of 210 /210
MOTORNA VOZILA I OSIGURANJE 2018.

MOTORNA VOZILA I OSIGURANJE 2018....Motorna vozila i sigurnost cestovnog prometa u RH Kasko osiguranje cestovnih motornih vozila na vlastiti pogon (rizik 03.01) Obvezno osiguranje

 • Author
  others

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MOTORNA VOZILA I OSIGURANJE 2018....Motorna vozila i sigurnost cestovnog prometa u RH Kasko...

 • MOTORNA VOZILA I OSIGURANJE 2018.

 • Izdavač:

  Hrvatski ured za osiguranjeMartićeva 7110000 Zagreb

  Hrvatska

  Telefon: +385 1 4696 600

  Fax: +385 1 4696 660

  www.huo.hrhuo huo.hr@

  Za izdavača:Hrvoje Pauković,

  direktor Ureda

  Priredio:Nenad Štancl

  Produkcija: www.ARCODE.hr

  Zagreb, kolovoz 2019.

 • SADRŽAJ

  Uvod

  Tržište osiguranja u RH - kratki pregled

  Motorna vozila i sigurnost cestovnog prometa u RH

  Kasko osiguranje cestovnih motornih vozila na vlastiti pogon (rizik 03.01)

  Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti (rizik 10.01)

  Zanimljivosti

  Ostala obvezna osiguranja u prometu

  Poslovanje društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na tržištu Europske unije

  Usporedni pregled

  6

  20

  Obvezno osiguranje od automobilske odgovornostiMeđunarodne štete od automobilske odgovornostiPoslovanje Garancijskog fonda Granično osiguranje

  36

  62

  Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogonObvezno osiguranje putnika u javnom prometuObvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika zrakoplova

  3

  134

  146

  156

  4.

  3.

  2.

  1.

  4.1.

  4.2.

  4.3.

  6.

  7.

  5.

  63

  96

  112

  6.1.

  6.2.

  6.3.

  8. 162

  4.4. 128

 • UVOD

  U prvom poglavlju publikacije dan je kratki pregled tržišta osiguranja Republike Hrvatske u 2018. godini. Prikazani su osnovni pokazatelji kretanja zaračunate bruto premije po skupinama i vrstama osiguranja te po društvima za osiguranje koja su poslovala u 2018. godini.

  Publikacija «Motorna vozila i osiguranje – 2018.» predstavlja svojevrsnu nadogradnju dugogodišnje publikacije «Izvješće o tržištu obveznih osiguranja u prometu – s posebnim osvrtom na osiguranje od automobilske odgovornosti». Naime, ovom publikacijom smo nastojali obuhvatiti širi segment od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i dati pregled svih relevantnih pokazatelja koji neposredno ili posredno imaju utjecaja na osiguranje motornih vozila.

  Drugo poglavlje obuhvaća podatke iz javno dostupnih publikacija Ministarstva unutarnjih poslova, Centra za vozila Hrvatske te Državnog zavoda za statistiku. Prikazani su podaci o broju stanovnika, vozačima, motornim vozilima te prometnim nesrećama.

  U trećem poglavlju prikazani su podaci o poslovanju društava za osiguranje u segmentu kasko osiguranja cestovnih motornih vozila na vlastiti pogon.

  U petom poglavlju dani su pregledi podataka koji nisu usko vezani uz osiguranje motornih vozila ali bi mogli imati neposredan utjecaj. Primjerice, prikazani su podaci o dobnoj i spolnoj strukturi vozača, o prometnim nesrećama, o broju registriranih električnih i hibridnih vozila pojedinih kategorija, o internet prodaji obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, o godišnjim prosječnim maloprodajnim cijenama goriva itd.

  U sedmom poglavlju prikazani su rezultati poslovanja društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na tržištu Europske unije.

  Šesto poglavlje obuhvaća osnovne podatke o ostalim obveznim osiguranjima u prometu: Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogon, Obvezno osiguranje putnika u javnom prometu te Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika zrakoplova.

  U zadnjem poglavlju publikacije dani su usporedni pregledi podataka sadržanih u prethodnim poglavljima za razdoblje 2003. – 2018. godine.

  Četvrto poglavlje obuhvaća podatke o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti. U ovom poglavlju dan je i pregled o kretanju međunarodnih šteta od automobilske odgovornosti, pregled šteta koje se isplaćuju iz Garancijskog fonda te osnovni podaci o kretanju graničnog osiguranja.

  Statistički podaci iz segmenta osiguranja koji su korišteni kao podloga za izradu publikacije prikupljeni su od društava za osiguranje (podaci 2007. – 2018.) ili su korišteni javno objavljeni podaci Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (podaci za 2006. godinu i ranije). Ostali podaci koji su korišteni u publikaciji preuzeti su iz javno dostupnih publikacija Ministarstva unutarnjih poslova, Centra za vozila Hrvatske te Državnog zavoda za statistiku.

 • TRŽIŠTE OSIGURANJA U RH

  Kratki pregled

 • Treću godinu zaredom hrvatsko tržište osiguranja bilježi rast ukupne zaračunate bruto premije. Značajniji porast premije u 2018. godini (+8,83%), bitan je pokazatelj da je hrvatsko tržište osiguranja na putu oporavka od krize koja je započela 2008. te od liberalizacije tržišta obveznog osiguranja od AO.

  U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 68,2% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 6.721.438.304 kn i viša je 9,90% u odnosu na prethodnu godine.

  Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 2.178.910.630 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja bilježi rast 6,32%. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 22,11% te 32,42% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

  Odnos premije životnih i neživotnih osiguranja je i dalje daleko od europskog prosjeka, te je u 2018. ostao na razini 2017. godine. Udio premije životnih osiguranja zadržao se na 31,8% ukupne premije. U periodu do 2014. godine, životna osiguranja su bila ispod 30% ukupne premije, dok su u zadnjih 5 godine na razini udjela od 31%-34%.

  Najznačajniji utjecaj na povećanje ukupne premije imao je porast premije neživotnih osiguranja (+9,90%), dok je premija životnih osiguranja u 2018. završila ponovno s rastom od 6,60%. Ukupna zaračunata premija na kraju 2018. iznosi 9.855.629.571 kn, premija neživotnih osiguranja 6.721.438.304 kn a premija životnih osiguranja 3.134.191.267 kn.

  Neživotna osiguranja

  Rast premije, u skupini neživotnih osiguranja, bilježe redom osiguranje od nezgode (+6,11%), Zdravstvena osiguranja (+6,58%), Osiguranje cestovnih vozila-kasko (+18,71%), Osiguranje plovila (+0,01%), Osiguranje od požara i elementarnih šteta (+4,74%), Ostala osiguranja imovine (+16,88%), Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (+6,32%), Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila (+1,86%), Ostala osiguranja od odgovornosti (+11,18%), Osiguranje kredita (+33,96%), Osiguranje jamstava (+27,18%), Osiguranja raznih financijskih gubitaka (+10,71%). Osiguranje troškova pravne zaštite (+16,65%) te Osiguranje pomoći-asistencije (+1,22%). Ostale četiri vrste neživotnih osiguranja zabilježile su pad premije od kojih je najznačajniji pad, u apsolutnom iznosu ima vrsta - Osiguranje tračnih vozila-kasko (premija je niža 1.013.548 kn).Ukupno je tijekom 2018. na hrvatskom tržištu poslovalo 20 društava za

  osiguranje, a na kraju je godinu zaključilo 18 društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. U 2018. godini društvo Erste osiguranje VIG d.d. pripojeno je društvu Wiener osiguranje VIG d.d. , a društvo Croatia osiguranje kredita d.d. pripojeno je društvu Croatia osiguranje d.d.. Na hrvatskom tržištu aktivne su i dvije podružnice - Adriatic Slovenica d.d. Podružnica Zagreb i Sava osiguranje d.d. Podružnica Hrvatska.

  Životna osiguranja

  U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 2.067.499.044 kn i viša je 6,26% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

  Životna osiguranja, uspjela su nastaviti prošlogodišnji premijski rast, te su 2018. godinu zaključila s rastom premije od 6,60%.

  U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 2.532.509.810 kn, odnosno premijom višom 14,10%, a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 80,80%, te u ukupnoj premiji s 25,69%. Slijede Osiguranje života i rentno osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 448.515.628 kn i udjelom u ukupnoj premiji 4,55% uz pad u odnosu na prethodnu godinu od 18,69%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 132.035.417 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,34% i padom od 2,40%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 16.442.900 kn i padom od 42,55%, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili sklapanja životnog partnerstva ili rođenja sa zaračunatom premijom od 4.687.512 kn i padom od 7,71%.

  TRŽIŠTE OSIGURANJA U RH - KRATKI PREGLED

 • neživot

  složeno (život i neživot)

  neživot

  složeno (život i neživot)

  složeno (život i neživot)

  neživot

  složeno (život i neživot)

  složeno (život i neživot)

  reosiguranje

  život

  neživot

  neživot

  život

  neživot

  složeno (život i neživot)

  složeno (život i neživot)

  život

  život

  složeno (život i neživot)

  neživot

  život

  neživot

  1.

  3.

  8.

  10.

  12.

  13.

  15.

  16.

  6.

  4.

  14.

  17.

  2.

  7.

  18.

  9.

  11.

  5.

  ****

  *

  **

  *

  Croatia osiguranje d.d. *

  GRAWE Hrvatska d.d.

  Hrvatsko kreditno osiguranje d.d.

  OTP osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  Euroherc osiguranje d.d.

  Merkur osiguranje d.d.

  Generali osiguranje d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  Wüstenrot životno osiguranje d.d.

  Triglav osiguranje d.d.

  Adriatic osiguranje d.d. ***

  Agram Life osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  Izvor osiguranje d.d.

  Allianz Zagreb d.d.

  ERGO životno osiguranje osiguranje d.d.

  Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.**

  Croatia Lloyd d.d.

  Croatia zdravstveno osiguranje d.d.

  Croatia osiguranje kredita d.d.

  Erste Vienna Insurance Group d.d.

  neživot

  život

  ukupno

  864018

  TRŽIŠTE OSIGURANJA U RH - KRATKI PREGLED

  Društva za osiguranje - poslovi osiguranja (na dan 31.12.2018.)1 život i neživot

  reosiguranje

 • Kretanje zaračunate bruto premije 2007.-2018. 1aUkupna ZBP

  2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  9.064,9

  +884,8

  9.686,1

  +621,2

  9.411,3

  -274,8

  9.245,5

  -165,8

  9.145,2

  -100,3

  9.038,5

  -106,8

  9.076,6

  +38,1

  8.561,4

  -515,2

  8.724,7

  +163,3

  8.761,1

  +36,5

  9.055,9

  +294,8

  9.855,6

  +799,7

  ∆ ABS

  +10,8%

  +6,9%

  -2,8% -1,8%-1,1% -1,2%

  +0,4%

  -5,7%

  +1,9%+0,4%

  +3,4%

  +8,8%

  ∆ REL

 • TRŽIŠTE OSIGURANJA U RH - KRATKI PREGLED

  Kretanje zaračunate bruto premije Neživot 2007.-2018.1bZBP Neživot

  2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  6.582,2

  +567,1

  7.140,3

  +558,1

  6.922,7

  -217,7

  6.787,9

  -134,8

  6.714,0

  -73,9

  6.577,3

  -136,7

  6.538,2

  -39,1

  5.923,6

  -614,6

  5.790,3

  -133,3

  5.842,7

  +52,4

  6.115,7

  +273,0

  6.721,4

  +605,7

  ∆ ABS

  +9,4% +8,5%

  -3,0% -1,9%-1,1% -2,0%

  -0,6%

  -9,4%

  -2,3%

  +0,9%

  +4,7%

  +9,9%

  ∆ REL

 • ZBP Život1cKretanje zaračunate bruto premije Život 2007.-2018.

