of 134 /134
Anneli Areng Meelika Maila MATEMAATIKA 2. KLASS + = < > II OSA

MATEMAATIKA · 2020. 8. 24. · Õppematerjali „Matemaatika 2. klassile“ koostamisel on arvestatud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe 2. klassi matemaatika

 • Upload
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MATEMAATIKA · 2020. 8. 24. · Õppematerjali „Matemaatika 2. klassile“ koostamisel on...

 • Anneli Areng Meelika Maila

  MATEMAATIKA2. KlAss

  +–=

  <

  >

  II osa

 • MATEMAATIKA

  2. KlAss

  II OsA

  2020

  Anneli Areng Meelika Maila

 • Retsensenseerisid Eda Sempelson, Kaja MädamürkToimetanud Kristi KingoIllustreerinud Piret TagelKujundanud ja küljendanud Irina Gron, Alar KitsikDigiteerinud Alar Kitsik

  CC-BY-SA 3,0

  Atlex OÜKivi 2351009 TartuTel 734 9099Faks 734 [email protected]

  Õppevara väljaandmist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium programmi „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

  Väljaandja SA Innove, Haridus- ja Noorteamet.

  2. klassi matemaatika II osa2. klassi matemaatika (I-III osa) digiõpiku ning selle juurde kuuluvate prinditavate töölehtede autorid on Anneli Areng ja Meelika Maila.

  Digiõpiku haridustehnoloog on Mari Tõnisson.

  Digiõpiku juurde kuulub õpetaja metoodiline juhend. Metoodilise juhendi autor on Meelika Maila.

  Õppematerjali „Matemaatika 2. klassile“ koostamisel on arvestatud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe 2. klassi matemaatika ainekavas esitatud nõudeid. Õppematerjal sobib kasutamiseks ka põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel, individuaalse õppekava (IÕK) alusel õppijate ning muukeelsete õpilaste õpetamisel.

 • 3

  AASTA

  1. Vaata pilti. Vasta küsimustele.

  Mitu kuud on aastas? ……………………........……..................

  Mis kuu on praegu? ………………………........….....................

  Mis kuu tuleb varsti? ………………………...........….................

  Mis kuus algas kooli-aasta? …………….............……..............

  Mis kuus on sinu sünni-päev? ………...........………….............

  Mis kuus on jõulud? ………………….........................................

  Nimeta järje-korras kõik kuud.

 • 4

  2. Loe. Nimeta ja kirjuta puuduv kuu. Mitmes kuu? Kirjuta sobiv järg-arv.

  3. Täida lüngad.

  12. detsember 1. jaanuar

  märts 4.

  6. august

  november

  1.

  Aastas on ......... (4, 8, 12) kuud.

  Aastas on ......... (12, 6, 4) aasta-aega.

  Need on S U ― ―, S Ü ― ― ―, T A ― ― ja K E ― ― D.

  Aasta jaotub aasta-aegadeks ..................................................

  muutumise järgi.(kella-aja, looduse)

 • 5

  4. Mis aasta-aeg on pildil? Värvi õige aasta-aja nimetus.

  5. Kirjuta järje-korras puuduvad aasta-aegade nimetused.

  sügis

  talv

  kevad

  suvi

  talv

  suvi

  sügis

  kevad

  kevad

  sügis

  suvi

  talv

  suvi

  kevad

  talv

  sügis

  talv kevad sügis

  kevad sügis

  suvi talv

  sügis talv

 • 6

  7. Mis aasta-aeg on pildil? Kirjuta. Ühenda.

  september jaanuar august

  märts juuni mai

  juuli oktoober veebruar

  detsember aprill november

  jaanuar

  veebruar

  märts

  aprill

  mai

  juuni

  juuli

  august

  september

  oktoober

  november

  detsember

  6. Värvi kuude nimetused: SÜGIS – pruun, TALV – sinine, KEVAD – roheline, SUVI – kollane.

 • 7

  8. Kirjuta kuude nimetused ja sobiv järg-arv. (Mitmes?)

  MITMES KUU?

  A U S

  A A A

  I

  S E P B R

  J

  V E B R

  O K O E

  Ä S

  D T S M B

  P R L

  U U

  N V E B

  TAUSGU

  NUJAARA

  AMI

  PESRTEMEB

  UJULI

  EBRUVEAR

  OBEKTOOR

  TSÄRM

  DEBERTSEM

  LILARP

  JUNIU

  VEMNOBER

  1.

 • 8

  KELL9. Ühenda pilt ja sõna.

  käe-kell

  laua-kell

  seina-kell

  nuti-kell

  tasku-kell

  Need on elektron-kellad.

  12:00 11:00

 • 9

  10. Leia pildil kellad.

  11. Leia sobiv sõna. Ühenda joonega.

  Seina peal on … kaela-kell

  Riiuli peal on … seina-kell

  Vana-isal on … nuti-kell

  Lapsel on … tasku-kell

  Emal on … äratus-kell

  Kell näitab AEGA.

 • 10

  12. Ühenda joonega.

  13. Leia kell, kus numbrid on õiges järje-korras. Märgi X .

  Kirjuta üle numbri-laual olevad numbrid (1–12). Loe.

  numbri-laud

  väike osuti

  suur osuti

 • 11

  14. Loe. Värvi.

  Värvi väike osuti kollaseks.

  Väike osuti näitab tunde.

  Loe: kell on 3 (KOLM).

  15. Kell on 3. Märgi X .

 • 12

  16. Ühenda kellad, mis näitavad sama aega.

  17. Mis kell on? Kirjuta numbriga.

  kell on ........... kell on ........... kell on ...........

  kell on ........... kell on ........... kell on ...........

 • 13

  kell on 8 kell on 6 kell on 11

  kell on 12 kell on 7 kell on 2

  18. Joonista suur osuti.

  19. Joonista väike osuti.

  kell on 6 kell on 1 kell on 3

  kell on 9 kell on 10 kell on 4

 • 14

  20. Joonista suur ja väike osuti.

  kell on 9 kell on 4 kell on 1

  kell on 12 kell on 7 kell on 3

  kell on 11 kell on 6 kell on 8

  kell on 5 kell on 10 kell on 2

 • 15

  21. Ühenda kellad ajaga.

  kell on 2

  kell on 7

  kell on 11

  kell on 5

  kell on 3

  kell on 12

  kell on 8

  kell on 4

  kell on 10

  kell on 9

 • 16

  22. Vaata pilti. Kirjuta lünka MINUTEID või TUNDE.

  23. Ühenda sama aega näitavad kellad.

