of 14 /14
1 ČELIČNA INDUSTRIJSKA HALA PROGRAMSKI ZADATAK GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI FAKULTET Katedra za metalne i drvene konstrukcije METALNE KONSTRUKCIJE I

MK1-PROGRAMSKI ZADATAK

Embed Size (px)

Text of MK1-PROGRAMSKI ZADATAK

Page 1: MK1-PROGRAMSKI ZADATAK

1

ČELIČNA INDUSTRIJSKA HALAPROGRAMSKI ZADATAK

GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI FAKULTETKatedra za metalne i drvene konstrukcije

METALNE KONSTRUKCIJE I

Page 2: MK1-PROGRAMSKI ZADATAK

2

KONCEPT PROGRAMA

• timski rad (3 studenta)

• studenti dogovaraju samostalno podjelu posla

• svaki student odgovoran je za svoj dio programskog zadatka

• tjedna kontrola proračuna od strane predmetnog asistenta

• kolokviranje programa kod predmetnog nastavnika

Page 3: MK1-PROGRAMSKI ZADATAK

3

KONCEPT PROGRAMA

Page 4: MK1-PROGRAMSKI ZADATAK

4

KONCEPT PROGRAMA

Page 5: MK1-PROGRAMSKI ZADATAK

5

KONCEPT PROGRAMA

Page 6: MK1-PROGRAMSKI ZADATAK

6

KONCEPT PROGRAMA

Page 7: MK1-PROGRAMSKI ZADATAK

7

KONCEPT PROGRAMAPostoje različiti tipovi spojeva i nastavaka konstruktivnih cjelina hale:

Page 8: MK1-PROGRAMSKI ZADATAK

8

SADRŽAJ PROGRAMA

Dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti osnovnih nosivih cjelina hale

- glavna nosiva konstrukcija (stupovi+gredni nosač, rešetka,…)

- kranska staza (+spregovi za stabilizaciju)

- sekundarna krovna konstrukcija

- bočna sekundarna konstrukcija

- sekundarna konstrukcija na zabatu hale

- vjetrovni spregovi (krovni i vertikalni spreg)

- AB temelji

• Elementi glavnog projekta hale- Dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti pojedinih nosivih cjelina objekta

• Elementi izvedbenog projekta hale

- Detalji spojeva, radionički nacrti, iskaz materijala…

Page 9: MK1-PROGRAMSKI ZADATAK

9

SADRŽAJ PROGRAMAglavna nosiva konstrukcija

sekundarna krovna konstrukcija

sekundarna konstrukcija na zabatu hale

krovni vjetrovni spreg

vertikalni vjetrovni spreg

Page 10: MK1-PROGRAMSKI ZADATAK

10

SADRŽAJ PROGRAMA1. Tehnički opis

- opis konstrukcije

- o proračunu konstrukcije

- materijal za izradu konstrukcije

- primijenjeni propisi

- antikorozijska zaštita

- protupožarna zaštita

2. Analiza opterećenja

- glavna konstrukcija

- sekundarna konstrukcija

- kranska staza

- spregovi

Page 11: MK1-PROGRAMSKI ZADATAK

11

SADRŽAJ PROGRAMA

3. Dijagrami reznih sila i pomaka

- glavna konstrukcija

- sekundarna konstrukcija

- kranska staza

- spregovi

4. Kontrola krajnjeg graničnog stanja (KGS)

i graničnog stanja uporabljivosti (GSU)

- glavna konstrukcija

- sekundarna konstrukcija

- kranska staza

- spregovi

- temelji

Page 12: MK1-PROGRAMSKI ZADATAK

12

SADRŽAJ PROGRAMA

5. Projektiranje i proračun karakterističnih spojeva i nastavaka

- glavna konstrukcija

- sekundarna konstrukcija

- kranska staza

- spregovi

6. AutoCad nacrti detalja i radionički nacrti karakterističnih elemenata

- karakteristični poprečni presjek glavne konstrukcije

- plan pozicija temelja

- plan pozicija kranske staze

- plan pozicija krovne konstrukcije (tlocrt i bokocrt)

- radionički nacrti (glavna konstrukcija, sek. konstrukcija, kranska staza)

- detalji

Page 13: MK1-PROGRAMSKI ZADATAK

13

DJELOVANJA NA HALU• STALNO (G) – vlastita težina, sekundarna konstrukcija, obloga,

instalacije…

• PROMJENJIVO:

- Snijeg (S)

- Vjetar (W)

- Opterećenje kranom (K)

- Temperatura (T)

• IZVANREDNO – nećemo razmatrati u programu

Page 14: MK1-PROGRAMSKI ZADATAK

14

Stalno opterećenje – glavna konstrukcija

ANALIZA OPTEREĆENJA

Stalno opterećenje – sekundarna konstrukcija