Kleinmond Gazette 4 September 2012

 • View
  250

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kleinmond Gazette 4 September 2012

Transcript

 • Fisherhaven | Hawston | Kleinmond | Bettysbaai | Pringlebaai | Rooiels

  Year 2 Tuesday 4 September 2012 | Tel. 028 312 3717

  Office - 028 271-3945

  Office - 087 150 4940

  - R4 500 - Huis - Kleinmond

  3 Slaapkamer, 2 Badkamer.

  Met Motorhuis, Dadelik Beskikbaar

  - R2 500 - Woonstel - Kleinmond

  1 Slaapkamer, 1 Badkamer.

  W&E ingesluit. Dadelik Beskikbaar

  David Roberts - 082 9534 867

  - Winkel Perseel 1: 70m @ R2750 per

  maand. Kleinmond. Dadelik

  Beskikbaar

  - Winkel Perseel 2: 70m @ R2500 per

  maand. Kleinmond. Dadelik

  Beskikbaar

  - R5 500 - Huis - Kleinmond, Baie

  netjies. 3 Slaapkamer, 1 Badkamer.

  Met Motorhuis, Dadelik Beskikbaar

  Naby die Swemstrand

  FOR SALE

  R 1.1 mil

  KLEINMOND

  3 Bedrooms

  2 Bathrooms

  Open Plan Lounge and Dining area

  T.V. room

  Single Lockup Garage

  Beautifully Sunlit Property

  Heuningkloof

  Andr du Toit - 082 7861 089

  3 Bedrooms

  2 Bathrooms

  Spacious Lounge and Dining area

  Kitchen with Scullery

  Great views from all the rooms

  Double Garage

  Large undercover area

  FOR SALE

  R 980 000

  KLEINMOND

  This View Is Breathtaking!!

  Come and See For Yourself!!

  Kotie Pieters - 083 277 8334

  2 Bedrooms

  1 Bathroom

  Open plan Lounge / Dining Area

  Kitchen, Covered Patio, Enclosed

  Garden, Double Garage.

  This Property is ideal for the

  Investor and the 1st Time Buyer!!

  TE HUUR

  FOR SALE

  R 750 000

  KLEINMOND

  Think Real Estate

  Think...

  Local attractions shine

  Local tourist attractions enjoyed the spot-

  light when members of the Overstrand

  Tourism Advisory Committee (OTAC) un-

  dertook an educational tour of the Whale

  Coast last week.

  TheOTACwas recently establishedwith the

  aim of marketing the region. The committee

  consists of tourism and marketing manager

  Sun Greeff, five elected members out of the

  Overstrand area, the chairpersons of the five

  bureaux, the councillor responsible for tour-

  ism, the local economic development director

  and the Overstrand municipal manager. The

  mayor of the Overstrand, Nicolette Botha-

  Guthrie, is also on the committee.

  The first legof the touron28August included

  HangklipKleinmond and Hermanus. Gans-

  baai and Stanfordwere visited amonth before,

  on24July.The tourismbureaumanagerswere

  responsible for setting out the itinerary of the

  tour, with the idea being to give the OTACs

  membersanoverviewof theareas attractions.

  Some of the points of interest visited in the

  greater HangklipKleinmond area were the

  boardwalk and bird hide at Rooisand Nature

  Reserve; the Kleinmond Blue Flag beach,

  where the group enjoyed coffee paired with

  Bettys Bays Gaboli chocolates at Sandown

  Blues Restaurant; theAfrican PenguinColony

  at Stony Point; and theHarold Porter National

  Botanical Garden (both also in Bettys Bay).

  Theyalsovisited theneweco-friendlycabins

  atOudeboschintheKogelbergNatureReserve,

  followed by a seafood lunch at The Shellfish

  Bar paired with wines from Rivendell Estate.

  A visit to the HangklipKleinmond Tourism

  Bureau in Kleinmonds Harbour Road for a li-

  queur tasting by Fynbos Enterprises con-

  cluded the tour. Beautiful fynbos posies, spon-

  sored by Cup a Caf and Colourful Events, in

  a recycled paper bag by Pampiri Indaba, made

  for a fitting memento of a successful day.

  See the photos on page 2.

  Chloe Sleenhof, Josephine Carr and Lucy Pringle were overjoyed when the sun came

  out on spring day. They went for a gallop through the vineyards at Rivendell Estate,

  which was dolled up in pink flowers for the Botriviera Spring Weekend. See more

  photos on page 5. PHOTO: HEDDA MITTNER

  Spring in their step

  Spring in their stepSpring in their step

 • Kleinmond Gazette General - Algemeen Tuesday 4 September 20122

  Waterbeperkings eers

  iets van die verlede

  Die waterbesparingsmaatrels wat se-

  dert Desember 2010 in die gebied van

  Groter Hermanus van toepassing was,

  is met onmiddellike effek opgehef.

  Di aankondiging is op 29 Augustus 2012

  deur die burgemeesterNicolette Botha-Gu-

  thrie tydens die maandelikse raadsverga-

  dering van die Overstrand-munisipaliteit

  gedoen. Sy het ges die besluit is deur die

  munisipale bestuurder, Coenie Groene-

  wald, ingevolge sy bevoegdhede kragtens

  die Verordening opWatervoorsienings- en

  Sanitasiedienste, op aanbeveling van die

  waterbesparings-taakgroep geneem.

