Những Tính Đặc Thù của Biển trong Phật Pháp-Tác giả: Thích Trừng Sỹ

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Những Tính Đặc Thù của Biển trong Phật Pháp Tác giả: Thích Trừng Sỹ Email: thichtrungsy2002@yahoo.com thichtrungsy123@gmail.com http://www.vimeo.com/trungsyhoatraituhoc http://www.youtube.com/user/hoatraituhoc http://www.mediafire.com/TrungSy-hoatraituhoc

Text of Những Tính Đặc Thù của Biển trong Phật Pháp-Tác giả: Thích Trừng Sỹ

 • Nhng Tnh c Th ca Bin trong Pht Php

  Nhng Tnh c Th ca Bintrong Pht Php

  Tc gi: Thch Trng S

 • c Pht Thch Ca Mu Ni, mt bc Thy tnh thc v gic ng vin mn, ging dy gio php th thng nhm mc ch em li an lc v hnh phc ch thc cho ch thin v nhn loi. Nhng li dy y mang m tnh nhn vn, rt thit thc hin ti, c gi tr vt thot thi gian, v ph hp vi mi cn c v trnh tu tp v tu chng ca mi chng sinh trn hnh tinh ny.

 • Nh qu v bit trong lc ging dy, mt bc thy gii thng nu ra nhng v d minh ha cho ngi nghe v ngi hc d hiu v d ng dng nhng li dy ca mnh vo trong cuc sng hng ngy. Cng vy, trong cc thi thuyt php ca Pht, cho hi chng d dng tip thu c Pht php, Ngi a ra nhiu v d v n d c th v khc nhau, hm cha nhng tnh c th, thng c tm thy trong Tam Tng thnh in Pht gio (Kinh, Lut v Lun), c bit l cc Kinh A Hm.

 • Trong cc Kinh A Hm, c nhi u c tnh c tm thy, nhng trong bi vit nyC tm tnh c th ca bin c tm thy trong cuc i thoi xy ra gia c Pht v mt v B-la-mn (Brahman). Tm tnh c th ny c trnh by theo dng n d, so snh v i chiu, c lin quan ti Pht php rt mt thit. Sau y, ngi vit ln lt tm hiu ngha v ni dung ca tng c tnh trn. Knh mi qu v cng nhau theo di.

 • 1. Bi bin khng h c vc thm.2. Bin rng bao la.3. Bin khng bao gi dung cha mt t thi.4. Bin n nhn tt c cc dng nc.5. Bin khng y khng vi.6. Nc bin thun mt v mn.7. Bin nui dng cc loi thy tc.8. Bin cha ng nhiu loi ca qu.

 • 1. Bi bin khng h c vc thm.Khi tm bin, chng ta li nc t cn ti su dn. Cng vy, khi c duyn tip xc vi Pht php, chng ta bt u tu hc i t thp ln cao, t c gic ng v gii thot tng phn, tng cp khc nhau, chuyn ha dn dn t phm phu ti thnh qu, t kh au ti an vui, hnh phc.

 • Hn na, gio php c c Pht v cc v thnh t kho thuyt ging v trnh by t phng php cn bn ti phng php pht trin. N c gi tr thit thc hin ti, ph hp vi s tu, hc, v chng ng ca tng mi chng sanh. Nhng ai c duyn lnh tip xc, hc hi, v hnh tr Pht php, th h khng bao gi b ht hng v cht chm trong gio php. Tri li, cc v c th thng thc c nhng hoa tri an lc v hnh phc ngay by gi v y trong cuc sng hin ti.

 • 2. Bin rng bao la.Chng ta bit sng th nh, hp, c ngn

  m v gii hn. Ngc li, bin th rng ln, bao la, khng ngn m v khng gii hn. im ny, trong Tng Thn Lng Mai, c bi ht ni ting vi ch Sng v Bin.

 • Em cha tng thy bin, em ch thy dng sng. Nhng c nghe c k, bin th rng hn sng;

 • bin th rng mnh mng, bao la bin xanh mn nng, mt i ngi nh sng.Nu ai sng cho mun ngi,th lng rng hn sng.Nu ai sng cho ring mnh,th lng hp hn sng.

 • Bin l ch cho ci tm t do, thnh thanh, v tha nhn; sng ch cho ci tm rng buc, cht hp, v v k. Tu l nhn din v chuyn ha ci tm rng buc, cht hp v v k thnh ci tm tha nhn, t do, thnh thanh, bao la nh bin.

 • Bi ht trn nhm nhc nh mi chng ta c gng sng chnh nim v tnh gic, vng chi v thnh thi bng cch p dng Pht php vo trong i sng hng ngy em li an lc v hnh phc cho s ng ngay trong cuc i ny.

