of 27 /27
Đơn vị tính: ha Đất chuyên lúa nước Đất lúa nước còn lại Rừng phòng hộ Rừng đặc dụng I HUYỆN PHÚ NINH (02 danh mục) 0.58 0.20 0.20 - - - * Vốn ngân sách (02 danh mục) 0.58 0.20 0.20 - - - 1 Cầu suối Đá Km21+459,81 (Quốc lộ 40B) Xã Tam Dân 0.35 0.20 0.20 - - Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 08/3/2019 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư Đăng ký bổ sung 2 KDC, TĐC trường mẫu giáo Hướng Dương (Cũ) Xã Tam Vinh 0.23 - - - - - Quyết định số 4445/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND huyện Phú Ninh Đăng ký bổ sung * Vốn ngoài ngân sách (0 danh mục) - - - - - - II HUYỆN NÚI THÀNH (03 danh mục) 17.92 10.31 0.58 0.00 9.73 - * Vốn ngân sách (03 danh mục) 17.92 10.31 0.58 0.00 9.73 - 1 Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai Tam Tiến và Tam Hòa 9.73 9.73 - - 9.73 - Công văn số 2219/BTC-ĐT ngày 21/02/2017 của Bộ Tài chính Danh mục đã thông qua tại Nghị quyết số 40, nay đăng ký bổ sung diện tích RPH 2 Khu tái định cư Tam Hòa Tam Hòa 1.30 0.58 0.58 Thông báo số 17/TB-UBND ngày 11/01/2019 và Công văn số 852/UBND-KTN ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh Đăng ký bổ sung 3 Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 Tam Nghĩa, Tam Mỹ Tây, Tam Hiệp, Tam Anh Nam 6.89 - - - - - Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đăng ký bổ sung * Vốn ngoài ngân sách (0 danh mục) - - - - - - III HUYỆN DUY XUYÊN (11 danh mục) 15.28 6.15 6.15 - - - * Vốn ngân sách (09 danh mục) 15.24 6.11 6.11 0.00 0.00 0.00 1 Mở rộng Trường tiểu học Duy Hải Duy Hải 0.13 - Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Đăng ký bổ sung 2 Đường ĐH 10 đi dọc dưới đường dẫn cầu Giao Thủy Duy Hòa 0.30 - Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Giao Thủy, tỉnh Quảng Nam Đăng ký bổ sung 3 Mái tatuy nền đàođá Km 20 = 480 - K20- + 725,59 thuộc gói thầu 3B dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quãng Ngãi. Duy Trinh 0.42 - Quyết định số 40/QĐ-BQL.ĐNQN ngày 21/10/2017 của BQL DA đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi Đăng ký bổ sung 4 Đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước, kết nối Trung tâm Hành chính huyện Quy Xuyên, QL 1A và QL 14H TT Nam Phước 7.67 5.07 5.07 Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 28/01/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam Đăng ký bổ sung 5 Đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước, kết nối Trung tâm Hành chính huyện Quy Xuyên, QL 1A và QL 14H Duy Trung 1.67 0.87 0.87 Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 28/01/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam Đăng ký bổ sung 6 Nâng cấp tuyến đường nối QL 14H đi Xuyên Tây TT Nam Phước 0.20 0.10 0.10 Công văn số 247/UBND-TCKH ngày 01/3/2019 của UBND huyện Duy Xuyên về chủ trương đầu tư xây dựng công trình : Tuyến đường nối QL 14H đi Xuyên Tây Đăng ký bổ sung 7 Tuyến đường từ chợ Huyện cũ đi Khu Trương mại- dịch vụ và Dân cư Đông Cầu Chìm TT Nam Phước 0.21 - Công văn số 248/UBND-TCKH ngày 01/3/2019 của UBND huyện Duy Xuyên về Chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường từ chợ Huyện cũ đi Khu Thương mại- Dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm. Đăng ký bổ sung 8 Đường nối cầu Trường Giang đi khu tái định cư Duy Hải Duy Hải và Duy Nghĩa 4.20 - Quyết định số 323/QĐ-KTM ngày 19/11/2005 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về việc phê duyệt dự án xây dựng công trình đường nối cầu Trường Giang đi khu TĐC Duy Hải Đăng ký bổ sung Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng đất Diện tích dự án Sử dụng đất trồng lúa Phụ lục 1 DANH MỤC THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2019 (Kèm theo Tờ trình số 5377 /TTr-UBND ngày 11 / 9 /2019 của UBND tỉnh Quảng Nam) Ghi chú TT Văn bản chấp thuận đầu tư Địa điểm (thôn, xã) Tổng cộng Trong đó Page 1

Phụ lục 1 DANH MỤC THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2019 ...dbnd.quangnam.gov.vn/Files/TLKH/3._PHU_LUC_de_nghi_bo...1 Cầu suối Đá Km21+459,81 (Quốc lộ 40B) Xã Tam Dân

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Phụ lục 1 DANH MỤC THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2019...

 • Đơn vị tính: ha

  Đất chuyên

  lúa nước

  Đất lúa

  nước còn

  lại

  Rừng phòng

  hộ

  Rừng đặc

  dụng

  I HUYỆN PHÚ NINH (02 danh mục) 0.58 0.20 0.20 - - -

  * Vốn ngân sách (02 danh mục) 0.58 0.20 0.20 - - -

  1 Cầu suối Đá Km21+459,81 (Quốc lộ 40B) Xã Tam Dân 0.35 0.20 0.20 - - Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 08/3/2019 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ

  trương đầu tưĐăng ký bổ sung

  2 KDC, TĐC trường mẫu giáo Hướng Dương (Cũ) Xã Tam Vinh 0.23 - - - - - Quyết định số 4445/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND huyện Phú Ninh Đăng ký bổ sung

  * Vốn ngoài ngân sách (0 danh mục) - - - - - -

  II HUYỆN NÚI THÀNH (03 danh mục) 17.92 10.31 0.58 0.00 9.73 -

  * Vốn ngân sách (03 danh mục) 17.92 10.31 0.58 0.00 9.73 -

  1 Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi

  cảng Kỳ Hà và sân bay Chu LaiTam Tiến và Tam Hòa 9.73 9.73 - - 9.73 - Công văn số 2219/BTC-ĐT ngày 21/02/2017 của Bộ Tài chính

  Danh mục đã thông qua tại

  Nghị quyết số 40, nay đăng ký

  bổ sung diện tích RPH

  2 Khu tái định cư Tam Hòa Tam Hòa 1.30 0.58 0.58 Thông báo số 17/TB-UBND ngày 11/01/2019 và Công văn số 852/UBND-KTN

  ngày 19/02/2019 của UBND tỉnhĐăng ký bổ sung

  3 Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8Tam Nghĩa, Tam Mỹ Tây,

  Tam Hiệp, Tam Anh Nam 6.89 - - - - -

  Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt

  dự án đầu tư xây dựngĐăng ký bổ sung

  * Vốn ngoài ngân sách (0 danh mục) - - - - - -

  III HUYỆN DUY XUYÊN (11 danh mục) 15.28 6.15 6.15 - - -

  * Vốn ngân sách (09 danh mục) 15.24 6.11 6.11 0.00 0.00 0.00

  1 Mở rộng Trường tiểu học Duy Hải Duy Hải 0.13 - Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Đăng ký bổ sung

  2 Đường ĐH 10 đi dọc dưới đường dẫn cầu Giao Thủy Duy Hòa 0.30 - Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam

  phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Giao Thủy, tỉnh Quảng NamĐăng ký bổ sung

  3

  Mái tatuy nền đàođá Km 20 = 480 - K20- + 725,59

  thuộc gói thầu 3B dự án đường cao tốc Đà Nẵng-

  Quãng Ngãi.

  Duy Trinh 0.42 - Quyết định số 40/QĐ-BQL.ĐNQN ngày 21/10/2017 của BQL DA đường cao tốc

  Đà Nẵng- Quảng Ngãi Đăng ký bổ sung

  4

  Đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước,

  kết nối Trung tâm Hành chính huyện Quy Xuyên, QL

  1A và QL 14H

  TT Nam Phước 7.67 5.07 5.07 Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 28/01/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam Đăng ký bổ sung

  5

  Đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước,

  kết nối Trung tâm Hành chính huyện Quy Xuyên, QL

  1A và QL 14H

  Duy Trung 1.67 0.87 0.87 Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 28/01/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam Đăng ký bổ sung

  6 Nâng cấp tuyến đường nối QL 14H đi Xuyên Tây TT Nam Phước 0.20 0.10 0.10

  Công văn số 247/UBND-TCKH ngày 01/3/2019 của UBND huyện Duy Xuyên

  về chủ trương đầu tư xây dựng công trình : Tuyến đường nối QL 14H đi Xuyên

  Tây

  Đăng ký bổ sung

  7 Tuyến đường từ chợ Huyện cũ đi Khu Trương mại-

  dịch vụ và Dân cư Đông Cầu ChìmTT Nam Phước 0.21 -

  Công văn số 248/UBND-TCKH ngày 01/3/2019 của UBND huyện Duy Xuyên

  về Chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường từ chợ Huyện cũ đi Khu

  Thương mại- Dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm.

