Özgür Kalem - Ankara

 • View
  223

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2012’den bu yana yayınlanan liseli gençlik bülteni.

Text of Özgür Kalem - Ankara

 • Lise Blteni /AnkaraYl: 1 Say: 1 dghankarailetisim@gmail.com Mart-Nisan 2012

  RETELIM zgr kalem

  Liselerimizde eit, parasz,bilimsel, anadilde eitim istiyoruz!

  4+4+4=?

  Snav Snav Snav...

  Ulaamyoruz!

  Dershaneler

 • in

  dek

  iler

  21

  Liseli Demokratik Genlik Hareketi

  www.demokratikgenclikhareketi.org

  ZGR DN DERGS zel Say: 86, Ynetim Yeri: stasyon Cad. Pnar han Kat: 2 Daire:

  38 Kartal/ stanbul. Tel- Fax 0 (216) 389 6563

  Liseli DGH'den

  Gndeme Dair

  renci Sorunlar

  8 Mart Dnya Emeki Kadnlar Gn

  Snav ilesi

  "Ulaamyoruz"

  Felsefe zerine

  05

  07

  09

  11

  13

  02

  03

  zgr kalem

 • Liseli DGH'den

  zgr Kalem* ad ile Ankara'da

  karttmz liseli bltenimizin coku

  dolu sesi ile merhaba

  Genliin YGS - LYS snavlar ile

  hayatnn belirlendii, dershane-okul-

  aile geninde bask altna alnd,

  gerici eitim retim mfredatyla

  rk, kafatas damarnn iirildii,

  eitli TV programlaryla hayattan

  kopuk yaad, her trl uyuturucu

  mptelasyla, etelemeyle

  yozlatrld u gnlerde biz renci

  genlik; tm bu bataklklara ve kayna olan gerici egemen sisteme

  kar sesimizi ykseltiyoruz.

  Bu bltenimizdeki amacmz; yaadmz tm sorunlar karsnda

  birlikte tartmak birlikte mcadele etmek, var olan elikilerin

  aresinin yukarda saydmz bataklarda deil; renci genliin eit,

  parasz, bilimsel, zgr, anadilde eitim iin bilinli, rgtl

  mcadelesinde olduunu gstermektir.

  Bizler Liseli Demokratik Genlik Hareketi olarak, renci genlii,

  yaanan sorunlara kar rgtl mcadeleye aryoruz.

  renci arkada;

  Sorunlarn zerine gitmeye cret et, Liseli Demokratik Genlik

  Hareketi saflarnda mcadeleye, rgtlenmeye!

  Liseli Demokratik Genlik Hareketi Ankara

  Mart 2012

  * zgr Kalem ilk olarak Ocak 2012'de Dersim'de Lisesli DGH tafndan

  karlmtr.

  Bizler Liseli

  Demokratik

  Genlik Hareketi

  olarak, renci

  genlii, yaanan

  sorunlara kar

  rgtl mcadeleye

  aryoruz.

  2

  merh

  ab

  a

  1

  zgr kalem

 • 3g

  nd

  em

  e d

  air

  Bugnlerde gndemi

  megul eden konulardan

  biri 4+4+4 karmaas. Bu

  sisteme gre okula 5

  yanda balanacak ve 14

  yanda rak olunacak.

  Patronlarn kasalarna daha

  ykl miktarda para

  girecek; nk ucuz igc

  kayna olarak 14 yanda ocuklar daha serbest kullanlacak,

  gvencesiz, sigortasz alma koullar yasal hale getirilmeye

  allmaktadr.

  1970'li yllarda yeni ve daha sinsi bir ekilde halk smrmenin ad

  olan neo-liberal politikalar, kendisini eitimde de gsteriyor; zel

  niversiteler, har(a)lara yaplan zamlar ve son zamanlarda

  bankalarla anlamal olarak karlan akll(!) kart uygulamalar.

  imdilerde liselere ynelik

  yeni ve kapsaml smr

  saldrlar devreye girmeye

  hazrlanyor. Lise

  ynetimleri MEB'den

  alnarak zel irketlere

  verilecek bylece

  eitimde zelletirme,

  piyasa eitimi kendini

  daha somut olarak

  gsterecek.