  Met die De Bos-dam tans 75%vol, die Ga-

  teway-boorgatveld in volle produksie en

  die boorgatvelde in die Hemel-en-Aarde-

  valleiwat binnekort bydie gebied sewater-

  voorsieningstelselaangesluitword,wasdit

  duidelik dat die afgelope maande se water-

  krisis iets van die verlede is.

  Vandeesmaand se renval staan reeds op

  107 mm teenoor die 60 mmwat verlede jaar

  in Augustus gemeet is en die gemiddelde

  renval van 77 mm vir Augustus.

  Projeksies wat ingevolge n scenario-be-

  planningsprogram gedoen is, toon dat in-

  dien daar geen verdere ren val nie en wa-

  terbesparings opgehef word, daar voldoen-

  de water in die stelsel is om aan die gebied

  se behoeftes te voorsien tot Desember 2013.

  Botha-Guthrie het ges sy is verheug oor

  dienuutsteontwikkelingenhetnamensdie

  munisipaliteit haar dank betuig aan die in-

  woners vir hul geduld en samewerking oor

  die afgelope twee jaar omdiekrisis diehoof

  te bied.

  n Aanduiding van hoeveel daar bespaar

  is, blyk uit die verskil tussen die waterver-

  bruik inJulie 2009 toedit op294megaliter

  gestaan het en Julie vanjaar toe de ver-

  bruik 197 megaliter beloop het.

  Die burgemeester het egter n beroep ge-

  doen op inwoners omvoort te gaanmet hul

  praktyke om water te spaar. Tuinmakers

  moet daarop let dat besproeiing van tuine

  ingevolge die munisipale verordening op

  waterdienste nie tussen 09:00 en 17:00 toe-

  laatbaar is nie.

  Sy het ook lof gehad vir die aktiewe be-

  stuur wat deur amptenare op hul onder-

  skeie terreine toegepas is endiewysewaar-

  op hulle saamgewerk het om sukses te ver-

  seker.

  Die munisipaliteit sit intussen steeds sy

  program voort om lekkasies op sy water-

  voorsieningstelsels op te spoor en reg te

  stel.

  Die vervanging van verouderde water-

  meters vorder ook goed en tot op datum is

  1 761 reeds vervang.

  Die projek om vloeibeperkermeters by

  laekostehuise aan te bring,word ookvoort-

  gesit maar dit word in oorleg met die be-

  trokke wykskomitees gedoen.

  Daar is ookkennis geneemdat tydensdie

  waterbeperkings verskeie optredes deur

  wetstoepassers teen oortreders uitgevoer

  is. In Julie het die ondersoeke tot 31 boetes

  gelei en verskeie skulderkenningsboetes is

  reeds betaal.

  Op die oomblik is daar 87 sake wat deur

  die landdros aangehoor moet word.

  Instandhouding van paaie raak

  agter weens swak weer

  Diegoeierenwatindieafgelopepaarweke

  ondervind is, het ook ongelukkig sy tol ge-

  eis wat die instandhouding van strate en

  paaie in die munisipale gebied van Over-

  strand betref.

  nAgterstand in instandhouding het ont-

  staan weens die feit dat slaggate op teer-

  paaie nie in nat weersomstandighede her-

  stel kan word nie.

  Diemunisipaliteit sditkryegteraandag

  wanneer weersomstandighede dit toelaat

  en die dienste van n private kontrakteur

  word ook ingespan om munisipale werk-

  spannetehelpomdieagterstandeuit tewis.

  Onderhoudswerk aan gruispaaie oor die

  hele gebied is ook afhanklik van gunstige

  weersomstandighede en sal binnekort die

  nodige aandag kry, s die munisipaliteit.

  Family Day in Pringle Bay

  Therewill be lots to do, see andeat at thePring-

  le Bay Conservation and Family Day and the

  Tru Cape Kogelberg Mountain Challenge on

  Saturday 8 September.

  ) Pringle Cove Centre and Centrepoint

  Corner:

  Registration forathletes startsat 05:30 inside

  the Pringle Cove centre. The starting point for

  the races is at the crossing of Peak and Pass

  Roads.Steamingcupsofcoffeewillbeavailable

  from The Anchor restaurant from 05:30.

  A Coca-Cola truck with music will be sta-

  tioned opposite the Lemon and Lime deli in

  Peak Road.

  Gary and Anke will provide live entertain-

  ment at Centrepoint Corner from 13:00. The

  beer garden opens at 10:00 and boerie rolls will

  be available from 08:30. The Dorpskombuis

  stall, next to Centrepoint Corner, will offer

  fresh apple bakes and more.

  ) Pringle House Eco School:

  From 06:30 to 10:00 runners and families will

  be able to get breakfast; both hot (bacon and

  egg rolls) and healthy (muesli, yoghurt and

  dried fruit) options will be available.

  Tickets will be sold at a central point, and

  can be redeemed at the various stalls for food

  and drinks.

  Other activities throughout the day are:

  08:30: an apple game

  08:45:registrationforrecyclingcompetition

  09:00 to 09:45: recycling competition

  09:45 to 10:00: judging and prize-giving for

  recycling competition

  10:00: apple game

  10:15 to 10:45: snake and reptile interactive

  demonstration

  11:00 to 11:45: puppet-making workshop

  (with the puppets made