preuzmite uputstvo

 • View
  233

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • UPUTSTVA ZA

  MEUNARODNE TRGOVAKE

  TRANSAKCIJE NA KOSOVU

  Novembar 2012.

  Ovaj izvetaj je pripremljen za razmatranje od strane Agencije Sjedinjenih Drava za meunarodni razvoj. Izvetaj je

  izradio USAID-ov Program za poboljanje poslovnog okruenja koji primenjuje Chemonics International Inc.

 • Contents UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU ........................................ 1

  Uvod ............................................................................................................................................................. 1

  Glavne teme menija (traka sa ikonama) ........................................................................................................ 2

  Poetak Carinske i druge granine procedure Posebna pitanja .......................................................... 2

  Meni pododeljaka ........................................................................................................................................ 2

  1. Poetak: Unosi i izlazi meunarodnih trgovakih transakcija ............................................... 3

  Uvoz robe ............................................................................................................................................ 3

  Izvoz robe ......................................................................................................................................... 14

  Trgovina uslugama .......................................................................................................................... 19

  Planiranje transakcije/formiranje vae ekipe ............................................................................... 19

  Kupoprodajni ugovor ....................................................................................................................... 20

  Plaanje i finansiranje ..................................................................................................................... 20

  Pruanje usluga; ispunjavanje regulativnih kriterija ................................................................... 21

  2. OSNIVANJE NOVOG PREDUZEA U CILJU TRGOVAKIH TRANSAKCIJA ............................ 27

  Vrste preduzea................................................................................................................................ 27

  Procedure za osnivanje preduzea ................................................................................................ 29

  Lista procedura, vremena i trokova za osnivanje ...................................................................... 29

  Registrovanje vaeg novog preduzea ......................................................................................... 32

  Pravne usluge za osnivanje preduzea na Kosovu ..................................................................... 33

  3. Financiranje trgovakih transakcija ............................................................................................ 34

  Rizik uvoznika ................................................................................................................................... 34

  Rizik izvoznika ................................................................................................................................... 35

  Deljenje rizika ................................................................................................................................... 35

  Plaanje unapred ............................................................................................................................. 35

  Trgovanje odloenim plaanjem .................................................................................................... 35

  4. Usluge na Kosovu za preduzea koja uvoze i izvoze robu ......................................................... 38

  5. Upravni postupak za uvoz robe .................................................................................................. 41

  Prijavljivanje uvoza i izvoza: Carinsko prijavljivanje ................................................................................ 43

  Dobrovoljno potovanje .................................................................................................................... 46

 • Dokumentacija neophodna za uvoz........................................................................................................ 46

  Komercijalne fakture Preporuke za oslobaanje poiljke ................................................................... 47

  Detaljna uputstva za uvoznike, izvoznike i carinske posrednike ........................................................ 47

  Vrednovanje trokova meunarodnog prevoza i osiguranja ............................................................. 52

  Odvojena deklaracija vrednosti .......................................................................................................... 53

  Komercijalne fakture Preporuke za bra oslobaanja tovara ............................................................. 72

  6. Administrativni postupci za izvoz robe .............................................................................................. 80

  Dokumentacija potrebna za izvoz .......................................................................................................... 83

  Carinska vrednost izvezene robe ................................................................................................... 85

  Detaljne smernice namenjene uvoznicima, izvoznicima i pediterima u pogledu potvrda o

  poreklu .............................................................................................................................................. 86

  7. Korisni carinski postupci ................................................................................................................ 100

  Usmene deklaracije za privremeni uvoz .......................................................................................... 114

  Usmene izvozne deklaracije ............................................................................................................. 114

  Skraena deklaracija za privremeno skladite .................................................................................. 116

  Privremeni uvoz .................................................................................................................................... 117

  Proraunavanje uvoznih dabina za privremeni uvoz ....................................................................... 119

  Ponovna isplata i doznaavanje carinskih dabina ............................................................................ 126

  Doznaavanje carinskog duga ........................................................................................................... 129

  Vraena roba .................................................................................................................................... 129

  Oslobaanje od plaanja uvozne dabine ................................................................................................. 130

  Povraaj dabina ............................................................................................................................... 135

  Fiziki pregled robe; Politike i prakse uzimanja uzoraka ...................................................................... 140

  Povraaj i gaenje carinske dabine .................................................................................................. 143

  Gaenje carinskog duga .................................................................................................................... 146

  Vraena roba .................................................................................................................................... 146

  Formalnosti u kancelariji mesta polaska ............................................................................................... 148

  Garancije tranzita ............................................................................................................................. 150

  Odredbe koje se tiu pojednostavljenih procedura tranzita................................................................ 150

  Sveobuhvatna garancija i izuzee garancije ....................................................................................... 153

  Garancije tranzita ............................................................................................................................. 156

 • Formalnosti u kancelariji mesta polaska ............................................................................................... 157

  MONETARNA DEKLARACIJA ........................................................................................................... 159

  LINI IZUZECI PUTNIKA ................................................................................................................... 160

  Uputstva u vezi sa albenim postupkom .......................................................................................... 162

  Detaljne informacije o predloenom obliku albe ........................................................................... 165

  8. Carinska kontrola, finansijske garancije i kazne ........................................................................ 175

  Tranzit garancije .............................................................................................................................. 181

  Sveobuhvatna garancija i izuzee garancije .........................................