Kviz quiz

  • View
    1.239

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Kviz quiz

  • 1. V Sloveniji je leta 2010prvi rodilo 10.993 ensk. Koliko let so bile v povpreju stare? 27,5 28,7 30,1

2. NAROBE!Poskusi znova 3. PRAVILNO! Skoraj enak odgovor (28,6 let) bi bil, e bi spraevali po tem, koliko so bile v povpreju stare neveste ob svoji prvi poroki. 4. Partnerska in druinska razmerja vSloveniji trenutno ureja Zakono zakonski zvezi in druinskih razmerjih. Katerega leta je bil sprejet?197619922004 5. NAROBE!Poskusi znova 6. PRAVILNO! e je enska, ko je leta 2010 prvi rodila, imela 28,7 let, to pomeni, da je bila rojena leta 1981. Zakon, ki ureja pravice njenega otroka, je bil torej napisan, ve kot pet let pred njenim rojstvom. 7. Nikdar ne poiljaj poizvedovat,komu zvoni; zvoni tebi.Kdo je avtor teh besed?Ernest HemingwayWysawa Szymborska Jean Paul Sartre 8. NAROBE!Poskusi znova 9. PRAVILNO! Volivci prehitro pozabljamo. Spomnimo se na poslance, ki so bili v preteklosti vpleteni v afere z izpiti in sprievali. Spomnimo se tudi tega, da so med razpravo o Druinskem zakoniku nekateri poslanci hoteli celo uvesti registracijo zunajzakonskih zvez, pa eprav so le-te postale tako vsakdanje, da se 54 % otrok rodi neporoenima starema. V portu velja: Kdor ne da, dobi. Za drubo pa bi lahko rekli: e ne gre naprej, gre nazaj. Zdaj pa klikni za naprej. 10. Koliko bo stal referendum, kiso ga hoteli nasprotnikiDruinskega zakonika? 100.000 evrov Milijon evrov4 milijone evrov 11. NAROBE!Poskusi znova 12. PRAVILNO! Glasujmo za Druinski zakonik in tako sporoimo, da naj pobudniki referendumov v prihodnje bolj premislijo, kdaj je referendum resnino potreben. To, da so nekateri tako nepreudarni, pravzaprav sploh ni tako presenetljivo, e upotevamo, da so 4 milijoni evrov pljunek v morje v primerjavi z vsem premoenjem, ki ga ima Rimskokatolika cerkev. 13. Druinski zakonik v ospredje postavljadruino. 2. len doloa, da je druinatam, kjer je otrok.Katere novosti zakonikprinaa otrokom? Prepoved telesnega kaznovanjaZagovornikaotrokovih pravicMonost, da otroka posvojijo stari stari 14. Pravilni so bili vsitrije odgovori! Ker zakonik za svoj temelj jemlje otroka, tudi otroku v mavrini druini priznava nebiolokega stara kot stara. Otrok je tako lahko po tem staru zavarovan, lahko po njem deduje, ta star ga lahko obie v bolninici itd. Zanimivo je, da drava plauje socialne prispevke duhovnikom, medtem ko rimskokatolika cerkev nasprotuje temu, da bi otroci v mavrinih druinah lahko dobili pokojnino po nebiolokem staru ali da bi bili po njem zavarovani. 15. Druinski zakonik torej omogoa, dapartner posvoji biolokega otroka svojegapartnerja.Ali bo istospolni par lahkoposvojil nekega tretjegaotroka?DaNeOtroka bosta lahkoimela brat in sestra 16. NAROBE!Poskusi znova 17. Tole si se pamal hecal, ne? Daj e enkrat! 18. Ne, pravilno jebrat in sestra! LOL To ni nekaj, na kar bi bili ponosni, a dejstvo je, da 217. len Druinskega zakonika istospolnim parom ne omogoa, da bi posvojili otroka, ki ni bioloki otrok nobenega od partnerjev. Druinski zakonik se tako ne more povsem primerjati z ureditvami v najbolj naprednih evropskih dravah. 19. e bo Druinski zakonik sprejet, boSlovenija glede posvojitev otrok imelaenako ureditev kot Nemija in Finska. Koliko drav v Evropi pa istospolnim parom omogoa tudi skupne posvojitve?379 20. NAROBE!Poskusi znova 21. PRAVILNO!V dravah stemno barvolahkoistospolni pariposvojijokateregakoliotroka. Vdravah ssvetlo barvopa lepartnerjevegabiolokega. 22. Druinski zakonik prinaa e tevilnedruge novosti.Kaj od tega prinaa?Monost poroke brez pri Monost predporonepogodbeDruinsko mediacijoob loevanju starev 23. Pravilni so bili vsitrije odgovori! Druinski zakonik bo poleg vsega tega po uvedel tudi to novost, da bo sodie lahko otroka v primeru ogroenosti hitreje odvzelo starem; ta postopek je zdaj bolj dolgotrajen. Druinski zakonik prinaa spremembe glede priznavanja oetovstva. e se bo otrok rodil v 300 dneh po tem, ko se je mati loila, bivi mo ne bo avtomatsko priznan kot oe, kot je to v veljavi zdaj. 24. DA BI SE VSE TO UVELJAVILO bo treba podpreti Druinski zakonik, in sicer na voliu 25. marca. GLASUJMO ZA DRUINSKI ZAKONIK! Skupaj zmoremo do bolje drube!Obama bi rekel: Yes, we can!