Click here to load reader

Luigi Marinelli Agnieszka Stryjecka Corso di lingua polacca

 • View
  308

 • Download
  30

Embed Size (px)

Text of Luigi Marinelli Agnieszka Stryjecka Corso di lingua polacca

 • Luigi Marinelli Agnieszka Stryjecka

  Corso di lingua polacca

  Soluzione degli esercizi

  EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO

  INDICEUnit 1 1Unit 2 2Unit 3 3Unit 4 4Unit 5 6Unit 6 8Unit 7 10Unit 8 11Unit 9 13Unit 10 15Unit 11 16Unit 12 18Unit 13 20Unit 14 22Unit 15 24Unit 16 27Unit 17 29Unit 18 33Unit 19 36Unit 20 39

  Unit 21 44Unit 22 47Unit 23 50Unit 24 55Unit 25 58Unit 26 62Unit 27 67Unit 28 71Unit 29 74Unit 30 76Unit 31 80Unit 32 83Unit 33 86Unit 34 89Unit 35 92Unit 36 95Unit 37 98Unit 38 101Unit 39 105Unit 40 109

 • Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 1

  Soluzioni degli esercizi

  SOLUZIONI

  Unit 1

  Esercizio 1Coniugare il verbo by.1. Cze, gdzie (ty) jeste? 2. Jestem tu, blisko. 3. Kto to jest? 4. To s pan profesor i pani profesor. 5. (my) jestemy tu. 6. Gdzie wy jestecie? 7. My te jestemy tu. 8. Co to jest? 9. Czy to jest krzeso? 10. Nie, to jest awka.

  Esercizio 2Rispondere alle domande usando le parole sotto elencate.Esempi di risposta.To jest kwiatek. To jest soce. To jest kobieta. Tak, to jest torba. Tak, to jest krzeso. Nie, to nie jest kwiatek, to jest klucz. Nie, to nie jest awka, to jest krzeso.

  Esercizio 3Completare le frasi con le forme corrette dei pronomi e degli aggettivi.1. To jest brama. Jaka jest ta brama? Brama jest wysoka. 2. To jest winda. Jaka jest ta winda? Ta winda jest maa. 3. To jest ptak. Jaki jest ten ptak? Ten ptak jest szary. 4. To jest komputer. Jaki jest ten kom-puter? Ten komputer jest stary. 5. To jest wiczenie. Jakie jest to wiczenie? To wiczenie jest nowe. 6. To jest palma. Jaka jest ta palma? Ta palma jest zielona. 7. To jest pomnik. Jaki jest ten pomnik? Ten pomnik jest wysoki. 8. To jest krzeso. Jakie jest to krzeso? To krzeso jest czarne. 9. To jest kobieta. Jaka jest ta kobieta? Ta kobieta jest moda. 10. To jest jabko. Jakie jest to jabko? To jabko jest te.

  Esercizio 4 Con le parole sotto elencate costruire le frasi come nellesempio. 1. (Ta) biblioteka jest dua. 2. (Ten) dugopis jest tani. 3. (To) drzewo jest niskie. 4. (Ta) kawa jest dobra. 5. (Ta) kopia jest brzydka. 6. (To) okno jest wskie. 7. (Ten) pomnik jest wysoki. 8. (Ten) samochd jest stary. 9. (Ta) ulica jest szeroka. 10. (To) zdjcie jest adne.

  Esercizio 5 Con le parole sotto elencate costruire le frasi come nellesempio.1. To jest bilet. Ten bilet jest may. 2. To jest wiczenie. To wiczenie jest trudne. 3. To jest krzeso. To krzeso jest niskie. 4. To jest plecak. Ten plecak jest ciki. 5. To jest ksika. Ta ksika jest adna. 6. To jest zegarek. Tan zegarek jest duy. 7. To jest awka. Ta awka jest twarda. 8. To jest drzewo. To drzewo jest wysokie. 9. To jest chusteczka. Ta chusteczka jest mikka. 10. To jest palma. Ta palma jest zielona.

 • Soluzioni degli esercizi

  2 Ulrico Hoepli Editore S.p.A.

  Esercizio 6Costruire le frasi come nellesempio.1. To jest park i to jest park. Ten park jest duy, a tamten jest may. 2. To jest lampa i to jest lampa. Ta lampa jest wysoka, a tamta jest niska. 3. To jest film i to jest film. Ten film jest dugi, a tamten jest krotki. 4. To jest komputer i to jest komputer. Ten komputer jest nowy, a tamten jest stary. 5. To jest ciastko i t jest ciastko. To ciastko jest sodkie, a tamto jest niesodkie. 6. To jest kurtka i to jest kurtka. Ta kurtka jest lekka, a tamta jest cika. 7. To jest piwo i to jest piwo. To piwo jest jasne, a tamto jest ciemne. 8. To jest winda i to jest winda. Ta winda jest szybka, a tamta jest wolna. 9. To jest pies i to jest pies. Ten pies jest wesoy, a tamten jest smutny. 10. To jest mieszkanie i to jest mieszkanie. To mieszkanie jest jasne, a tamto jest ciemne.

  Unit 2

  Esercizio 1Con le parole sotto elencate costruire le frasi come nellesempio.1. To jest bilet. To s bilety. Ten bilet jest may. Te bilety s mae. 2. To jest wiczenie. To s wiczenia. To wiczenie jest trudne. Te wiczenia s trudne. 3. To jest krzeso. To s krzesa. To krzeso jest ni-skie. Te krzesa s niskie. 4. To jest plecak. To s plecaki. Ten plecak jest ciki. Te plecaki s cikie. 5. To jest ksika. To s ksiki. Ta ksika jest adna. Te ksiki s adne. 6. To jest zegarek. To s zegarki. Ten zegarek jest duy. Te zegarki s due. 7. To jest awka. To s awki. Ta awka jest twarda. Te awki s twarde. 8. To jest drzewo. To s drzewa. To drzewo jest wysokie. Te drzewa s wysokie. 9. To jest chusteczka. To s chusteczki. Ta chusteczka jest mikka. Te chusteczki s mikkie. 10. To jest palma. To s palmy. Ta palma jest zielona. Te palmy s zielone.

  Esercizio 2 Costruire le frasi come nellesempio.1. To s parki. Ten park jest duy, a tamten jest may. 2. To s lampy. Ta lampa jest wysoka, a tamta jest niska. 3. To s filmy. Ten film jest dugi, a tamten jest krotki. 4. To s. komputery. Ten komputer jest nowy, a tamten jest stary. 5. To s ciastka. To ciastko jest sodkie, a tamto jest niesodkie. 6. To s kurtki. Ta kurtka jest lekka, a tamta jest cika. 7. To s piwa. To piwo jest jasne, a tamto jest ciemne. 8. To s windy. Ta winda jest szybka, a tamta jest wolna. 9. To s psy. Ten pies jest wesoy, a tamten jest smutny. 10. To s mieszkania. To mieszkanie jest jasne, a tamto jest ciemne.

  Esercizio 3 Coniugare i verbi tra parentesi.1. Wiem, co oni czytaj. 2. Profesor wie, co (my) czytamy. 3. Profesor wie i odpowiada, kiedy student pyta. 4. Krzysiek wie, gdzie oni spdzaj czas. 5. Nie wiem, gdzie wy si spotykacie. 6. Wiem, co czyta Boenka. 7. Ona wie, gdzie spotyka si nasza grupa. 8. Nie wiem, jak on si nazywa. 9. Czy wiecie, gdzie my spdzamy wakacje? 10. Wiem, jak nazywa si nasza bibliotekarka.

 • Soluzioni degli esercizi

  Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 3

  Esercizio 4Costruire la domanda e concordare gli aggettivi tra parentesi.1. To jest komputer. Jaki jest komputer? Komputer jest nowy. 2. To jest ksika. Jaka jest ksika? Ksika jest ciekawa. 3. To jest bar. Jaki jest bar? Bar jest may. 4. To jest drzewo. Jakie jest drzewo? Drzewo jest wysokie. 5. To jest pomnik. Jaki jest pomnik? Pomnik jest brzydki. 6. To jest awka. Jaka jest awka? awka jest stara. 7. To jest koleanka. Jaka jest koleanka? Koleanka jest mia. 8. To jest okno. Jakie jest okno? Okno jest nowe. 9. To jest student. Jaki jest student? Student jest niski. 10. To jest krzeso. Jakie jest krzeso? Krzeso jest adne.

  Unit 3

  Esercizio 1 Declinare al singolare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 1. Ania i koleanka kupuj duy zeszyt. 2. Ksigarnia oferuje dobr ksik. 3. Ja ogldam dugi film. 4. Grupa ma trudne pytanie. 5. Dzieci ogldaj kolorowy album. 6. Koneser kupuje interesu-jcy obraz. 7. Turysta i turystka kupuj tani pocztwk. 8. Kiedy czytasz krtki list? 9. Profesor i grupa czytaj atwe wiczenie. 10. Kto rysuje z map?

  Esercizio 2 Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.1. Artysta maluje zielony las. 2. Kuzynka oglda nowe mieszkanie. 3. Chopak fotografuje popularnego aktora. 4. Firma portugalska buduje stadion narodowy. 5. Dzieci maluj czerwon r. 6. Czasem spotykam Roberta w centrum. 7. Kto zna dobrego adwokata? 8. Mama zna Grayn. 9. Rodzina oglda szympansa w ZOO. 10. Malarz maluje wysokie okno.

  Esercizio 3 Declinare al plurale i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.1. Ania i koleanka kupuj due zeszyty. 2. Ksigarnia oferuje dobre ksiki. 3. Ja ogldam dugie filmy. 4. Grupa ma trudne pytania. 5. Dzieci ogldaj kolorowe albumy. 6. Koneser kupuje interesu-jce obrazy. 7. Turysta i turystka kupuj tanie pocztwki. 8. Kiedy czytasz krtkie listy? 9. Profesor i grupa czytaj atwe wiczenia. 10. Kto rysuje ze mapy?

  Esercizio 4 Coniugare il verbo kupowa.1. Kasia i Alicja zawsze tu kupuj. 2. Czy Zoka tam kupuje? 3. Nie, ona tam nie kupuje. 4. Ja czsto tam kupuj. 5. Oni rzadko kupuj w centrum. 6. Czy wy tu czsto kupujecie? 7. Tak, my tu czsto kupujemy. 8. A my zwykle kupujemy tam. 9. Karol tu nie kupuje. 10. Kiedy ty tu kupujesz?

  Esercizio 5 Scrivere le parole al nominativo plurale.1. duy zeszyt due zeszyty 2. dobra ksika dobre ksiki 3. dugi film dugie filmy 4. trudne

 • Soluzioni degli esercizi

  4 Ulrico Hoepli Editore S.p.A.

  pytanie trudne pytania 5. kolorowy album kolorowe albumy 6. interesujcy obraz interesujce obrazy 7. tania pocztwka tanie pocztwki 8. krtki list krtkie listy 9. atwe wiczenie atwe wiczenia 10. za mapa ze mapy

  Esercizio 6 Scrivere le domande e le risposte usando le parole sotto elencate.Attenzione: la scelta dei colori pu essere diversa da quella data nella soluzione.1. To jest tulipan. Jaki jest ten tulipan? Ten tulipan jest czerwony. 2. To jest wiato. Jakie jest to wia-to? To wiato jest te. 3. To s awki. Jakie s te awki? Te awki s brzowe. 4. To jest lampa. Jaka jest ta lampa? Ta lampa jest biaa. 5. To s drzewa. Jakie s te drzewa? Te drzewa s zielone. 6. To jest wino. Jakie jest to wino? To wino jest rowe. 7. To jest torba. Jaka jest ta torba? Ta torba jest szara. 8. To s samochody. Jakie s te samochody? Te samochody s czarne. 9. To jest szalik. Jaki jest ten szalik? Ten szalik jest pomaraczowy. 10. To jest dugopis. Jaki jest ten dugopis? Ten dugopis jest niebieski.

  Esercizio 7Coniugare i verbi tra parentesi.1. Pani profesor czyta, co organizuje grupa. 2. Student sucha, co opowiada kolega. 3. Klient kupuje, co reklamuje telewizja. 4. Czy ty wiesz, kto tam rozmawia? 5. Dziecko sucha, kiedy mama czyta. 6. Pani profesor sucha, co proponuje grupa. 7. Nauczyciel pyta, a student odpowiada. 8. Mama i tata kontroluj, co oglda dziecko. 9. Sekretarka sucha, kiedy dyrektor i prezes rozmawiaj. 10. Oni dobrze wiedz, gdzie ja mieszkam.

  Unit 4

  Esercizio 1 Unire le parti di dialogo delle due colonne. 1h 2e 3b 4k 5j 6d 7a 8f 9c 10g

  Esercizio 2Fare i conti e rispondere alle domande, scrivendo i numeri in lettere.1. Owek kosztuje euro dziesi. Dwa owki kosztuj dwa euro dwadziecia. 2. Zeszyt kosztuje dwa euro pitnacie. Trzy zeszyty kosztuj sze euro czterdzieci pi centw. 3. Album kosztuje dwa-nacie euro dziesi centw. Dwa albumy kosztuj dwadziecia cztery euro dwadziecia. 4. Ksika kosztuje osiemnacie euro pi centw. Cztery ksiki kosztuj siedemdziesit dwa euro dwadziecia centw. 5. Dugopis kosztuje pi euro. Trzy dugopisy kosztuj pitnacie euro. 6. Koperta kosztuje pitnacie centw. Trzy koperty kosztuj czterdzieci pi centw. 7. CD kosztuje euro. Cztery CD kosztuj cztery euro. 8. Temperwka kosztuje dwa euro dziesi. Trzy temperwki kosztuj sze trzydzieci. 9. Pirnik kosztuje pitnacie euro pi centw. Dwa pirniki kosztuj trzydzieci euro dziesi. 10. Mapa kosztuje osiem euro. Trzy mapy kosztuj dwadziecia cztery euro.

