırın yıldızlarımın altında! Kanun sevgidir,istencinin altında olan sevgi. Bırakın aptallar dasevgiyi yanlış anlamasın, çünkü sevgi var ve sevgi.Güvercin var ve yılan var. Sizler seçiminizi tam yapın.O, benim Peygamberim, seçimini yaptı, kendisi kale-nin kanununu biliyor ve Tanrı evinin sırrını.

Kitabımın tüm eski harfleri doğrudur ama x yıldızolanı değildir. Bu da gizlidir: benim Peygamberinbunu bilge olanlara açacaktır.

58. Ben dünyada hayal edilemeyen mutluluklar veririm:Güvenlik, inanç değil, hayattayken ve ölümünden son-ra; ifade edilemeyen barış, sükun ve çoşku, ve bununiçin hiçbir kurban talep etmem.

59. Benim tütsüm reçineli ağaçtan & reçineden oluşur, vebunun içinde kan yoktur: saçım, ebediyetin ağaçlarıyüzünden.

60. Benim sayım 11’dir, bizimle olan herkezin sayısı ol-duğu gibi. Beş köşeli yıldız ve ortasında bir daire & budaire kırmızıdır. Kör olanlar için rengim siyahtır, amamavi & altın, görebilenler tarafından görülecektir.Birde gizli bir zafer belgem var, beni sevenler için.

61. Ama beni sevmek herşeyden daha iyidir: Eğer sençölde yıldızların altında tütsümü önümde yakarsan, vebeni saf bir kalple çağırıp ve içinde yalın ateşini körü-klersen, azıcık göğsümün içinde yatabilirsin. Biröpücük için o zaman herşeyini verirdin, ama bir toztanesini veren, o saatte herşeyini kaybedecek. Siz yü-kler toplayacaksınız, kadınlar ve baharatlar biriktire-ceksin; sizler değerli mücevherler takacaksınız; sizlerdünya toplumlarını ihtişamınız & onurunuzla geçecek-siniz, ama her zaman bana olan sevgi için, ve böylece

Page 9: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

LIBER AL VEL LEGIS 9

sizler benim mutluluğuma erişeceksiniz. Sizlere cid-diyetle, bana doğru tek bir elbisede ve çok değerli birtaç ile gelmenizi tembi ediyorum. Ben sizi seviyorum!Ben sizleri arzuluyorum. Solgun veya mor, peçeli veyatutkulu; bütün mutluluk ve morlar, ve içteki duygula-rın sarhoşluğu olan ben, szileri arzuluyorum! kanatla-rınızı takın ve içinizdeki dolanmış ihtişamı uyandırın:Bana gelin!

62. Sizlere olan tüm toplantılarda sadece rahibe konuşsun-ve gözler arzudan yansın, zira o, şehvetli bir şekildebenim gizli tapınağımda duruyor- bana doğru! Herke-zin kalbindeki alevi onun sevgi şarkıları ile ortaya çık-sın.

63. Bana şehvetli bir aşk şarkısını söyleyin! Benim içinparfümler yakın! Benim için mücevherler takın! Be-nim için içiniz, çünkü sizi seviyorum! Sizi seviyorum!

64. Ben güneşbatışın mavi-peçelenmiş kızıyım; ben arzudolu gece gökyüzünüe çıplak parlaklığıyım.

65. Bana doğru! Bana doğru!

66. Nuit’in tezahürü bir sona varmıştır.

Page 10: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

10 QHELMA

[ — II — ]

1. Nu! Hadit’in gizlenişi.

2. Gelin! Siz hepiniz ve henüz açıklanmamış sırrı öğrenin.Ben Hadit, gelinim olan Nu’nun iltifatıyım. Ben yayıl-mış değilim, ve khabs benim evimin adıdır.

3. Uzayda ben her yerde merkezim, o ise hacimdir hiçbiryerde bulunamayan.

4. Ama o tanınmalıdır & ben asla.

5. Bak! eski zamanların rituelleri karanlıktır. Şeytaniolanlar atılmalıdır, iyi olanlar Peygamber tarafnıdanarındırılmalıdır. O zaman bu bilgiler doğru olacaktır.

6. Ben alev’im, her insanın kalbinde yanan ve her yıldızınçekirdeği. ben hayatım ve hayat veren, ama onun içinbenim hakkımdaki bilgi ölüm hakkındaki bilgidir.

