PAI Tingkatan 4 : Kerajaan Bani Umayyah

 • View
  383

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pelajaran 21 PAI pendidikan agama islam tingkatan empat iaitu kerajaan bani umayyah nota ringkas secara dalam bentuk power point

Text of PAI Tingkatan 4 : Kerajaan Bani Umayyah

 • PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4Kerajaan bani Umayyah

 • PENUBUHAN KERAJAAN BANI UMAYYAH NAMA UMAYYAH DIAMBIL SEMPENA NAMA MOYANG KHALIFAH PERTAMA KERAJAAN BU IAITU MUAWIYAH BIN ABI SUFIAN BIN HARB BIN UMAYYAH.

  UMAYYAH IALAH SEORANG PEMBESAR DAN HARTAWAN QURAISY YANG DIHORMATI PADA ZAMAN JAHILIAH

  MUAWIYAH BIN ABI SUFIAN MEMELUK ISLAM BERSAMA KELUARGANYA SEMASA PEMBUKAAN KOTA MEKAH.

 • MUAWIYAH BIN ABU SUFIAN PERNAH DILANTIK SEBAGAI JURUTULIS WAHYU OLEH RASULULLAH

  SEJAK ZAMAN KHALIFAH UMAR BIN ALKHATTAB SEHINGGALAH ZAMAN PEMERINTAHAN SAIDINA ALI MUAWIYAH BIN ABI SUFIAN DILANTIKSEBAGAI GABENOR SYAMAPABILA SAIDINA OSMAN DIBUNUH PENDUDUK MADINAH MELANTIK SAIDINA ALI SEBAGAI PENGGANTI. SAIDINA ALI TELAH MEMECAT MUAWIYAH DARI JAWATAN GABENOR SYAM MENYEBABKAN MUAWIYAH MENUNJUKKAN PENENTANGAN HINGGA BERLAKU PEPERANGAN SIFFIN DAN MAJLIS TAHKIM.

 • KEMUNCULAN PUAK KHAWARIJ YANG TIDAK BERSETUJU DENGANMAJLISTAHKIM TELAH MENYEBABKAN MEREKA BERTINDAK MEMBUNUH SAIDINA ALI BIN ABI TALIBUMAT ISLAM BERPECAH BELAH SELEPAS KEMANGKATAN ALI PADA TAHUN 41 HIJRAH.PENDUDUK KUFAH DAN LAIRAN SYIAH MELANTIK HASSAN BIN ALI SEBAGAI KHALIFAH. WALAUBAGAIMANAPUN BELIAU MENYERAHKAN JAWATAN TERSEBUT KEPADA MUAWIYAH DENGAN BEBERAPA SYARAT

 • ANTARA SYARATNYA IALAH:MUAWIYAH MESTI MEMRINTAH BERDASAR AL QURAN DAN AL HADIS

  SENTIASA MEMULIA DAN MENGHORMATI KELUARGA RASULULLAH SAW.

  PEMILIHAN JAWATANKHALIFAH SELEPASNYA DIBUAT MENERUSI MESYUARAT ATAU MAJLIS SYURA

 • PERINGKAT PEMERINTAHAN KERAJAAN BUZAMAN KELAHIRAN BERMULA DENGAN MUAWIYAH BIN ABI SUFIAN 40-60H / 660-680 M DAN BERAKHIR DENGAN P0EMERINTAHAN MUAWIYAH BIN YAZID 64H / 684 M

  ZAMAN KETURUNAN PEMERINTAHANB MARWAN BIN ALHAKAM. ATAU DIKENALI ZAMAN KEMAJUAN BANI UMAYYAH BERMULA DENGAN ABD MALIK BIN MARWAN 65-86H / 684-685M HINGGA KEPADA KEJATUHAN KBU IAITU PEMERINTAHAN MARWAN BIN MUHAMMAD 127-132H / 744-749M YANG BERPUSAT DI DAMSYIKDIASASKAN OLEH ABD RAHMAN BIN ALDHAKHIL 137H DAN BERAKHIR DENGAN PEMERINTAHAN HISYAM 399H BERPUSAT DI CORDOVA ANDALUS (SEPANYOL)