  05:00

  Näitab ............................ Näitab ............................

  03:00 11:00 05:00 09:00

 • 17

  24. Mis kell on? Kirjuta kella numbri-lauale number. Joonista osutid.

  25. Märgi kellale aeg.

  Kell on viis

  Kell on seitse

  :

  :

  07:00

  Kell on .......

  04:00

  Kell on .......

  08:00

  Kell on .......

  12:00

  Kell on .......

  10:00

  Kell on .......

  02:00

  Kell on .......

 • 18

  26. Täida tabel.

  Tädi saabub

  kell kümme.

  Pidu algab

  kell ........... .

  Läheme õue

  kell ........... .

  Saame kokku

  kell üheksa.

  Lõuna-söök

  on kell 12.

  ... : ...

  06:00

  ... : ...

  ... : ...

  ... : ...

 • 19

  28. Vaata näidet. Täida lüngad.

  KOLMTEIST

  27. Vaata pilti. Räägi.

  K K

  K

  Ü Ü

  Ü

  ja

  ja ja

  ja

  1 kümneline

  ___ kümneline ___ kümneline

  ___ kümneline3 ühelist

  ___ ühelist ___ ühelist

  ___ ühelist

  5

  5

  EURO

  5

  55

  10 EURO

  10 €

  10

  10

  10

  20

  20

  EURO

  20

  20

  20

  K Ü

 • 20

  29. Loenda. Värvi puu-lehed, mida on 13.

  30. Jätka rida.

  Pildil on kolm-teist ………………………… -lehte. (kastani, vahtra)

  31. Leia ja piira arv kolm-teist joonega.

  13 31

  13

  131 3 13

  13

 • 21

  32. Mis puu vilju lapsed korjasid? Liigu ( I, – ) mööda numbrit kolm-teist.

  33. Loenda. Ühenda. Kirjuta.

  3 1 3 13 1 1 13 113 13 13 1 1 11 31 331 11 13 13 1 11 13 131 1 11 13 1 13 13 11 13 13 13 3 13 11 131 13 1 11 13 13 31 131 13 13 13 13 31 13 131 1 11 1 3 1 1 13

 • 22

  ARVURIDA 1–13

  34. Loe arvu-rida.

  35. Kirjuta antud arvule järgnev arv.

  36. Kirjuta antud arvule eelnev arv.

  37. Kirjuta antud arvule eelnev ja järgnev arv.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  11 12 13

  1 0 9 1 2 4

  1 2 7 1 3 9

  4 12 10

 • 23

  38. Ühenda joonega arvu-rida.

  39. Kirjuta puuduvad arvud.

  40. Kirjuta peidetud arvud. Loe saadud arvu-rida.

  10 11

  5 9 10

  13 11

  5

  67

  910

  13

  12118

 • 24

  41. Liigu ( I, – ). Leia arvu-rida 1–13. Värvi. Mis puu lehti korjas Kristel?

  Kristel korjas …………………………….. lehti. (kastani, vahtra, tamme)

  42. Kirjuta puuduvad arvud.

  1 2 8 4 12 13

  2 3 3 4 8 12 13

  1 5 6 5 10 11 13

  10 8 7 8 9 13

  8

  11

 • 25

  ARVU 13 KÜMNENDKOOSTIS43. Vasta küsimustele. Täida lüngad.

  Mis puu on pildil? ...........................

  Mitu puu-lehte on pildil? .................

  Mitu puu-lehte on puu all

  maas? ............................................

  Mitu lehte on puul? .........................

  44. Loenda. Täida lüngad.

  13 on ...... ja ...... .

  10 ja ...... on 13.

  on ....... kümneline ja ....... ühelist.

  on ....... ühelist ja ....... kümneline.

 • 26

  K Ü

  K Ü K Ü

  45. Kirjuta pildi järgi arvud.

  46. Loenda. Eralda võimalusel 10. Kirjuta.

  K Ü

  K Ü K Ü

  K Ü

  K Ü

  ...............................-teist

  ......................................

  K Ü

  K Ü K Ü

  K Ü

  K Ü K Ü

 • 27

  47. Värvi vajalik arv.

  48. Kirjuta arvu asendajad. Räägi.

  K Ü

  K Ü

  K Ü

  K Ü

  K Ü

  K Ü

  K Ü

 • 28

  49. Mis arv on pildil? Mitu ühelist? Mitu kümnelist? Räägi. Kirjuta.

  50. Värvi nõutud arv. Räägi.

  K Ü K Ü K Ü K Ü

  K Ü K Ü K Ü K Ü

 • 29

  VÕRDLEMINE 13 PIIRES51. Loenda. Kirjuta.

  Puravikke on …………………………. , kui riisikaid. (rohkem, vähem)

  52. Võrdle. Piira õige sõna. Kirjuta.

  suurem suurem

  suurem suurem

  12 on 11 on

  10 on 11 on

  kui 13 kui 10

  kui 9 kui 13

  väiksem väiksem

  väiksem väiksem

 • 30

  53. Värvi puu-leht, millel olev arv on 10-st suurem.

  54. Loenda. Kirjuta arvud. Võrdle (>,

 • 31

  56. Loenda. Täida lüngad. Võrdle (>, ,

 • 32

  LIITMINE JA LAHUTAMINE 13 PIIRES58. Vaata pilti. Täida lüngad.

  59. Kirjuta neli ülesannet.

  +

  +

  =

  =

  =

  =

  ++

  ––

  ==

  ==

  K Ü

  K Ü

  K Ü

  K ÜK Ü

  K Ü

  K Ü K ÜK Ü

 • 33

  60. Mitu tamme-tõru on korvis? Arvuta.

  61. Mitu pähklit jäi alles? Arvuta.

  62. Lahenda ülesanne.

  + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

  – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1

  lehte

  Lahendus:

  Vastus: Laural oli vahtra-lehte.

  lehte = lehte.

  Tüdrukud korjasid värvilisi vahtra-lehti.

  Karolal oli 10 lehte.