 • Soluzioni degli esercizi

  Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 5

  Esercizio 3 Coniugare i verbi tra parentesi. 1. Wiem, gdzie uczy si ta dziewczynka. 2. Nie wiemy, czy lubisz kolor niebieski. 3. Czy ty wiesz, kogo policjant prosi o dokumenty? 4. Oni nie wiedz, co ja licz. 5. Mama wie, kiedy dzieci krzy-cz. 6. Rodzice wiedz, co robi dzieci. 7. Ludzie wiedz, kogo student prosi o stypendium. 8. On wie, o co ludzie prosz policjanta. 9. Czy wy wiecie, kto mwi po angielsku? 10. Nie wiem, czy ty i bibliotekarka mwicie po polsku.

  Esercizio 4 Completare le frasi usando i verbi in corsivo, come nellesempio. 1. Kasia lubi taczy i cay czas taczy. 2. Robert i Tomek lubi rozmawia i teraz wanie rozma-wiaj. 3. Gosia nie lubi siedzie, ale teraz siedzi. 4. My lubimy bawi si dobrze i tutaj dobrze si bawimy. 5. Czy ty nie lubisz mwi? tak mao mwisz. 6. Daniel lubi patrze na Kasi i cay czas patrzy tylko na Kasi. 7. Czy wy lubicie tylko sucha, nie lubicie mwi? Cay czas tylko suchacie. 8. Grzesiek nie lubi taczy, lubi sta i teraz stoi. 9. My nie lubimy siedzie i dlatego nie siedzimy. 10. Pawe i Ola lubi taczy i cay wieczr tacz.

  Esercizio 5 Introdurre nelle frasi le preposizioni na, za, o. 1. Koleanka zaprasza Piotrka na koncert. 2. Ja czsto patrz na zegarek. 3. Dziecko prosi o zabawk. 4. Technik odpowiada za efekty laserowe. 5. Kierowca patrzy na ulic. 6. Pasaer czeka na tramwaj numer 7. 7. Turysta dzikuje za informacj. 8. Klientka paci za pomidory i saat. 9. Nowa studentka pyta o bibliotek. 10. Kolega czeka na list.

  Esercizio 6 Costruire le frasi come nellesempio.1. Sok kosztuje 9 z, kupujemy 3 soki, pacimy 27 z. 2. Woda kosztuje 2 z, kupujemy 4 wody, pa-cimy 8 z. 3. Czekolada kosztuje 8 z, kupujemy 3 czekolady, pacimy 24 z. 4. Jogurt kosztuje 3 z, kupujemy 4 jogurty, pacimy 12 z. 5. Piwo kosztuje 5 z, kupujemy 2 piwa, pacimy 10 z. 6. Jajko kosztuje 2 z, kupujemy 4 jajka, pacimy 8 z. 7. Chleb kosztuje 6 z, kupujemy 3 chleby, pacimy 18 z. 8. Bagietka kosztuje 3 z, kupujemy 3 bagietki, pacimy 9 z. 9. Wino czerwone kosztuje 25 z, kupujemy 2 wina, pacimy 50 z. 10. Tort kosztuje 33 z, kupujemy 3 torty, pacimy 99 z.

  Esercizio 7 Declinare i sostantivi e gli aggettivi della prima frase allaccusativo.1. Piotrek zaprasza moj (nisk) koleank. 2. Redaktor zaprasza tego (szczerego) polityka. 3. Ekspe-dient zaprasza bogat klientk. 4. Kto zaprasza to wesoe dziecko? 5. Redaktor zaprasza tego (znanego) pikarza. 6. Klub zaprasza popularn grup rockow. 7. Profesor zaprasza popularne radio. 8. Szkoa zaprasza znanego psychologa. 9. Kacper zaprasza Ani. 10. Kto zaprasza Adama?

  Esercizio 8 Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.1. Dziecko ma zabawk. 2. Ten pan czyta gazet sportow. 3. My ogldamy dobr wystaw. 4. Iny-

 • Soluzioni degli esercizi

  6 Ulrico Hoepli Editore S.p.A.

  nier rysuje projekt. 5. Czy masz zegarek? 6. Mama oglda nowy film. 7. Czytam interesujcy artyku. 8. Pasaer kupuje bilet autobusowy. 9. Profesor czyta wiczenie. 10. Tam kupujemy dobr kaw.

  Esercizio 9 Coniugare al presente i verbi tra parentesi.1. Artur bardzo kocha Jol. 2. Pasaer czeka na autobus numer 3. 3. Ja zwykle czytam artykuy ekono-miczne. 4. Mama i tata odpoczywaj w piknym parku. 5. Gdzie mieszkasz? 6. Klientka pyta o cen biletu. 7. Kiedy mamy egzamin? 8. Jak dugo czekacie na tramwaj? 9. Ja kocham Marka, a ty kogo kochasz? 10. Turysta pyta o adres w centrum i o muzeum.

  Esercizio 10 Coniugare al presente i verbi tra parentesi. 1. Ja tu spaceruj rano, a wy kiedy spacerujecie? 2. Inynier projektuje nowy samochd, a ty co pro-jektujesz? 3. Artystka maluje portret, a artysta co maluje? 4. Turysta pakuje walizk, a wy co paku-jecie? 5. Ty kupujesz gazet wieczorem, a kiedy oni kupuj gazet? 6. Aktorka dzikuje za kwiaty, a za co dzikuje dziecko? 7. Firma budowlana buduje tu sklep, a gdzie wy budujecie dom? 8. Marta studiuje medycyn, a ty co studiujesz? 9. Ja szybko rysuj ptaki, a wy jak rysujecie ptaki? 10. Ty zawsze notujesz adresy, czy Bartek te notuje adresy?

  Esercizio 11 Costruire le frasi usando le parole sotto elencate.Esempi di frasi.Agata czsto kupuje chusteczki. Go zawsze oglda album. Stasio rzadko kupuje noyczki. Czasem rodzice kupuj gazet.

  Unit 5

  Esercizio 1 Declinare i sostantivi e gli aggettivi della prima frase allaccusativo singolare.1. Ojciec czyta gazet. 2. Chopiec rysuje drzewo. 3. Rodzina oglda film. 4. Mechanik oglda stary samochd. 5. Fotografuj mam i tat. 6. Otwierasz czsto wysokie okno. 7. Artysta rysuje czerwone kwiaty. 8. Przez okno widzimy rzek. 9. Kasjer liczy bilety. 10. Student widzi rektora i dziekana.

  Esercizio 2 Sostituire i sostantivi e gli aggettivi della prima frase col pronome personale allaccusativo. 1. To jest gazeta. Ojciec j czyta. On patrzy na ni. 2. To jest drzewo. Chopiec je rysuje. On patrzy na nie. 3. To jest film. Rodzina go oglda. Rodzina czeka na niego. 4. To jest stary samochd. Mechanik go oglda. On patrzy na niego. 5. To jest mama a to tata. Fotografuj ich. Patrz na nich. 6. To jest wysokie okno. Otwierasz je czsto. Patrzymy na nie. 7. To s czerwone kwiaty. Artysta je rysuje. On patrzy na nie. 8. To jest rzeka. Przez okno j widzimy. Czsto patrzymy na ni. 9. To s bilety. Kasjer je liczy. On uwanie patrzy na nie. 10. To jest rektor a to dziekan. Student ich widzi. On patrzy na nich.

 • Soluzioni degli esercizi

  Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 7

  Esercizio 3 Sostituire i sostantivi della prima frase col pronome personale allaccusativo. 1. Ta sukienka ma za duy dekolt, dlatego rzadko j nosz. 2. Te rkawiczki s adne i ciepe, dlatego czsto je zakadam zim. 3. Te czarne buty s bardzo wygodne, chtnie je zakadam. 4. Te spodnie s modne. Chtnie je zakadam. 5. Ten szalik ma pikny kolor, czsto go nosz, bo wtedy wygldam ad-nie. 6. Ta koszula jest elegancka. Ojciec zakada j na zebranie. 7. Ten garnitur jest elegancki. Piotrek zakada go, kiedy idzie na egzamin. 8. Ten paszcz przeciwdeszczowy jest dobry na deszcz, zakadam go,kiedy pada deszcz. 9. Ta kurtka jest ciepa i wygodna, zakadam j na wycieczk. 10. To futro jest ciepe, ale cikie (i drogie). Rzadko je zakadam.

  Esercizio 4 Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi allaccusativo, quindi ricostruire la frase usan-do il pronome possessivo.1. Ja mam bilet. To jest mj bilet. 2. Kaka i Marta maj ryby. To s ich ryby. 3. Ty masz kaski. To s twoje kaski. 4. Ona ma radio. To jest jej radio. 5. My mamy wiczenia. To s nasze wiczenia. 6. Dziecko ma pik. To jest jego pika. 7. Wy macie samochd. To jest wasz samochd. 8. Profesor ma wykady. To s jego wykady. 9. Ja mam kurtk. To jest moja kurtka. 10. Bartek i Wojtek maj mieszkanie. To jest ich mieszkanie.

  Esercizio 5 Coniugare i verbi secondo le coniugazioni indicate.Czeka: czekam, czekasz, czeka, czekamy, czekacie, czekaj Wyglda: wygldam, wygldasz, wy-glda, wygldamy, wygldacie, wygldaj Namawia: namawiam, namawiasz, namawia, namawia-my, namawiacie, namawiaj Widzie: widz, widzisz, widzi, widzimy, widzicie, widz Paci: pac, pacisz, paci, pacimy, pacicie, pac Prosi: prosz, prosisz, prosi, prosimy, prosicie, prosz Zo-baczy: zobacz, zobaczysz, zobaczy, zobaczymy, zobaczycie, zobacz Mierzy: mierz, mierzysz, mierzy, mierzymy, mierzycie, mierz Spieszy si: spiesz si, spieszysz si, spieszy si, spieszymy si, spieszycie si, spiesz si Kosztowa: kosztuj, kosztujesz, kosztuje, kosztujemy, kosztujecie, kosztuj Polowa: poluje, polujesz, poluje, polujemy, polujecie, poluj Kupowa: kupuj, kupujesz, kupuje, kupujemy, kupujecie, kupuj Chcie: chc, chcesz, chce, chcemy, chcecie, chc Bra: bior, bierzesz, bierze, bierzemy, bierzecie, bior I: id, idziesz, idzie, idziemy, idziecie, id Mc: mog, moesz, moe, moemy, moecie, mog

  Esercizio 6 Coniugare i verbi tra parentesi.1. Rano bior bilet, torb i klucze i id do centrum. 2. Kiedy kupujesz czerwone kwiaty? 3. My dzi-siaj piszemy test gramatyczny. 4. Klient i klientka bior koszyki. 5. Tam daleko idzie moja ssiadka. 6. Kto pisze dobre dialogi filmowe? 7. Oni kupuj sweter, buty i kurtk. 8. Czy wy chcecie teraz odpoczywa? 9. Dlaczego bierzesz dzi parasolk? 10. Mj ssiad czsto tu spaceruje.

  Esercizio 7 Con le parole sotto elencate costruire le frasi come nellesempio. Esempi di frasi.Ten garnitur jest drogi. Ta czapka jest adna. Te spodnie s zniszczone.

 • Soluzioni degli esercizi

  8 Ulrico Hoepli Editore S.p.A.

  Esercizio 8 Introdurre nelle frasi le preposizioni appropriate.Pasaer czeka na autobus. Co chwil patrzy na zegarek i na ulic; jest troch niecierpliwy. Kiedy pa-saer paci za bilet, liczy na punktualn komunikacj. Niestety, czasem nie wszystko idzie tak dobrze. Ludzie czekaj na autobus dugo, denerwuj si na komunikacj i patrz na zegarki albo pytaj o go-dzin. Czasem nawet nie dzikuj za informacj. Kiedy kto lubi by punktualny, modli si o autobus.

  Esercizio 9 Scrivere le domande con le parole sotto elencate (alcune parole si ripetono). 1. Kogo kocha Artur? 2. Na co czeka pasaer? 3. Co zwykle czytasz? 4. Kogo zwykle fotografuj mama i tata? 5. Za co dzikuje kierowca? 6. O co pyta klientka? 7. Za co pacisz? 8. Na kogo czekacie tak dugo? 9. Kogo kochasz? 10. O co pyta turysta?

  Unit 6

  Esercizio 1Con le parole sotto elencate costruire le frasi come nellesempio. Esempi di frasi.Krystian idzie na trening, zakada wygodne buty. Monika idzie na pla, zakada kostium plaowy. Ko-leanki id na wesele, zakadaj dugie suknie.

  Esercizio 2Scegliere dalla tabella a pagina precedente una parola e inserirla nelle frasi. 1. Lech Wasa to znany Polak. 2. Japoczyk fotografuje star bazylik. 3. Pan Kowalski kupuje niemiecki samochd. 4. Ten Francuz mwi tylko po francusku i czyta francusk gazet. 5. Twoje notatki nie s jasne, nic nie rozumiem, bo piszesz po niemiecku. 6. Tam w centrum jest znana woska restauracja. 7. oso norweski kosztuje duo. 8. Sofia Loren to Woszka. 9. Frankfurt to due nie-mieckie miasto. 10. Fado to pikna muzyka portugalska.

  Esercizio 3Rispondere alle domande.Esempi di frasi.1. W sobot. Mam wolny wieczr w sobot. 2. W poniedziaek. Kupuj owoce w poniedziaek. 3. W pitek. W pitek czytam program telewizyjny.

  Esercizio 4Declinare i sostantivi tra parentesi.1. Interesuj si ekologi. 2. Ona interesuje si fotografi. 3. My interesujemy si polityk. 4. Czy oni interesuj si malarstwem? 5. Kto interesuje si architektur? 6. Nikt nie interesuje si muzyk. 7. On interesuje si sportem. 8. One interesuj si kinem. 9. Czy ty interesujesz si cyrkiem? 10. Ja interesuj si boksem.

 • Soluzioni degli esercizi

  Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 9

  Esercizio 5Declinare gli aggettivi tra parentesi.1. Interesuj si samochodami ekologicznymi. 2. Ona interesuje si fotografi dokumentaln. 3. Inte-resujemy si polityk europejsk. 4. Oni interesuj si malarstwem abstrakcyjnym. 5. Interesuj si architektur barokow. 6. Nie interesujemy si muzyk klasyczna. 7. On interesuje si amerykaskim sportem. 8. One interesuj si polskim kinem. 9. Interesuj si problemami ekonomicznymi. 10. In-teresujemy si literatur romantyczn.

