Click here to load reader

Kurs VBA - instrukcje i operatory VBA w Excelu cz II

  • View
    220

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z drugą częścią prezentacji na temat Instrukcji i operatorów używanych w języku programowania VBA. Szczegółowo omawiane są one podczas Kursu VBA w Excelu. Więcej informacji o szkoleniach dostępne jest na stronie www.cognity.pl

Text of Kurs VBA - instrukcje i operatory VBA w Excelu cz II

Analiza statystyczna w Excelu

Poradnik VBA: Instrukcje i Operatory VBA w Excelu CZ.II1

Poradnik VBA: Instrukcje i operatory VBA w Excelu CZ.II

2Szanowni Pastwo,

Cognity Szkolenia zaprasza do zapoznania si z prezentacj Instrukcje i Operatory VBA cz II.

Prezentacja zostaa przygotowane w ramach cyklu prezentacji Poradnik VBA.

Zainteresowanych kursami VBA zapraszamy na stron www.cognity.pl Poradnik VBA: Priorytety operatorw Priorytety Operatorw

Kurs VBAKiedy wyraenia zawieraj operatory wicej ni z jednej kategorii, wwczas operatory arytmetyczne wyznaczaj warto jako pierwsze, nastpnie operatory porwnania, a na kocu operatory logiczne.Poradnik VBA: Priorytety operatorwKurs VBAPriorytety Operatorw

Wszystkie operatory porwnania maja, taki sam priorytet, tzn. warto jest wyznaczana w kolejnoci wystpowania operatorw w wyraeniu (od lewej do prawej)Poradnik VBA: Priorytety operatorwKurs VBA1Arytmetyczne2Porwnania 3Logiczne 1^=1Not2-(Jednoargumentowy)

2And3*, /

4Xor5Mod=6ImpKonkatencji &Like, IsPoradnik VBA: Instrukcje bezwarunkowe Kurs VBAInstrukcja Skadnia, przykad Opis GoToSkadnia:Go To linia Przykad:Go To linia1Linia1:

Przekazanie wykonania dalszych instrukcji jako bezwarunkowy skok do okrelonego miejsca w obrbie procedury wyznaczonego przez argument Linia, tj. etykiety lub numeru wiersza. GoSubReturn Skadnia:Gosub liniaLiniaReturnPrzekazanie wykonania dalszych instrukcji jako bezwarunkowy skok do pod procedury w obrbie procedury okrelonej przez argument Linia tj. etykiety lub numeru wiersza, a nastpnie powrt po instrukcji Return.Poradnik VBA: Instrukcje warunkowe KonstrukcjaOn GoSub

Kurs VBAPrzekazuje sterowanie do jednego z kilku okrelonych miejsc w procedurze zalenie od wartoci wyraenia(po instrukcji Return powrt z wykonania)Poradnik VBA: Instrukcje warunkoweKonstrukcjaOn GoSub

Kurs VBAWarto wyraenia (liczba cakowita 255 okrela, do ktrego wiersza z listy zostanie przekazane sterowanie.Poradnik VBA: Instrukcje warunkoweOn GoSub Skadnia:

Przykad:

Kurs VBAOn wyraenie GoSub docelowe_wierszeWiersz=2On wiersz GoSub Linia1, Linia2, skok do etykiety Linia2Linia2:Return

Poradnik VBA: Instrukcje warunkoweKurs VBAKonstrukcja On GoTo

Przekazuje sterowanie do jednego z kilku okrelonych miejsc w procedurze zalenie od wartoci wyraenia (bez powrotu po wykonaniu przekazania sterowania)Poradnik VBA: Instrukcje warunkoweKurs VBAOn GoTo

Warto wyraenia (liczba cakowita od 0 do 255) okrela, do ktrego wiersza z listy zostanie przekazane sterowanie. Poradnik VBA: Instrukcje warunkoweKurs VBAOn GoTo Skadnia:

Przykad:

On wyraenie GoTo docelowe_wiersze

wiersz=1On wiersz GoTo Linia1, Linia2 skok do etykiety Linia1Linia1:Poradnik VBA: Instrukcje warunkoweKurs VBAKonstrukcjaIfThenElse LubIfThen[ElseIfThen][Else] End If

Warunkowo wykonuje grup instrukcji zalenie od wartoci wyraenia. Kady warunek reprezentowany jest przez wyraenie warunkowe, ktre moe przyjmowa dwie wartoci:Poradnik VBA: Instrukcje warunkoweKurs VBAPrawda(True) lub fasz (False). Zalenie od wartoci wykonywany jest okrelony blok instrukcji. Klauzule Else i ElseIf s opcjonalne. IfThenElse LubIfThen[ElseIfThen][Else] End If

Poradnik VBA: Instrukcje warunkoweKurs VBAW wyraeniu warunkowym mona stosowa operatory porwnania i operatory logiczne.IfThenElse LubIfThen[ElseIfThen][Else] End If

Poradnik VBA: Instrukcje warunkoweKurs VBAW przypadku zastosowania skadni pojedynczej linii, moliwe jest umieszczenie wielu instrukcji do wykonania IfThen pod warunkiem, e wszystkie instrukcje bd umieszczone w tej samej linii oraz musza by oddzielone znakiem:IfThenElse LubIfThen[ElseIfThen][Else] End If

Poradnik VBA: Instrukcje warunkoweKurs VBAIfThenElse LubIfThen[ElseIfThen][Else] End If

Skadnia:If warunek Then [instrukcje] wykonywane, jeli warunek jest speniony, kolejna instrukcja to End IfPoradnik VBA: Instrukcje warunkoweKurs VBAIfThenElse LubIfThen[ElseIfThen][Else] End If

Skadnia:[ElseIf warunek-n] Then [instrukcje] wykonywane, jeli warunek-n jest speniony, kolejna instrukcja to End If Poradnik VBA: Instrukcje warunkoweKurs VBAIfThenElse LubIfThen[ElseIfThen][Else] End If

Skadnia:[Else [instrukcje]] wykonywane, jeli aden warunek nie jest speniony End IfPoradnik VBA: Instrukcje warunkoweKurs VBAIfThenElse LubIfThen[ElseIfThen][Else] End If

Przykad:Liczba=20If liczba > 100 Then Miejsce=1ElseIf liczba 50 Then Miejsce=2ElseIf liczba 20 ThenMiejsce=3Else Miejsce=4 End If warto miejsce=4

Poradnik VBA: Instrukcje warunkoweKurs VBAKonstrukcjaSelect CaseWykonanie jednego z kilku blokw instrukcji zalenie od wartoci podanego wyraenia. Cz Lista_wyrae-n to ograniczona lista jednej lub kilka nastpujcych form:

Poradnik VBA: Instrukcje warunkoweKurs VBASelect Case c.d.Wyraenie (Case 1,4, 6), wyraenie To wyraenie (do okrelenia zakresu wartoci, Case 10 To 100), Is wyraenie porwnawcze (stosowane z operatorami: >, =, ,

Search related