of 34 /34
Kroniske kolestatiske sygdomme Leverens, pancreas og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus, Patologisk anatomi og cytologi, 2018

Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

  • Author
    hadan

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kroniske kolestatiske sygdomme -...

Page 1: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

Kroniske kolestatiske sygdomme

Leverens, pancreas og galdevejenes patologi

Specialespecifikt kursus, Patologisk anatomi og cytologi, 2018

Page 2: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

Kolestase

Obstruktiv (mekanisk) kolestase:

Betinget af læsioner i/ omkring

ekstrahepatiske galdegange*

Non-obstruktiv kolestase:

Kolestatiske sygdomme og syndromer

uden erkendelig obstruktion**

Årsag

Non-obstruktiv

Obstruktiv

Page 3: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

Årsager til Kolestase

Ekstrahepatiske* Intrahepatiske**

Galdesten i ductus choledocus Primær biliær cirrose

Tumor i caput pancreatis Viral hepatitis

Tumor i ekstrahepatiske galdeveje

(fx. Klatskin) Medikamenter

Kronisk pancreatitis Primær skleroserende cholangitis

Primær skleroserende cholangitis Galdesten, intrahepatiske

Iatrogen (kirurgi, iskæmi) Granulomatøse tilstande

Andre neoplasier (metastaser,

lymfom,) Parasitær infestation

Penetrerende duodenalt ulcus Graft-versus-host-sygdom

Graft-rejektion, akut/ kronisk

Page 4: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

Kolestase - begreber Kolestase, fysiologisk:

Konjugeret hyperbilirubinæmi p.gr.a:

I. Hæmmet galdesyntese (hepatocytter)

II. Hæmmet galdeafløb (galdegange)

Kolestase, klinisk og biokemisk:

Defekte mekanismer for galdesekretion, førende til

ophobning af substanser, der normalt afsondres i

galden

Icterus og pruritus - ledsaget af

S-Bilirubin↑

S-Basisk phosphatase (BASP) ↑

S-γ-Glutamyltransferase (γ-GT)↑

Page 5: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

Kolestase - begreber Kolestase, morfologisk:

Deponering af galde i galdegangssystemet, inkl. hepatocytter

som kan ses mikroskopisk

Akkumulation af galdepigment (bilirubin) i:

Hepatocytternes cytoplasma

Dilaterede galdecanaliculi (galdetromber)

Kupffer celler (regurgiteret galdepigment)

-Af vedvarende, skadelig/toxisk galdepåvirkning følger

degenerative og regenerative levercelle- og vævsforandringer..

Page 6: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

Billeder fra MacSweens Pathology of the Liver, 6th. Edit.

Akkumulation af galdepigment i

hepatocytters cytoplasma,

galdecanaliculi og i Kupffer celler

Page 7: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

Tidlig kolestase (non-obstruktiv og obstruktiv)

Perivenulær/ centrilobulær

(zone 1) bilirubin-ophobning i

hepatocytter

Galde i dilaterede canaliculi

(‘galdetromber’)

Galde-regurgitation i Disses’ rum

fagocytose af Kuppfer-celler

Hall bilirubin stain

HE

Page 8: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

Sen kolestase

Kolestase i periportale områder

(zone 2-3)

Levercelle-rosetter

Dilaterede galdecanaliculi

omgivet af > 2 hepatocytter.

Kan visualiseres med CK7-farvning.

Sådanne kolestatiske levercelle-

rosetter er vist at kommunikere med

galdeductuli og portale galdegange.

Fra Macsweens Pathology of the Liver, 6th Edit.

(Nagore, Liver 1989; 9: 43-51)

Page 9: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

Biliær interfase-aktivitet:

Kolat stase

Duktulær reaktion

Fibroplasi

Denne triade kan være første

tegn på primær galdevejssygdom:

Er derfor vigtig at genkende.

Page 10: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

Biliær interfase-aktivitet

Kolat stase • Svuldne og runde hepatocytter

• Tydelig cellemembran

• Klart cytoplasma med fjeragtigt udseende

• Ophobning i lysosomer af Cu og dets bindende protein (polymeriseret form af metallothionein)

• Skade på cytoskelet

(Mallory-legemer)

Popper og Schaffner, 1970: intracellulær detergent-effekt af ophobede galdesalte

Hum Pathol 1970; 1: 1-24

Page 11: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

Biliær interfase-aktivitet

Duktulær reaktion • Galdegangsproliferation

• Inflammation (mest neutrofile) + ødem

• Fibrose (duktulær reaktion - → biliær cirrhose)

Mekanisme: ?