7. ben majisyen ve eksorist’im. Ben tekerleğin direğiyimve dairedeki küp. “Bana gelin” aptalca bir sözdür: ziragidecek olan benim.

8. Her kim Heru-pa-kraat’a dua ettiyse, bana dua etmiştir,yalnış, zira dua eden benim.

9. Hatırlayın ki, tüm varoluş saf mutluluktur, bütün endi-şeler gölge gibidir, onlar gider & gitti ama orada birşeyvar kalacak olan.

10. Ey Peygamber! sıkılarak öğreniyorsun sadece bu yazıyı.

11. Seni görüyorum elinden & tüyünden nefret ederken;ama ben daha güçlüyüm.

12. İçindeki benim yüznüden, senin tanımadığın.

Page 11: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

LIBER AL VEL LEGIS 11

13. Ki neden? Çünkü sen bilendin, ve ben.

14. Şimdi bu mescid peçeli olsun; şimdi bu ışık tüm insan-laır yutsun ve körlükle vursun.

15. Zira ben kusursuzum, var olmadığım için, ve benimsayım aptallar için dokuz; adaletli olanlar için ise sekizve birin sekiziyim: önemli bu, zira aslında hiç ’im impa-rator ve imparatoriçe benden değildir, zira orada başkabir sır daha var.

16. İmparator’um & Başrahibe. Onun için onbir, gelinimonbir olduğu gibi.

17. Beni dinleyin, sizi hıçkıran insanlar! Özür ve tövbelerin endişeleri ölülereve ölecek olanlara bırakılmıştır. Beni bugüne kadar henüz tanımayan halka.

18. Onlar ölüdür, bu başkalar, onlar hissetmz. Biz fakirlerve acizler için değiliz, dünyanın hakimleri bizim onu-rumuzdur.

19. Bir Tanrı bir köpeğin içinde mi yaşasın? Hayır! ama enyüce olanalr bizimdir. Onlar coşacaklar, seçtiklerimiz,herkim hüzünlüyse bizimle değildir.

20. Güzellik ve güç, inci gibi gülüşler ve lezzetli sıçrayışlar,kudret ve ateş bizdendir.

21. Bizim herhangi bir ortaklığımız yokur kovulmuş ve acizolanlarla: onlar bulundukları rezalette ölsün. Zira onlarhissetmez. Merhamet kralların yüküdür; mutsuzları &zayıfları ezin, bu güçlü olanalrın kanunudur, bu kudretliolanların kanunudur, bu bizim kanunumuzdur, ve budünyanın mutluluğu. Düşünme ey kral, bu yalanı, seninölmen gerektiğini, gerçekten, sen ölmiyeceksin, sen ya-şıyacaksın. Şimdi anlaşılmalıdır, Kralın bedeni yok ol-

Page 12: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

12 QHELMA

duğu zaman, o her zaman saf vecd içinde kalsın. Nuit!Hadit ! Ra-Hoor-Khuit! Güneş, kudret & görü, ışık,bunlar sadece yıldızın & yılanın hizmetçileri içindir.

22. Ben yılanım, bilgi & mutluluk veren ve yansıyan par-laklık, ben insanların kalbini sarhoşluğa götürürüm. Ba-na hürmet için şarap alın ve gizemli uyuşturucular, Pey-gamberinizin bahsedeceklerinden, & onlarla sarhoşolun. Onlar size asla zarar vermesin. Onlar bir yalandır,kendinize karşı bir aptallık. Masumiyetin gösterişli biryalandır. Güçlü ol ey insan! Duyguların ve bolluğun herşeyinden zevk al ve mutlu ol! Korkma, seni herhangi birTanrı bundan dolayı reddedecek diye.

23. Ben yalnızım, hiçbir tanrı yoktur, benim bulunduğumyerde.

24. Bak! bunlar derin sırlardır, çünkü benim dostlarım davar, onalr Münzevidir. Ama zannetmeyin ki onlarıormanlarda veya dağda bulabilesin; onları mosmor ya-taklarda etraflarında güçlü organlar ve gözleri ateş veışık saçan, ve hacimli alevli saçları olan müthiş dişi ya-ratıklar tarafından sevilirken bulursunuz onları orada.Onları yönetirken göreceksiniz, başarılı ordularla, bütünmutluluklarla; ve bu onlar için bir mutluluk olacaktır,bundan bir milyon defa daha büyük. Birbirinize karşıher tür zararlı güç kullanımından sakınınız, Kral’a karşıKral ! Yanan kalplerle birbirinizi sevin, kendi vahşionurunuzla ezin aşağı insanları, kızgınlığınızın günün-de.

