OPIS POSLOVA - Porezna uprava tenders...آ  Podnoإ،enje godiإ،nje prijave poreza na dohodak Porezna osloboؤ‘enja,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OPIS POSLOVA - Porezna uprava tenders...آ  Podnoإ،enje godiإ،nje prijave poreza na dohodak...

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  PROJEKT MODERNIZACIJE POREZNE UPRAVE

  OPIS POSLOVA

  Vanjska i unutarnja komunikacija Porezne uprave

  Odabir konzultanta

  Zagreb, 03. ožujka 2011.

 • 1

  SADRŽAJ I. OPĆI OKVIR......................................................................................................................................2 II. SPECIFIČNI OKVIR ZADATKA...................................................................................................3

  A. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA .......................................................................................................3 B. POSTOJEĆI SUSTAV KOMUNIKACIJE U POREZNOJ UPRAVI .............................................................4

  III. CILJ ZADATKA .............................................................................................................................9 5. Izrada vizualnog identiteta Porezne uprave ..........................................................................9 6. Redizajn postojećeg Interneta (javni web) ............................................................................9

  IV. PODRUČJE RADA .........................................................................................................................9 A. VREMENSKI TIJEK .....................................................................................................................9 B. AKTIVNOSTI .................................................................................................................................9

  5. Izrada vizualnog identiteta Porezne uprave ........................................................................10 Aktivnost 1: Izrada Strategija vanjske i unutarnje komunikacije..................................................10 Aktivnost 2: Izrada detaljnog Plana provedbe Strategije ............................................................13 Aktivnost 3: Unaprjeđenje postojećih i razvoj novih oblika vanjske komunikacije ......................13 Aktivnost 4: Unaprjeđenje postojećih i razvoj novih oblika unutarnje komunikacije..................14 Aktivnost 5: Izrada vizualnog identiteta Porezne uprave............................................................14 Aktivnost 6: Redizajn postojećeg Interneta (javni web)................................................................16 Aktivnost 7: Izrada novog IntrAneta (interni web) ......................................................................18

  C. JEZICI ..........................................................................................................................................20 V. OPĆA ODGOVORNOST ...............................................................................................................20

  A. HIJERARHIJSKI ODNOSI.........................................................................................................20 B. PRIBAVLJENA SREDSTVA .....................................................................................................20 C. OGRANIČENJA..........................................................................................................................20

  VI. KVALIFIKACIJE SAVJETNIKA...............................................................................................21 VII. OČEKIVANI REZULTATI I VREMENSKI ROKOVI...........................................................23

  A. SAVJETNIK IZRAĐUJE: ...........................................................................................................23 B. PERIODIČNA IZVJEŠĆA I PRIOPĆENJA..............................................................................23

  VIII. POPIS PRILOGA .......................................................................................................................24 PRILOG A : ORGANIZACIJSKA STRUKTURA SREDIŠNJEG UREDA POREZNE UPRAVE ............................24

 • 2

  I. OPĆI OKVIR Vlada Republike Hrvatske započela je reformu Porezne uprave. Glavni poticaj za ove reforme je potreba Porezne uprave Republike Hrvatske da održi korak sa zahtjevima globalno konkurentnog tržišnog gospodarstva i da se pripremi za pristupanje EU. Porezna uprava Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: PU) je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija. Primarna je odgovornost Porezne uprave upravljanje državnim i lokalnim porezima, kao i obveznim doprinosima. PU zapošljava 4.483 djelatnika dok je predviđen broj djelatnika 4.982. Na čelu PU nalazi se državni tajnik/ravnatelj sa sjedištem u Zagrebu. U cilju potpore reformi, Vlada Republike Hrvatske je dobila zajam od Svjetske banke, kako bi pomogla financiranje Projekta modernizacije Porezne uprave (RAMP). Projekt će se provoditi od 2008. – 2012. Projekt se sastoji od sljedećih komponenti:

  A. Organizacijsko konsolidiranje i funkcionalni preustroj Poreznog ureda u Zagrebu. (Porezne urede na području zagrebačke regije treba konsolidirati u jedan moderni objekt. Reorganizirati konsolidirani ured prema funkcionalnim odrednicama. Racionalizirati i ojačati upravu velikih poreznih obveznika.)

  B. Znanje i profesionalno usavršavanje djelatnika i zainteresiranih strana. (Jačanje kapaciteta PU za upravljanje ljudskim resursima. Usavršiti programe obuka i razmjene znanja PU. Osnovati Poreznu akademiju i opremu za učenje na daljinu - distance learning.)

