of 26 /26
Kuudes aalto Turku Smart Ciity 18.9. 2015 E Sigyn-sali Professori Markku Wilenius Tulevaisuuden tutkimuskeskus/ Turun Kauppakorkeakoulu Turun yliopisto

Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja...

Page 1: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

Kuudes aalto

Turku Smart Ciity 18.9. 2015 E Sigyn-sali Professori Markku Wilenius Tulevaisuuden tutkimuskeskus/ Turun Kauppakorkeakoulu Turun yliopisto

Page 2: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

• Parikymmentä vuotta tulevaisuuden tutkimusta • Ankkuripaikka Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa • Tulevaisuuden tutkimuksen professorina 2004-2012 ja 2014- • Tutkimuskeskuksen johtajana useita vuosia • Lukemattomia hankkeita, aiheina teknologiat, kestävä kehitys, ilmastonmuutos, kulttuuri, teknologia, ruoka, energia jne jne • Kolmen säätiön puheenjohtaja • Maailman suurimman vakuutusyhtiön Allianzin strategiayksikön johdossa 2007-2010 • Ahlströmin teollisuussukua • Konsultoinut yrityksiä ympäri maailmaa • Rooman klubin jäsen • Mukana parissa start-up yrityksessä • Pörssissä toimivan teknologiayritys Tecnotreen toiseksi suurin omistaja

Who am I? Mitä olen tehnyt?

Page 3: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

Storyline

1) Talouden ja yhteiskunnan kehityksestä

3) Teollisuuden ja yhteiskunnan

rakennemuutos 2) Tulevaisuuden

avaintrendit

Page 4: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2014

2010

2006

2002

1998

1994

1990

1986

1982

1978

1974

1970

1966

1962

1958

1954

1950

1946

1942

1938

1934

1930

1926

1922

1918

1914

1910

1906

1902

1898

1894

1890

1886

1882

1878

1874

1870

1866

1862

1858

1854

1850

1846

1842

1838

1834

1830

1826

1822

1st Kondratieff 1780-1830 Steam engine

2nd Kondratieff 1830-1880 Railway, steel

3rd Kondratieff 1880-1930 Electrification, chemicals

4th Kondratieff 1930-1970 Automobiles, petrochemicals

5th Kondratieff 1970-2010 ICT

6th Kondratieff 2010-2050 Intelligent technologies

Panic of 1837 1837-1843

Long depression 1873-1879

Great depression 1929-1939

1st and 2nd oil crisis 1974-1980

Financial crisis 2008-20xx

Rolling 10-year return on the S&P 500 since 1814 until Jan 2015 (in %, p. a.). Source: Datastream, Bloomberg, Wilenius Illustration: Helsinki Capital Partners

Yhdestä yhteiskunnallisesta aallosta toiseen...

Page 5: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

Yhteiskunnallisen muutoksen airueet

Avain megatrendit

Avain innovaatio-alustat

Globalisoituminen ja uusi geopolitiikka

Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen

Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen

Digitalisoituminen ja ”toisen talouden” kasvu

Biotalouden nousu

Resurssitehokkaiden teknologioiden kasvu

Kompleksien yhteiskuntien kriisiytyminen

Webin mahdollistama uusi kansalaisyhteiskunta

Kasvavat ympäristöongelmat

Resurssituottavuuden etsintä

Kuudennen aallon avaintekijät (2010-2050)

Älykkäät ratkaisut

Page 6: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

OECD:n mahti kutistuu kuudennessa aallossa

Lähde: OECD

Page 7: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

Last Modified 4/13/2015 6:24 PM

Malay Peninsula Standard Tim

e Printed

McKinsey & Company | 7

200

100

260

120

240

0

220

180

160

140

80

60

Resource prices have increased significantly since the turn of the century

SOURCE: Grilli and Yang; Pfaffenzeller; World Bank; International Monetary Fund; Organisation for Economic Cooperation and Development statistics; Food and Agriculture Organization of the United Nations; UN Comtrade; McKinsey Global Institute analysis

1 Based on arithmetic average of four commodity sub-indexes: food, non-food agricultural items, metals, and energy. 2 Data for 2015 calculated as averages for the first 3 months of the year

McKinsey Commodity Price Index1

Real price index: 100 = years 1999–20012

World War I

Postwar depression

Great Depression

World War II 1970s oil shock

Turning point in price trend

Page 8: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

Isot teollisuus-yritykset

Julkinen sektori

PK-sektori

Hyvinvointi-yhteiskunnan synty

Yrittäjyysyhteiskunnan synty

Teollisuus-yhteiskunnan synty

Ketkä ovat luoneet työpaikkoja?