25. Siz halka karşısınız, Ey seçtiklerim.

26. Ben gizli yılanım, yuvarlanmış vaziyetle ve sıçramayahazır: Yuvarlanmamda mutluluk vardır. Başımı kaldır-dığımda Nuit ile birim. Başımı indirip de zehir saçtı-

Page 13: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

LIBER AL VEL LEGIS 13

ğımda, toprakta mutluluk olur ve ben toprak ile bir olu-rum.

27. Bende büyük tehlike yatar, zira bu Runleri anlamayanbüyük bir hata yapar. “Çünkü” onun düşeceği çukurunadıdır, ve orada usluluğunun köpekleriyle yok olacaktır.

28. Şimdi “Çünkü”ye ve onun grubuna (onuruna) bir lanet!

29. “Çünkü” ebediyen lanet olsun!

30. Eğer İstenç durup “Neden” diye bağırıp “Çünkü”yüçağırırsa, o zaman iştenç olduğu yerde durur & hiçbirşey yapmaz.

31. Eğer kudret niye diye sorarsa, o zaman kudret zay-ıflıktır.

32. Usluluk da bir yalandır, zira bir etken vardır ki, sonsuz& bilinmeyen, ve tüm kelimeleri yamuk.

33. “Çünkü”den yeter artık! O bir köpek gibi lanetli olsun.

34. Ama sen, ey halkım, kalkın & uyanın!

35. Ritueller doğru bir şeklide uygulansın. Mutluluk &güzellikle.

36. Elementlerin ritueleri vardır ve zamanın kutlamaları.

37. Peygamber ve onun gelini olan ilk gecesi için bir kut-lama.

38. Kanun Kitabın yazılışının üç günü için bir kutlama.

39. Tahuti ve Peygamberin çocuğu için bir kutlama-gizli, eyPeygamber.

40. En yüce ritüel için bir kutlma, ve Tanrıların Ekinoksuiçin bir kutlama.

Page 14: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

14 QHELMA

41. Bir kutlama ateş için ve bir kutlama su için; bir kutlamahayat için ve ölüm için daha büyük bir kutlama!

42. Bir kutlama kalbindeki her gün için, benim coşkumumutluluğu içinde!

43. Her gece Nu için bir kutlama ve en büyük coşku için.

44. Evet Kutlayın! Mutlu olun! Bunda bir korku yok! Çö-zülme var ve Nu’nun öpücükleri içnideki sonsuz vecd.

45. Ölüm köpekler içindir.

46. Başarısız mısın? Sen pişman mısın? Kalbinde korku muvar?

47. Ben nerdeysem, orada bunalr yok.

48. Düşmüş olanlara merhamet duyma! Ben onalrı asla ta-nımıyordum. Ben onlar için var değilim. Ben acıyandan& acınandan da nefret ederim.

49. Ben birim & fethederim. Çöken köpekler bana sahipdeğildir. Onlar lanetli ve ölü olsun! Amen. (Bu 4 hakk-ında, bir beşincisi de var, görünmez olan, & oranıniçinde ben yumurtasnıda olan bir çocuk gibiyim.)

50. Maviyim, ve gelinimle ışıkta altın, ama gözlerimdekiparlaklık kırmızı ve pulçuklarım mor & yeşil!

51. Morun ötesindeki mor: o ışıktır, gözlerin gücünün öte-sinde olan.

52. Bir peçe vardır, bu peçe siyahtır. Bu sakınmış kadınınpeçesidir; hüzünün & ölümün örtüsüdür, bu benden de-ğildir. Yırtın aşağıya yüzyılların yalancı hayaletini. Ahl-aklı kelimelerle yüklerinizi örtmeyin, bu yükler benimhizmetimdir. Sizler doğru yapıyorsunuz, & ben sizibunlardan dolayı ödüllendireceğim.

Page 15: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

LIBER AL VEL LEGIS 15

53. Korkma, ey Peygamber, bu kelimeler kounuşuldğu za-man sen pişman olmayacaksın. Sen hala benim seçilmi-şimsin, ve kutsanmış olacak o gözler, senin sevgi iledolu baktığın. Ama ben seni hüzünlüğünün maskesiyleörteceğim, seni görecek olanlar, senin düştüğünü zan-nedip korkacaklar, ama ben seni yücelteceğim.