  2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  2.482,7

  +317,7

  2.545,8

  +63,0

  2.488,7

  -57,1

  2.457,7

  -31,0

  2.431,3

  -26,4

  2.461,2

  +29,9

  2.538,4

  +77,3

  2.637,8

  +99,4

  2.934,4

  +296,6

  2.918,4

  -16,0

  2.940,2

  +21,8

  3.134,2

  +194,0

  ∆ ABS

  +14,7%

  +2,5%

  -2,2% -1,2% -1,1%

  +1,2%+3,1% +3,9%

  +11,2%

  -0,5%

  +0,7%

  +6,6%

  ∆ REL

 • 2.

  17.

  19.

  14.

  4.

  7.

  15.

  3.

  16.

  20.

  11.

  1.

  5.

  8.

  22.

  23.

  10.

  12.

  9.

  6.

  13.

  18.

  21.

  24.

  25.

  TRŽIŠTE OSIGURANJA U RH - KRATKI PREGLED

  38.423.650 0,42 39.139.073 0,40 715.423 +1,86

  0 0,00 0 0,00 0 -

  9.055.923.737 100,00 9.855.629.571 100,00 799.705.834 +8,83

  455.823.182 5,03 483.664.486 4,91 27.841.304 +6,11

  883.956.752 9,76 1.049.307.507 10,65 165.350.755 +18,71

  148.706.908 1,64 148.726.481 1,51 19.573 +0,01

  591.766.182 6,53 691.651.066 7,02 99.884.884 +16,88

  372.131.686 4,11 413.748.968 4,20 41.617.281 +11,18

  10.136.459 0,11 9.584.793 0,10 -551.665 -5,44 7.972.916 0,09 6.959.368 0,07 -1.013.548 -12,71

  194.349.791 2,15 260.347.438 2,64 65.997.647 +33,96

  113.734.573 1,26 125.917.990 1,28 12.183.416 +10,71 4.650.560 0,05 5.425.087 0,05 774.528 +16,65

  2.049.319.944 22,63 2.178.910.630 22,11 129.590.686 +6,32

  95.435.819 1,05 96.598.762 0,98 1.162.943 +1,22 6.115.709.596 67,53 6.721.438.304 68,20 605.728.707 +9,90

  616.410.231 6,81 645.614.217 6,55 29.203.986 +4,74

  2.219.640.317 24,51 2.532.509.810 25,69 312.869.493 +14,10

  32.463.863 0,36 31.768.863 0,32 -695.000 -2,14

  487.839.564 5,39 519.962.046 5,27 32.122.482 +6,58

  5.310.494 0,06 4.856.655 0,05 -453.839 -8,55

  7.277.022 0,08 9.254.873 0,09 1.977.851 +27,18

  28.621.056 0,32 16.442.900 0,17 -12.178.156 -42,55 135.282.084 1,49 132.035.417 1,34 -3.246.667 -2,40 5.079.046 0,06 4.687.512 0,05 -391.534 -7,71 551.591.637 6,09 448.515.628 4,55 -103.076.009 -18,69

  0 0,00 0 0,00 0 - 2.940.214.140 32,47 3.134.191.267 31,80 193.977.127 +6,60

  Zaračunata bruto premija po vrstama osiguranja2

  Zdravstveno osiguranje

  Osiguranje cestovnih vozila - kasko

  Osiguranje tračnih vozila - kasko

  Osiguranje zračnih letjelica - kasko

  Osiguranje plovila

  Osiguranje robe u prijevozu

  Ostala osiguranja imovine

  Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

  Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

  Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

  Ostala osiguranja od odgovornosti

  Osiguranje jamstva

  Osiguranje raznih financijskih gubitaka

  Osiguranje troškova pravne zaštite

  Osiguranje od požara i elementarnih šteta

  Osiguranje pomoći (ASISTENCIJA)

  Osiguranje od nezgode

  Osiguranje kredita

  Rentno osiguranje

  Dopunska osiguranja životnog osiguranja

  Tontine

  Životna osiguranja

  Osiguranje s kapitalizacijom

  UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 - 18)

  Životna i rentna osig. kod kojih ugovar. osig. snosi rizik ulag.

  UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 - 25)

  Osig. za slučaj vjenčanja ili sklapanja život. partner. ili rođenja

  SVEUKUPNO (vrste 01 - 25)

 • Zaračunata bruto premija po vrstama osiguranja2018./2017. 2

  Osiguranje od nezgode

  Zdravstveno osiguranjeOsiguranje cestovnih vozila - Kasko

  Osiguranje tračnih vozila - KaskoOsiguranje zračnih letjelica - Kasko

  Osiguranje plovilaOsiguranje robe u prijevozu

  Osiguranje od požara i elementarnih štetaOstala osiguranja imovine

  Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozilaOsiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

  Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovilaOstala osiguranja od odgovornosti

  Osiguranje kreditaOsiguranje jamstava

  Osiguranje raznih financijskih gubitakaOsiguranje troškova pravne zaštite

  Osiguranje pomoći (asistencija)Životna osiguranjaRentno osiguranje

  Dopunska osiguranja životnog osiguranjaOsig. za slučaj vjenčanja ili sklapanja životnog partnerstva ili rođenja

  Osig. života i rentno osig. kod kojih ugovaratelj osig. snosi rizik ulaganja Tontine

  Osiguranje s kapitalizacijomNEŽIVOTNA OSIGURANJA

  ŽIVOTNA OSIGURANJAUKUPNO

  2018.483,7

  520,0

  1.049,3

  7,0

  9,6

  148,7

  31,8

  645,6

  691,7

  2.178,9

  4,9

  39,1

  413,7

  260,3

  9,3

  125,9

  5,4

  96,6

  2.532,5

  16,4

  132,0

  4,7

  448,5

  0,0

  0,0

  6.721,4

  3.134,2

  9.855,6

  ZBP

  +27,8

  +32,1

  +165,4

  -1,0

  -0,6

  +0,0

  -0,7

  +29,2

  +99,9

  +129,6

  -0,5

  +0,7

  +41,6

  +66,0

  +2,0

  +12,2

  +0,8

  +1,2

  +312,9

  -12,2

  -3,2

  -0,4

  -103,1

  +0,0

  +0,0

  +605,7

  +194,0

  +799,7

  ∆ ABS

  +6,1%

  +6,6%

  +18,7%

  -12,7%

  -5,4%

  +0,0%

  -2,1%

  +4,7%

  +16,9%

  +6,3%

  -8,5%

  +1,9%

  +11,2%

  +34,0%

  +27,2%

  +10,7%

  +16,7%

  +1,2%

  +14,1%

  -42,5%

  -2,4%

  -7,7%

  -18,7%

  +0,0%

  +0,0%

  +9,9%

  +6,6%

  +8,8%

  ∆ REL

 • 10.593.995 10.460.819 -1,26 0,17 0,15 0 0 - 0,00 0,00 10.593.995 10.460.819 -1,26 0,12 0,11

  614.813.718 650.998.275 +5,89 10,05 9,68 531.278.189 514.577.564 -3,14 18,07 16,42 1.146.091.907 1.165.575.839 +1,70 12,66 11,83

  134.638.052 141.779.452 +5,30 2,20 2,11 278.300.593 289.701.811 +4,10 9,46 9,24 412.938.645 431.481.263 +4,49 4,56 4,38

  62.062.992 65.054.010 +4,82 1,02 0,97 267.791.170 286.341.177 +6,93 9,11 9,14 329.854.162 351.395.187 +6,53 3,64 3,57

  8.531.609 0 -100,00 0,14 0,00 0 0 - 0,00 0,00 8.531.609 0 -100,00 0,09 0,00

  0 0 - 0,00 0,00 2.349.413 770.385 -67,21 0,08 0,02 2.349.413 770.385 -67,21 0,03 0,01

  6.115.709.596 6.721.438.304 +9,90 100,00 100,00 2.940.214.140 3.134.191.267 +6,60 100,00 100,00 9.055.923.737 9.855.629.571 +8,83 100,00 100,00

  593.036.331 662.491.637 +11,71 9,70 9,86 0 0 - 0,00 0,00 593.036.331 662.491.637 +11,71 6,55 6,72

  0 0 - 0,00 0,00 44.868.317 43.384.127 -3,31 1,53 1,38 44.868.317 43.384.127 -3,31 0,49 0,44

  360.271.556 381.568.891 +5,91 5,89 5,68 199.769.777 201.582.487 +0,91 6,79 6,43 560.041.333 583.151.378 +4,13 6,18 5,92

  0 0 - 0,00 0,00 39.612.431 40.726.073 +2,81 1,35 1,30 39.612.431 40.726.073 +2,81 0,44 0,41

  0 0 - 0,00 0,00 182.324.938 0 -100,00 6,20 0,00 182.324.938 0 -100,00 2,01 0,00

  343.513.548 372.270.482 +8,37 5,62 5,54 57.345.667 57.310.450 -0,06 1,95 1,83 400.859.215 429.580.932 +7,17 4,43 4,36

  96.011.580 105.495.675 +9,88 1,57 1,57 0 0 - 0,00 0,00 96.011.580 105.495.675 +9,88 1,06 1,07

  915.180.435 1.118.861.695 +22,26 14,97 16,65 0 0 - 0,00 0,00 915.180.435 1.118.861.695 +22,26 10,11 11,35

  200.903.748 209.016.196 +4,04 3,29 3,11 0 0 - 0,00 0,00 200.903.748 209.016.196 +4,04 2,22 2,12

  54.033.191 62.617.851 +15,89 0,88 0,93 0 0 - 0,00 0,00 54.033.191 62.617.851 +15,89 0,60 0,63

  2.084.497.044 2.189.233.775 +5,02 34,08 32,57 533.540.915 564.731.193 +5,85 18,15 18,02 2.618.037.959 2.753.964.967 +5,19 28,91 27,94

  302.185.300 381.824.226 +26,35 4,94 5,68 265.563.527 334.178.671 +25,84 9,03 10,66 567.748.827 716.002.897 +26,11 6,27 7,26

  25.913.870 26.568.628 +2,53 0,42 0,39 254.221.907 252.558.345 -0,65 8,65 8,06 280.135.776 279.126.972 -0,36 3,09 2,83

  309.522.628 343.196.692 +10,88 5,06 5,11 283.247.298 548.328.984 +93,59 9,63 17,50 592.769.925 891.525.676 +50,40 6,54 9,05

  ADRIATIC OSIGURANJE DD *****

  ALLIANZ ZAGREB D.D

  CROATIA OSIGURANJE D.D.*

  AGRAM LIFE OSIGURANJE D.D.

  CROATIA OSIGURANJE KREDITA D.D.***

  ERGO OSIGURANJE D.D

  ERGO ŽIVOTNO OSIGURANJE D.D .

  ERSTE OSIGURANJE VIG DD ****

  EUROHERC OSIGURANJE D.D.

  GENERALI OSIGURANJE D.D.

  GRAWE HRVATSKA D.D

  HOK OSIGURANJE D.D.

  HRVATSKO KREDITNO OSIGURANJE D.D.

  IZVOR OSIGURANJE D.D.

  WIENER OSIGURANJE VIG D.D

  UNIQA OSIGURANJE D.D.

  Ukupno

  OTP OSIGURANJE D.D.**

  MERKUR OSIGURANJE D.D.

  TRIGLAV OSIGURANJE D.D.

  WÜSTENROT ŽIVOTNO OSIGURANJE D.D

  TRŽIŠTE OSIGURANJA U RH - KRATKI PREGLED

  NEŽIVOTNA OSIGURANJA ŽIVOTNA OSIGURANJA UKUPNO

  Zaračunata bruto premija po društvima za osiguranje3

 • Zaračunata bruto premija po društvima za osiguranje2018./2017. 3

  ADRIATIC OSIGURANJE D.D.

  AGRAM LIFE OSIGURANJE D.D.

  ALLIANZ ZAGREB D.D.

  CROATIA OSIGURANJE D.D.*

  CROATIA OSIGURANJE KREDITA D.D.***

  ERGO OSIGURANJE D.D.

  ERGO ŽIVOTNO OSIGURANJE D.D.

  ERSTE OSIGURANJE D.D. ****

  EUROHERC OSIGURANJE D.D.

