Prijava za seminar Vestine prezentacije page 1
Prijava za seminar Vestine prezentacije page 2

Prijava za seminar Vestine prezentacije

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Od 6. do 7. septembra u Beogradu, prostorije agencije Represent Communications

Text of Prijava za seminar Vestine prezentacije

JB

PRIJAVA ZA SEMINARVETINE PREZENTACIJE DETALJI O UESNIKU

Ime

Prezime

Datum roenja

Adresa

Kontakt telefon

Mejl

DETALJI O PLATIOCU

Ime organizacije

PIB

Adresa

Telefon

Fax

Slaem se da se moji podaci koriste u komunikaciji ostalih seminara

(adresar uesnika, veb stranice, saoptenja za javnost...) DA NE

Ime firme u kojoj trenutno radite, pozicija i duina obavljanja funkcije:

___________________________________________________________________

ta oekujete od seminara?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Molimo vas da detaljno popunjenu prijavu poaljete na:

iva.crvak@represent.rslana.andric@represent.rsVANA NAPOMENA:

Popunjavanjem ove prijave rezervisali ste svoje mesto i agencija se obavezuje da Vam to mesto sauva do seminara.

Agencija se obavezuje da Vam obezbedi sve sto je ponudom predvieno i da unapred snosi sve potrebne trokove realizacije programa, kao i da izvri promene predavaa ukoliko se neke nepredviene okolnosti dese, tako da uesnici dobiju jednak kvalitet programa.

Sa druge strane Vi, kao uesnik, se obavezujete da, najkasnije pet (5) dana pre poetka programa, agenciju obavestite ukoliko ste usled nepredvienih okolnosti spreeni da prisustujete programu.

Ukoliko uee otkaete u periodu manjem od pet dana pre poetka, u obavezi ste da platite polovinu predviene cene programa na ime organizacionih trokova koje agencija u Vae ime snosi.

PAGE