Click here to load reader

LITURGIJSKA GLAZBA - glazba 2012.pdf · PDF file• Izvesti ritmički solfeggio srednje težine. • Izvesti ritmički i meloritmički diktat i pjevanje a vista do dva predznaka

  • View
    228

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LITURGIJSKA GLAZBA - glazba 2012.pdf · PDF file• Izvesti ritmički solfeggio...

Nain upisa:Obrazac za upis treba dostaviti tajnitvu kole do 21. listopada 2012.Prijave nakon navedenog datuma bit e prihvaene ovisno o broju slobodnih mjesta.

Uvjeti za upis:Redovni polaznici za upis u smjer Voditelja liturgijske glazbe u prvom stupnju trebaju pokazati da posjeduju glazbenu nadarenost (dobar sluh, intonaciju, osjeaj za ritam, itd.). Polaznici koji se eli izravno upisati u smjer Orgulja ili Zborskog dirigiranja predvienih u drugom stupnju trebaju: Pokazati osnovno poznavanje glazbene teorije. Izvesti ritmiki solfeggio srednje teine. Izvesti ritmiki i meloritmiki diktat i pjevanje a vista do dva predznaka. Odsvirati na klaviru sljedei program:

- Ljestvice (paralelno i s protupomakom) kroz dvije oktave s arpeggima - Jednu skladbu iz Male kompozicije ili Knjiica za Anu Magdalenu J. S. Bacha od dviju predloenih po izboru kandidata.- Jednu etidu J. B. Duvernoy, H.Lemoine, E. Pozzoli, C.Czerny Op.849, Burgmuller op.100 od etiri predloenih po izboru kandidata.- Jednu sonatinu po izboru: Sonatina C dur T. Haslingera, Sonatina C dur, Sonatina F dur J. Vanhala, Sonatina C dur op.36 br.1, M. Clementia, Sonatina G dur, Sonatina F dur L. v. Beethovena.

Prijemni ispit odrat e se u listopadu. Datum e biti objavljen naknadno.Tko donese dokument kojime potvruje navedenu naobrazbu bit e osloboen od polaganja prijemnog ispita.Za sve dodatne informacije obratite se tajnitvu kole.

Trokovi kolovanja:Smjer Voditelj liturgijske glazbe: 3000 kn Smjer Orgulje: 1500 knSmjer Zborsko dirigiranje: 2500 kn

Za vie informacija o nainu plaanja kontaktirati tajnitvo kole.

Mjesto odravanja nastave:Rijeka nadbiskupija, Ul. Ivana Pavla II., br. 1, RijekaTeologija u Rijeci, Omladinska 14, Rijeka (bivi Filozofski fakultet)

Tajnitvo kole: Tajnitvo Rijeke nadbiskupijske kole za crkvenu glazbuUl. Ivana Pavla II, br.1, 51000 Rijeka.

Za vie informacija ili za osobni razgovor obratite se: Mob.: 091/9752909E-mail: [email protected] stranice: www.facebook.com/crkvenaglazba.skola

Iskljuivo radi potreba organizacije molimo Vas da odgovorite na sljedea pitanja:

Zanimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eventualna glazbena naobrazba . . . . . . . . . . . . . .

Pripadam upi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sudjelujem samo na sv. misi aktivno sudjelujem u upnim aktivnostima kao . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moj odnos prema glazbi:

nemam glazbenog iskustva itam note sviram instrument . . . . . . . . . . . pjevam u upnom ili nekom drugom zboru

Namjeravam pohaati Nadbiskupijsku kolu za crkvenu glazbu iz sljedeih razloga:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Odravanje nastave vie mi odgovara:

ujutro popodne naveer

Odravanje nastave odgovora mi u sljedeim danima (oznaiti vie mogunosti):

ponedjeljakutorak srijeda etvrtakpetak subota

RIJEKA NADBISKUPIJA

Nadbiskupijska kola za crkvenu glazbuPokroviteljstvo: Papinski institut za crkvenu glazbu iz Rima

SmjerLITURGIJSKA GLAZBA

kolska godina 2012./13.

VODITELJ LITURGIJSKE GLAZBE

ORGULJE

ZBORSKO DIRIGIRANJE

Upisnica

Ime i prezime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum roenja . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mobitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

elim se upisati u

Smjer VODITELJ LITURGIJSKE GLAZBE Smjer ORGULJE Smjer ZBORSKO DIRIGIRANJE

RIJEKI NADBISKUPIJSKI ZBOR

Zavrio/la sam jedan od tri smjera elim pohaati predmet

__________________________

Mjesto i nadnevak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Potpis

. . . . . . . . . . .