  Đăng ký bổ sung

  8 Đường nối cầu Trường Giang đi khu tái định cư Duy

  Hải Duy Hải và Duy Nghĩa 4.20 -

  Quyết định số 323/QĐ-KTM ngày 19/11/2005 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở

  Chu Lai về việc phê duyệt dự án xây dựng công trình đường nối cầu Trường

  Giang đi khu TĐC Duy Hải

  Đăng ký bổ sung

  Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng

  đất

  Diện tích dự

  án

  Sử dụng đất trồng lúa

  Phụ lục 1

  DANH MỤC THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2019

  (Kèm theo Tờ trình số 5377 /TTr-UBND ngày 11 / 9 /2019 của UBND tỉnh Quảng Nam)

  Ghi chúTT Văn bản chấp thuận đầu tưĐịa điểm

  (thôn, xã) Tổng cộng

  Trong đó

  Page 1

 • Đất chuyên

  lúa nước

  Đất lúa

  nước còn

  lại

  Rừng phòng

  hộ

  Rừng đặc

  dụng

  Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng

  đất

  Diện tích dự

  án

  Sử dụng đất trồng lúa

  Ghi chúTT Văn bản chấp thuận đầu tưĐịa điểm

  (thôn, xã) Tổng cộng

  Trong đó

  9

  Đất ở tái định cư để bố trí di dời dân khi xây dựng

  đường Quốc lộ 14H tại các thửa từ số 1851 đến thửa

  đất số 1858, tờ bản đồ số 10, xã Duy Phước

  Duy Phước 0.44 0.07 0.07

  Căn cứ Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Quảng

  Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo 02

  đoạn tuyến nối với đường dẫn cầu Duy Phước - Cẩm Kim, huyện Duy Xuyên và

  thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

  Đăng ký bổ sung

  * Vốn ngoài ngân sách (02 danh mục) 0.04 0.04 0.04 - - -

  1 Dự án Trạm biến áp Thăng Bình 2 và nhánh rẽ Duy Vinh 0.01 0.01 0.01Quyết định số 8830/QĐ-EVNCPC ngày 13/12/2016 của Tổng Công ty Điện lực

  Miền Trung về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Đăng ký bổ sung

  2 Đường dây điện 111kV Duy Xuyên- Hội An Duy Vinh, Duy Thành 0.03 0.03 0.03

  Quyết định số 4867/QĐ-EVNCPC ngày 15/9/2014 của Tổng Công ty Điện lực

  Miền Trung về việc giao quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án 110kV; Công

  văn số 5322/UBND-KTN ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh

  Đăng ký bổ sung

  IV HUYỆN HIỆP ĐỨC (10 danh mục) 27.86 4.55 4.55 - - -

  * Vốn ngân sách (10 danh mục) 27.86 4.55 4.55 0.00 0.00 0.00

  1 Dự án đầu tư cầu Ồ Ồ và đường nội thị thị trấn Tân

  AnTT. Tân An 11.05 2.00 2.00 - -

  Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 28/01/2019 của HĐND tỉnh quyết định chủ

  trương đầu tưĐăng ký bổ sung

  2

  Dự án đầu tư cầu Sông Khang và đường từ xã Quế

  Thọ, Bình Sơn, Thăng Phước, huyện Hiệp Đức đi

  huyện Tiên Phước

  Quế Thọ, Bình Sơn và Thăng

  Phước 11.79 0.11 0.11

  Quyết định số 09/QĐ-HĐND ngày 08/03/2019 của HĐND tỉnh quyết định chủ

  trương đầu tưĐăng ký bổ sung

  3 Dự án đầu tư xử lý cấp bách hồ chứa nước Bình Hòa Quế Bình 0.63 0.13 0.13 Công văn số 1206/UBND-KTN ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa

  thuận hồ sơ thiết kếĐăng ký bổ sung

  4 Dự án đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng khu dân cư

  dọc đường bao phía Bắc thị trấn Tân AnTT. Tân An 0.40 0.17 0.17

  Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Hiệp Đức phê

  duyệt Báo cáo KT-KTĐăng ký bổ sung

  5 Dự án cải tạo nút giao thông ngã ba Ngân hàng

  NN&PTNT và tiểu hoa viên Tân AnTT. Tân An 0.25 -

  Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Hiệp Đức phê

  duyệt chủ trương đầu tưĐăng ký bổ sung

  6 Dự án đầu tư Trường mầm non Măng non TT. Tân An 0.50 - Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND huyện Hiệp Đức phê

  duyệt chủ trương đầu tưĐăng ký bổ sung

  7 Trạm Y tế xã Phước Gia Phước Gia 0.32 - Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND huyện Hiệp Đức phê

  duyệt Báo cáo KT-KTĐăng ký bổ sung

  8 Dự án khắc phục bờ kè phía Nam khu Đền liệt sỹ

  huyệnTT. Tân An 0.75 -

  Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND huyện Hiệp Đức phê

  duyệt Báo cáo KT-KTĐăng ký bổ sung

  9

  Hệ thống thoát nước và đường từ Đài TT-TH huyện

  đến Quốc lộ 14E (Phần diện tích đất bị ảnh hưởng

  bởi công trình)

  TT. Tân An 1.87 1.54 1.54 Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Hiệp Đức phê

  duyệt Báo cáo KT-KTĐăng ký bổ sung

  10 Xây dựng công trình Chợ Quế Bình Quế Bình 0.30 0.60 0.60 Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND huyện Hiệp Đức phê

  duyệt chủ trương đầu tưĐăng ký bổ sung

  * Vốn ngoài ngân sách (0 danh mục) - - - - - -

  V HUYỆN QUẾ SƠN (25 danh mục)) 54.21 7.51 7.51 - - -

  * Vốn ngân sách (21 danh mục) 48.27 7.51 7.51 - - -

  1

  Mở rộng đường ĐT611 đoạn nội thị trấn Đông Phú

  (đoạn từ Nút giao thông đường Trường Chinh đến

  nút giao thông ngã 4 Trung tâm thị trấn và đoạn từ

  Nút giao thông ngã 4 Trung tâm thị trấn đến ngã 4

  đường Đỗ Quang)

  TT Đông Phú 1.55 -

  Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND huyện phê duyệt

  Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 30/01/2019

  của UBND huyện Quế Sơn

  2 Mở rộng đường ĐH 20 Thuận An đi Tam Hòa TT Đông Phú 1.30 0.10 0.10 Công văn số 1823/SGTVT-KHT ngày 09/10/2017 của Sở GTVT

  3 Đường ĐH23QS (Đoạn từ ĐH15QS đi kênh Phú

  Ninh)Xã Phú Thọ, Quế Cường 2.90 0.20 0.20 Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND huyện Quế Sơn

  4 Kè sạc lỡ sông Ly Ly Xã Quế Phú 1.20 -

  Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam

  về Phê duyệt quy hoạch thủy lợi giai đoạn đến năm 2025 định hướng đến

  năm 2030

  Page 2

 • Đất chuyên

  lúa nước

  Đất lúa

  nước còn

  lại

  Rừng phòng

  hộ

  Rừng đặc

  dụng

  Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng

  đất

  Diện tích dự

  án

  Sử dụng đất trồng lúa

  Ghi chúTT Văn bản chấp thuận đầu tưĐịa điểm

  (thôn, xã) Tổng cộng

  Trong đó

  5

  Hệ thống kênh tiêu úng chống xâm nhập mặn các xã

  vùng Đông: Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú,

  Hương An

  Xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2,

  Quế Phú 8.82 6.20 6.20

  Quyết định số 3596/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam

  về cập nhật kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam giai đoạn

  2016-2020 và sau 2020

  6 Xây dựng cụm pano tuyên truyền Xã Quế Xuân 1 0.01 - Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND huyện về dự án dự

  kiến đầu tư từ năm 2019 trên địa bàn huyện

  7 Xây dựng cụm pano ngã 3 Hương An Xã Hương An 0.02 - Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND huyện về dự án dự

  kiến đầu tư năm 2019 trên địa bàn huyện

  8 Tượng đài và công viên DTLS chiến thắng Mộc Bài

  thôn Phú TrungXã Quế Phú 0.50 0.50 0.50

  Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND huyện Quế Sơn

  phê duyệt quy hoạch xây dựng NTM xã;

  9 Đấu giá đất ở khu gần trường THCS Quế Cường;

  Khu trường mẫu giáo cũ.Xã Quế Cường 0.16 -

  - Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND huyện Quế Sơn

  phê duyệt Phương án phân lô đất ở đến năm 2020 xã Quế Cường;

  - Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh

  10 Khai thác đất ở khu trung tâm xã Xã Quế Minh 0.10 -

  - Quyết định số: 175/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 về phê duyệt quy hoạch

  chi tiết đất ở

  - Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh

  11 KTQĐ mở rộng KDC số 2 TT Đông Phú 2.91 0.51 0.51 -

  Công văn số 3020/UBND-KT ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về

  chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Mở rộng khu dân cư số

  2, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn

  12 Hồ chứa nước Châu Sơn, xã Quế An Xã Quế An 7.00 - Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam

  13 Nghĩa trang nhân dân thôn Gò Tranh thôn Phước

  ThượngXã Quế Thuận 7.00 -

  Quyết định số 745/QĐ-UBND của UBND huyện V/v phê duyệt quy hoạch

  NTM trên địa bàn xã

  14

  Xây dựng kênh ( N2, N6, An Xuân). Hạng mục vị trí

  đặt trạm bơm, bể chứa nước, kênh dẫn (Bổ sung

  thêm diện tích)

  xã Phú Thọ 2.00 -

  Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam

  về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kiên cố hệ thống kênh

  nhánh trạm bơm Phước Chỉ, xã Phú Thọ

  15 Trường THPT Trần Đại Nghĩa (bổ sung thêm diện

  tích)Quế Thuận 0.25 -

  Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 củ HĐND tỉnh Quảng Nam về

  kế hoạch đầu tư công năm 2019; Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày

  15/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao UBND huyện Quế Sơn

  làm chủ đầu tư tiểu dự án BT, GPMB Trường THPT Trần Đại Nghĩa

  16 Trường THPT Trần Đại Nghĩa Quế Châu 0.53 -

  Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam

  về kế hoạch đầu tư công năm 2019; Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày

  15/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao UBND huyện Quế Sơn

  làm chủ đầu tư tiểu dự án BT, GPMB Trường THPT Trần Đại Nghĩa

  17 Cụm công nghiệp Đông Phú (Bổ sung thêm diện tích) TT Đông Phú 1.50 - Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam

  18

  Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn

  qua huyện Quế Sơn, hạng mục đường gom PK5-ER-

  B-R-10 (Km 35+105-km35+400) gói thầu 5, xã Phú

  Thọ (theo QĐ số 01/QĐ-BQL-ĐNQN-QLTCMB

  ngày 29/01/2019 của Ban quản lý dự án đường cao

  tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

  Xã Phú Thọ 0.13 - Quyết định số 01/QĐ-BQL-ĐNQN-QLTCMB ngày 29/01/2019 của Ban quản

  lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

  19 Nghĩa trang Đá TáoThôn Phước Ninh và Phước

  Thành, xã Quế Thuận 6.00 -

  Quyết định số 745/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy hoạch

  NTM trên địa bàn xã Quế Thuận

  20 Mở mới tuyến đường ĐH27Thôn Phước Dương và thôn

  Phong Phú, xã Quế Thuận 1.90 -

  Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Quảng

  Nam về việc phân bổ kế hoạch vốn cho UBND huyện về kiên cố hóa mặt

  đường ĐH

  21 Xây dựng nghĩa trang nhân dân Gò Dài, thôn Thắng

  ĐôngXã Quế An 2.50 -

  Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND huyện Quế Sơn về

  phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc chương trình MTQG xây dựng

  nông thôn mới năm 2019 cho các xã Quế Xuân 1, Quế Long, Phú Thọ, Quế

  Thuận, Quế Hiệp, Quế Minh, Quế Phong và Quế An

  * Vốn ngoài ngân sách (04 danh mục) 5.94 - - - - -

  Page 3

 • Đất chuyên

  lúa nước

  Đất lúa

  nước còn

  lại

  Rừng phòng

  hộ

  Rừng đặc

  dụng

  Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng

  đất

  Diện tích dự

  án

  Sử dụng đất trồng lúa

  Ghi chúTT Văn bản chấp thuận đầu tưĐịa điểm

  (thôn, xã) Tổng cộng

  Trong đó

  1 Nhà máy gạch Tuynel (Công ty Nam Sơn) trong

  CCN Hương AnXã Hương An 3.70 -

  Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam

  Quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần Nam Sơn

  2 Nhà máy sản xuất gạch không nung Lành Cát trong

  CCN Hương AnXã Quế Cường 2.20 -

  Quyết định số 4133/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam

  về việc Quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH MTV Lành Cát đầu

  tư nhà máy sản xuất gạch không nung Lành Cát

  3 Trạm biến áp 110kV Thăng Bình 2 và nhánh rẽ Xã Hương An 0.01 -

  Công văn số 4467/NPMU-ĐB ngày 03/10/2018 của Ban QLDA lưới điện

  miền trung; Công văn số 1700/NPMU-ĐB ngày 03/4/2019 của Ban Quản lý

  lưới điện Miền Trung về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 để xây

  dựng dự án trên địa bàn huyện Quế Sơn

  4 Xây dựng trạm biến áp và đường dây hạ thế vào khu

  vực mỏ đá Hố Hữu thôn Duy Sơn xã Quế HiệpXã Quế Hiệp 0.03 -

  Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 31/07/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam

  V/v cho phép Cty TNHH MTV Giang Kỳ Thịnh khai thác đá là vật liệu xây

  dựng thông thường và đất san lấp, xây dựng công trình tại khu vực Hố Hữu,

  thôn Nghi Sơn, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn

  VI HUYỆN THĂNG BÌNH (15 danh mục) 73.49 14.63 14.63 - - -

  * Vốn ngân sách (12 danh mục) 72.09 14.12 14.12 - - -

  1Đường trục nhánh cụm công nghiệp Hà Lam -Chợ

  Được G8-G9Xã Bình Phục, Bình Triều 0.44 - - - - -

  Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 9/10/2018

  của UBND huyện Thăng Bình V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình

  đường trục nhánh CCN Hà Lam Chợ Được G8-G9

  Bổ sung mới

  2Đường trục nhánh cụm công nghiệp Hà Lam -Chợ

  Được G6-G7Xã Bình Phục, Bình Triều 0.46 - - - - -

  Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 11/10/2018

  của UBND huyện Thăng Bình V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình

  đường trục nhánh CCN Hà Lam Chợ Được G8-G9

  Bổ sung mới

  3Đường trục nhánh cụm công nghiệp Hà Lam -Chợ

  Được G11-G19 (Giai đoạn 3)Xã Bình Phục, Bình Triều 0.31 - - - - -

  Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Thăng Bình

  V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường trục nhánh cụm công

  nghiệp Hà Lam - Chợ Được G11-G19 (giai đoạn 3)

  Bổ sung mới

  4 Hồ chứa nước Hố Do Bình Quế, Bình Phú 51.52 3.54 3.54 - - - Quyết định số 15/QD-HĐND ngày 21/3/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam Bổ sung mới

  5Khu dân cư nông thôn mới tổ 6, thôn Đồng Đức, xã

  Bình Định NamBình Định Nam 0.37 0.37 0.37 - - -

  Quyết định số 14/QĐ-HĐND ngày 05/10/2018 của Hội đồng nhân dân huyện

  V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu dân cư tổ 6, thôn Đồng Đức, xã Bình

  Định Nam

  Bổ sung mới

  6Khu dân cư nông thôn mới phía Nam đường Ngọc

  Phô - Hưng MỹBình Tú 0.50 0.50 0.50 - - -

  Quyết định số 12/QĐ-HĐND ngày 03/10/2018 của Hội đồng nhân dân huyện

  V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu dân cư phía Nam đường Ngọc Phô -

  Hưng Mỹ

  chuyển tiếp năm 2018, bổ sung

  mới

  7Dự án khu đô thị mới trung tâm thị trấn Hà Lam (giai

  đoạn 1)TT Hà Lam 9.60 9.00 9.00 - - -

  Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 8/10/2018 của UBND huyện Thăng Bình

  V/v thống nhất danh mục đầu tư và giao nhiệm vụ lập hồ sơ phê duyệt chủ trương

  đầu tư trong năm 2019

  Bổ sung mới

  8 Cụm công nghiệp Bình An Bình Định Bắc 7.70 - - - - -

  Thông báo số 21/TB-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v

  thông báo thỏa thuận địa điểm lập thủ tục đầu tư dự án Nhà máy Sedo Thăng

  Bình tại CCN Bình An, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình

  Rà soát theo NQ số 40

  9 Mở rộng trường Mẫu giáo Bình An Bình An 0.18 - - - - - Chủ trương huyện Bổ sung mới

  10 Trụ sở HTX nông nghiệp Bình Nguyên Bình Nguyên 0.15 - - - - - Chủ trương huyện Bổ sung mới

  11 Trụ sở HTX nông nghiệp Thanh Niên Bình Nguyên 0.15 - - - - - Chủ trương huyện Bổ sung mới

  12Khu Tái định cư cho các hộ dân di dời do dự án Cầu

  Bình Đào trên QL 14EThôn Trà Đoái 1, xã Bình Đào 0.71 0.71 0.71

  Quyết định số 2875/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải

  phê duyệt điều chỉnh dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường

  Quốc gia lần thứ 2 để đầu tư một số cầu yếu ưu tiên.

  * Vốn ngoài ngân sách (03 danh mục) 1.40 0.51 0.51 - - -

  Page 4

 • Đất chuyên

  lúa nước

  Đất lúa

  nước còn

  lại

  Rừng phòng

  hộ

  Rừng đặc

  dụng

  Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng

  đất

  Diện tích dự

  án

  Sử dụng đất trồng lúa

  Ghi chúTT Văn bản chấp thuận đầu tưĐịa điểm

  (thôn, xã) Tổng cộng

  Trong đó

  1 Trạm biến áp 110KV Thăng Bình 2 và nhánh rẽ

  Bình Nguyên, Bình Giang,

  Bình Đào, Bình Hải, Bình

  Dương

  1.17 0.37 0.37 - - - Quyết định số 8830/QĐ-EVNCPC ngày 13/12/2016 của Tổng công ty điện lực

  Miền Trung

  Chuyển tiếp năm 2018, bổ

  sung mới

  2Cải tạo lưới trung áp khu vực Thăng Bình, Duy

  Xuyên,Điện BànTT Hà Lam, Bình Nguyên 0.04 0.01 0.01 - - -

  Quyết định số 9091/QĐ-EVNCPC ngày 20/12/2016 của Tổng công ty điện lực

  Miền Trung

  Chuyển tiếp năm 2018, bổ

  sung mới

  3Dự án đường dây 110KV mạch 2 Duy Xuyên - Tam

  Kỳ

  TT Hà Lam, Bình Nguyên,

  Bình An, Bình Quý, Bình Tú,

  Bình Trung

  0.19 0.13 0.13 - - - Quyết định số 8830/QĐ-EVNCPC ngày 13/12/2016 của Tổng công ty điện lực

  Miền Trung

  Chuyển tiếp năm 2018, bổ

  sung mới

  VII THÀNH PHỐ HỘI AN (02 danh mục) 87.40 0.06 0.06 - - -

  * Vốn ngân sách (01 danh mục) 86.57 - - - - -

  1Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn

  sông Cổ CòXã Cẩm Hà, Phường Cẩm An

  86.57

  Công văn số 1540/UBND-KTN ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về

  việc triển khai thực hiện các dự án xây dựng, trong đó có chỉ đạo thực hiện dự án

  Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò; Quyết định số

  3259/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê

  duyệt dự án đầu tư

  ĐK mới, đăng ký điều chỉnh

  Quy hoạch sử dụng đất 2011-

  2020

  * Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục) 0.83 0.06 0.06 - - -

  1Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp đoạn qua

  địa bàn thành phố Hội An

  xã Cấp Kim, xã Cẩm Hà,

  phường Thanh Hà

  0.83 0.06 0.06

  Công văn số 1441/NPMU-ĐB ngày 22/3/2019 của Ban quản lý dự án Lưới điện

  miền Trung về việc triển khai thực hiện dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung

  hạ áp đoạn qua địa bàn thành phố Hội An;

  ĐK mới, đăng ký điều chỉnh

  Quy hoạch sử dụng đất 2011-

  2020

  VIII HUYỆN ĐÔNG GIANG (16 danh mục) 16.51 0.41 0.41 - 0.02 -

  * Vốn ngân sách (12 danh mục) 16.00 0.41 0.41 - - -

  1 Cống GTNT thôn Gừng Thị trấn Prao 0.08 -

  Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện Đông Giang về

  việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cống

  GTNT thôn Gừng. Hạng mục: Cống và đường dẫn.

