Knjiga protiv pusenja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

You can quit smoking ciggarets , 80% people who was reading this book , did it.

Text of Knjiga protiv pusenja

Uvodna re u susret 20-godinjici izdavanja knjigaOvo izdanje knjige slavi dvadesetu godinjicu postojanja moje metode, koja vam otkriva koliko je lako i koliko uivanja donosi prestanak puenja.

Dok sedim za svojim lap-topom vrhunske izrade, teko mi je da poverujem da je originalni rukopis bio napisan rukom, bio jedva itljiv (a ponajmanje samom piscu), i onda otkucan na prastaroj "Underwood" maini.

Kada sam ugasio svoju poslednju cigaretu 15.7.1983. godine znao sam da sam otkrio neto za im je tragao svaki pua: lak metod kojim se odmah reavate nikotinkog ropstva. Ono to nisam znao zasigurno je da li u u to ubediti ijednog puaa, a kamoli ceo svet.

EASYWAY metod je prevaziao sva moja oekivanja. Sada sam priznat kao vodei svetski ekspert u procesu prestanka puenja. Moja knjiga je prodata u preko 5 miliona primeraka i prevedena je na preko 20 svetskih jezika. U Velikoj Britaniji je bila bestseler svake godine, od svog prvog izdanja 1987. Takoe je bila bestseler u Nemakoj, Norvekoj, Holandiji, Japanu, Francuskoj, paniji i Republici Irskoj. Medjutim, pravi uitak koji dobijam od svog posla je saznanje da moja knjiga pomae hiljadama puaa da pobegnu iz ropstva puenja.

Sve je poelo sa mojom enom Dojs (Joyce) i sa mnom, u naem domu u Londonu. Danas imamo mreu od preko 50 Easyway klinika u 20 zemalja irom sveta. Trideset godina puenja bila je nona mora, i srean sam to imam ovu priliku da zahvalim svojim kolegama, izdavaima i milionima bivih puaa koji su prestali da pue uz pomo EASYWAY metode. Oni su, zajedno sa oslobadjanjem od nikotina, uinili da mi poslednjih 20 godina izgledaju kao raj.

Nadam se da e ovo izdanje moje knjige pomoi da se milioni Amerikanaca oslobode zavisnosti koja je do sada odnela vie ivota nego svi ratovi sveta zajedno.

Alen Kar, maj 2004.

PredgovorKonano magini lek koji su svi puai ekali:x Odmah delujex Jednako efikasan i kod tekih puaax Bez krize pri prestankux Nije potrebna mo voljex Bez ok terapijex Bez ikakvih pomagala sa stranex Ne gojix Za stalno

Moda ste malo uplaeni nad injenicom da ete proitati ovu knjigu. Moda vas, kao kod veine puaa, sama pomisao na prestanak ispuni panikom i iako vi nameravate da prestanete, to nee biti danas.

Ako oekujete da vas ja obavestim o uasnim rizicima po zdravlje koji prate puae, ili kako puai potroe malo bogatstvo za vreme svog puakog ivota, ili da je to jedna odvratna, prljava navika i da ste vi glupi, beskimenjaci bez snage volje, onda moram da vas razoaram. Takve taktike meni nikada nisu pomogle da prestanem i kada bi vama mogle da pomognu, vi biste onda ve prestali da puite.

Moj metod, koga u zvati EASYWAY, ne funkcionie tako. U neke od stvari koje u rei ete teko poverovati. Meutim, kada budete zavrili sa knjigom, ne da ete u to poverovati, nego ete se pitati kako je mogue da vam je mozak toliko bio ispran da ste verovali u suprotno.

Postoji uobiajno loe shvatanje da mi biramo da puimo. Puai ne biraju da pue isto kao to alkoholiari ne biraju da to postanu, ili narkomani da postanu zavisnici od heroina. Tano je da mi biramo da zapalimo te prve eksperimentalne cigarete. Ja ponekad izmeu vie stvari - biram da odem u bioskop, ali to ne znai da u ceo ivot provesti u njemu.