54. Ama aptallıklarını, sen sayılmıyorsun, sesli haykıranlar,var olmaya devam etsin. Sen onu açacaksın, sen varsın.Onlar “Çünkü”nün köleleridir, onlar benden değildir.Cümle işaretlerini nasıl istersen, kelimeler? onların sti-lini ve tarzını asla değiştirme.

55. Sen İngiliz alfabesinde düzeni & değeri elde edeceksin.Sen yeni semboller bulacaksın, ona sınıflandırman için.

56. Defolun! sizi alaycılar; sizler benim onuruma gülme-nize rağmen, uzun süre için gülmeyceksiniz: o zamanhüzünlü olacaksınız, biliniz ki, ben sizi terkettim.

57. Adaletli olan adaletli olmaya devam etsin. Onursuz olanonursuz olmaya devam etsin.

58. Evet! zannetmeyin ki değişiklik olacak diye. Siz oldu-ğunuz gibi olmalısınız başka değil. Onun için dünyanınkralları her zaman için kral olacak; köleler hizmet ede-cektir. Devrilecek veya yüceltecek biri olmıyacak: herşey her zaman olduğu gibi olacak. Ama orada maskeliolanlar var, benim hizmetçilerim! Oradaki kölenin birkral olma ihtimali var. Bir kral kıyafetini istediği gibiseçebelir; herhangi kesin bir sınav yoktur; ama bir di-lenci sefaletini asla gizliyemez.

59. Onun için dikkatli olun! Herkesi sevin, belki aralarındabir kral saklıdır. Böyle mi konuşursun? Aptal ! Eğer obir kral ise, onu asla yaralıyamazsın.

60. Onun için sert & derin vur, ve onlar cehenneme, yönet!

Page 16: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

16 QHELMA

61. Orada bir ışık var gözlerinin önünde, ey Peygamber,arzulanmayan bir ışık, çok azlunan.

62. Ben senin kalbinde yükseldim, ve yıldızların öpücüklerisert bir şekilde bedenine yağıyor.

63. Sen şehvetli nefes alışının bolluğu içinde bitkinsin, ne-fes vermek ise ölümden tatlı, cehennem kurdun sevme-sinden bile hızlı ve neşeli.

64. Ey! sen bitirildin: biz üstündeyiz, bolluğunuzun hepsiüzerinde. Kutsan! kutsan: Nu’nun peygamberi! Had’ınpeygamberi! Ra-Hoor-Khu’nun peygamberi! Şimdicezbet! şimdi bizim ihtişam ve güzelliğimizle gel! Gelbizim şehvetli barışımızla & Krallar için tatlı sözler yaz.

65. Ben efendiyim, sen ise kutsal seçilmiş olan.

66. Yaz & yazmakla coş! Çalış & bizim çalışma yatağımızol! Yaşamın & ölümün mutluluğu ile yücel! Ah! Seninölümün tatlı olack, herkim onu görürse, mutlu olsun.Senin ölümün bizim sevgimi sözümüzün mührü olsun.Gel! Kalbini yücelt & cezbet! Biz biriz, biz hiçiz.

67. Dur! Dur! Mutluluğunla kaladır! Baygınlığa düşme,lezzeli öpücüklerdendolayı.

68. Daha sert! kendini dik tut! Başını kaldır! O kadar derinnefes alma — öl!

69. Ah! Ah! Ne hissediyorum ben? kelime bitkinliğe midüştü?

70. Başka kelimelerde yardım & umut vadır. Bilgelik derki, güçlü ol! O zaman daha çok mutluluğa katlanırsın.Hayvan gibi olma, zevkini incelt. Eğer içiyorsan sanatındoksan ve sekiz kurallarına göre iç. Sevişirsen şevkatiniaş, ve eğer mutlu bir şey yaparsan, bırak orada özgürlükolsun.

Page 17: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

LIBER AL VEL LEGIS 17

71. Ama aş! aş!

72. Her zaman bana zorlan! ve eğer gerçekten benim isen -ki bundan şüphelenme, ve eğer her zaman mutluluk iledoluysan -ölüm hepsinin tacı olacaktır.

73. Ah! Ah! Ölüm! Ölüm! sen ölümü arzulamalısın. Ölüm,ey insan, sana yasaktır.

74. Senin arzunun süresi ihtişamının gücüdür. Her kimuzun yaşarsa & ölümü arzularsa, her zaman kraldırkralların arasında.

