Click here to load reader

NTSI INSTITUT d.o.o. Sarajevo OPĆINA NOVO SARAJEVO · PDF fileStrategija sigurnosti cestovnog saobraćaja za područje Kantona Sarajevo za period 2016.-2020., Sarajevo, 2016. godine

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NTSI INSTITUT d.o.o. Sarajevo OPĆINA NOVO SARAJEVO · PDF fileStrategija sigurnosti cestovnog...

 • STRATEGIJA RAZVOJA I ODRŽAVANJA JAVNIH

  CESTA NA PODRUČJU OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA

  PERIOD 2018-2027. GODINE

  S T R A T E Š K A S T U D I J A

  SARAJEVO, novembar 2017.

  NTSI – INSTITUT d.o.o. Sarajevo OPĆINA NOVO SARAJEVO

 • NTSI - Institut Sarajevo Općina Novo Sarajevo

  Strategija razvoja i održavanja javnih cesta na području Općine Novo Sarajevo za period 2018.-2027. godine 1

  NTSI – INSTITUT d.o.o. Sulejmana Filipovića 6 71000 Sarajevo

  Općina Novo Sarajevo Zmaja od Bosne broj 55 71120 Novo Sarajevo

  STRATEGIJA RAZVOJA I ODRŽAVANJA JAVNIH

  CESTA NA PODRUČJU OPĆINE NOVO

  SARAJEVO ZA PERIOD 2018-2027. GODINE

  - STRATEŠKA STUDIJA-

  Sarajevo, novembar 2017.

 • NTSI - Institut Sarajevo Općina Novo Sarajevo

  Strategija razvoja i održavanja javnih cesta na području Općine Novo Sarajevo za period 2018.-2027. godine 2

  SADRŽAJ

  POPIS TABELA 4

  POPIS SLIKA 4

  POPIS IZVORA 5

  SKRAĆENICE 7

  SAŽETAK 9

  PROJEKTNI ZADATAK 11

  1. UVOD 15

  2. KLJUČNI PRINCIPI I ELEMENTI STRATEGIJE OPĆINE NOVO SARAJEVO 19

  3. DRUŠTVENO EKONOMSKI I SOCIO-EKONOMSKI FAKTORI RAZVOJA SAOBRAĆAJA

  21

  3.1. Demografski razvoj Kantona Sarajeva i općina Kantona Sarajevo 21 3.2. Površina i gustina naseljenosti Kantona Sarajeva i općina Kantona Sarajevo 25

  3.3. Privredni razvoj Kantona Sarajevo i općina Kantona Sarajevo 26

  3.4. Stepen motorizacije BiH, Kantona Sarajevo i Općine Novo Sarajevo 27 3.5. Prognoze rasta saobraćaja na Kantonu Sarajevo i Općini Novo Sarajevo 30

  4. ANALIZA STANJA SAOBRAĆAJNOG SISTEMA OPĆINE NOVO SARAJEVO 32 4.1. Kategorizacija cestovne mreže FBiH, Kantona Sarajevo i Općine Novo Sarajevo 32

  4.2. Stanje kolovozne površine cestovne mreže Općine Novo Sarajevo 37

  4.2.1. Kriteriji ocijene stanja kolovozne površine 37

  4.2.2. Prikaz postojećeg stanja analiziranih lokalnih ulica u nadležnosti Općine Novo Sarajevo

  40

  4.3. Brojanje saobraćaja na cestovnoj mreži u Kantonu Sarajevo 42 4.4. Mirujući saobraćaj na području Općine Novo Sarajevo 46

  4.4.1. Planiranje lokacija za potrebe mirujućeg saobraćaja Općine Novo Sarajevo 48

  4.4.2. Kratkoročne mjere za mirujući saobraćaj Općine Novo Sarajevo 52

  4.5. Stanje sigurnosti cestovnog saobraćaja na području Kantona Sarajevo i Općine Novo Sarajevo

  55

  4.5.1. Ključna područja i pravci strategije sigurnosti cestovnog saobraćaju na području Općine Novo Sarajevo

  59

  4.5.2. Mjere i aktivnosti za sigurnost djece i odraslih u blizini predškolskih i školskih institucija na području Općine Novo Sarajevo

  60

  4.6. Uticaj saobraćaja na okoliš 63 4.6.1. Pregled emisija po sektorima 65

  4.6.2. Ocjena stanja kvaliteta zraka Kantona Sarajevo 67

  4.6.3. Mjere za smanjenje uticaja cestovnog saobraćaja na zagađenje zraka Kantona Sarajevo

  68

  5. RAZVOJ CESTOVNE INFRASTRUKTURE OPĆINE NOVO SARAJEVO 73

  5.1. SWOT analiza razvoja lokalnih cesta na području Općine Novo Sarajevo 73

 • NTSI - Institut Sarajevo Općina Novo Sarajevo

  Strategija razvoja i održavanja javnih cesta na području Općine Novo Sarajevo za period 2018.-2027. godine 3

  5.2. Razvoj cestovne mreže na području Općine Novo Sarajevo 75

  5.3. Prioriteti rekonstrukcije i rehabilitacije lokalnih cesta na području Općine Novo Sarajevo

  77

  5.4. Prijedlog kriterija i prioriteta građenja lokalnih i nekategorisanih cesta na području Općine Novo Sarajevo

  80

  5.5. Prijedlog kriterija i prioriteta građenja cesta višeg ranga na području Općine Novo Sarajevo

  81

  6. ODRŽAVANJE CESTA I KRITERIJI ZA ODRŽAVANJE 86 6.1. Planiranje održavanja cesta 86

  6.2. Vrste održavanja cesta 87

  6.3. Redovno održavanje cesta 87 6.4. Zaštita cesta 88

  6.5. Kriteriji za održavanje lokalnih cesta 89

  6.6. Kriteriji za održavanje cesta višeg ranga 90

  7. USPOSTAVA CENTRA ZA UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJA U KANTONU SARAJEVO 93

  7.1. Osnove i ciljevi za uspostavljanje CUS-a u Kantonu Sarajevo 94

  7.2. Kooperativni sistemi upravljanja gradskim saobraćajnim sistemom 97 7.3. Nadogradnja sistema upravljanja JGP-a kooperativnim sistemom upravljanja 99