Uporedite to sa svojim ivotom. Da li ste ikada doneli pozitivnu odluku da u odreenim trenutcima u svom ivotu, ne biste mogli da uivate u jelu ili nekom druenju a da pri tom ne puite, ili da ne moete da se koncentriete ili uhvatite u kotac sa stresom bez cigarete? U kom trenutku ste doneli odluku da vam trebaju cigarete, ne samo za drutvena okupljanja, nego da su vam potrebne da ih stalno imate kod sebe i oseali ste se nesigurno, ak obuzeti panikom ako ih nemate?

Kao i svaki drugi pua, vi ste uvueni u najpokvareniju, najsuptilniju zamku koju su ovek i priroda zajedno smislili. Ne postoji roditelj na ovoj planeti - bilo da je pua ili nepua, kome se svia ideja da njegovo dete pui. Ovo znai da svi puai ele da nikada nisu ni poeli da pue. To i nije toliko iznenaujue - nikome nije trebala cigareta da bi uivao u obroku ili da se izbori sa stresom pre nego to se navukao.

U isto vreme, svi puai ele da nastave sa puenjem. Ipak nas niko ne primorava da zapalimo; bilo da razumemo zato je to tako ili ne, samo puai su ti koji odlue da zapale cigaretu.

Kada bi postojalo magino dugme koje bi puai mogli da pritisnu i probude se sledee jutro sa oseajem kao da nikada nisu zapalili tu prvu cigaretu, jedini puai koji bi sutra ujutru postojali bili bi oni mladi ljudi koji su jo uvek u svojoj eksperimentalnoj fazi. Jedina stvar koja nas spreava da prestanem je: STRAH.

Strah da emo morati da preivimo neodreen period patnje, bola i nezadovoljene elje - da bismo onda bili slobodni. Strah da vie ni u jednom obroku niti drutvenom okupljanju neemo tako uivati kao to smo uivali sa cigaretom. Strah da vie nikada neemo biti u stanju da se koncentriemo, izborimo sa stresom ili budemo isto toliko sigurni u sebe kao to smo bili sa cigaretom. Strah da e se naa linost i karakter promeniti. Ali najvie od svega, strah od "jednom pua - uvek pua", da nikada neemo biti potpuno slobodni i da emo u nekim prenutcima, do kraja ivota, eleti povremeno da zapalimo cigaretu. Ako ste, kao ja, ve pokuali sve uiobiajne naine da prestanete da puite i ako ste proli kroz pakao onoga to ja nazivam - metoda moi volje za ostavljanjem puenja, ne samo da e taj strah uticati na vas, nego ete biti ubeeni da nikada neete moi da prestanete.

Ako vam je nelagodno, u panici ste ili ako se oseate da nije pravo vreme za vas da ostavite cigarete, onda dozvolite mi da vas uverim da su vaa nelagodnost ili panika uzrokovani strahom. Cigareta ne ublaava taj strah, ona ga stvara. Vi niste odluili da upadne u zamku nikotina. Ali koa sve zamke, ona je napravljena tako da vi ostanete u njoj. Zapitajte se, kada ste zapalili te prve cigarete, da biste videli kako je to, da li ste tada odluili da ostanete pua do kraja ivota? I, kada ete prestati sa puenjem? Sutra? Sledee godine? Prestanite da se zavaravate. Zamka je napravljena tako da vas dri arobljenim itavog ivota. ta mislite - zato tamo neki puai nisu prestali da pue sve dok ih to nije ubilo?

