PEST ANALİZİ PEST ANALİZİ - tepav

 • View
  233

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of PEST ANALİZİ PEST ANALİZİ - tepav

 • PEST ANALZ

  Necmettin OktayTrkiye Sanayi Sevk ve dare Enstits

  Haziran 2006

  PEST ANALZ

  Necmettin OktayTrkiye Sanayi Sevk ve dare Enstits

  Haziran 2006

 • Makro Makro evre evre ve ve

  PEST AnaliziPEST Analizi

 • 3

  Makro

  Sektr

  Kurum ii

  Rakipler

  Gzlenecek evre

 • 4

  Planlama Takmnn Gzleyecei Temel Alanlar:

  1. POLTK 2. EKONOMK3. SOSYAL4. TEKNOLOJK

  evre analizi (PEST)

 • 5

  evre analizi

  PEST Analizi,

  Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik faktrlerin

  incelenerek, nemli ve hemen harekete

  geilmesi gerekenleri tespit etmek ve bu

  faktrlerin, olumlu veya olumsuz, kimleri

  etkilediini ortaya karmak iin yaplan bir

  analizdir.

 • 6

  Politik/Hukuki Faktrlerlgili yasalarVergi sistemiD ticaret dzenlemeleriHkmet politikalarMevcut hkmetin durumuDevletin mdahalesiUluslararas ilikiler

  evre analizi (PEST)

 • 7

  Ekonomik FaktrlerDnyadaki genel ekonomik durumUluslararas ekonomik kurulularTicari dnglerEnflasyon ve deiim oranlarEkonomik byme ve GNP deiimleriFaiz oranlarPara ve kredi kaynaklar, gvensizlik durumu gc mevcudiyetiEnerji mevcudiyeti ve maliyeti

  evre analizi (PEST)

 • 8

  Sosyal/Kltrel Faktrlerevreye olan hassasiyetTketici eilimleriYeni ihtiya ve istekleralma ve bo zaman eilimleriZenginlik ve gelir dalmToplumun ya ve eitim dalmDoum art oran ve ortalama mrToplumdaki etik deerler

  evre analizi (PEST)

 • 9

  Teknolojik FaktrlerIT kullanmnn yaygnlYeni rnlerEnerji kaynaklar ve kullanabilirlikAlternatif ve yeni teknolojilerGirdi kaynaklar, maliyetleri ve mevcudiyetleriHkmet, endstri ve niversitelerin ARGE harc.Ekolojik faktrlerTeknoloji transferiAltyap teknolojisi

  evre analizi (PEST)

 • 10

  2000 S2000 SonrasonrasKreselleme sryor

  Bilgi devrimi henz balad

  Bilgi iileri g ve servet merkezi

  Srekli eitimin nemimalat ve tarm sektr klyor

  retim artyor

  stihdam ve servet salama zellii azalyor

 • 11

  2000 Sonras2000 Sonras (Devam)(Devam)Yeni irket olgusu

  Bilgi en nemli kaynak Liderlik delege ediliyor

  (Tek ve karizma lider : Zaaf) Esnek ve eitli mesai tipleri Sosyal meruiyet nemli

  (Deerler, vizyon, misyon) Entegrasyon anlaml deilTedarik Zinciri Ynetimi

  Yal nfus byyor

 • 12

  St. Albans ehri (ngiltere)Turizm PEST Analizi

  Politik Faktrler Hkmetin ncelikleri Uluslararas/Ulusal problemler Yasalar Hkmetin deimesi Ticari bir ortamda faaliyet gsteriyor

  olmak

 • 13

  St. Albans ehri (ngiltere)Turizm PEST Analizi

  Ekonomik Faktrler Harcanabilir Gelir/Faiz oranlar deeri Hizmet sektrne ynelik salanan krediler Turizmi destekleme fonlarna ulam ehri ziyaret eden zengin yabanc ziyareti

  saysndaki azalma Dviz parite deiimleri sizlie veya kazan azalmasna neden olan

  durgunluklar Tketicilerin harcamalarn azaltan hkmet

  kararlar

 • 14

  St. Albans ehri (ngiltere)Turizm PEST Analizi

  Sosyal Faktrler Yaam tarzndaki deiiklikler Yalanan nfus Byk yerel pazarlar (rnein Londra)