  C. Tehnološko usavršavanje za usluge, sustav upravljanja podacima i uvođenje osobnog identifikacijskog broja – OIB- a/PIN-a. (Osuvremeniti poslovne procese, uključujući funkcije e- poreza. Nabaviti suvremeni, integrirani softver s aplikacijama za upravljanje porezima. Provesti odgovarajuće mjere za sigurnost, kontinuitet poslovanja i oporavak nakon nesreća. Uvesti integrirani sustav upravljanja podacima. Pružiti pomoć kod uvođenja novog osobnog identifikacijskog broja – OIB-a / PIN- a.)

  D. Upravljanje modernizacijom i podrška projektu. (Izraditi strateški plan za modernizaciju PU. Podržati vođenje i upravljanje projektom, uključujući praćenje i ocjenjivanje.).

 • 3

  II. SPECIFIČNI OKVIR ZADATKA Pravni okvir. Primarni pravni okvir hrvatske Porezne uprave u smislu organizacije i komunikacije naveden je u Zakonu o Poreznoj upravi, Općem poreznom zakonu, Zakonu o sustavu državne uprave, Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija i Zakonu o pravu na pristup informacijama te drugim propisima koji se referiraju odnosno nadopunjavaju s navedenim zakonima i Uredbi.

  Porezna uprava Republike Hrvatske osnovana je 1994. godine kao upravna organizacija unutar Ministarstva financija čija je glavna zadaća primjena hrvatskih zakona koji reguliraju prihode. S vremenom se odgovornost PU za prikupljanje prihoda postepeno proširila te danas pokriva sve državne i lokalne poreze (osim trošarina i međunarodnih carina i poreza), doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i velik broj pristojbi, naknada i davanja.

  A. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

  Porezna uprava je organizirana na tri razine. Središnji ured, 20 područnih ureda i 122 ispostave.

  Središnji ured, smješten u Zagrebu, odgovoran je za razvoj državnih politika i programa te koordinaciju rada područnih ureda i ispostava.

  Područni uredi PU nadležni su za područja županija odnosno grad Zagreb, a odgovorni su za koordinaciju rada ispostava te za neposredno provođenje poreznog nadzora na terenu te istraživanje porezno-kaznenih djela, zatim za izvršenje strožih radnji prisilne naplate i provođenje prekršajnog postupka.

  Ispostave Porezne uprave nadležne su za područja gradova odnosno općina. U područnom uredu Zagreb, osim teritorijalnih ispostava ustrojene su ispostave prema vrsti poreznih obveznika odnosno vrsti poreza. Ispostave su u sastavu područnih ureda neposredno provode utvrđivanje, evidentiranje i naplatu poreznih prihoda i obveznih doprinosa.

  (Prilog A: Organizacijska struktura PU )

  U smislu gore navedenih propisa a najviše zbog potrebe uspješnog obavljanja poslova i zadaća Porezne uprave potrebno je unaprijediti, održavati i razvijati eksternu i internu komunikaciju Porezne uprave i to je primarni zadatak i cilj ovog projekta.

 • 4

  B. POSTOJEĆI SUSTAV KOMUNIKACIJE U POREZNOJ UPRAVI

  KOMUNIKACIJA

  UNUTARNJA VANJSKA (Porezna uprava) (Javnost)

  SREDIŠNJI URED

  (ravnatelj PU) POREZNI OBVEZNICI,

  GRAĐANSTVO....

  PODRUČNI URED (pročelnik)

  Eksterna komunikacija

  ISPOSTAVE (voditelj)

  OBLIK KOMUNIKACIJE NADLEŽNA JEDINICA Internet stranica Porezne uprave (uključeno ePorezna, OIB i baza znanja Kontakt centra)

  Odjel za servis poreznim obveznicima

  Publikacije (priručnici, brošure, letci i CD)

  Odjeli SU (prema tematici) u suradnji s Institutom za javne financije

  Kontakt centar – besplatni info telefon Odjel Kontakt centar

  Pisano mišljene Središnjeg ureda/područnih ureda Središnji ured, područni uredi

  Telefonski pozivi i dolazak u urede Porezne uprave Djelatnici PU

  Reklamiranje proizvoda i usluga Porezne uprave putem medija (prigodno)

  Glasnogovornik Ministarstva financija, Porezna uprava

  Priopćenja za javnost i press konferencije

  Ministar, glasnogovornik Ministarstva financija, ravnatelj PU, (djelatnici PU)

  Sudjelovanje u TV i radio emisijama Ministar Ministarstva financija, ravnatelj PU, (djelatnici PU)