1) ”Duktulær metaplasi” af periportale hepatocytter

- Fænotypisk skift fra hepatocellulær til biliær (fx CK7+)

2) Proliferation af eksisterende galdegange

3) Stamceller fra Heringske kanaler og KM ???

Funktion: ?

Bypass for galdedrænage..

Page 12: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

Large duct obstruction

Galdegangsproliferation

Portalrumsødem

Granulocytinfiltration

Kolestase

Lytiske nekroser

Galdetromber

Galdeinfarkter

Page 13: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

Large duct obstruction

Galdegangsproliferation

Portalrumsødem

Granulocytinfiltration

Bilirubinostase

Lytiske nekroser

Galdetromber

Galdeinfarkter

Page 14: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

Large duct obstruction

Galdegangsproliferation

Portalrumsødem

Granulocytinfiltration

Kolestase

Lytiske nekroser

Galdetromber

Galdeinfarkter

Page 15: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

End-stage af LDO: Sekundær biliær cirrose

1. Store områder med bevaret lobulær arkitektur

2. OG svær ductulær reaktion.

Page 16: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

Galdegangsskade m./u. tab af galdegange (duktopeni) Duktopeni: < 50% af PR med oprindelige galdegange

Tab af galdegange Lidt eller intet tab af

galdegange

Primær skleroserende cholangitis Galdegangsobstruktion - LDO

Primær biliær cirrose Viral hepatitis

Idiopatisk duktopeni Medikamentel icterus

Kronisk graft-vs.-host-sygdom Parasitær galdegangssygdom

Akut og kronisk graft-rejektion

Hepatisk sarkoidose

Medikamentel icterus

Page 17: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

Primær biliær cirrose (PBC)

Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener)

Non-suppurativ, ofte granulomatøs, destruktiv cholangitis

Selektivt i (små) interlobulære galdegange (Ø: 20-100 µm)

• 90% kvinder

• Midaldrende (> 30 år)

• Incidens: 1-1,5 pr. 100.000 (stor geografisk variation)

• Ofte led i autoimmunt syndrom

• Langsomt progredierende kronisk cholestase

(..20 år → cirrhose og leversvigt)

• Død oftest pga. leversvigt (m. bl.a. blødende esophagus-varicer)

• Ikke-hepatisk dødsårsag hos ca. 20 %

• Validt prognosesystem findes ikke!

Page 18: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

PBC symptomer

• Hudkløe

• Træthed

• Øget hudpigmentering

• Icterus

• Xanthomer/ xanthelasmata (20%)

•BASP, evt. γGT forhøjelse

•AMA+ (>90%)

•IgM forhøjelse

o Kan provokeres af graviditet el. medikamina

o Få debuterer med portal hypertension eller

lever-inkompensation (også uden cirrose)

Ott, Ugeskr Læger 2006;

168: 776

Page 19: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

PBC histologi

Portal inflammation

Destruktion af små,

intrahepatiske galdegange

Inflammation:

• CD4+ og CD8+ T-celler

• Få B-celler, evt. lymfefollikler

• Få plasmaceller og eosinofile

Ofte og karakteristisk ansamles

makrofager (epiteloidceller) i

ikke-nekrotiserende granulomer

(granulomatøs cholangitis)

Page 20: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

PBC: Lymfocyt-infiltration i/omkring galdegange, vakuolisering og lagdeling af galdegangsepitelet. Pyknotiske kerner og evt. apoptoser

Galdegangsruptur med begyndende granulomatøs reaktion

Page 21: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

PBC - stadier

Stadium 1: Inflammation og non-suppurativ, destruktiv

cholangitis i portalrum

Stadium 2: Interfase-aktivitet (destruktion af grænsepladen)

med duktulær reaktion og evt. fibrose

Stadium 3: Porto-portal fibrose (biliær fibrose)

Stadium 4: Cirrhose

Page 22: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

PBC (stadium 3)

Porto-septal fibrøs ekspansion

Kronisk inflammation

”Halo”-effekt

(biliær interfaseaktivitet)