  2 Cấp điện và điện chiếu sáng KDC thôn A Dinh 1 Thị trấn Prao 0.01 -

  Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND huyện Đông Giang về

  việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cấp điện và

  điện chiếu sáng KDC thôn A Dinh 1, thị trấn Prao.

  3Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH 15 (thôn A

  Dinh, TT Prao - thôn Ka Đắp, xã A Rooi)Thị trấn Prao và xã A Rooi 1.07 0.01 0.01

  Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND huyện Đông Giang

  về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng

  cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 15 (A Dinh 1, Prao - Ka Đắp, A Rooi); Hạng

  mục: Nền mặt đường và công trình trên tuyến. Lý trình: Km 1+600 - Km

  2+203,31.

  4Đường GTNT thôn Đào, xã Sông Kôn đến thôn A

  Răm xã Jơ NgâyXã Sông Kôn và xã Jơ Ngây 2.16 -

  Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Đông Giang

  về việc Giao kế hoạch vốn đầu tư và danh mục công trình XDCB năm 2019

  5 Sửa chữa, nâng cấp trường Tiểu học A Rooi Xã A Rooi 0.08 -

  Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND huyện Đông Giang về

  việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,

  nâng cấp trường tiểu học A Rooi

  6Sửa chữa, nâng cấp trường PTDT bán trú. THCS

  Trần PhúXã Mà Cooih 0.20 -

  Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND huyện Đông Giang về

  việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,

  nâng cấp trường PTDT bán trú THCS Trần Phú.

  7Khai thác quỹ đất mở rộng Khu dân cư Sông Vàng

  (bổ sung)Xã Ba 0.02 -

  Quyết định số 3429/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về

  việc thu hồi đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Giang để

  thực hiện Dự án khai thác quỹ đất mở rộng Khu dân cư Sông Vàng và Đoạn từ

  nhà ông Nguyễn Văn Hoàng đến giáp trụ sở UBND xã Ba, huyện Đông Giang

  Page 5

 • Đất chuyên

  lúa nước

  Đất lúa

  nước còn

  lại

  Rừng phòng

  hộ

  Rừng đặc

  dụng

  Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng

  đất

  Diện tích dự

  án

  Sử dụng đất trồng lúa

  Ghi chúTT Văn bản chấp thuận đầu tưĐịa điểm

  (thôn, xã) Tổng cộng

  Trong đó

  8 Khu Tái định cư thôn A Chôm 2 - Tu Núc (bổ sung) Xã Kà Dăng 0.03 -

  - Công văn số 122/UBND-TH ngày 21/01/2019 của UBND huyện Đông Giang

  về việc triển khai thực hiện các nội dung trong hạng mục dự án tái định cư thôn A

  Chôm 2, Tu Núc, xã Kà Dăng

  - Công văn số 252/UBND-TH ngày 20/02/2019 của UBND huyện Đông Giang

  về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

  GPMB hộ gia đình ông Ngô Văn Kỉnh bị ảnh hưởng bởi dự án: Khu tái định cư

  thôn A Chôm 2, Tu Núc, xã Kà Dăng

  9Di dời đường dây điện cầu Km32+480 và cầu Sông

  Vàng Km32+650Xã Ba 0.01 -

  Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh Quảng

  Nam về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải

  phóng mặt bằng các cầu Km32+480, Sông Vàng, Dốc Rùa, Sông Kôn trên Quốc

  lộ 14G thuộc Dự án Tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới

  đường Quốc gia lần thứ 2

  10 Di dời đường dây điện cầu Sông Kôn (Km46+250) Xã Jơ Ngây 0.01 -

  Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh Quảng

  Nam về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải

  phóng mặt bằng các cầu Km32+480, Sông Vàng, Dốc Rùa, Sông Kôn trên Quốc

  lộ 14G thuộc Dự án Tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới

  đường Quốc gia lần thứ 2

  11 Xây dựng trường bắn tại xã Tà Lu Xã Tà Lu 5.13 0.40 0.40

  Công văn số 65/BTL-TC ngày 15/01/2019 của Bộ Tư lênh quân khu 5 về việc

  giao đất quốc phòng để thực hiện dự án Thủy điện A Vương 5 và nhận đất để Mở

  rộng thao trường huấn luyện cho Ban CHQS huyện Đông Giang, tỉnh Quảng

  Nam.

  12 Cụm công nghiệp thôn Bốn, xã Ba Xã Ba 7.20

  Quyết định số 1626/QĐ-UBND của UBND huyện Đông Giang về việc phê duyệt

  chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Cụm công nghiệp thôn Bốn xã Ba. Hạng mục:

  Bồi thường GPMB, san lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, thoát nước mưa

  và cấp nước.

  * Vốn ngoài ngân sách (04 danh mục) 0.51 - - - 0.02 -

  1 Mở rộng trụ sở Điện lực Đông Giang Thị trấn Prao 0.12 -

  Quyết định số 3906/QĐ-EVNCPC ngày 28/5/2018 của Tổng Công ty Điện lực

  Miền Trung về việc giao quản lý dự án và kế hoạch vốn các công trình ĐTXD

  năm 2019 cho QNaPC

  2Đường dây 110 kV đấu nối (Giai đoạn 2) - Dự án :

  Thủy điện Tr'hyXã Mà Cooih 0.37 0.02

  Quyết định số 01ĐZ/18/QĐ-HĐQT ngày 08/3/2018 phê duyệt TKBVTC - Dự

  toán Hạng mục: Đường dây 110 kV đấu nối Thủy điện Tr'hy vào lưới điện Quốc

  gia.

  3

  Đường dây trung thế 22KV và trạm biến áp

  250KVA-22/0,4KV (thuộc dự án Trạm trộn bê tông

  A Sờ)

  Xã Mà Cooih 0.01 - Phục vụ dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang

  4

  Đường dây trung thế 22KV và các trạm biến áp

  (thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông

  Giang)

  Xã Mà Cooih 0.01 - Phục vụ dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang

  IX HUYỆN TIÊN PHƯỚC (3 danh mục) 41.04 5.54 1.44 4.10 - -

  * Vốn ngân sách (03 danh mục) 41.04 5.54 1.44 4.10 - -

  1 Mở rộng đường Quốc lộ 40B Xã Tiên Thọ, TT Tiên Kỳ 9.73 3.04 0.64 2.40 Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 08/3/2019 của HĐND tỉnh; Công văn

  1289/UBND-KTN ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh

  2 Khu dân cư phố chợ Tiên Cẩm Xã Tiên Cẩm 1.31 0.50 0.30 0.20 Công văn số 583/UBND-TCKH ngày 18/5/2018 của UBND huyện Tiên Phước;

  Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND huyện Tiên Phước

  3

  Dự án Đường tránh lũ nối nội thị Tiên Kỳ với Quốc

  lộ 40B và xây dựng khu Tái định cư làng nghề Bình

  Yên

  TT Tiên Kỳ 30.00 2.00 0.50 1.50 Công văn số 1173/UBND-TH ngày 29/9/2018 của UBND huyện Tiên Phước

  * Vốn ngoài ngân sách (0 danh mục) - - - - - -

  X HUYỆN TÂY GIANG (10 danh mục) 33.98 - - - - -

  * Vốn ngân sách (09 danh mục) 4.38 - - - - -

  Page 6

 • Đất chuyên

  lúa nước

  Đất lúa

  nước còn

  lại

  Rừng phòng

  hộ

  Rừng đặc

  dụng

  Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng

  đất

  Diện tích dự

  án

  Sử dụng đất trồng lúa

  Ghi chúTT Văn bản chấp thuận đầu tưĐịa điểm

  (thôn, xã) Tổng cộng

  Trong đó

  1

  Nâng cấp cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển du lịch làng

  văn hóa Cơtu, huyện Tây GiangAtiêng 4.00

  Công văn số 444/SKHĐT-KTN ngày 01/4/2019 về việc hướng dẫn hoàn thiện hồ

  sơ, chuẩn bị đầu tư dự án CRIEM

  2

  Cấp điện xã Tr’hy Thôn Voong, Abaanh 1, 2;

  Dâm 1, 2, xã Tr’hy 0.17

  Quyết định số 716/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 10/3/2014 về

  việc phê duyệt dự án đầu tư cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-

  2020

  3

  Cấp điện xã Lăng Thôn Achia, Arớh, xã Lăng 0.02

  Quyết định số 716/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 10/3/2014 về

  việc phê duyệt dự án đầu tư cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-