  7.4. Operativna uloga i funkcija CUS-a u Kantonu Sarajevo 100

  7.5. Identifikacija zainteresiranih strana u raznim segmentima upravljanja i organizacije saobraćaja

  101

  8. STRATEGIJSKI PRISTUP U RAZVOJU MREŽE CESTA NA PODRUČJU OPĆINE NOVO SARAJEVO

  111

  9. KLJUČNA NAČELA I KRITERIJI ZA REALIZACIJU STRATEGIJE 119

  10. AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE 121

  11. ZAKLJUČCI I PREPORUKE 125

  PRILOG 128

  Prilog 1. Mirujući saobraćaj 129

 • NTSI - Institut Sarajevo Općina Novo Sarajevo

  Strategija razvoja i održavanja javnih cesta na području Općine Novo Sarajevo za period 2018.-2027. godine 4

  POPIS TABELA

  Tabela 1. Stanovništvo po općinama 22

  Tabela 2. Stanovništvo po općinama – struktura u % 22

  Tabela 3. Stanovništvo-projekcija do 2027. godine 23

  Tabela 4. Površina i gustina naseljenosti po opštinama 25

  Tabela 5. Nivo naseljenosti općina u odnosu na Kanton Sarajevo 25

  Tabela 6. Registrovana vozila na području Općine Novo Sarajevo (2014.-2016.) 29

  Tabela 7. Pregled lokalnih cesta u nadležnosti Općine Novo Sarajevo 33

  Tabela 8. Primarne lokalne ceste u nadležnosti Općine Novo Sarajevo, čije je upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu povjereno Direkciji za puteve Kantona Sarajevo.

  35

  Tabela 9. Tabela nekategorisanih cesta u nadležnosti Općine Novo Sarajevo 35

  Tabela 10. Stanje kolovozne površine cesta 38

  Tabela 11. Elementi lokalnih ulica 40

  Tabela 12. Analiza rezultata automatskog brojanja saobraćaja, odnosno rezultata PGDS-a na

  mreži saobraćajnica na području Kantona Sarajevo u 2015. i 2016. godini 44

  Tabela 13. Analiza rezultata automatskog brojanja saobraćaja, odnosno rezultata PGDS-a na mreži saobraćajnica na području Općine Novo Sarajevo u 2015. i 2016. godini

  45

  Tabela 14. Ukupan broj poginlih i ozlijeđenih na Kantonu Sarajevo (2008-2015) 57

  Tabela 15. Sumarni pregled emisija za 2013. godinu po sektorima 65

  Tabela 16. Pregled po općinama emisije zagađujućih materija u zraku emitovane od saobraćaja 66

  Tabela 17. Kategorizacija kvaliteta zraka na osnovu mjerenja stanica za koje postoje validni

  podaci 67

  Tabela 18. SWOT analiza razvoja lokalnih cesta na području Općine Novo Sarajevo 73

  Tabela 19. Mogućnosti i prioriteti unaprijeđenja lokalne mreže na području Općine Novo Sarajevo 78

  Tabela 20. Primarne lokalne ceste u nadležnosti Općine Novo Sarajevo, čije je upravljanje,

  građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu preuzela Direkcija za puteve Kantona

  Sarajevo

  82

  Tabela 21. Akcioni plan, sektorski projekti, te dinamika realizacije aktivnosti Strategije 121

  Tabela 22. Operativni akcioni plan 123

  POPIS SLIKA

  Slika 1. Broj stanovnika općina u Kantonu Sarajevo, 2016. godina (struktura %) 22

  Slika 2. Starosna struktura stanovništva po općinama Kantona Sarajevo, 2016. godina

  (struktura %) 24

  Slika 3. Gustina naseljenosti (st/km2), po općinama KS 2016. Godina 26

  Slika 4. Broj registrovanih motornih vozila u BiH (2003.-2016.) 27

  Slika 5. Registrovana cestovna motorna vozila u BiH tokom 2016 godine 28

  Slika 6. Dolasci turista u Kanton Sarajevo 28

  Slika 7. Broj registrovanih vozila u Kantonu Sarajevo 29

  Slika 8. Registrovana vozila na području Općine Novo Sarajevo (2014.-2016) 29

  Slika 9. Karta mape rizika cestovne primarne mreže na Kantonu Sarajevo 58

  Slika 10. Učešće zagađivača po privrednim sektorima u zemljama članicama OECD-a 64

 • NTSI - Institut Sarajevo Općina Novo Sarajevo

  Strategija razvoja i održavanja javnih cesta na području Općine Novo Sarajevo za period 2018.-2027. godine 5

  Slika 11. Kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo (2013.) 68

  Slika 12. Integrisano upravljanje saobraćajem 96

  Slika 13. Prikaz komunikacije između infrastrukture i vozila 98

  Slika 14. Pojednostavljeni prikaz nadzornog centra 101

  Slika 15. Mreža planiranih primarnih saobraćajnica na području Kantona Sarajevo 111

  Slika 16. Postojeća i planirana mreža cesta na područ

Search related