  GENERALI OSIGURANJE D.D.

  GRAWE HRVATSKA D.D.

  HOK OSIGURANJE D.D.

  HRVATSKO KREDITNO OSIGURANJE D.D.

  IZVOR OSIGURANJE D.D.

  MERKUR OSIGURANJE D.D.

  OTP OSIGURANJE D.D.**

  TRIGLAV OSIGURANJE D.D.

  UNIQA OSIGURANJE D.D.

  WIENER OSIGURANJE VIG D.D.

  WÜSTENROT ŽIVOTNO OSIGURANJE D.D.

  Grand total

  2018.662,5

  351,4

  1.165,6

  2.754,0

  0,0

  105,5

  0,8

  0,0

  1.118,9

  716,0

  431,5

  209,0

  10,5

  62,6

  279,1

  43,4

  429,6

  583,2

  891,5

  40,7

  9.855,6

  +69,5

  +21,5

  +19,5

  +135,9

  -8,5

  +9,5

  -1,6

  -182,3

  +203,7

  +148,3

  +18,5

  +8,1

  -0,1

  +8,6

  -1,0

  -1,5

  +28,7

  +23,1

  +298,8

  +1,1

  +799,7

  ∆ ABS

  +11,7%

  +6,5%

  +1,7%

  +5,2%

  -100,0%

  +9,9%

  -67,2%

  -100,0%

  +22,3%

  +26,1%

  +4,5%

  +4,0%

  -1,3%

  +15,9%

  -0,4%

  -3,3%

  +7,2%

  +4,1%

  +50,4%

  +2,8%

  +8,8%

  ∆ REL

 • Zaračunata bruto premija neživotnih osiguranja po društvima za osiguranje2018./2017.

  TRŽIŠTE OSIGURANJA U RH - KRATKI PREGLED

  4

  ADRIATIC OSIGURANJE D.D. *****

  AGRAM LIFE OSIGURANJE D.D.

  ALLIANZ ZAGREB D.D.

  CROATIA OSIGURANJE D.D.*

  CROATIA OSIGURANJE KREDITA D.D.***

  ERGO OSIGURANJE D.D.

  EUROHERC OSIGURANJE D.D.

  GENERALI OSIGURANJE D.D.

  GRAWE HRVATSKA D.D.

  HOK OSIGURANJE D.D.

  HRVATSKO KREDITNO OSIGURANJE D.D.

  IZVOR OSIGURANJE D.D.

  MERKUR OSIGURANJE D.D.

  TRIGLAV OSIGURANJE D.D.

  UNIQA OSIGURANJE D.D.

  WIENER OSIGURANJE VIG D.D.

  2018.662,5

  65,1

  651,0

  2.189,2

  0,0

  105,5

  1.118,9

  381,8

  141,8

  209,0

  10,5

  62,6

  26,6

  372,3

  381,6

  343,2

  +69,5

  +3,0

  +36,2

  +104,7

  -8,5

  +9,5

  +203,7

  +79,6

  +7,1

  +8,1

  -0,1

  +8,6

  +0,7

  +28,8

  +21,3

  +33,7

  ∆ ABS

  +11,7%

  +4,8%

  +5,9%

  +5,0%

  -100,0%

  +9,9%

  +22,3%

  +26,4%

  +5,3%

  +4,0%

  -1,3%

  +15,9%

  +2,5%

  +8,4%

  +5,9%

  +10,9%

  ∆ REL

 • Zaračunata bruto premija životnih osiguranja po društvima za osiguranje 2018./2017. 5

  AGRAM LIFE OSIGURANJE DD

  ALLIANZ ZAGREB D.D

  CROATIA OSIGURANJE D.D.*

  ERGO ŽIVOTNO OSIGURANJE D.D .

  ERSTE OSIGURANJE D.D. ****

  GENERALI OSIGURANJE D.D.

  GRAWE HRVATSKA D.D

  MERKUR OSIGURANJE D.D.

  OTP OSIGURANJE D.D.**

  TRIGLAV OSIGURANJE D.D.

  UNIQA OSIGURANJE D.D.

  WIENER OSIGURANJE VIG D.D.

  WÜSTENROT ŽIVOTNO OSIGURANJE D.D .

  2018.286,3

  514,6

  564,7

  0,8

  0,0

  334,2

  289,7

  252,6

  43,4

  57,3

  201,6

  548,3

  40,7

  +18,6

  -16,7

  +31,2

  -1,6

  -182,3

  +68,6

  +11,4

  -1,7

  -1,5

  +0,0

  +1,8

  +82,8

  +1,1

  ∆ ABS

  +6,9%

  -3,1%

  +5,8%

  -67,2%

  -100,0%

  +25,8%

  +4,1%

  -0,7%

  -3,3%

  -0,1%

  +0,9%

  +17,8%

  +2,8%

  ∆ REL

 • TRŽIŠTE OSIGURANJA U RH - KRATKI PREGLED

  Struktura ukupne premije osiguranjapo vrstama osiguranja u 2018. (TOP 10)6

  19 ŽIVOTNA OSIGURANJA

  10 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA

  03 OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA - KASKO

  09 OSTALA OSIGURANJA IMOVINE

  08 OSIGURANJE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA

  23 OSIG. ŽIVOTA I RENTNO OSIG. KOD KOJIH UGOVAR. OSIG. SNOSI RIZIK ULAGANJA

  01 OSIGURANJE OD NEZGODE

  02 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  13 OSTALA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI

  14 OSIGURANJE KREDITA

  Ostalo

  25,70 %

  22,11 %

  10,65 %

  7,02 %

  6,55 %

  4,55 %

  4,91 %

  5,28 %

  4,20 %

  2,64 %

  6,41 %

 • Motorna vozila i sigurnost cestovnog prometa u RH

  TRŽIŠTE OSIGURANJA U RH

 • Unatoč kontinuiranom padu broja stanovnika u Republici Hrvatskoj, broj vozača motornih vozila je u stalnom porastu. Najveći rast zabilježen je u godinama prije početka gospodarske krize, kada je tijekom 2007. i 2008. godišnje bilo preko 45 tisuća novih vozača. U razdoblju od 2009. do 2010. je rast prosječno iznosio oko 27 tisuća godišnje, dok je u razdoblju od 2011. do 2017. prosječno iznosio 15 tisuća. U 2018. godini zabilježeno je 11,7 tisuća novih vozača.

  Na broj registriranih motornih vozila kriza je značajnije utjecala, te je u periodu od 2009. do 2012. zabilježen kontinuirani pad u broju registriranih motornih vozila. Tek je u 2014. i 2015. zabilježen rast broja registriranih vozila, i to otprilike 30-tak tisuća godišnje, što u usporedbi s rastom iz 2007. ne iznosi niti 50% rasta. Značajniji rast zabilježen je u 2016. godini kad je registrirano 66.330 vozila više nego prethodne godine. Isti trend nastavlja se i u 2017. godini s povećanjem od 60.071, a još značajnije u 2018. godine s 91.935 više registriranih vozila, čime je ukupni broj registriranih vozila dosegnuo rekordnu razinu od 2.148.062 vozila.

  S aspekta sigurnosti prometa na cestama (prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova) u 2018. je zabilježen pad broja prometnih nesreća i broja nastradalih. Evidentirano je ukupno 33.440 prometnih nesreća, što je 2,7% manje u odnosu na prethodnu 2017. godinu. Nastradale su ukupno 14.306 osobe, što je pad od 4,2% u odnosu na 2017. godinu. Pozitivan podatak je svakako i dugogodišnji trend pada broja poginulih i ozlijeđenih u prometnim nesrećama. U 2018. ukupno je poginulo 317 osoba, a ozlijeđeno je 13.989 osoba. Usporedbe radi, u odnosu na 2007. godinu broj poginulih je skoro prepolovljen (619 u 2007.) i znatno je smanjen broj ozlijeđenih (25.092 u 2007.).

  Prema podacima Centra za vozila Hrvatske prosječna starost voznog parka u RH u blagom je padu, te za 2018. godinu iznosi 13,7 godina. No još uvijek se pokazuje da u odnosu na 2007. je vozni park otprilike 3,1 godine stariji. Prosječna starost osobnih vozila za 2018. iznosi 12,6 godina, dok je u 2007. iznosila 9,8 godina.

  Vozila koja se prvi puta registriraju u RH u periodu od 2007. do 2013. bilježe kontinuirani pad. Tek je u 2014. zabilježen značajniji rast, i to 23 tisuće vozila više nego prethodne godine, što je najvjerojatnije rezultat ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. U 2015. je, također, zabilježen rast ali u manjem opsegu (+7.246). Značajniji rast je, i u ovom segmentu, zabilježen u 2016. godini te je ukupno 28.187 vozila koja se prvi puta registriraju u RH više u odnosu na prethodnu 2015. godinu. I u 2017. godini broj novoregistriranih osobnih vozila (123.592) viši je 0,3% u odnosu na prethodnu godinu. U 2018. godini pokazuje se pozitivan trend u broju novoregistriranih vozila od 176.254 (52.662 više od 2017.), čime udio novoregistriranih vozila od 8,2% raste na rekordnu vrijednost.

  U strukturi vrste registriranih vozila najveći dio otpada na osobna vozila s 77,6% udjela, zatim slijede kamioni s 7,9%, traktori s 5,7%, mopedi s 3,9% i motocikli s 3,4%, dok su ostale kategorije vozila ispod 1%. Prema rasprostranjenosti najveći udio u broju registriranih motornih vozila ima zagrebačka županija/policijska uprava s 25,2%, zatim slijede splitsko-dalmatinska županija/policijska uprava s 10,9%, primorsko-goranska s 7,9%, istarska 6,7%, osječko-baranjska s 5,7% te varaždinska s 4,3%.

  MOTORNA VOZILA I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U RH

 • 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  MOTORNA VOZILA I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U RH

  1Stanovništvo u RH (u 000)

  Osobna vozila na 1000 stanovnika

  2Registrirana motorna vozila (31.12.)

  2Novoregistrirana

  Udio novoregistriranih vozila (u %)

  2Vozači motornih vozila

  Broj vozila na 1000 stanovnika

  1.949.936 2.021.936 2.005.210 1.969.587 1.969.405 1.863.741 1.869.370 1.899.538 1.929.726 1.996.056 2.056.127 2.148.062

  2.131.678 2.179.514 2.208.621 2.233.963 2.250.877 2.267.892 2.287.341 2.301.463 2.310.515 2.325.157 2.337.087 2.348.794

  440 456 453 446 460 437 439 448 459 478 499 525

  153.548 146.757 81.231 64.383 66.290 56.781 64.692 87.773 95.019 123.206 123.592 176.254

  4.435.982 4.434.508 4.429.078 4.417.781 4.280.622 4.267.558 4.255.689 4.238.389 4.203.604 4.174.349 4.124.531 4.089.400

  7,9 7,3 4,1 3,3 3,4 3,0 3,5 4,6 4,9 6,2 6,0 8,2

  336 346 345 342 354 338 340 348 350 359 377 390

  Stanovništvo, vozači i registrirana vozila2007.-2018.4

 • Registrirani vozači motornih vozila2007.-2018. 7

  46.342 47.836

  29.10725.342

  16.914 17.015 19.449 14.1229.052

  14.642 11.930 11.707

  ∆ ABS

  2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  2.131.6782.179.514 2.208.621

  2.233.963 2.250.877 2.267.8922.287.341 2.301.463 2.310.515 2.325.157

  2.337.087 2.348.794

  +2,2 +2,2

  +1,3+1,1

  +0,8 +0,8 +0,9 +0,6+0,4

  +0,6 +0,5 +0,5

  ∆ REL

 • MOTORNA VOZILA I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U RH

  Registrirana motorna vozila (31.12.)2007.-2018.8

  83.195 72.000

  -16.726-35.623

  -182

  -105.664

  5.62930.168 30.188

  66.330 60.071

  91.935

  ∆ ABS

  2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  1.949.9362.021.936 2.005.210 1.969.587 1.969.405

  1.863.741 1.869.370 1.899.5381.929.726

  1.996.0562.056.127

  2.148.062

  +4,5+3,7

  -0,8-1,8

  +0,0

  -5,4

  +0,3+1,6 +1,6

  +3,4 +3,0+4,5

  ∆ REL

 • Novoregistrirana motorna vozila2007.-2018. 9

  -4.219 -6.791

  -65.526

  -16.848

  1.907

  -9.509

  7.91123.081

  7.246

  28.187

  386

  52.662

  ∆ ABS

  2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  153.548146.757

  81.231

  64.383 66.290

  56.78164.692

  87.77395.019

  123.206 123.592

  176.254

  -2,7 -4,4

  -44,6

  -20,7

  +3,0

  -14,3

  +13,9

  +35,7

  +8,3

  +29,7

  +0,3

  +42,6

  ∆ REL

 • Stupanj motoriziranosti stanovništva2007.-2018.

