of 10 /10
MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU * DIZAJN U MAŠINSTVU * HIBRIDNI TEHNIČKI SISTEMI

Motorna Vozila Na Hibridni Pogon

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hibridni sistemi

Text of Motorna Vozila Na Hibridni Pogon

Page 1: Motorna Vozila Na Hibridni Pogon

MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU * DIZAJN U MAŠINSTVU * HIBRIDNI TEHNIČKI SISTEMI

Page 2: Motorna Vozila Na Hibridni Pogon

MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU * DIZAJN U MAŠINSTVU * HIBRIDNI TEHNIČKI SISTEMI

Hibridni pogon

Serijski hibridnipogon

Kombinovani hibridnipogon

Paralelni hibridnipogon

Mešoviti hibridni pogon

Hibridni pogon-prekojednog vratila

Hibridni pogon-prekodva ili više vratila

Hibridni pogon-obrtnimoment

Hibridni pogon-broj obrtaja

Hibridni pogon-snaga(vuča)

Razgranati hibridni pogon

Klasifikacija hibridnih pogona kod motornih vozila

Page 3: Motorna Vozila Na Hibridni Pogon

MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU * DIZAJN U MAŠINSTVU * HIBRIDNI TEHNIČKI SISTEMI

Legenda

Motor SUS

Kvačilo

Menjač

Generator

Elektromotor

Baterija

Rezervoar

Klasifikacija hibridnih pogona kod motornih vozila

Serijski pogon Paralelni pogon Kombinovani pogon

Page 4: Motorna Vozila Na Hibridni Pogon

MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU * DIZAJN U MAŠINSTVU * HIBRIDNI TEHNIČKI SISTEMI

konvencionalni pogon hibridni pogon

Kontrola motora SUS

Kontrola menjača

Kontrola vozača Kontrola vozača

Operativna strategija

Kontrola motora SUS

Kontrola menjača

Regulisanjeelektričnog motora

Kontrolae-baterije

Poređenje kompleksnosti između konvencionalnog i hibridnog pogona kod motornih vozila

Page 5: Motorna Vozila Na Hibridni Pogon

MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU * DIZAJN U MAŠINSTVU * HIBRIDNI TEHNIČKI SISTEMI

Pogonski agregat i transmisija kod hibridnih vozila

Page 6: Motorna Vozila Na Hibridni Pogon

MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU * DIZAJN U MAŠINSTVU * HIBRIDNI TEHNIČKI SISTEMI

Motor SUS Litijum-jonska baterija

Rezervoar za gorivo

Električni pogonGenerator

Osnovni elementi hibridnog pogona

Page 7: Motorna Vozila Na Hibridni Pogon

MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU * DIZAJN U MAŠINSTVU * HIBRIDNI TEHNIČKI SISTEMI

Osnovni tipovi senzora kod hibridnih vozila

Page 8: Motorna Vozila Na Hibridni Pogon

MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU * DIZAJN U MAŠINSTVU * HIBRIDNI TEHNIČKI SISTEMI

Najzastupljeniji tipovi baterija za hibridna vozila

- Litijum-jonske (Li-ion)- Litijum-polimerske(Li-poly)- Sodijum-nikl-hlorid(Na/NiC12)- Nikl-metal-hibrid(NiMH)- Nikl-kadmijum(NiCd)- Olovo-kiselina(PbSO4)

Page 9: Motorna Vozila Na Hibridni Pogon

MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU * DIZAJN U MAŠINSTVU * HIBRIDNI TEHNIČKI SISTEMI

Prednosti i mane vozila na hibridni pogon

Prednosti Mane

- Jeftiniji za vožnju

- Očuvanje životne sredine

- Tiši od konvencionalnih vozila - Savršeni za gradsku vožnju

- Glatka ubrzanja i usporenja

- Veća cena pri kupovini vozila

- Indirektno doprinose povećanju emisije stetnih gasova

- Ograničena daljina pređenog puta

- Manje vozilo i niže maksimalne brzine

Page 10: Motorna Vozila Na Hibridni Pogon

MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU * DIZAJN U MAŠINSTVU * HIBRIDNI TEHNIČKI SISTEMI

Hvala na pažnji !!!

Pitanja ?