of 45 /45
Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove jednadžbe gibanja Zadatak 5.4 Zadatak 5.5 Zadatak 5.6 Zadatak 5.7 Zadatak 5.8 Zadatak 5.9 Zadatak 5.10 Zadatak 5.11 Zadatak 5.12 Fazni prostor Zadatak 5.13 Zadatak 5.14 Zadatak 5.1 Izraˇ cunajte Legendreovu transformaciju funkcije f (x )= 1 α x α , α> 1 . Rješenje : skica problema x y px f (x ) F (p, x ) g(p) g(p) x (p)

mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

  • Upload
    lengoc

  • View
    262

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova...

Page 1: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

Zadatak 5.1Izracunajte Legendreovu transformaciju funkcije

f (x) =1α

xα, α > 1 .

Rješenje: skica problema

x

y px

f (x)

F (p, x)

g(p)

g(p)

x(p)

Page 2: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• definiramo funkciju

F (p, x) = px − f (x) = px − xα/α

• tražimo ekstrem funkcije F (p, x)

∂xF (p, x) = p − xα−1 = 0 =⇒ x(p) = p1/(α−1)

• Legendreova transformacija

g(p) = F (p, x(p)) = p1

α−1+1 −1α

α−1

= pα

α−1

(

1 −1α

)

=1β

• pritom smo uveli oznaku

+1β

= 1

Page 3: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

Zadatak 5.2Izracunajte Legendreovu transformaciju funkcijef (x) = ex .

Rješenje: skica problema

x

y

px

f (x)

F (p, x)

g(p)

g(p)

x(p)

Page 4: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• definiramo funkciju

F (p, x) = px − f (x) = px − ex

• tražimo ekstrem funkcije F (p, x)

∂xF (p, x) = p − ex = 0 =⇒ x(p) = ln p

• Legendreova transformacija

g(p) = F (p, x(p)) = p ln p − p

p

g(p)

g(p)

Page 5: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

Zadatak 5.3Izracunajte Legendreovu transformaciju funkcijef (x) = x ln x − x .

Rješenje: skica problema

x

y px

f (x)

F (p, x)g(p)

x(p)

Page 6: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• definiramo funkciju

F (p, x) = px − f (x) = px − x ln x + x

• tražimo ekstrem funkcije F (p, x)

∂x F (p, x) = p − ln x − 1 + 1 = 0 =⇒ x(p) = ep

• Legendreova transformacija

g(p) = F (p, x(p)) = pep − epp + ep = ep

Page 7: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

Zadatak 5.4Napišite Hamiltonijan i kanonske jednadžbe zacesticu mase m u Kartezijevim koordinatama.

Rješenje:• postupak konstruiranja Hamiltoniana

• napisati Lagrangian• naci generalizirane impulse• izraziti generalizirane brzine pomocu

generalziranih koordinata i impulsa• napraviti Legendreovu transformaciju

Lagrangiana

Page 8: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• Lagrangian cestice mase m u Kartezijevimkoordinatama

L =m2

(

x2 + y2 + z2)

− U(x , y , z)

• generalizirani impulsi

px =∂L∂x

= mx =⇒ x =px

m

py =∂L∂y

= my =⇒ y =py

m

pz =∂L∂z

= mz =⇒ z =pz

m

• važno! Hamiltonijan smije ovisiti samo ogeneraliziranim koordinatama, impulsima ivremenu, ali ne i o generalziranim brzinama

Page 9: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• Legendreova transformacija Lagrangiana

H =∑

i

pi qi − L

• sve generalizirane brzine moramo izrazitipomocu impulsa

i

pi qi = px x + py y + pz z

=p2

x

m+

p2y

m+

p2z

m

H =p2

x

m+

p2y

m+

p2z

m−

m2

(

p2x

m2+

p2y

m2+

p2z

m2

)

+ U(x , y , z)

Page 10: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• Hamiltonijan glasi

H =1

2m

(

p2x + p2

y + p2z

)

+ U(x , y , z)