 • SUMBANGAN KBU KEPADA TAMADUN ISLAMPERKEMBANGAN KETENTERAAN:KEMASKINI ANGKATAN TENTERA DAN TIRU CORAK GERAKAN TENTERA PARSIALMUQADDIMAH( HADAPAN )QALBU ALJAISY(PASUKAN TERAS)SAYAP KIRI(ALMAISARAH)SAYAP KANAN(ALMAIMANAH)SAFATUL JAISY(BARISAN BELAKANG)

 • TUBUHKAN ANGKATAN PERANG TERATUR LENGKAP DENGAN PERALATAN MODEN DAN CANGGIH.ANGKATAN TENTERA ANGKATAN BERKUDA, PASUKAN BERKENDERAAN DAN TENTERA BERJALAN KAKI.LATIHAN PEPERANGAN PADA MUSIM PANAS DAN SEJUK LANGKAH BERJAGA-JAGA HADAPI ANGKATAN TENTERA ROM DIEROPAHANGKATAN LAUT DISUSUN TERATUR. TERDAPAT 1700 KAPAL PERANG DAN MEMBINA PENGKALAN TENTERA LAUT YANG BERPUSAT DI TUNISIA, PELABUHAN SYRIA DAN ISKANDARIAH DIMESIR DIMAJUKAN SEBAGAI PENGKALAN PERANG

 • KHALIFAH ABD MALIK BIN MARWAN MEWAJIBKAN RAKYATNYA MENJADI TENTERA DAN MENUBUHKAN JABATAN KHAS YANG DIKENALI DIWANI AL JUNDI YANG BERTANGGUNGJAWAB MENTADBIR DAN MENGURUS HAL EHWAL KETENTERAAN

 • KEKUATAN TENTERA PADA ZAMAN KBU TELAH MEMBERI KESAN KEATAS KELUASAN NEGARA DAN DAKWAH ISLAM. ANTARA TOKOH TENTERA YANG MEMBERIKAN KHIDMAT CEMERLANG IALAH:MUHAMMAD BIN AL QASIM BUKA WILAYAH SIND DI INDIATARIQ BIN ZIAD- MAMBUKA ANDALUS ( SEPANYOL )QUTAIBAH BIN MUSLIM MEMBUKA NEGERI MA WARAK AN NAHARMUSA BIN NASIR MEMBUKA AFRIKA UTARAMASLAMAH BIN ABD MALIK BERJAYA MEMUSNAHKAN KUBU ROM

 • SECARA KESELURUHANNYA KEPIMPINAN TENTERA ADALAH PENTADBIR DAN AHLI AGAMA YANG MENJADI IMAM SAMA ADA DALAM SEMBAHYANG ATAU PEPERANGAN

 • KETENTERAAN UMAYYAH DAN KHULAFAK AR RASYIDIN

  KETENTERAANKARKBUCARA PEMILIHANSUKARELAPERINGKAT AWAL SUKARELA DAN KEMUDIAN KERAHAN TENAGA BAGI YANG MEMENUHI SYARATJENIS TENTERATENTERA DARAT DAN LAUTPERLANTIKAN PANGLIMA TENTERATIADA KEUTAMAAN KEPADA SESUATU BANGSAMENGUTAMAKAN ORANG ARABLATIHANLATIHAN KETENTERAAN UMUMLATIHAN BERPERANG KHAS MUSIM PANAS/SEJUKTUJUANMENYEBARKAN DAKWAH, MEMPERTAHANKAN NEGARA DARI KUASA ASING DAN PELUASAN KUASA UNTUK MENJADI KUASA TERKUAT DUNIAA

 • Perkembangan pendidikanKHALIAFAH BERTINDAK SEBAGAI PENGGALAKPERKEMBANGAN ILMU, CONTOH KHALIFAH ABD MALIKBIN MARWAN DAN UMAR BIN ABD AZIZ ADALAH ULAMAK YANG ALIM DALAM BIDANG AL QURAN, TAFSIR HADIS DAN NAHU YANG MENJADI TUMPUAN PENDIDIKAN PADA WAKTU ITU.

  LAHIR ULAMAK EKORAN PERKEMBANGAN ILMU. CONTOH IMAM ABU HANIFAH DI KUFAH DAN IMAMMALIKDI MADINAH.