  Esercizio 6Declinare al plurale i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 1. Ogrodnik zajmuje si czerwonymi pomidorami. 2. Klub sportowy interesuje si nowymi bokserami. 3. Kto zajmuje si starymi awkami? 4. Magdalena interesuje si miastami europejskimi. 5. Filatelista interesuje si znaczkami pocztowymi. 6. Grzesiek i jego kolega zajmuj si programami komputerowymi. 7. Ornitolog interesuje si ptakami migrujcymi. 8. Kto zajmuje si wysokimi drzewami? 9. Agata interesuje si tylko modnymi torebkami. 10. Profesor i student zajmuj si gazetami literackimi.

  Esercizio 7Declinare i sostantivi tra parentesi.1. Studiuj histori, ale interesuj si ekonomi. 2. Studiuj prawo i interesuj si prawem. 3. Stu-diujemy matematyk, ale nie interesujemy si matematyk. 4. On studiuje fizyk, bo nie interesuje si literatur. 5. Czy studiujesz malarstwo? Ty interesujesz si malarstwem. 6. Studiuj jzyk angielski, a interesuj si sztuk. 7. Oni studiuj medycyn i interesuj si medycyn. 8. Studiuj dziennikar-stwo, bo interesuj si polityk. 9. Studiujesz rolnictwo, czy interesujesz si biologi? 10. Studiuj informatyk, a interesuj si architektur.

  Esercizio 8Scrivere gli aggettivi sotto elencati a destra o a sinistra del sostantivo.1. trudne/mae wiczenie gramatyczne 2. smaczne ciasto czekoladowe 3. zimny sok jabkowy 4. gorzki syrop zioowy 5. brzydka popielniczka krysztaowa 6. smutna aria operowa 7. lekki aparat fotograficzny 8. may sownik ortograficzny 9. praktyczna teczka papierowa 10. stary paszcz prze-ciwdeszczowy

  Esercizio 9Con le parole sotto elencate costruire le frasi come nellesempio. z koleg, z koleank, z pani profesor, z fryzjerk, z lekarzem, z sekretark, z ssiadem, z kuzynem, z przyjacik, z promotorem, z agentem ubezpieczeniowym, z nauczycielem tai-chi, z Woszk

  Esercizio 10Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 1. Macie dobre piwo. Fabryka interesuje si waszym dobrym piwem. 2. Kupuj kartk pocztow. Kto interesuje si moj kartk pocztow? 3. Masz star ksik. Interesuj si twoj star ksik. 4. Masz zy humor. Nikt nie interesuje si twoim zym humorem. 5. On pisze nowy reporta. Interesujemy si

 • Soluzioni degli esercizi

  10 Ulrico Hoepli Editore S.p.A.

  jego nowym reportaem. 6. Ona czyta grub gazet. Czy interesujesz si jej grub gazet? 7. Kupujemy wysoki dom. Nikt nie interesuje si naszym wysokim domem. 8. Bierzemy porcelanow filiank. Inte-resujemy si t porcelanow filiank. 9. On ma mae dziecko. Interesujemy si jego maym dzieckiem. 10. Ogldamy stare krzeso. Interesujemy si tym starym krzesem.

  Esercizio 11 Scrivere le domande usando le parole sotto elencate. 1. Jak ksik czyta pan profesor? 2. Ile kosztuje czekolada? 3. Kto kupuje sownik polsko-woski? 4. Jakiego delfina fotografuj dzieci? 5. Czy to jest twj przyjaciel? 6. Jakie filmy lubicie oglda? 7. Co znajduje si w centrum Warszawy? 8. Jakie wiczenie robi Patrycja? 9. Jaki samochd ma twj ssiad? 10. Kogo zapraszasz na koncert?

  Unit 7

  Esercizio 1 Trasformare le frasi come nellesempio.1. Dominique Morseau jest Francuzk. 2. Umberto Eco jest Wochem. 3. Andrzej Wajda jest Pola-kiem. 4. Ulrike Gruber jest Niemk. 5. Iwan Pawowicz Szumow jest Rosjaninem. 6. Anna Seniuk jest Polk. 7. Micha ebrowski jest Polakiem. 8. Antonella Giuseppini jest Woszk. 9. Javier Bayon jest Hiszpanem. 10. Tatiana Iwanowna Zajcewa jest Rosjank.

  Esercizio 2Con le parole sotto elencate costruire le frasi come nellesempio.1. Mariusz jest starszym bratem. 2. Mariusz jest informatykiem. 3. Mariusz jest katolikiem. 4. Ma-riusz jest mody. 5. Mariusz jest Polakiem. 6. Mariusz jest socjalist. 7. Mariusz jest dobrym studen-tem. 8. Mariusz jest wegetarianinem. 9. Mariusz jest wysoki. 10. Mariusz jest zdolny.

  Esercizio 3Sostituire i sostantivi della prima frase col pronome personale allo strumentale.1. Rodzice telefonuj czsto, i czsto rozmawiam z nimi. 2. To jest znany pikarz. Ostatnio pra-sa czsto si nim zajmuje. 3. To jest mj przyjaciel a to mj kuzyn, czsto spotykam si z nimi. 4. Nasza koleanka wie wszystko, czsto uczymy si ni. 5. Borys Szyc jest ostatnio popularny, redaktor robi z nim wywiad. 6. To chyba jest bandyta. Policja interesuje si nim. 7. To s pikne kwiaty. Chtnie zajmuj si nimi. 8. Gramatyka jest interesujca, zajmujemy si ni z profesorem. 9. Muzyka jest nasz pasj, zajmujemy si ni cay czas. 10. Wasz pies jest bardzo adny. Kto zwykle si nim zajmuje?

  Esercizio 4Rispondere alle domande usando la forma dello strumentale. Esempi di frasi.1. Koresponduj po angielsku z dyrektorem/z Johnem/ z Anglikiem. 2. z profesorem/z kolegami/z

 • Soluzioni degli esercizi

  Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 11

  Hansem/z Petr 3. z Francuzk/z Francuzem/z kuzynami 4. z Juanem/z Carmensit/z Hiszpanami 5. z Rosjanami/z Borysem/z Tatian 6. z koleank/ z Mongiem/z Chiczykami 7. z lektorem/z Wochem/z Paol 8. z armatorem/z profesorem/z Grekami 9. z przyjacik/z nauczycielem/z Pola-kami 10. z Hassanem/z Arabk/ze studentami

  Esercizio 5Completare il dialogo con le domande sotto elencate.1. Na co patrzysz? Na nic. 2. Co tam stoi? Nic. 3. Co rodzice ogldaj wieczorem? Nic. 4. Czym si interesuje Iza? Niczym. 5. Kiedy zwiedzasz galeri? Nigdy. 6. Gdzie kupujesz kaw? Nigdzie. 7. Kto tu pracuje? Nikt. 8. O co pyta turysta? O nic. 9. Z czym jest ta saatka? Z niczym. 10. Z kim taczysz? Z nikim.

  Esercizio 6Coniugare i verbi tra parentesi.1. Pasaer pyta, czy kierowca sprzedaje bilety. 2. Klient pyta, ile kosztuj banany. 3. Kasjerka mwi, ile klient paci za zakupy. 4. Prezenter mwi, kto piewa now piosenk po angielsku. 5. Dziennikarz mwi, z kim spotyka si prezydent. 6. Kibic czyta, z kim gra jego druyna. 7. Ja nie rozumiem, co oni mwi po angielsku. 8. Tamten pan mwi, a czy wy rozumiecie? 9. Ludzie ogldaj, jaka jest nowa oferta. 10. My nie pamitamy, gdzie pracuje Robert.

  Esercizio 7 Coniugare i verbi tra parentesi.1. On mwi, co my piszemy. 2. Oni czytaj, co ja kupuj. 3. Oni bij si, kiedy oni obejmuj si. 4. Ty piewasz, a ja (tacz. 5. Ona wiczy, a my jedziemy na koniu. 6. Ja gol si, kiedy ty kpiesz si. 7. My rysujemy, co tam ley. 8. Ona sprzta, a ty uczysz si. 9. Oni pracuj i pac. 10. Ma-luj, kiedy oni modl si.

  Unit 8

  Esercizio 1Declinare al genitivo i nomi propri indicati. a. koci witego Tomasza, kaplica witego Marka, bazylika witego Piotra, koci witego Paw-a, kaplica witego Marcina, bazylika witego Stefana, sanktuarium witego Anioa, koci wi-tego Mikoaja, kaplica witego Jzefa, bazylika witego Andrzeja, sanktuarium witego Ducha b. koci witej Marii, kaplica witej Agaty, bazylika witej Anny, koci witej Magdaleny, ka-plica witej Barbary, bazylika witej Cecylii, koci witej ucji, kaplica witej Sabiny, bazylika witej Trjcy, kaplica witej Konstancji koci, kaplica, bazylika, sanktuarium koci, kaplica, bazylika, sanktuarium c. ulica Adama Mickiewicza, plac Gabriela Narutowicza, rondo Abrahama Lincolna, d. ulica marszaka Jzefa Pisudskiego, aleja Juliusza Sowackiego, plac krla Jana So-bieskiego e. plac Heleny Modrzejewskiej, ulica matki Teresy z Kalkuty, aleja Marii Skodowskiej,

 • Soluzioni degli esercizi

  12 Ulrico Hoepli Editore S.p.A.

  zauek Olgi Boznaskiej f. aleja Emilii Plater, zauek Maty Hari, ulica Evy Pern, film Agnieszki Holland

  Esercizio 2Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 1. Krzysiek sucha radia komercyjnego. 2. Mama potrzebuje wody mineralnej. 3. Klient szuka kom-petentnego technika. 4. Ten pan potrzebuje dzisiejszej gazety. 5. Grupa sucha tekstu historycznego. 6. Szukamy pana Malinowskiego. 7. Dziecko boi si duego czarnego samochodu. 8. Codziennie uy-wamy telefonu komrkowego. 9. Student przed egzaminem boi si surowego profesora. 10. Szukam klucza i legitymacji.

  Esercizio 3Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 1. Ta pani szuka znanego aktora telewizyjnego. 2. Pies potrzebuje dugiego spaceru. 3. Monika sucha woskiej opery. 4. Koleanka boi si niemiej ssiadki. 5. Oni uywaj starego komputera. 6. Sucham mamy, nauczyciela. 7. Turysta szuka taniego hotelu. 8. Pacjent potrzebuje dobrego lekarstwa. 9. Student uywa dobrego sownika. 10. Ssiad boi si cikiej choroby.

  Esercizio 4Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 1. To jest zeszyt mojego brata. 2. To jest krzeso tamtej kasjerki. 3. To jest ksika naszego profe-sora. 4. To jest ciastko maego dziecka. 5. To s gazety naszego ssiada. 6. To jest torba twojej koleanki. 7. To jest sweter tamtego turysty. 8. To jest szklanka tej dziewczyny. 9. To jest pies pana Baraskiego. 10. To s rkawiczki twojej ony.

  Esercizio 5 A seconda della preposizione usata, creare le forme dello strumentale e del genitivo.1. pizza z serem/pizza bez sera 2. herbata z cytryn/herbata bez cytryny 3. pokj z telefonem/pokj bez telefonu 4. dokument ze zdjciem/dokument bez zdjcia 5. kawa z mlekiem/kawa bez mleka 6. kartka ze znaczkiem/kartka bez znaczka 7. komputer z drukark/komputer bez drukarki 8. azienka z oknem/azienka bez okna 9. paszport z wiz/paszport bez wizy 10. zima ze niegiem/zima bez niegu

  Esercizio 6 Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.1. Bior ten ciki plecak i wychodz. 2. Przez okno widz zielone drzewa. 3. Anna mierzy zielon sukienk. 4. Student je smaczn kanapk z szynk. 5. Policjant obserwuje samochody ciarowe. 6. On obserwuje te dziwnego pasaera. 7. Adam chtnie je soczyste jabko. 8. Chyba znam tego miego architekta. 9. Czy masz dobre piro? 10. W Zoo ogldamy tygrysy syberyjskie.

  Esercizio 7 Coniugare i verbi tra parentesi.1. je 2. pi 3. pywa 4. ma 5. uczy si 6. pisze 7. mwi 8. czyta 9. oglda 10. dyskutuje 11. robi 12. gotuje 13. sprzta 14. pierze 15. pierze 16. prasuje

 • Soluzioni degli esercizi

  Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 13

  Unit 9

  Esercizio 1 Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.1. Kupuj kwiaty dla naszej mamy, starego profesora, dobrego artysty. 2. Czy idziecie do nowego kina, starego teatru, miej ssiadki? 3. Czsto jemy obiad u twojej mamy, dalekiej kuzynki, znajomego iny-niera. 4. Nauczyciel mwi do mdrego studenta, zdolnej dziewczyny, maego dziecka. 5. Dzi wie-czorem musz by u chorego przyjaciela, znanego artysty, drogiego fryzjera. 6. Kiedy robisz zakupy dla pani Wyborskiej, naszego ssiada, chorego kolegi? 7. Dziewczyna pisze list do miego chopaka, dobrej przyjaciki, polskiego radia. 8. Ten student mieszka u szkolnego kolegi, smutnej staruszki, bogatego prawnika. 9. To jest telefon do mojej siostry, pana dyrektora, naszej bibliotekarki. 10. To jest wiczenie dla pilnego studenta i pracowitej studentki.

  Esercizio 2 Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.1. Policja szuka zodzieja kieszonkowego. 2. Ona chodzi do szkoy podstawowej. 3. Uywam tanie-go proszku. 4. W sobot jest impreza u Ani i jej ma. 5. Te kwiaty s dla mojej dziewczyny. 6. To jest bardzo dobry japoski n do misa. 7. Najbardziej nienawidz czosnku. 8. Ono boi si gonego dzwonka do drzwi. 9. On mieszka koo Piotrka i Zosi. 10. Bez brzowej kredki.

