Lembaran Kerja Matematik Prasekolah

Embed Size (px)

Text of Lembaran Kerja Matematik Prasekolah

LEMBARAN KERJA MATEMATIK PRASEKOLAH

Shamimi BBM

Mari membaca dan mengira..

1 2 3 4 5Shamimi BBM

Mari membaca dan mengira..

6 7 8 9 10Shamimi BBM

Warnakan gambar mengikut nombor yang diberi..

1 2 3 4 5Shamimi BBM

Suaikan jawapan yang betul.

1 2 3Shamimi BBM

Suaikan jawapan yang betul.

4 5 6Shamimi BBM

Kira dan tulis jawapan.

= 2 = =Shamimi BBM

Kira dan tulis jawapan.

= = =Shamimi BBM

Isikan nombor yang tertinggal.

3 4 8 9Shamimi BBM

Isikan nombor yang tertinggal.

1 5 6 9Shamimi BBM

Tambah.

Shamimi BBM

Bilang dan tuliskan jawapan yang betul.

Shamimi BBM