KROZ ŽIVOT BEZ NASILJA

Embed Size (px)

Text of KROZ ŽIVOT BEZ NASILJA

 • KROZ IVOT

  BEZ NASILJA

  Miroslav VenusVesna erepacSinia Brlas

  Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske upanije

  deset protunasilnih poruka

  KROZ IVOTBEZ NASILJA

 • KROZ IVOT BEZ NASILJA

  VODI ZA POMO MLADIMA ZA IVOT BEZ NASILJA

  deset protunasilnih poruka

 • 2

  Autorimr. sc. Miroslav Venus, dr. med. Vesna erepac, dipl. ped.Sinia Brlas, prof.

  NakladnikZavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske upanije

  Autor predgovoramr. sc. Miroslav Venus, dr. med.

  LektoricaDanijela Fabric Fabijanac, prof.

  IlustratorTomislav trajtenberger, dipl. ped.

  Priprema i tisakGrafiti Becker, Virovitica

  Naklada1500 primjeraka Virovitica 2010.

 • 3

  CIP zapis dostupan u raunalnome katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 740662.

  ISBN 978-953-55137-9-7

  Izradu ovoga vodia pomogli su:Povjerenstvo za suzbijanje bolesti ovisnosti Virovitiko-podravske upanije

  Grad ViroviticaGrad Slatina

 • 4

  Predgovor

  Drage uenice i dragi uenici!

  Nadam se da e vas ovaj vodi potaknuti

  na pokazivanje pozitivnih osjeaja

  prema svojim vrnjacima/prijateljima

  te da ete u njemu pronai odgovore

  na mogue nedoumice oko toga to

  sve moe biti nasilje. Naa razliitost

  nae je bogatstvo koje treba poticati i

  razvijati. Budite svjesni svih eventualnih

  posljedica nasilnog ponaanja, svjesni

  toga da imate pravo na zatitu, kao i da

  biste trebali sami pomoi nekome tko

  je u nevolji. Jer, sloit ete se, tako se

  ponaaju pravi, iskreni prijatelji.

  Ravnatelj Zavoda

  mr. sc. Miroslav Venus, dr. med.

 • 5

  Nasilje, to li je to?

  Iako veina ljudi nasiljem smatra

  iskljuivo tjelesni napad i prijetnju,

  nasilje ima jo mnogo drugih lica:

  napad, udaranje, guranje, gaanje,

  amaranje, upanje, zakljuavanje,

  pljuvanje, ali i ogovaranje, nazivanje

  pogrdnim imenima, ismijavanje,

  zastraivanje, izrugivanje,

  zanemarivanje i iskljuivanje iz

  skupine, zabranjivanje sudjelovanja

  u aktivnostima, oduzimanje stvari

  i novca, oteivanje tuih stvari,

  nareivanje, zahtijevanje poslunosti,

  dovoenje u podreeni poloaj, spolno

  uznemiravanje i zlostavljanje... sve je

  to nasilje! Nasilje se dogaa na ulici, u

  koli, u obitelji, u ljubavnim vezama...

  1

 • 6

  Ne budi nasilna/nasilan, ozlijedit e nekoga!

  Djeca i mladi ponekad nasilje smatraju samo malo grubljom igrom. Nasilje nije

  igra jer igra potie razvoj pojedinca dok nasilje oteava i usporava psihiki i tjelesni

  razvoj. Nerijetko iz takve igre pojedinci izau ozlijeeni.

  2 ZATO MI TO RADITE?TO ME BOLI!!!

 • 7

  I rijei bole, zar ne!?

  3Vrijeati, omalovaavati, ogovarati, zanemarivati, zabranjivati ili prijetiti esto

  boli i vie negoli amarati, upati ili udarati. Rijei koje izgovaramo mogu

  ostaviti bolne oiljke u dui, ponekad bolnije i trajnije od samih rana i ozljeda

  po tijelu.

  TO MI JENEVANO, ONA

  JE DOBRAPRIJATELJICA!

  JESI LI JEVIDJELA KAKO

  IZGLEDA..?

 • 8

  Razmisli o posljedicama svojih postupaka!

  Zamisli samo kako bi tebi bilo da te netko

  stalno maltretira. Ako se na trenutak u

  mislima postavimo u situaciju u kojoj smo

  sami napadnuti ili maltretirani, lake emo

  razumjeti kako se osjea onaj tko je zaista

  u takvoj situaciji. Ako jo i razmislimo o

  posljedicama koje takvo nasilno ponaanje

  moe imati na psihiko i tjelesno zdravlje

  napadnutog, ali i napadaa, vjerojatno nam

  nee pasti na pamet nekoga zlostavljati.