  MOTORNA VOZILA I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U RH

  10

  2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  336

  440

  346

  456

  345

  453

  342

  446

  354

  460

  338

  437

  340

  439

  348

  448

  350

  459

  359

  478

  377

  499

  390

  525

 • Spec. Voz.

  Radni stroj

  Teretno vozilo

  Ukupno

  Traktor

  Autobus

  Moped

  Osobno vozilo

  Motocikl

  Kamion

  Cest. Tegljač

  Kombinirano vozilo

  Četverocikl

  1.491.127 1.535.280 1.526.507 1.511.045 1.514.847 1.443.154 1.446.620 1.473.018 1.498.466 1.552.904 1.596.087 1.666.413

  5.043 5.099 5.071 4.877 4.841 4.655 4.789 5.040 5.276 5.513 5.698 5.877

  106.415 120.457 120.792 114.563 112.166 98.975 96.471 93.410 90.069 87.507 85.121 83.362

  - - - - - - - - - 146.230 156.724 169.175

  56.401 63.357 63.691 62.210 62.876 58.006 58.311 59.643 61.208 65.366 69.148 73.997

  165.742 170.704 164.761 157.731 154.884 141.567 141.491 143.660 149.006 - - 0

  - - - - - - - - - 10.443 11.334 12.229

  10.961 9.597 6.042 4.404 3.431 2.066 1.679 1.477 1.336 - - 0

  7.016 7.473 7.605 7.349 7.380 7.086 7.789 8.304 8.616 - - 0

  106.177 108.369 108.825 105.573 107.074 106.436 110.360 112.941 113.588 116.010 119.191 123.461

  - - - - - - - - - 12.083 12.824 13.548

  1.054 1.600 1.916 1.835 1.906 1.796 1.860 2.045 2.161 - - 0

  1.949.936 2.021.936 2.005.210 1.969.587 1.969.405 1.863.741 1.869.370 1.899.538 1.929.726 1.996.056 2.056.127 2.148.062

  Registrirana vozila po vrstama vozila2007.-2017. 5

  2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

 • Registrirana osobna vozila (31.12.)2007.-2018.

  MOTORNA VOZILA I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U RH

  11

  55.34644.153

  -8.773 -15.462

  3.802

  -71.693

  3.466

  26.398 25.448

  54.43843.183

  70.326

  ∆ ABS

  2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  1.535.2801.526.507

  1.511.045 1.514.847

  1.498.466

  1.552.904

  1.596.087

  1.666.413

  3,93,0

  -0,6 -1,0

  0,3

  -4,7

  0,21,8 1,7

  3,62,8

  4,4

  ∆ REL

  1.491.127

  1.443.154 1.446.620

  1.473.018

 • Osječko-baranjska

  Požeško-slavonska

  Istarska

  Karlovačka

  Koprivničko-križevačka

  Međimurska

  Bjelovarsko-bilogorska

  Varaždinska

  Primorsko-goranska

  Splitsko-dalmatinska

  Zadarska

  Vukovarsko-srijemska

  Sisačko-moslavačka

  Brodsko-posavska

  Zagrebačka

  Krapinsko-zagorska

  Dubrovačko-neretvanska

  Šibensko-kninska

  Virovitičko-podravska

  Ličko-senjska

  UKUPNO

  283.035 154.377 121.764 54,54% 78,87% 1,3

  449.610 252.011 234.755 56,05% 93,15% 1,1

  1.114.178 613.329 542.029 55,05% 88,37% 1,1

  286.677 179.101 170.352 62,47% 95,12% 1,1

  109.822 62.292 67.224 56,72% 107,92% 0,9

  168.672 91.105 85.148 54,01% 93,46% 1,1

  159.213 92.253 66.692 57,94% 72,29% 1,4

  126.334 70.451 69.195 55,77% 98,22% 1,0

  208.229 136.045 144.226 65,33% 106,01% 0,9

  110.999 64.155 59.667 57,80% 93,00% 1,1

  109.137 61.374 62.357 56,24% 101,60% 1,0

  152.546 86.199 74.892 56,51% 86,88% 1,2

  101.436 55.534 53.829 54,75% 96,93% 1,0

  77.086 42.809 40.028 55,53% 93,50% 1,1

  69.583 49.455 40.108 71,07% 81,10% 1,2

  4.124.531 2.348.794 2.148.062 56,95% 91,45% 1,1

  45.943 24.044 25.570 52,33% 106,35% 0,9

  143.827 80.941 60.766 56,28% 75,07% 1,3

  118.263 68.286 67.235 57,74% 98,46% 1,0

  121.381 70.665 69.794 58,22% 98,77% 1,0

  168.560 94.368 92.431 55,98% 97,95% 1,0

  Stanovništvo, vozači i registrirana vozila po policijskim upravama (županijama) 2018. 6

 • 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  N3

  O3

  N2

  L3

  L1L2

  SVE KATEGORIJE

  L6L7

  O1

  M2

  N1

  L5L4

  M3

  M1

  O2

  O4T

  10,55 10,57 11,06 11,17 11,58 12,18 12,66 13,07 13,50 13,76 13,99 13,68 3,13 23,27 23,71 24,49 25,12 25,72 26,62 27,57 28,84 29,26 30,06 30,70 30,99 7,72

  14,67 14,70 15,07 15,08 15,57 15,84 16,29 16,77 17,14 17,52 17,80 17,75 3,08

  12,74 12,62 11,52 12,00 11,59 11,70 11,80 11,90 12,02 12,00 12,02 11,91 -0,83 9,23 9,22 9,48 9,56 9,87 10,30 10,46 10,82 10,86 10,98 11,09 10,51 1,28

  14,09 13,54 16,38 15,00 14,85 17,44 16,65 16,23 18,41 17,30 16,71 17,36 3,27

  8,63 7,88 7,96 8,16 8,09 8,34 8,57 9,00 9,31 9,83 10,09 10,62 1,99

  15,66 15,57 16,13 16,22 16,67 17,47 18,45 19,01 19,44 19,71 20,00 19,24 3,58

  9,83 9,89 10,32 10,47 10,87 11,38 11,80 12,14 12,52 12,76 12,95 12,64 2,81

  11,78 11,52 11,70 11,29 11,43 11,69 11,88 11,93 12,01 12,02 12,05 12,02 0,24

  24,34 24,86 25,24 25,84 26,32 27,20 28,13 29,05 29,81 30,52 30,84 31,15 6,81 12,25 12,03 12,32 12,02 12,20 12,65 13,05 13,31 13,33 13,25 13,14 13,03 0,78

  40,70 39,13 39,62 42,29 42,28 47,20 45,95 47,53 47,68 48,95 47,09 49,16 8,46

  0,91 1,39 2,16 2,94 3,52 4,04 4,72 5,03 5,63 5,74 6,49 6,58 5,67

  5,93 5,92 6,63 6,95 7,52 8,37 9,22 10,00 10,89 11,62 12,43 12,85 6,92 10,03 10,98 11,27 12,15 10,49 11,33 10,57 12,29 12,99 13,33 13,25 11,28 1,25 6,80 6,83 7,41 7,65 8,17 8,83 9,58 10,26 10,98 11,57 12,16 12,27 5,47

  15,43 19,25 15,69 14,68 16,23 15,64 16,72 16,53 16,42 16,59 15,96 14,90 -0,53 0,82 1,58 2,54 3,12 3,66 4,61 5,41 6,14 6,99 7,80 8,55 8,95 8,13

  APS promjena 18./07.

  MOTORNA VOZILA I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U RH

  Prosječna starost vozila prema kategoriji vozila2007.-2018.7

 • Prosječna starost vozila M kategorije2007.-2018.

  Prosječna starost vozila L kategorije (bez L4)2007.-2018.

  12

  13

  2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  9,83

  12,64

  M1

  8,63

  10,62

  M212,74

  11,91 M3

  2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  5,93

  12,85

  L1

  10,03 11,28

  L2

  6,80

  12,27L3

  20

  16

  12

  8

  4

  0

  15,4314,90

  L5

  0,82

  8,95 L6

  0,91

  6,58L7

  15

  13

  11

  9

  7

  5

 • 20

  15

  10

  5

  MOTORNA VOZILA I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U RH

  Prosječna starost vozila N kategorije2007.-2018.

  Prosječna starost vozila O kategorije2007.-2018.

  14

  15

  2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  9,2310,51

  N1

  14,67

  17,75N2

  11,78 12,02

  N3

  2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  14,09

  17,36

  O1

  15,66

  19,24

  O224,34

  31,15

  O3

  30

  25

  20

  15

  10

  12,2513,03

  O4

 • Prometne nesreće Nastradale osobe

  Prometne nesreće i posljedice2007.-2018.

  2007.

  2011.

  2008.

  2010.

  2009.

  2012.

  2013.

  2014.

  2015.

  2016.

  2017.

  2018.

  61.020 42.991 17.481 548 619 4.544 20.548

  53.496 37.213 15.698 585 664 4.029 18.366

  50.388 34.658 15.237 493 548 3.905 18.018

  44.394 31.122 12.870 402 426 3.182 15.151

  42.443 29.215 12.843 385 418 3.409 14.656

  37.065 25.292 11.418 355 393 3.049 12.961

  34.021 22.796 10.897 328 368 2.831 12.443

  31.432 20.825 10.323 284 308 2.675 11.547

  32.571 21.533 10.721 317 348 2.822 12.202

  32.757 21.978 10.500 279 307 2.747 11.849

  34.368 23.429 10.632 307 331 2.776 11.832

  33.440 22.990 10.153 297 317 2.731 11.258

  8

 • MOTORNA VOZILA I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U RH

  Prometne nesreće2007.-2018.

  31.432

  61.020

  53.496

  50.388

  44.39442.443

  37.065

  34.02132.571

  32.757 34.368 33.440

  548

  585

  493

  402 385

  355

  328 284

  317279 307 297

  16

  2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  42.991 37.213 34.658 31.122 29.215 25.292 22.796 20.825 21.533 21.978 23.429 22.990

  17.481

  15.69815.237

  12.87012.843

  11.41810.897

  10.323 10.721 10.500 10.632 10.153

 • 25.711

  23.05922.471

  18.759 18.483

  16.40315.642

  14.53015.372 14.903 14.939 14.306

  4.544

  4.029 3.905

  3.182 3.409

  3.049 2.8312.675

  2.822 2.747 2.776 2.731

  619

  664548

  426 418

  393368

  308348 307 331 317

  Nastradale osobe2007.-2018. 17

  2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  20.548 18.366 18.018 15.151 14.656 12.961 12.443 11.547 12.202 11.849 11.832 11.258

 • TRŽIŠTE OSIGURANJA U RH

  KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA NA VLASTITI POGON(RIZIK 03.01)

 • U segmentu kasko osiguranja cestovnih motornih vozila na vlastiti pogon nakon šest uzastopnih godina dvoznamenkastog pada, u zadnje 4 godine zabilježen je rast premije. U 2015. je zabilježen rast premije od 8,9%, u 2016. od 12,1%, u 2017. od 11,4%, te u 2018. od 19,1%..