 • Bin rng bao la c ngha l trong gio php ca Pht c cha ng cc cht liu tha th, bao dung, lng, m p, chuyn ha, nui dng, tr liu, vng chi, thnh thi, an lc, v hnh phc. Nhng ai c duyn lnh sng p dng v hnh tr gio php ca c Th Tn, th h c kh nng nm c hng v an lc v gii thot, v t c s bnh ng nh nhau.

 • 3. Bin khng bao gi dung cha mt t thi.Bin cp y c hiu l gio php ca c ThTn; t thi c hiu l s bt hnh, kh au, ccphin no tham, sn, si, t kin, t t duy, t ng, tnghip, t mng, t tinh tn, t nim, v t nh. Binch cho Pht tnh, tm B , tc tm tu gic; t thich cho ma tnh, tm phin no, tc tm kh au.

 • Gio php ca c Th Tn l gio php gic ngv tnh thc, khng bao gi dung cha nhng htging phin no, tiu cc, bt hnh v kh au, vngc li, tt c nhng li dy ca Ngi u chang nhng cht liu vng chi v thnh thi, anvui v hnh phc, gic ng v gii thot.

 • Chng ta bit ngi tu tp khng gii thng c citm ch bai, ch trch ngi khc, nh mt ci tm B, ci tm t do, ci tm thong dong, v t ti. isng ca h thng b cc phin no v kh au chng v chi phi. Thn tm ca h khng c an lc,nh nhng v th thi.

 • Ngi tu gii bit p dng v hnh tr Pht php voi sng hng ngy, sng chnh nim v tnh gic,vng chi v thnh thi, c kh nng on tr, chng, v chuyn ha ht ging tiu cc thnh ht gingtch cc, ht ging bt thin thnh ht ging thin, htging phin no thnh ht ging B , ht ging khau thnh ht ging hnh phcNgi ny c ci tmhoan h, thng yu, tha th, thng cm, gip vchia s s kh khn v ni kh nim au ca mnh vca ngi khc.

 • Thc vy, chng ta c th nhn din rng kh au ca mnh chnh l kh au ca ngi, v ngc li, hnh phc ca mnh chnh l hnh phc ca ngi, v an lc ca mnh chnh l an lc ca ngi. Hiu v thc hnh c nh vy, th chng ta c kh nng em li nhng hoa tri an vui v hnh phc ch thc cho t thn v cho tha nhn ngay cuc i ny.

 • Hn na, nh qu v bit khi t thi tri git trn bin, n s b nc bin nhn chm, hoc b nh dt vo b. im ny ni rng nu sng thiu chnh nim tnh gic, chng ta sng khng khc g nh mt t thi. Chng ta c th lm nhng iu bt thin nh st sinh, trm cp, t dm, ni di, s dng cc cht sayChc chn chng ta s b nh dt vo b sinh t, v s b cc phin no v kh au ch ng.

 • thc r iu y, Chng ta n lc sng i sng chnh nim v tnh gic, khng lm cc iu c, lm cc iu lnh, gi thn tm an lc bng cch p dng v hnh tr li Pht dy vo trong i sng hng ngy ca mnh em li hoa tri an vui v hnh phc cho s ng. Chng ta tp sng vi ci hnh, ci nguyn v ci tm thng yu, b th, phng sanh, chung thy, chn tht, chnh nim, tnh gic

 • Hiu v lm c nh vy, chng ta khng nhng gip cho mnh, ngi thn ngi thng ca mnh c kh nng thot ra khi b sanh t, ch ng phin no, chuyn ha kh au, m cn gip cho t thn v cho tha nhn li vo b bnh an v hnh phc ch thc ngay ti th gian ny.

 • 4. Bin n nhn tt c cc dng nc.Chng ta bit bin c kh nng n nhn v dung cha tt c cc dng nc sch, nc d, nc bn, nc machy t trm ngn con sng, sui, ao, h, vn vn.

 • Cng vy, xa cng nh nay, gio php ca c Th Tn c kh nng khng nhng m p, nhip phc v thu nhip c tt c cc hc thuyt v trit thuyt i, k c cc vn ha v truyn thng tm linh khc, m cn c nhng vua, quan, qun thn, ti t, ngi giu, ngi ngho, t, ti, ngi da trng, da en, da vng, da , k c k n v bn cpH nhng ai c duyn lnh tip xc v hnh tr li Pht dy vo trong i sng hng ngy, th an lc v hnh phc c th thm nhun v lm mt du thn v tm.

 • 5. Bin khng y khng vi.Cc bn bit tt c cc dng nc ca cc con

  sng, ngi, ao, hu chy ra bin c, nhng c tnh ca n l khng y khng vi, khng t khng nhiu, khng cao khng thp.

 • Cng vy, trong o Pht, c rt nhiu hng ngi khc nhau n t cc nh khoa hc, nh chnh tr, nh tm linh, nh tn gio, nh o c, nh gio dc, vn vn., c duyn tu tp, p dng v thc hnh Pht php trong khong thi gian mt tun, hai tun, ba tun, mt thng, hai thng, ba thng, mt nm, hai nm, ba nm Song tt c mi ngi u cm nhn, thng thc v nm c hng v php lc bnh ng nh nhau. T y, Pht tnh, Pht tm, Pht hnh v Pht nguyn ca h tr nn bng sng.