  Esercizio 3 Nella domanda usare la forma giusta del nome del giorno; nella risposta declinare al genitivo le parole tra parentesi.1. Dokd idzie mama we wtorek? Ona idzie do dentysty. 2. Dokd idzie student w rod? On idzie do biblioteki. 3. Dokd idzie ta rodzina w niedziel? Ona idzie do kocioa. 4. Dokd id rodzice w pitek? Oni id do teatru. 5. Dokd idziesz w czwartek? Id do supermarketu. 6. Dokd idziemy w niedziel? Idziemy do Instytutu Polskiego. 7. Dokd idzie w poniedziaek ta pani? Ona idzie do banku. 8. Dokd idziesz w sobot? Id do restauracji. 9. Dokd koleanki id w sobot? One id do kina. 10. Dokd idziesz w pitek? Id do fryzjera.

  Esercizio 4 Sostituire i sostantivi della prima frase col pronome personale al genitivo.1. To jest gramatyka. Kiedy mam pytania, wracam do niej. Uywam jej, kiedy tumacz. 2. To s mocne buty. Potrzebujesz ich jutro. Bez nich nie moesz i na wycieczk. 3. To jest bilet. Pasaer czsto go potrzebuje. Bez niego nie moe jecha autobusem. 4. To jest mleko sojowe. Kasia uywa go w kuchni. Nic nie pije bez niego. 5. To s dzieci. Nauczyciel sucha ich uwanie. Ma te dla nich now zabawk. 6. To jest gupi chopak. Nienawidz go. Nigdy do niego nie dzwoni. 7. Gdzie jest mj brat? Szukam go wszdzie, bo jest telefon do niego. 8. To jest wygodna torba. Wkadam do niej ksiki i notesy. Uywam jej codziennie. 9. To jest mj komputer. Czsto uywam go w pracy, mam tu te do niego jaki kabel. 10. Gdzie jest pielgniarka? Potrzebuj jej pilnie, moje recepty le u niej.

  Esercizio 5 Completare le frasi con i verbi musie, mc, chcie al presente.1. Kiedy pada deszcz, musz bra parasolk. 2. To jest ciekawy film. Czy chcesz i do kina? 3. On jest

 • Soluzioni degli esercizi

  14 Ulrico Hoepli Editore S.p.A.

  chory i nie moe i na dyskotek. 4. Wszystkie dzieci musz uczy si w szkole. 5. Nasze mieszkanie jest za mae, musimy kupi nowe. 6. Ona ma wakacje, dlatego moe jecha nad morze. 7. Lubi ten stary beret, nie chc kupowa nowego! 8. Czy chcecie spa czy i na spacer? 9. Nie chc i do den-tysty, ale musz. 10. Co tu moe robi turysta wieczorem?

  Esercizio 6 Unire le colonne, scrivere le frasi con le parole: mona (si pu), wolno ( permeso), trzeba (bisogna), naley ( doveroso), nie wolno ( vietato). 1e 2a 3j 4b 5k 6c 7g 8f 9d 10i

  Esercizio 7 Trasformare le frasi usando la forma di cortesia come nellesempio.1. Jak si pan nazywa? Jak si pani nazywa? 2. Gdzie pan pracuje? Gdzie pani pracuje? 3. Kiedy oglda pan filmy? Kiedy oglda pani filmy? 4. Jakiego jzyka pan si uczy? Jakiego jzyka pani si uczy? 5. Dokd pan jedzi metrem? Dokd pani jedzi metrem? 6. U kogo pisze pan prac dyplomo-w? U kogo pisze pani prac dyplomow? 7. Z kim rozmawia pan po wosku? Z kim rozmawia pani po wosku? 8. Czy ma pan balkon? Czy ma pani balkon? 9. Kiedy pan odpoczywasz? Kiedy pani odpoczywasz? 10. Z czym robi pan kanapki? Z czym robi pani kanapki?

  Esercizio 8 Costruire le frasi come nellesempio.1. On jest architektem, on duo projektuje. 2. On jest kontrolerem, on duo sprawdza. 3. On jest ku-charzem, on duo gotuje. 4. On jest lekarzem, on duo bada. 5. On jest nauczycielem, on duo uczy. 6. On jest ogrodnikiem, on duo sadzi. 7. On jest policjantem, on duo pyta. 8. On jest prawnikiem, on duo mwi. 9. On jest tumaczem, on duo tumaczy. 10. On jest urzdnikiem, on duo pisze.

  Esercizio 9 Costruire le frasi come nellesempio.1. Ona jest architektem, ona duo projektuje. 2. Ona jest kontrolerk, ona duo sprawdza. 3. Ona jest kuchark, ona duo gotuje. 4. Ona jest lekark, ona duo bada. 5. Ona jest nauczycielk, ona duo uczy. 6. Ona jest ogrodniczk, ona duo sadzi. 7. Ona jest policjantk, ona duo pyta. 8. Ona jest prawniczk, ona duo mwi. 9. Ona jest tumaczk, ona duo tumaczy. 10. Ona jest urzdniczk, ona duo pisze.

  Esercizio 10 Coniugare i verbi tra parentesi.1. Nasza grupa uczy si jzyka polskiego. 2. Nasza grupa czsto pisze wiczenia. 3. Nasza grupa ju liczy po polsku do 199. 4. Nasza grupa rzadko piewa. 5. Kiedy nasza grupa pracuje, czasem kamie. 6. Przed lekcj nasza grupa co pije, a czasem je. 7. Nasza grupa wie, kiedy jest egzamin. 8. Dlatego nasza grupa musi powtarza do egzaminu.

  Esercizio 11 Scrivere dei termini nella colonna appropriata.Esempi di frasi.Biay: chmura, kreda, mleko

 • Soluzioni degli esercizi

  Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 15

  Czerwony: jabko, pomidor, ra Zielony: trawa, krokodyl, ogrek Niebieski: niebo, woda, dinsy

  Unit 10

  Esercizio 1 Dividere i verbi sotto elencati in due gruppi: nella colonna sinistra i verbi imperfettivi, nella colonna destra i perfettivi.Czasowniki niedokonane: budzi, czyta, dawa, dzwoni, krzycze, mwi, my, oglda, pi, robi, zamykaCzasowniki dokonane: da, krzykn, obejrze, obudzi, powiedzie, przeczyta, umy, wypi, za-dzwoni, zamkn, zrobi

  Esercizio 2 Scegliere il verbo di aspetto imperfettivo o perfettivo in base al contesto.1. Dzi mam ochot zaoy ten ciepy sweter w niebieskie paski. 2. Przed jedzeniem jabka zawsze trzeba my w ciepej wodzie. 3. Plecak jest peny, musisz go zamkn dobrze, bo moesz co zgubi. 4. Kiedy pada deszcz, trzeba zakada paszcz przeciwdeszczowy. 5. Samochd jest okropnie brud-ny; musz jecha do myjni i go umy. 6. Na placu zabaw jest specjalna ciana, gdzie mona malowa sprayem. 7. Ten aparat jest zepsuty i nie mona z niego dzwoni jeszcze do rody. 8. W czasie terapii musielimy malowa rne kwiaty i pejzae. 9. Jest ju zima, trzeba zamyka dobrze drzwi i okna, bo zimno. 10. Ela ma dzi imieniny, musz koniecznie do niej zadzwoni z yczeniami.

  Esercizio 3 Secondo il contesto nella frase scegliere e inserire il verbo di aspetto imperfettivo o perfettivo.1. Syszaam w radiu, e dzi moe pada deszcz. Musisz wzi parasolk. Marek robi album ze zdj-ciami drzew. Kiedy jedzie do lasu, musi bra aparat fotograficzny. 2. Ludzie pisz listy z pytaniami i sekretarka musi codziennie odpowiada na te pytania. Nie mam zegarka, nie mog odpowiedzie na pytanie o godzin. 3. Marta wieczorami chodzi na treningi judo, dlatego lubi koczy prac przed godzin pit. Teresa i Janek chc ju mieszka w nowym domu, wic ekipa budowlana musi skoczy budow. 4. Kiedy jad autobusem, nie lubi czyta bo litery skacz przed oczami. Pacjent ma nowe lekarstwo, musi najpierw przeczyta ulotk z wanymi informacjami. 5. Darek chce zarobi na nowy samochd i dlatego jedzie pracowa za granic. Przed ministerstwem protestuj pielgniarki, bo chc zarabia wicej.

  Esercizio 4 Declinare i numerali ordinali.1. Ktry to jest ju kongres? To (7.) sidmy kongres ekologiczny. 2. Do ktrego mieszkania pukamy z promocj? Pukamy do (15.) pitnastego mieszkania. 3. Ktry to ju dzisiaj papieros? (12.) Dwunasty O co ci chodzi? 4. Ktr pyt kupujecie? Kupujemy (3.) trzeci pyt. 5. Ktry to twj zegarek? Chyba (4.) czwarty Nie zmieniam ich czsto. 6. Ktr filiank kawy pijesz dzisiaj? (5.) Ju pit Potrzebuj kawy.

 • Soluzioni degli esercizi

  16 Ulrico Hoepli Editore S.p.A.

  7. Ktry raz ogldacie ten film? (10.) dziesity Uwielbiamy go! 8. Czy to wasz pierwszy samochd? Nie, (2.) drugi Pierwszy jest za may. 9. Ktrego dnia wakacji chcecie zmieni camping? (6.) szstego To dobry moment. 10. Ktre mieszkanie dzi ogldasz? (8.) sme Jestem zmczony

  Esercizio 5Scrivere le ore in lettere. 1. 1.10 jest pierwsza dziesi 2. 2.35 jest trzecia trzydzieci pi 3. 5.10 jest pita dziesi 4. 7.20 jest sidma dwadziecia 5. 9.45 jest dziewita czterdzieci pi 6. 2.15 jest druga pitnacie 7. 4.50 jest czwarta pidziesit 8. 6.30 jest szsta trzydzieci 9. 8.50 jest sma pidziesit 10. 10.15 jest dziesita pitnacie

  Esercizio 6Trasformare le frasi usando la forma di cortesia come nellesempio.1. Kiedy ma pan wykad z literatury? Kiedy ma pani wykad z literatury? 2. Z kim uczy si pan przed egzaminem? Z kim uczy si pani przed egzaminem? 3. U kogo ma pan egzamin z historii? U kogo ma pani egzamin z historii? 4. Co pan lubi czyta? Co pani lubi czyta? 5. Jakie filmy pan chtnie ogl-da? Jakie filmy pani chtnie oglda? 6. Czy jedzi pan metrem? Czy jedzi pani metrem? 7. Gdzie pan spdza wakacje? Gdzie pani spdza wakacje? 8. Czym pan pisze? Pirem czy dugopisem? Czym pani pisze? Pirem czy dugopisem? 9. Jak ma pan parasolk? Jak ma pani parasolk? 10. Kiedy taczy pan sals? Kiedy taczy pani sals?

  Esercizio 7Trovare tra le parole sotto elencate la risposta alle domande.1. kawiarnia. 2. przystanek 3. zabytek 4. kiosk 5. koci 6. drzewo 7. komin 8. wiea 9. ratusz 10. kamienica

  Unit 11

  Esercizio 1Scrivere dove sono i gatti1. Kot jest pod szaf. 2. Kot jest za szaf. 3. Kot jest pod dywanem. 4. Kot jest midzy kanap a stolikiem. 5. Kot jest midzy kanapami. 6. Kot jest pod kanap. 7. Kot jest przed drzwiami.

  Esercizio 2 Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 1. Torba czsto ley pod krzesem. 2. Paprotka stoi midzy wysokim stokiem a regaem. 3. Leak zim stoi za wysok szaf. 4. Pod brzowym dywanem jest drewniana podoga. 5. Stolik kawowy stoi przed wygodnym fotelem. 6. Nad mikk sof w kwiatki wisi plka na ksiki. 7. Zabytkowa lampa wisi nad okrgym stoem. 8. Toaletka z lustrem stoi przed kiem. 9. Midzy regaem a oknem jest doskonae miejsce na wie stereo. 10. Zdjcie szkolne wisi pod pk.

 • Soluzioni degli esercizi

  Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 17

  Esercizio 3 Inserire nelle frasi le preposizioni appropriate.1. Samolot leci nad miastem. 2. Nauczycielka stoi przed tablic. 3. Oni kupuj album dla babci. 4. War-szawa ley midzy Moskw a Berlinem. 5. W niedziel zawsze jemy kolacj u babci i dziadka. 6. Pacjent czeka przed gabinetem stomatologicznym. 7. Przed/pod domem jest kiosk z gazetami. 8. Przystanek jest obok kina. 9. Czasem telefonuj do kolegi. 10. Pies pi pod stoem.

  Esercizio 4 Scegliere dalla tabella un aggettivo e inserirlo nelle frasi nella forma appropriata. 1. Na wycieczce Stasio robi zdjcie grupy obok marmurowej kolumny. 2. Zim nigdzie nie chodz bez ciepej wenianej czapki i wenianego szalika. 3. Dzieci lubi robi baki mydlane. 4. Obok szklanego dzbanka z zimn herbat stoj trzy szklanki. 5. Za metalow balustrad tarasu rosn czerwone pelargo-nie. 6. Wczoraj bya pikna wiosenna pogoda, wiecio soce a niebo byo bezchmurne. 7. Skra jest w tym roku modna i za skrzan torebk trzeba zapaci do duo. 8. Moja babcia zbieraa porcelanowe figurki, do dzi ta delikatna kolekcja stoi w salonie. 9. Bardzo adne s te wiklinowe fotele, pasuj na taras i s bardzo wygodne. 10. W sobot Zuzia z koleankami jedzie na piknik, pakuje do koszyka pla-stikowe naczynia, one s kolorowe i bardzo praktyczne.

  Esercizio 5 Coniugare il verbo by al passato.1. Dzi kolacja bya smaczna. 2. Czy twj dziadek by lekarzem? 3. Nie, i dziadek i babcia byli ekonomistami. 4. W Lublinie by stary teatr. 5. One byy Francuzkami. 6. Mj ojciec czsto by wesoy. 7. To dziecko byo bardzo mdre. 8. Francuskie perfumy byy drogie. 9. Ta filianka bya pena kawy. 10. Czy kot by pod szaf?