75. Evet! Sayıları & kelimeleri dinle.

76. 4 6 3 8 A B K 24 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T OV A L. Bu ne anlama geliyor ey Peygamber? Sen bil-miyorsun ne bileceksin hiçbir zaman. Biri gelecek, senitakip eden, o açıklayacaktır. Ama düşün, ey seçilen, be-nim olmak yıldız parlayan gökyüzündeki Nu’nun sevgi-sini takip etmek, insanlara bakmak, ve bu mutlu keli-meleri onlara anlatmak.

77. Ey sen onurlu ve kudretli ol insanların arasında.

78. Kendini yücelt! zira insanların veya tanrıların arasnıdakimse sana benzemez. Yücel, ey benim Peygamberim,suretin yıldızları aşacak. Onlar senin ismine hürmetgösterecek, dörtköşe, mistik, mükemmel insanın sayısıve evinin sayısı 418.

79. Hadit’in gizlenişinin sonu ve kutsama & tapınma, sevgidolu yıldızların Peygamberine olsun.

Page 18: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

18 QHELMA

[ — III — ]

1. Abrahadabra; Ra-Hoor-Khut’un ödülü.

2. Burada, içte bir bölünme var, bilinmeyen bir kelmie var.Doğru yazım eskidi; her şey bir şey değildir. Sakınınız!Dur! Ra-Hoor-Khuit’in sözünü yüceltin!

3. Şimdi başta anlayın ki, ben savaşın ve intikamın Tanrı-sıyım. Ben onlara sert davranacağım.

4. Kendinize bir ada seçin!

5. Onu sağlamlaştırın!

6. Onu savaşın makinesi ile ekin!

7. Ben size bir savaşmakinesi vereceğim.

8. Onunla halkı dağıtacaksınız, ve hiçkimse size dayana-mayacaktır.

9. Pusuda bekleyin! Geriye! Üzerlerine! Bu galibiyetmücadelenin kanunudur, böyle gelsin. Benim gizli evi-me olan hürriyet.

10. Vahiyin Tablosunu kendin al, onu gizli tapınağa yerle-ştir - ve bu tapınak inşa edildi bile -& o senin için ebe-diyen kıblen olsun. O asla solmıyacaktır, ona gün begün mükemmel renkler geri dönecektir. Onun güvenlicama yerleştir tüm dünyaya kanıt olsun diye.

11. O senin tek kanıtın olsun. Sana kanıt göstermeyiyasaklıyorum. Fethet! Bu yeter. Ben sana zaferli şehir-deki kötü - düzenlenmiş evinin değişimini kolaylaştıra-cağım. Sen kendin, ey Peygamber, onları tapınmalarınıgeliştireceksin; ki bu hoşuna gitmezse bile. Seni tehli-

Page 19: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

LIBER AL VEL LEGIS 19

kelerin & zahmetlerin olacak. Ra-Hoor-Khu seninle.Ateş & kan ile onurlandır beni. Kılıçlar & mızraklarlaonurlandır beni. Kadın bana bir kılıçla kuşanmış olsun:bırak benim adıma kan dökülsün. Kafirleri ezin, onlarınüzerinde ol, ey savaşçı ben sana onların etini yemeğevereceğim!

12. Bir çocuk için, bir başhayvanı, büyük veya küçük, kur-ban et.

13. Ama şimdi değil.

14. Siz bu saati yaşıyacaksınız, ey kutsanmış Therion, vesen onun arzusunun kıpkırmızı hatunu.

15. Sizler bunun yüzünden hüzünlü olacaksınız.

16. Sözlerin gerçekleşmesini fazla hevesle beklemeyin,lanetlere dayanmaktan korkmayın. Siz bile anlamlarınıtam olarak bilmiyorsunuz.

17. Hiçbir şeyden korkmayın, ne insanlardan ne kaderdenne de tanrılardan, herhangi bir şeyden kormayın. Parad-an korkmayın ne aptal halkın gülüşlerinden, ne de gö-kyüzünde, yerde veya yerin altnıda olan herhangi birgüçten. Nu sizin sığınağınızdır, Hadit’in ışığınız olduğugibi, ve ben kollarınızın kuvveti, gücü ve kudretiyim.