“Helmet” eli parhaat ratkaisut

1900-luvun alusta 1960-luvun alusta 2010-luvun alusta

Page 9: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

Kuudennessa aallossa paljon voittajia

Avaintrendit/innovaatiot Hyötyjät Globalisaatio/resurssiniukkuus Tietointensiiviset palvelut: logistiikka,

IT-palvelut, turvallisuus, HR-konsultaatio, koulutuspalvelut, peliteollisuus

Demografia Terveydenhuolto eri muodoissaan: lääketeollisuus, bioteknologia, hoivapalvelut, finanssipalvelut liittyen eläkkeisiin ja terveydenhoitoon

Eko-trendit Biomateriaalit, ympäristömarkkinat: uusiutuvat energianlähteet, luonnonmateriaalien jalostus, puurakentaminen, energiatehokkuusneuvonta, vedenkäsittely, kierrätysteknologiat

Mikro rakenteet Nanoteknologia, bioteknologia, luonnonkuidut

Holistinen terveys Tuotteet ja palvelut hyvinvoinnin ylläpitoon, terveyskonsultointi, hyvinvointimarkkinat, luomutuotteet

Kuudennen aallon voittajat…

Page 10: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

Suomi on rakenteellisen murroksen keskellä...

Page 11: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

3. Teollinen transformaatio: esimerkkinä metsäteollisuus

Page 12: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

Kuudes aalto: Yhteiskunnallis-taloudellinen transformaatiovaihe.

-> johtaa paineisiin uudistaa metsäalaa VIITEKEHYS

SOSIO-TEKNINEN

REGIIMI

NICHE-ALAT

Vanha regiimi: paperiteollisuus

Regiimin epävakautu-

minen

Uusi regiimi: metsän/kuidun

jalostava hyötykäyttö

Uudet, digitaaliset

arvon-muodos-tuksen tavat

Kuitupohjai

set korvikkeet fossiilisille materiaa-

leille

Rakentaminen ja

pakkaus/ kartonki

Puu-design

Matkailu

Mahdollisuusikkuna

Life-science

Metsäalan transitio

Page 13: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

1. muutosten merkityksellisyyden arviointi 2. muutosten ennakointi lyhyellä aikavälillä 3. muutosten ennakointi pitkällä aikavälillä 4. uusien tuotteiden ja palvelujen vaatiman

infrastruktuurin luominen 5. vanhan busineksen säilyttäminen 6. uudistumisen rahoitus 7. pirstaloitunut yhteiskunnallinen päätöksenteko 8. regulaation ennakoimattomuus 9. joustava reagointi muutostilanteissa 10. muuttaa yrityskulttuuria 11. muuttaa toimialojen vakiintuneita

toimintatapoja 12. kilpailukyvyn säilyttäminen globaaleilla

markkinoilla

Haastellista on… Merkityksellisiksi haasteiksi koettiin tulevaisuudessa • Kilpailukyvyn säilyttäminen globaaleilla markkinoilla • Muutosten ennakointi pitkällä aikavälillä • Uusien tuotteiden ja palvelujen vaatiman infrastruktuurin luominen • Joustava reagointi muutostilanteissa

