Kogemused e-õppes Maris Kaskmann, Räpina Aianduskooli haridustehnoloog maris@ak.rapina.ee

 • View
  111

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kogemused e-ppes Maris Kaskmann, Rpina Aianduskooli haridustehnoloog maris@ak.rapina.ee. Mis on e-pe? Kes on ppija? Millised on e-ppe vimalused, ohud, tugevused ja nrkused petajale, ppijale, koolile? Mis toimub hariduses laiemalt?. Mis on e-pe?. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Kogemused e-ppes Maris Kaskmann,Rpina Aianduskooli haridustehnoloog

  maris@ak.rapina.ee

 • Mis on e-pe?Kes on ppija? Millised on e-ppe vimalused, ohud, tugevused ja nrkused petajale, ppijale, koolile? Mis toimub hariduses laiemalt?

 • Mis on e-pe?Arvuti / Interneti kaasabil toimuv ppetegevus

 • Kuidas toimub e-pe?Internetiphised e-ppe keskkonnad, milles luuakse ja viiakse lbi e-kursuseidE-ppematerjalidRpina Aianduskooli e-kursused: www.e-ope.ee

 • E-kursuste arv

 • ppijate arv

 • Projekt E-ppe arendamine ja juurutamine kutseppeasutustes ja rakenduskrgkoolides 1. juuli 2005 kuni 30. juuni 2008Eesmrgid: vimaldada mitmekesisemaid, paindlikumaid ja kvaliteetsemaid ppimisvimalusi; ajakohastada ppeprotsessi ja petajate koolitusvimalusi; muuta ppeasutused avatumaks uutele sihtrhmadele; toetada elukestvat petTnu sellele projektile hakatakse e-pet arendama paljudes Eesti kutsekoolides

 • E-ppe Arenduskeskus

 • E-pe EestisEesti e-likoolEesti e-KutsekoolTiigrihppe Sihtasutuse-ppe ArenduskeskusEesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA)

 • Konsortsium Eesti kutseppeasutustest ja rakenduskrgkoolidest16. veebruar 2005 heade kavatsuste protokollAsutajaliikmed:HTMEITSA6 rakenduskrgkooli (4 rakenduskrgkooli)30 kutseppeasutust (31 kutseppeasutust)

 • E-pe = ppimine ainult arvuti kaudu?

 • pe ainult arvutiga?Tielikult veebiphine pe ppeprotsess toimub veebiphiseltKombineeritud pe veebiphine pe (50-75%) + klassitunnid (seminarid, praktikumid) e-toega pe klassitundidele lisaks materjalid ja/vi suhtlus Internetis

 • SWOT anals koolis: E-pe vimaldab:Mitmekesisem ppetPaindlik peUued tehnilised vimalusedppematerjalid kttesaadavad, kohandatavad ja kergesti uuendatavadppija tegevus kontrollitavUued sihtgrupidKoost teiste koolidegaRahvusvaheline koost

 • SWOT anals: miinusedAjakuluTehniliste vahendite olemasolu ja kasutamine; probleemid tehnikagaVajalikud lisaoskusedpilase motivatsioon vhenebSpikerdamineVahetu suhtluse kaduminePlagiaatppet kvaliteet langebTerviseprobleemid

 • E-ppe eripraTiskasvanute koolituses: tiskasvanud ppija iserasuste arvestamine (enesejuhitavus, oma sihid, motivatsioon, rikkalik kogemus). AndragoogikaVajalikud lisaoskused: arvutioskus, suhtlemine Internetis, Interneti kasutamine

  eope - pidev mberpe, teadmiste tiendamist vaja; tju liikuvus; jms tegurid sunnivad ppima edasilikoolid sihivad tiskasvanud ppijaid, sest noori ei tule enam peale nii palju!eope - tisk ppija ise seab sihte, teine motivatsioon kui noortel, juhib oma ppimist, suurem elukogemus - tahavad ka pitut siduda kogemustega.

  e-ppe probleem: vljalangevus suur kui pole pidevaid kokkusaamisi, mis inimesi koos hoiaks. pshholoogilised lahendused: rhmatunne / rhmatd. vi tehnilised lahendused.eope - fsiline kaugus e-ppes pole oluline, peamine on tegevuse mttes mitte kaugeks jda. petaja peab seda transaktsionaalset kaugust vimalikult vikeseks viima.

 • E-kursusel on:Ainekava sh individuaalse t juhend - pijuhis ppematerjalid (sh vajadusel video, audio) Viited lisamaterjalidele: raamatud, ajakirjad, veeb Suhtlemisvahendid (foorum, jututuba) lesanded, sh rhmatd HindamisreeglidEnesetest(id), test(id)

 • Arvutiphise ppe korralduspitarkvara valik ning ppeeesmrgid;Kui suur ja milline osa tunnist;Kus toimub tund;Kuidas paigutuvad pilased arvutite ette;Millised on pilaste arvutikasutusoskused;Millised on eelnevad tegevused;Valmistada tlehed;Millised on jrgnevad tegevused

 • E-pe ainetunnis

 • Moodne kaugpe

 • Tutvustamine koolis

 • Koost teiste koolidega

 • NitedE-kursus Haljasalade rajamine: http://www.e-ope.ee/course/view.php?id=205E-ppematerjalid:Putuktoidulised taimed (veebileht)Pildigalerii Test: MaitsetaimedKursuste haldamine veebis: Puuviljandus

 • E-ppe meetodidIseseisvat ppimist toetavad: intelligentsed tuutorssteemid, programmid Simulatsioonid ja rollimngudProbleemiphine pe, uurimuslik pe, projektpe, kaasusephine peDiskussioonidele ja rhmadnaamikale orienteeritud meetodid

  eope - nt wordi kirjaklamber on selline tuutorssteem, mis t ajal teid petab. kallid programmid ja eestis ei kasutata seni.

  edutainment: petusliku osa peitmine nt mngu vms meeldiva ja toreda tegvuse taha. kas iga valdkonna puhul saab rakendada. nt metsaveoki simulaator.

  eope - http://bio.edu.ee/tour/

  eope - ei ole tavaliselt seotud he konkr ainega, pigem selliseid ldisi oskusi, mida on vaja elus, rhmat kogemus ja interneti kasutamise oskus, koostoskus jne. petati kodanikupetust.grupi sidumise eesmrki tidab hsti. vra nime all esinemisel mingid suhltusbarjrid kaovad.

  eope - IVA teadmuspaja on just probleemiphise ppe nide, inimesed ise leiavad reeglid/lahendused. kaasusephine pe juuras ja arstiteaduses.projektpe - mingid petajad koos teevad mingite klassidega projekte, projektipev nt korraldada mingil teemal, iga petaja vastutab mingi projekti eest. pilased registreerivad ennast mingisse projekti. iga projekt peaks mingi selge vljundiga lppev (mingi esitlus vi seinaleht vms) ja peaks piirduma he pevaga nt. vi sisi mingi suvelaagri kigus jne.

 • Lpetuseks...Lahendused tuleb leida vastavalt vajadusteleppida saab mitmel moelMtelgem tulevikuleE-ppe eesmrk on toetada ppimist!

 • Aith!