Klima Babic Original

  • View
    219

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

oinm

Text of Klima Babic Original

P R O J E K T N I Z A D A T A K

Za podatke dobijene u projektu grijanja potrebno je projektovati sistem klimatizacije

za sledee uslove:

- ljetna projektna temperatura: spoljna , unutranja

Projekat treba da sadri:

- tehniki opis projektnog rjeenja,

- proraun dotoka toplote,

- proraun potrebne koliine vazduha,

- proraun kanala za vazduh.

1. T E H N I K I O P I S

U cilju stvaranja optimalnih uslova za rad ljudi u poslovnom objektu, predviena je klimatizacija prostorija. U zavisnosti od reima rada vazduh se priprema u centralnoj

klima komori, a odatle se elementima za distribuciju dovodi u prostorije. Razlikuje se ljetni i zimski reim rada ovog sistema. Koliina vazduha je ista u oba perioda. Vazduh se dovodi na visini od 2,5 , m, te se lopaticama distributivnih organa usmjerava prema podu. Otsisavanje vazduha je predvieno na istoj visini ali na suprotnim stranama prostorija. Ovaj sistem je predvien sa recirkulacijom unutranjeg vazduha iz klimatizovanih prostorija. Nakon izvrene montae sistem se puta u pogon te se obavlja regulacija na svakom distribucionom organu za dovod i odvod vazduha.

Zatita grijaa od smrzavanja vri se postavljanjem zatitnog termostata (TVE). U

sluaju da temperatura vazduha pri prolasku kroz grija padne ispod iskljuuje se ventilator tj. dovod svjeeg vazduha.

2. P R O R A U N D O T O K A T O P L O T E

- LJ E T N I R E I M R A D A

Podaci:

- spoljanja projektna temperatura:

- relativna vlanost vazduha:

- temperatura vazduha u prostoriji:

- relativna vlanost vazduha u prostoriji: - DOTOK TOPLOTE KROZ SPOLJNE ZIDOVE

- koeficijent prolaza toplote kroz spoljanje zidove prostorije,

- povrina spoljanjeg zida prostorije,

- ekvivalentna temperaturska razlika.

- DOTOK TOPLOTE KROZ PROZORE

- povrina prozora,

qdd - koliina toplote koja kroz dvostrukog stakla ue u prostoriju

usled direktnog i difuznog zraenja,

qzk - koliina toplote koja kroz dvostrukog stakla ue u prostoriju usled zraenja i konvekcije,

Vrijednosti qdd i qzk date su tabelarno u prilogu u zavisnosti od orijentacije prozora i doba dana.

2. 1. PRORAUN DOTOKA TOPLOTE KROZ ZIDOVE PRIZEMLJA

ZidStr.sv. (masa

zida kg/m) Duina

VisinaOdbitakPovrinaK

mmm2m2W/m267891011121314151617181920

Transmisioni dobici toplote

SZS(300)132,67,8260,35-0,1-0,6-0,8-0,8-0,7-0,40,41,73,54,95,86,56,97,17,2

SZZ(300)9,32,62,1622,020,353,61,81,10,80,81,11,72,74,36,91113,515,617,118,3

SZJ(300)9,82,66,7218,760,351,30,4-0,1-0,10,51,93,96,911,714,1151514,413,111,9

SZI(300)6,32,62,413,980,351,92,23,04,76,89,911,111,511,611,411,110,710,410,19,9

UZ300

4,72,61,78510,4351,55444444444444444

-0,91-5,46-7,28-7,28-6,37-3,643,6415,4731,8544,5952,7859,1562,7964,6165,52

27,7513,878,486,176,178,4813,1020,8133,1453,1884,78104,04120,23131,79141,04

8,542,63-0,66-0,663,2812,4825,6145,3176,8292,5898,4998,4994,5586,0178,14

9,3010,7614,6823,0033,2748,4454,3156,2756,7655,7854,3152,3650,8949,4248,44

64,7064,7064,7064,7064,7064,7064,7064,7064,7064,7064,7064,7064,7064,7064,70

109,3686,5079,9285,92101,05130,45161,36202,55263,27310,83355,06378,74393,15396,53397,83

2. 2. PRORAUN DOTOKA TOPLOTE KROZ PROZORE PRIZEMLJA

ZidStr.sv. (masa

zida kg/m) Duina

VisinaOdbitakPovrinaK

mmm2m2W/m267891011121314151617181920

Transmisioni dobici toplote

P+VS3,927,83888888888888888

P+VZ1,81,22,163888888888888888

P+VJ3,3626,723888888888888888

P+VI1,222,43888888888888888

187,20187,20187,20187,20187,20187,20187,20187,20187,20187,20187,20187,20187,20187,20187,20

51,8451,8451,8451,8451,8451,8451,8451,8451,8451,8451,8451,8451,8451,8451,84

161,28161,28161,28161,28161,28161,28161,28161,28161,28161,28161,28161,28161,28161,28161,28

57,6057,6057,6057,6057,6057,6057,6057,6057,6057,6057,6057,6057,6057,6057,60

457,92457,92457,92457,92457,92457,92457,92457,92457,92457,92457,92457,92457,92457,92457,92

Transmisioni dobici toplote

567,3544,4537,8543,8559,0588,4619,3660,5721,2768,7813,0836,7851,1854,5855,8

2. 3. PRORAUN SUNEVOG ZRAENJA KROZ PROZORE I VRATA PRIZEMLJAPravac

(god.

doba)Povr.Udio

st.