  Laural kolm lehte rohkem.

  Mitu vahtra-lehte oli Laural?

 • 34

  63. Lahenda ülesanne.

  64. Arvuta. Ühenda.

  Kõige väiksema numbriga on .................... -seen.

  See seen on ………………………...................... . (magus, maitsev, mürgine)

  kastanit

  Lahendus:

  Vastus: Siretile jäi kastani-muna.

  kastanit = kastanit.

  Siretil oli 13 kastani-muna.

  Ta kinkis kõik kastanid Maarjale.

  Mitu kastani-muna jäi Siretile?

  1 0 + 3 =1 2 – 1 =1 3 – 1 0 =1 0 + 0 =1 3 – 1 =

  1011

  3

  13

  12

 • 35

  65. Arvuta.

  66. Arvuta. Täida lüngad.

  12 10 13

  10 + ....13 – ....11 + ....

  7 + ....12 – ....

  5 + ....11 – ....

  12 + ....10 + ....11 + ....

  3 + ....

  10

  8

  11

  5

  + 2

  13

  7

  10

  8

  – 3

  12

  9

  11

  6

  – 1 + 2

 • 36

  67. Mis number on vihikul? Arvuta. Kirjuta.

  68. Arvuta. Mis sõna on peidus?

  I E

  M K

  S L

  101 212 13 311 7 2

  T O

  1 0 + 2 =

  1 1 + 2 =

  5 + 4 =

  Rain

  Liis

  Triin

  1 3 – 3 =

  1 0 – 2 =

  1 3 – 2 =

  Urmet

  Ken

  Laura

  RainLiis

  Ken Laura

  Triin

  Urmet

 • 37

  69. Kirjuta ülesanne. Arvuta.

  70. Mis seeni käisid vanemad sügisel korjamas? Arvuta.

  + –= =

  + = – =

  + = – =

  1 2 3 10 11 12 13

  13 7 11 6

  ISA EMA

 • 38

  72. Vaata pilti. Täida lüngad.

  NELITEIST

  71. Vaata pilti. Räägi.

  K K

  K

  Ü Ü

  Ü

  ja

  ja ja

  ja

  1 kümneline

  ___ kümneline ___ kümneline

  ___ kümneline4 ühelist

  ___ ühelist ___ ühelist

  ___ ühelist

  5

  5

  EURO

  5

  55

  10 EURO

  10 €

  10

  10

  10

  20

  20

  EURO

  20

  20

  20

  K Ü

 • 39

  73. Jätka rida.

  74. Leia ja piira arv neli-teist joonega.

  75. Loenda. Värvi neli-teist jõulu-sokki.

  14 411414 1 4 11

  44 41 14

  Värvimata jäi jõulu-sokki.

  Mitu sokki on värvitud?

 • 40

  76. Värvi kindal arv neli-teist. Värvi teine kinnas sama-moodi.

  77. Piira hulgad. Loenda. Ühenda. Kirjuta.

  144 4

  1014 14

  144

  44114

  1014

  4114

 • 41

  ARVURIDA 1–1478. Loe arvu-rida.

  79. Kirjuta antud arvule järgnev arv.

  80. Kirjuta antud arvule eelnev arv.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  11 12 13 14

  1 1 3 1 0 1 3

  1 4 1 0 5 1 3

  81. Kirjuta antud arvule eelnev ja järgnev arv.

  82. Ühenda joonega arvu-rida.

  13 10

  8

  10

  9

  11

  13

  12

  14

 • 42

  83. Kirjuta peidetud arvud. Loe saadud arvu-rida.

  11 13 14 11

  84. Kirjuta puuduvad arvud.

  14 10 7

  85. Aita jõulu-mees saani. Täida lüngad.

  neli-teist kümme üks-teist

  üheksa kaks-teist kolm-teist

  Ü.....

 • 43

  ARVU 14 KÜMNENDKOOSTIS86. Värvi jõulu-puul 10 ehet punaseks. Kollaseid ehteid on neli. Vasta küsimustele. Täida lüngad.

  Mitu ehet on jõulu-puul? ………..............

  Mitu punast ehet on puul? ………...........

  Mitu kollast ehet on puul? ………...........

  14 on ...... ja ...... .

  10 ja ...... on 14.

 • 44

  K Ü

  K Ü K Ü

  87. Kirjuta pildi järgi arvud.

  88. Loenda. Eralda võimalusel 10. Kirjuta.

  K Ü

  K Ü

  -teist

  K Ü

  K Ü K Ü

  K Ü

  K Ü K Ü

  K Ü

  K Ü K Ü

 • 45

  89. Värvi vajalik arv.

  K Ü

  K Ü

  K Ü

  90. Kirjuta arvu asendajad. Räägi.

  K Ü

  K Ü

  K Ü

  K Ü

 • 46

  91. Mis arv on pildil? Mitu kümnelist? Mitu ühelist? Räägi. Kirjuta.

  92. Värvi nõutud arv. Räägi.

  K Ü K Ü K Ü K Ü

  K Ü K Ü K Ü K Ü

 • 47

  93. Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

  94. Leia ja värvi paarid.

  K Ü

  jaon

  K Ü

  jaon

  K Ü

  jaon

  K Ü

  jaon

  K Ü

  jaon

  K Ü

  jaon

  11 1 3 1 01 4 12 141 1 1013 1 2

  K Ü K Ü

  K Ü

  K Ü

  K Ü

 • 48

  VÕRDLEMINE 14 PIIRES 95. Loenda. Kirjuta.

  Jõulu-pärgi on ……………………….. , kui kingitusi. (rohkem, vähem)

  96. Värvi kott, milles on rohkem kingitusi.

 • 49

  97. Loenda. Kirjuta arvud. Võrdle (>,

 • 50

  99. Loenda. Täida lüngad. Võrdle (>,

 • 51

  100. Võrdle (, =).

  101. Kirjuta sobivad arvud.

  12 .... 148 .... 13

  13 .... 1112 .... 9

  14 .... 10

  7 .... 14

  14 .... 14

  >

  < =

  <

  >

  <

  <

  >

  >

  <

  =

  >

  >

  <

  <

  =

  >

  >

 • 52

  LIITMINE JA LAHUTAMINE 14 PIIRES102. Vaata pilti. Täida lüngad.