 • 15

  St. Albans ehri (ngiltere)Turizm PEST Analizi

  Teknolojik Faktrler Internet Ulam Ynetim Sistemi (DMS) Bilgi ofislerinin oluturulmas

  Yasal Faktrler AB dzenlemeleri

 • 16

  St. Albans ehri (ngiltere)Turizm PEST Analizi

  evresel Faktrler Trafik Ynetimi Ziyareti says Yk ve yolcu tama kapasitesi Ak alanlarn korunmas ve ynetilmesi

 • 17

  EVREY GZLEMENN YNTEM NE OLMALI?Bu alanlar sistematik olarak gzdengeirmekBize etkisi olabilecek gelimelerin birlistesini yapmak Bunlara, boyutlarnda rating vermek

  evre analizi (PEST)

 • 18

  IVII

  IIII

  nemli

  Muhtemel

  Yakndan Gzlenmeli

  ??? ???

  ???

 • 19

  nemli

  htimal

  Deprem Norm kadroya

  gei

  Dolarn

  deerinde

  kk deime

 • 20

  Analiz edilen her faktr, aadaki ekilde

  snflandrlmaldr;

  Muhtemel ve nemli (SWOT analizinde dikkate alnmal)

  nemli fakat zayf ihtimal (alternatif plan yaplmal)

  Muhtemel fakat nemli deil (beklemeden ilem yaplmal)

  nemsiz ve zayf ihtimal (gerekince dikkate alnmal)

  evre analizi (PEST)

 • 21

  ETOP Analizi

  (Environmental Threat and Opportunity Profile)

  lke dahilinde ve uluslararas ekonomik

  durum ve pazarlardaki gelimelerin le

  ne eit etkileri olduunu aratrmak zere

  yaplan bir aratrmadr.

  evre analizi (ETOP)

 • 22

  evresel tehdit ( - ) ve frsat ( + ) profili (ETOP)

  Sektr Tehdit ve frsatUluslararas + ..

  - Makro ekonomi + ..

  - ..Mikro ekonomi +

  - .Sosyo ekonomik + ..

  - .Pazar + .

  - Tedarikiler + - .....

  evre analizi (ETOP)

 • 23

  evre Analizi Teknikleri

  Trend Belirlemenem Olaslk Analizi

  Uzman Gr AlmaDelfiNominal Grup TekniiBeyin FrtnasOdak Gruplar

  Senaryo Yazma

 • GRUP GRUP ALIALIMASI MASI Makro Makro evre evre

  ve ve PEST Analizi PEST Analizi alalmasmas

 • 25

  Beyin Frtnas

  Bir grubun belirli bir konu zerinde mmkn olduunca ok sayda fikir retmesinisalamak amacyla kullanlan demokratik ve katlmc bir alma tekniidir.

 • 26

  Disiplinli ama baskc olmayan bir yaklamla; basit, aykr, karmak, uuk ...dncelerden yaratc ve uygulanabilir fikirler oluturmak iin grup sinerjisinikullanmayamalar.

  Beyin FBeyin Frtrtnasnas

 • 27

  Beyin frtnas oturumunu ynetmek ve fikirleri tahtaya yazmak zere bir kii (rehber) seilir.

  zerinde allacak olan konu herkesin anlayabilecei ekilde, ak bir ifade ile tahtaya (herkesin grecei ekilde) yazlr.

  Takm yeleri sra ile sz alr ve her defasnda yalnzca bir fikir syler.

  retilen her fikir tahtaya yazlr.

  Fikir retemeyen kii PAS geer.

  Uygulama Admlar

 • 28

  Sylenen fikir zerinde yorum, eletiri veya deerlendirme yaplmaz.Fikirler tkendii zaman beyin frtnas oturumu tamamlanr.Yazlan fikirler tek tek tartlr, anlalmayan konular akla kavuturulur, gerekirse yeniden ifade edilir, tekrarlar varsa eleme ve birletirmeler yaplr. Beyin frtnasnn amacna en uygun olan oylama yntemi belirlenerek, fikirler ncelik srasna konulur ve en nemli olanlar seilir.

  Uygulama Admlar (Devam)

Recommended

View more >