of 27 /27
Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak 6.4 Zadatak 6.5 Zadatak 6.6 Zadatak 6.7 Zadatak 6.1 Funkcija izvodnica ima oblik F 2 (q 1 , q 2 , P 1 , P 2 )= 2m(P 1 - P 2 )q 1 - 2 3 2 m (P 2 - mgq 2 ) 3/2 g Na ¯ dite kanonsku transformaciju (Q, P ) (q, p). Ako je Hamiltonijan u starim koordinatama dan s H = 1 2m ( p 2 1 + p 2 2 ) + mgq 2 , na ¯ dite Hamiltonijan u novim koordinatama.

Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Embed Size (px)

Text of Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf ·...

Page 1: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

Zadatak 6.1Funkcija izvodnica ima oblik

F2(q1, q2, P1, P2) =√

2m(P1 − P2)q1

− 23

2m

(P2 − mgq2)3/2

g

Nadite kanonsku transformaciju (Q, P) → (q, p). Akoje Hamiltonijan u starim koordinatama dan s

H =1

2m

(

p21 + p2

2

)

+ mgq2 ,

nadite Hamiltonijan u novim koordinatama.

Page 2: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

Rješenje: za funkciju izvodnicu F2(qi , Pi) vrijedi

pi =∂F2

∂qii Qi =

∂F2

∂Pi

p1 =∂F2

∂q1=

2m(P1 − P2)

p2 =∂F2

∂q2=

√2m

P2 − mgq2

Q1 =∂F2

∂P1=

√2m

2√

P1 − P2q1

Q2 =∂F2

∂P2= −

√2m

2√

P1 − P2q1 −

2m

P2 − mgq2

g

Page 3: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

• iz druge jednadžbe možemo izraziti P2

p22 = 2m (P2 − mgq2) =⇒ P2 =

p22

2m+ mgq2

• kvadriramo prvu jednadžbu

p21 = 2m(P1 − P2)

i uvrstimo P2

P1 =p2

1

2m+

p22

2m+ mgq2

• razliku P1 − P2 uvrstimo u trecu jednadžbu

Q1 =

m2

q1

2mp2

1

=mq1

p1

• konacno, iz cetvrte jednadžbe slijedi

Q2 = −mq1

p1−

2m

p2√2mg

= −mq1

p1− p2

mg

Page 4: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

• transformacija glasi

Q1 =mq1

p1

Q2 = −mq1

p1− p2

mg

P1 =p2

1

2m+

p22

2m+ mgq2

P2 =p2

2

2m+ mgq2

• transformacija ne ovisi eksplicitno o vremenu pavrijedi

K (Q, P) = H(q(Q, P), p(Q, P))

H(q, p) =1

2m

(

p21 + p2

2

)

+mgq2 =⇒ K (Q, P) = P1

Page 5: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

Zadatak 6.2Nadite funkciju izvodnicu F3(Q, p) koja prevodisistem iz Kartezijevih koordinata u polarne

(q, p) ≡ {x , y ; px , py} → (Q, P) ≡ {ρ, φ; pρ, pφ} ,

te iz nje izracunajte px i py kao funkcije od ρ, φ, pρ, pφ.

Rješenje• sva transformacija koordinata je ujedno i

kanonska transformacija• takve transformacije nazivamo tockastima• za funkciju izvodnicu F3(Q, p) vrijedi

qi = −∂F3

∂pii Pi = −∂F3

∂Qi

Page 6: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

• ako je tockasta transformacija zadana s

qi = fi(Q1, . . . , Qn) ,

funkcija izvodnica F3 ima jednostavan oblik

F3(Q1, . . . , Qn, p1, . . . , pn) = −∑

i

fi(Q1, . . . , Qn)pi

• u slucaju prijelaza s Kartezijevih na polarnekoordinate

x = ρ cos φ i y = r sin φ

=⇒ fx(ρ, φ) = ρ cos φ i fy(ρ, φ) = ρ sin φ

• funkcija izvodnica glasi

F3(ρ, φ, px , py ) = −ρ cos φpx − ρ sin φpy

Page 7: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

• iz funkcije izvodnice F3 slijedi

x = −∂F3

∂px= ρ cos φ

y = −∂F3

∂py= ρ sin φ

pρ = −∂F3

∂ρ= px cos φ + py sin φ

pφ = −∂F3

∂φ= −pxρ sin φ + pyρ cos φ

• preostalo je invertirati zadnje dvije jednadžbe dabi izrazili px i py kao funkcije ρ, φ, pρ i pφ

px cos φ + py sin φ = pρ

−pxρ sin φ + pyρ cos φ = pφ

Page 8: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

• determinanta sustava

D =

cos φ sin φ−ρ sin φ ρ cos φ

= ρ

• potrebne su nam još determinante

Dx =

pρ sin φpφ ρ cos φ

= pρρ cos φ − pφ sin φ

Dy =

cos φ pρ

−ρ sin φ pφ

= pφ cos φ + ρpρ sin φ

• slijedi

px =Dx

D = pρ cos φ − pφ

ρsin φ

py =Dy

D = pρ sin φ +pφ

ρcos φ

Page 9: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

Zadatak 6.3Pokažite da je transformacija

Q = − q2p√

1 + p2q2i P = −

1 + p2q2

q

kanonska i nadite funkciju izvodnicu F4.