• kanonske jednadžbe glase

qi =∂H∂pi

i pi = −∂H∂qi

• koordinata x i pripadni impuls px

x =∂H∂px

=px

m

px = −∂H∂x

= −∂U∂x

Page 11: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• analognim postupkom dolazimo do

y =∂H∂py

=py

mi py = −

∂H∂y

= −∂U∂y

z =∂H∂pz

=pz

mi pz = −

∂H∂z

= −∂U∂z

• promotrimo prve dvije kanonske jednadžbe

x =px

mi px = −

∂U∂x

• deriviramo lijevi izraz po vremenu

x =1m

px = −1m

∂U∂x

• vratili smo se na Newtonovu jednadžbu gibanja

mx = −∂U∂x

= Fx

Page 12: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

Zadatak 5.5Riješite problem kosog hica koristeci Hamiltonovformalizam.

Rješenje:

• pretpostavimo da je cestica ispaljena pod kutemα pocetnom brzinom v0

• koordinatni sustav orjentiramo tako da vrijedi

vx = v0 cos α vy = 0 vz = v0 sin α

Page 13: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• Hamiltonijan u Kartezijevim koordinatama

H =1

2m

(

p2x + p2

y + p2z

)

+ U(x , y , z)

• Hamiltonijan cestice u homogenomgravitacijskom polju

H =1

2m

(

p2x + p2

y + p2z

)

+ mgz

• kanonske jednadžbe

x =∂H∂px

=px

mi px = −

∂H∂x

= 0

y =∂H∂py

=py

mi py = −

∂H∂y

= 0

z =∂H∂pz

=pz

mi pz = −

∂H∂z

= −mg

Page 14: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• varijable x i y su ciklicke pa su pripadni impulsikonstante gibanja

• prva jednadžba gibanja

px = mx =⇒ px = mx(0) = mv0 cos α

=⇒ x = v0 cos α =⇒ x(t) = v0t cos α + x(0)

• u pocetnom trenutku cestica je u ishodištu

x(t) = v0t cos α

• treca jednadžba gibanja

py = my =⇒ py = my(0) = 0

=⇒ y = 0 =⇒ y(t) = y(0)

• u pocetnom trenutku cestica je u ishodištu

y(t) = 0

Page 15: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• zadnja jednadžba gibanja

pz = −mg =⇒ pz(t) = −mgt + pz(0)

• predzadnja jednadžbe gibanja

z(0) =1m

pz(0) =⇒ pz(0) = mv0 sin α

=⇒ pz(t) = −mgt + mv0 sin α

• vratimo se na predzadnju jednadžbu gibanja

z =1m

pz(t) = −gt + v0 sin α

=⇒ z(t) = −g2

t2 + v0t sin α

Page 16: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

Zadatak 5.6Napišite Hamiltonijan i kanonske jednadžbe zacesticu mase m u cilindricnim koordinatama.

Rješenje:• Lagrangian u cilindricnim koordinatama

L =m2

(

ρ2 + ρ2φ2 + z2)

− U(ρ, φ, z)

• generalizirani impulsi

pρ =∂L∂ρ

= mρ =⇒ ρ =pρ

m

pφ =∂L

∂φ= mρ2φ =⇒ φ =

mρ2

pz =∂L∂z

= mz =⇒ z =pz

m

Page 17: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• Legendreova transformacija Lagrangiana

H =∑

i

pi qi − L

• sve generalizirane brzine moramo izrazitipomocu impulsa

i

pi qi = pρρ + pφφ + pz z

=p2

ρ

m+

p2φ

mρ2+

p2z

m

H =p2

ρ

m+

p2φ

mρ2+

p2z

m−

m2

(

p2ρ

m2+

ρ2p2φ

m2ρ4+

p2z

m2

)

+ U(ρ, φ, z)

Page 18: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• Hamiltonijan u cilindricnim koordinatama

H =p2

ρ

2m+

p2φ

2mρ2+

p2z

2m+ U(ρ, φ, z)

• kanonske jednadžbe glase

qi =∂H∂pi

i pi = −∂H∂qi

• koordinata ρ i pripadni impuls pρ

ρ =∂H∂pρ

=pρ

m

pρ = −∂H∂ρ

= −∂U∂ρ

+p2

φ

mρ3

Page 19: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• koordinata φ i pripadni impuls pφ

φ =∂H∂pφ

=pφ

mρ2

pφ = −∂H∂φ

= −∂U∂φ

• koordinata z i pripadni impuls pz

z =∂H∂pz

=pz

m

pz = −∂H∂z

= −∂U∂z

Page 20: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

Zadatak 5.7Koristeci Hamiltonov formalizam opišite gibanjecestice u ravnini pod utjecajem centralnog poljaU(ρ).

