Khoa va mo khoa

  • View
    180

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Khoa va mo khoa

Kho v m kho tp tin Excel

Kho v m kho tp tin ExcelVn bo mt cho cc tp tin Excel v cc m VBA c tho lun nhiu trn GPE. Bi vit ny mnh xin tp hp li cc thng tin t GPE v nhiu ngun khc v vn ny. Hy vng bi vit s gip ch cho cc bn c ci nhn khi qut hn v vn nhy cm kho v m kho tp tin, rt mong nhn c s gp v b sung ca cc bn ti liu c hon chnh.

Ni dung 1. Mt s lu chung ............................................................................................................................. 2 a. Nhng g lm mt m ca bn mnh? ......................................................................................... 2 b. Ci thin vic qun l mt m ....................................................................................................... 2 c. Loi b cc thng tin nhy cm n trong Workbook (Excel 2007) ............................................... 2 Mt s cng c v tin ch ................................................................................................................. 5 a. Tin ch to v qun l mt m min ph ...................................................................................... 5 b. Free Hex Editor ............................................................................................................................. 7 c. WinHex (mnh nhng cn phi mua) ........................................................................................... 8 d. Protect VBA (c bn quyn).......................................................................................................... 9 e. Remove VBA Protection (c bn quyn) .................................................................................... 10 f. Advanced Office Password Recovery (c bn quyn) ............................................................... 10 g. Advanced Office Password Breaker (c bn quyn) .................................................................. 11 h. Advanced VBA Password Recovery (c bn quyn) .................................................................. 12 i. Office Key (c bn quyn)........................................................................................................... 13 j. Dch v gii m trc tuyn (c bn quyn) ................................................................................. 14 Kho (Lock)........................................................................................................................................ 15 3.1. t mt m khi m v hiu chnh Workbook .............................................................................. 15 3.2. Bo v sheet v cc i tng trn sheet/ workbook................................................................. 18 a. Bo v cc thnh phn ca worksheet ....................................................................................... 18 b. Bo v cc thnh phn ca workbook ........................................................................................ 22 c. Bo v cc thnh phn ca Shared Workbook........................................................................... 24 d. Qui nh cc ngi dng c php nhp liu/ hiu chnh trn worksheet ang c bo v 25 3.3. t mt m cho VBProject .......................................................................................................... 28 3.4. To Project is unviewable ........................................................................................................... 30 a. Dng phn mm chuyn dng .................................................................................................... 30 b. S dng bug khi dng tnh nng Shared Workbook ................................................................... 31 c. Dng cng c Hex Editor ............................................................................................................ 36 M kho (Unlock) .............................................................................................................................. 39 4.1. Mt m m/ hiu chnh Workbook, Sheet, VBAProject .............................................................. 39 a. Dng Advanced Office Password Recovery ............................................................................... 39 b. Dng Office Key .......................................................................................................................... 41 c. Dng Add-Ins min ph Erlandsen Data Consulting ................................................................... 43 4.2. G b Project is unviewable ....................................................................................................... 45 a. Dng phn mm ngoi ................................................................................................................ 45 b. c m ngun VBAProject Project is unviewable bng OpenOffice ..................................... 46 c. Dng cng c Hex Editor ............................................................................................................ 48 Li kt ................................................................................................................................................ 50

2.

3.

4.

5.

Trn Thanh Phong (ttphong2007 GPE)

1

Kho v m kho tp tin Excel

1. Mt s lu chunga. Nhng g lm mt m ca bn mnh? Tt nhin, kh khn l to mt mt m m bn c th nh, nhng bt k ngi no khc s kh on. Di y l mt s nguyn tc chung gip bn xy dng cc mt m tt hn: Nhng iu nn lm khi to mt m To cc mt m di (t nht l tm k t) Bao gm cc ch ci vit thng v vit hoa, cc ch s, v cc k hiu S dng t nht mt k hiu trong v tr th hai n th su S dng t nht bn k t khc nhau (khng nhc li cng cc k t) S dng cc ch ci v ch s ngu nhin Nhng iu khng nn lm khi to mt m Khng s dng tt c hoc mt phn ca tn ng nhp Khng s dng mt t c ngha trong bt k ngn ng no Khng s dng cc ch s thay th cc ch ci tng t to ra mt t Khng s dng cc ch ci hoc ch s lin tip (v d, "abcdefg" hoc "234567") Khng s dng cc phm cnh nhau trn bn phm ca bn (v d, "qwerty") b. Ci thin vic qun l mt m Bn s ngc nhin vi vic mt s ngi vit ra mt m b mt ca h, v dn n ln mn hnh hoc ct n vo trong ngn ko bn cnh my tnh ca h. y l mt s nguyn tc gip bn qun l cc mt m ca bn mt cch an ton hn: Nhng iu nn lm khi qun l mt m Gi b mt mt m ca bn S dng cc mt m khc nhau cho cc trang web khc nhau Thay i cc mt m ca bn t nht su thng mt ln Nhng iu khng nn lm khi qun l mt m Khng vit n ra Khng s dng cc tnh nng "remember my password" (nh mt m ca ti) trn cc trnh duyt web

c. Loi b cc thng tin nhy cm n trong Workbook (Excel 2007) Khi bn to mt bng tnh mi th Excel t ng ghi thm mt s thng tin c trong my tnh ang s dng v i khi bn khng mun l cc thng ny khi gi tp tin cho ngi khc. Trong Excel 2007 c sn tnh nng loi b cc thng tin nhy cm ny: Trc khi lu tp tin bn chn nt Office | Prepare | Inspect Document