  103. Kirjuta neli ülesannet.

  +

  +

  =

  =

  =

  =

  ++

  ––

  ==

  ==

  K Ü

  K Ü

  K Ü

  K ÜK Ü

  K Ü

  K Ü K ÜK Ü

 • 53

  + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

  – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1

  104. Mitu kingitust on kotis? Arvuta.

  105. Mitu kommi jäi kandikule? Arvuta.

  106. Lahenda ülesanne.

  Lahendus:

  Vastus: Sandra küpsetas pipar-kooki.

  = pipar-kooki.

  Sandra küpsetas 13

  pipar-koogi-mehikest ja

  ühe pipar-koogist kuuse.

  Mitu pipar-kooki küpsetas Sandra?

 • 54

  107. Arvuta. Kirjuta puuduvad vastused.

  108. Arvuta. Täida lüngad.

  11

  10

  12

  8

  + 2

  10

  13

  9

  14

  – 2

  13

  8

  14

  10

  – 3 + 1

  10

  13

  6

  8

  12

  11

 • 55

  109. Arvuta. Leia laste vihikud. Kirjuta vihikule nimi.

  110. Arvuta. Mis sõna on peidus?

  111. Mitu lume-palli veeretasid lapsed? Arvuta.

  I S

  L E

  N T

  1012 911 10 614 14 9

  1 0 + 4 =

  1 2 + 1 =

  Uku

  Piia

  1 4 – 2 =

  1 3 – 3 =

  Ita

  Joel

  – 3 + 2– 6 + 1+ 10

 • 56

  112. Kirjuta ülesanne. Arvuta.

  113. Kirjuta puuduv arv.

  12 +

  10 +

  4 +

  13 +

  14 –

  11 –

  13 – 12 –

  1 2 4 10 11 13 14

 • 57

  114. Arvuta. Jaota jõulu-kaardid.

  115. Lahenda ülesanne.

  10 + 4

  14 – 10

  4 + 10

  14 – 4

  6 – 2

  12 + 2

  12 – 1

  11 + 3

  7 + 3Tühjaks jäi post-kast .

  Lahendus:

  Vastus: ........................................................................................

  = mängu-asja.

  Jõulu-vana kotis oli 10

  mängu-autot ja 4 nukku.

  Mitu mängu-asja oli kotis?

 • 58

  116. Arvuta. Jaota lastele kingitused.

  117. Mida soovis Markus Joosepile? Arvuta. Kirjuta.

  13 14 4 11

  12

  10

  Mia Orm

  413 1112 9 814 2 10

  E 11 – 1

  D 10 + 4

  Õ 10 – 1

  J 10 + 1

  U 12 – 10

  Ä 14 – 10

  I 11 + 1

  H 14 – 1

  L 10 – 2

 • 59

  SIRGJOON. SIRGLÕIK118. Vaata pilti. Täida lüngad.

  119. Millise liblika tiivad saad joonistada joon-laua abil? Vali. Joonista.

  120. Joonista läbi punkti veel 3 sirg-joont.

  See on ........................... -joon.

  Sirg-joone joonistan .................. -laua abil.

 • 60

  121. Ühenda oma-vahel 2 punkti.

  122. Märgi teine ots-punkt. Piira kõige lühem sirg-lõik.

  Saadud joon on SIRG-LÕIK.

  Sirg-lõigul on alati 2 OTS-PUNKTI.

  123. Täida lüngad.

  ALGUS-PUNKT

  LÕPP-PUNKT

  X

  ..............................-punkt (algus, lõpp)

  ..............................-punkt (algus, lõpp)

 • 61

  124. Leia ja märgi X sirg-lõigud. Vasta küsimustele.

  Miks ei sobi kolmas joon?

  Miks ei sobi teine ja viies joon?

  125. Piira sirg-lõigud joonega.

  1. 2.

  3.

  4.

  5.

  Kõige pikem Võrdse pikkusega

 • 62

  126. Joonista pikem sirg-lõik.

  127. Joonista lühem sirg-lõik.

  128. Ühenda sõna ja pilt.

  129. Joonista.

  1 kõver-joon

  2 sirg-joont

  3 sirg-lõiku

  SIRG-JOON

  KÕVER-JOON

  PUNKT

  SIRG-LÕIK

  X

 • 63

  SENTIMEETER130. Leia lünka sobivad sõnad. Ühenda.

  Joon-lauaga saan mõõta …

  Vaata pilti. Jäta meelde.

  Pikkuse mõõtmise mõõt-ühik on SENTI-MEETER.

  131. Vaata pilti. Nimeta lõigu pikkused joon-laual.

  132. Märgi 1 senti-meetri pikkused sirg-lõigud X .

  PIKKUST

  VÄRVI

  KÕRGUST

  SENTI-MEETER

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  1 senti-meeter 2 senti-meeterit 3 senti-meeterit

  Senti-meetri kirjutan lühemalt cm.

 • 64

  Vaata pilti. Jäta meelde.

  133. Millisel pildil on mõõdetud õigest? Märgi X .

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10cm

  Mõõtma hakkan alati 0 senti-meetrist.

  5 cm

 • 65

  134. Kirjuta eseme pikkus.

  cm

  cm

  cm

  cm

  cm

  cm

 • 66

  135. Kirjuta joon-lauale puuduvad arvud.

  136. Kirjuta sirg-lõigu pikkus.

  137. Vaata pilti. Kirjuta eseme pikkus.

  0 1 3 10

  0

  0

  cm

  cm

  cm

  cm

  cm

  cm

  cm

 • 67

  138. Mõõda sirg-lõigu pikkus. Kirjuta.

  cm cm

  cmcm cm

  cm

  cm cm

 • 68

  139. Mõõda sirg-lõigu pikkus. Kirjuta.

  Reasta sirg-lõigu mõõdud alates pikemast.

  140. Hinda silma-järgi esemete pikkus. Märgi X .

  cm cm cm cm cm

  cm

  cm cm

  cm

  cm

  1. 2.

  3.

  1 cm 2 cm 3 cm 5 cm 6 cm 7 cm

  7 cm 8 cm 9 cm

  Kontrolli joon-lauaga. Märgi õige ( Õ ), vale ( V ).

  1. 2. 3.