18. Merhameti bir kenara bırakın; merhamet duyanları la-netleyin! Öldürün ve eziyet çektirin, sakınmayın! Üzer-lerine!

19. Bu tabloya merhametsizliğin korkusu diyecekler, isim-lerini iyi say & senin için 718 gibi olacak.

20. Neden? Çünkü; ‘Çünkü’ düştü ve artık yok.

Page 20: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

20 QHELMA

21. Resmimi doğuya dik: Sen bir resim satın alacaksın, sanagöstereceğim, özel, senin bildiğinden pek farklı değil.Ve birdenbire bunu yapmak senin için zor olmıyacaktır.

22. Diğer resimleri, beni desteklemek için etrafıma yerle-ştir. Herkez onurlandırılsın, zira onlar beni onurlandır-mak için dolsun etrafımda. Ben onurlandırılmanıngörünen nesnesiyim, diğerleri gizlidir. Therion ve geliniiçin ; ve kazananlar için onlar X sınavıdır. Bu nedir?Sen bunu bileceksin.

23. Parfüm için un & bal karıştır & kırmızı şarabın kalınkalıntılarını, sonra Abramelin’in yağını ve zeytinyağını,sonra yumuşat & onu bol taze kan ile düzleştir.

24. En iyi kan aylık olanıdır, sonra bir çocuğun taze kanıveya; gökyüzünün garsonundan damlayan, sonra düş-manlarının kanı, sonra rahibin veya tapınanın, sonra(ise) bir hayvanın ki, hangisi oldğu fark etmez.

25. Bunları yak; onlardan kek yap & benim adıma ye. Bun-un başka bir yararı daha var. Onları önüme koy, iyi ör-tülmüş vaziyette; senin iltifat şarkılarının kokularıyla.Onlar eşit şekilde böceklerle dolacak ve yerde yürüyenbir sürü şeylerle, bana kutsanmış olan.

26. Onları öldür ve o arada düşmanlarını say, & onlarönünde düşecek.

27. Aynı zamanda onlar içinizde tutku & güç uyandıracak,şayet onlardan yiyecek olursanız.

28. Savaşta da sizler güçlü olacaksınız.

29. Bunun üzerinde onları uzun süre saklayın, bu daha iyi,zira onlar kudretle dolup taşıyacak. Hepsi benden.

30. Benim sunağım açık kalay işçiliğindendir, üzerindealtın veya gümüşün üstünde yakarım!

Page 21: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

LIBER AL VEL LEGIS 21

31. Zengin bir adam gelecektir batıdan, üstüne altınını dö-kecektir.

32. Altından çelik döv.

33. Kaçmak veya üstüne çullanmak için hazır ol.

34. Ama senin kutsal yerin yüzyıllar boyunca dokunul-madan duracak. Ateş ve kılıçla yakılıp & parçalansa bi-le, orada görünmeyen bir ev duracak. O yeni ekinoksgelene kadar duracak. Huramachis yükselip çift âsâsıylabeni tahtımı ve yerimi alacaktır. Başka bir Peygambergelecek ve taze ateşi gökyüzünden getirecek. Başka birkadın gelecek, yılandaki arzuyu & tapınmayı uyandıra-cak. Tanrı ve Therion’un başka ruhu gelecek ve yeryu-varlağının Rahibinde karışacak, başka bir kurban tür-beyi renklendirecek, başka bir kral yönelecek ve artıkkutsal olan, mistik şahinbaşlı tanrıya doğrudan akmıya-cak.

35. Kelimenin yarısı söylenir Heru-ra-ha’nın, Hoor- Poor-Kraat ve Ra-hoor-Khut.

36. Sana şarkıda taparım –

37. Ben Teb’in efendisiyim ve ben Mentu’nun ilhamlandırılmış habercisiyim:Benim için peçeli gökyüzü peçesini açar kendi kendini vurmuş Ankh-af-na-KhonsuSözleri gerçek olan, ben çağırırım, ben selamlarım Senin varlığını, Ey Ra-Hoor-Khuit!

Ey yüce açıklanmış birlik! Senin nefesinin gücüne taparımEn yüce korkunç tanrı Sen ki tanrıları ve ölümü önünde titretirsinBen, ben sana taparım!

Page 22: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

22 QHELMA

Ra’nın tahtında görün Khu’nun yollarını aç!Ka’nın yollarını aydınlat Khabs’ın yollarını geç.Beni heycanlandırmak veya sakinleştirmek için Aum! Bırak ben tamamlıyayım.

