ONDERWIJS Talentum De Zuidster Christelijke Basisschool de 2021. 1. 15.¢  Christelijke Basisschool Talentum:

ONDERWIJS Talentum De Zuidster Christelijke Basisschool de 2021. 1. 15.¢  Christelijke Basisschool Talentum:

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ONDERWIJS Talentum De Zuidster Christelijke Basisschool de 2021. 1. 15.¢  Christelijke...

 • “Omdat we een relatief kleine school zijn, zo’n 110 leerlingen en 14 medewerkers, kunnen we aan elk kind voldoende

  aandacht besteden. Wij werken met Verbindend Gezag. Het team leert in deze methodiek juist te kijken naar eigen gedrag, houding en taal. Waakzame zorg en samenwerken met ouders zijn dé stappen in dit proces. Zo scheppen wij een veilig pedagogisch klimaat voor leerlingen en zorgen ervoor dat ze een goede relatie hebben met de leerkracht. Bettine Bremer, directieondersteuner: “Ons team is betrokken en gedreven om kinderen hun talenten te laten ontdekken en die te ontwikkelen. We hebben een leerlingenraad, die op een positieve manier bijdraagt aan het plezier en de kwaliteit van leren op De Zuidster. Ook worden zij meegenomen in het groener maken van ons schoolplein. De leesontwikkeling op een positieve manier stimuleren is één van de pijlers van De Zuidster. Wij zijn als

  school trots op onze schoolbibliotheek, met daarin de meest recente boeken en jeugdliteratuur.”

  De Zuidster Munterkamp 71, Zwolle Tel. 038 - 460 20 41 www.cbsdezuidster.nl

  Christelijke Basisschool de Zuidster:

  Stralend door jou De Zuidster is een persoonlijke en creatieve school. “Dit in de breedste zin van het woord,” zegt Marianne Westerman, directeur van de school, “We hebben oog voor de totale ontwikkeling van het kind. We besteden naast de cognitieve vakken ook tijd aan de sociale en creatieve talenten. We hebben een eigen crealokaal met een schat aan materialen waar de leerlingen volop gebruik van maken.

  Christelijke Basisschool de Ark:

  Een Kanjerschool

  Directeur Egbert Kloppenburg zegt daarover: “Het is een stadse school met een dorps karakter. Er zijn korte lijnen, zowel in als buiten de school. Ouders zij betrokken en helpen regelmatig op school tijdens een klusavond of in de bibliotheek. Er is zelfs een ouder van wie de kinderen al lang naar het voortgezet onderwijs zijn, die als vrijwilliger actief ondersteunt met van alles. Hoe leuk is dat?!” Talentum werkt volgens de Da Vinci- lesmethode. Kloppenburg en intern begeleider Regine Miedema vertellen er

  enthousiast over: “Wij vinden dat een prachtige methode. Die zijn erop gericht dat kinderen ontdekkend, onderzoekend en nieuwsgierig aan het werk gaan. Dat kan eventueel groepsdoorbrekend zijn, zodat het aansluit bij wat het kind nodig heeft om te groeien, eigen talenten te ontdekken en te ontplooien. Elk kind is anders en elk talent telt.”

  Wat ICT betreft loopt Talentum voorop. Kloppenburg: “We werken heel toekomstgericht. Vanaf groep 3 heeft elk kind een eigen laptop. Dat is heel handig gebleken tijdens de coronacrisis toen alle lessen plotseling digitaal gevolgd moesten worden. De basis was er immers al bij de leerlingen.

  Verder is Talentum een Kanjerschool: een school waarin kinderen getraind worden op het vlak van sociaal gedrag: hoe zorg ik goed voor mezelf en voor de ander. Een

  belangrijk fundament binnen de school! Mochten ouders willen komen kijken bij ons: ze zijn van harte welkom!”

  Talentum IJsselcentraleweg 65, Zwolle Tel. 038 - 460 16 65 www.talentum.nu

  Christelijke Basisschool Talentum:

  Elk talent telt Aan de rand van Zwolle-Zuid, vlakbij het Ittersumerpark, staat de christelijke basisschool Talentum. Een kleinschalige school, waar alle leerlingen elkaar kennen.