 • 69

  142. Vaata pilti. Täida lüngad.

  VIISTEIST

  141. Vaata pilti. Räägi.

  K K

  K

  Ü Ü

  Ü

  ja

  1 kümneline

  ___ kümneline ___ kümneline

  ___ kümneline5 ühelist

  ___ ühelist ___ ühelist

  ___ ühelist

  5

  5

  EURO

  5

  55

  10 EURO

  10 €

  10

  10

  10

  20

  20

  EURO

  20

  20

  20

  K Ü

  ja......... .........

  ja......... .........ja......... .........

 • 70

  143. Jätka rida.

  144. Leia ja piira arv viis-teist joonega.

  145. Loenda. Värvi 15 käbi.

  51 551511

  1312 15

  Värvimata jäi käbi.

  Mitu käbi on värvitud?

  15

  5

 • 71

  146. Mis arv on peidus? Kirjuta.

  147. Loenda. Kirjuta üle õige arv.

  4 6 7 8 9 11 12 13 14

 • 72

  ARVURIDA 1–15148. Loe arvu-rida.

  149. Kirjuta antud arvule järgnev arv.

  150. Kirjuta antud arvule eelnev arv.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  11 12 13 14 15

  1 0 1 4 1 1 1 3

  1 5 1 2 1 0 1 4

  151. Kirjuta antud arvule eelnev ja järgnev arv.

  152. Ühenda joonega arvu-rida.

  1014

  8

  109

  11 13

  12 14

  7 15

 • 73

  155. Kirjuta puuduvad arvud.

  811

  153. Kirjuta puuduvad arvud.

  154. Märgi Jussi kodu-tee (1–15). Loe saadud arvu-rida.

  3 4 5 41 2 7 6 11

  14 9 8 3 811 10 12 6 1512 13 14 15

  12 13 15 14 13

  7 10

  1411

 • 74

  ARVU 15 KÜMNENDKOOSTIS156. Vasta küsimustele. Täida lüngad.

  Mitu last on pildil? ………...........

  Mitu last kelgutab? ………...........

  Mitu last suusatab? ………...........

  15 on ...... ja ...... .

  10 ja ...... on 15.

 • 75

  157. Kirjuta pildi järgi arvud.

  158. Mis arv on pildil? Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

  K Ü K Ü K Ü K Ü K Ü

  K Ü

  K Ü K Ü

  K Ü

  K Ü K Ü

  K Ü

  K Ü K Ü

  K Ü

  K Ü K Ü

 • 76

  159. Värvi nõutud arv. Täida lüngad.

  160. Kirjuta arvu asendajad. Räägi.

  K Ü

  K Ü

  K Ü

  K Ü

  ..... K ..... Ü ..... K ..... Ü

  12 10

  ..... K ..... Ü ..... K ..... Ü

  8 15

  ..... K ..... Ü ..... K ..... Ü

  13 6

 • 77

  161. Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

  K Ü

  jaon

  K Ü

  jaon

  K Ü

  jaon

  K Ü

  jaon

  K Ü

  jaon

  K Ü

  jaon

  162. Nimeta ja kirjuta saadud arv.

  kümme viis-teist neli kaks-teist

  viis kolm-teist üks-teist neli-teist

  1 kümneline ja 3 ühelist 1 kümneline ja 1 üheline

  0 kümnelist ja 5 ühelist 1 kümneline ja 5 ühelist

  1 kümneline ja 4 ühelist 1 kümneline ja 2 ühelist

  1 kümneline ja 0 ühelist 0 kümnelist ja 4 ühelist

 • 78

  VÕRDLEMINE 15 PIIRES163. Loenda. Värvi suurem hulk.

  164. Värvi kinnas, kui arv on 10-st väiksem.

  8 712

  159

  13 2 105

  314

  11

  Järjesta värvimata kinnastel olevad arvud.

 • 79

  165. Loenda. Kirjuta. Võrdle (>, ,

 • 80

  Võrdle (>, ,

 • 81

  168. Võrdle (>,

  >

  >

  <

  <

  >

  =

  <

  =

  >

  >

  <

  <

  =

  >

  >

  128

  15

  101314

  61210

  15119

  117

  12

  111415

  10 >10 <

  14 <14 >15 5 15

  10

 • 82

  LIITMINE JA LAHUTAMINE 15 PIIRES171. Vaata pilti. Täida lüngad.

  172. Kirjuta neli ülesannet.

  ++

  ––

  ==

  ==

  K Ü

  K Ü

  K Ü

  K ÜK Ü

  K Ü

  K Ü K ÜK Ü

  – =

  + =

  – =

  + =

 • 83

  173. Mitu lõnga-kera on korvis? Arvuta.

  174. Täienda. Arvuta.

  175. Arvuta.

  + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

  10 + ___ = ___

  10 + ___ = ___ 10 + ___ = ___

  10 + ___ = ___

 • 84

  176. Leia puuduvad arvud.

  177. Lahenda ülesanne.

  11 + ___ = 15

  10 1 3 4

  12 + ___ = 15

  2 3 7 10

  13 + ___ = 15

  4 1 3 2

  14 + ___ = 15

  1 2 3 4

  Vastus: Bussis on ..................................................................... .

  Lahendus: =

  Bussis on reisijat.

  Peatuses tuleb kaks reisijat

  juurde.

  Mitu reisijat on nüüd bussis?

 • 85

  178. Leia puuduv liidetav.

  179. Mitu käbi jäi alles? Arvuta.

  180. Arvuta.

  +10 1 = 1110 = 1410 = 1310 = 1510 = 12

  +11 = 1411 = 1211 = 1511 = 13

  +12 = 1511 = 1313 = 1511 = 1414 = 15

  – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1

 • 86

  181. Leia puuduvad arvud.

  182. Lahenda ülesanne.

  15 – ___ = 11

  10 1 3 4

  15 – ___ = 14

  2 3 1 4

  15 – ___ = 10

  4 1 5 2

  15 – ___ = 5

  5 10 3 1

  Henri suusatas pargis 15 ringi.

  Kaarel suusatas viis ringi vähem.

  Mitu ringi suusatas Kaarel?

  Vastus: .......................... suusatas ........................................... .