  Prosječna premija za 2018. godinu iznosi 2.691 kn i veća je za 5,5% u odnosu na prethodnu 2017. godinu. Valja spomenuti da je u periodu od 2004. do 2009. godine prosječna premija iznosila oko 2.900 kn.

  Na ime šteta u 2018. godini isplaćeno je ukupno 665.637.270 kn (68,0% zaračunate bruto premije), dok je na ime pričuve šteta (bruto) na kraju godine rezerviran iznos od 278.629.564 kn.

  U periodu od 2003. do 2008. godine prosječno je udio likvidiranih šteta u premiji iznosio 69%, dok u periodu od 2009. do 2016. prosječno iznosio 79%. Valja napomenuti da je taj odnos zaračunate premije i likvidiranih šteta u 2018. od 68,0 % na sličnoj razini kao i 2017. godini kada je iznosio 69,2%, čime se vratio na razine perioda 2003.-2008.

  Na kraju 2018. zaračunata je bruto premija u iznosu od 978.764.662 kn, što je 12,0% manje u odnosu na 2008. godinu kada je iznosila 1.111.752.493 kn. Ukupno je tijekom 2018. prodano 363.729 polica (41.604 polica više nego prethodne godine), što u usporedbi s ukupnim brojem registriranih vozila (2.148.062) govori da je tek svako 6 vozilo osigurano policom ove vrste (rizika) kasko osiguranja, iako u obzir treba uzeti i činjenicu o prosječnoj starosti voznog parka u RH (14 godina).

  Konačno, možemo reći da je kasko (ponovno) postao pravi osigurateljni proizvod, te vjerujemo da će razvoj ove vrste osiguranja dati i pozitivan impuls na razvoj cjelokupnog tržišta osiguranja motornih vozila (obzirom se danas automobilska odgovornost nalazi u situaciju u kojoj je bio kasko prije 5-8 godina, te zahtjeva isti transformacijski put kao i kasko osiguranje).

  KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA NA VLASTITI POGON (RIZIK 03.01)

 • Zaračunata bruto premija - rizik 03.012008.-2018.

  KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA NA VLASTITI POGON (RIZIK 03.01)

  18

  2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  1.111,8

  73,8

  966,1

  -145,7

  855,1

  -111,0

  765,8

  -89,3

  688,5

  -77,3

  610,1

  -78,4

  603,9

  -6,2

  657,7

  53,8

  737,5

  79,8

  821,9

  84,4

  978,8

  156,9

  ∆ ABS

  +7,1%

  -13,1% -11,5%-10,4% -10,1% -11,4%

  -1,0%

  +8,9%+12,1% +11,4%

  +19,1%

  ∆ REL

 • Broj osiguranja - rizik 03.012008.-2018.

  2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  374.781

  27.212

  329.892

  -44.889

  312.259

  -17.633

  301.810

  -10.449

  284.846

  -16.964

  276.669

  -8.177

  275.900

  -769

  283.312

  7.412

  303.046

  19.734

  322.125

  19.079

  363.729

  41.604

  +7,8%

  -12,0%

  -5,3%-3,3%

  -5,6%-2,9%

  -0,3%

  +2,7%

  +9,8%+13,7% +12,9%

  ∆ REL

  19

  ∆ ABS

 • ADRIATIC osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  Ukupno

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA NA VLASTITI POGON (RIZIK 03.01)

  Broj osiguranja i zaračunata bruto premija - rizik 03.012017.-2018.9

  52.636 69.696 32,41 150.017.252 223.638.976 49,08 2.850,09 3.208,78 12,59 18,26 22,84 25,08

  15.237 13.938 -8,53 38.401.532 36.558.281 -4,80 2.520,28 2.622,92 4,07 4,67 3,74 -19,91

  322.125 363.729 12,92 821.852.762 978.764.662 19,09 2.551,35 2.690,92 5,47 100,00 100,00 -

  28.464 35.567 24,95 80.463.874 106.761.913 32,68 2.826,86 3.001,71 6,19 9,79 10,91 11,44

  18.214 19.810 8,76 45.747.332 51.207.041 11,93 2.511,66 2.584,91 2,92 5,57 5,23 -6,10

  6.772 7.508 10,87 12.983.357 15.462.968 19,10 1.917,21 2.059,53 7,42 1,58 1,58 0,00

  30.001 29.291 -2,37 89.863.474 89.151.683 -0,79 2.995,35 3.043,65 1,61 10,93 9,11 -16,65

  97.400 104.451 7,24 235.981.337 267.046.577 13,16 2.422,81 2.556,67 5,53 28,72 27,28 -5,01

  4.798 6.085 26,82 8.986.809 11.014.062 22,56 1.873,03 1.810,03 -3,36 1,09 1,13 3,67

  16.216 17.823 9,91 45.000.609 50.832.013 12,96 2.775,07 2.852,05 2,77 5,48 5,19 -5,29

  2.194 2.331 6,24 6.514.946 6.829.061 4,82 2.969,44 2.929,67 -1,34 0,79 0,70 -11,39

  19.386 19.330 -0,29 50.161.289 52.636.747 4,93 2.587,50 2.723,06 5,24 6,10 5,38 -11,80

  30.807 37.899 23,02 57.730.952 67.625.339 17,14 1.873,96 1.784,36 -4,78 7,02 6,91 -1,57

 • Zaračunata bruto premija po društvima za osiguranje - rizik 03.012017.-2018. 20

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  106,8

  89,2

  267,0

  11,0

  223,6

  51,2

  15,5

  50,8

  6,8

  67,6

  52,6

  36,6

  2018.+26,3

  -0,7

  +31,1

  +2,0

  +73,6

  +5,5

  +2,5

  +5,8

  +0,3

  +9,9

  +2,5

  -1,8

  ∆ ABS

  +32,7%

  -0,8%

  +13,2%

  +22,6%

  +49,1%

  +11,9%

  +19,1%

  +13,0%

  +4,8%

  +17,1%

  +4,9%

  -4,8%

  ∆ REL

 • KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA NA VLASTITI POGON (RIZIK 03.01)

  Broj osiguranja po društvima za osiguranje - rizik 03.012017.-2018.

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  35.567

  29.291

  104.451

  6.085

  69.696

  19.810

  7.508

  17.823

  2.331

  37.899

  19.330

  13.938

  2018.+7.103

  -710

  +7.051

  +1.287

  +17.060

  +1.596

  +736

  +1.607

  +137

  +7.092

  -56

  -1.299

  ∆ ABS

  +25,0%

  -2,4%

  +7,2%

  +26,8%

  +32,4%

  +8,8%

  +10,9%

  +9,9%

  +6,2%

  +23,0%

  -0,3%

  -8,5%

  ∆ REL

  21

 • Udio društava za osiguranje u zaračunatoj bruto premiji - rizik 03.012017.-2018. 22

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  9,79%

  10,93%

  28,72%

  1,09%

  18,26%

  5,57%

  1,58%

  5,48%

  0,79%

  7,02%

  6,10%

  4,67%

  2017.10,91%

  9,11%

  27,28%

  1,13%

  22,84%

  5,23%

  1,58%

  5,19%

  0,70%

  6,91%

  5,38%

  3,74%

  2018.

 • Prosječna zaračunata bruto premija - rizik 03.012017.-2018.

  KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA NA VLASTITI POGON (RIZIK 03.01)

  23

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  2.995

  2.423

  1.873

  2.850

  2.512

  1.917

  2.775

  2.969

  2.827

  1.874

  2.588

  2.520

  2017.3.044

  2.557

  1.810

  3.209

  2.585

  2.060

  2.852

  2.930

  3.002

  1.784

  2.723

  2.623

  2018.+1,6%

  +5,5%

  -3,4%

  +12,6%

  +2,9%

  +7,4%

  +2,8%

  -1,3%

  +6,2%

  -4,8%

  +5,2%

  +4,1%

  ∆ REL

 • Prosječna zaračunata bruto premija - rizik 03.012008.-2018. 24

  2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  2.966

  -20

  2.928

  -38

  2.738

  -190

  2.537

  -201

  2.417

  -120

  2.205

  -212

  2.189

  -16

  2.321

  +133

  2.434

  +112

  2.551

  +118

  2.691

  +140

  ∆ ABS

  -0,7% -1,3%

  -6,5% -7,3%-4,7%

  -8,8%

  -0,7%

  +6,1%+4,8% +4,8% +5,5%

  ∆ REL

 • 1.388 1.664 1.936 19,88 16,35 6.735 7.586 12,64 5.848 6.888 17,78 6,00 6,65

  3.238 4.168 4.457 28,72 6,93 9.381 10.194 8,67 7.327 8.554 16,75 7,52 8,26

  3.254 2.226 2.319 -31,59 4,18 6.130 7.712 25,81 6.116 6.302 3,04 6,28 6,09

  2.455 2.108 2.051 -14,13 -2,70 9.159 9.321 1,77 8.050 8.239 2,35 8,26 7,96

  1.192 1.338 1.728 12,25 29,15 6.627 6.676 0,74 5.576 5.448 -2,30 5,72 5,26

  32.979 34.399 37.804 4,31 9,90 113.583 124.114 9,27 97.407 103.562 6,32 100,00 100,00

  12.920 11.462 10.484 -11,28 -8,53 39.440 43.040 9,13 36.587 36.337 -0,68 37,57 35,08

  414 389 402 -6,04 3,34 1.380 1.453 5,29 1.375 1.364 -0,80 1,41 1,32

  4.931 7.302 8.395 48,08 14,97 19.719 21.562 9,35 15.110 17.879 18,33 15,52 17,26

  342 317 207 -7,31 -34,70 789 647 -18,00 669 653 -2,39 0,69 0,63

  198 397 634 100,51 59,70 943 1.225 29,90 684 908 32,75 0,70 0,88

  1.199 1.499 1.585 25,02 5,74 4.554 4.575 0,46 3.626 3.987 9,96 3,72 3,85

  1.448 1.529 3.606 5,59 135,84 8.726 10.123 16,01 6.439 7.003 8,76 6,61 6,76

  KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA NA VLASTITI POGON (RIZIK 03.01)

  10

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  Ukupno

  HOK osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  ADRIATIC osiguranje d.d.

 • 2.301 7.681 233,81 40.898 44.018 7,63 52.360 54.502 4,09 78,11 80,76 69,88 66,67

  60 80 33,33 744 988 32,80 1.141 1.622 42,16 65,21 60,91 59,95 55,98

  2.238 2.590 15,73 17.348 20.469 17,99 24.650 28.864 17,10 70,38 70,92 61,30 61,94

  1.051 1.317 25,31 7.158 7.619 6,44 9.384 9.938 5,90 76,28 76,67 65,17 63,41

  1.456 1.139 -21,77 9.506 9.378 -1,35 11.614 11.429 -1,59 81,85 82,05 69,31 72,09

  628 502 -20,06 4.254 4.489 5,52 5.753 6.074 5,58 73,94 73,91 63,03 65,64

  143 104 -27,27 814 757 -7,00 1.131 964 -14,77 71,97 78,53 59,15 67,74

  704 580 -17,61 6.459 7.314 13,24 8.123 9.250 13,87 79,51 79,07 71,99 74,46

  904 838 -7,30 6.481 6.286 -3,01 7.819 8.014 2,49 82,89 78,44 71,31 67,98

  12.825 16.893 31,72 112.163 120.709 7,62 146.562 158.513 8,15 76,53 76,15 66,46 65,33

  72 62 -13,89 1.405 1.440 2,49 1.794 1.842 2,68 78,32 78,18 76,64 74,05

  1.124 1.351 20,20 8.451 9.905 17,21 12.619 14.362 13,81 66,97 68,97 58,06 59,56

  2.144 649 -69,73 8.645 8.046 -6,93 10.174 11.652 14,53 84,97 69,05 63,29 60,10

 • KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA NA VLASTITI POGON (RIZIK 03.01)

  Prijavljene štete i štete u obradi- rizik 03.012014.-2018.25

  2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  26.180

  108.539

  134.719

  31.423

  111.258

  142.681

  34.547

  111.759

  146.306

  33.449

  113.583

  147.032

  34.736

  124.114

  158.850

 • Prijavljene štete po društvima za osiguranje- rizik 03.012017.-2018.