Page 14: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

1. Pk-yrityksiin panostaminen 2. Koulutuksen uudistamiseen panostaminen 3. Riskirahoituksen lisääminen 4. Verotuksen uudistaminen 5. Lainsäädännön joustavuus 6. Ulkomaisten investoijien houkuttelu Suomeen 7. Elämys- ja matkailupalvelujen kehitys 8. Tuotekehitykseen panostaminen 9. Pakkaus- ja sisustusmateriaalien kehitys 10. Bio- ja nanoteknologian kehitys 11. Kuituteknologian kehitys 12. Digitaalisuuden hyödyntäminen

liiketoiminnassa 13. Ekologisten kestävien ratkaisujen luominen 14. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen

puuperäisillä polttoaineilla 15. Puurakentamisen jalostaminen

Mahdollisuuksia luo… Tulevaisuudessa merkityksellisiksi mahdollisuuksiksi koetaan erityisesti • Tuotekehitykseen panostaminen • Digitaalisuuden hyödyntäminen liiketoiminnassa • Koulutuksen uudistamiseen panostaminen • Puurakentamisen jalostaminen

14

Page 15: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

Tämä näyttää paremmin kuin mikään muu karun tilanteemme: olemme

vajonneet lähes koomaan

Page 16: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

Esimerkiksi energiapolitiikka: Professorityöryhmämme on laskenut että jos

energiapolitiikkaa olisi kotimaista yrittäjyyttä ja uutta energiateknologiaa tukevaa niin...

• Voisimme luoda 50 000 uutta työpaikkaa jo vuoteen 2020 mennessä

• Korvata 8,5 miljardin fossiilisten polttoaineiden tuonnin

• Lisätä kotimaisten alan yrittäjien mahdollisuuksia kansainvälisiin läpimurtoihin

• Luoda kasvualalle edellytykset edelläkävijyyteen

Page 17: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

Yrittäjyyden yhteiskunta edellyttää siis...

• ...päättäjien heräämistä todellisuuteen: jollemme uudistu niin...

• ...seuraava hallituskausi voi olla viimeinen mahdollisuus ennen kuin olemme totaalisesti tippuneet kärryiltä

• Ja tietysti ankaraa yrittämistä!

Page 18: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

Piilaakson salaisuus

• Maailman dynaamisin talousalue

• Näyttää edelleen tietä tulevaisuuteen

• Tärkeintä ekosysteemin toimivuus (VCt, yrittäjät, tutkijat, kulttuurinen heterogeenisyys)

Page 19: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

Piilaaksolainen roolimalli: Elon Musk

• PayPal • SpaceX • Tesla Motors • Solar City

• Ks.

http://www.ted.com/talks/elon_musk_the_mind_behind_tesla_spacex_solarcity.html

Page 20: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

BASTU

Yrittäjien, Turun kaupungin, Sitran ja Tulevaisuuden

tutkimuskeskuksen yritysjalostamo

Ethels bastu, Jurmo

BASTU

Page 21: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

Bastun paikka ja tehtävä

Page 22: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

• Älykästä, resurssitehokasta yritystoimintaa Turun seudulle

• Hanke käynnistynyt toukokuussa 2015 alkupuolella

• Hankeidea tullut Turun seudun yrittäjiltä

Resurssit: Tutun kehittämiskonseptit (ideat ja ”ideologia”), rahasto (manageeraus ja vipu), SparkUp = mahdollistava tila

Panos hautomoille Panos kiihdyttämöille Sparraus ja ideoiden kylvämö (cross functional, mixed happenings, spin offs) Kokeilut

Page 23: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

Kumppanit Verkosto

Muut yritykset

Toimintaa tukevat

resurssit, konseptit ja osaaminen

Kuudennen aallon

yritystoiminta

Page 24: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

Tästähän on kyse

Page 25: Kuudes aalto - Turku · ja uusi geopolitiikka teknologioiden kasvu. Demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen . Terveyspalveluiden kysynnän laajentuminen . Digitalisoituminen

"Heavier-than-air flying machines are impossible.” -- Lord Kelvin, president, Royal Society, 1895.

"There is no reason anyone would want a computer in their home."

-- Ken Olson, president, chairman and founder of Digital Equipment Corp., 1977

"Drill for oil? You mean drill into the ground to try and find oil? You're crazy."

-- Drillers who Edwin L. Drake tried to enlist to his project to drill for oil in

1859.

“I think there is a world market for

maybe five computers."

-- Thomas Watson,

chairman of IBM, 1943

"Who the h_ll wants to hear actors talk?"

-- H.M. Warner, Warner Brothers, 1927.

Eikä kannata uskoa niitä, joiden mielestä se ei ole mahdollista…