  Lahendus: =

 • 87

  183. Leia puuduv vähendaja.

  184. Arvuta. Värvi vagunid, mis kuuluvad veduri juurde.

  185. Arvuta.

  – 3 + 1– 2 – 10+ 4

  –15 5 = 1012 = 1014 = 1011 = 10

  –13 = 1214 = 1115 = 12

  –14 = 1215 = 1313 = 1115 = 11

  10 + 3 14 – 1 15 + 0

  5 + 10 14 + 1 3 + 2

  13 + 2 15 – 0 10 + 5

  12 + 1

  5 + 5

  15

 • 88

  186. Arvuta. Mis puud on pildil?

  187. Arvuta. Täida lüngad.

  10

  12

  7

  11

  + 3

  13

  15

  10

  14

  – 2

  12

  8

  11

  13

  – 1 + 3

  D US K

  N M

  139 1112 5 1514 5 11

  A Ä

  11 10 1014 11 10 15

 • 89

  188. Arvuta. Paranda vead.

  189. Kirjuta ülesanne. Arvuta.

  2 3 5 10 13 14 15

  115 14 15 10

  15 – 1 10 + 5 14 – 4 5 + 10 15 – 10

 • 90

  191. Vaata pilti. Täida lüngad.

  KUUSTEIST

  190. Vaata pilti. Räägi.

  K K

  K

  Ü Ü

  Ü

  ja

  1 kümneline

  ___ kümneline ___ kümneline

  ___ kümneline6 ühelist

  ___ ühelist ___ ühelist

  ___ ühelist

  5

  5

  EURO

  5

  55

  10 EURO

  10 €

  10

  10

  10

  20

  20

  EURO

  20

  20

  20

  K Ü

  ja......... .........

  ja......... .........ja......... .........

 • 91

  192. Jätka rida.

  193. Leia ja piira arv kuus-teist joonega.

  194. Loenda. Värvi 16 tibu kollaseks.

  Värvimata jäi tibu.

  Mitu tibu on värvitud?

  26 661516

  1016 6115

  5

 • 92

  195. Mis arv on peidus? Kirjuta.

  196. Loenda. Kirjuta üle õige arv.

  5 7 8 9 11 12 13 14 15

 • 93

  ARVURIDA 1–16197. Loe arvu-rida.

  198. Kirjuta antud arvule järgnev arv.

  199. Kirjuta antud arvule eelnev arv.

  200. Kirjuta antud arvule eelnev ja järgnev arv.

  201. Ühenda joonega arvu-rida.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  11 12 13 14 15 16

  1 1 1 5 1 0 1 4

  1 6 1 1 1 3 1 5

  12 15 9

  10

  9 11

  13 14 15

  12 16

 • 94

  202. Kirjuta puuduvad arvud.

  203. Kirjuta puuduvad arvud. Loe arvu-rida.

  204. Leia lamba tee (1–16) talleni. Liigu ( I, – ).

  9

  11 12

  14

  15

  1110

  3 2 6 7 10 91 2 5 8 9 10

  1 3 12 3 4 13 12 112 4 4 13 15 14 16 156 5 15 4 9 15 11 1611 7 6 7 8 16

 • 95

  ARVU 16 KÜMNENDKOOSTIS205. Vasta küsimustele. Täida lüngad.

  Mitu lindu on pildil? ………...........

  Mitu hane on pildil? ……..........….

  Mitu kana on pildil? …..........…….

  16 on ...... ja ...... .

  10 ja ...... on 16.

 • 96

  206. Kirjuta pildi järgi arvud.

  207. Mis arv on pildil? Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

  K Ü K Ü K Ü K Ü K Ü

  K Ü

  K Ü K Ü

  K Ü

  K Ü K Ü

  K Ü

  K Ü K Ü

  K Ü

  K Ü K Ü

 • 97

  208. Värvi nõutud arv. Täida lüngad.

  209. Kirjuta arvu asendajad. Räägi.

  K Ü

  K Ü

  K Ü

  K Ü

  K Ü

  K Ü

  ...... K ...... Ü ...... K ...... Ü ...... K ...... Ü

  ...... K ...... Ü ...... K ...... Ü ...... K ...... Ü

  14 12 16

  11 15 13

 • 98

  210. Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

  211. Nimeta ja kirjuta saadud arvud.

  212. Piira joonega kuus-teist eurot.

  1 kümneline ja 5 ühelist 1 kümneline ja 2 ühelist

  0 kümnelist ja 4 ühelist 1 kümneline ja 6 ühelist

  1 kümneline ja 3 ühelist 1 kümneline ja 1 üheline

  5

  5

  EURO

  5

  55

  10 EURO

  10 €

  10

  10

  10

  20

  20

  EURO

  20

  20

  20

  5

  5

  EURO

  5

  55

  10 EURO

  10 €

  10

  10

  10

  20

  20

  EURO

  20

  20

  20

  Üle jäi .................... eurot. Üle jäi .................... eurot.

  K Ü

  jaon

  K Ü

  jaon

  K Ü

  jaon

  K Ü

  jaon

  K Ü

  jaon

  K Ü

  jaon

 • 99

  VÕRDLEMINE 16 PIIRES213. Loenda. Täida lüngad.

  214. Värvi põrsas, kui arv on 12-st suurem.

  Järjesta värvitud põrsastel olevad arvud.

  12 15 7 6

  13 11 8 16

  10 9 14

  …………………… on vähem kui …………………. . (lambaid, kitsi)

 • 100

  215. Loenda. Kirjuta arvud. Võrdle (>,

 • 101

  216. Võrdle (>, ,

 • 102

  218. Vali lünka sobiv arv.

  219. Kirjuta arvud õigesse lahtrisse.

  220. Kirjuta sobivad arvud.

  < =

  < >

  >

  <

  <

  >

  >

  <

  =

  >

  SUUREMAD KUI 10 VÄIKSEMAD KUI 10

  9 12 7 14 6 13 15 11 5 8

  10 >10 <

  15 <15 >16 6 16

  10

 • 103

  LIITMINE JA LAHUTAMINE 16 PIIRES221. Kirjuta vastus. Räägi.