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  9.381

  9.159

  39.440

  943

  19.719

  6.130

  1.380

  4.554

  789

  8.726

  6.735

  6.627

  2017.10.194

  9.321

  43.040

  1.225

  21.562

  7.712

  1.453

  4.575

  647

  10.123

  7.586

  6.676

  2018.+8,7%

  +1,8%

  +9,1%

  +29,9%

  +9,3%

  +25,8%

  +5,3%

  +0,5%

  -18,0%

  +16,0%

  +12,6%

  +0,7%

  ∆ REL

  26

 • Riješene štete i štete u pričuvi na kraju godine- rizik 03.012014.-2018.

  KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA NA VLASTITI POGON (RIZIK 03.01)

  2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  103.296

  31.423

  134.719

  108.134

  34.547

  142.681

  113.092

  33.214

  146.306

  112.398

  34.399

  146.797

  120.709

  37.804

  158.513

  27

 • Štete u pričuvi 31.12. po društvima za osiguranje- rizik 03.012017.-2018. 28

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  4.168

  2.108

  11.462

  397

  7.302

  2.226

  389

  1.499

  317

  1.529

  1.664

  1.338

  2016.4.457

  2.051

  10.484

  634

  8.395

  2.319

  402

  1.585

  207

  3.606

  1.936

  1.728

  2017.+6,9%

  -2,7%

  -8,5%

  +59,7%

  +15,0%

  +4,2%

  +3,3%

  +5,7%

  -34,7%

  +135,8%

  +16,3%

  +29,1%

  ∆ REL

 • 42.410.076 46.901.131 10,59 7,46 7,05 7.252 6.809 -6,11 11.987.614 12.454.681 3,90 7.204 6.433 -10,70

  5.352.363 4.372.375 -18,31 0,94 0,66 8.001 6.696 -16,31 2.435.159 2.158.616 -11,36 7.682 10.428 35,75

  40.391.033 54.510.897 34,96 7,11 8,19 5.513 6.373 15,60 29.368.975 32.860.282 11,89 7.046 7.373 4,64

  32.984.262 31.178.661 -5,47 5,80 4,68 5.915 5.723 -3,25 10.847.259 11.680.190 7,68 8.107 6.759 -16,63

  204.219.687 221.158.660 8,29 35,93 33,22 5.582 6.086 9,03 77.681.441 73.288.059 -5,66 6.777 6.990 3,14

  30.152.404 38.720.317 28,42 5,31 5,82 4.930 6.144 24,62 14.683.111 15.070.489 2,64 6.596 6.499 -1,47

  79.797.467 115.723.488 45,02 14,04 17,38 5.281 6.473 22,57 46.454.681 58.654.735 26,26 6.362 6.987 9,82

  24.419.717 31.875.738 30,53 4,30 4,79 6.735 7.995 18,71 11.512.038 13.120.115 13,97 7.680 8.278 7,79

  40.152.920 46.099.625 14,81 7,06 6,93 6.236 6.583 5,56 12.098.655 23.833.793 97,00 7.913 6.609 -16,48

  9.008.653 9.921.802 10,14 1,59 1,49 6.552 7.274 11,02 5.255.940 5.429.652 3,31 13.511 13.507 -0,03

  53.360.007 57.822.919 8,36 9,39 8,69 6.629 7.018 5,87 22.453.158 26.961.392 20,08 10.651 13.145 23,42

  6.104.606 7.351.658 20,43 1,07 1,10 8.925 8.097 -9,28 2.000.137 3.117.562 55,87 5.038 4.917 -2,40

  568.353.194 665.637.270 17,12 100,00 100,00 5.835 6.427 10,15 246.778.167 278.629.564 12,91 7.174 7.370 2,73

  KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA NA VLASTITI POGON (RIZIK 03.01)

  Kretanje šteta (financijski podaci) - rizik 03.012017.-2018.11

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  Ukupno

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

 • Prosječno isplaćeni iznos po šteti - rizik 03.012008.-2018.

  Prosječni iznos štete u pričuvi- rizik 03.012008.-2018.

  2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  8.245

  -4,7%

  8.039

  -2,5%

  7.390

  -8,1%

  6.739

  -8,8%

  6.298

  -6,6%

  6.193

  -1,7%

  6.098

  -1,5%

  5.616

  -7,9%

  5.748

  +2,3%

  5.835

  +3,9%

  6.427

  +11,8%

  2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  11.103

  -10,1%

  11.407

  +2,7%

  10.612

  -7,0%

  9.962

  -6,1%

  9.254

  -7,1%

  9.201

  -0,6%

  7.825

  -15,0%

  6.905

  -11,8%

  7.019

  +1,6%

  7.174

  +3,9%

  7.370

  +5,0%

  29

  30

 • 3.238 4.168 4.457 9.381 10.194 8,67 12.619 14.362 13,81 36 35 32 -8,57

  2.455 2.108 2.051 9.159 9.321 1,77 11.614 11.429 -1,59 78 64 58 -9,38

  235 0 0 0 - 235 0 - 24 0 0 -

  1.199 1.499 1.585 4.554 4.575 0,46 5.753 6.074 5,58 24 28 22 -21,43

  3.254 2.226 2.319 6.130 7.712 25,81 9.384 9.938 5,90 29 24 29 20,83

  198 397 634 943 1.225 29,90 1.141 1.622 42,16 0 1 0 -

  342 317 207 789 647 -18,00 1.131 964 -14,77 3 3 3 0,00

  1.448 1.529 3.606 8.726 10.123 16,01 10.174 11.652 14,53 22 21 17 -19,05

  1.388 1.664 1.936 6.735 7.586 12,64 8.123 9.250 13,87 12 15 21 40,00

  1.192 1.338 1.728 6.627 6.676 0,74 7.819 8.014 2,49 38 25 23 -8,00

  33.214 34.399 37.804 113.583 124.114 9,27 146.797 158.513 7,98 435 371 354 -4,58

  12.920 11.462 10.484 39.440 43.040 9,13 52.360 54.502 4,09 128 105 82 -21,90

  414 389 402 1.380 1.453 5,29 1.794 1.842 2,68 10 12 8 -33,33

  4.931 7.302 8.395 19.719 21.562 9,35 24.650 28.864 17,10 31 38 59 55,26

  KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA NA VLASTITI POGON (RIZIK 03.01)

  Kretanje sudskih šteta (brojčani podaci) - rizik 03.012017.-2018.

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  VELEBIT osiguranje d.d.**

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  Ukupno

  12

 • 29 36 24,14 157 141 -10,19 0,07 0,08 0,30 0,26

  2 1 -50,00 5 4 -20,00 0,25 0,15 0,44 0,41

  12 4 -66,67 36 32 -11,11 0,26 0,09 0,63 0,53

  0 0 - 24 0 - 0,00 0,00 10,21 0,00

  2 6 200,00 40 31 -22,50 0,03 0,09 0,51 0,39

  1 1 0,00 1 2 100,00 0,11 0,08 0,09 0,12

  17 10 -41,18 53 45 -15,09 0,18 0,10 0,42 0,31

  16 12 -25,00 94 76 -19,15 0,17 0,13 0,81 0,66

  6 7 16,67 35 31 -11,43 0,10 0,09 0,37 0,31

  2 3 50,00 12 15 25,00 0,14 0,21 0,67 0,81

  16 29 81,25 47 67 42,55 0,08 0,13 0,19 0,23

  6 6 0,00 28 27 -3,57 0,07 0,06 0,28 0,23

  1 27 2.600,00 13 42 223,08 0,01 0,36 0,16 0,45

  110 142 29,09 545 513 -5,87 0,10 0,11 0,37 0,32

 • KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA NA VLASTITI POGON (RIZIK 03.01)

  Štete u sudskom postupku u pričuvi na dan 31.12.- rizik 03.012017.-2018.31

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  32

  58

  82

  0

  59

  29

  8

  22

  3

  17

  21

  23

  2018.-3

  -6

  -23

  -1

  +21

  +5

  -4

  -6

  +0

  -4

  +6

  -2

  ∆ ABS

  -8,6%

  -9,4%

  -21,9%

  -100,0%

  +55,3%

  +20,8%

  -33,3%

  -21,4%

  +0,0%

  -19,0%

  +40,0%

  -8,0%

  ∆ REL

 • Utužene štete- rizik 03.012017.-2018. 32

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  10

  12

  36

  1

  29

  7

  3

  4

  1

  6

  27

  6

  2018.-7

  -4

  +7

  +0

  +13

  +1

  +1

  -8

  -1

  +0

  +26

  +4

  ∆ ABS

  -41,2%

  -25,0%

  +24,1%

  +0,0%

  +81,3%

  +16,7%

  +50,0%

  -66,7%

  -50,0%

  +0,0%

  +2.600,0%

  +200,0%

  ∆ REL

 • KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA NA VLASTITI POGON (RIZIK 03.01)

  Udio sudskih šteta u ukupnom broju šteta u pričuvi (31.12.)- rizik 03.012018.

  2018.

  33

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  +0,72%

  +2,83%

  +0,78%

  +0,00%

  +0,70%

  +1,25%

  +1,99%

  +1,39%

  +1,45%

  +0,47%

  +1,08%

  +1,33%

 • ERGO osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  Ukupno

  8.575.445 1.194.423 13,93 4.963 51.931

  9.418.088 327.484 3,48 5.942 14.886

  227.053.197 24.379.030 10,74 6.006 68.867

  2.678.696 25.000 0,93 4.225 0

  1.676.473 161.358 9,62 8.099 53.786

  4.450.655 1.734.819 38,98 11.071 216.852

  10.486.961 1.186.442 11,31 5.417 56.497

  15.183.582 646.192 4,26 4.211 38.011

  52.479.038 3.736.604 7,12 6.251 63.332

  13.380.641 1.016.392 7,60 5.770 35.048

  21.015.697 6.275.080 29,86 10.247 108.191

  29.128.459 1.305.950 4,48 6.535 40.811

  58.579.462 6.769.286 11,56 5.588 82.552

  Kretanje sudskih šteta (financijski podaci) - rizik 03.012017-2018. 13

 • KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA NA VLASTITI POGON (RIZIK 03.01)

  Iznos pričuve sudskih šteta na dan 31.12. (NOCR) i udio u ukupnom iznosu pričuve šteta (NOCR)-rizik 03.0134

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  1,3

  6,3

  6,8

  0,0

  3,7

  1,0

  1,7

  0,3

  0,2

  0,6

  1,2

  1,2

  2018.+4,5%

  +29,9%

  +11,6%

  +0,9%

  +7,1%

  +7,6%

  +39,0%

  +3,5%

  +9,6%

  +4,3%

  +11,3%

  +13,9%

  Udio

 • TRŽIŠTE OSIGURANJA U RH

  OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI(RIZIK 10.01)

 • premije u apsolutnom iznosu od 121.779.758 kn. Ukupno je tijekom 2018. izdano 2.219.108 polica što je 5,41% ili 113.952 polica više u odnosu na prethodnu 2017. godinu.

  Prosječna zaračunata bruto premija i u 2018. neznatno je povećana za +0,44% te iznosi 928,36 kn (prosječna premija u 2013. iznosila je 1.521,05 kn; u 2014. 1.196,51 kn, u 2015. 992,98 kn, u 2016. 929,20 kn, u 2017. 924,26 kn). U periodu od 2003. do 2013. bilježen je konstantan rast prosječne premije s prosječnom stopom rasta od 2%.