Rješenje:• da bi transformacija bila kanonska pripadni

Jacobijan mora biti jednak 1

J =

∂Q∂q

∂Q∂p

∂P∂q

∂P∂p

=∂Q∂q

∂P∂p

− ∂P∂q

∂Q∂p

= 1

Page 10: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

• racunamo pojedine elemente Jacobijana

∂Q∂q

= − 2qp√

1 + p2q2+

12

q2p

(1 + p2q2)3/2

2p2q

=−2qp − 2q3p2 + q3p3

(1 + p2q2)3/2

= − 2qp + q3p3

(1 + p2q2)3/2

∂Q∂p

= − q2

1 + p2q2+

12

q2p

(1 + p2q2)3/2

2pq2

=−q2 − p2q4 + p2q4

(1 + p2q2)3/2= − q2

(1 + p2q2)3/2

∂P∂p

= −12

2pq2

q√

1 + p2q2= − pq

1 + p2q2

Page 11: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

• zadnji element Jacobijana

∂P∂q

= −12

2p2q

q√

1 + p2q2+

1 + p2q2

q2

=−p2q2 + 1 + p2q2

q2√

1 + p2q2=

1

q2√

1 + p2q2

• racunamo Jacobijan

J =∂Q∂q

∂P∂p

− ∂P∂q

∂Q∂p

= − 2qp + q3p3

(1 + p2q2)3/2· (−1)

pq√

1 + p2q2

− 1

q2√

1 + p2q2· (−1)

q2

(1 + p2q2)3/2

Page 12: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

• Jacobijan

J =2q2p2 + q4p4

(1 + p2q2)2+

1(1 + p2q2)2

=2q2p2 + q4p4 + 1

(1 + p2q2)2= 1

• transformacija je doista kanonska

Page 13: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

Zadatak 6.4Nadite funkciju izvodnicu F4 koja generira kanonskutransformaciju

Q = − q2p√

1 + p2q2i P = −

1 + p2q2

q

Rješenje:• funkciju izvodnicu racunamo pomocu relacija

q = −∂F4

∂pi Q =

∂F4

∂P

• iz zadane transformacije prvo moramo izrazitikoordinate q i Q kao funkcije impulsa p i P

Page 14: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

• iz druge jednadžbe slijedi

P2 =1 + p2q2

q2=⇒ q2P2 = 1 + p2q2

=⇒ q2(

P2 − p2)

= 1 =⇒ q = − 1√

P2 − p2

• uvrstimo q u prvu jednadžbu

Q = − pP2 − p2

1√

1 + p2

P2−p2

= − pP2 − p2

P2 − p2

P

= − pP

1√

P2 − p2

Page 15: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

• u sljedecem koraku integriramo izraze zafunkciju izvodnicu F4

q = −∂F4

∂p=⇒ F4(p, P) = −

q(p, P)dp + f1(P)

gdje je f1(P) konstanta integracije koja ovisi o Pjer integriramo po p

• racunamo integral (Bronštejn, br. 164)∫

q(p, P)dp = −∫

dp√

P2 − p2= −arcsin

pP

• funkcija izvodnica

F4(p, P) = arcsinpP

+ f1(P)

Page 16: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

• sada integriramo Q(p, P) po varijabli P

F4(p, P) =

Q(p, P)dP + f2(p)

gdje je f2(p) konstanta integracije koja možeovisiti o p jer integriramo po P

• racunamo integral (Bronštejn, br. 224)∫

Q(p, P)dP = −p∫

dP

P√

P2 − p2

= −p1p

arccospP

• funkcija izvodnica

F4(p, P) = −arccospP

+ f2(p)

Page 17: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

• izrazi za funkcije izvodnice se moraju poklapati• iskoristimo trigonometrijsku relaciju

arccos x =π

2− arcsin x

=⇒ F4(p, P) = −π

2+ arcsin

pP

+ f2(p)

• uz odabir f2(p) = π/2 i f1(P) = 0 slijedi

F4(p, P) = arcsinpP

Page 18: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

Zadatak 6.5Zadana je funkcija izvodnica

F2(q, P) = Pq + ǫaq3P + ǫbqP3

Nadite q(Q, P) i p(Q, P) tako da zadržite samolinearne doprinose male velicine ǫ.

