Khach sạn Xuan Mai (I)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Giới thiệu: Nội dung dang chờ cập nhật, quản ly khach sạn vui long lien hệ với c

Text of Khach sạn Xuan Mai (I)

 • Khach sn Xuan Mai (I)

  Gii thiu: Ni dung dang ch cp nht, qun ly khach sn vui long lien h vichung toi d d cp nht min phi, gii thiu thong tin cho khach du lch.

  Khach sn dang ch cp nht, vui long nhay chut vao day (ch danh cho qun ly khachsn) d cp nht thong tin min phi.

  Mt s khach sn nh hoc khach sn 1, 2 sao cac tnh, thanh ph hin nayc s vt cht cha dng b nen cac thong tin gii thiu va hinh nh ca giaphong khach sn vung tau cha dy d va chi tit. Do vy d tim hiu quy khach vuilong din thoi trc tip ti khach sn 5 sao nha trang theo s din thoica khach sn ma chung toi cung cp hoc din thoi cho chung toi theo s tng daisau

  Tng dai toan quc: 1900 555537 - Hotline: 090322 2225

  Ha Ni: (04) 37171818 - 39030305 - Fax : (04) 37171525 - 3 7173553

  H Chi Minh: (08) 35027555 - 35091555 - Fax : (08) 38360858

  E-mail la cach thun tin va nhanh nht d tip cn chung toi, quy khach hay din vaoform yeu cu hoc email ti info@vietnamhotels.vn, chung toi s c gng lien lc livi quy khach trong vong 12 gi dng h

  Chuc quy khach tim dc khach sn nh y cho chuyn di ca minh

  Tin nghi va dch v khach sn