  Bu zor zamanlarda biz liseli genliin yapmas gereken eit,

  parasz, bilimsel eitim mcadelesi vermektir. Sokaklara kmaya

  cret etmektir. Evlere kapanmak zmszlk ve smrye yol

  amaktadr, bunun bilincinde olarak sesimizle meydanlar

  inletmemiz gerekmektedir.

  Bir dier gndemse lke genelinde ykseltilen rklk, gericiliktir.

  Devletin anayasasnda "herkes eittir" ibaresi yer alrken,

  zgr kalem

 • 41

  bakyoruz; Taksim'de Hocal Katliam iin meydana kanlar farkl

  milliyetlerden halkmza kfrler yadrmaktadr.

  Bizzat ileri

  Bakan'nn da bu

  kfrl, hakaretli lin

  hareketine destek

  verdii

  grlmektedir.

  nsanlar milliyet ve

  inanlarna gre

  ayran bu gerici

  anlay, bu faist

  anlay; farkl milliyet

  ve inanlardan

  halkmz ve halk

  genliinin kardelii ile boa drlecek, lin saldrlar sonusuz

  kalacaktr. Btn renci genlik bu faist saldrlara gereken

  cevab vermelidir.

  Dn Mara'ta, orum'da, Sivas'ta yaplan Alevi katliamlarn

  hatrlatan, Alevilere ynelik yeni bir saldr da Adyaman'da yaand.

  Adyaman'da Alevilerin oturduu mahallelerde, evlerin kaplarna

  krmz renkli keeli kalemlerle iaretler konulmu bu iaretlere

  yabanc olmayan Alevi halk bu durumu emniyete bildirmitir.

  Devlet erkn ise bu duruma "3-5 ocuun oyunu" diyerek konuya

  ne kadar duyarl olduklarn gsterdi. Dn Mara'ta Alevileri kendi

  kaderlerine terk eden bu zihniyet bugnde katliamlarn nn

  amaktadr.

  Btn Alevi halkn bu saldr giriimlerini boa drmek iin

  meydanlara davet ediyoruz. rgtl bir halk hibir kuvvet

  yenemez iarn tarih bize retti ve yine bu saldr giriimlerine

  yant verilmeyip meydan bo brakldnda olacaklar biliyoruz. Bu

  yzden trmandrlan faist dalgalanmann nne halkmzn

  kardelikle rl etten duvarn karalm; ancak bu ekilde yeni

  katliamlar engelleyebiliriz.

  g

  nd

  em

  e d

  air

  zgr kalem

 • 5Kimimiz lise 1, kimimiz lise 2, 3. snf rencisi; kimimiz de snav tela

  iindeyiz. 12 yl boyunca sk(c) bir eitime tabi tutuluyoruz.

  Bizlerin bilinlerini rk, gerici, eitim sistemiyle kirleten, hayata

  eletirel bakmayp sorgulamamz engelleyen eitime tabi tutarak

  koyun misali gtmeye alyorlar. 12 yl boyunca verdikleri kokumu

  eitim ierisinde bizlerden kayt paras, aidat paras, krtasiye paras

  gibi haksz yere para alyorlar. Bu alnan paralar meru klmak iin

  Devlet okulumuza yardm yapmyor diyerek, bizlerden her frsatta

  para istiyorlar.

  Aslnda bu tr uygulamalara bakarak eitimin parayla satldn

  anlamak hite zor bir

  durum deil. Bizim

  dmzda ki kimi lkelerde

  eitim parasz, eit,

  bilimsel bir ekilde

  verilmektedir. Kba'da

  olduu gibi Aslnda

  Kba'da daha da fazlas

  yaplmaktadr. Eitim iin

  gerekli olan krtasiye

  malzemeleri her renciye bedava olarak datlmaktadr.

  Paso Ulam

  Bizler devlet okullarnda okuduumuz halde devletin ulam

  aralarnda indirimli karttan yararlanamyoruz. Halbuki indirimli

  kartlar sadece renciler kullanabilir. Biz rencilerin bu indirimli

  kartlar kullanabilmesi iin okul mhrl ve mdrnde imzas

  bulunan, renci kimlik kartlar yetmiyor. renci olmamz

  ispatlamak iin, gerekli olan tek ey 30 TL

  Evet, bu fiyat karlnda bizlere her sene deitirilmesi gereken

  zgr kalem

 • 61

  bandroller verilmektedir.