  Esercizio 6 Coniugare il verbo by al passato.1. Mj dziadek by rolnikiem. 2. Czy ty bya studentk? 3. Jej m by pilotem. 4. Anna i Marek byli w centrum. 5. Hania, czy ty i twoja mama byycie w muzeum? 6. Jego kot by czarny. 7. Komputer i drukarka byy drogie. 8. W weekend byem/byam w domu. 9. Komrka bya bardzo maa. 10. Mama i tata byli Polakami. 11. Maciek, czy ty i twj brat bylicie Polakami? 12. Bilet autobusowy by tani. 13. Chusteczki byy tam. 14. Mariusz i ja bylimy w Chicago. 15. Herbata bya sodka. 16. Czy ty bye nauczycielem? 17. Nie, ja byem misjonarzem. 18. Tu byy truskawki. 19. Kubek i filianka byy nowe. 20. Gdzie bylicie/byycie?

  Esercizio 7 Coniugare il verbo by al passato. 1. Dzisiaj pogoda bya adna. 2. Sklep za domem by may. 3. W poniedziaek obiad by duy i smaczny. 4. Lampa biurkowa i telewizor byy nowe. 5. Sok pomaraczowy z wod nie by smacz-ny. 6. Mama i brat byli przed supermarketem. 7. Ksika i atlas byy pod fotelem. 8. Chusteczki byy drogie, ale byy bardzo potrzebne. 9. Zosia, czy bya u szefa? 10. Nie, nie byam u szefa, byam u sekretarki.

 • Soluzioni degli esercizi

  18 Ulrico Hoepli Editore S.p.A.

  Esercizio 8 Fra le due colonne indicare labbinamento corretto tra lappartamento per il soggetto.1c 2e 3a 4b 5d

  Esercizio 9 Scrivere dei termini nella colonna appropriata.Esempi di frasi.Podr: bilet, pocig, wakacje Praca: pienidze, zmczony, poniedziaek Koci: wiara, symbol, fresk Muzyka: sucha, pikny, koncert

  Unit 12

  Esercizio 1 Con le parole sotto elencate costruire le frasi come nellesempio. 1. Franek i Marysia czytali, teraz wracaj z biblioteki. 2. ucja kpaa si, teraz wraca z azienki. 3. Janek oglda film, teraz wraca z kina do domu. 4. Ola i Kryka piy kaw, teraz wracaj z baru. 5. Konstanty pracowa, teraz wraca z pracy. 6. Krzysiek pywa, teraz wraca z basenu. 7. Leszek robi zakupy, teraz wraca z supermarketu. 8. Joasia spacerowaa, teraz wraca z parku. 9. Kamila i 10. Darek taczyli, teraz wracaj z dyskoteki. 11. Zosia uczya si, teraz wraca ze szkoy.

  Esercizio 2Con le parole sotto elencate costruire le frasi come nellesempio. 1. Sport daje mnstwo radoci. 2. eby zosta policjantem trzeba mie mnstwo odwagi. 3. Romek kupuje duo mleka, ale nie pije wszystkiego. 4. Kady chce mie duo zdrowia i niczym si nie martwi. 5. Czytaem, e niektre jogurty zawieraj duo cukru. 6. Beata mwi, e ma mao cierpliwoci i nie chce by nauczycielk. 7. Midzy drzewami jest mao miejsca na namiot, szukamy polany. 8. Potrze-buj troch wody dla psa w czasie spaceru. 9. Poprosz o troch chleba do saatki. 10. To stare okno le si zamyka, wymaga troch siy.

  Esercizio 3Tra le due opzioni date, scegliere la forma appropriata del genere, e barrare quella sbagliata. 1. ogldali 2. spacerowaa 3. paci 4. czyta 5. pi 6. wracaa 7. pisaa 8. mieszkali 9. uczyy 10. biega

  Esercizio 4Coniugare al passato i verbi tra parentesi.1. Babcia czytaa list od wnuka z Kanady. 2. Ten elegancki granatowy garnitur kosztowa bardzo duo. 3. Pani redaktor i jej go komentowali manifestacj przed parlamentem. 4. Dzieci uczyy si matematyki z nowego podrcznika. 5. W pitek caa grupa yczya sobie udanego weekendu. 6. Ania i jej kolega pisali wiczenie gramatyczne po niemiecku. 7. Janek i Grzesiek grali cae po-

 • Soluzioni degli esercizi

  Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 19

  poudnie w tenisa. 8. Sekretarka liczya listy na temat konferencji i na temat rezerwacji hotelowej. 9. Rowe kwiaty stay midzy popielniczk a radiem. 10. Przed supermarketem rne samochody trbiy gono.

  Esercizio 5Coniugare al passato i verbi tra parentesi. 1. Ojciec czyta, e nowy stadion jest bardzo nowoczesny. 2. Artur nie wierzy, e latem pod drzewa-mi jest chodno i trzeba mie sweter. 3. Kolega mwi nam, e w czasie egzaminu pani profesor jest bardzo sympatyczna. 4. Babcia czsto powtarzaa, e musimy je jabka i inne owoce, bo s zdrowe. 5. Instruktor mwi, e Irek le trzyma pik. 6. Renata wierzya, e krem z olejkiem ranym jest dobry na wszystko. 7. Rodzice uwaali, e metoda nowej nauczycielki nie jest skuteczna. 8. Minister obawia si, e mog by problemy z reform transportu. 9. Sylwia nie pamitaa, e walizka stoi za drzwiami. 10. Ludzie przed bankiem nie wierzyli, e dyrektor banku mwi prawd.

  Esercizio 6Scegliere un verbo e inserirlo nelle frasi al passato. 1. Byo trudno co zrozumie, bo przewodniczka nie mwia dobrze po polsku. 2. Dziadek przed emerytur pracowa jako kierowca. 3. Macie du bibliotek, ile tu jest ksiek? Kiedy ostatnio liczyli-cie/liczyycie ksiki? 4. Kiedy Zosia chorowaa na gryp, braa rne lekarstwa i witaminy. 5. To nie jest prawda! To znaczy, e nasz syn wczoraj kama w czasie rozmowy. 6. W tym domu na pocztku dwudziestego wieku mieszka znany poeta. 7. Przed chwil ten klient paci za zakupy, a teraz ju wy-chodzi. 8. Lubimy si dobrze bawi, dlatego zapraszalimy/zapraszaymy goci do domu na kolacje. 9. Przed egzaminem i student i studentka czytali notatki. 10. W pitek ludzie we wszystkich kinach z przyjemnoci ogldali nowy film.

  Esercizio 7Coniugare al passato i verbi tra parentesi. 1. robiam 2. by 3. piam 4. czytaam 5. by 6. byy 7. robi 8. rozmawialimy 9. bya 10. spacerowaam 11. bawiam 12. biegaam 13. czytaam 14. by 15. bya 16. bylimy 17. pilimy 18. rozmawialimy 19. taczylimy 20. by

  Esercizio 8Trasformare le frasi usando la forma di cortesia come nellesempio.1. Co nowego pani widziaa w galerii handlowej? 2. Z kim rozmawiaa pani tak dugo po angielsku? 3. Jak pan si ubiera zim? 4. Kiedy bya pani nad morzem? 5. Jakimi problemami pani zajmowaa si na seminarium? 6. Dla kogo pakowaa pani tak adnie prezent? 7. Do kogo pan pisa mail po niemiecku? 8. Jak szaf oglda pan w sklepie? 9. Gdzie pracowaa pani rok temu? 10. U kogo pan zdawa egzaminy jesieni?

  Esercizio 9Scrivere le ore in lettere. 1.15: Jest pierwsza pitnacie. 2.10: Jest druga dziesi. 3.40: Jest trzecia czterdzieci. 4.25: Jest

 • Soluzioni degli esercizi

  20 Ulrico Hoepli Editore S.p.A.

  czwarta dwadziecia pi. 5.30: Jest pita trzydzieci. 6.05: Jest szsta pi. 7.50: Jest sidma pidziesit. 8.20: Jest sma dwadziecia. 9.35: Jest dziewita trzydzieci pi. 10.45: Jest dzie-sita czterdzieci pi. 11.00: Jest jedenasta. 12.55: Jest dwunasta pidziesit pi.

  Esercizio 10Coniugare al presente i verbi tra parentesi.Typowy dzie studenta jest troch inny ni dzie urzdnika. Oczywicie, take student czsto siedzi (1) przy biurku i duo pisze (2), ale student dopiero uczy si (3). Urzdnik musi (4) umie ju wszystko, bo on pracuje (5) i bierze (6) za to pienidze. I urzdnik i student wychodz (7) z domu rano i wracaj (8) pno wieczorem, ale student je (9) kanapki w barze, a urzdnik idzie (10) na obiad do restauracji.

  Esercizio 11Coniugare il verbo by al passato.1. Przepraszam, ale ta kopia nie bya bardzo dobra. 2. Gniezno i Krakw byy polskimi stolicami. 3. Karol, czy ty i Basia bylicie studentami? 4. Tak, oczywicie, bylimy studentami. 5. To nowe radio byo okropnie drogie. 6. Warszawskie takswki byy drogie. 7. Zima bya duga i niemia, ale bya bar-dzo malownicza. 8. Lato byo ciepe, a czasem byo bardzo gorce. 9. Cze Kasia, czy ty bya w mu-zeum? 10. Cze, nie, nie byam w muzeum. Muzeum byo dzi zamknite. 11. Jakie byo to wiczenie?

  Unit 13

  Esercizio 1 Rispondere alle domande; si possono usare le parole sotto elencate.1. Wegetarianin nie je: kiebasy, misa, pasztetu, wieprzowiny, woowiny. 2. Analfabeta nie pisze arty-kuu, wiczenia, ksiki, listu, tekstu. 3. Student nie ma czasu, mieszkania, samochodu. 4. Dziecko nie pije alkoholu, coca-coli, kawy, piwa, wina, wdki.

  Esercizio 2 Completare il dialogo con le forme del genitivo come nellesempio.1. Ja nie mam czerwonego jabka. 2. Ja nie mam duej lalki. 3. Ja nie mam czarnego pira. 4. Ja nie mam smacznego ciastka. 5. Ja nie mam ostrego noa. 6. Ja nie mam kolorowej chusteczki. 7. Ja nie mam zielonego swetra. 8. Ja nie mam kolorowej ksiki. 9. Ja nie mam drogiej piki. 10. Ja nie mam fajnego breloczka. 11. Ja nie mam smacznej czekolady.

  Esercizio 3 Trasformare in frasi negative. Attenzione alla posizione della particella nie.1. Wieczorem nie masz pocigu do Gdaska. 2. Z tego pokoju nie widz jego okna. 3. Nasz szef nie ma nigdy czasu. 4. Bardzo nie lubi wiosny. 5. W czwartek nie sprztamy mieszkania. 6. Czy nie masz tam paszportu? 7. Beata nie oglda zielonego swetra. 8. Sekretarka nie ma duego biurka. 9. Nasza mama bardzo nie lubi listopada. 10. Dzieci nie zwiedzaj muzeum.

 • Soluzioni degli esercizi

  Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 21

  Esercizio 4 Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.1. Czy znasz ju nasze muzeum archeologiczne? 2. Przed laboratorium analitycznym stoj nowe krze-sa. 3. W niedziel ca rodzin idziemy na spacer do miejskiego rosarium, chcemy tam robi zdjcia. 4. Archiwa parafialne s cennym rdem informacji dla kadego historyka. 5. Mj brat chodzi do renomowanego gimnazjum. 6. Wycieczka szkolna z Przemyla zwiedza centrum Warszawy. 7. Nasz ssiad, pan Bronek, jest ichtiologiem i nawet w domu ma due akwaria z rnymi rybami. 8. Za granic zawsze zwiedzam regionalne muzea. 9. Due centra handlowe oferuj wygod, klimatyzacj, parkingi, ale czsto znajduj si poza miastem. 10. W ZOO nad wielkimi akwariami z orientalnymi rybami wisz mocne lampy.

  Esercizio 5 Scrivere le ore in lettere. 1.15: jest pierwsza pitnacie 2.10: jest druga dziesi 3.40: jest trzecia czterdzieci 4.25: jest czwarta dwadziecia pi 5.30: jest pita trzydzieci 6.05: jest szsta pi 7.50: jest sidma pidziesit 8.20: jest sma pidziesit 9.35: jest dziewita trzydzieci pi 10.45: jest dziesita czterdzieci pi 11.00: jest jedenasta 12.55: jest dwunasta pidziesit pi

  Esercizio 6 Secondo il contesto della frase scegliere il verbo di aspetto imperfettivo o perfettivo.1. Darek chce zarobi na nowy dom i dlatego decyduje si pracowa za granic. 2. To ostatni telewizor w promocji; musimy teraz podj decyzj co zrobi. 3. Znw id na kurs francuskiego, bo jeszcze nie umiem dobrze pisa po francusku. 4. Chcesz dobrze zna jzyk polski? musisz systematycznie uczy si i czyta, i pisa i mwi i rozumie. 5. Jaki jest twj adres internetowy? Moesz go tu na-pisa, prosz. 6. Przed ministerstwem protestuj pielgniarki, bo chc zarabia wicej. 7. Horoskop mwi, e zodiakalna waga nie umie podejmowa decyzji. 8. Arek studiuje weterynari i czsto musi z profesorem bada psy, koty, papugi czy chomiki. 9. Kade dziecko wie, e nieadnie jest kama, ale czasem nawet dziecko czuje jaki impuls i chce skama. 10. Przed gabinetem czeka na weterynarza chopak z duym, czarnym psem, bo pies jest troch smutny i weterynarz musi go zbada.

  Esercizio 7 Secondo il contesto della frase scegliere il verbo di aspetto imperfettivo o perfettivo.1. Dzi wieczorem id do teatru i musz woy co eleganckiego. 2. Ten ser jest zepsuty, musisz go wyrzuci do mieci. 3. Kasownik za kierowc jest zepsuty i nikt nie moe kasowa tutaj biletu. 4. Monika potrzebuje specjalistycznych ksiek, na szczcie moe je zamawia przez internet. 5. Hen-ryk jest kucharzem w znanej restauracji i do pracy musi codziennie wkada czysty fartuch i czapk kucharsk. 6. Kto ma psa, wie, e na ulicy musi zawsze sprzta odchody psa. 7. W sklepie nie byo spodni w moim rozmiarze i ekspedientka musi je dla mnie zamwi. 8. Za chwil pocztek lekcji taca, dziewczyny musz jeszcze zmieni buty i s gotowe. 9. Na tym przystanku pasaer wsiada do autobusu, musi skasowa) bilet. 10. Z powodw higienicznych wszyscy musz zmienia buty, kiedy wchodz do szpitala.