  Nakon niza godina u kojima je padao broj prijavljenih šteta u 2015. je zabilježen rast od 2,8%, u 2016. od 1,9%, kao i u 2017. od 7,7%. Rast je nastavljen i u 2018. godini kada je bilo prijavljeno ukupno 101.793 šteta ili 6,5% više nego prethodne godine. Neriješeno je, iz prethodne 2017. godine, ostalo 40.015 šteta te je zajedno s prijavljenima u 2018. u obradi za 2018. godinu bilo 141.808 šteta ili 4,6% više nego prethodne godine. Riješeno je ukupno 97.265 šteta (+1,7%), od čega je 87.841 šteta dovršeno isplatom (+3,2%), a otklonjene su 9.424 štete (-1,9%). Na kraju godine ostalo je 44.586 neriješenih šteta (11,4% više) koje i čine pričuvu na dan 31.12.2018. godine.

  Ukupno je za štete temeljem obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti isplaćeno 1.086.198.841 kn ili 0,40% manje u odnosu na prethodnu 2017. godinu. Prosječno isplaćeni iznos po šteti je manji za 3,5% te iznosi 12.366 kn.

  Promatramo li raspon prosječne premije po društvima za osiguranje, raspon se kreće od najniže koja iznosi 842,33 kn do najviše u iznosu od 1.013,51 kn (u 2017. raspon je bio od 863,92 kn do 1.072,72 kn).

  Ukupan iznos pričuve šteta (bruto iznos) smanjen je za 1,4% i iznosi 3.831.706.338 kn. Prosječni iznos štete u pričuvi je smanjen 11,5% te u 2018. iznosi 85.940 kn.

  Od 12 društava za osiguranje (sa sjedištem u RH), koja su se u 2018. bavila obveznim osiguranjem od AO, 7 ih je godinu zaključilo s rastom premije, dok je ostalih 5 godinu zaključilo s padom premije u odnosu na prethodnu godinu.

  OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

 • OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

  Zaračunata bruto premija - rizik 10.012008.-2018.35

  2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  2.884,5

  +200,1

  2.886,0

  +1,6

  2.866,9

  -19,2

  2.911,0

  +44,1

  2.915,4

  +4,4

  2.949,9

  +34,5

  2.357,1

  -592,8

  2.009,3

  -347,8

  1.942,1

  -67,1

  1.945,7

  +3,6

  2.067,5

  +121,8

  ∆ ABS

  +7,5%

  +0,1%

  -0,7%

  +1,5% +0,2% +1,2%

  -20,1%

  -14,8%

  -3,3%

  +0,2%

  +6,3%

  ∆ REL

 • Broj osiguranja - rizik 10.012008.-2018.

  2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  1.984.735

  +71.466

  1.956.689

  -28.046

  1.926.644

  -30.045

  1.940.486

  +13.842

  1.928.194

  -12.292

  1.939.393

  +11.199

  1.969.983

  +30.590

  2.023.485

  +53.502

  2.090.121

  +66.636

  2.105.156

  +15.035

  2.219.108

  +113.952

  ∆ ABS

  +3,7%

  -1,4% -1,5%

  +0,7%

  -0,6%

  +0,6%+1,6%

  +2,7%+3,3%

  +0,7%

  +5,4%

  ∆ REL

  36

 • 98.680 89.971 -8,83 98.006.380 86.625.949 -11,61 993,17 962,82 -3,06 5,04 4,19 -16,87

  118.390 111.168 -6,10 118.654.001 110.072.036 -7,23 1.002,23 990,14 -1,21 6,10 5,32 -12,79

  480.155 517.105 7,70 444.957.144 472.532.534 6,20 926,69 913,80 -1,39 22,87 22,86 -0,04

  496.950 552.378 11,15 449.643.617 550.898.364 22,52 904,81 997,32 10,22 23,10 26,65 15,37

  54.214 56.210 3,68 48.388.600 49.608.726 2,52 892,55 882,56 -1,12 2,49 2,40 -3,61

  98.025 96.403 -1,65 101.417.343 96.368.518 -4,98 1.034,61 999,64 -3,38 5,21 4,66 -10,56

  341.231 373.729 9,52 296.159.555 316.895.179 7,00 867,92 847,93 -2,30 15,22 15,33 0,72

  52.162 53.964 3,45 45.063.826 45.455.638 0,87 863,92 842,33 -2,50 2,32 2,20 -5,17

  110.528 111.682 1,04 102.366.109 100.337.521 -1,98 926,16 898,42 -2,99 5,26 4,85 -7,79

  32.236 37.928 17,66 34.580.242 38.440.596 11,16 1.072,72 1.013,51 -5,52 1,78 1,86 4,49

  134.559 138.436 2,88 118.054.338 120.613.544 2,17 877,34 871,26 -0,69 6,07 5,83 -3,95

  88.026 80.134 -8,97 88.428.131 79.650.437 -9,93 1.004,57 993,97 -1,06 4,54 3,85 -15,20

  2.105.156 2.219.108 5,41 1.945.719.286 2.067.499.044 6,26 924,26 931,68 0,80 100,00 100,00 -

  OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

  Zaračunata bruto premija i broj osiguranja - rizik 10.012017.-2018.14

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  Ukupno

  HOK osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

 • Zaračunata bruto premija po društvima za osiguranje- rizik 10.012017.-2018. 37

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  316,9

  110,1

  472,5

  45,5

  550,9

  100,3

  49,6

  96,4

  38,4

  120,6

  79,7

  86,6

  2018.+20,7

  -8,6

  +27,6

  +0,4

  +101,3

  -2,0

  +1,2

  -5,0

  +3,9

  +2,6

  -8,8

  -11,4

  ∆ ABS

  +7,0%

  -7,2%

  +6,2%

  +0,9%

  +22,5%

  -2,0%

  +2,5%

  -5,0%

  +11,2%

  +2,2%

  -9,9%

  -11,6%

  ∆ REL

 • Broj osiguranja po društvima za osiguranje- rizik 10.012017.-2018.

  OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

  111.168

  517.105

  53.964

  552.378

  111.682

  56.210

  96.403

  37.928

  373.729

  138.436

  80.134

  89.971

  2018.-7.222

  +36.950

  +1.802

  +55.428

  +1.154

  +1.996

  -1.622

  +5.692

  +32.498

  +3.877

  -7.892

  -8.709

  ∆ ABS

  -6,1%

  +7,7%

  +3,5%

  +11,2%

  +1,0%

  +3,7%

  -1,7%

  +17,7%

  +9,5%

  +2,9%

  -9,0%

  -8,8%

  ∆ REL

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  38

 • Udio društava za osiguranje u zaračunatoj bruto premiji obveznog osiguranja od AO - rizik 10.01 2017.-2018.

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  1,5%

  0,6%

  2,3%

  0,2%

  2,3%

  0,5%

  0,2%

  0,5%

  0,2%

  0,6%

  0,5%

  0,5%

  2017.1,5%

  0,5%

  2,3%

  0,2%

  2,7%

  0,5%

  0,2%

  0,5%

  0,2%

  0,6%

  0,4%

  0,4%

  2018.

  39

 • Prosječni iznos premije po društvima za osiguranje - rizik 10.01 2017.-2018.

  OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  868

  1.002

  927

  864

  905

  926

  893

  1.035

  1.073

  877

  1.005

  993

  2017.848

  990

  914

  842

  997

  898

  883

  1.000

  1.014

  871

  994

  963

  2018.-2,3%

  -1,2%

  -1,4%

  -2,5%

  +10,2%

  -3,0%

  -1,1%

  -3,4%

  -5,5%

  -0,7%

  -1,1%

  -3,1%

  ∆ REL

  40

 • Prosječni iznos premije - rizik 10.01 2008.-2018.

  2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  1.453,32

  +50,32

  1.474,96

  +21,64

  1.488,01

  +13,05

  1.500,13

  +12,12

  1.511,98

  +11,85

  1.521,05

  +9,07

  1.196,51

  -324,54

  992,98

  -203,54

  929,20

  -63,78

  924,26

  -4,93

  931,68

  +7,42

  ∆ ABS

  +3,6%+1,5% +0,9% +0,8% +0,8% +0,6%

  -21,3%-17,0%

  -6,4%

  -0,5%

  +0,8%

  ∆ REL

  41

 • Broj osiguranja po premijskim grupama za rizik 10.01 i 10.992017.-2018.

  250.172 271.408 108,5 16,55 72,62 26.032 30.883 118,6 17,12 8,26 663 714 107,7 12,00 0,19

  371.453 413.525 111,3 25,22 74,86 34.846 40.100 115,1 22,23 7,26 1.251 1.208 96,6 20,30 0,22

  80.736 79.881 98,9 4,87 61,67 10.472 10.929 104,4 6,06 8,44 360 305 84,7 5,13 0,24

  73.009 69.393 95,0 4,23 63,29 10.050 11.093 110,4 6,15 10,12 295 347 117,6 5,83 0,32

  25.631 31.307 122,1 1,91 82,03 4.171 3.592 86,1 1,99 9,41 124 45 36,3 0,76 0,12

  69.745 62.565 89,7 3,81 47,77 8.359 8.217 98,3 4,56 6,27 293 678 231,4 11,39 0,52

  1.562.102 1.640.271 105,0 100,00 70,87 166.783 180.375 108,1 100,00 7,79 5.776 5.950 103,0 100,00 0,26

  90.114 83.866 93,1 5,11 67,44 9.519 9.172 96,4 5,08 7,38 327 198 60,6 3,33 0,16

  39.421 39.478 100,1 2,41 73,16 4.875 5.934 121,7 3,29 11,00 32 37 115,6 0,62 0,07

  341.685 368.799 107,9 22,48 71,31 32.496 35.058 107,9 19,44 6,78 1.893 1.996 105,4 33,55 0,39

  43.722 45.248 103,5 2,76 80,50 3.019 3.325 110,1 1,84 5,92 16 17 106,3 0,29 0,03

  103.179 107.026 103,7 6,52 77,31 9.879 10.732 108,6 5,95 7,75 182 203 111,5 3,41 0,15

  73.235 67.775 92,5 4,13 75,33 13.065 11.340 86,8 6,29 12,60 340 202 59,4 3,39 0,22

  OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

  Osobni automobili Teretna vozila Autobusi

  15

  IZVOR osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  Ukupno

 • 4.933 4.196 85,1 2,79 4,66 1.814 1.420 78,3 2,63 1,58 5.293 5.038 95,2 1,78 5,60

  6.801 6.314 92,8 4,20 5,08 4.357 4.368 100,3 8,08 3,51 -111.118 20.438 -18,4 7,21 16,44

  38.176 40.136 105,1 26,71 7,27 9.109 12.276 134,8 22,74 2,22 42.115 45.133 107,2 15,91 8,17

  147.132 150.284 102,1 100,00 6,49 43.560 53.997 124,0 100,00 2,33 144.503 283.631 196,3 100,00 12,25

  3.662 4.306 117,6 2,87 7,98 649 752 115,9 1,39 1,39 3.523 3.457 98,1 1,22 6,41

  8.315 7.728 92,9 5,14 5,58 1.062 1.041 98,0 1,93 0,75 11.942 11.706 98,0 4,13 8,46

  9.886 10.201 103,2 6,79 7,88 2.119 3.015 142,3 5,58 2,33 24.401 25.189 103,2 8,88 19,45

  3.626 3.729 102,8 2,48 6,63 279 186 66,7 0,34 0,33 3.552 3.705 104,3 1,31 6,59

  32.076 32.738 102,1 21,78 6,33 9.579 13.878 144,9 25,70 2,68 62.487 64.682 103,5 22,80 12,51

  29.798 31.593 106,0 21,02 8,45 9.623 11.715 121,7 21,70 3,13 24.943 27.416 109,9 9,66 7,34

  5.593 5.286 94,5 3,52 4,82 3.097 3.502 113,1 6,49 3,19 19.155 20.025 104,5 7,06 18,26

  1.201 1.469 122,3 0,98 3,85 129 370 286,8 0,69 0,97 1.155 1.382 119,7 0,49 3,62

  3.065 2.588 84,4 1,72 1,98 1.743 1.474 84,6 2,73 1,13 57.055 55.460 97,2 19,55 42,34

  Motocikli Ostala vozilaProba

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  Ukupno

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  Ukupno

  UNIQA osiguranje d.d.