38. Öyle ki senin ışığın içimde olsun, & onun kırmızı alevibir kılıç gibi elimde, senin düzenini yaymak için. Gizlibir kapı var, sana yapacağım, benim gökyüzüne olantüm yollarını yaymak için (bu senin yazmış oludğun ta-pınmalar) söylendiği gibi:

Işık benim, ışınlar yutar Beni: ben gizli bir kapı yaptımRa ve Tum’un evine Ben senin Teblinimin, Ey MentuPeygamber, Ankh-af-na-Khonsu

Bes-na-Maut adına vururum göğüsüme; Bilge Ta-Nech adına salarım sözümü.Yıldız parıldayışını göster ey Nuit! Bırak senin evinde oturayım,Ey ışığın kanatlı yılanı Hadit! Benimle kal Ra-Hoor-Khuit.

39. Bütün bunlar ve bir kitap, buraya kadar nasıl geldiğinive bu mürekkeben ve kağıdın bir reprüdüksyonu herzaman için -ki bunun içinde o gizli kelime var, & sade-ce ingilizcesinde değil- ve bir yorum bu kitap için kır-mızı ve siyah boya ile, güzel elyapımı kağıdın üzerindebasılsın. Karşılaştığın her erkeğe ve her kadına ver on-larla sadece yer veya içersen bile, kanun onlara o zaman

Page 23: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

LIBER AL VEL LEGIS 23

bunun kutsallığında kalma fırsatları olacak, veya olma-yacak, fark etmez. Bunu çabuk yap!

40. Ama yorumun işi? bu kolay, ve Hadit senin kalbindeyanarak tüyünü hızlı ve emin yapacaktır.

41. Kıblende bir yazıevi kur. Bütün bunlar iyi bir iş anlayışıile yapılmalıdır.

42. Sınavlara sen kendin bak, gizli olanlar hariç. Kimseyireddetme, ama hainleri bulup & yok etmelisin. Ben Ra-Hoor-Khuit’im ve hizmetçilerimi koruma gücüm var.Başarı senin kanıtındır. Tez savunma, öğretme, fazla dakonuşma! Seni aldatacak ve üstüne çıkmaya çalışacakolanları da hiç acımadan ve merhamet etmeden saldır &tümüyle yok et. Dövülmüş bir yılan gibi çevik ol, vesaldır. Onlardan daha ölümcül ol! Onların ruhlarını çekaşağıya korkunç azaplar için, korkularnıa gül ve tüküronlara.

43. Kızıl hatun sakınsın! Onun kalbine merhamet, pişman-lık ve acıma geldiği zaman! Eğer o eserimi ter eder deeski tatlılarla oynarsa, o zaman intikamım gelecek. Benonun çocuğunu ezerim, onun kalbini yabancılaşmıştırı-rım, ve ben onu insanlardan uzaklaştırım. Yerlerde sür-tük bir fahişe gibi dar, karanlık ve ıslak sokaklardasürünsün ve soğuktan ve açlıktan ölsün.

44. Ama o kendini onurla kaldırsın! O beni ve benim yolu-mu takip etsin! O ahlaksızlığın eserinde etkili olsun!kalbini öldürsün! O sesli ve asi olsun! O mücevherlerleve zengin kıyafetlere bürünsün ve utanmaz olsun tüminsanların karşısında.

45. O zaman onu kudretin en yücesine yücelteceğim. Sonrakendime bir çocuk doğurtacağım, dünyadaki tüm kral-lardan daha güçlü. Onu mutlulukla dolduracağım. Be-

Page 24: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

24 QHELMA

nim gücümle görecek ve Nu’ya olan tapınmayı güdecek,o Hadit’i elde edecek.

46. Ben kırkların savaş efendisiyim, seksenler bana aşağı-lanarak eğilir. Ben sizi galibiyete & mutluluğagötürürüm. Ben dövüşle silahlarınızla olacağım, ve sizöldürmeyi arzulayacaksınız. Başarı kanıtınızdır, cesaretise kalkanınız. İleri, ileri, benim gücümle hiçbir şeydengeri dönmeyin.