Trn Thanh Phong (ttphong2007 GPE)

2

Kho v m kho tp tin Excel

Chn nt Inspect

Trn Thanh Phong (ttphong2007 GPE)

3

Kho v m kho tp tin Excel

Nhn cc nt Remove All loi b cc thng tin n. Sau nhn nt Close v lu tp tin.

Trn Thanh Phong (ttphong2007 GPE)

4

Kho v m kho tp tin Excel

2. Mt s cng c v tin cha. Tin ch to v qun l mt m min ph KeePass Password Safe - http://keepass.info/ KeePass l phn mm qun l v to mt m an ton min ph/ m ngun m. Chng ta c th lu tr tt c loi mt m trong mt CSDL v ch cn nh mt kho ch truy cp CSDL v xem tt c cc mt m khc. CSDL c m ho bng gii thut AES v Twofish. Mt s tnh nng ca phn mm: Kh nng bo mt cao H tr nhiu ngi dng Portable v khng cn ci t Xut danh sch mt m ra tp tin dng TXT, HTML, XML v CSV Nhp danh sch mt m t nhiu loi tp tin khc D dng chuyn i sang cc CSDL H tr Password Groups Cho php qui nh ngy ht hn v nh km tp Kim sot b nh Windows: khi chp d liu vo b nh s t ng xo sau 1 thi gian qui nh Tm kim v sp xp5

Trn Thanh Phong (ttphong2007 GPE)

Kho v m kho tp tin Excel

-

H tr nhiu ngn ng To mt m ngu nhin an M ngun m

To mi CSDL mt m

Giao din chnh ca chng trnh

Trn Thanh Phong (ttphong2007 GPE)

6

Kho v m kho tp tin Excel

To bng ghi mi cha thng tin ti khon v mt m b. Free Hex Editor http://www.download.com/Free-Hex-Editor/3000-2352_4-10447484.html?tag=lst-5 Free Hex Editor l cng c min ph h tr chnh sa ti liu di dng m nh phn (binary) v thp lc phn (hex) chy trn nn Windows. Chng trnh cho php m nhiu ca s ng thi, m nhiu tp tin, multi, c chc nng tm kim v thay th.

Trn Thanh Phong (ttphong2007 GPE)

7

Kho v m kho tp tin Excel

Giao din chnh sa dng Hex

c. WinHex (mnh nhng cn phi mua) http://www.x-ways.net/winhex/ http://www.timphanmem.com/4/section.aspx/UO40N4HH#download WinHex l mt phn mm bin tp m hex ph dng, c bit hu dng cho my tnh ca bn, c kh nng phc hi d liu, x l d liu cp thp, v bo mt. L mt phn mm cao cp dng cho hng ngy v cc trng hp khn cp: kim tra v bin tp tt c cc kiu tp tin, phc hi nhng tp tin b xa hay d liu b mt mt t a cng vi c nhng h thng tp tin b h hi hay t th nh ca my quay phim k thut s. Nhng tnh nng bao gm: Bin tp a dng cho a cng, a mm, CD-ROM & DVD, ZIP, Smart Media, Compact Flash, ... Trnh duyt th mc mnh m cho FAT, NTFS, Ext2/3, ReiserFS, CDFS, UDF Trnh bin tp RAM, cung cp truy xut n nhng b nh o ca nhng tin trnh khc Thng dch d liu, nhn bit c 20 kiu d liu Bin tp cu trc d liu dng mu c sn (vd: sa cha bng phn vng/boot sector) Kt ni v chia tp tin, hp nht v chia cc byte/t theo s l v chn Phn tch v so snh cc tp tin Chc nng tm kim v thay th linh hot Sao chp a, vi bn specialist, ngay c di h iu hnh DOS To tp tin nh v lu d phng cho a (ty chn nn hay chia thnh tng phn vi dung lng 650MB) Giao din lp trnh (API) v kch bn (ch c trong bn professional & specialist)8

Trn Thanh Phong (ttphong2007 GPE)

Kho v m kho tp tin Excel

-

M ha 128-bit, checksums, CRC32, hashes (MD5, SHA-1, ...) Xa tp tin mt cch an ton, lm sch a cng bo v s ring t ca bn Import tt c cc kiu nh dng clipboard, bao gm gi tr ASCII hex Chuyn i gia h nh phn, hex ASCII, Intel Hex, v Motorola S H tr cc tp k t: ANSI ASCII, I