  2020

  4

  Cấp điện xã Avương Thôn Xa’ơi, Bhlố, Ga’lâu,

  Aur, T’ghêy, Apát, xã Avương 0.07

  Quyết định số 716/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 10/3/2014 về

  việc phê duyệt dự án đầu tư cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-

  2020

  5

  Cấp điện xã Ch’ơmThôn Đhung, H’júh, Atu 1, xã

  Ch’ơm 0.02

  Quyết định số 716/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 10/3/2014 về

  việc phê duyệt dự án đầu tư cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-

  2020

  6

  Cấp điện xã Dang Thôn Ađâu, Arui, Axur, K’la,

  xã Dang 0.05

  Quyết định số 716/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 10/3/2014 về

  việc phê duyệt dự án đầu tư cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-

  2020

  7

  Cấp điện xã Axan Thôn Ganil, Arâng, xã Axan 0.01

  Quyết định số 716/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 10/3/2014 về

  việc phê duyệt dự án đầu tư cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-

  2020

  8

  Cấp điện xã Atiêng Thôn Ta Vang, Ahu, Achiing,

  xã Atiêng 0.02

  Quyết định số 716/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 10/3/2014 về

  việc phê duyệt dự án đầu tư cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-

  2020

  9

  Cấp điện xã Bhalêê Thôn Azứt, Adzốc, xã Bhalêê 0.02

  Quyết định số 716/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 10/3/2014 về

  việc phê duyệt dự án đầu tư cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-

  2020

  * Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục) 29.60 - - - - -

  1

  Đường dây 110Kv (giai đoạn 2) của Công ty Cổ

  phần Tài chính và Phát triển năng lượngCác xã: Lăng, Atiêng, Dang 29.60

  Công văn số 4880/UBND-KTN ngày 29/12/2009 về thỏa thuận phương án tuyến

  DZ 110 Kv đấu nối nhà máy thủy điện Tr’hy và lưới điện quốc gia

  XI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN (32 danh mục) 191.51 25.24 25.24 - - -

  * Vốn ngân sách (26 danh mục) 61.47 8.32 8.32 - - -

  1Đường ĐH 4. ĐB (Đoàn từ đường QL 1A đến HTX

  2 Điện An)Điện An 0.80 0.01 0.01 Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 thị xã Điện Bàn

  Thông qua tại Nghị quyết

  46/NQ-HĐND tỉnh

  2Nâng cấp tuyến đường từ ĐT 609 vào các xã ngập

  lụt (ĐH6.ĐB) thị xã Điện Bàn

  Phường Điện An;

  Điện Thắng Nam0.34 0.34 0.34 Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam

  Thông qua tại Nghị quyết

  46/NQ-HĐND tỉnh

  3 Đường ĐH6. ĐB . Lí trình: Km 4 + 100 - Km5 + 500 Điện Thắng Nam 0.30 0.01 0.01 Quyết định số 10212/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 thị xã Điện Bàn Thông qua tại Nghị quyết

  46/NQ-HĐND tỉnh

  4

  Khu tái định cư hai bên đường trục chính trung tâm

  vào Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (giai

  đoạn 2)

  Điện Nam Bắc 0.25 - Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về

  phê duyệt BC KTKT

  Công văn số 18/HĐND ngày

  16/4/2019 của HĐND thị xã

  Điện Bàn;

  5Đường trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

  (Đoạn 04 Km còn lại)

  Điện Ngọc; Điện Nam Bắc;

  Điện Nam Trung; Điện Dương33.30 0.50 0.50

  Công văn số 7085/UBND -KTN ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam

  về hỗ trợ tiền sử dụng đất từ các dự án tại đô thị mới

  Công văn số 18/HĐND ngày

  16/4/2019 của HĐND thị xã

  Điện Bàn;

  6 Trường Trung học cơ sở Điện Nam Bắc Bình Ninh, Điện Nam Bắc 1.20 1.10 1.10 Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND thị xã Điện Bàn về

  việc phê duyệt chủ truong đầu tư.

  Công văn số 18/HĐND ngày

  16/4/2019 của HĐND thị xã

  Điện Bàn;

  7Trung tâm hội nghị và nhà khách khu vực Miền

  Trung - Tây NguyênĐiện Dương 4.74 -

  Thông báo 385/TB-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về thỏa

  thuận địa điểm xây dựng Trung tâm hội nghị và Nhà khách khu vực Miền Trung

  – Tây Nguyên; Quyết định số 3654/Đ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh

  Quảng Nam về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch

  Công văn số 18/HĐND ngày

  16/4/2019 của HĐND thị xã

  Điện Bàn;

  Page 7

 • Đất chuyên

  lúa nước

  Đất lúa

  nước còn

  lại

  Rừng phòng

  hộ

  Rừng đặc

  dụng

  Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng

  đất

  Diện tích dự

  án

  Sử dụng đất trồng lúa

  Ghi chúTT Văn bản chấp thuận đầu tưĐịa điểm

  (thôn, xã) Tổng cộng

  Trong đó

  8 Nâng cấp, mở rộng giao thông nông thôn, đô thị

  Điện Thắng Nam, Điện Thắng

  Trung, Điện Thắng Bấc, Điện

  Phương 2.70

  0.89

  0.89

  Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 22/11/2018 của HDND thị xã Điện Bàn; Quyết

  định số 273//QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND thị xã Điện Bàn;

  9

  Công trình cải tạo nâng cấp đường ĐT 608 - thuộc

  dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng

  phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh

  Quảng Nam (Đoạn nâng cấp đường ĐT 609 cũ từ

  tháp Bằng An đi nút giao 609 mới + Đoạn ĐH. 14 từ

  cuối đường Ho

  Phường Điện An và xã Điện

  Minh

  7.71

  4.65

  4.65

  Căn cứ Công văn 264/UBND – KTN ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh Quảng

  Nam về điều chỉnh, bổ sung hạng mục cải tạo, nâng cấp đường ĐT 608 thuộc dự

  án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành

  phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

  10 Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn

  sông Cổ Cò, thành phố Hội An (Cầu Nghĩa Tự)Điện Dương

  2.00

  -

  Công văn số 254/HĐND -TTHĐ ngày 30/10/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam

  về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm

  nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An;

  11 Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn

  sông Cổ Cò, thành phố Hội An (Cầu ông Điền)Điện Dương

  0.70

  -

  Công văn số 254/HĐND -TTHĐ ngày 30/10/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam

  về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm

  nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An;

  12Khu dân cư nông thôn mới xã Điện Minh (Bồng Lai,

  thửa 112, 129, tờ 07) xã Điện Minh 0.29 0.29 0.29

  Căn cứ Quyết định 5956/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn

  về phê duyệt dự án Khu dân cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

  cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Minh

  13Khu dân cư nông thôn mới xã Điện Phong (Hà An,

  thửa 10, tờ 20; Thi Phương, thửa 755, tờ 14)xã Điện Phong 0.13 -

  Căn cứ Quyết định 5958/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn

  về phê duyệt dự án Khu dân cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

  cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Phong

  14

  Khu dân cư nông thôn mới xã Điện Phước (Nông

  Sơn 2, các thửa 562, 676, tờ 06; Nhị Dinh 1, thửa

  381, thửa 04, các thửa 1288, 1307, 1334, thửa 04)

  xã Điện Phước 0.41 0.11 0.11

  Căn cứ Quyết định 5960/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn

  về phê duyệt dự án Khu dân cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

  cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Phước

  15

  Khu dân cư nông thôn mới xã Điện Phương (Thanh

  Chiêm 2, thửa 430A, 430B, tờ 16; Triêm Nam 2,

  thửa 875, tờ 16; Thanh Chiêm 2, Trường Mẫu giáo

  Điện Phương cũ)

  xã Điện Phương 0.65 - -

  Căn cứ Quyết định 5961/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn

  về phê duyệt dự án Khu dân cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

  cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Phương

  16

  Khu dân cư nông thôn mới xã Điện Thắng Trung

  (Thanh Quýt 2, thửa L287, tờ 11; Thanh Quýt 5

  (thửa 884, tờ 14, Khu vực Lò ngói cũ; Thanh Quýt 6,

  thửa 278, tờ 12)

  xã Điện Thắng 1.05 - -

  Căn cứ Quyết định 5962/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn

  về phê duyệt dự án Khu dân cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

  cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Thắng Trung

  17

  Khu dân cư nông thôn mới xã Điện Thọ (Đức Ký

  Bắc, thửa 92d, tờ 01; La Trung, thửa 567a, tờ 05; Kỳ

  Lam, thửa 181, tờ 03)

  xã Điện Thọ 0.12 - -

  Căn cứ Quyết định 5963/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn

  về phê duyệt dự án Khu dân cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

  cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Thọ

  18

  Khu dân cư nông thôn mới xã Điện Tiến (Diệm Sơn,

  thửa 902, tờ 06; Thái Sơn, thửa 68b, tờ 10; Châu Bí,

  các thửa 47, 48, 49, 54, 58, 59, tờ 23)

  xã Điện Tiến 0.71 -

  Căn cứ Quyết định 5965/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn

  về phê duyệt dự án Khu dân cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

  cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Tiến

  19

  Khu dân cư nông thôn mới xã Điện Hòa (Xóm

  Bùng,các thửa: 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,

  192, 193, 195, tờ 16)

  xã Điện Hòa 0.29 -

  Căn cứ Quyết định 5955/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn

  về phê duyệt dự án Khu dân cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

  cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Hòa

  20

  Khu dân cư nông thôn mới xã Điện Hồng (Lạc

  Thành Nam, các thửa: 786, 787, 788, 789, 790, tờ

  06; Giáo Ái Nam, các thửa: 760, 883; 884; 1020, tờ

  14; Cẩm Văn Tây, các thửa: 315; 316; 317;344; 343;