47. Bu kitap tüm dillere çevrilmelidir ama her zaman The-rion’un orjinal el yazısıyla birlikte, zira harflerin dizi-lişlerine ve birbirlerine olan konumlarında, orada sırlarvardır, hiçbir Therion’un tahmin edemediği. O bunlarıdenemeye kalşıkmasın, ama biri gelecek ki kendisindensonra, nereden onu söylemem, tüm bunların anahtarları-nı bulan. O zaman çekilmiş çizgi bir anahtar olacak, ozaman burdaki beceriksizliğin içerisindeki kareli dairede bir anahtar olacak. Ve Abrahadabra. Bir çocuk ola-cak, ve bu garip. O bunları aramasın zira sırf bundandolayı bunlardan uzaklaşır.

48. Artk bu harflerin sırrı yapılmıştır ve ben daha kutsalyerlere geçeceğim.

49. Ben gizli ve dört harfli üfleme kelimsindeyim tüm tan-rılara ve insanlara karşı.

50. Lanetle onları! Lanetle onları! Lanetle onları!

51. Şahin başımla çarmıhta asılı duran İsa’nın gözlerinigagalarım .

52. Kanatlarımla vururum Muhammedin yüzüne ve onu körederim.

53. Pençelerimle Hintli, Budist, Moğol ve Din’in etini söke-rim.

Page 25: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

LIBER AL VEL LEGIS 25

55. Tekerleklerle lekelenmemiş Meryemi yırtarım; onunarzusundan dolayı tüm namuslu kadınlar aranızdatümüyle saygılarını yitirsinler.

56. Ve de güzellik ve sevgiden dolayı.

57. Tüm korkakları hor görün, dövüşten korkup bunun ye-rine oyun oynayan meslek askerleri de, tüm aptalları horgörün!

58. Ama korkusuzlar ve onurlular, kral gibi olanlar veyüceler, sizler kardeşsiniz!

59. Kardeş olarak dövüşün.

60. İstencinin yap’tan başka bir kanun yoktur.

61. Ra’nın yerinde oturan tanrının kelimesinde bir son var,ruh taşıyanları aydınlatan.

62. Bana doğru hürmet gösterin! Bana doğru geliniz; siz,sınavların dar geçidinden, ki bu sınav rahmettir.

63. Aptal bu kitabı okur ve yorumunu & hiç birşey anla-maz.

64. Bırak o ilk sınavdan geçsin & ona gümüş gibi gelecek.

65. İkincisinden altın.

66. Üçüncüsünden, değerli suyun taşları.

67. Dördüncüsünden, içsel alevin aşırı kıvılcımları.

68. Ama herkez için güzel gelecek. Bunu söylemeyen olandüşmanları, yalan söylüyor.

69. Başarı var.

70. Ben sükunetin & gücün şahinbaşlı efendisiyim. BenimNemesim gecemavisi gökyüzünü kaplar.

Page 26: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

26 QHELMA

71. Kutsanin, dünyanın sütunları etrafındaki sizi ikiz çocu-klar! Zira zamanınız yakın.

72. Ben kudret çift asasının efendisiyim, Chöp-Nia kuvvetasasının; ama sol elim boş, zira ben kainatı ezdim &hiçbirşey kalmadı.

73. Yapraklar yapıştır sağdan solda ve yukardan aşağıya,sonra bak!

74. Benim adımda bir ışıltı saklı ve ihtişamlı, nasıl ki ge-ceyarısı güneşin hep oğlu olduğu gibi.

75. Kelimelerin sonu Abrahadabra kelimesidir.kanun kitabı yazılmıştır

ve gizlenmiştir.AUM. HA.

Page 27: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

LIBER AL VEL LEGIS 27

Yorum

İstencini yapmak olmalıdır kanunun tümü.

Bu kitabın çalışılması yasaktır. İlk okuyuştan sonra bukopyanın yok edilmesi bilgece olur.

Ama her kim bunu görmemezlikten gelirse, bunu kendiriski ve tehlikesi altında yapar. Bunlar ki, çok tehlikelidir.Bu kitapta bulunan içerikleri tartışma konusu yapanlardanbir veba sürüsü gibi sakınılmalıdır.

Kanunun tüm soruları sadece benim yazılarımın do-ğrultusunda kararlaştırılmalıdır, her biri teker teker kendisiiçin.

İstencini yap’tan başka bir kanun yoktur.

Kanun sevgidir, istencin altında olan sevgi.

Prenslerin RahibiANKH-F-N-KHONSV

Page 28: Kanun Kitabi - Aleister Crowley

28 QHELMA

© Ordo Templi Orientis, 1938© Turkish Translation: Oliver Aran, 1999.All Rights reserved.