N A T J E Č A J za upis učenika u I. razred srednjih škola ... 320204 Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 4 1,00 26 hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika, fizika ... Geografija, Povijest, Biologija

Embed Size (px)

Text of N A T J E Č A J za upis učenika u I. razred srednjih škola ... 320204 Prirodoslovno-matematička...

 • 1

  N A T J E A J za upis uenika u I. razred srednjih kola u Karlovakoj upaniji za kolsku godinu 2016./2017.

  up

  anija

  ifra i naziv kole ifra i naziv obrazovnog programa

  Traj

  anje

  Raz

  red

  ni

  od

  jeli

  Bro

  j

  ue

  nik

  a O

  dje

  l

  ozn

  aka

  Predmeti koji se boduju Posebni uvjeti

  4 04-019-501 SREDNJA KOLA DUGA RESA

  Jozefinska cesta 27, 47290 Duga Resa; T/+385 47 841 630; tajnistvo@ssdr.hr, www.ss-duga-resa-skole.hr Dokumente koji su uvjet za upis u pojedini program i upisnicu dostaviti od 11. 07. 2016. god. do 15. 07. 2016. god. u ljetnom roku, tj. 02. 09. 2016. god. u jesenskom roku od 08.00 do 13.00 sati: Pukar lijenika svjedodba Medicine rada, Medijski tehniar - potvrda nadlenoga kolskog lijenika. Popis stranih jezika koji se izvode u koli kao obvezni nastavni predmeti: engleski jezik i njemaki jezik. Provjera znanja stranog jezika kojeg uenik nije uio u osnovnoj koli: ljetni rok - 30. 06. 2016. godine u 09.00 sati, jesenski rok - 25. 08. 2016. godine u 09.00 sati. Program ope gimnazije mogu upisati i sportai sa kategorizacijom nadlenog sportskog saveza.

  4 320104 Opa gimnazija 4 1 24 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, biologija, geografija i povijest

  4 211004 Medijski tehniar 4 1 24 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika, likovna kultura i tehnika kultura

  Popis zdravstvenih kontraindikacija za medijski tehniar: slabovidnost/sljepoa, neraspoznavanje boja, gluhoa i tea nagluhost u govornom podruju, oteenja glasa i/ili govora koja utjeu na komunikaciju, tea oteenja funkcije miino-kotanog sustava, kronini poremeaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

  4 014533 Pukar 3 1 20 C hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrivanje zdravstvene sposobnosti za dranje i noenje oruja (NN 22/13).

  4 04-034-501 GIMNAZIJA KARLOVAC

  Rakovac 4, 47000 Karlovac; T/+385 47 654 130; kontakt@gimnazija-karlovac.hr; www.gimnazija-karlovac.hr Provoenje provjere poznavanja prijavljenog prvog stranog jezika kojeg uenik nije uio u osnovnoj koli bit e 30.6.2016.g. u 9.00 sati. Strani jezici koji se izvode u koli kao obvezni nastavni predmeti su engleski i njemaki jezik. Natjecanje iz znanja koje se dodatno vrednuje pri upisu a samostalno ga odreuje kola je: Natjecanje iz podruja informatike - raunalstva (Infokup) za sva tri smjera (umjesto biologije) Upisi: 12. i 13. srpnja 2016. od 8 do 12h.

  4 320304 Jezina gimnazija 4 g. 4 1,00 26 hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika, povijest, geografija, biologija

  4 320104 Opa gimnazija 4 g. 4 4,00 104 hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika, povijest, geografija, biologija

  4 320204 Prirodoslovno-matematika gimnazija 4 g.

  4 1,00 26 hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika, fizika, kemija, biologija

  4 04-034-504 PRIRODOSLOVNA KOLA KARLOVAC

  Stjepana Mihalia 43, 47000 Karlovac; T/+385 47 600 806, F/+385 47 636 688; ured@ss-prirodoslovna-ka.skole.hr, www.ss-prirodoslovna-ka.skole.hr Dokumenti koji su uvjet za upis u program PREHRAMBENI TEHNIAR: potvrda nadlenog kolskog lijenika , upisnica i dokumenti kojima se ostvaruju dodatni bodovi. Dokumenti koji su uvjet za upis u program TEHNIAR NUTRICIONIST: potvrda nadlenog kolskog lijenika, upisnica i dokumenti kojima se ostvaruju dodatni bodovi. Dokumenti koji su uvjet za upis u program VETERINARSKI TEHNIAR: lijenika svjedodba medicine rada , upisnica i dokumenti kojima se ostvaruju dodatni bodovi. Dokumenti koji su uvjet za upis u program CVJEAR: potvrda nadlenog kolskog lijenika, upisnica i dokumenti kojima se ostvaruju dodatni bodovi . Dokumenti koji su uvjet za upis u program POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK: lijenika svjedodba medicine rada, upisnica i dokumenti kojima se ostvaruju dodatni bodovi . STRANI JEZICI koji se izvode u koli kao obvezni nastavni predmeti: Engleski jezik, Njemaki jezik. Datumi provoenja provjere znanja stranog jezika kojeg kandidat nije uio u osnovnoj koli , a eli ga uiti u srednjoj koli: LJETNI UPISNI ROK-za redovite uenike- 30. 06. 2016. u 8.00 sati; za uenike s tekoama u razvoju- 23. 06. 2016. u 8.00 sati. JESENSKI UPISNI ROK- za redovite uenike- 25. 08. 2016. u 8.00 sati; za uenike s tekoama u razvoju- 18. 08. 2016. u 8.00 sati. Uenik/roditelj prethodno treba predati pisani zahtjev u tajnitvo kole. NATJECANJE IZ ZNANJA koje se vrednuje pri upisu, a odreuje ga srednja kola- Natjecanje mladih tehniara. NASTAVNI PREDMET posebno vaan za upis koji odreuje srednja kola- Tehnika kultura. LJETNI UPISNI ROK: Objava konanih ljestvica poretka 11. 07. 2016. Datumi zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis- od 12. 07. 2016. do 13. 07. 2016. od 7.00 do 15.00 sati ; Objava okvirnog broja slobodnih mjesta

