METODICKÝ LIST

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

METODICK LIST. Tato prezentace navazuje na vuku vlastivdy, proto doporuuji propojit ten s vlastivdou, je zamen n a ten s porozumnm. V vodu : ten z tabule nebo natisknout km text, a by mohli pracovat i v lavici. Otzky a koly : ci vyhledvaj v textu odpovdi - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

putovn za histori

METODICK LISTTato prezentace navazuje na vuku vlastivdy, protodoporuuji propojit ten s vlastivdou, je zamen na ten s porozumnm.V vodu: ten z tabule nebo natisknout km text,aby mohli pracovat i v lavici.Otzky a koly: ci vyhledvaj v textu odpovdina otzky. Pozdji kontrola, postupnm kliknm se objevuj odpovdi. Posledn otzka vyaduje ti pa-mtky z textu, ale jako doplnk je jet tvrt, kter v textu nen- bonus.Poznte je? ci hdaj, upozornit na pravopis velkch jmen.Pro zasmn: ten vtip.

Najdte ve vtch: kolem je najt ve vt ukryt slovo, pedmt, kter panovnk potebuje. Po kliknut se objev vyznaen slova.Zvr: portrt Karla IV.

putovnza histori

KAREL IV. Boena imkov Krl Karel IV. dostal pi ktu jmno Vclav. Teprveve Francii, kam ho poslali v sedmi letech na vychovnke krlovskmu dvoru, pijal jmno Karel po krli Karlu Slinm. Kdy se jako sedmnctilet vrtil do ech, nael zemi zpustoenou, zadluenou. Jeho otec Jan Lucem-bursk poteboval penze na velijak vlky a o kr-lovstv se nestaral. Karel zaplatil dluhy, vykoupil prodan hrady a msta, povolal do Prahy nejvt stavitele a Praha byla jedno stavenit. Zaloil Nov Msto prask, stavla se Svatovtskkatedrla (Petr Parl na n pracoval 40 let, jet 20 letpo Karlov smrti), kamenn most ( dnes Karlv), jehoStaromstsk brna je povaovna za nejkrsnj v Evrop, stejn jako Karltejn je nejslavnj mezi Karlovmi stavbami. Karel vdl, e k rozkvtu e jsou poteba vzd-lan lid. Roku 1348 zaloil univerzitu, kter nese jehojmno. Sm byl velice vzdlan, vytvoil Zlatou bulu,to byla prvn evropsk stava, Karel byl toti tak csaSvat e msk. Za jeho vldy esk krlovstv roz-kvetlo, prvem je proto Karel IV. nazvn Otcem vlasti.Otzky a kolyetli jste pozorn?1. Jak jmno dostal Karel IV. pi ktu?

VCLAV2. Jak je nazvn Karel IV. ?OTEC VLASTI3. Jak dlouho se pracovalo na Svatovtsk katedrle? 40 LET4. Jmenujte ti vznamn stavby, kter nechal vybudovat Karel IV.KARLV MOSTKARLTEJNUNIVERZITA KARLOVA Poznte pamtky?

Karlv most

Univerzita Karlova

Chrm Svatho Vta

Karltejn Pro zasmn O KARLU iv. Co udlal Karel IV., kdy nastoupil na trn, Pepku? Sedl si na nj.Pijdou dva poddan blahopt krli Karlovik svtku. Ten se div: Ale dnes nen Karla. To nevad, ale je tvrtho.

Najdte ve vtch pedmty, kter pat krli. JEDEN PR BAKOR U NAEHO STOLUPAT I M.

PAVEL ALOVAL NA HANKU, E ZLOB.

PEJSEK SE ZEPTAL: UPEE APKA TY VBORN KOLE?

Karel IV. 1346-1378Na zvr si prohldnte portrt Karla IV.Citacetext Karel IV., Boena imkov, tanka pro 4. ronk, nakladatelstv Nov kola v roce 2004,str. 118Text Pro zasmn o Karlu IV., tanka pro 4. ronk, nakladatelstv Nov kola v roce 2004, str. 20Obrzky:Dostupn z oteven galerie [www.cmis.cz/dum/]dne 6.4.2012

IDENTIFIKTOR MATERILU: EU 16 19AnotaceKarel IV., ten s porozumnm o djinch na vlastiAutorLudmila MitovJazyketinaOekvan vstupk si pomoc ten obohat vdomosti z djin na vlastiSpeciln vzdlvac potebyNeKlov slovaKarel IV., pamtky, vtipyDruh uebnho materiluPracovn list, prezentaceDruh interaktivityAktivitaClov skupinakStupe a typ vzdlvnZkladn vzdlvn 1. stupeTypick vkov skupina10-11 letCelkov velikost / datum1310 kB / duben 2012/