 • Soluzioni degli esercizi

  22 Ulrico Hoepli Editore S.p.A.

  Esercizio 8 Scrivere dei termini nella colonna appropriata.A. miasto B. gry C. morze

  Unit 14

  Esercizio 1 Declinare allo strumentale i sostantivi sotto elencati. 1. przed koncertem 2. przed kocem 3. przed obiadem 4. przed podr 5. przed powrotem 6. przed spacerem 7. przed wycieczk 8. przed wyjazdem 9. przed studiami 10. przed wakacjami

  Esercizio 2 Con le parole sotto elencate costruire le frasi al passato come nellesempio. 1. Wejcie do parku otwieray dwa stare wierki. 2. Dwie sympatyczne kelnerki obsugiway goci pod parasolami. 3. Dookoa stou stay cztery wygodne krzesa. 4. Midzy drzewami bawiy si trzy mode psy. 5. Obok miski zostay cztery orzechy woskie. 6. Pod kloszem stay dwa ciastka czekola-dowe. 7. Salon zdobiy trzy nowoczesne grafiki. 8. Trzy sztuczne futra wisiay za szyb. 9. Midzy stacjami metra kursoway dwa autobusy zastpcze. 10. Za fotelem zostay dwie piki plaowe.

  Esercizio 3Coniugare il verbo mie al passato.1. Pan Wadek mia stary samochd. 2. Halinka miaa na sobie ciepy weniany sweter. 3. Kiedy rodzice mieli wakacje? 4. Ania i babcia Anna miay w rod imieniny. 5. Za domem mielicie/mia-ycie pikny ogrd. 6. Czy miae/miaa wolny czas w sobot albo w niedziel? 7. Miaem/miaam may problem z dokumentami. 8. Dziecko miao gryp. 9. Jeste studentk, czy ty i twoja koleanka miaycie bilety ulgowe? 10. Jeste cudzoziemcem, czy ty i twoja ona mielicie wiz?

  Esercizio 4 Coniugare al passato i verbi tra parentesi.1. Czy widziae/widziaa ju nasz nowy plan lekcji? 2. Dyrektor mia wane spotkanie przed pou-dniem. 3. W muzeum pikne obrazy wisiay za szyb pancern. 4. Czy wiedzielicie/wiedziaycie, e Chopin by Polakiem? 5. Nie wiedziaem/wiedziaam, e bilet lotniczy jest taki drogi! 6. Robert i Krzysiek cay wieczr siedzieli przed komputerem. 7. Paszport lea przed oficerem midzy innymi dokumentami. 8. Mae dziecko widziao mam przez okno. 9. U mojej babci lampa wisiaa nad sto-em. 10. My dobrze rozumielimy/rozumiaymy ten tekst.

  Esercizio 5 Coniugare al passato il verbo je.1. Co jade/jada na niadanie? 2. Czy jedlicie/jadycie pierogi z serem? 3. Kto jad kanapk z szynk? 4. Dlaczego to dziecko nic nie jado? 5. Gdzie mama i Kasia jady saatk owocow? 6. Kiedy student i studentka jedli pizz z owocami morza? 7. Jak zup jedlicie/jadycie w sobot u

 • Soluzioni degli esercizi

  Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 23

  kuzynki? 8. Z kim pani Grayna jada kolacj? 9. Jaki deser ty czsto jade/jada latem? 10. Nie pamitam, co jadem/jadam wczoraj na obiad.

  Esercizio 6 Inserire nelle frasi i verbi zna, umie, wiedzie nella forma appriopriata.1. Micha ju wie, kiedy jest egzamin. 2. Franek umie adnie czyta po angielsku, ale czasem ma jesz-cze wtpliwoci. 3. Kto zna dobrze Warszaw i jej histori, moe by przewodnikiem. 4. Zosia umie taczy tango, bo chodzi na kurs tego taca. 5. Nie mam zegarka, wic nie wiem, ktra godzina. 6. Rysiek czsto spdza wakacje w grach, zna tam rne cieki i schroniska. 7. Alessia kocha kuch-ni polsk i zoci si, e jeszcze nie umie gotowa sosu chrzanowego. 8. Moje przyjaciki zawsze wiedz, czy s w miecie jakie ciekawe wystawy. 9. Mieszkamy tu od miesica i jeszcze nie znamy wszystkich ssiadw. 10. Tadek umie pisa yciorysy i podania, dlatego znajomi czsto go o to prosz.

  Esercizio 7 Inserire nelle frasi i verbi zna, umie, wiedzie nella forma appriopriata.1. Bardzo lubi muzyk ludow, czy ty znasz jakie stare pieni ludowe? 2. Tak, znam duo pieni ludo-wych. Niestety, nie umiem ich piewa. 3. Nieprawdopodobne! Nie umiem sobie tego wyobrazi! 4. Tak, to jest moliwe. Bardzo chciabym umie piewa. 5. Zadzwoni do Pawa, on wie, gdzie mona nauczy si piewa. 6. Do Pawa, tego pianisty? Skd znasz Pawa? Czy studiowalicie razem? 7. Nie, nie studio-walimy razem. Czy nie wiesz, e Pawe jest moim kuzynem? 8. To co nowego! Ale nie mog si dziwi, nie znam przecie caej twojej rodziny. 9. No wanie, i nie moesz wiedzie, kto jest czonkiem mojej rodziny. 10. Bardzo chciabym wiedzie wicej o twojej rodzinie i o tobie. Jestemy przyjacimi.

  Esercizio 8 Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.1. Rodzice wszdzie szukali syna. Ostatni raz widzieli syna we wtorek. 2. Kamila ma sympatycznego brata. Koleanki Kamili umiechaj si do jej brata. 3. May Arek jeszcze wierzy w witego Mikoaja, ale nigdy nie widzia witego Mikoaja. 4. Teresa zrobia dla goci szczupaka, ale sama zje tylko saatk, nie lubi szczu-paka. 5. Od niedawna znam tego modego piosenkarza. Mam ju trzy pyty tego piosenkarza. 6. Reporter sfotografowa ministra przed ministerstwem. Mia te pytanie do ministra. 7. Dzieci narysoway kolorowego motyla. A obok kolorowego motyla narysoway jeszcze kwiat. 8. Strzaa Amora ma wielk moc. Dziewczyna i chopak patrzyli na Amora w galerii. 9. Czasem prosz kelnera o sl, umiecham si wtedy, chocia nie znam tego kelnera. 10. Mj m pojecha do mechanika. Musi poprosi mechanika o ma napraw.

  Esercizio 9 Inserire nelle frasi le congiunzioni i oppure a. 1. a 2. i 3. a 4. i 5. a 6. a 7. a 8. i 9. a 10. a

  Esercizio 10 Con le parole sotto elencate costruire delle frasi come nellesempio.Esempi di frasi. Chcie przeczyta gazet/nie chcie przeczyta gazety Musie nosi plecak/nie musie nosi plecaka Chcie spotka pana Sebastiana/nie chcie spotka pana Sebastiana Musie posprzta gara/nie mu-

 • Soluzioni degli esercizi

  24 Ulrico Hoepli Editore S.p.A.

  sie posprzta garau Mc umy psa/nie mc umy psa Musie wczy radio/nie musie wczy radia Chcie wybra now kanap/nie chcie wybra nowej kanapy Umie zreperowa zegarek/nie umie zreperowa zegarka Chcie zwiedzi wystaw/nie chcie zwiedzi wystawy Chcie zamwi piwo/jasne nie chcie zamwi piwa jasnego

  Esercizio 11 Inserire nella frase la parola alla forma dello strumentale oppure genitivo, secondo la reggenza della preposizione.1. Hotel z basenem jest atrakcyjny, bez basenu nie by atrakcyjny. 2. Nowy brelok z latark jest prak-tyczny, stary bez latarki nie by praktyczny. 3. Walizka z ubraniem jest cika, walizka bez ubrania bya lekka. 4. To wiczenie z przykadem jest atwe, tamto bez przykadu byo trudne. 5. Bilet z miejscwk jest drogi, bilet bez miejscwki by tani. 6. Telefon z aparatem jest drogi i ciki, telefon bez aparatu by tani i lekki. 7. azienka z oknem jest jasna, azienka bez okna bya ciemna. 8. Film ze znan aktork jest dobry, film bez znanej aktorki by saby. 9. Bransoletka z granatem bya droga, bransoletka bez granatu bya tania. 10. Saatka z tuczykiem bya smaczna, saatka bez tuczyka te bya smaczna.

  Esercizio 12 Trasformare il brano in: a. prima persona singolare femminile e b. prima persona plurale ma-schile personale.1. Co robia? Byam nad morzem, dlatego nie pisaam maili przez miesic, bo mieszkaam bez kom-putera. Nad morzem bawiam si bardzo dobrze, codziennie spacerowaam, opalaam si, kpaam si, kupowaam wod i lody a wieczorem taczyam z nowymi znajomymi. Przez miesic nie pracowaam, nie spieszyam si, rzadko czytaam gazety, nie zajmowaam si rachunkami, nie ubieraam si w kostium. Ale czas leci i skoczyy si wakacje. 2. Co robilicie? Bylimy nad morzem, dlatego nie pisalimy maili przez miesic, bo mieszkalimy bez komputera. Nad morzem bawilimy si bardzo dobrze, codziennie spa-cerowalimy, opalalimy si, kpalimy si, kupowalimy wod i lody a wieczorem taczylimy z nowymi znajomymi. Przez miesic nie pracowalimy, nie spieszylimy si, rzadko czytalimy gazety, nie zajmowa-limy si rachunkami, nie ubieralimy si w garnitur ani w kostium. Ale czas leci i skoczyy si wakacje.

  Esercizio 13 Scrivere dei termini nella colonna appropriata.Esempi di frase. Pisa: list, litera, potrzebny Telewizja: film, dziennik, oglda Kot: mleko, mrucze, mikki Niebo: pogoda, samolot, patrze

  Unit 15

  Esercizio 1 Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.1. Czy chcesz oglda film u moich miych koleanek? 2. Pan dyrektor uywa tylko legalnych progra-

 • Soluzioni degli esercizi

  Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 25

  mw komputerowych. 3. Nie lubi tego nudnego ssiada z parteru. 4. Moja babcia nie lubi czyta kolorowych komiksw w gazetach. 5. Czy nie potrzebujesz ciepych wenianych swetrw na zim? 6. Moja elegancka kuzynka uywa tylko porcelanowych filianek. 7. Woch nie moe zim kupi smacznych pomidorw na sos. 8. Dziecko nie moe kupowa papierosw dla rodzicw. 9. Pasaer nie otwiera w pocigu brudnych okien, bo byo zimno. 10. Zosia ma alergi i nie moe je zup ani sosw ze mietan.

  Esercizio 2 Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 1. Nie umiesz robi adnych zdj tym aparatem. 2. Ta pani nigdy nie oglda amerykaskich filmw kryminalnych. 3. Tadek nie kupuje zielonych sodkich jabek. 4. Na poczcie szukam kolorowych kartek pocztowych. 5. Moja nauczycielka nie lubi telefonw komrkowych. 6. Edyta uywa tylko markowych kremw francuskich. 7. Czy suchasz tych starych sentymentalnych piosenek? 8. Nigdy nie spotykamy miych policjantw na ulicy. 9. Zbyszek chcia i na dyskotek bez dzieci. 10. Z okna nie wiedzielimy tych niegrzecznych chopcw.

  Esercizio 3 Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi1. Dlaczego nie masz dokumentw imigracyjnych? 2. Ten paszport jest bez aktualnych wiz pobyto-wych. 3. Ju nie potrzebujemy starych ksiek telefonicznych. 4. Wieczorem w parku suchalimy piewajcych ptakw. 5. Bya mga i nie widzielimy samolotw pasaerskich. 6. To by dziwny dzie; mj student nie mia pyta gramatycznych. 7. W promocji do piw karmelowych jest adny pre-zent. 8. Wszdzie szukaem tych kwiatw ogrodowych. 9. Kto projektuje azienk bez piknych krysztaowych luster? 10. Dlaczego kupujesz kartk bez piramid i bez sfinksw?

  Esercizio 4 Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.1. Kogo sucha student? Student sucha mdrych profesorw. 2. Do jakich barw chtnie chodzimy? Chtnie chodzimy do tanich barw. 3. Jakich szamponw uywasz? Uywam francuskich szamponw. 4. U kogo jecie obiad w sobot? W sobot jemy obiad u rodzicw. 5. Dla kogo s te pikne kwiaty? Te kwiaty s dla moich cio. 6. Do czego jest ten n? To jest bardzo dobry n do mikkich serw. 7. Czego nienawidzisz je? Nienawidz je wdzonych ryb. 8. Czego yczymy przed snem? Wieczorem yczymy .kolorowych snw. 9. Koo kogo mieszka Tomek? On mieszka koo sistr urszulanek. 10. Bez jakich butw nie mona i w gry? Bez mocnych butw.

  Esercizio 5 Unire le parole delle due colonne, declinando al genitivo singolare o genitivo plurale i nomi dei prodotti a destra.Risposte possibili.1g (pczek rzodkiewki) 2a (torebka cukierkw) 3i (opakowanie pieczarek) 4e (butelka oleju) 5h (soik demu) 6c (tabliczka czekolady) 7k (kubek mietany) 8d (kilogram cebuli) 9j (kostka masa) 10b (siatka kartofli)

 • Soluzioni degli esercizi

  26 Ulrico Hoepli Editore S.p.A.

  Esercizio 6 Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.1. W lesie ronie mnstwo wysokich drzew. 2. Mirka je duo warzyw i owocw, a mao misa, ona misa nie lubi. 3. Do bigosu kucharz wrzuci troch troch grzybw. 4. W poniedziaek gazety przynosz mn-stwo nowych wiadomoci. 5. Zesp specjalistw powici mnstwo czasu na analiz wynikw bada. 6. Do pracy magisterskiej przeczytaam duo ksiek i artykuw. 7. Ju wiosna, ale tu i tam cigle jeszcze ley troch niegu. 8. Na kpiel potrzeba duo wody, a na prysznic wystarczy mao. 9. Wojtek na wycieczk bierze duo kanapek. 10. Chcemy kupi na taras troch kwiatw; najlepiej bratkw i stokrotek.

