Click here to load reader

Obyvatelstvo ČR

 • View
  82

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Obyvatelstvo ČR. www.zlinskedumy.cz. Opakování. Jaký je počet obyvatel na světě? Jaké rasy světa znáš? Jak se vyvíjí počet obyvatel ve vyspělých a rozvojových zemích? Kde získáš informace o počtu obyvatel? 7,1 mld e uropoidní, negroidní, mongoloidní - PowerPoint PPT Presentation

Text of Obyvatelstvo ČR

 • Obyvatelstvo R

  www.zlinskedumy.cz

  Nzev kolyGymnzium Zln - Lesn tvrslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484Nzev projektuRozvoj kovskch kompetenc pro 21. stoletNzev ablonyIII/2 Inovace a zkvalitnn vuky prostednictvm ICTNzev DUMObyvatelstvo ROznaen DUMVY_32_INOVACE_13_2_09AutorMgr. Pavla FuchsovDatum20. 01. 2013Vzdlvac oblastlovk a prodaVzdlvac oborZempisTematick okruhFyzick a socioekonomick geografie RRonkTercie osmiletho gymnzia

 • OpakovnJak je poet obyvatel na svt?Jak rasy svta zn?Jak se vyvj poet obyvatel ve vysplch a rozvojovch zemch?Kde zsk informace o potu obyvatel?

  7,1 mldeuropoidn, negroidn, mongoloidnvyspl zem nzk mra por., rozvojov zem vysok mra porodnostiNa strnkch OSN, a v R na strnkch S http://www.czso.cz/

  http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/default.htmhttp://www.worldometers.info/cz/

 • Obyvatelstvo R ATLAS R str. 16-19

  Jak je poet obyvatel v R?Zn zem Evropy s potem obyvatel jako R?Zvyuje se poet obyvatel v R?Kdy byla nejvt porodnost ve 20tch letech?Jak probh statistika v R?Od kdy se datuj statistick informace o obyvatelstvu v R?

 • ODPOVDI

  dnes 10,5 milion obyvatel http://www.czso.cz/http://zpravy.idnes.cz/prehledne-hlavni-vysledky-ze-scitani-lidu-a-srovnani-s-minulosti-py3-/domaci.aspx?c=A111215_151333_domaci_jwhttp://zpravy.idnes.cz/obyvatel-ceska-loni-pribylo-diky-porodum-krize-zbrzdila-priliv-cizincu-1a7-/domaci.asp?c=A100315_090743_domaci_ban

  zhruba jako Belgie, Portugalsko, i Maarsko, potem se adme v Evrop na 13. msto (ze 43)poet ob. se v souasnosti nezvyuje kvli velmi nzk porodnosti - pirozen prstek 0 a -1 %, a pat k nejnim vEvropnejvt porodnost byla v 60.-70.letech, od t doby klesStn lidu, dom a byt v roce 2011 probhlo v souladu s metodickmi doporuenmi OSN a statistickho adu Evropskch spoleenstv Eurostatu.vznamn meznk lze oznait datum13. jna 1753, kdy byl vydn patent csaovny Marie Terezie o kadoronm stn lidu

 • Souasn trendy obyvatelstva RJak by jsi charakterizoval natalitu? - rod siln ronky, trend souasnosti dt na st, rozen v pozdjm vku (prvn karira, potom dt)Pro mortalita stagnuje?- zven mrtnost je zapinna patnm stavem ovzdu, vody, potravin, znanm vskytem srdench, obhovch a ndorovch onemocnnJak je stedn dlka ivota? - je nzk jak je pro mue/eny v R? (R- 72,1/78,5 let)v prmru okolo 71 let (v Evrop 75 let)mui se dovaj o 8,5 roku mn ne enyhttp://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nadeje_doziti_a_prumerny_vek

 • Obr. 1 Obr. 2

 • Prce s atlasem R ATLAS R str. 18-19 Jak by jsi charakterizoval PRSTEK OBYVATEL? Souet pirozenho prstku obyvatel a prstku sthovnm (migranho salda).Co charakterizuje PP a popi graf vvoje pp ob. v atlase: Rozdl potu iv narozench dt a potu zemelch obyvatel.Do r. 1990 byl kladn, potom zporn.Jak vysvtl migran saldo? Rozdl potu pisthovalch a vysthovalch osob.