Rješenje:• Hamiltonijan cestice u polarnim koordinatama

dobijemo izostavljanjem koordinate z ucilindricnim koordinatama

H =p2

ρ

2m+

p2φ

2mρ2+ U(ρ, φ)

• polje je centralno

H =p2

ρ

2m+

p2φ

2mρ2+ U(ρ)

Page 21: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• kanonske jednadžbe

ρ =∂H∂pρ

=pρ

mi pρ = −

∂H∂ρ

=p2

φ

mρ3−

∂U∂ρ

φ =∂H∂pφ

=pφ

mρ2i pφ = −

∂H∂φ

= 0

• koordinata φ je ciklicka pa je pripadnigeneralizirani impuls konstanta gibanja

pφ = konst. = mρ2φ = Mz

• gibanje se odvija u ravnini pa je Mz = M• pφ možemo identificirati s zakretnim impulsom

pφ ≡ M

Page 22: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• prve dvije jednadžbe gibanja

ρ =pρ

mi pρ =

M2

mρ3−

∂U∂ρ

• deriviramo prvu jednadžbu po vremenu

ρ =1m

• uvrstimo drugu jednadžbu

mρ =

[

M2

mρ3−

∂U∂ρ

]

= −∂

∂ρ

[

U(ρ) +M2

2mρ2

]

• problem smo sveli na jednodimenzionalnogibanje u efektivnom potencijalu

Ueff = U(ρ) +M2

2mρ2

Page 23: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

Zadatak 5.8Cestica mase m giba se bez trenja unutar stošcaotvornog kuta 2α. Nadite Hamiltonijan i kanonskejednadžbe koristeci cilindircne koordinate.

Rješenje: skica problema

xy

z

m

ρφ

α

Page 24: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• Lagrangian u cilindricnim koordinatama

L =m2

(

ρ2 + ρ2φ2 + z2)

− mgz

• cestica je ogranicena na gibanje po stošcu

x2 + y2 = z2 tan2 α =⇒ ρ = z tan α

• izrazimo koordinatu z pomocu koordinate ρ

=⇒ z =ρ

tan α=⇒ z = ρ cot α

• vratimo se Lagrangianu

L =m2

(

ρ2 + ρ2φ2 + ρ2 cot2 α)

− mgρ cot α

• iskoristimo relaciju

1 + cot2 α =1

sin2 α

Page 25: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• Lagrangian

L =m2

(

ρ2

sin2 α+ ρ2φ2

)

− mgρ cot α

• generalizirani impulsi

pρ =∂L∂ρ

=mρ

sin2 α

pφ =∂L

∂φ= mρ2φ

• Legendreova transformacija Lagrangiana

H = pφφ + pρρ − L

=1

2m

(

p2ρ sin2 α +

p2φ

ρ2

)

+ mgρ cot α

Page 26: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• kanonske jednadžbe

ρ =∂H∂pρ

=1m

sin2 αpρ

φ =∂H∂pφ

=pφ

mρ2

pρ = −∂H∂ρ

=p2

φ

mρ3− mg cot α

pφ = −∂H∂φ

= 0

• φ je ciklicka varijabla pa je pφ konstanta gibanja

Page 27: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

Zadatak 5.9Napišite Hamiltonijan i kanonske jednadžbe zacesticu mase m u sfernim koordinatama.