  4AO M

  I JE!

  NEUVIENIKADA!

 • 9

  5

  Ne potii sukobe, nego razgovaraj o problemima!

  Nasilje moe potaknuti nasilje. Stoga na nepravdu i napad nikada ne treba odgovarati

  istom mjerom. Jedino je ispravno rjeenje razgovarati, uvidjeti gdje smo pogrijeili,

  ukazati drugima na pogreke i razgovorom pronai put do rjeenja problema.

  Poticanjem sukoba ne rjeavamo probleme, ve samo stvaramo nove.

  POKUAJMO NA PROBLEM RIJEITI RAZGOVOROM!

 • 10

  Kada uoi nasilje, upozori na njega!

  Uoi li da netko nekoga zlostavlja, na bilo koji nain, najneodgovornije je okrenuti

  glavu na drugu stranu. Zamisli kako bi tebi bilo u takvoj situaciji. Ponekad nije dobro

  uplitati se u tue sukobe, ali svakako o tome treba obavijestiti roditelje, uitelje ili

  starije.

  6

 • 11

  Potrai pomo, ima pravo na zatitu!

  Zlostavlja li te netko, na bilo koji

  nain, obavijesti o tome roditelje,

  uitelje ili starije koji e znati to

  treba uiniti. Uini to to prije jer

  e se tako uspjenije zatititi.

  Ne daj se zastraiti prijetnjama!

  7

  DOBRO SIODLUIO TO SIMI SE POVJERIO!

 • 12

  8

  Ponudi pomo i zatitu!

  Ako uoi da je netko ozlijeen ili povrijeen, ponudi svoju pomo. Ponekad je

  pomo zaista potrebna, a ponekad je i znak panje ili dobre volje ve dovoljna

  pomo. Ako moe, zatiti nemone i stradale, ali pazi i na osobnu sigurnost.

 • 13

  9

  Razmisli tko su ti pravi prijatelji!

  Kae se da je prijateljstvo jedino to u ivotu zaista biramo sami. Na sve ostalo to

  u ivotu izabiremo djeluje netko ili neto u manjoj ili veoj mjeri, pa je stvar izbora

  ustvari izbor od onoga to nam je ponueno ili nametnuto. Druiti se moemo i

  trebamo s mnogo osoba, ali od svih njih prave prijatelje izabiremo sami. U drutvu

  prijatelja je najugodnije i najsigurnije.

 • 14

  Biti drukiji moe biti bogatstvo, ali nikako razlog za maltretiranje!

  Svatko je od nas neponovljiva i jedinstvena jedinka. To je naa posebnost i osobnost,

  i upravo ta razliitost meu nama predstavlja bogatstvo. Biti razliit i drukiji u

  pozitivnom smislu, esto znai biti kreativan. Zato je potrebno prepoznavati i poticati

  razliitosti, a nikako ih sputavati ili kanjavati.

  10

 • 15

  Biljeke

 • 16

  Biljeke

 • Prema Protokolu o postupanju u sluaju

  nasilja meu djecom i mladima nasiljem

  meu djecom i mladima smatra se svako

  namjerno fiziko ili psihiko nasilno

  ponaanje usmjereno prema djeci i mladima

  od strane njihovih vrnjaka uinjeno s ciljem

  povrjeivanja, a koje se, neovisno o mjestu

  izvrenja, moe razlikovati po obliku, teini,

  intenzitetu i vremenskom trajanju i koje

  ukljuuje ponavljanje istog obrasca i odrava

  neravnopravan odnos snaga (jai protiv

  slabijih ili grupa protiv pojedinca).

  Prema Protokolu o postupanju u sluaju nasilja u obitelji i prema Zakonu o zatiti od nasilja u obitelji nasilje u obitelji definira se kao: svaka primjena fizike sile i psihike prisile na integritet osobe, svako drugo postupanje jednog lana obitelji koje moe prouzroiti ili izazvati opasnost da e prouzroiti fiziku i psihiku bol, prouzroenje osjeaja straha ili osobne ugroenosti ili povrede dostojanstva, fiziki napad bez obzira da li je nastupila tjelesna ozljeda ili ne, verbalni napadi, vrijeanja, psovanje, nazivanje pogrdnim nazivima i drugi naini grubog uznemiravanja, spolno uznemiravanje, uhoenje i svi drugi naini uznemiravanja kao protupravna izolacija ili ograniavanje slobode kretanja ili komuniciranja s treim osobama, oteenje ili unitenje imovine ili pokuaj da

  se to uini.

  ISBN 978-953-55137-9-7

  Prepoznajmo nasilje!

  Ne okreimo glavu!

  Rjeavajmo nesporazume nenasilno!