  222. Kirjuta neli ülesannet.

  – =

  + =

  – =

  + =

  ++

  ––

  ==

  ==

  K Ü

  K Ü

  K Ü

  K ÜK Ü

  K Ü

  K Ü K ÜK Ü

 • 104

  223. Arvuta.

  224. Arvuta. Ühenda vastusega.

  225. Arvuta.

  + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

  3 + 2 =1 3 + 2 =

  5 + 1 =1 5 + 1 =

  2 + 4 =1 2 + 4 =

  3 + 3 =1 3 + 3 =

  10 + 1 10 + 5 10 + 6

  10 + 3 10 + 4

  10 + 2

 • 105

  226. Lahenda ülesanne. Kirjuta andmed, küsimus, lahendus ja vastus.

  Onu Joosep elab maal.

  Tal on 12 lammast ja 4 lehma.

  Mitu looma on onu Joosepil?

  Vastus: ........................................................................................

  Lahendus:

  Andmed:

  lambad

  lehmad

  Mitu ..............................................................................................

  Joonis:

  =lammast lehma looma.

  ?

 • 106

  227. Leia puuduv liidetav.

  228. Täringu-mäng (paaris-töö).

  Mängureeglid:1. Veeretage täringut vaheldumisi.2. Märgi saadud punktid (täringu punktid + 10) oma tabelisse.3. Paarilised kontrollivad teineteise arvutamise õigsust ja tabeli täitmist.4. Võidab see, kes saab tabeli kõik lahtrid esimesena täidetud.

  NIMI: ……………............... NIMI: ……………...............

  +10 5 = 1510 = 1210 = 16

  +11 = 1411 = 1611 = 15

  +12 = 1511 = 1412 = 16

  ARV KOKKU

  10 + 110 + 210 + 310 + 410 + 510 + 6

  ARV KOKKU

  10 + 110 + 210 + 310 + 410 + 510 + 6

 • 107

  229. Arvuta.

  230. Arvuta. Ühenda vastusega.

  231. Arvuta.

  5 – 2 =1 5 – 2 =

  6 – 4 =1 6 – 4 =

  6 – 3 =1 6 – 3 =

  4 – 2 =1 4 – 2 =

  16 – 1 16 – 5 16 – 4

  16 – 0 16 – 3

  16 – 2

  – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1

 • 108

  232. Lahenda ülesanne.

  Kanad munesid 16 muna.

  Ema küpsetas viiest munast koogi.

  Mitu muna jäi alles?

  Vastus: ........................................................................................

  Lahendus:

  Andmed:

  Mitu muna jäi alles?

  =muna muna muna.

 • 109

  233. Leia puuduv vähendaja.

  234. Täringu-mäng (paaris-töö).

  –13 3 = 1011 = 1016 = 10

  –16 = 1214 = 1115 = 13

  –14 = 1116 = 1415 = 11

  Mängureeglid:1. Veeretage täringut vaheldumisi.2. Märgi saadud punktid (16 – täringu punktid) oma tabelisse.3. Paarilised kontrollivad teineteise arvutamise õigsust ja tabeli täitmist.4. Võidab see, kes saab tabeli kõik lahtrid esimesena täidetud.

  NIMI: ……………............... NIMI: ……………...............

  ARV KOKKU

  16 – 116 – 216 – 316 – 416 – 516 – 6

  ARV KOKKU

  16 – 116 – 216 – 316 – 416 – 516 – 6

 • 110

  235. Arvuta.

  236. Kirjuta ülesanne. Arvuta.

  237. Arvuta.

  1 4 6 10 14 16

  12101311

  + 315131614

  – 3

 • 111

  238. Leia puuduvad arvud.

  239. Kirjuta puuduvad arvud.

  240. Arvuta.

  11

  13

  – 1 + 2

  14

  12

  + 2 – 1

  15 + ___ = 1610 1 3 4

  12 + ___ = 162 3 4 10

  15 – ___ = 134 1 3 2

  16 – ___ = 111 2 3 5

  10 + = 16

  13 – 10 =

  + 6 = 10

  15 – = 5

  6 + 10 =

  – 1 = 15

 • 112

  242. Vaata pilti. Täida lüngad.

  SEITSETEIST

  241. Vaata pilti. Räägi.

  K K

  K

  Ü Ü

  Ü

  ja

  1 kümneline

  ___ kümneline ___ kümneline

  ___ kümneline7 ühelist

  ___ ühelist ___ ühelist

  ___ ühelist

  5

  5

  EURO

  5

  55

  10 EURO

  10 €

  10

  10

  10

  20

  20

  EURO

  20

  20

  20

  K Ü

  ja......... .........

  ja......... .........ja......... .........

 • 113

  243. Jätka rida.

  244. Leia ja piira arv seitse-teist joonega.

  245. Värvi seitse-teist hiirt.

  Värvimata jäi hiirt.

  Mitu hiirt on värvitud?

  77 17157

  1117 7114

 • 114

  246. Mis arv on peidus? Kirjuta.

  247. Loenda. Kirjuta üle õige arv.

  6 8 9 11 12 13 14 15 16

 • 115

  ARVURIDA 1–17248. Loe arvu-rida.

  249. Kirjuta antud arvule järgnev arv.

  250. Kirjuta antud arvule eelnev arv.

  251. Kirjuta antud arvule eelnev ja järgnev arv.

  252. Ühenda joonega arvu-rida.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  11 12 13 14 15 16 17

  1 2 8 1 6 1 1

  1 0 1 7 7 1 4

  16 10 13

  9

  10 11 15 17

  12 13 14 16

 • 116

  253. Kirjuta puuduvad arvud. Loe arvu-rida.

  254. Leia mets-kitse tee (1–17) heina-kuhjani. Liigu (I, –).

  1 2 5 16 14 93 4 7 15 10 8

  1 3 12 5 11 12 13 142 3 4 13 10 12 16 156 5 5 4 9 15 17 1411 7 6 7 8 17

  11 14

  13 16

  12

 • 117

  ARVU 17 KÜMNENDKOOSTIS255. Vasta küsimustele. Täida lüngad.

  Mitu mets-looma on pildil? ………...........

  Mitu mets-kitse on pildil? ………..............

  Mitu mets-siga on pildil? ………..............

  17 on ...... ja ...... .

  10 ja ...... on 17.

 • 118

  256. Leia pähklitele õige koht. Ühenda.

  Kes peidab oma talve-varud puu-õõnde?