Potpis roditelja (za maloljetnike)

. . . . . . . . . . .

Cilj kolovanja:Prema pastoralnim smjernicama katolike Crkve donesenim na II vatikanskom koncilu, Rijeka nadbiskupijska kola za crkvenu glazbu nudi strunu pripremu u izobrazbi crkvenih glazbenika koji su neophodno vani u upnim i redovnikim zajednicama. Struni naslov:Kandidatu koji je uspjeno zavrio predvieno kolovanje Rijeka nadbiskupija izdaje sljedeu potvrdu: Kvalifikacija za VODITELJA LITURGIJSKE GLAZBE. Kvalifikacija za LITURGIJSKOG ORGULJAA.Kvalifikacija za VODITELJA ZBORA.

Organizacija kolovanja:Jedna kolska godina podijeljena je u 25 tjedana: od 29. listopada 2012. do 31. svibnja 2013. Predavanja e se izvoditi na sljedei nain: Klavir 25 individualnih predavanja po 45 minutaTeorija i solfeggio 25 grupnih predavanja po jedan sat Tehnika zborskog pjevanja 25 grupnih predavanja po jedan sat Orgulje 13 individualnih predavanja po 45 minutaOsnove harmonije 13 grupnih predavanja po jedan satTehnika dirigiranja 7 seminara po dva sataGregorijanski koral 7 seminara po dva sataLiturgijska muzikologija 7 seminara po jedan sat Svaki redovni student duan je obvezatno pohaati sve predmete u smjeru koji je izabrao. Tko predoi dokument kojime potvruje navedenu naobrazbu bit e osloboen od pohaanja istih.Raspored predavanja i datumi seminara donijet e se prema dogovoru s nastavnicima.

Profil polaznika:Rijeka nadbiskupijska kola za crkvenu glazbu predvia dva profila polaznika:

1. Redovni polaznici su oni koji pohaaju sve predmete predviene u smjeru za Voditelja liturgijske glazbe, Orgulja ili Zborskog dirigiranje.

2. Izvanredni polaznici su oni koji su zavrili jedan od tri navedena smjera, te ele nastaviti kolovanje jednog ili vie predmeta. Raspored i trokovi biti e odreeni ovisno o interesu polaznika.

Rijeki nadbiskupijski zbor:Redovni i izvanredni polaznici, osobito oni koji posjeduju glasovne sposobnosti, moraju sudjelovati u zborskim aktivnostima koje provodi Rijeki nadbiskupijski zbor. U njemu mogu sudjelovati i pjevai dobrih glasovnih sposobnosti koji nisu uenici kole.

Prvi stupanj Cilj prvog stupnja je usvajanje znanja iz osnova liturgije i glazbe. Smjer Voditelja liturgijske glazbe traje sve dok polaznik ne stekne traeno znanje. Na kraju kolovanja, nakon poloenog ispita, polaznik stie kvalifikaciju i moe pristupiti drugom stupnju.

SmjerVODITELJ LITURGIJSKE GLAZBE

Osnovni predmetIndividualna predavanja svaki tjedan Klavir

Osnovni predmetGrupna predavanja svaki tjedan Teorija i solfeggio

Osnovni predmetSeminari Liturgijska muzikologija

Dodatni predmetGrupna predavanja svaki tjedan

Tehnika zborskog pjevanja (izborno)

Drugi stupanj Cilj drugog stupnja je usvajanje teorijsko-praktinih osnova iz orgulja i zborskog dirigiranja za potrebe liturgijskih slavlja. Polaznik moe izabrati jedan od dva predviena smjera tj. smjer orgulja ili smjer zborskog dirigiranja. Na kraju kolovanja, nakon poloenog ispita, polaznik stie kvalifikaciju.

Smjer ORGULJE

Godina I IIOsnovni predmetIndividualna predavanja svaka dva tjedna

Orgulje Orgulje

Osnovni predmetSeminar

Liturgijska muzikologija*

Dodatni predmetGrupna predavanja svaka dva tjedna

Osnove harmonije

SmjerZBORSKO DIRIGIRANJE

Godina I II

Osnovni predmetiSeminari

Tehnika dirigiranjaGregorijanski koralLiturgijska muzikologija*

Tehnika dirigiranjaGregorijanski koral

Dodatni predmetGrupna predavanja svaka dva tjedna

Osnove harmonije (izborno)

Student koji pohaa smjer Zborsko dirigiranje moe izabrati i predmet orgulja. Za vie informacija obratite se u tajnitvu kole.______* Osloboeni su oni studenti koj su pohaali predmet u prvom stupnju.

Search related