LEKTURY LO, Technikum obecna LO, Technikum nowa zse.czest.pl/dokumenty/  · Dzieje Tristana i Izoldy…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1

LEKTURY

* autorw i utworw oznaczonych gwiazdk nie mona pomin

LO, Technikum obecna

podstawa programowa

LO, Technikum nowa podstawa

programowa

Gimnazjum nowa podstawa

programowa

ZAKRES PODSTAWOWY

Sofokles Krl Edyp Sofokles Antygona lub Krl Edyp

Horacy wybr pieni ZAKRES ROZSZERZONY

Homer Iliada i Odyseja lub Jan

Parandowski Przygody Odyseusza

Biblia wybrane psalmy

Biblia fragmenty Pieni nad

Pieniami

Biblia fragmenty Ksigi Hioba

Biblia fragmenty Apokalipsy w.

Jana

wybr mitw wybrane mity greckie

Bogurodzica *Bogurodzica

Lament witokrzyski

Pie o Rolandzie

Dzieje Tristana i Izoldy

*Jan Kochanowski wybrane fraszki

Jan Kochanowski pieni (wybr) *Jan Kochanowski wybrane

pieni

Jan Kochanowski treny (wybr) *Jan Kochanowski wybrane treny

(inne ni

w gimnazjum)

*Jan Kochanowski Treny

(V, VII, VIII)

*Jan Kochanowski psalm

Mikoaj Sp Szarzyski wybrane

sonety

William Szekspir Makbet William Szekspir Makbet lub

Hamlet

William Szekspir Romeo

i Julia

poezja baroku (wybr) ZAKRES ROZSZERZONY

Piotr Skarga Kazania sejmowe

(wybr)

Jan Chryzostom Pasek Pamitniki

Miguel de Cervantes Przemylny

szlachcic Don Kichote z La Manchy

Molier witoszek Molier witoszek lub Skpiec

*Ignacy Krasicki wybrane bajki

Ignacy Krasicki Hymn do mioci

Ojczyzny

Ignacy Krasicki satyry (wybr) Ignacy Krasicki wybrana satyra

lub Monachomachia

Ignacy Krasicki liryki (wybr)

Stanisaw Staszic Przestrogi dla

Polski (fragmenty)

Johann Wolfgang Goethe Cierpienia

modego Wertera

wybr poezji romantycznej

(w tym utwory Adama Mickiewicza,

Juliusza Sowackiego, Cypriana

Norwida)

Adam Mickiewicz wybrane

sonety i inne wiersze

(w tym Romantyczno)

Juliusz Sowacki wybrane wiersze

Cyprian Norwid wybrane wiersze

Adam Mickiewicz Reduta Ordona

Adam Mickiewicz wybrana ballada

Adam Mickiewicz Konrad

Wallenrod

Adam Mickiewicz Pan Tadeusz Adam Mickiewicz *Pan Tadeusz

Adam Mickiewicz *Dziady

cz. II

Adam Mickiewicz Dziady

cz. III

Adam Mickiewicz *Dziady cz. III

Adam Mickiewicz Dziady

cz. IV

Juliusz Sowacki Kordian Juliusz Sowacki Kordian

Juliusz Sowacki Balladyna

Zygmunt Krasiski Nie-Boska ZAKRES ROZSZERZONY

2

komedia (wybrane sceny)

Zygmunt Krasiski listy (wybr)

Aleksander Fredro *Zemsta

Daniel Defoe Przypadki Robinsona

Crusoe

Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara Fiodor Dostojewski wybrany

utwr (np. Zbrodnia i kara,

agodna)

Bolesaw Prus lub Eliza Orzeszkowa

wybrana nowela

Bolesaw Prus Lalka Bolesaw Prus *Lalka

Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem

Henryk Sienkiewicz Quo vadis i

Potop

*Henryk Sienkiewicz wybrana

powie historyczna (Quo vadis,

Krzyacy lub Potop)

Joseph Conrad Jdro ciemnoci

Joseph Conrad Lord Jim

wybr poezji modopolskiej Jan Kasprowicz, Kazimierz

Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff

wybrane wiersze

Stanisaw Wyspiaski Wesele Stanisaw Wyspiaski *Wesele

Wadysaw Reymont Chopi, tom I:

Jesie

Wadysaw Reymont Chopi, tom I:

Jesie

Stefan eromski Ludzie bezdomni i

Przedwionie

Stefan eromski wybrany utwr

(Ludzie bezdomni, Wierna rzeka,

Echa lene lub Przedwionie)

Maria Dbrowska Noce i dnie

Jarosaw Iwaszkiewicz wybrane

opowiadanie

Bruno Schulz Sklepy cynamonowe

(wybrane opowiadania)

*Bruno Schulz wybrane

opowiadanie

Witold Gombrowicz Ferdydurke Witold Gombrowicz *Ferdydurke

Zofia Nakowska Granica wybrana powie polska

z XX lub XXI w. (np. Marii

Kuncewiczowej Cudzoziemka,

Zofii Nakowskiej Granica, Jzefa

Mackiewicza Droga donikd,

Stanisawa Lema Solaris, Juliana

Stryjkowskiego Austeria, Tadeusza

Konwickiego Kronika wypadkw

miosnych)