  Esercizio 7 Sostituire le parole sotto elencate con i pronomi personali.1. To jest wietny przewodnik, zwiedzilimy z nim ca Polsk, nigdzie nie chodzilimy bez niego. 2. Uwiel-biam muzyk organow, sucham jej zawsze i wszdzie, naprawd si ni interesuje. 3. Rodzice mieszkaj daleko, czsto rozmawiam z nimi przez telefon i pisz do nich maile. 4. Jestemy znan grup muzyczn, telewizja czsto robi z nami wywiady i filmuje nas. 5. Nasz profesor jest wybitnym specjalist, wie wszyst-ko, chtnie go suchamy i z nim dyskutujemy n rne tematy. 6. W laboratorium siedz pod cian, za mn siedzi Andrzej a obok mnie Patrycja. 7. Cze! Co u ciebie sycha? Dawno ci nie widziaem. Musz z tob porozmawia. 8. Przed domem bawi si psy. Z nimi biega may chopiec i cigle co do nich krzyczy. 9. Jaka praktyczna jest parasolka! Chodz pod ni w deszczu i zasaniam si ni od wiatru. 10. Znany aktor krci tutaj nowy film. Patrz na niego, widz go dobrze z balkonu, prbowaam macha do niego, ale on jest bardzo zajty i widzi tylko kamer.

  Esercizio 8 Sostituire le parole sotto elencate con i pronomi personali.1. go 2. ni 3. nas 4. nie 5. nie 6. ci, ci 7. j 8. je 9. mnie 10. ciebie, go

  Esercizio 9 Coniugare al passato i verbi tra parentesi.1. Wysoki chopak sprzta na ulicy po psie. 2. Dominika, czy policzya dobrze pienidze? 3. Dzieci nie widziay mamy przez okno. 4. Przed domem ssiadka czytaa ogoszenie. 5. Wczoraj w tym barze ja i mj brat zjedlimy smaczny obiad. 6. Przed emerytur moja ssiadka bya kasjerk. 7. Babcia i dziadek mieszkali za Warszaw. 8. Marek, gdzie pracowae latem? 9. Profesor i student nie syszeli, co mwi dziekan. 10. Kierowca zaparkowa pod drzewem.

  Esercizio 10 Coniugare al passato i verbi tra parentesi. 1. Tomek sysza o nowym sklepie w miecie. 2. Czy miae wczoraj jakie problemy z kluczem? 3. Tata i ja nie moglimy otworzy drzwi samochodu. 4. Moja siostra i mama widziay, ile kosztuje zegar. 5. Czy wasz pokj hotelowy by wygodny? 6. Ty i moja siostra denerwowalicie si/denerwowaycie si bardzo, przed egzaminem. 7. Listonosz sta przed drzwiami kilka minut. 8. Zosia, i mama i brat bardzo krzycze na mnie po tecie. 9. Pamitam, e kiedy zgubiem klucz od skrzynki na listy. 10. W kinie w czasie filmu caa rodzina miaa si serdecznie.

 • Soluzioni degli esercizi

  Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 27

  Esercizio 11 Coniugare al passato i verbi tra parentesi.1. Ala miaa nadziej, e bdzie adna pogoda. 2. Caa rodzina yczya babci zdrowia. 3. W kinie kto bardzo gono rozmawia. 4. Co leao w pudeku pod oknem? 5. Kiedy turysta zwiedza to stare mia-sto? 6. Ich dziecko bardzo chciao mie kota. 7. Kto jad z wami wczoraj niadanie? 8. W licie syn serdecznie dzikowa za paczk. 9. Nasza studentka zdawaa wczoraj egzamin z literatury. 10. Po filmie publiczno szybko wychodzia z kina.

  Esercizio 12 Scegliere un verbo tra quelli sotto elencati e inserirlo nelle frasi al passato. 1. a zderzay si; b zderzyy si 2. a wystartowa; b startowa 3. a budzilimy si; b obudziem si 4. a zjedli; b jedli 5. a pobrali si; b pobierali si 6. a czytaa; b przeczytaem 7. a posadziem/posadziam; b sadzia 8. a my; b umy 9. a strzelali; b strzeli 10. a napisaa; b pisaa

  Esercizio 13 Trasformare le frasi usando la forma di cortesia come nellesempio.1. Co panowie/pastwo ogldali w ogrodzie botanicznym? 2. Z kim panie gray przedwczoraj w te-nisa? 3. Jak rozmawiay panie z Francuzami? 4. O jakich poetach suchay panie na konferencji? 5. Skd wiedzieli panowie/pastwo o zmianie godziny koncertu? 6. Kiedy panie pieway wesoe piosenki? 7. Do kogo panowie/pastwo pisali yczenia po wosku? 8. Jak wystaw ogldali pa-stwo/panowie w muzeum? 9. U kogo nocoway panie w czasie festiwalu? 10. Gdzie jedli panowie/pastwo dania kuchni polskiej?

  Esercizio 14 Accoppiare domande e risposte nelle due colonne. 1f 2i 3k 4b 5a 6j 7c 8g 9e 10d

  Unit 16

  Esercizio 1Declinare al plurale i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.1. w duych supermarketach, w sklepach spoywczych 2. w maych kioskach, na ulicach 3. w ma-ych kinach, w duych multipleksach 4. na targach, na bazarach 5. o problemach ekonomicznych, o polskich kultowych filmach 6. po miych spotkaniach, po spektaklach teatralnych 7. po lekcjach, po duych zakupach, po szybkich tacach 8. na gonych dyskotekach, w modnych klubach 9. o afry-kaskich misjonarzach, o biednych dzieciach 10. w zielonych parkach, na wesoych placach

  Esercizio 2Declinare al singolare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.1. Goka rozmawia z koleank o egzaminie. 2. W niedziel rano ojciec jedzi na rowerze. 3. W szafie na pce ley ciepy sweter. 4. W autobusie matka rozmawia z crk o modnym paszczu. 5. Po

 • Soluzioni degli esercizi

  28 Ulrico Hoepli Editore S.p.A.

  spacerze w parku caa rodzina ma apetyt na obiad. 6. Czy lubisz chodzi zim w wenianym swetrze? 7. Po koncercie dyrygent rozmawia z orkiestr o interpretacji symfonii. 8. Nasz go jest zmczony po podry. 9. Na awce siedzi jaka pani i rozmawia przez komrk o weekendzie. 10. List od mojego przyjaciela jest jeszcze w kopercie.

  Esercizio 3Declinare al singolare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 1. W tej maej filiance jest pyszna kawa. 2. Ludzie mwi, e dobra kawa jest te w Afryce. Moli-we... 3. Na wycieczce w Egipcie widziaam piramidy. 4. W Kairze tanio kupiam pikn torebk na bazarze. 5. Niestety, w moim hotelu nie dziaaa klimatyzacja i byo gorco. 6. Po ataku komarw mam do dzi czerwone lady na skrze. 7. Na szczcie na niebie byo soce, a na Nilu tylko mae fale. 8. Na play marzyam tylko o szklance zimnej wody. 9. Po powrocie opowiadaam o klimacie i kulturze Egiptu. 10. W aparacie fotograficznym mam jeszcze zdjcia z tego kraju.

  Esercizio 4Declinare al singolare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.1. Czasem w restauracji ludzie zamawiaj nieznane dania. 2. Caa rodzina spacerowaa w niedziel w zielonym parku. 3. Babcia siedziaa na awce w cieniu pod drzewem. 4. Dzieci w wygodnym ubraniu biegay po trawie. 5. Ojciec czyta gazet, szczeglnie zainteresowa go artyku o nowym rzdzie. 6. Mama rozmawiaa z cioci o interesujcej wystawie malarstwa. 7. Po udanym spacerze caa rodzina jada lody w lodziarni. 8. Codziennie rano sekretarka pracuje w biurze przy komputerze. 9. Ona pisze na klawiaturze w programie biurowym. 10. Na biurku naszej sekretarki wszystko jest w porzdku. 11. Kady list jest w kopercie, a dokument w pliku i w teczce. 12. Sekretarka wie o ka-dym subowym spotkaniu szefa z partnerami. 13. Zwykle przypomina szefowi o terminie spotkania dzie wczeniej. 14. Po pracy sekretarka zamyka biuro i wraca do domu przy parku. 15. Ciesz si, e w nowym samochodzie mam klimatyzacj. 16. Nawet przy wysokiej temperaturze mog spokojnie nim jecha. 17. Kiedy na ulicy jest korek, wczam klim i sucham muzyki w radiu. 18. Siedz wygodnie w fotelu, rce trzymam na kierownicy. 19. Myl o pracy, albo o jzyku polskim, albo o niebieskich migdaach. 20. Czsto te rozmawiam przez telefon o yciu i sporcie z koleg.

  Esercizio 5Sostituire i sostantivi della prima frase col pronome personale al locativo.1. To jest hotel, mieszka w nim latem znany piosenkarz. 2. To jest gazeta, czytam w niej wanie pro-gnoz pogody na jutro. 3. To s dzieci, matka sprzta po nich na tarasie. 4. To jest basen, Dagmara odpoczywa w nim po pracy. 5. To jest turysta i turystka. Na campingu zosta po nich lad na trawie. 6. To jest Kasia a to jej koleanki. Kasia nie wszystko przy nich mwi. 7. Pojutrze jest egzamin, myl o nim cay czas. 8. Mieszkanie waszej rodziny jest mae, jak mieszcz si w nim wasze rzeczy? 9. Na korytarzu rozmawiaj kardiolog i anestezjolog, przy nich stoi matka pacjentki. 10. W ksigarni trwa promocja ciekawej ksiki. Syszaem o niej w radiu.

  Esercizio 6Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.Vedi testo a p. 93.

 • Soluzioni degli esercizi

  Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 29

  Esercizio 7Scrivere i verbi nella forma impersonale con si, come nellesempio.Jak kupuje si kaw w automacie? To proste! Wrzuca si (1) monet i wybiera si (2) typ kawy. Potem przyciska si (3) guzik z odpowiednim nazw lub obrazkiem. Czeka si (4) chwil i bierze si (5) kubek z kaw!

  Esercizio 8 Scrivere i verbi nella forma impersonale con si, come nellesempio. 1. Kupuje si kapust, cebul, marchewk, miso (moe by kurczak) i pomidory. 2. Warzywa myje si i kroi, a potem smay si. 3. Miso myje si, kroi si na mae kawaki i smay (si). 4. Wszystkie skadniki wrzuca si do duego garnka i gotuje si pod przykryciem. 5. Po godzinie dodaje si pomi-dory (z puszki albo wiee). 6. Potraw od czasu do czasu miesza si. 7. Na koniec jeszcze soli si i pieprzy i bigos gotowy. Smacznego!

  Esercizio 9Declinare al plurale i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.1. Przepraszam, szukam zimowych kurtek. 2. Konrad boi si powanych egzaminw. 3. Czy czsto uywasz polskich sownikw? 4. Sekretarka przez cay dzie uywa kolorowych dugopisw i czar-nych dyskietek. 5. Ju listopad, potrzebuj zimowych butw i ciepych rkawiczek. 6. A czego on si uczy? Czasownikw francuskich. 7. Potrzebujesz wieych jajek i duo czasu. 8. Przede wszystkim mikkich krzese. 9. Czego on si boi? Duych i maych pajkw. 10. Kogo potrzebujesz do pomo-cy? Dobrych inynierw i kierowcw.

  Esercizio 10A cosa si associano i seguenti luoghi? Inseriscili nella colonna corrispondente. Kawiarnia: je, pi, rozmawia, spotyka si, zamawiaPark: biega, odpoczywa, opala si, siedzie, spacerowaazienka: czesa si, goli si, kpa si, my, pra

  Unit 17

  Esercizio 1Usando la tabella e le parole riportate, creare le frasi come nellesempio.Risposta libera.

  Esercizio 2Lavoriamo con i nomi degli alberi e dei mesi Scrivere i nomi degli alberi al nominativo plurale.a. 1. brzoza, brzozy 2. db, dby 3. grusza, grusze 4. jabo, jabonie 5. jarzbina, jarzbiny 6. kasz-

 • Soluzioni degli esercizi

  30 Ulrico Hoepli Editore S.p.A.

  tanowiec, kasztanowce 7. klon, klony 8. leszczyna, leszczyny 9. lipa, lipy 10. modrzew, modrzewie 11. olcha, olchy 12. sosna, sosny 13. wierk, wierki 14. topola, topole 15. wierzba, wierzby Scrivere i nomi dei mesi nella forma appropriata.b. 1. Aleje topolowe czsto znajdoway si w parkach paacowych, daway cie w czasie upaw w lipcu i w sierpniu. 2. Kiedy w maju kwitn jabonie, cae sady s biae i obiecuj duo owocw. 3. Jesieni, w padzierniku, dzieci chtnie bawi si kasztanami, brzowymi owocami kasztanowca. 4. W czerwcu i w lipcu zapach kwiatw lipy jest bardzo silny, wszyscy mylimy wtedy o miodzie. 5. Tra-dycyjn ozdob polskich domw w grudniu jest wierkowe drzewko z lampkami, bombkami, acucha-mi. 6. Czerwone owoce jarzbiny wietnie wygldaj w jesiennych bukietach, ju we wrzeniu. 7. W padzierniku koczy si zbir orzechw laskowych, leszczyny w sadach i w lasach oddaj wszystkie owoce. 8. Modrzew to wyjtkowe drzewo iglaste, ktre w padzierniku i w listopadzie gubi igy, jak drzewa liciaste. 9. Wysokie brzozy ju w kwietniu maj mae, zielone listki, ktre wida dobrze w czasie spacerw w lesie. 10. Niektre odmiany gruszy owocuj wczenie, ju w lipcu mona je pierwsze gruszki.