pov.OdbitakPovr.b

6789101112131415161718

SP+VS(5,7)7,80,97,020,45927290107119127128127119107907292

SPZ(5,7)2,160,91,940,45477090107119127128252413541590564379

SP+VJ(5,7)6,720,96,050,4547701262453624354714353622451267047

VI(5.7)2,40,92,160,45379564590541413252128127119107907047

sSP(I)US0,410,440,560,670,770,830,850,850,820,750,650,530,49

SP(I)UZ0,070,110,140,170,190,210,210,290,520,720,830,780,61

SP(I)UJ0,090,130,20,350,570,730,830,790,680,480,30,220,15

SP(I)UI0,470,690,810,780,620,390,280,250,230,210,180,140,11

119,16100,08159,21226,47289,46332,99343,70341,01308,26253,51184,80120,55142,41

2,886,7411,0215,9119,7823,3323,5163,93187,87340,75428,39384,84202,25

11,524,868,6233,4561,6864,21064,0935,3669,9320,1102,941,919,2

173,1378,3464,5410,2248,995,534,830,926,621,815,79,55,0

Ukupno sunevo zraenje za prizemlje

306,7509,8703,3885,91119,71316,11466,01371,11192,7936,2731,8556,8368,9

2. 4. DOTOK TOPLOTE OD LJUDI

2.4.1. DOTOK OSJETNE TOPLOTE OD LJUDI

- dotok osjetne toplote od ljudi - broj osoba koje borave u klimatizovanom prostoru,

- dotok osjetne toplote po osobi.

2.4.2. DOTOK LATENTNE TOPLOTE OD LJUDI

- dotok latentne toplote od ljudi

- dotok latentne toplote po osobi.2. 5. DOTOK TOPLOTE OD RASVJETE PRIZEMLJA

2. 6. DOTOK TOPLOTE OD EL. UREDAJA PRIZEMLJA - odavanje toplote raunara

- odavanje toplote tampaa

- odavanje toplote plotera

2.7. TOPLOTA POTREBNA ZA HLADJENJE SPOLJNOG VAZDUHA- Koliina spoljnog vazduha po osobi: = 30

- Entalpija spoljnog vazduha: , (oitano iz dijagrama)

- Entalpija unutranjeg vazduha:

- Koliina spoljnog vazduha u sekundi:

2.7. UKUPNO RASHLADNO OPTEREENJE ZA PRIZEMLJE

67891011121314151617181920

797781578344853287819007918891349016880786478496832279577958

2.8. PRORAUN DOTOKA TOPLOTE KROZ ZIDOVE SPRATAZidStr.sv. (masa

zida kg/m) Duina

VisinaOdbitakPovrinaK

mmm2m2W/m267891011121314151617181920

Transmisioni dobici toplote

SZS(300)132,60,6433,160,35-0,1-0,6-0,8-0,8-0,7-0,40,41,73,54,95,86,56,97,17,2

SZZ(300)9,32,65,0419,140,353,61,81,10,80,81,11,72,74,36,91113,515,617,118,3

SZJ(300)9,82,62,1623,320,351,30,4-0,1-0,10,51,93,96,911,714,1151514,413,111,9

SZI(300)6,32,63,8412,540,351,92,23,04,76,89,911,111,511,611,411,110,710,410,19,9

UZ300

4,72,61,7810,441,55444444444444444

-1,16-6,96-9,28-9,28-8,12-4,644,6419,7340,6256,8767,3175,4480,0882,4083,56

24,1212,067,375,365,367,3711,3918,0928,8146,2273,6990,44104,50114,55122,59

10,613,26-0,82-0,824,0815,5131,8356,3295,50115,08122,43122,43117,53106,9297,13

8,349,6613,1720,6329,8543,4548,7250,4750,9150,0348,7246,9645,6544,3343,45

64,6664,6664,6664,6664,6664,6664,6664,6664,6664,6664,6664,6664,6664,6664,66

106,682,775,180,695,8126,3161,2209,3280,5332,9376,8399,9412,4412,9411,4

2.9. PRORAUN DOTOKA TOPLOTE KROZ PROZORE I VRATA SPRATAZidStr.sv. (masa

zida kg/m) Duina

VisinaOdbitakPovrinaK

mmm2m2W/m267891011121314151617181920

Transmisioni dobici toplote

P+VS0,80,80,643888888888888888

P+VZ1,24,25,043888888888888888

P+VJ1,81,22,163888888888888888

P+VI3,21,23,843888888888888888

15,3615,3615,3615,3615,3615,3615,3615,3615,3615,3615,3615,3615,3615,3615,36

120,96120,96120,96120,96120,96120,96120,96120,96120,96120,96120,96120,96120,96120,96120,96

51,8451,8451,8451,8451,8451,8451,8451,8451,8451,8451,8451,8451,8451,8451,84

92,1692,1692,1692,1692,1692,1692,1692,1692,1692,1692,1692,1692,1692,1692,16

280,3280,3280,3280,3280,3280,3280,3280,3280,3280,3280,3280,3280,3280,3280,3

2.10. DOTOK TOPLOTE IZ NEKLIMATIZOVANIH PROSTORIJA(POTKROVLJE)ZidStr.sv. (masa

zida kg/m) Duina

VisinaOdbitakPovrinaK

mmm2m2W/m267891011121314151617181920

Transmisioni dobici toplote

KROV-1010,770107,70,45202020202020202020202020202020

969,3969,3969,3969,3969,3969,3969,3969,3969,3969,3969,3969,3969,3969,3969,3

969,3969,3969,3969,3969,3969,3969,3969,3969,3969,3969,3969,3969,3969,3969,3

Transmisioni dobici toplote

1356,21332,31324,71330,21345,41376,01410,91458,91530,11582,51626,41649,61662,01662,51661,0

2.11. PRORAUN SUNEVOG ZRAENJA KROZ PROZORE I VRATA SPRATAPravac

(god.

doba)Povr.Udio

st.

pov.OdbitakPovr.b

678910111213141516