Rješenje:• racunamo p i Q iz funkcije izvodnice

p =∂F2

∂q= P + 3ǫq2P + ǫbP3

Q =∂F2

∂P= q + ǫaq3 + 3ǫbqP2

Page 19: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

• zadržavamo samo linearne doprinose malevelicine ǫ

• to znaci da u svim clanovima koji sadrže ǫmožemo zamijeniti q s Q i p s P

p = P + 3aǫQ2P + ǫbP3

Q = q + ǫaQ3 + 3ǫbQP2

• iz prve jednadžbe slijedi

p = P + ǫP(

3aQ2 + bP2)

• iz druge jednadžbe slijedi

q = Q − ǫQ(aQ2 + 3bP2)

Page 20: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

Zadatak 6.6Zadan je Hamiltonijan harmonickog oscilatora strenjem

H =p2

2me−bt/m +

k2

q2ebt/m

i funkcija izvodnica

F2(q, P, t) = ebt/2mqP

Nadite transformaciju (q, p) → (Q, P), kao iHamiltonijan u novim koordinatama.

Page 21: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

Rješenje:• iz funkcije izvodnice izracunamo P i Q

p =∂F2

∂q= ebt/2mP =⇒ P = e−bt/2mp

Q =∂F2

∂P= ebt/2mq =⇒ q = e−bt/2mQ

• transformacija eksplicitno ovisi o vremenu paveza izmedu novog i starog Hamiltonijana glasi

K (Q, P) = H(q(Q, P), p(Q, P)) +∂F2

∂t• prvi clan Hamiltonijana

p2

2me−bt/m =

P2

2m• drugi clan Hamiltonijana

kq2

2ebt/m =

k2

Q2

Page 22: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

• treci clan Hamiltonijana

∂F2

∂t=

b2m

ebt/2mqP =b

2mQP

• novi Hamiltonijan

K (Q, P) =P2

2m+

k2

Q2 +b

2mQP

ne ovisi eksplicitno o vremenu pa je ujedno ikonstanta gibanja

Page 23: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

Zadatak 6.7Nadite funkciju izvodnicu F1(q, Q) kanonsketransformacije

q(t) → Q(t) = q(t + τ) p(t) → P(t + τ) ,

gdje je τ konstanta dimenzije vremena za gibanja upolju konstantne sile F .

Rješenje:• potencijal: U(q) = −Fq

• Hamiltonijan: H =p2

2m− Fq

• kanonske jednadžbe

q =∂H∂p

=pm

i p = −∂H∂q

= F =⇒ q =Fm

Page 24: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

• kao pocetne uvjete izaberemo

q(0) = 0 i p(0) = 0

• rješenje jednadžbe gibanja

q(t) =F

2mt2 + C1t + C2

• iz prvog pocetnog uvjeta slijedi C2 = 0• deriviramo rješenje i dobijemo impuls

p(t) = mq = Ft + C1

• iz drugog pocetnog uvjeta slijedi C1 = 0• rješenje jednadžbi gibanja

q =F

2mt2 i p = Ft

Page 25: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

• nove koordinate

Q(t) = q(t+τ) =F

2m(t+τ)2 =

F2m

t2+Fm

tτ+F

2mτ2

=⇒ Q = q +pm

τ +F

2mτ2

• novi impulsi

P(t) = p(t + τ) = Ft + Fτ =⇒ P = p + Fτ

• tražimo funkciju izvodnicu F1(q, Q, t)• moramo izraziti P i p pomocu Q, q i t

p =mτ

(

Q − q − F2m

τ2

)

i P =mτ

(Q−q)+F2

τ

• za funkciju izvodnicu F1 vrijedi

p =∂F1(q, Q, t)

∂qi P = −∂F1(q, Q, t)

∂Q

Page 26: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

• uvrstimo varijablu p

F1 =mτ

∫(

Q − q − F2m

τ2

)

dq + f1(Q)

• integracija daje

F1 =mτ

Qq − m2τ

q2 − F2

τq + f1(Q)

• uvrstimo varijablu P

F1 = −∫

[

(Q − q) +F2

τ

]

dQ + f2(q)

• integracija daje

F1 = − m2τ

Q2 +mτ

Qq − F2

τQ + f2(q)

Page 27: Hamiltonova mehanika Zadatak 6 - phy.pmf.unizg.hrtniksic/Klasicna/II/biljeske/Vjezbe/lec6.pdf · Hamiltonova mehanika Kanonske transformacije Zadatak 6.1 Zadatak 6.2 Zadatak 6.3 Zadatak

Hamiltonovamehanika

KanonsketransformacijeZadatak 6.1

Zadatak 6.2

Zadatak 6.3

Zadatak 6.4

Zadatak 6.5

Zadatak 6.6

Zadatak 6.7

• usporedbom izraza za funkciju izvodnicudolazimo do zakljucka

f1(Q) = − m2τ

Q2−F2

τQ i f2(q) = − m2τ

q2−F2

τq

• sama funkcija izvodnica glasi

F1(q, Q) = − m2τ

(Q − q)2 − Fτ

2(q + Q)