Clive Staples Lewis Listy starego

diaba do modego

wybrana powie wiatowa

z XX lub XXI w. (np. Franza Kafki

Proces, Alberta Camusa Duma,

Georgea Orwella Rok 1984, Isaaca

Bashevisa Singera Sztukmistrz z

Lublina, Gabriela Garcii Marqueza

Sto lat samotnoci, Umberta Eco

Imi ry)

wybrane opowiadanie

z literatury wiatowej XX w. (inne

ni wskazane wyej)

wybrana powie wspczesna z

literatury polskiej

i wiatowej (inna

ni wskazana wyej)

George Orwell Folwark zwierzcy

Sawomir Mroek wybrane

opowiadanie

Sawomir Mroek Tango wybrany dramat

dwudziestowieczny

z literatury polskiej

(np. Stanisawa Ignacego

Witkiewicza, Sawomira Mroka

lub Tadeusza Rewicza)

Zofia Kossak-Szczucka Pooga

utwr podejmujcy problematyk

Holokaustu, np. wybrane

opowiadanie Idy Fink

Aleksander Kamiski Kamienie na

szaniec

lub Arkady Fiedler Dywizjon 303

Tadeusz Borowski Poegnanie z

Mari (wybrane opowiadania)

Tadeusz Borowski wybrane

opowiadanie

Gustaw Herling-Grudziski Inny

wiat

Gustaw Herling-Grudziski Inny

wiat

Irit Amiel wybrane opowiadanie z

3

tomu Osmaleni

lub Hanna Krall Zdy przed

Panem Bogiem

wybr poezji XX w. (w tym utwory

Bolesawa Lemiana, Leopolda

Staffa, Juliana Tuwima, Marii

Pawlikowskiej-

-Jasnorzewskiej, Czesawa Miosza,

Krzysztofa Kamila Baczyskiego,

Zbigniewa Herberta, Tadeusza

Rewicza, Mirona

Biaoszewskiego, Wisawy

Szymborskiej, Stanisawa

Baraczaka, ks. Jana

Twardowskiego)

Bolesaw Lemian, Julian Tuwim,

Jan Lecho, Julian Przybo, Jzef

Czechowicz, Konstanty Ildefons

Gaczyski wybrane wiersze

Krzysztof Kamil Baczyski,

Tadeusz Rewicz, Czesaw

Miosz, Wisawa Szymborska,

Zbigniew Herbert, Ewa Lipska,

Adam Zagajewski, Stanisaw

Baraczak wybrane wiersze

Miron Biaoszewski wybrane

utwory

wybrane wiersze nastpujcych

poetw XX w.: Maria Pawlikowska-

-Jasnorzewska, Kazimierz

Wierzyski, Julian Tuwim, Czesaw

Miosz, ks. Jan Twardowski, Wisawa

Szymborska, Zbigniew Herbert

Konstanty Ildefons Gaczyski

wybrane utwory

Miron Biaoszewski Pamitnik z

powstania warszawskiego

Jan Pawe II Pami

i tosamo

Ryszard Kapuciski Cesarz Ryszard Kapuciski wybrany

utwr

Ryszard Kapuciski Podre z

Herodotem

abp Kazimierz Majdaski Bdziecie

moimi wiadkami

lub kard. Stefan Wyszyski Zapiski

wizienne

inne wybrane fragmenty prozy

dokumentalnej (reporta, dziennik,

pamitnik)

i eseistycznej

ZAKRES ROZSZERZONY

Antoine de Saint-Exupry May

Ksi

teksty kultury (adaptacje filmowe

powieci i inne filmy, spektakle

teatralne, utwory muzyczne, obrazy,

suchowiska, programy telewizyjne,

teksty prasowe)

wybrane filmy z twrczoci

polskich reyserw

(np. Krzysztofa Kielowskiego,

Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy,

Krzysztofa Zanussiego)

homilia Jana Pawa II wygoszona 2

czerwca

1979 r. w Warszawie

na Placu Zwycistwa

(Pisudskiego) nagranie

telewizyjne

ZAKRES ROZSZERZONY

Horacy wybrane liryki

wybrany esej Mieczysawa Jastruna

lub Zygmunta Kubiaka powicony

kulturze antycznej

Platon Obrona Sokratesa

Biblia (fragmenty Starego

i Nowego Testamentu jako

konteksty interpretacyjne dla

lektury dzie z innych epok)

Biblia (opis stworzenia wiata i

czowieka z Ksigi Rodzaju,

przypowie ewangeliczna, hymn w.

Pawa o mioci)

w. Augustyn Wyznania (fragmenty)

Jan Kochanowski Treny Jan Kochanowski Treny (jako cykl

poetycki)

Dante Alighieri Boska Komedia

(fragmenty Pieka)

Dante Alighieri Boska komedia

poezja barokowa (np. Daniel

Naborowski, Jan Andrzej

Morsztyn)

Henryk Rzewuski Pamitki Soplicy

(wybr)

Johann Wolfgang Goethe Faust

wybrany wiersz

z romantycznej poezji europejskiej

wybrany dramat romantyczny

Juliusza Sowackiego lub Zygmunta

Krasiskiego

Juliusz Sowacki Kordian

lub Fantazy

Zygmunt Krasiski

Nie-Boska Komedia

Michai Buhakow Mistrz Michai Buhakow Mistrz

4

i Magorzata i Magorzata

Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka

realistyczna lub naturalistyczna

powie europejska (np. Honor de

Balzak Ojciec Goriot, Emil Zola

Nana lub Gustaw Flaubert Pani

Bovary)

Stanisaw Ignacy Witkiewicz Szewcy

(fragmenty)

Stanisa