  Jak je HUSTOTA ZALIDNN?V prmru in 132ob./km (12. msto v Evrop), obdobn Dnsku, Polsku Jak faktory zpsobuj odlinosti v hustot zalidnn R?prodn - nadmosk vka, klima, rodnost pd, surovinov zdrojehistorick - nap. odsun Nmcsociln-ekonomick - industrializace, urbanizace

 • Obr. 3

 • Vk obyvatel v R1. Jak se len podle vku obyvatelstvo R?2. Co znamen ,,STRNUT OBYVATELSTVA,,?

  - pedproduktivn, produktivn, poproduktivn- rod se mn dt ne umr obyvatelstva

  Podle ne uvedench daj charakterizuj trend R:Poet obyvatel do 14 let: 1,53 milionu (ped deseti lety 1,65 mil.)Poet obyvatel 15-64 let:7,36 milionu (ped deseti lety 7,16 mil.)Poet obyvatel65 a vce let:1,67 milionu (ped deseti lety 1,41 mil).Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/prehledne-hlavni-vysledky-ze-scitani-lidu-a-srovnani-s-minulosti-py3-/domaci.aspx?c=A111215_151333_domaci_jw

 • Vkov pyramidy R Obr. 4 Obr. 5 Obr. 5

 • Nrodnostn sloen RSea poad nrodnost podle atlasu R?tm homogenn sttnrodnosti: esk - tm 95 % (z toho moravsk- 3,6 %; slezsk- 0,4 %) slovensk - kolem 3 % nmeck - 0,5 % polsk - 0,6 % romsk - 0,1 %

  cizinci s trvalm nebo dlouhodobm pobytem 300 000 ob. Ukrajinci, Slovci, Vietnamci (R je clem imigrant z V a JV Evropy)

 • Nboenstv v RKolik je u ns vcch ?Jak nboenstv dominuje ?Kter sti jsou nejvce vc, a kter nejmn ?Jak je na tom Zlnsk kraj ? atlas CR

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_belief_in_god.svg

  2,2 mil. - vcch msko-katolick - 1,1 milion eskobratrsk evangelick- 52 000 husitsk- 40000nejmn vcch je v okr.: Most, Rakovnk, esk Lpa, Dn, st n. L.nejvce vcch je v okr.: Uhersk Hradit, Zln, Hodonn, r nad Sz.http://www.atlasceska.cz/zlinsky-kraj/cirkevni-pamatky/kostely-134/

 • VELEHRAD Obr. 6 Obr. 7

 • CitaceObr. 1.: ORIGINAL UPLOADER WAS DODO AT CS.WIKIPEDIA, Original Uploader Was Dodo At Cs.wikipedia. wikipedia.cz [online]. [cit. 23.3.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plodnost.pngObr. 2.: ZRSCH3, Zrsch3. wikipedia.cz [online]. [cit. 23.3.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mira_plodnosti_CR_2003.jpgObr. 3.: MAPOV PLONK, Mapov Plonk. wikipedia.cz [online]. [cit. 23.3.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mapka_aglomerace.PNGObr. 4.: ZRSCH3, Zrsch3. wikipedia.cz [online]. [cit. 10.3.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Population_pyramid_CZE_1980rel.pngObr. 5.: ZRSCH3, Zrsch3. wikipedia.cz [online]. [cit. 10.3.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Population_pyramid_CZE_2007rel.pngObr. 6.: MILLENIUM187, Millenium187. wikipedia.cz [online]. [cit. 23.3.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C4%9B%C5%99%C3%ADc%C3%AD_-_s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD.pngObr. 7.: ORIGINAL UPLOADER WAS CIBTOM AT CS.WIKIPEDIA, Original Uploader Was Cibtom At Cs.wikipedia. wikipedia.cz [online]. [cit. 23.3.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Velehrad.JPG