  258. Mis arv on pildil? Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

  K Ü K Ü K Ü K Ü K Ü

  11

  17

  7

  157

  10 1

  10 7

  10 5

  257. Kirjuta arvu asendajad. Räägi.

  K Ü

  K Ü

  K Ü

  K Ü

  K Ü

  K Ü

 • 119

  259. Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

  260. Kirjuta pildi järgi arvud.

  K Ü

  K Ü K Ü

  K Ü

  K Ü K Ü

  K Üjaon

  K Üjaon

  K Üjaon

  K Üjaon K Üjaon

  K Üjaon

  K Üjaon

  K Üjaon

 • 120

  15

  261. Nimeta ja kirjuta arvud.

  262. Värvi nõutud arv. Täida lüngad.

  ...... K ...... Ü ...... K ...... Ü ...... K ...... Ü

  13 17

  1 kümneline ja 3 ühelist 1 kümneline ja 4 ühelist

  0 kümnelist ja 7 ühelist 1 kümneline ja 6 ühelist

  1 kümneline ja 2 ühelist 1 kümneline ja 7 ühelist

  1 kümneline ja 0 ühelist 1 kümneline ja 1 üheline

 • 121

  VÕRDLEMINE 17 PIIRES263. Loenda. Täida lüngad.

  …………………. on rohkem kui …………………. .(põtru, rebaseid)

  264. Piira joonega jänes, kui arv on 12-st suurem.

  Järjesta leitud arvud alates väiksemast.

  9 154

  8 10

  14 1116

  13 17

 • 122

  Pildil on ...

  ……… leevikest

  ……… tihast

  266. Võrdle (, =).

  265. Loenda. Kirjuta. Võrdle (, =).

  on ………………. rohkem

  on ………………. vähem

 • 123

  267. Värvi. Võrdle (, =).

  269. Kirjuta sobivad arvud.

  < >

  > =

  >

  <

  > < >

  15 12 17 9 13 13

  268. Võrdle (, =).

  912

  1514

  1710

  1117

  716

  1415

 • 124

  LIITMINE JA LAHUTAMINE 17 PIIRES270. Vaata pilti. Täida lüngad.

  271. Kirjuta neli ülesannet.

  – =

  + =

  – =

  + =

  +

  +

  =

  =

  =

  =

  K Ü K Ü K Ü

 • 125

  272. Arvuta.

  273. Arvuta. Ühenda vastusega.

  274. Arvuta.

  3 + 1 =1 3 + 1 =

  5 + 2 =1 5 + 2 =

  4 + 3 =1 4 + 3 =

  6 + 1 =1 6 + 1 =

  + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

  10 + 6

  10 + 310 + 4

  10 + 5

  10 + 7

 • 126

  275. Lahenda ülesanne.

  Mets-loomade sööda-platsil oli 14 mets-kitse.

  Kolm kitse tuli juurde.

  Mitu looma on sööda-platsil?

  Vastus: ........................................................................................

  Lahendus:

  Andmed:

  oli mets-kitse

  tuli juurde kitse

  Mitu looma on sööda-platsil?Joonis:

  =

 • 127

  276. Arvuta.

  277. Arvuta. Ühenda vastusega.

  278. Arvuta.

  5 – 3 =1 5 – 3 =

  6 – 2 =1 6 – 2 =

  3 – 1 =1 3 – 1 =

  7 – 6 =1 7 – 6 =

  – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1

  17 – 5

  17 – 417 – 3

  17 – 1

  17 – 2

 • 128

  279. Lahenda ülesanne.

  Söömas on 17 lindu.

  Tihaseid on 4.

  Mitu leevikest on söömas?

  Vastus: ........................................................................................

  Lahendus:

  Joonis:

  =

 • 129

  280. Arvuta. Lahenda mõistatus.

  281. Arvuta. Kirjuta vastus.

  N13I9L17

  A10R14K5

  H11Ä6 S3

  U7E12

  T16Õ15

  + 7 – 2 – 2 – 3

  + 2 – 10 + 3+ 5

 • 130

  282. Kes jättis jäljed? Arvuta. Mõistata. Joonista lõpuni.

  15 + 2 = ......16 – 10 = ......17 – 4 = ......10 + 5 = ......12 – 2 = ......

  16 – 2 = ......17 – 10 = ......13 + 3 = ......10 – 5 = ......

  5 6 7 10 13 14 15 16 17

  V Ä R S N O E A J

 • 131

  283. Arvuta. Täida lüngad.

  284. Kirjuta ülesanne. Arvuta.

  3 5 7 10 14 17

  11

  6

  13

  10

  + 4

  14

  12

  15

  17

  – 2

  10

  17

  13

  8

  – 3 + 2

 • 132

  SISUKORDI Aasta Aasta ............................................................................................ 3 II Kell Kell ............................................................................................... 8III Arv 13 Arv 13 ........................................................................................ 19 Arvurida 1–13 ............................................................................ 22 Arvu 13 kümnendkoostis ........................................................... 25 Võrdlemine 13 piires .................................................................. 29 Liitmine ja lahutamine 13 piires ................................................. 32IV Arv 14 Arv 14 ........................................................................................ 38 Arvurida 1–14 ............................................................................ 41 Arvu 14 kümnendkoostis ........................................................... 43 Võrdlemine 14 piires .................................................................. 48 Liitmine ja lahutamine 14 piires ................................................. 52V Geomeetria Sirgjoon. Sirglõik ........................................................................ 59 Sentimeeter ............................................................................... 63VI Arv 15 Arv 15 ........................................................................................ 69 Arvurida 1–15 ............................................................................ 72 Arvu 15 kümnendkoostis ........................................................... 74 Võrdlemine 15 piires .................................................................. 78 Liitmine ja lahutamine 15 piires ................................................. 82VII Arv 16 Arv 16 ........................................................................................ 90 Arvurida 1–16 ............................................................................ 93 Arvu 16 kümnendkoostis .......................................................... 95 Võrdlemine 16 piires ................................................................. 99 Liitmine ja lahutamine 16 piires ............................................... 103VIII Arv 17 Arv 17 ...................................................................................... 112 Arvurida 1–17 .......................................................................... 115 Arvu 17 kümnendkoostis ......................................................... 117 Võrdlemine 17 piires ................................................................ 121 Liitmine ja lahutamine 17 piires ............................................... 124