Rješenje:• Lagrangian u sfernim koordinatama

L =m2

(

r2 + r2θ2 + r2 sin2 θφ2)

− U(ρ, φ, z)

• generalizirani impulsi

pr =∂L∂r

= mr =⇒ r =pr

m

pθ =∂L

∂θ= mr2θ =⇒ θ =

mr2

pφ =∂L

∂φ= mr2 sin2 θφ =⇒ φ =

mr2 sin2 θ

Page 28: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• Legendreova transformacija Lagrangiana

H =∑

i

pi qi − L

• sve generalizirane brzine moramo izrazitipomocu impulsa

i

pi qi = pr r + pθ θ + pφφ

=p2

r

m+

p2θ

mr2+

p2φ

mr2 sin2 θ

H =p2

r

m+ +

p2θ

mr2+

p2φ

mr2 sin2 θ

−m2

(

p2r

m2+ r2 p2

θ

m2r4+ r2 sin2 θ

p2φ

m2r4 sin4 θ

)

+ U(r , θ, φ)

Page 29: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• Hamiltonijan u sfernim koordinatama

H =p2

r

2m+

p2θ

2mr2+

p2φ

2mr2 sin2 θ+ U(r , θ, φ)

• kanonske jednadžbe glase

qi =∂H∂pi

i pi = −∂H∂qi

• koordinata r i pripadni impuls pr

r =∂H∂pr

=pr

m

pr = −∂H∂r

= −∂U∂r

+p2

θ

mr3+

p2φ

mr3 sin2 θ

Page 30: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• koordinata θ i pripadni impuls pθ

θ =∂H∂pθ

=pθ

mr2

pθ = −∂H∂θ

= −∂U∂θ

+p2

φ cos θ

mr2 sin3 θ

• koordinata φ i pripadni impuls pφ

φ =∂H∂pφ

=pφ

mr2 sin2 θ

pφ =∂H∂φ

= −∂U∂φ

Page 31: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

Zadatak 5.10Koristeci Hamiltonov formalizam opišite gibanjecestice u prostoru pod utjecajem centralnog poljaU(r).

Rješenje:• koristimo sferne koordinate• Hamiltonijan cestice koja se giba u centralnom

polju

H =p2

r

2m+

p2θ

2mr2+

p2φ

2mr2 sin2 θ+ U(r)

Page 32: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• kanonske jednadžbe

r =∂H∂pr

=pr

m

pr = −∂H∂r

= −∂U∂r

+p2

θ

mr3+

p2φ

mr3 sin2 θ

θ =∂H∂pθ

=pθ

mr2

pθ = −∂H∂θ

=p2

φ cos θ

mr2 sin3 θ

φ =∂H∂pφ

=pφ

mr2 sin2 θ

pφ =∂H∂φ

= 0

• koordinata φ je ciklicka pa je pripadnigeneralizirani impuls konstanta gibanja

Page 33: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• promotrimo trecu i cetvrtu jednadžbu gibanja

θ =pθ

mr2i pθ =

p2φ cos θ

mr2 sin3 θ

• uzimamo u obzir da je pφ konstanta gibanja• pomnožimo desnu jednadžbu s pθ

pθpθ =p2

φ cos θ

mr2 sin3 θpθ

• iskoristimo lijevu jednadžbu

θ =pθ

mr2=⇒ pθpθ = p2

φ

cos θ

sin3 θθ

=⇒12

ddt

p2θ = −

12

p2φ

ddt

(

1

sin2 θ

)

Page 34: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• zadnju jednadžbu možemo napisati u obliku

ddt

(

p2θ +

p2φ

sin2 θ

)

= 0

• izraz u zagradi je ocito konstanta gibanja

p2θ +

p2φ

sin2 θ≡ a2

θ

• vratimo se na prve dvije jednadžbe

r =pr

mi pr = −

∂U∂r

+p2

θ

mr3+

p2φ

mr3 sin2 θ

• desnu jednadžbu možemo preurediti

pr = −∂U∂r

+1

mr3

(

p2θ +

p2φ

sin2 θ

)

= −∂U∂r

+a2

θ

mr3

Page 35: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• prvu jednadžbu gibanja deriviramo po vremenu

mr = pr = −∂U∂r

+a2

θ

mr3

= −∂

∂r

(

U +a2

θ

2mr2

)