  Bu durumun en madur kesimi ise dershanelerdeki mezun gruplarnda

  bulunan renciler. Bilindii zere dershaneler M.E.B.'e bal olmak

  zorunda. M.E.B.'e bal olduu iin eitim kurumlar olarak grlen

  dershanelerin ders saatine ve gnlerine karlmaktadr. M.E.B.'e bal

  olmamza ramen dershanelerin mezun gruplarndaki renciler,

  renci olarak grlmemektedir. Sadece dershane snrlar ierisinde

  renci olarak grlmekte, snrn dna knca, okumayan isiz birer

  gen olarak grlmekteyiz. Yine renci olarak grlmediimiz iin

  Genel Salk Sigortas'na gre 18 yan dolduran ve okumayanlarn aile

  zerinden saladklar salk sigortalar iptal edilmektedir.

  Dershaneler

  Her geen sene says daha da artan dershanelerden birisine sistemin

  zorunluluu sonucu ailemiz tarafndan yazdrlmaktayz. Aylk asgari

  cretle alan ailemiz tarafndan, daha iyi eitim grmek adna

  cretleri 3.000 TL'den balayp 12.000 TL'ye kadar artan dershanelere

  yollanmaktayz. Bu durum zerimizde birok olumsuzluk yaratyor.

  Bylece renci genliin zerindeki bask paral eitimle, snavlarla,

  ulam sorunlaryla kat kat artyor.

  Semih Sipahi'yi hatrlayalm.

  Getiimiz sene dershane

  cretini deyemedii iin

  Semih hem maddi hem de

  manevi skntlardan dolay

  intihar etmiti.

  Eer bunlarn katlanarak

  yeniden nmze

  konulmasna ve gelecek

  nesillerinde ayn skntlar

  yaamasn istemiyorsak

  bunun iin daha bilinli olmal ve sistem karsnda daha dik durup

  haykrmalyz!

  Bir Dershane rencisi

  zgr kalem

 • 7Masallarda bile kadn olmak ok zor yle deil

  mi? Kimi kurbaay pmek zorunda braklr,

  kimi kuleye kapatlr, kimi ailesine hizmet

  etmek zorunda braklr, kimi de kahramann

  onu kurtarmasn bekler.

  Peki bu karakterlere biilen bu roln

  temelinde ne yatar?

  Mesele mlkiyet sorunun kyla

  balamaktadr.

  Aslnda ilkel komnal toplumda anaerkil bir

  anlay varken mlkiyet kavramnn ortaya

  kmasyla birlikte erkek egemen toplum yapsna geilmitir. Kadn ezilen

  smrlen ikinci snf insan konumuna getirilmitir.

  Erkek egemen sistemin aygt olan devlet ise kadnn bu konumunu

  korumakla ykmldr.

  zgr kalem

 • 81

  Tpk 8 Mart 1857'de ABD'nin New York

  kentinde yzlerce kadn iinin lmne

  neden olan eli kanl devlet anlay gibi.

  Evet 8 Mart 1857'de 40.000 tekstil

  iisinin haklarn alabilmek iin

  balattklar grevde fabrikann kaplarnn

  iilerin zerinde kilitlenmesiyle beraber

  kan yangnda len kadn iilerden

  bahsediyorum.

  1910 ylnda dzenlenen 2.

  Enternasyonal'de Clara Zetkin'in nerisi

  zerine 8 Mart Dnya Emeki Kadnlar

  Gn olarak oy birlii ile kabul edilmitir.

  Kadnn psikolojik ya da fiziksel tacize urayan, iddet gren, tre

  cinayeti ad altnda katledilen, meta ve cinsel obje olarak kullanlan,

  tekiletirilen, ikinci cins saylan ksacas ezilenin ezileni olmas bu

  sistemin doasndadr.

  Ama sanmayn ki bunlarn karsnda

  sylenmekle kalacaz. Hayr! Biz

  Ulrike'nin de dedii gibi zlp

  sylenme