Želimo život bez nasilja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Želimo život bez nasilja. Projekt prevencije nasilja među mladima u srednjim školama Krapinsko-zagorske županije ŽSV pedagoga Krapinsko-zagorske županije. Želimo život bez nasilja. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Želimo život bez nasilja

elimo ivot bez nasilja

elimo ivot bez nasilja Projekt prevencije nasilja meu mladimau srednjim kolama Krapinsko-zagorske upanije

SV pedagogaKrapinsko-zagorske upanije

elimo ivot bez nasilja Nasilje meu mladima jedna je od aktualnih tema dananjice, iju vanost jo vie naglaavaju primjeri iz svakodnevnog ivota s nepopravljivim posljedicama kao to je tragina smrt Luke Ritza. Stvaranje sigurnog, mirnog i tolerantnog okruja u kojem ive i odrastaju djeca i mladi zadatak je mnogih segmenata drutva obitelji, odgojno obrazovnih institucija na svim razinama, nevladinih organizacija, lokalnih i regionalnih zajednica i dr.

elimo ivot bez nasiljaPrepoznajui aktualnost problematike nasilja meu mladima i vanost osmiljavanja i primjene preventivnih i promotivnih aktivnosti, SV pedagoga je odluilo u svim srednjim kolama upanije provesti projekt pod nazivom elimo ivot bez nasilja.

elimo ivot bez nasiljaProjekt obuhvaa nekoliko vrsta aktivnosti: promotivne aktivnosti, istraivanje o pojavnosti nasilja meu mladima KZ, izradu i primjenu ciklusa radionica i predavanja, provedbu natjeaja za uenike radove te evaluacijske i izvjetajne aktivnosti. Aktivnosti e se provoditi u razdoblju od kolovoza 2009. do prosinca 2010. i bit e sastavni dio kolskih kurikuluma srednjih kola obuhvaenih projektom.

elimo ivot bez nasiljaDo sad provedene aktivnosti projekta:promotivne aktivnostiistraivanje o pojavnosti nasilja meu mladima KZ

tijek istraivanja:20.10.2009 12:16 17.11.2009 12:06 (28 dana)anketiranih uenica i uenika1007

elimo ivot bez nasilja

elimo ivot bez nasilja

elimo ivot bez nasilja

elimo ivot bez nasilja

elimo ivot bez nasilja

elimo ivot bez nasilja

elimo ivot bez nasilja

elimo ivot bez nasilja

Q 9:Koje postupke smatra nasiljem?

elimo ivot bez nasilja

elimo ivot bez nasilja

elimo ivot bez nasilja

elimo ivot bez nasilja

elimo ivot bez nasilja

elimo ivot bez nasilja

elimo ivot bez nasilja

elimo ivot bez nasilja

elimo ivot bez nasilja

elimo ivot bez nasilja

elimo ivot bez nasilja

elimo ivot bez nasilja

elimo ivot bez nasiljaQ56 to misli, kakve posljedice moe ostaviti poinjeno nasilje, odnosno kakva ponaanja izazvati kod osobe koja ga je doivjela. (oznaii upii odgovor)

elimo ivot bez nasilja

elimo ivot bez nasilja

elimo ivot bez nasiljaDjeca misleda treba vie policije na ulicamada treba vie i bolje razgovarati (oni s roditeljima, pedagozima)da roditelji trebaju imati veu kontrolu nad svojom djecomda pedagozi trebaju bolje raditida treba razgovarati s nasilnicimada su potrebne tee kazneda se naalost ne moe nita

elimo ivot bez nasiljaDjeca nas, oito, trebaju i zovu u pomoto da ine kole, a to roditelji?

kole kontinuirano rade na edukaciji nastavnika i strunih suradnika u podruju prevencije nasilja. Provode se razni programi i projekti s uenicima na tu temu. Kod svakog sluaja nasilja postupa se po Protokolu o postupanju u sluajevima nasilja. Osnauju se samopouzdanje i samopotovanje kod uenika u cilju razvitka odgovornog i zrelog ponaanja u frustrirajuim situacijama. Neprestano se stjeu nova iskustva i razvija i unapreuje rad na preveniranju nasilja meu djecom.

elimo ivot bez nasiljaDjeca nas, oito, trebaju i zovu u pomo

Struni suradnici u kolama takoer, na razliite naine pomau roditeljima da prepoznaju je li njihovo dijete rtva nasilnikog ponaanja ili pak sklono nasilnikom ponaanju. Ustanove i organizacije za podrku djeci i roditeljima izdaju broure o problemu nasilja i nainima rjeavanja dostupne u pisanom i elektronskom obliku (Poliklinika za zatitu djece i mladih, Plavi telefon, UNICEF).

elimo ivot bez nasiljaDjeca nas, oito, trebaju i zovu u pomo

Koristei te vrijedne materijale nastaju predavanja i radionice za uenike, roditelje i nastavnike. Dijelove nekih od njih donosimo i u ovom predavanju.Koji su znakovi u ponaanju djeteta koji mogu ukazivati da je dijete rtva nasilja u koli?Koji znakovi kod djeteta ukazuju na to da je sklono injenju nasilja nad drugom djecom?Kako roditelji mogu pomoi djetetu rtvi a kako djetetu nasilniku?

Znakovi u ponaanju koji mogu ukazivati da je dijete rtva nasilja u koli

Najee je rtva: Novo dijete u razredu Nadareno dijete Mirno i ljubazno dijete Dijete koje ima dobar odnos s uiteljem Dijete nieg socioekonomskog statusa Dijete iz druge etnike skupine Hendikepirano dijete/ dijete s posebnim potrebama Dijete razvedenih roditelja Dijete rtva obiteljskog nasilja Tko je najee rtva nasilja u koli?