 • Bin c cp y c ngha l Pht tnh c sn trong mi chng ta. Pht, trc ht, c ngha l Ngi tnh thc v s tnh thc, Ngi an lc v s an lc, Ngi vng chi v s vng chi, Ngi thnh thi v s thnh thi, vn vn; Tnh c ngha l Tm.

 • Khi ta cm nhn v nm c php lc nh s hnh tr v ng dng Php php vo trong i sng hng ngy, tm chng ta tr nn bng sng, v thn ta tr nn an lc. Chng ta c kh nng ch ng phin no, chuyn ha kh au, v t c s tnh thc, an lc, vng chi v thnh thi ngay by gi v y trong cuc sng hin ti. Pht tnh trong ta hin by.

 • Bin khng y khng vi cng c ngha l thnh Pht tnh khng thm, phm Pht tnh khng bt. im ny c ngha khc nhau l v tm gic ng ca ta b v minh v phin no ngn che, nn chng ta khng thy c Pht tnh. Ngc li, nh tu hc Pht php tinh chuyn, sng i sng chnh nim v tnh gic, chng ta c kh nng ph tan mn v minh v dp tt phin no. Lc by gi, v minh dit th minh sanh.

 • Chng ta thy c Pht tnh, nh sng tu gic trong ta hin by. Ht ging gic ng trong ta c nh thc v ny mm. Pht tnh, nh sng tu gic v ht ging gic ng trong ta khng nhng c kh nng hin tng hoa tri thng yu v hiu bit ti s ng, m cn hin tng ci thy ha bnh, ci ngh ha bnh, li ni ha bnh, vic lm ha bnh, phng k sinh nhai ha bnh, tinh tn ha bnh, nh ngh ha bnh, v s tp trung duy tr ha bnh c thn ln tm cho tt c chng sanh mun loi.

 • Hiu v thc hnh c nh vy, th chng ta thc s l s gi ha bnh gp phn xy dng ngi ngi hnh phc, nh nh yn vui, x hi an bnh, v chng sanh an lc trn khp hnh tinh ny.

 • 6. Nc bin thun mt v mn.D nc ma, nc sng, nc sui, nc ngt, nc c, nc dchy v bin c, nhng tt c cc loi nc y u tr thnh nc bin v c mt v mn duy nht. Cng vy, trong tt c cc li dy ca c Pht v t ca Ngi, hoc trong tt c cc php mn tu hc ca o Pht, d bn tu theo truyn thng Nam truyn hay Bc truyn, d bn tu theo php mn Thin hay Tnh , nhng gic ng v gii thot vn l yu t then cht, an lc v hnh phc cho t thn v cho tha nhn vn l yu t hng u.

 • 7. Bin nui dng cc loi thy tc.Trong khng gian mnh mng bao la, bin cha ng v nui dng v s cc loi thy tc nh tm cua, cCng vy, trong chiu di lch s gn ba nghn nm, o Pht v gio php ca o Pht c kh nng dung nhip v gio ha khng bit bao nhiu hng ngi trn th gian ny nh ngi tr, k ngu, ngi giu, k ngho, nh bc hc, ngi t hc, v.v

 • H nhng ai c duyn tu, hc Pht php tinh chuyn, sng i sng chnh nim v tnh thc, vng chi v thnh thi, th h c th gt hi c hoa tri an lc v hnh phc cho t thn v cho tha nhn ngay cuc i ny.

 • 8. Bin cha ng nhiu loi ca qu.Trong i dng, c v s cc loi ngc ng,

  chu bu nh vng, kim cng, pha l, h phch, v. v Cng vy, trong o Pht, c v s cc loi chng sinh c sinh ra t trng, t thai, t m t, v t bin ha. Trong cc loi chng sinh , c v l bc tnh thc, c v l bc gic ng, c v l bc thnh, c v l phm phu, v. v

 • D chng ta l nhng v phm phu, nhng chng ta c duyn hc Pht, nghe php, hiu php v nm c hng v php lc, th Pht tnh v nh sng tu gic trong ta tr nn bng sng, tm B trong ta tr nn gic ng v tnh thc. T y, mi chng ta l nhng bng hoa ti p hin tng cho i v gip i thm hng thm sc. Nhng ai hiu v lm c nh vy, th h xng ng c th gian trn qu nh vng, nh kim cng, pha l, h phchti th gian ny.

 • Tm li, qua nhng g cp trn, chng ta thy nhng tnh c th ca bin l tiu biu cho nhng tnh c th ca o Pht, gio php ca o Pht, ngi hong php v ngi thc hnh v thng thc c hng v an lc ca chnh ph