Periportal ophobning af

kobber-associeret protein

NB: orceinfarvning har dobbelt-

funktion, idet den visualiserer

1) originale portalrum

2) Cu-ass. protein

Ses også

ved LDO

Page 23: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

PBC cirrose (stadium 4)

Minimal inflammation

Kanten/ enden af septa:

Løst bindevæv, som fortsætter

mellem perifere leverceller

Perifere levercelleplader ser ud

til at ende blindt

Page 24: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

PBC - cirrotisk stadium

Page 25: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

Skleroserende cholangitis

Primær (idiopatisk)

• >70 % relateret til kronisk inflammatorisk

tarmsygdom (UC)

Sekundær (erhvervet)

• Infektiøs (bakterier, svampe, parasitter)

• Iskæmisk (vasculitis, stråleskade, intrahepatisk kemoterapi)

• Toksisk

Page 26: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

PSC - symptomer

• Træthed

• Svage, øvre abdominalsmerter

• Icterus (intermitterende el. permanent)

• Svage øvre abdominalsmerter

• Cholangitis (recidiverende anfald m. feber))

Symptomfrie ptt. (5-25 %) diagnosticeres pga. øgning i s-BASP,

(kontrolleres rutinemæssigt hos colitis ulcerosa-ptt.)

Variabelt forløb:

Sygdomsprogression med udvikling af biliær cirrose, leversvigt

og død ses vanligvis indenfor 5-17 år fra diagnosetidspunktet

Desuden høj risiko for udvikling af cholangiokarcinom

(hos 7% indenfor gn.sn. 11,5 år) (Burak, Am J Gastroenterol 2004; 99: 523-6)

Page 27: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

PSC - radiologisk diagnose (MRCP/ ERCP)

Page 28: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

PSC

Portal inflammation

• Intraepitelial lymfocytose

• Galdegangslæsion

• Lymfocytaggregater

• Ingen fibrose eller orcein granula

Stadier:

1. Forandringer kun i portalrum

2. Ekspanderede portalrum

3. Porto-portale forbindelser

4. Cirrose

• Inflammation mindre

• = PBC-billede

Stadium 1: Inflammation og ødem

uden periductal fibrose/ orcein granula.

stadium 1

Page 29: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

PSC Periduktal fibrose

Cirkulær fibrose omkring

galdegange (‘onion-skin fibrosis’)

• mellemstore og store galdegange

Fibrøse ”ar” – fibroobliteration

..resulterer i duktopeni

Elastinfibre og Cu-ass. protein

(orcein arvning)

Stadium 2: Ductopeni og periductulær

fibrose (øverst); orcein granula (nederst).

Page 30: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

PSC - ektasi

Uregelmæssig fibrose;

heterogenicitet i arvævets

sammensætning

Evt. ulceration, ruptur

og abscesdannelse..

Page 31: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

PSC - cirrose

Periportal/-septal

inflammation

Interfase-aktivitet

Diff.diagn: Autoimmun hepatitis,

AIH/PSC overlap syndrome.

Oprindelige portalrum uden

galdegange

Periseptal, biliær

interfaseaktivitet med ‘halo’-

effekt à la PBC og LDO.

Page 32: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

1000 kroners spørgsmålet:

Hvor mange typer af ”interfase-aktivitet”

kender i ?

Page 33: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

Svar:

Biliær interfase-aktivitet: Kolat stase (‘feathery degeneration’)

Duktulær proliferation

Fibroplasi

-giver ”halo effekt”

i bro-fibroser/ cirrhose

Hepatitis relateret interfase-aktivitet: Mononukleære leukocytter

Peripeliosis

LDO/PBC/PSC

KRONISK HEPATITIS– graderes fra 0-3

Page 34: Kroniske kolestatiske sygdomme - lever.patologi.orglever.patologi.org/files/2018KroniskekolestatiskesygdommeTSkursus2018.pdf · Autoimmun leversygdom (M2-mitokondrieantigener) Non-suppurativ,

Ved uklart klinisk/ biokemisk billede

Er det hepatocyt sygdom eller galdevejssygdom?

akut syg (få dage-uger) kronisk syg (ofte flere måneder)

Akut kolestatisk hepatitis (-NG/ødem/svær DR) NRH (-orcein)

versus versus

Akut LDO (+NG/ødem/svær DP) PBC eller small duct PSC (+orcein)

NG: Neutrofile granulocytter

DR: Duktal reaktion