• problem smo sveli na jednodimenzionalnogibanje u efektivnom potencijalu

Ueff (r) = U(r) +a2

θ

2mr2

Page 36: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

Zadatak 5.11Nadite Hamiltonijan anaharmonickog oscilatora akoje Lagrangian dan izrazom

L =12

x2 −12ω2x2 − αx3 + βxx2

Rješenje:• generalizirani impuls

px =∂L∂x

= x + 2βxx =⇒ x =px

1 + 2βx

Page 37: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• Legendreova transformacija Lagrangiana

H = xpx − L

=p2

x

1 + 2βx−

12

p2x

(1 + 2βx)2 +12ω2x2 + αx3

− βxp2

x

(1 + 2βx)2

• drugi i zadnji clan zajedno daju

−p2

x

2(1 + 2βx)2[1 + 2βx ] = −

12

p2x

1 + 2βx

• Hamiltonijan

H =p2

x

2(1 + 2βx)+

12ω2x2 + αx3

Page 38: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

Zadatak 5.12Lagrangian harmonickog oscilatora s trenjemmožemo napisati u obliku

L = ebt/m

(

m2

q2 −k2

q2

)

Nadite pripadni Hamiltonijan i jednadžbe gibanja.

Rješenje:

• prvo racunamo generalizirani impuls

p =∂L∂q

= mebt/mq =⇒ q =pm

e−bt/m

Page 39: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• Legendreova transformacija Lagrangiana

H = qp − L =p2

me−bt/m − L(q, q(q, p, t), t)

• uvrstimo q u Lagrangian

L(q, q(q, p, t), t) = ebt/m

(

m2

p2

m2e−2bt/m −

k2

q2

)

=p2

2me−bt/m −

k2

q2ebt/m

• Hamiltonijan glasi

H =p2

2me−bt/m +

k2

q2ebt/m

Page 40: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• kanonske jednadžbe

q =∂H∂p

=pm

e−bt/m

p = −∂H∂q

= −kqebt/m

Page 41: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

Zadatak 5.13Izracunajte površinu omedenu putanjomharmonickog oscilatora u faznom prostoru.

Rješenje:

• Hailtonijan harmonickog oscilatora

H =p2

2m+

12

mω2q2

podudara se s energijom• putanje u faznom prostoru su elipse

p2

2m+

12

mω2q2 = E

Page 42: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

q

p

2Emω2

√2mE

• površina elipse s velikom poluosi a i malompoluosi b

A = abπ =

2Emω2

√2mE =

2Eω

π

• deriviranjem površine po energiji dolazimo doperioda oscilatora

τ =2π

ω

Page 43: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

Zadatak 5.14Cestica mase m i energije E elasticno se odbijaizmedu dva zida udaljena za d . Izracunajte površinuomedenu putanjom u faznom prostoru, ako segibanje odvija u jednoj dimenziji.

Rješenje: cestica se giba izmedu dva zida

x

U

−d2

d2

Page 44: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• impuls cestice p = ±√

2mE• predznak + odgovara gibanju cestice udesno, a

predznak − odgovara gibanju ulijevo

x

p

−d2

d2

√2mE

−√

2mE

• površina iznosi A = 2√

2mEd

Page 45: mehanika Zadatak 5 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec5.pdf · Hamiltonova mehanika Legendreova transformacija Zadatak 5.1 Zadatak 5.2 Zadatak 5.3 Hamiltonove

Hamiltonovamehanika

LegendreovatransformacijaZadatak 5.1

Zadatak 5.2

Zadatak 5.3

Hamiltonovejednadžbe gibanjaZadatak 5.4

Zadatak 5.5

Zadatak 5.6

Zadatak 5.7

Zadatak 5.8

Zadatak 5.9

Zadatak 5.10

Zadatak 5.11

Zadatak 5.12

Fazni prostorZadatak 5.13

Zadatak 5.14

• deriviramo površinu po energiji

dAdE

= 2√

2md1

2√

E= d

√2mE

• energija cestice se podudara s kinetickomenergijom

dAdE

= d√

2m

2mv2

=2dv

• zadnji izraz odgovara periodu cestice koja seelasticno odbija izmedu dva zida