  341; 502; 340, tờ bản đồ 8)

  xã Điện Hồng 0.88 - -

  Căn cứ Quyết định 5954/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn

  về phê duyệt dự án Khu dân cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

  cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Hồng

  Page 8

 • Đất chuyên

  lúa nước

  Đất lúa

  nước còn

  lại

  Rừng phòng

  hộ

  Rừng đặc

  dụng

  Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng

  đất

  Diện tích dự

  án

  Sử dụng đất trồng lúa

  Ghi chúTT Văn bản chấp thuận đầu tưĐịa điểm

  (thôn, xã) Tổng cộng

  Trong đó

  21

  Khu dân cư nông thôn mới xã Điện Thắng Bắc (Thôn

  Viêm Tây 1, các thửa đất: 751, 345, 696, 616, tờ bản

  đồ số 07; Thôn Viêm Tây 2, thửa đất 412/1B, tờ bản

  đồ số 10; Thôn Bồ Mưng 2, thửa đất 354 tờ bản đồ

  09 và thửa 108, tờ bản đồ số 10)

  xã Điện Thắng 0.47 -

  Căn cứ Quyết định 5964/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn

  về phê duyệt dự án Khu dân cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

  cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Thắng Bắc

  22

  Dự án Khu dân cư chỉnh trang đô thị phường Vĩnh

  Điện (Khối 1, các thửa: thửa 61/1, 61/2 tờ 8D, 92,

  93, 94, 108, tờ 8D, thửa 152 tờ 7C; Khối 3, các thửa:

  51/1, 52, 56, 79, tờ 12B; Khối 2, thửa 159/1, tờ 7A;

  Khối 5, thửa 75/1, tờ 07, thửa 80, tờ 07)

  phường Vĩnh Điện 0.32 0.13 0.13

  Căn cứ Quyết định 5966/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn

  về phê duyệt dự án Khu dân cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

  cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Vĩnh Điện

  Chuyển tiếp năm 2018

  23

  Dự án Khu dân cư chỉnh trang đô thị phường Điện

  An (Ngọc Tam, Trạm Y tế cũ, thửa 320, tờ 12;

  Phong Nhất, các thửa: 1097, 975, 976, 977, 978,

  979, tờ 07; Nhất Giáp, thửa 1480, tờ 07; Phong Nhị,

  thửa 37, tờ 11, thửa 1545, tờ 07; Ngọc Tam, thửa

  724, tờ 12; Bằng An Đông, các thửa: 602, 603, 604,

  tờ 14; Bằng An Trung, thửa 1011, tờ 14; Bằng An

  Tây, thửa 20, tờ 20)

  phường Điện An 0.55 0.29 0.29

  Căn cứ Quyết định 5953/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn

  về phê duyệt dự án Khu dân cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

  cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Điện An

  Chuyển tiếp năm 2018

  24

  Dự án Khu dân cư chỉnh trang đô thị phường Điện

  Nam Bắc (Cẩm Sa, thửa 22/5, 228, 513, 560, 772, tờ

  3; thửa 28, 29, tờ 05; Khối 2A, thửa 167/3, 278/5,

  280, tờ 5)

  phường Điện Nam Bắc 0.38 -

  Căn cứ Quyết định 5952/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn

  về phê duyệt dự án Khu dân cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

  cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Điện Nam Bắc

  25

  Dự án Khu dân cư chỉnh trang đô thị phường Điện

  Nam Trung (Quảng Lăng 1, thửa HTX 175, tờ

  04;Khối 8A)

  phường Điện Nam Trung 0.45 -

  Căn cứ Quyết định 5959/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn

  về phê duyệt dự án Khu dân cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

  cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Điện Nam Trung

  26

  Dự án Khu dân cư chỉnh trang đô thị phường Điện

  Nam Đông (Khu dân cư khối Cổ An Đông; Khu xen

  cư nhỏ lẻ khối phố Cổ An Đông)

  phường Điện Nam Đông 0.73

  Căn cứ Quyết định 5957/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn

  về phê duyệt dự án Khu dân cư nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng

  cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Điện Nam Đông

  * Vốn ngoài ngân sách (6 danh mục) 130.04 16.92 16.92 - - -

  1Khu tái định cư phía Nam dự án Tổ hợp khách sạn và

  nhà ở sinh thái CYANĐiện Dương 5.15 - Công văn số: 3016/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam Về

  việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Khu Tái định cư phía Nam dự án Tổ

  hợp khách sạn và nhà nghỉ sinh thái CYAN tại phường Điện Dương ;

  Thông qua tại Nghị quyết

  46/NQ-HĐND tỉnh; Công văn

  số 18/HĐND ngày 16/4/2019

  của HĐND thị xã Điện Bàn;

  2 Khu đô thị Thiên ÂnĐiện Nam Đông và Điện

  Nam Trung19.12 -

  Công văn số 1332/UBND-KTN ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh về chấp thuận

  chủ trương đầu tư

  Công văn số 18/HĐND ngày

  16/4/2019 của HĐND thị xã

  Điện Bàn;

  3 Khu dân cư đô thị Điện Minh (giai đoạn 1) Điện Minh 18.06 8.92 8.92 Công văn số 1379/UBND-KTN ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh về chấp thuận

  chủ trương đầu tư

  4Bể dự trữ nước, bơm tăng áp, văn phòng quản lý cấp

  nước cho 5 xã vùng đông, thị xã Điện Bàn 2.75 -

  Quyết định 3200/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về

  Quyết đinh chủ trương đầu tư

  Công văn số 18/HĐND ngày

  16/4/2019 của HĐND thị xã

  Điện Bàn;

  5 Khu đô thị Ngân Câu Villa Điện Ngọc 36.06 - Công văn số 1650/UBND-KTN ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về chấp thuận

  chủ trương đầu tư

  Công văn số 18/HĐND ngày

  16/4/2019 của HĐND thị xã

  Điện Bàn ;

  Page 9

 • Đất chuyên

  lúa nước

  Đất lúa

  nước còn

  lại

  Rừng phòng

  hộ

  Rừng đặc

  dụng

  Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng

  đất

  Diện tích dự

  án

  Sử dụng đất trồng lúa

  Ghi chúTT Văn bản chấp thuận đầu tưĐịa điểm

  (thôn, xã) Tổng cộng

  Trong đó

  6Nạo vét sông Cổ Cò tại phân đoạn Km 16+ 000 đến

  Km 18 + 900

  Phường Điện Ngọc và

  phường Điện Dương48.90 8.00 8.00

  Giấy chứng nhận đầu tư số 2463170034 ngày 25/11/2015 của Sở Kế hoạch và

  Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

  Danh mục rà soát tại Nghị

  quyết 40/NQ-HĐND tỉnh;

  Công văn số 18/HĐND ngày

  16/4/2019 của HĐND thị xã

  Điện Bàn;

  XII HUYỆN BẮC TRÀ MY (04 danh mục) 8.37 - - 0.06 0.03 -

  * Vốn ngân sách (04 danh mục) 4.98 - - - - -

  1Trụ sở Huyện Ủy-Trung tâm chính trị huyện Bắc Trà

  MyXã Trà Sơn 3.24 Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh

  2 Xây mới nghĩa trang thôn Thanh Trước, Xã Trà Đông 1.00 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HDND huyện Bắc Trà My

  về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 huyện Bắc Trà My

  3 Xây dựng trường THCS Lê Hồng Phong Xã Trà Đốc 0.49 Quyết định số 3914/QĐ-UBND ngày ngày 25/10/2017 của UBND huyện Bắc

  Trà My Phê duyệt Báo cáo KT-KT; ĐTXD

  4 Trụ sở Chi cục thuế TT Bắc Trà My 0.25 0.25 0.25 Công văm số 5484/TCT-TVQT ngày 31/12/2018 của Tổng cục thuế V/v thông

  báo kế hoạch vốn ĐTXD năm 2019

  * Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục) 3.39 - - 0.06 0.03 -

  1 Đường dây 110kvXã Trà Giác, Xã Trà Đốc, Xã

  Trà Bui, Xã Trà Tân 3.39 0.06 0.03

  Công văn số 233/HĐND -VP ngày 01/10/2018 của HĐND tỉnh về BS danh mục

  công trình, dự án THĐ, CMĐ sử dụng đất năm 2018

  Danh mục chuyển tiếp năm

  2018

  XIII HUYỆN ĐẠI LỘC (05 danh mục) 23.25 0.75 0.75 - - -

  * Vốn ngân sách (05 danh mục) 23.25 0.75 0.75 - - -

  1 Dự án cầu Hội Khách – Tân Đợi Xã Đại Sơn 4.60 0.25 0.25 Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về

  đầu tư xây dựng công trình cầu Hội Khách – Tân Đợi Đăng ký mới

  2 Đường giao thông nông thôn Phiếm Ái 1- Phiếm Ái 2 Xã Đại Nghĩa 0.90 0.15 0.15 Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND huyện Đại Lộc về

  phân bổ nguồn năm 2019 Đăng ký mới

  3 Nâng cấp mở rộng tuyến ĐT 609Đại Hiệp; Đại Hưng; Đại

  Lãnh; Ái Nghĩa16.30 0.30 0.30

  Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về

  đầu tư xây dựn nâng cấp,mở rộng tuyến đường ĐT 609 tỉnh Quảng nam Đăng ký mới

  4 Dự án khu tái định cư đường dây 500kv Xã Đại Đồng 0.63

  Quyết định số 2025/QĐ-TTg ngày 14/12/2017 của Thủ tướng Chính Phủ duyệt

  chủ trương đầu & một số cơ chế đặc thù đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500

  KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi và dự án đường dây 500 KV Dốc Sỏi - Pleiku

  Đăng ký mới

  5 Trạm biến áp 110kVĐại Đồng và đấu nối

  Đại Đồng, Đại Hồng, Đại

  Tân, Đại Phong, Đại Chánh,

  Đại Thạnh

  0.82 0.05 0.05

  Quyết định số 2025/QĐ-TTg ngày 14/12/2017 của Thủ tướng Chính Phủ duyệt

  chủ trương đầu & một số cơ chế đặc thù đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500

  KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi và dự án đường dây 500 KV Dốc Sỏi - Pleiku, Công

  văn số 2092/CRE-ĐB ngày 27/5/2019 của BQL dự án các công trình điện Miền

  Trung

  Chuyển tiếp từ năm 2018 sang

  * Vốn ngoài ngân sách (0 danh mục) - - - - - -

  XIV HUYỆN PHƯỚC SƠN (13 danh mục) 36.02 - - - - -

  * Vốn ngân sách (12 danh mục) 25.52 - - - - -

  1

  Đường giao thông Khu dãn dân thôn Lao

  Mưng, Phước Xuânxã Phước Xuân

  0.60

  Nghị Quyết số 12/NQ-HDND của Hội đồng Nhân dân tỉnh về

  làm đường dãn dân các huyện Miền núiĐăng ký mới

  2 Điện, nước Khu dãn dân thôn 1 xã Phước Mỹ Phước Mỹ 0.10 Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND huyện Phước Sơn

  3 Sắp xếp dân cư thôn 1A xã Phước Thành Phước thành 11.00 NQ số 17/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện Phước Sơn

  4 Hội trường san nền và mở rộng trụ sở làm việc xã

  Phước Mỹ Phước Mỹ 0.16

  Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND huyện Phước Sơn

  5Đường vào Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã

  Phước Hòa Phước Hòa 0.05 Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND huyện Phước Sơn

  Page 10

 • Đất chuyên

  lúa nước

  Đất lúa

  nước còn

  lại

  Rừng phòng

  hộ

  Rừng đặc

  dụng

  Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng

  đất

  Diện tích dự

  án

  Sử dụng đất trồng lúa

  Ghi chúTT Văn bản chấp thuận đầu tưĐịa điểm

  (thôn, xã) Tổng cộng

  Trong đó

  6 Trạm Y Tế xã Phước Kim Phước Kim 0.20 Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND huyện Phước Sơn

  7 Khu thể thao thôn 3 Phước Thành Phước Thành 0.04 Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện Phước Sơn

  8 Mở rộng khuôn viên sân vận động xã Phước Thành Phước Thành 0.05 Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện Phước Sơn

  9 Mở rộng điểm đấu nối ngã ba Đường HCM - Võ

  Nguyên Giáp tại đầu hồ Mùa thu Khâm Đức 0.20 Công văn số 302/CQLĐBIII-ATGT ngày 05/3/2019 Cục QLĐB III

  10 Mở rộng ngã ba Đường HCM - ĐH1. PS Phước Đức 0.10 Công văn số 302/CQLĐBIII-ATGT ngày 05/3/2019 Cục QLĐB III

  11

  Đường giao thông Phước Chánh – Phước Năng

  (ĐH6-PS) Phước Năng, Phước Chánh 12.02

  Thôn báo số 34/TB-HĐND ngày 24/4/2019 của HĐND tỉnh Kết luận của

  Thường trực tai buổi làm việc với UBND huyện Phước Sơn

  12 Cầu Xà ca Phước Công Phước Công 1.00 Thông báo 18/TB-SKHĐT ngày 21/3/2019 của Sở KHĐT

  * Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục) 10.50 - - - - -

  1

  Nhà máy thủy điện Nước Chè; Hạng mục: Đường

  Công vụ; Nhà máy khu phụ trợ và đập phụ; Tuyến

  Kênh chính

  Phước Năng 10.50 - Công văn số 7306/UBND-KTN ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh về chấp thuận

  chủ trương đầu tư

  XV TP. TAM KỲ (15 danh mục) 66.38 6.61 6.46 0.15 - -

  * Vốn ngân sách (11 danh mục) 42.14 5.27 5.12 0.15 - -

  1Khớp hạ tầng khu vực phía sau chợ An Sơn đến khu

  TĐC Nguyễn Hoàng Phường An Sơn 0.10 -

  Quyết định số 8517/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND TP. Tam Kỳ Phê

  duyệt BCKTKT công trình: Khớp nối hạ tầng KV phía sau chợ An Sơn đến Khu

  TĐC Nguyễn Hoàng

  2Khu dân cư - TĐC và nhà ở cho công nhân, người có

  thu nhập thấp (giai đoạn 2) P. Trường Xuân 3.00 1.00 1.00

  - Quyết định số 4030/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND thành phố Tam Kỳ

  Giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư công trình: Khu dân cư - TĐC và nhà ở cho công

  nhân, người có thu nhập thấp (giai đoạn 2);

  - Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND thành phố Tam Kỳ

  Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Khu dân cư - TĐC và nhà ở cho công

  nhân, người có thu nhập thấp (giai đoạn 2);

  3 Trục đường chính Khối phố 7 Phường Trường Xuân 0.50 0.10 0.10

  - Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND phường Trường

  Xuân phê duyệt chủ trương đầu tư

  - Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ

  thuật Công trình: Trục đường chính KP 7

  4 Khớp nối hạ tầng khu Thổ Mạ khối phố 1 Phường Trường Xuân 0.37 -

  - Thông báo thỏa thuận địa điểm số 626/TB-UBND ngày 01/10/2018 của

  UBND thành phố Tam Kỳ

  - Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ

  thuật Công trình: Khớp nối hạ tầng khu Thổ Mạ khối phố 1

  5 Khu thể thao khối phố 1 Phường Trường Xuân 0.73 -

  - Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND phường Trường

  Xuân phê duyệt chủ trương đầu tư;

  - Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ

  thuật Công trình: Khu thể thao Khối phố 1

  6 Nhà sinh hoạt văn hóa Khối phố 5 Phường Trường Xuân 0.20 0.05 0.05

  - Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND phường Trường

  Xuân phê duyệt chủ trương đầu tư;

  - Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ

  thuật Công trình: Nhà sinh hoạt Khối phố 5

  7 Trung tâm thể thao phường Phường Trường Xuân 2.60 0.16 0.16

  - Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ

  thuật Công trình: Nhà sinh hoạt Khối phố 5

  8

  Khai thác đất lẻ tại

  khối phố Phương Hòa Đông (Trường Mẫu giáo Bình

  Minh cũ)

  phường Hòa Thuận 0.09 - - -

  Quyết định số 2831/QĐ-UBND

  ngày 28/5/2019 về việc phê duyệt phương án khai thác đất lẻ tạo vốn đầu tư xây

  dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ

  Page 11

 • Đất chuyên

  lúa nước

  Đất lúa

  nước còn

  lại

  Rừng phòng

  hộ

  Rừng đặc

  dụng

  Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng

  đất

  Diện tích dự

  án

  Sử dụng đất trồng lúa

  Ghi chúTT Văn bản chấp thuận đầu tưĐịa điểm

  (thôn, xã) Tổng cộng

  Trong đó

  9 Trạm y tế phường Phước Hòa phường Phước Hòa 0.05 Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành phố Tam Kỳ

  phê duyệt chủ trương đầu tư

  10Chuyển mục đích SD đất từ đất nông nghiệp sang đất

  ODT của hộ gia dình, cá nhân Phường Trường Xuân 0.50 công dân đăng ký theo danh sách

  11 Khu dân cư - TĐC và bến xe phường An Sơn P. An Sơn 34.00 3.96 3.96

  Thông báo số 734//TB-UBND ngày 17/10/2018 thông báo kết luận của chủ tịch

  UBND thành phố Nguyễn Hồng Quang tại cuộc hộp nghe báo cáo công tác điều

  chỉnh quy hoạch khu dân cư - TĐC An Sơn - phường An Sơn; Thông báo số

  341/TB-UBND ngày 10/9/2018 thông báo kết luận của phó chủ tịch thường trực

  UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại buổi làm việc với Sở giao thông vận tại về

  đầu tư xây dựng bến xe Tam Kỳ vị trí mới Phường An Sơn, thành Phố Tam Kỳ

  * Vốn ngoài ngân sách (04 danh mục) 24.24 1.34 1.34 - - -

  1 Kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu TĐC ADB (giai đoạn 2) P. Tân Thạnh 2.74 0.84 0.84

  - Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 06/6/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam

  Phê duyệt dự án đầu tư XD KCHTKT Khu TĐC ADB, P. Tân Thạnh;

  - Quyết định số 3578/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam

  Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư XD KCHTKT Khu TĐC ADB, P.