  De Kanjeraanpak, is gericht op de hele groep en werkt met petten in vier verschillende kleuren. Deze staan symbool voor gewenst gedrag van een kind op een bepaald moment. De aanpak zorgt voor veiligheid, rust en vertrouwen, waardoor leren leuk is.

  Directeur Robertjan de Wilde: “Leerkrachten zijn gediplomeerde Kanjertrainers. Problemen benaderen we op een positieve en oplossingsgerichte manier. We leren kinderen zich bewust te worden van hun eigen gedrag en welke invloed dat heeft op andere kinderen. Daar spreken we samen dingen over af en schept duidelijkheid. De relatie tussen ouders en

  school speelt hierin een belangrijke rol; zij moeten weten wat er speelt.”

  De Ark telt 245 leerlingen en 25 medewerkers. In en om de school is veel ruimte. De Wilde: “Klopt, daar maken we graag gebruik van. We bieden kinderen de ruimte via verschillende werkvormen. Bewegend leren is hiervan een mooi voorbeeld en uit zich in onder andere in een soort speurtocht waar op zoek wordt gegaan naar antwoorden voor de taalles. We letten er ook op dat we elk kind zien en zich optimaal kan ontwikkelen. Daarbij zijn we sterk toekomstgericht: we bereiden kinderen voor op een volgende stap in zijn of haar leven.”

  De Ark Gedeputeerdenlaan 47, Zwolle Tel. 038 - 460 32 58 www.dearkzwolle.nl

  Er klinken vrolijke geluiden van kinderstemmen uit de gymzaal en op de deur van de school staat: ‘Welkom op de Ark’. Het geeft meteen een vertrouwd gevoel. De school heeft het predicaat Kanjerschool, wat inhoudt dat er veel aandacht is voor het creëren van een positief pedagogisch klimaat om ruzies en pesten te voorkomen.

  ONDERWIJS

  De Zuidster

  ONDERWIJS

  Talentum

  ONDERWIJS

  De Ark

  ONDERWIJS

  De Ichtus

  We werken hier volgens het pedagogisch principe van Stephen Covey, The Leader in Me, wat er in de praktijk op neerkomt dat kinderen werken aan persoonlijk leiderschap door vanuit synergie dezelfde taal te spreken.”

  Op de werkkamer van Stefan van der Worp hangt een grote poster met daarop de Boom van 7 Gewoonten. Hij legt uit wat daarmee bedoeld wordt: “De eerste drie gewoonten gaan erover dat je begint bij jezelf: proactief zijn, beginnen met een einddoel voor ogen en belangrijke zaken eerst doen. Daarna

  ga je kijken op welke punten je kunt samenwerken met anderen, waarbij we proberen de ander écht te begrijpen.”

  “Wij zijn als school enorm gedreven om ieder kind elke dag mooie, leerzame ervaringen mee te geven. ’s Morgens worden lessen als taal, rekenen, lezen en spelling gestructureerd aangeboden. In de middag krijgen de kinderen wereld oriënterende vakken vanuit IPC, waarbij vanuit een thema gewerkt wordt aan doelen. Dit wordt altijd afgesloten met een

  presentatie op verschillende manieren. Hierin krijgen kinderen de ruimte om te werken vanuit hun interesses en talenten. Je zíet dat ze groeien en dat is mooi!”

  De Ichthus Zwarteweg 74, Zwolle Tel. 038 - 460 20 56 www.cbs-de-ichthus.nl

  Christelijke Basisschool de Ichthus: Samen groeien in een wereld vol talenten Een rij vrolijk gekleurde fietsen en fietsjes verraadt al dat er hier, in deze gezellige straat in Zwolle-Zuid, een basisschool gevestigd is: de Ichthus. “Het is weliswaar een christelijke basisschool,” benadrukt directeur Stefan van der Worp, “maar het is wel een school waar ieder kind welkom is, ongeacht het geloof.

  ZWOLLE ZUID MAGAZINE // ONDERWIJS ZWOLLE ZUID MAGAZINE 3736