Click here to load reader

KESALAHAN PENGEJAAN DAN PENGGUNAAN KATA MAJMUK DALAM AKHBAR

  • View
    379

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tatabahasa

Text of KESALAHAN PENGEJAAN DAN PENGGUNAAN KATA MAJMUK DALAM AKHBAR

DAPATAN KAJIAN

PENGEJAAN DAN PENGGUNAAN KATA MAJMUK DI DALAM RUANGAN PANCAINDERA, AKHBAR MINGGUAN MALAYSIA DAN RUANGAN SENTRAL, AKHBAR BERITA HARIAN

PengenalanLatar belakang kajian kesalahan penggunaan bahasa Melayu dalam akhbar boleh menimbulkan kekeliruan kepada pembaca dan juga mampu mempengaruhi penggunaan dan pemantapan bahasa Melayu

Definisi konsepkata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan menggabungkan dua perkataan atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.

Objektif kajian Menganalisis kesalahan ejaan dan penggunaan tanda sempang dalam kata majmuk di dalam ruangan Pancaindera, akhbar Mingguan Malaysia dan ruangan Sentral, akhbar Berita Harian.Mengenal pasti perbezaan antara kata majmuk dengan frasa nama di dalam ruangan berita dunia, akhbar Berita Harian.

Kepentingan KajianMembantu golongan masyarakat supaya mengelakkan kesalahan ejaan dan penggunaan tanda sempang dalam kata majmukBoleh dijadikan bahan rujukan berkaitan perbezaan antara kata majmuk dengan frasa nama kepada pelajar dan pengkaji pada masa depan4Skop kajianKajian ini berfokus kepada:Batasan kajianKajian ini hanya mengkaji: kesalahan ejaan dan penggunaan tanda sempang dalam kata majmuk perbezaan antara kata majmuk dengan frasa nama

Kajian ini terbatas dalam mengkaji: kesalahan ejaan dalam kata majmuk mantap akhbar-akhbar lain seperti Harian Metro, Kosmo, dan Sinar.

Kaedah kajian(a) Mendapatkan DataKajian AkhbarKajian KepustakaanRujukan Internet(b) Mengumpul Datamengumpul sampel-sampel kesalahan ejaan dan penggunaan tanda sempang dalam kata majmukmencari dan memilih tiga frasa nama daripada akhbar (c) Menganalisis DataMaklumat dipersembahkan dalam bentuk jadualDAPATAN KAJIAN

7.1- Kesalahan Ejaan Dan Penggunaan Tanda Sempang Dalam Kata Majmuk

7.1.1-Kesalahan Ejaan Kata Majmuk TidakMantap

KESALAHANPEMBETULAN"... mahu memporak-perandakan rumahtangga mereka.""... mahu memporak-perandakan rumah tangga mereka.""... kajian kesesakan lalu lintas di bandaraya... " "... kajian kesesakan lalu lintas di bandar raya... " " Sikap komedi semulajadi..." Sikap komedi semula jadi..."7.1.2-Kesalahan Ejaan Kata Majmuk Yang BerimbuhanKESALAHANPEMBETULANyang berkuatkuasa kelmarin. yang berkuat kuasa kelmarin.gambar yang dimuatnaik gambar yang dimuat naik ...minggu bagi mengenalpasti punca... ...minggu bagi mengenal pasti punca ......sengaja memuatnaik gambar... ...sengaja memuat naik gambar...pernah menemubual artis pernah menemu bual artis7.1.3-Kesalahan Penggunaan Tanda Sempang Dalam Kata MajmukKESALAHANPEMBETULAN...aduan pengguna lalu-lintas khususnya pelancongan aduan pengguna lalu lintas khususnya pelancongan...kerap dipenuhi sampah-sarap dan akhirnya

kerap dipenuhi sampah sarap dan akhirnya

7.2-Perbezaan Antara Kata Majmuk Dengan Frasa NamaKATA MAJMUKFRASA NAMAbagi memastikan bandar raya ini...percintaan gadis muda bersama...minyak semula jadi lalu......pantang pekerja baru buat silap...perjuangan Perdana Menteri kedua...kawan baik saya sejak di...PenutupHasil kajian di atas dapat menunjukkan bahawa kata majmuk merupakan satu jenis bentuk kata yang unik tetapi sering mengelirukan pengguna bahasa Melayu untuk mengeja kata majmuk dan menggunakan tanda sempang dengan cara yang betul dalam kata majmuk

kata majmuk hanya merupakan sebahagian kecil bentuk kata yang terhasil dalam proses pembentukan kata bahasa Melayu, namun kata majmuk juga merupakan aspek yang perlu dikuasai, khususnya para pelajar

pelbagai kajian lain boleh dijalankan untuk mengkaji kata majmuk secara keseluruhan dalam akhbar-akhbar yang lain seperti membuat kajian dari aspek perbandingan antara kata majmuk dengan simpulan bahasa dan kesalahan ejaan dalam kata majmuk mantapRumusan Kesalahan ejaan kata majmuk terjadi apabila kata majmuk daripada jenis bentuk tidak mantap dieja secara bercantumkata majmuk tidak mantap yang menerima imbuhan awalan sahaja dieja secara bercantum

kesalahan penggunaan tanda sempang dalam kata majmuk berlaku apabila tanda sempang digunakan dalam pengejaan kata majumuk dan bukan digunakan dalam proses penggandaan kata majmuk

kata majmuk dapat dibezakan dengan frasa nama dari segi SekianTerima Kasih