  52.162 53.964 3,45 2,37 2,33

  341.231 373.729 9,52 15,52 16,15

  127.974 129.520 1,21 5,82 5,60

  128.857 124.356 -3,49 5,86 5,37

  2.198.713 2.314.508 5,27 100,00 100,00

  140.260 130.982 -6,61 6,38 5,66

  480.216 517.151 7,69 21,84 22,34

  32.411 38.165 17,75 1,47 1,65

  111.199 109.646 -1,40 5,06 4,74

  134.559 138.436 2,88 6,12 5,98

  98.680 89.971 -8,83 4,49 3,88

  496.950 552.378 11,15 22,60 23,87

  54.214 56.210 3,68 2,47 2,43

 • 3.454 3.023 3.458 -12,48 14,39 4.505 4.659 3,42 4.471 3.843 -14,05 5,25 4,37

  6.311 6.557 6.831 3,90 4,18 15.642 16.835 7,63 13.615 14.781 8,56 16,00 16,83

  855 794 846 -7,13 6,55 1.942 2.054 5,77 1.823 1.799 -1,32 2,14 2,05

  771 0 - - 0 0 - 0 - 0,00 0,00

  3.208 2.662 2.876 -17,02 8,04 6.060 5.696 -6,01 5.717 4.769 -16,58 6,72 5,43

  8.225 8.903 9.624 8,24 8,10 19.663 21.104 7,33 17.546 18.576 5,87 20,62 21,15

  554 1.031 1.552 86,10 50,53 1.926 2.428 26,06 1.275 1.792 40,55 1,50 2,04

  2.159 2.211 2.876 2,41 30,08 5.322 5.694 6,99 4.528 4.333 -4,31 5,32 4,93

  39.994 40.015 44.586 0,05 11,42 95.578 101.793 6,50 85.120 87.841 3,20 100,02 100,01

  7.233 7.842 9.297 8,42 18,55 21.789 26.043 19,52 19.068 22.132 16,07 22,40 25,20

  1.782 1.579 1.429 -11,39 -9,50 5.195 4.624 -10,99 5.206 4.391 -15,66 6,12 5,00

  2.694 2.427 2.490 -9,91 2,60 5.856 4.906 -16,22 5.478 4.421 -19,30 6,44 5,03

  1.643 1.716 1.949 4,44 13,58 5.931 5.724 -3,49 4.779 5.137 7,49 5,61 5,85

  1.105 1.270 1.358 14,93 6,93 1.747 2.026 15,97 1.614 1.867 15,68 1,90 2,13

  OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

  Kretanje šteta (brojčani podaci) - rizik 10.012017.-2018.16

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  VELEBIT osiguranje d.d.**

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  Ukupno

  ALLIANZ Zagreb d.d.

 • 645 422 -34,57 6.123 4.843 -20,90 8.550 7.333 -14,23 71,61 66,04 64,07 60,29

  889 713 -19,80 6.606 5.482 -17,01 9.268 8.358 -9,82 71,28 65,59 61,69 57,06

  503 381 -24,25 4.936 4.224 -14,42 7.959 7.682 -3,48 62,02 54,99 56,18 50,03

  9.609 9.424 -1,93 95.557 97.222 1,74 135.572 141.808 4,60 70,48 68,56 62,79 61,94

  180 203 12,78 2.003 2.002 -0,05 2.797 2.848 1,82 71,61 70,29 65,18 63,17

  1.781 1.780 -0,06 15.396 16.561 7,57 21.953 23.392 6,55 70,13 70,80 62,02 63,19

  1.459 1.807 23,85 18.985 20.383 7,36 27.888 30.007 7,60 68,08 67,93 62,92 61,91

  174 25 -85,63 1.449 1.907 31,61 2.480 3.459 39,48 58,43 55,13 51,41 51,81

  2.112 2.456 16,29 21.180 24.588 16,09 29.022 33.885 16,76 72,98 72,56 65,70 65,32

  65 71 9,23 1.582 1.938 22,50 2.852 3.296 15,57 55,47 58,80 56,59 56,64

  746 702 -5,90 5.270 5.029 -4,57 7.481 7.905 5,67 70,45 63,62 60,53 54,81

  322 210 -34,78 5.858 5.491 -6,26 7.574 7.440 -1,77 77,34 73,80 63,10 69,05

  733 654 -10,78 5.398 4.774 -11,56 6.977 6.203 -11,09 77,37 76,96 74,62 70,79

  0 0 - 771 0 - 771 0 - 100,00 0,00 0,00 0,00

 • Prijavljene štete i štete u obradi- rizik 10.012008.-2018.

  OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

  2008 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  48.886

  122.222

  171.108

  45.439

  117.935

  163.374

  46.842

  104.506

  151.348

  46.669

  95.996

  142.665

  41.778

  89.209

  130.987

  40.147

  84.672

  124.819

  36.521

  84.731

  121.252

  38.254

  87.073

  125.327

  39.195

  88.719

  127.914

  40.768

  95.578

  136.346

  41.250

  101.793

  143.043

  42

 • Prijavljene štete po društvima za osiguranje- rizik 10.012017.-2018. 43

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  15.642

  6.060

  19.663

  1.926

  21.789

  4.505

  1.747

  5.322

  1.942

  5.931

  5.195

  5.856

  2017.16.835

  5.696

  21.104

  2.428

  26.043

  4.659

  2.026

  5.694

  2.054

  5.724

  4.624

  4.906

  2018.+7,6%

  -6,0%

  +7,3%

  +26,1%

  +19,5%

  +3,4%

  +16,0%

  +7,0%

  +5,8%

  -3,5%

  -11,0%

  -16,2%

  ∆ REL

 • OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

  Riješene štete i štete u pričuvi na kraju godine - rizik 10.012008.-2018.

  2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  125.669

  45.439

  171.108

  116.532

  46.842

  163.374

  104.679

  46.669

  151.348

  100.887

  41.778

  142.665

  90.840

  40.147

  130.987

  88.298

  36.521

  124.819

  82.998

  38.254

  121.252

  86.132

  39.195

  125.327

  87.920

  39.994

  127.914

  95.557

  40.015

  135.572

  97.222

  44.586

  141.808

  44

 • Štete u pričuvi 31.12. po društvima za osiguranje- rizik 10.012017.-2018. 45

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  6.557

  2.662

  8.903

  1.031

  7.842

  3.023

  1.270

  2.211

  794

  1.716

  1.579

  2.427

  2017.6.831

  2.876

  9.624

  1.552

  9.297

  3.458

  1.358

  2.876

  846

  1.949

  1.429

  2.490

  2018.+4,2%

  +8,0%

  +8,1%

  +50,5%

  +18,6%

  +14,4%

  +6,9%

  +30,1%

  +6,5%

  +13,6%

  -9,5%

  +2,6%

  ∆ REL

 • Kretanje šteta (financijski podaci) - rizik 10.012017.-2018.

  78.281.489 61.853.012 -20,99 7,18 5,69 13.693 12.970 -5,28 280.489.190 267.652.060 -4,58 105.368 93.064 -11,68

  208.518.601 232.633.750 11,56 19,12 21,41 10.936 10.511 -3,89 833.410.459 816.843.482 -1,99 106.275 87.861 -17,33

  159.056.886 157.686.574 -0,86 14,58 14,52 11.682 10.668 -8,68 404.875.552 405.593.848 0,18 61.747 59.375 -3,84

  286.103.533 272.515.875 -4,75 26,23 25,09 16.306 14.670 -10,03 1.433.166.784 1.409.034.168 -1,68 160.976 146.408 -9,05

  16.676.281 22.886.225 37,24 1,53 2,11 13.079 12.771 -2,35 20.326.911 26.353.296 29,65 19.716 16.980 -13,88

  27.741.159 30.048.504 8,32 2,54 2,77 17.188 16.095 -6,36 135.649.785 133.793.910 -1,37 106.811 98.523 -7,76

  46.273.204 54.850.479 18,54 4,24 5,05 10.219 12.659 23,88 131.811.495 135.910.479 3,11 59.616 47.257 -20,73

  72.847.796 77.394.345 6,24 6,68 7,13 15.243 15.066 -1,16 119.593.476 118.224.219 -1,14 69.693 60.659 -12,96

  65.447.793 51.620.426 -21,13 6,00 4,75 12.572 11.756 -6,49 237.525.159 233.175.636 -1,83 150.428 163.174 8,47

  70.889.329 55.390.388 -21,86 6,51 5,10 12.941 12.529 -3,18 160.059.756 154.726.341 -3,33 65.950 62.139 -5,78

  41.175.240 53.454.194 29,82 3,78 4,92 9.209 13.909 51,04 101.670.238 100.512.971 -1,14 33.632 29.067 -13,57

  17.578.141 15.865.069 -9,75 1,61 1,46 9.642 8.819 -8,54 25.897.127 29.885.929 15,40 32.616 35.326 8,31

  1.090.589.451 1.086.198.841 -0,40 100,00 100,00 12.812 12.366 -3,48 3.884.475.932 3.831.706.338 -1,36 97.075 85.940 -11,47

  OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

  17

  EUROHERC osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  Ukupno

  IZVOR osiguranje d.d.

 • Prosječno isplaćeni iznos po šteti- rizik 10.012008.-2018. 46

  2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  14.215

  +3,1%

  13.529

  -4,8%

  12.852

  -5,0%

  13.340

  +3,8%

  13.720

  +2,8%

  13.745

  +0,2%

  13.393

  -2,6%

  12.786

  -4,5%

  12.532

  -2,0%

  12.812

  +2,2%

  12.366

  -3,5%

 • OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

  Prosječni iznos štete u pričuvi - rizik 10.012008.-2018.47

  2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

  88.462

  +17,0%

  90.257

  +2,0%

  94.869

  +5,1%

  105.209

  +10,9%

  107.958

  +2,6%

  113.856

  +5,5%

  109.867

  -3,5%

  106.499

  -3,1%

  102.189

  -4,0%

  97.075

  -5,0%

  85.940

  -11,5%

 • ADRIATIC osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  Ukupno

  IZVOR osiguranje d.d. 12.964.761 2.900.307 15.865.069 81,72 18,28

  17.462.411 5.423.813 22.886.225 76,30 23,70

  36.360.095 17.094.100 53.454.194 68,02 31,98

  669.992.801 416.206.040 1.086.198.841 61,68 38,32

  101.274.444 56.412.129 157.686.574 64,23 35,77

  36.487.924 25.365.089 61.853.012 58,99 41,01

  165.253.392 67.380.358 232.633.750 71,04 28,96

  17.005.452 13.043.053 30.048.504 56,59 43,41

  123.974.238 148.541.637 272.515.875 45,49 54,51

  41.114.851 13.735.629 54.850.479 74,96 25,04

  35.241.985 16.378.441 51.620.426 68,27 31,73

  34.000.531 21.389.857 55.390.388 61,38 38,62

  48.852.718 28.541.627 77.394.345 63,12 36,88

  Iznos isplaćenih šteta na stvarima i osobama - rizik 10.012018. 18

 • 61,68 %

  38,32 %

  OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

  2018.

  Struktura isplaćenog iznosa - "stvari" v.s. "osobe" - rizik 10.0148

 • Struktura isplaćenog iznosapo društvima za osiguranje - stvari v.s. osobe - rizik 10.012018. 49

  ADRIATIC osiguranje d.d.

  ALLIANZ Zagreb d.d.

  CROATIA osiguranje d.d.

  ERGO osiguranje d.d.

  EUROHERC osiguranje d.d.

  GENERALI osiguranje d.d.

  GRAWE Hrvatska d.d.

  HOK osiguranje d.d.

  IZVOR osiguranje d.d.

  TRIGLAV osiguranje d.d.

  UNIQA osiguranje d.d.

  WIENER osiguranje VIG d.d.

  101,3

  36,5

  124,0

  17,5

  165,3

  36,4

  17,0

  41,1

  13,0

  48,9

  35,2

  34,0

  stvari

  56,4

  25,4

  148,5

  5,4