Micr00542 komm brosj_3101_godkjent

 • View
  758

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • Tilbud til kommunesamarbeidKommunal og fylkeskommunal sektor er et viktig satsningsomrde for Microsoft bde fra et administrasjons- og skoleperspektiv. Vi jobber tett med leverandrer av tjenester og fagsystem, i tillegg til at vi har et tett direkte samarbeid med mange kommuner og kommunesamarbeid.

  Hensikten med dette dokumentet er gi en oversikt over noen av de forskjellige aktivitetene som Microsoft ogpartnere kan tilby kommunesamarbeid. Dette kan danne et grunnlag for en diskusjon med din kontaktperson hos Microsoft rundt hvilken dialog som kan vre nskelig. Hvis du er usikker p hvem som er din kontaktperson i Microsoft kan du kontakte Ingrid Elise Hansen, markedsansvarlig kommunal sektor, p telefon 41 21 88 92 eller via mail til LRGNOR@microsoft.com

 • Mange kommuner/fylker har en Enterprise Agreement (EA), en Open Value Subscription (OVS) eller en Open Value Government (OVG) lisenavtale som inkluderer fordelsprogrammet Software Assurance (SA). For en utfyllende oversikt over dette fordels-programmet se: www.microsoft.com/norge/license/sa/default.mspx

  Vi har i dialog med partnere og kunder sett et nske om skredder-sydde tilpasninger av SA fordelene for offentlig sektor. Dette har i mange tilfeller blitt lst ved at fl ere kommuner i samme region har sltt sine SA fordeler sammen og ftt en sertifi sert tjenesteleverandr til levere f.eks. et skreddersydd kurskonsept basert p kommunenes egne behov og nsker. Disse kursene eller tjenestene kan avholdes lokalt i regionen og medfrer ingen ekstra kostnader i den grad kurskuponger som flger med EA, OVS eller OVG benyttes. Ved etablere et regionalt samarbeid rundt SA-fordelene, kan man flgelig f utnyttet avtalefordelene bedre, samtidig som en slik arena gir grobunn for god erfaringsutveksling kommunene i mellom.

  Kompetansehevingsprogram (utnytter SA fordeler)Som nevnt ovenfor flger det med kurskuponger p avtaleformene EA, OVS og OVG. Tilbakemeldingen fra mange kommuner viser at det kan vre vanskelig f gjennomfrt disse gratiskursene, bl.a. p grunn av tidspress, relevans og reisekostnader. For adressere dette, gjennomfrer vre sertifi serte kurspartnere en kompetansekart-legging av kommunenes IT-ansatte, og utarbeider en kompetanse-hevingsplan basert p kommunenes behov. Kompetanseplanen kanta form som et skreddersydd kursopplegg som kan avholdes lokalt i regionen.

  For eksempel har kursleverandren Glasspaper holdt flgende kurs lokalt for et kommunenesamarbeid i Kristiansundomrdet: Exchange 2007 kurs SharePoint 2007 kurs Confi guration Manager 2007 kurs

  Vi i Orkidsamarbeidet la tidlig planer for kompetanseheving p viktige omrder som MS Exchange Server 2007, Sharepoint 2007 og Microsoft System Center sammen med Glasspaper. I en travel hverdag for de fl este av oss valgte vi en opplringslsning hvor vi delte opp de lengste kursene over fl ere uker og bestemte oss for holde disse lokalt i Kristiansund for redusere kostnadene. Fra januar til april i r har vi derfor ftt kurset over 30 IT-teknikere innenfor drift/ administrasjon i de ulike kommunene med til sam-men nesten 15 dager kurs p hver person innenfor nevnte omrder. Kursene har gitt oss en bred kompetanse innenfor Microsoft Share-Point, System Center og Microsoft Exchange Server 2007. Dette gir oss gode effektiviseringsgevinster og motiverer vre ansatte til satse og jobbe videre med produktene. Det har utvilsomt en sammenheng med at vi har hatt dyktige instruktrer med bred bakgrunn og som er gode kunnskapsformidlere. Kursene var helt i trd med vre forvent-ninger og vi er godt fornyd med samarbeidet med Glasspaper.

  Steinar Holm, IKT og Arkiv-leder, Kristiansund kommune

  Kursleverandren Glasspaper har ogs holdt kurs for Vegrshei kommune, Den digitale stregionen (DD) hsten 2009:

  Den Digitale stregionen er et kommunesamarbeid innenfor fagfeltet IKT, og vi har i samarbeid med Glasspaper gjennomfrt bedriftsintern kompetanseheving for vre IKT ansatte. Hsten 2009 ble kurset MS 6419 Confi guring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 avholdt. Styrken med benytte Glasspaper i denne sammenhengen var at de var fl eksible p gjennomfringsmodellen. En godt forberedt og engasjerende instruktr kom til vre lokaler med mobilt klassesett og klarte inkludere vre sprsml og problemstillinger inn i kompendiet. Kombinasjonen med mobilt klassesett, hyt niv p instruktr samt et serviceminded apparat hos Glasspaper gjorde at vi gjentok affren hsten 2010. Da ble det avholdt kurs i MS 6451 Planning, Deploying and Managing MSCCM 2007. Begge disse kurspakkene innfridde vre forventninger til hvordan hykvalitetskurs br gjennomfres.

