Les 5 de gemeenschapsvormende functie

  • View
    847

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Les 5 de gemeenschapsvormende functie

  • 1. De functies van het sociaal-cultureel werk1. De gemeenschapsvormende functie Frank Cockx

2. 6e vraag Wordt de functie gemeenschapsvormingin jouw organisatie gerealiseerd?Hoe gebeurtdat dan? Welke klemtonen worden gelegd? 3. ModellenMinder abstract - Korter in tijdsduur Concreter - TechnischerPraktijktheorieen Freudiaans, Steiner, Sociaal-culturele Methodieken methodiekInterventies De 4 functiesGroepswerk, cursorisch, Methodenprojectmatig, Flapgesprek, betoging, Werkvormenrollenspel, 4. De 4-componentenlijm1) Een kijk op mens en samenleving2) Doelorientaties en functies START op 2e niveau3) Interventiestrategieen voor aanbieders Bespreking op 3e en processen bij deelnemers niveau4) Werk- en handelingsprincipes 5. Gemeenschapsvormende functiedefinitie De functie die gericht is op het versterken envernieuwen van het sociale weefsel engroepsvorming met het oog op eendemocratische, solidaire, open en cultureeldiverse samenleving(decreet 2003) 6. Het begrip Gemeenschap 12D gemeenschap Een gemeenschapDe samenleving in Een collectiviteit, eenhaar geheelgroep 7. Gemeenschap als gedeeld na te streven gegeven 1 2 Individuen moetenWat zich afspeelt tussengeintegreerd/toegeleidindividuenwordenZich inschrijven in heersende Zichzelf overstijgen en in regels, waarden endialoog gaan met het normen verschilAls ENTITEIT Als PLURALITEIT 8. Het begrip gemeenschapsvorming Gemeenschapsvorming is het bewust,intentioneel en verantwoord ondersteunen enfaciliteren van processen en praktijken diemeer, betere of andere gemeenschap(pen)beogen. 9. 3 sociaal-culturele INTERVENTIESTRATEGIEEN1. Gemeenschapseducatie2. Gemeenschap of groep vormen3. Het vormgeven v d gemeenschap (samenleving) 10. 3 sociaal-culturele INTERVENTIESTRATEGIEEN1. GemeenschapseducatieWerken aan leer- en vormingsactiviteitentot competent maar ook kritisch Ik weet en kan meer in mijn rol als burgerburgerschapVoorbeelden: De KWB zet een vormingsactiviteit op over de instellingen van de EuropeseGemeenschap (Gemeenschap als entiteit) Vormingplus organiseert een cursus assertiviteit (Gemeenschap als pluraliteit) 11. 3 sociaal-cultureleINTERVENTIESTRATEGIEEN2. Gemeenschap of groep vormenWerken aan een wij-gevoel, het groepvormen en het groep zijn in relatie metIk voel mij thuishoren bij een of de groepanderen.Voorbeelden: Het Davidsfonds houdt een dansfeest met Vlaamse zangers (Gemeenschap alsentiteit) De stad houdt een cultureel evenement met alle traditionele volksgroepen die actiefzijn in de stad 12. 3 sociaal-cultureleINTERVENTIESTRATEGIEEN3. Het vormgeven v d gemeenschap (samenleving)Werken aan het zich kunnen en mogenengageren in de samenleving en via actie Ik draag bij tot de samenlevingin solidariteit er vorm aan gevenVoorbeelden: De vrouwenorganisaties betogen op de dag van de vrouw voor gelijke lonen voormannen en vrouwen (Gemeenschap als entiteit) De vakbond houdt een debat over zin en onzin van vegetarisme (Gemeenschap alspluraliteit) 13. DE VERANDERENDE SAMENLEVINGGemeenschap vormenENTITEIT: homogene groep MAATSCHAPPIJPLURALITEIT: bevragen groepslogicasINDIVIDU GemeenschapseducatieGemeenschapsvormgeving ENTITEIT: competenties als burger ENTITEIT: normatieve consensus PLURALITEIT: competentiessamenlevingrelationele praktijken PLURALITEIT: publiek debat / ruimteaanpassingslogica veranderingslogica