  http://www.ss-duga-resa-skole.hr/mailto:kontakt@gimnazija-karlovac.hr

 • 2

  za jesenski rok-18. 07. 2016.; Slubena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok-14. 08. 2016. JESENSKI UPISNI ROK: Objava konanih ljestvica poretka 01. 09. 2016. Datum zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis- 02. 09. 2016. od 7.00 do 15.00 sati ; Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka-03. 09. 2016. NAKNADNI ROK ZA UPIS UENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOGA ROKA (u programe u kojima je ostalo slobodnih mjesta)- prijave obrazovnih programa- od 05. 09. 2016. do 09. 09. 2016. U naknadnom roku potrebno je priloiti pisani zahtjev uenika/roditelja i sve dokumente koji su uvjet za upis u eljeni program. Nema NAKNADE ZA POVEANE TROKOVE OBRAZOVANJA.

  4 090404 Prehrambeni tehniar 4 g. 4 0,5 12 C Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Biologija, Kemija i Tehnika kultura

  Popis zdravstvenih zahtjeva : uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredan njuh, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredna funkcija dinog sustava, uredna funkcija koe na otkrivenim dijelovima tijela, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene

  4 090304 Tehniar nutricionist 4 g. 4 0,5 12 C Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Biologija, Kemija i Tehnika kultura

  Popis zdravstvenih zahtjeva : uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezino-govornog izraavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredan njuh, uredan okus, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredna funkcija koe na akama i podlakticama, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje

  4 100104 Veterinarski tehniar 4 g. 4 1,00 24 Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Biologija, Kemija i Tehnika kultura

  Popis zdravstvenih zahtjeva : uredan vid, i njuh, raspoznavanje osnovnih boja, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna ravnotea i stabilno stanje svijesti, uredna funkcija srano-ilnog, dinog i miino-kotanog sustava, uredna funkcija koe na otkrivenim dijelovima tijela, odsutnost alergije na profesionalne alergene.

  4 081403 Cvjear IG 3 g. 3 0,5 10 E Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik Popis zdravstvenih zahtjeva : uredan vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredna funkcija koe na akama i podlakticama, dostatno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene

  4 081603 Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.

  3 0,5 10 E Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik Popis zdravstvenih zahtjeva : uredan vid, njuh, raspoznavanje osnovnih boja, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoriko funkcioniranje, uredna ravnotea i stabilno stanje svijesti, uredna funkcija srano-ilnog, dinog i miino-kotanog sustava, uredna funkcija koe na otkrivenim dijelovima tijela, odsutnost alergije na profesionalne alergene

  4 04-034-505 EKONOMSKO-TURISTIKA KOLA KARLOVAC

  Kureleva 2, 47000 Karlovac; T/+385 47 614 596; ured@ss-ekonomsko-turisticka-ka.skole.hr; www.ss-ekonomsko-turisticka-ka.skole.hr Provjera predznanja iz stranog jezika samo za uenike koji ele kao I. strani jezik uiti jezik kojeg nisu uili u osnovnoj koli najmanje etiri godine, bit e u srijedu, 29. lipnja 2016. u 8,00 sati. Rok za prijavu provjere znanja stranog jezika je 27. 6. 2016. na e-mail kole: ured@ss-ekonomsko-turisticka-ka.skole.hr. Strani jezici koji se ue u koli su: engleski i njemaki jezik kao I. i II. strani jezik, te francuski kao III. strani jezik. Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a odreuje ga srednja kola je natjecanje iz informatike/raunalstva. Dostava dokumenata koji su uvjet za upis potvrda nadlenog kolskog lijenika (kolska medicina, Dr. V. Maeka 48 Dubovac) i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava na upis, potpisani obrazac o upisu u 1. razred upisnica je 12. i 13. 7. 2016. od 8,00 do 16,00 sati.

  4 060604 Ekonomist 4 2 52 Hrvatski jezik, Matematika, I. strani jezik, Geografija, Povijest, Biologija

  Zdravstvene kontraindikacije: Slabovidnost/sljepoa. Gluhoa i tea nagluhost u govornom podruju. Oteenje glasa i/ili govora koja utjeu na komunikaciju. Tea oteenja funkcije gornjih ekst

Recommended

View more >