  Esercizio 3Scrivere i nomi dei mesi nellordine giusto.stycze luty marzec kwiecie maj czerwiec lipiec sierpie wrzesie padziernik li-stopad grudzie

  Esercizio 4Scrivere i nomi dei mesi al locativo.1. W marcu powoli koczy si zima i zaczyna si wiosna. 2. Ludzie czytaj horoskopy i robi rne plany w styczniu. 3. W grudniu wity Mikoaj (i my te) zajmuje si prezentami. 4. Rok akademicki zaczyna si w padzierniku i wracamy na uniwersytet. 5. Polska obchodzi Dzie Niepodlegoci w listopadzie. 6. Mam egzamin z gramatyki w czerwcu; a ty kiedy masz egzamin? 7. Mateusz by nad morzem w sierpniu i byo bardzo ciepo. 8. W lutym jest mniej dni ni w innych miesicach, to jest krtki miesic. 9. Wielkanoc prawie zawsze jest w kwietniu. 10. We wrzeniu kwitn ostatnie re (w ogrodach w Polsce).

  Esercizio 5Usare la negazione come nellesempio. 1. Ta nowa piosenka nie jest bardzo adna. 2. Przy przystanku nie ma kiosku z gazetami i biletami. 3. Na balkonie u ssiadw nie ma tego balonu. 4. Kiwi nie jest tym, importowanym owo-cem. 5. W gazecie nie ma ciekawego artykuu o Adamie Mayszu. 6. W oknie na pitym pitrze nie ma biaej firanki. 7. Na rodku stolika nie ma cukru. 8. To nie jest bilet lotniczy do Ottawy. 9. Ten nowy film ze znanym aktorem nie jest wietny. 10. Pan Andrzej Wzorek nie jest bogatym inynierem.

  Esercizio 6Usare la negazione come nellesempio.1. Przed telewizorem nie ma mikkiego fotela. 2. Na tej fotografii chyba nie ma wujka Stefana. 3. Dywan

 • Soluzioni degli esercizi

  Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 31

  w duym pokoju nie jest strasznie brudny. 4. Mleko nie jest bardzo zdrowe i smaczne. 5. W lodwce nie ma wieego mleka. 6. Z biletami do filharmonii nie ma nigdy problemu. 7. Ten tort nie jest naprawd domowej roboty. 8. To nie jest pocig pospieszny do Florencji. 9. Dzi wieczorem w telewizji nie ma dobrego filmu. 10. Sandomierz nie jest celem naszej podry.

  Esercizio 7Declinare le parole tra parentesi e dare risposte negative alle domande.1. Czy w szafie jest hipopotam? Nie, w szafie nie ma hipopotama. 2. Czy w azience jest telewizor? Nie, w azience nie ma telewizora. 3. Czy na stole s buty? Nie, na stole nie ma butw. 4. Czy na cianie jest krzeso? Nie, na cianie nie ma krzesa. 5. Czy w szpitalu jest dyskoteka? Nie, w szpitalu nie ma dyskoteki. 6. Czy na uniwersytecie s bilety? Nie, na uniwersytecie nie ma biletw. 7. Czy przy drzwiach jest wanna? Nie, przy drzwiach nie ma wanny. 8. Czy w Polsce s piramidy? Nie, w Polsce nie ma piramid. 9. Czy na Ksiycu s jabka? Nie, na Ksiycu nie ma jabek. 10. Czy na balkonie s samochody? Nie, na balkonie nie ma samochodw.

  Esercizio 8Declinare le parole tra parentesi e dare risposte negative alle domande.1. Czy na wakacjach s lekcje? Nie, na wakacjach nie ma lekcji. 2. Czy na biurku s filianki? Nie, na biurku nie ma filianek. 3. Czy w Lublinie jest parlament? Nie, w Lublinie nie ma parlamentu. 4. Czy w lodwce s szaliki? Nie, w lodwce nie ma szalikw. 5. Czy w banku s ksiki? Nie, w banku nie ma ksiek. 6. Czy na parkingu jest policjant? Nie, na parkingu nie ma policjanta. 7. Czy w rowerze jest benzyna? Nie, w rowerze nie ma benzyny. 8. Czy w saatce jest maso? Nie, w saatce nie ma masa. 9. Czy na zdjciu jest krowa? Nie, na zdjciu nie ma krowy. 10. Czy na czekoladzie jest cena? Nie, na czekoladzie nie ma ceny.

  Esercizio 9Creare le frasi sulla base delle parole riportate come nellesempio.1. Ostatnio w radiu duo si mwi/mwi o olimpiadzie zimowej. 2. Zmczona studentka mao uwaaa na wykadzie z historii. 3. czasie spotka z koleankami Beata zwykle mao mwi. 4. Przed zawodami Maciek duo trenowa z kolegami. 5. Na pocztku kariery kady mody adwokat duo pracuje. 6. May synek mojego brata mao pi w nocy. 7. Prawdziwy turysta duo jedzi po wiecie. 8. Przez brudne okulary Zosia mao widziaa. 9. Telewizory plazmowe we wszystkich sklepach kosztuj duo. 10. W grupach zaawansowanych nauczyciel mao pisze na tablicy.

  Esercizio 10Creare la forma del genitivo, completare le frasi iniziate.1. pasaer z biletem/pasaer bez biletu, W autobusie jedzie pasaer bez biletu. 2. pokj z azienk/pokj bez azienki, Chciabym wynaj pokj z azienk. 3. saatka z jajkiem/saatka bez jajka, Kelner niesie na tacy saatk z jajkiem. 4. sok z lodem/sok bez lodu, Chtnie pijemy sok z lodem. 5. pizza z serem/pizza bez sera, W pizzerii zamawiam pizz z serem. 6. samochd z baganikiem/samochd bez baganika, Kolega jedzie samochodem z baganikiem. 7. transakcja z faktur/transakcja bez faktury, Dyrektor nie akceptuje transakcja bez faktury. 8. pracownik z prawem jazdy/pracownik bez prawa

 • Soluzioni degli esercizi

  32 Ulrico Hoepli Editore S.p.A.

  jazdy, Firma potrzebuje pracownika z prawem jazdy. 9. magnetofon z radiem/magnetofon bez radia, Sprzedawczyni mwi o magnetofonie z radiem. 10. spacer z psem/spacer bez psa, Wieczorem id na spacer z psem.

  Esercizio 11Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.1. w Polsce/w Krakowie/w + Zamociu 2. o polityce/o + randce/o + jeu 3. na grze/na piewie/na udawaniu 4. o komputerze/o rowerze/o podry 5. przy domu/na parkingu/w garau 6. na ulicy/w dyskotece/w tunelu 7. w szafie/w sejfie/na koncie 8. o premierze/o pisarce/o misjonarzu 9. na gi-tarze/na flecie/na wiolonczeli 10. o babci/o dziadku/o siostrze

  Esercizio 12Completare il testo con i pronomi personali nella forma appropriata.Na placyku stoj pomniki, a wrd nich take pomnik Henryka Sienkiewicza. Grupa turystw z Pol-ski stoi przed nim (1) i sucha przewodniczki. Czasem wydaje si, e dobrze znamy Sienkiewicza, e wszystko o nim (2) wiemy, ale kolejna opowie przewodniczki moe go (3) przybliy. Dlatego caa wycieczka sucha uwanie przewodniczki, patrzy na ni (4), pyta (5) co chwil o co. Na koniec wszy-scy robi zdjcia z pomnikiem; kto ustawi si za nim (6), kto obok niego (7) i patrzy z umiechem na Sienkiewicza. A jedna dziewczyna obja go (8) za szyj i przytulia si do niego (9). Jednak Sienkie-wicz nie przytuli si do niej (10).

  Esercizio 13Inserire nelle frasi la forma appropriata dei verbi zna, umie, wiedzie.1. Myl, e znasz mojego brata. 2. Zawsze wiem wszystko o meczach tenisowych w naszym miecie. 3. Moja mama ju umie surfowa po internecie. 4. Przepraszam, czy pani wie, gdzie jest najbliszy przy-stanek? 5. Czsto spacerujemy po Starym Miecie i znamy je ju jak wasn kiesze. 6. Janek jeszcze nie umie szybko pisa na komputerze. 7. Czy wiesz, ktra jest godzina? 8. Moja babcia umie fantastycznie opowiada o caej rodzinie. 9. Kto wie, w ktrym pokoju mieszka Robert? 10. Niestety, ludzie nie znaj jeszcze ortografii. 11. Na parterze mieszka nowy ssiad i nikt nie zna go jeszcze. 12. Mama dobrze wie, czego suchaj jej dzieci. 13. Czy umiesz piewa po polsku? 14. Skd pani wie, jak nazywa si ten arty-sta? 15. Czy pastwo umiej korzysta z tego automatu do kawy? 16. Dlaczego nie wiesz, ile kosztuj kasety w sklepie muzycznym?! 17. Mirek zna na pami numery telefonw do wszystkich przyjaci. 18. Wszyscy si miej, bo nie umiem jedzi na rowerze. 19. Nic nie rozumiem i nie wiem, o czym jest ta nowa piosenka. 20. Teraz wiemy, kiedy uywa zna, kiedy umie a kiedy wiedzie.

  Esercizio 14Coniugare al passato i verbi tra parentesi.1. Wczoraj wieczorem pada may deszcz. 2. Woda deszczowa bya na drzewach i ulicach. 3. Caa rodzina siedziaa wieczorem w ciepym domu. 4. I pia gorc herbat z cytryn. 5. O 21.00 za-dzwoni telefon do ojca. 6. To ssiad i ssiadka chcieli zapyta o nowy parking. 7. Ale ojciec nic nie wiedzia o tym. 8. Potem mama czytaa wczorajsz gazet z programem TV. 9. A dzieci bawiy si lalkami w pokoju. 10. A ja rysowaem/rysowaam co na niebieskim papierze.

 • Soluzioni degli esercizi

  Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 33

  Esercizio 15Scegliere un verbo tra quelli sotto elencati e inserirlo nelle frasi al passato.W pitek wieczorem Agata zdecydowaa si pojecha do centrum handlowego po prezent dla przyja-ciki i nowe filianki. W telewizji widziaa (1) informacj, e jest promocja na filianki. Agata ogldaa (2) rne typy filianek i w kocu zdecydowaa si (3) na rowe filianki w biae kwiatki. Kiedy staa (4) w kolejce do kasy, zobaczya (5) Marka, koleg z liceum. pomachaa (6) rk do niego i Marek na szczcie zorientowa si (7), e to Agata. Agata zapacia (8) za filianki, a Marek za swoje zakupy, i potem Agata i Marek pili (9) w barze kaw i rozmawiali (10) o szkole i o rnych sprawach.

  Esercizio 16Scegliere un verbo tra quelli sotto elencati e inserirlo nelle frasi al passato. Marta, studentka socjologii, pracowaa ostatnio nad referatem na temat emigracji. Do tego referatu potrzebo-waa (1) rnych informacji z encyklopedii, z gazet, ze sownikw i z innych rde. Dlatego ostatnio Marta spdzaa (2) duo czasu w bibliotece, bo tam znajdowaa (3) te wszystkie materiay. Niektre ksiki stoj na pkach w czytelni, ale o niektre podrczniki musiaa (4) prosi bibliotekark, a potem czekaa (5) na nie. Zwykle w takiej sytuacji wychodzia (6) do baru na kaw, bo Marta nie lubi czeka. Czasem jednak zo-stawaa (7) w czytelni i czytaa (8) notatki, korzystaa (9) z encyklopedii albo sprawdzaa (10) plan referatu. Wczoraj na popoudniowych zajciach Marta opowiedziaa, czego si nauczya i oddaa profesorowi referat.

  Esercizio 17Completare il dialogo usando i pronomi interrogativi sotto elencati.1. Ile zapacia za ksik? 2. Z kim rozmawia dyrektor? 3. Gdzie znajduje si bank? 4. Czego nie moe je alergik? 5. Czy wczoraj bya adna pogoda? 6. O czym jest ten film? 7. Co robilicie w sobot? 8. Dla kogo jest ta kawa? 9. Kiedy piszemy test? 10. Jak mwi nauczycielka?

  Esercizio 18Inserire nella frasi le congiunzioni i oppure a. 1. i 2. a 3. a 4. a 5. i, i 6. a 7. i 8. a 9. a 10. i

  Unit 18

  Esercizio 1Declinare i sostantivi tra parentesi.1. synowi, dziecku, crkom 2. mamie, koleance, dziewczynom 3. mowi, onie, rodzicom 4. rodzinie, szefowi, gociom 5. sekretarce, bratu, uczniom 6. sprzedawcy, kasjerowi, pracownikom 7. koledze, przyjacielowi, kuzynom 8. kobiecie, panu, ludziom 9. wujkowi, crce, dzieciom 10. bab-ci, dziadkowi, rodzicom

  Esercizio 2Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 1. W czwartek premier wrczy nominacje nowym ministrom. 2. Asia tydzie po balu maskowym zwrcia najlepszej przyjacice etol poyczon na t okazj. 3. Opiekunka zabraa maemu dziecku

 • Soluzioni degli esercizi

  34 Ulrico Hoepli Editore S.p.A.

  n, bo to nie jest zabawka dla dzieci. 4. Wdowa po poecie ofiarowaa bibliotece uniwersyteckiej ca jego korespondencj. 5. Po spektaklu publiczno daa wietnym aktorom bukiety kwiatw. 6. Nie-stety czsto na dworcach zodzieje kradn roztargnionym turystom bagae. 7. Latem rybak sprzedawa wakacyjnym gociom wiee ryby prosto z jeziora. 8. Znany biznesmen podarowa liceum ekono-micznemu komputery do pracowni. 9. Policjant zapisa nazwisko i odda dokumenty zdenerwowane-mu kierowcy. 10. Asystentka podaa dyrektorowi finansowemu dokumenty do podpisu.

  Esercizio 3Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.1. Dziki cikiej pracy, systematycznoci. 2. Przeciwko korupcji w sporcie. 3. Przeciwko ministro-wi, nowemu dyrektorowi. 4. Dziki internetowi. 5. Przeciwko dyskryminacji, godowi, narkomanii. 6. Przeciwko wojnie, bezrobociu. 7. Dziki trenerowi, dietetykowi. 8. Dziki spadkowi, nagrodzie. 9. Przeciwk