  Roy Arneberg IKT-Rdgiver, Den Digitale stregionen

  Workshop rundt innfring av Offi ce 2010, Windows 7, SharePoint eller Exchange (utnytter SA fordeler) SA-fordelen, Package Services er tjenester som tilbyr konsulent-bistand i forbindelse med utrulling av Offi ce 2010, Windows 7, SharePoint og Exchange. Package Services hjelper kommuner til identifi sere verdifulle parametere innen sikkerhet, tjenester og samarbeid, og gir retningslinjer for utrulling og vedlikehold av programvare. Etter konsulentbistanden sitter kommunen igjen med en spesialtilpasset utrullingsplan basert p beste praksiserfaringer. Package Services leveres enten av Microsofts egen konsulent-avdeling, eller av en kvalifi sert partner.

  Microsoft Premier(betalbar tjeneste + utnytter SA-fordel)Premier er et komplett supporttilbud fra Microsoft som skreddersys til kundens behov. Premier hjelper deg med optimalisere ditt driftsmilj og redusere risiko for nedetid og stans i driften. Du fr tilgang til din egen rdgiver som bistr deg med proaktiv rdgivning rundt drift og forvaltning av Microsoft-systemer, i tillegg til rdgi rundt bruk av avtalen og tjenestene som inngr for optimal verdi. Du fr tilgang til en rekke forebyggende tjenester for kompetanse-overfring, rdgivning og kvalitetssikring av design, implementering og drift av Microsoft-systemer, som sikrer at beste praksis blir benyttet. Eksempler p tjenester er workshops, helsesjekker og Risk Assessment Programs levert av tekniske spesialister fra Microsofts supportorganisasjon.

  Hvis noe allikevel skulle g galt, har du tilgang til 24x7 teknisk support for reaktiv problemlsning. Denne tjenesten er utviklet for gi rask respons og effektiv feilsking p tekniske problemer. Om ndvendig kan vi ogs tilby p stedet feilsking. Premier kan tilrettelegge for samarbeid p tvers av kommuner gjennom tilby fellesavtaler for kommuner innenfor samme region. En slik avtale gir deltakerne tilgang til felles teknologisamlinger og kurs hvor man fr lre om beste praksis for design, implementering og drift av Microsoft systemer som benyttes i kommunene, i tillegg til de andre tjenestene nevnt ovenfor. Denne modellen har blitt benyttet med stor suksess for fylkeskommunene i fl ere r allerede, og gitt gode synergieffekter p tvers av fylkeskommunene.

  Fordelsprogrammet Software Assurance (SA) og regionale samarbeid

  For de som har Software Assurance fordeler kan disse overfres til Premier og gi ekstra tilgang til ekstra tjenesteleveranse uten tillegg i pris.

  Digitale Gardermoen IKS har inngtt en Premier-avtalemed Microsoft, og har flgende erfaring med avtalen:Bde kontakten med Microsoft og den forebyggendedelen av avtalen har fungert meget bra, akkurat som viventet. Microsoft Premier forsikrer oss mot uforutsetteproblemer og gir direkte tilgang til kildekompetansenr behovet melder seg.

  Erik Totlund, Teknisk direktr, Digitale Gardermoen IKS.Les mer om Premier avtalen her:www.microsoft.com/norge/services/premier_support.mspx

  Fagdager (gratis)Microsoft har holdt en rekke tekniske fagdager for kommune-samarbeid, hvor vre tekniske eksperter har gjennomgtt viktige tema, som for eksempel datasenterdrift, databasekonsolidering/optimalisering og samhandlingslsninger (SharePoint, Offi ce og Unifi ed communications). Vi har ogs sammen med samarbeids-partnere som EDB ErgoGroup, Atea, Inmeta, Crayon, Software Innovation, HP, Trio etc. satt sammen fagdager som kombinerer en bred agenda med dyp ekspertise og demomilj. For eksempel har vi arrangert et seminar for kommunal sektor med datasenter-fokus p HPs teknologisenter, med fokus p Windows Server 2008(Hyper V, Network Access Protection, Terminal Server, Clustering), App-V, System Center og Forefront. Vi har ogs gjennomfrt studietur til England for se p bruk av CRM-system p kommunale servicekontor, samt til Portugal for se p en lsning for papirlst bystyre. Vi tar gjerne en dialog rundt skreddersydde studiedager i samarbeid med de leverandrene som er mest relevante for kommunesamarbeidet.

  Strategigjennomgang for kommunale ledereIKT har de siste rene utviklet seg fra primrt vre en stttefunksjon til bli et sentralt virkemiddel for understtte kommunens kjerne-virksomhet og overordnede ml. Dette gjr IKT til et mer relevant tema for ledelsesnivet i kommunen. Prioriterte omrder som inn-byggerdialog, digitalt frstevalg, kt tjenestekvalitet, milj og sam-handling henger tett sammen med underliggende investeringer i IKT.

  Microsoft tilbyr ikke-tekni