Roditelji mogu puno toga napraviti da pomognu djetetu rtvi nasilnikog ponaanja. Moraju znati da za zastraivanje nije krivo njihovo dijete. U nekim situacijama se djeca mogu sama suoiti sa zastraivanjem i nasilnikim ponaanjem, ali esto je potrebna pomo odraslih i njihova ukljuenost. Veina djece odrasta u nenasilnim uvjetima i nije navikla na takvo ponaanje, pa se ne snalazi, a i nije u mogunosti primijeniti neke strategije spreavanja zastraivanja. Djeca koja se poale roditeljima oekuju pomo i nikako im se ne smije govoriti da se ne obaziru na zastraivanje.

Kako pomoi djetetu rtvi?

Sasluate dijete i ne prekidate ga Uvjerite ga da nije ono krivo i da je uinilo pravu stvar rekavi vam Potraite pomo nastavnika i strunog suradnika NE ohrabrujete dijete da se samo odupre tome (npr.''Vrati mu!'') Potaknete dijete da se drui s prijateljima u koli i na putu u kolu Budete svjesni znakova i simptoma zastraivanja, ne zanemarujte ih ve kontaktirajte kolu Ne drite zastraivanje tajnom

Kako pomoi djetetu rtvi?

Pruite djetetu priliku da kae to misli o tome Odvedite dijete na teaj samoobrane ukoliko to moe pomoi njegovom samopouzdanju i osjeaju sigurnostiPronaite s djetetom aktivnost u kojoj je uspjeno i za koju pokazuje interes U obitelji potiite djetetovo samopouzdanje, istiite njegove jake osobine

Kako pomoi djetetu rtvi?

Znakovi u ponaanju koji mogu ukazivati da je dijete nasilnik u koli

Vi moete zaustaviti nasilniko ponaanje1. Razgovarajte s djetetom, objasnite mu posljedice nasilja na rtve, budite prisutniji u djetetovim aktivnostima2. Potiite cijelu obitelj na drugaija ponaanja, budite primjer3. Ne dozvolite da Vae dijete svjedoi nasilnikom ponaanju kod kue4. Pokaite djetetu druge naine druenja5. Dogovorite sastanak s nastavnicom, ravnateljem, pedagogom6. Priajte s djetetom o svemu, pa i o koli (oprez! Na pitanje ''Kako je bilo u koli?'' najee odgovore ''Dobro'' i tu razgovor prestaje. Budite uporni.)7. Ohrabrujte dijete i pohvalite ga za suradnju s drugima i nenasilno rjeavanje sukoba

Istraivanja su pokazala da se nasilno i agresivno ponaanje ui u ranim godinama ivota. Roditelji, lanovi obitelji i svi drugi kojima je stalo, mogu dijete nauiti kako se nositi s osjeajima ljutnje bez upotrebe nasilja. Svi moemo poduzeti korake kojima e se smanjiti agresivno ponaanje.(iskoristiti stvarnu situaciju iz ivota kada nas netko naljuti i primjerom pokazati nenasilnu reakciju )Kako odgojiti nenasilno dijete?

Svakom djetetu je potreban blizak odnos s roditeljima pun ljubavi kako bi se osjealo sigurno i zatieno te razvilo osjeaj povjerenja. Bez vrstog oslonca na odraslu osobu, dijete moe postati agresivno, tjeskobno i nesigurno.

Manja je vjerojatnost da e se kod djeteta javiti poremeaj u ponaanju ili delinkvencija ako se roditelji posvete djetetu i puno njime bave, pogotovo u ranim godinama razvoja.

Pruite djeci ljubav i panju

Djeca ovise o roditeljskoj podrci, zatiti i ohrabrenju kada ue razmiljati ''svojom glavom''. Bez pravilnog nadzora, djeca ne dobiju potrebnu sigurnost. Studije su pokazale da djeca koja nemaju kvalitetan nadzor roditelja, vrlo esto razviju poremeaj u ponaanju. Budite prisutni u djetetovom ivotu

Djeca uglavnom ue prema primjerima. Ponaanje, vrijednosti i stavovi roditelja i drugih odraslih imaju veliki utjecaj na djecu. Vrijednosti potovanja, istine i ponosa u vaoj obitelji mogu biti vani izvori snage za vau djecu, pogotovo ako se susreu s negativnim pritiskom vrnjaka, ive u nasilnom susjedstvu ili idu u kolu punu nasilja.

Veina djece ponekad reagira agresivno i moe udariti drugu osobu. Upozorite dijete o moguim opasnostima nasilnog ponaanja. Pohvalite djecu kad problem rijee konstruktivno bez nasilja. Djeca e vjerojatnije ponoviti pozitivna ponaanja ako ih primijetimo i kad su za njih nagraena pohvalama i panjom.

Budite model prihvatljivog ponaanja svojoj djeci

Udaranje, amaranje i batine djeci pokazuju kako je u redu udarati druge kako bi se rijeio problem i moe ih potaknuti da kanjavaju druge na isti nain kako se njih kanjava.

Fiziko kanjavanje spreava odreena ponaanja samo na kratko vrijeme. ak se i na teko kanjavanje djeca mogu naviknuti tako da kasnije nema nikakav utjecaj na njih. Batine s vremenom postaju nedjelotvorne.

Ne tucite djecu!

Iz konkretnih situacija nasilja koje se dogaaju u kolama, ue i djeca i roditelji.

Iz dokumentacije Projektawww.hrabritelefon.hr