 • BASRAH TERKENAL SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN ILMU.ANTARA TOKOH YANG LAHIR IALAH KHALIL BIN AHMAD,SIBUWAIH DALAM BAHASA ARAB, ABUL ASWAD AL DAULI MEMPERKENALKAN TANDA BARIS BAGI MEMBANTU MAMBACA AL QURAN DENGAN BETUL.BAHASA ARAB SEBAGAI BAHASA RASMI DAN BAHASA PENGANTAR KBUSASTERAWAN TURUT MENDAPAT TEMPAT DIISTANA KHALIFAH. ANTARANYA IALAH AL FARAZDAQ, JARIR AMRU BIN ABI RABIAH DAN JAMIL AL AZRIMASJID MASIH MENJADI TEMPAT PERKEMBANGAN ILMU

 • BIDANG ILMU ADALAH MENYELURUH DAN BUKAN TERTUMPU KEPADA ILMU AGAMA SAHAJA.BIDANG BARU TURUT DITEROKA SEPERTI SEJARAH DAN GEOGRAFI.KEGIATAN PENULISAN DAN PEMBUKUAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN BERJAYA MEWUJUDKAN BEBERAPA DISIPLIN ILMU DIKENALI SEBAGAI AL TADWINPENYEBARAN ILMU NAQLKI SEPERTI ILMU TAFSIR, QIRAAT, TAUHID, DAN ILMU NAQLI SEPERTI MANTIQ, HISAB DAN GEOGRAFI BERJALAN LANCAR DAN MELAHIRKAN RAMAI ULAMAK YANG KESANNYA MASIH DIDAPATI HINGGA SEKARANG.

 • KESAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ZAMAN KBU

  PEMERINTAHAN UMAYYAH DIASASKAN OLEH ABD RAHMAN AD DHAHIL DI KORDOVA DAN ANDALUS MEMBERI SUMBANGAN BESAR KEPADA TAMADUN ISLAM

  KURUN KE 10 KOTA KORDOVA MENJADI PUSAT ILMU PENGETAHUAN DI EROPAH.

 • AL HAKAM KE 2 MENUBUHKAN PERPUSTAKAAN BESAR YANG MENJADI TEMPAT RUJUKAN PARA SARJANATERDAPAT BEBERAPA BUAH KOLEJ DAN UNIVERSITI SERTA 70 BUAH PERPUSTAKAAN DI ANDALUS.PUSAT ILMU YANG UTAMA IALAH SARVIL, TOLEDO DAN GRANADA. RAMAI PELAJAR EROPAH DATANG UNTUKMEMPELAJARI ILMU.KEGIATAN ILMU PENGETAHUAN YANG PESAT MELAHIRKAN RAMAI SARJANA DALAMPELBAGAI BIDANG.ANTARANYA IBNU HAZIM DAN IBNU ZAID DALAMBIDANG BAHASA DAN SASTERA ARAB, ZARIB DAN IBNU AZZAHRAWI DALAMILMU PERUBATAN DAN IBN RUSYD, IBN BAJAH DAN ALFARABI DALAM BIDANG FALSAFAH. KARYA MEREKA TELAH DIBAWA KE EROPAH DAN DITERJEMAH KEDALAM BERBAGAI BAHASA SEPERTI PERANCIS DAN INGGERIS.

 • EKONOMI KBUMEMBINA SALIRAN UNTUK MENGAIRI KAWASAN PERTANIANR&D DALAM BIDANG PERTANIAN BAGI MENGHASILKAN PENGELUARAN BERMUTUPEMBINAAN JALANRAYA DAN PELABUHANKAPALPERANG KHAS DIBINA UNTUK MENGAWAL LAUTAN DAN MEMBENTERAS LANUNKRAFTANGAN ANTARANYA KASWAH KAABAH, PERMAIDANI, SUTERA, DAN TENUNAN BULU.

 • 6. KBU KEMASKINIKAN PENTADBIRAN BAITUL MAL BAGI MEMANTAPKAN KJEWANGAN NEGARA. EKONOMI MANTAP CONTOHNYA ZAMAN KHALIFAH ALWALID, SUMBER KEWANGAN NEGARA BEGITU BANYAK SEHINGGA DIKATAKAN BOLEH MEMBIAYAI NEGARA SELAMA 15 TAHUN