  Tân Thạnh;

  2 Khu TĐC Tam Thăng (giai đoạn 2) Xã Tam Thăng 20.00 - Công văn số 5293/UBND-KTN ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh về thống nhất

  dự án đầu tư

  3

  Xây dựng trụ sở hoạt động của trung tâm hổ trợ và

  phát triển giáo dục tư thục Hướng Dương Việt Quảng

  Nam

  Phường An Phú 1.00 Trung tâm hổ trợ và phát triển giáo dục tư thục Hướng Dương Việt Quảng Nam

  4 Bệnh viện đa khoa An Hiền P. Hòa Thuận 0.50 0.50 0.50 Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam

  V/v Quyết định chủ trương đầu tư

  XVI HUYỆN NAM TRÀ MY (08 danh mục) 99.22 4.98 3.83 0.20 0.95 -

  * Vốn ngân sách (02 danh mục) 23.04 0.00 0.00 - - -

  1 Đường nối QL40B với Mường Lứt, thôn 4 Trà Cang xã Trà Cang 16.60 - Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND huyện Nam Trà My

  phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

  2 Đường ciao thông đi làng ông Tuấn thôn 3 Trà Linh xã Trà Linh 6.44 - Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND huyện Nam Trà My

  phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

  * Vốn ngoài ngân sách (06 danh mục) 76.18 4.98 3.83 0.20 0.95 -

  1 Thủy điện Nước Biêu xã Trà Don, Trà Cang 25.00 0.20 0.20 Giấy chứng nhận ĐKĐT số 8565761078 do Sở KH&ĐT cấp thay đổi lần 2 ngày

  18/10/2017

  2 Thủy điện Dăk Di 1 xã Trà Nam, Trà Don 18.24 1.40 1.40 Giấy chứng nhận ĐKĐT số 0720732765 do Sở KH&ĐT cấp thay đổi lần 4 ngày

  19/02/2019

  Đăng ký bổ sung diện tích do

  phát sinh theo thực tế so với

  NQ40

  3 Thủy điện Dăk Di 2 xã Trà Nam, Trà Don 1.83 1.83 0.88 0.95 Giấy chứng nhận ĐKĐT số 0720732765 do Sở KH&ĐT cấp thay đổi lần 4 ngày

  19/02/2019

  Điều chỉnh, bổ sung diện tích

  đất LUK, RPH do phát sinh

  theo thực tế so với NQ40

  4 Thủy điện Nước Lah 1 xã Trà Vân, Trà Don 1.67 - - Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh phê duyệt chủ

  trương đầu tư dự án Đăng ký bổ sung thêm DT

  5 Thủy điện Trà Linh 1 xã Trà Linh, Trà Cang 10.71 0.67 0.67 Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh ciao chủ đầu tư

  dự án Đăng ký bổ sung thêm DT

  6 Thủy điện Tăk Lê xã Trà Nam 18.73 0.88 0.88 Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt chủ

  trương đầu tư dự án Đăng ký bổ sung thêm DT

  Page 12

 • Đơn vị tính: ha

  Đất

  chuyên lúa

  nước

  Đất lúa

  nước còn

  lại

  Rừng

  phòng hộ

  Rừng đặc

  dụng

  I HUYỆN PHÚ NINH (02 danh mục) 1.95 1.80 1.80 - - -

  * Vốn ngân sách (01 danh mục) 0.35 0.20 0.20 - - -

  1 Cầu suối Đá Km21+459,81 (Quốc lộ 40B) Xã Tam Dân 0.35 0.20 0.20 - - Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 08/3/2019 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ

  trương đầu tưĐã kiểm tra hiện trạng

  * Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục) 1.60 1.60 1.60 - - -

  1 Trung tâm thương mại dịch vụ ô tô Savico Quảng

  NamXã Tam Đàn 1.60 1.60 1.60 - - -

  Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh phê duyệt chủ

  trương đầu tư

  Đã kiểm tra hiện trạng; Báo cáo số

  69/BC-CCN ngày 22/7/2019 của

  TT PTCCN huyện về giải trình sự

  cần thiết, sự phù hợp với QH và

  định hướng PTKT-XH

  II HUYỆN NÚI THÀNH (02 danh mục) 11.03 10.31 0.58 - 9.73 -

  * Vốn ngân sách (02 danh mục) 11.03 10.31 0.58 - 9.73 -

  1 Khu tái định cư Tam Hòa Tam Hòa 1.30 0.58 0.58 Thông báo số 17/TB-UBND ngày 11/01/2019 và Công văn số 852/UBND-KTN

  ngày 19/02/2019 của UBND tỉnhĐã kiểm tra hiện trạng

  2 Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng

  đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai

  Tam Tiến và

  Tam Hòa 9.73 9.73 - - 9.73 - Công văn số 2219/BTC-ĐT ngày 21/02/2017 của Bộ Tài chính

  Danh mục đã thông qua tại Nghị

  quyết số 40, nay đăng ký bổ sung

  diện tích RPH

  * Vốn ngoài ngân sách (0 danh mục) - - - - - -

  III HUYỆN DUY XUYÊN (07 danh mục) 10.72 6.75 6.75 - - -

  * Vốn ngân sách (05 danh mục) 9.99 6.12 6.12 - - -

  1

  Đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam

  Phước, kết nối Trung tâm Hành chính huyện Quy

  Xuyên, QL 1A và QL 14H

  TT Nam Phước 7.67 5.07 5.07 Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 28/01/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam Đăng ký bổ sung

  2

  Đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam

  Phước, kết nối Trung tâm Hành chính huyện Quy

  Xuyên, QL 1A và QL 14H

  Duy Trung 1.67 0.87 0.87 Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 28/01/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam Đăng ký bổ sung

  3 Nâng cấp tuyến đường nối QL 14H đi Xuyên Tây TT Nam Phước 0.20 0.10 0.10 Công văn số 247/UBND-TCKH ngày 01/3/2019 của UBND huyện Duy Xuyên về

  chủ trương đầu tư xây dựng công trình : Tuyến đường nối QL 14H đi Xuyên TâyĐăng ký bổ sung

  4 Dự án Trạm biến áp Thăng Bình 2 và nhánh rẽ Duy Vinh 0.01 0.01 0.01 Quyết định số 8830/QĐ-EVNCPC ngày 13/12/2016 của Tổng Công ty Điện lực

  Miền Trung về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Đăng ký bổ sung

  5

  Đất ở tái định cư để bố trí di dời dân khi xây dựng

  đường Quốc lộ 14H tại các thửa từ số 1851 đến

  thửa đất số 1858, tờ bản đồ số 10, xã Duy Phước

  Duy Phước 0.44 0.07 0.07

  Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt

  dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo 02 đoạn tuyến nối với đường

  dẫn cầu Duy Phước - Cẩm Kim, huyện Duy Xuyên và TP Hội An

  Đăng ký bổ sung

  * Vốn ngoài ngân sách (02 danh mục) 0.73 0.63 0.63 - - -

  1 Đường dây điện 111kV Duy Xuyên- Hội AnDuy Vinh, Duy

  Thành 0.03 0.03 0.03

  Quyết định số 4867/QĐ-EVNCPC ngày 15/9/2014 của Tổng Công ty Điện lực

  Miền Trung về việc giao quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án 110kV; Công

  văn số 5322/UBND-KTN ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh

  Đăng ký bổ sung

  2 Mở rộng diện tích xây dựng Trường mầm non

  Trăng Non 2Duy Phước 0.70 0.60 0.60

  Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh về quyết định

  thuận chủ trương đầu tư đầu tưĐã kiểm tra hiện trạng

  Văn bản chấp thuận đầu tư Ghi chú Tổng cộng

  Trong đó:

  Phụ lục 2

  DANH MỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH BỔ SUNG NĂM 2019

  (Kèm theo Tờ trình số 5377 /TTr-UBND ngày 11 / 9 /2019 của UBND tỉnh Quảng Nam)

  TT Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng

  đất

  Địa điểm

  (thôn, xã)

  Diện tích dự

  án

  Sử dụng đất trồng lúa

  Page 13

 • Đất

  chuyên lúa

  nước

  Đất lúa

  nước còn

  lại

  Rừng

  phòng hộ

  Rừng đặc

  dụng

  Văn bản chấp thuận đầu tư Ghi chú Tổng cộng

  Trong đó:

  TT Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng

  đất

  Địa điểm

  (thôn, xã)

  Diện tích dự

  án

  Sử dụng đất trồng lúa

  IV HUYỆN HIỆP ĐỨC (06 danh mục) 26.04 4.01 4.01 - - -

  * Vốn ngân sách (06 danh mục) 26.04 4.01 4.01 - - -

  1 Dự án đầu tư cầu Ồ Ồ và đường nội thị thị trấn Tân

  AnTT. Tân An 11.05 2.00 2.00 - -

  Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 28/01/2019 của HĐND tỉnh quyết định chủ

  trương đầu tưĐăng ký bổ sung

  2

  Dự án đầu tư cầu Sông Khang và đường từ xã Quế

  Thọ, Bình Sơn, Thăng Phước, huyện Hiệp Đức đi

  huyện Tiên Phước

  Quế Thọ, Bình

  Sơn và Thăng

  Phước

  11.79 0.11 0.11 Quyết định số 09/QĐ-HĐND ngày 08/03/2019 của HĐND tỉnh quyết định chủ

  trương đầu tưĐăng ký bổ sung

  3 Dự án đầu tư xử lý cấp bách hồ chứa nước Bình Hòa Quế Bình 0.63 0.13 0.13 Công văn số 1206/UBND-KTN ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận

  hồ sơ thiết kếĐăng ký bổ sung

  4 Dự án đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng khu dân cư

  dọc đường bao phía Bắc thị trấn Tân AnTT. Tân An 0.40 0.17 0.17

  Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Hiệp Đức phê

  duyệt Báo cáo KT-KTĐăng ký bổ sung

  5

  Hệ thống thoát nước và đường từ Đài TT-TH huyện

  đến Quốc lộ 14E (Phần diện tích đất bị ảnh hưởng

  bởi công trình)

  TT. Tân An 1.87 1.54 1.54 Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Hiệp Đức phê

  duyệt Báo cáo KT-KTĐăng ký bổ sung

  6 Xây dựng công trình Chợ Quế Bình Quế Bình 0.30 0.06 0.06 Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND huyện Hiệp Đức phê

  duyệt chủ trương đầu tưĐăng ký bổ sung

  * Vốn ngoài ngân sách (0 danh mục) - - - - - -

  V HUYỆN QUẾ SƠN (15 danh mục) 103.33 46.57 18.57 - 28.00 -

  * Vố