Ova knjiga je prvobitno izdata od strane "Penguin" izdavaa pre jednu deceniju, i sve od tada bila je najprodavanija knjiga svake godine. Znai, sada imam deset godina povratnih reakcija. Kao to ete uskoro proitati, te povratne reakcije su mi otkrile informacije koje su prevazile moja najlua zamiljanja o tome koliko e biti efikasna mojai knjiga. Takoe su mi na taj nain otkrivena dva aspekta EASYWAY metode koja su me zabrinula. Ovodrugou objasniti kasnije. Prvo, evo tri tipina primera koje sam izvukao iz pisama koje sam dobijao: "Nisam verovao u tvrdnje koje ste izneli i izvinjavam se to sam sumnjao u vas. Bilo je lako i uivao sam u tome, ba kao to ste rekli. Dao sam kopije vae knjige svim svojim prijateljima i roacima koji pue, ali ne mogu da shvatim zato oni nee da je proitaju."

"Vau knjigu mi je dao bivi prijatelj koji je bio pua, pre 8 godina. Tek sada sam je proitao. Jedino zbog ega se kajem je to sam protraio 8 godiona."

"Upravo sam zavrila sa itanjem knjige EASYWAY. Znam da je prolo tek etiri dana, ali oseam se sjajno, i znam da nikada vie neu osetiti potrebu da puim. Poela sam da itam vau knjigu pre pet godina, proitala sam je do pola i uspaniila se. Znala sam da ako nastavim da je itam morau da prestanem sa puenjem. Zar nisam bila luckasta?"

Ne, ta malda dama iz poslednjeg primera nije bila luckasta. Spomenuo sam magino dugme. EASYWAY radi po principu maginog dugmeta. EASYWAY nije arolija, ali meni i stotinama hiljada bivih puaa kojima je bilo lako i prijatno da prestanu to sve deluje kao arolija!

Ovo je upozorenje. Imamo situaciju kokoka i jaje. Svaki pua eli da prestane i svakom puau je lako i prijatno da prestane. Samo strah spreava puae da pokuaju da prestanu. Najvei dobitak je osloboditi se tog straha. Ali neete se osloboditi tog straha dok ne zavrite sa knjigom. Naprotiv, kao dama u treem primeru, strah e se poveavatio kako itate knjigu i to e vas moda spreiti da je zavrite.

Vi niste odluili da upadnete u zamku, ali budite naisto sa sobom, neete umai tome ako ne donesete pozitivnu odluku da to uradite. Ve se moda dvoumite oko ostavljanja. S druge strane se moda plaite. U bilo kom sluaju molim vas imajte na umu:VI NITA NE GUBITE!

Ako po zavretku itanja knjige odluite da elite da nastavite da puite, nita vas ne spreava u tome. Ne morate ak ni da smanjite ili prestanete da puite sok itate ovu knjigu i zapamtite - nema ok terapije. Naprotiv, imam samo dobre vesti za vas. Da li moete da zamislite kako se oseao grof Monte Kristo kada je konano pobegao iz zatvora? Tako sam se i ja oseao kada sam pobegao iz nikotinske zamke. Tako se oseaju milioni bivih puaa koji su koristili moju metodu. Do kraja ove knjige:TAKO ETE SE VI OSEATI!SAMO NAPRED!

Ako ste pua sve to treba da uradite je da nastavite da itate.

Ako ste nepua koji je kupio ovu knjigu za one koje volite, sve to treba da uradite je da ih ubedite da proitaju ovu knjigu. Ako ne moete da ih ubedite, onda vi proitajte knjigu a poslednje poglavlje e vas posavetovati kako da prenesete poruku ljudima, i takoe kako da spreite svoju decu da ponu da pue. Nemojte da vas zavara injenica da oni to sad mrze. Sva se deca tako oseaju dok se ne navuku.Uvod"IZLEIU SVET OD PUENJA"

To sam govorio priajui sa svojom enom. Mislila je da sam odlepio. To je sasvim razumljivo ako se uzme u obzir da me je ona videla u brojnim pokuajima da prestanem da puim. Najskorija su bila dva pokuaja dve godine ranije. Preiveo sam est meseci iste patnje pre nego to sam se konano prepustio i zapalio cigaretu. Nije me sramota da priznam da sam plakao kao beba. Plakao sam jer sam znao da sam osuen da budem pua zauvek. Toliko sam truda uloio u taj pokuaj i proao kroz toliku patnju d