 • SUMBER PENDAPATAN KBU

  HASILKETERANGANKHARAJMASAHAH/ WAZIFAHMUQASAMAHIHTIZAM/IQTA`ACUKAI TANAH.CUKAI IKUT KELUASAN TANAHCUKAI IKUT JUMLAH HASIL TANAMANSEWA ATAU PAJAKAN TANAH2. JIZYAHPERLINDUNGAN. IAITU CUKAI YANG DIKENAKAN KEPADA ORANG KAFIR ZIMMI IAITU ORANG BUKAN ISLAM YANG TINGGAL DINEGARA ISLAM ATAU NEGARA BUKAN ISLAMYANG MEMINTA PERLINDUNGAN DENGAN NEGARA ISLAM3. ZAKATHARTA TERTENTU DIKELUARKAN KEPAD GOLONGAN TERTENTU DENGAN SYARAT TERTENTU4.USYURCUKAI 10% DARI HASIL PERTANIAN 5. FAIHARTA RAMPASAN DARI ORANG KAFIR HARBI TANPA PEPERANGAN SEPERTI HARTA ORANG MURTAD DAN KAFIR HARBI YANG DITINGGALKAN6. GHANIMAHHARTA YANG DIPEROLEHI DARI BUKAN ISLAM MELALUI PEPERANGAN

 • FAKTOR KEGEMILANGAN TAMADUN ISLAMKECEKAPAN DAN KEBIJAKSANAAN KHALIFAHPENGUASAAN ILMU PENGETAHUANEKONOMI YANG STABILKEKUATAN TENTERAHUBUNGAN BAIK ANTARA RAKYAT DAN KERAJAANSEMANGAT JIHAD YANG TINGGI

 • Kegemilangan pemerintahan umar abd azizUMAR ABD AZIZ KHALIFAH KE 8 DARIPADA 14 ORANG KAHLIFAH UMAIYAH.BELIAU DARIKETURUNAN OMAR AL KHATAB.SEJARAWAN MENGANGGAP BELIAU KHULAFA ARRASYIDIN YANG KE 5 KERANA SIKAP, SIFAT DAN PEMERINTAHANNYA YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN DENGAN PEMERINTAHAN KAR

 • KHALIFAH OMAR ABD AZIZ BERPERIBADI LUHUR, TAWADDUK, DAN MENYAYANGI RAKYAT.BELIAU MEMBINA MASJID-MASJID SERTA MEMBERI PENUMPUAN KEPADA KEBAJIKAN RAKYATNYA.BELIAU MEMECAT PEGAWAI YANG KURANG CEKAPMENJALANKAN HUKUMAN DENGAN SEADILNYAMENGHAPUSKAN CUKAI JIZYAH DARI GOLONGAN MUWALIBELIAU MEMBERHENTIKAN PENGUASAAN WILAYAH DAN DIGANTI DENGAN KERAJAAN ISLAM

 • PADA ZAMAN OMAR BIN ABD AZIZ EKONOMI NEGARA BERADA DI TAHAP TERTINGGIKEWANGAN NEGARA MELEBIHI KEPERLUANRAKYAT BERADA DALAMKEADAAN SENANG DAN AMAN SERTA DAPAT MENUMPUKAN PERHATIAN TERHADAP PENDIDIKANBELIAU MERUPAKAN KHALIFAH PERTAMA MEMINTA HADIS RASUL DITULIS DAN DIBUKUPADA ZAMNNYA LAHIR RAMAI TOKOH-ANTARANYA URWAH IBNU AZ-ZUBAIR DALAM BIDANG ILMU HADIS, IBNU JARIR DALAM BIDANG TAFSIR DAN AL QURAN, HASSAN AL BASRI DAN WASIL BIN ATA` DALAM BIDANG USULUDDIN

 • FAKTOR KEJATUHANSIKAP PEMERINTAH MENGABAIKAN AJARAN ISLAM, KEMEWAHAN HIDUP MENJADIKAN MEREKA LALAI. AKHIRNYA WUJUD SEMULA SEMANGAT KABILAH DAN PILIH KASIH YANG DIAMALKAN PADA ZAMAN JAHILIAH.AKHIRNYA RAKYAT TIDAK BERPUAS HATI DAN BERPALING TADAH DAN KEMUDIANNYA MENYOKONG GERAKAN ABBASIYAH YANG SETERUSNYA BERJAYA MENUMPASKAN KBU

 • PERANAN GENERASI SEKARANGMENCONTOHI UMAT ISLAM YANG BERJAYA MENAIKKAN NAMA ISLAM SEPERTIMANA ABAD LALUHIDUPKAN SEMANGAT JIHAD- IAITU BERUSAHA BERSUNGGUH-SUNGGUH KUASAI PELBAGAI BIDANG ILMU DAN KEMAHIRAN.SENTIASA BERSATUPADU