Propanyt 2011 4

 • View
  218

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.propa.dk/wp-content/uploads/2014/03/propanyt_2011_4.pdf

Text of Propanyt 2011 4

 • November 2011, nr. 4

  Prostatakrftprisen 2011

  Kirurgisk behandling af inkontinens

  En fj erdedel af arven bag prostata-krft kortlagt

 • 2

  PROPA NYT udgives af Prostatatakrftforeningen. Adressendringer, eventuel udmel-delse eller afmelding af PROPA NYT bedes meddelt til Sekretariatet, Jernbanegade 23 B, Postboks 640, 4000 Roskilde, tlf. 33 12 78 28 e-mail: sekretariat@propa.dk Redaktion:Werner Klinth Jensen (ansv.red.)Klosterengen 89, 4000 Roskildetlf. 46 37 12 56, e-mail: wkj@propa.dkBirthe Olsen, Maglekret 20B, 2680 Solrd Strand, tlf. 56 87 08 34e-mail: juliesofi e2003@yahoo.dk

  Nste blad udkommer den 15. februar 2012Stof til februar bladet 2012 bedes sendt til Werner Klinth Jensen senest den 4. januar 2012.P www.propa.dk kan du se tidligere numre af PROPA NYT og af Nyhedsbrevet (det tidligere navn)

  Fotos: Jrgen Jrgensen Fotografi m.fl .Grafi ker: Dorte HansenTryk: KLS Grafi sk Hus Oplag: 4.400

  Nr. 4, november 2011

  Forsidebillede: Nr man ikke kan holde p vandet se artikel side 8 Jrgen Jrgensen Fotografi

  Indhold

  Redaktionelle retningslinierRedaktionen forsger efter bedste evne at fi nde frem til stof, der har en bred interesse for PROPAs medlemmer og interessenter. Redaktionen ptager sig ikke ansvar for de i artiklerne fore-slede behandlinger m.m.

  Redaktionen forbeholder sig ret til at udelade eller udskyde indsendte indlg eller foresl ndringer til disse, ligesom redaktionen i visse tilflde pfrer bemrkninger til artiklerne.

  Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlg og evt. foretage hen-sigtsmssige redaktionelle ndrin-ger bl.a. af hensyn til ensartethed i opstning, valg af sprogbrug m.m.

  Vsentlige ndringer vil dog altid ske i samrd med artiklens forfatter inden optagelse i PROPA NYT

  3

  4

  9

  12

  13

  14

  14

  15

  16

  18

  26

  27

  27

  28

  Nye lgemidler

  Erling Bott

  Prostatakrftprisen 2011

  Kirurgisk behandling af urininkontinens hos mnd

  Rettelse til artiklen om udlandsrejse og forsikring

  En fjerdedel af arven bag prostatakrft er nu kortlagt

  Dialogpakke om prostatacancer

  Det hedder XGEVA ikke Prolia

  Nordisk mde i Stockholm mellem prostatakrft-patientforeiningerne fra Sverige, Norge, Finland og Danmark

  Kort nyt

  Kort mdeoversigt

  Mdekalender

  Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  Regionsbestyrelser og lokalgrupper i Jylland

  Regionsbestyrelse og lokalgrupper i Hovedstadsregionen

  Regionsbestyrelser og lokalgrupper for vrige Sjlland

  Udvalg

  Generalforsamling og rsmde 2012

  4

  5

  8

  16

  18

  20

  24

  25

 • 3

  Nye lgemidler

  Af K. B. Madsenlandsformand for PROPAFoto: Sara Skytte

  PROPA sger til stadighed at ge med-lemstilgangen gennem oply-sende mder og presseomtale. I lbet af ret vil der i hver region blive afholdt et stormde, der er bent for alle. Ved de frste 3 storm-der har der vret nsten 500 tilhrere - heraf naturligvis mange medlemmer. Derudover har der i september mned vret afholdt 17 medlemsmder for at markere september som prostatakrftmned.

  For frste gang har PROPA uddelt en prostata-krftpris. Den gives fremover rligt til en med-arbejder inden for sundhedsfaglige omrder, der har med prostatakrftramte mnd at gre.

  Prisuddelingen fandt sted ved et stormde i Kolding (region Sydjylland) p den europi-ske prostatakrftdag den 15. september og omtales i dette blad.

  Ved samme mde blev PROPAs nye DVD-film om prostatakrft prsenteret af overlge, professor Peter Iversen, Rigshospitalet. Peter Iversen har atter vret hoveddrivkraften bag denne 3. udgave af filmen, der giver en god og meget menneskelig indfring i forstelsen af sygdommen og de aktuelle behandlingsmulig-heder. PROPA er Peter Iversen dybt taknemme-lig for det store arbejde, han har lagt i tilbli-velsen af DVD filmen. Vi ved, at den i lighed med de tidligere film vil blive en meget vrd-sat kilde til oplysning for vore medlemmer.

  Filmen kan nu bestilles p DVD@propa.dk eller ved henvendelse til PROPAs sekretariat i Roskilde.

  Prrendearbejdet udvikler sig godt. Ud over gruppen i Roskilde, der har krt i flere r, er der nu udsigt til opstart af grupper i Hil-lerd, Esbjerg og flere andre steder. PROPA opfordrer til opstart af endnu flere grupper. Samvret mellem prrende til sygdomsram-te mnd kan vre en stor sttte og opmun-tring i dagligdagen.

  I sidste nummer af PROPA NYT omtalte vi to nye, spndende lgemidler inden for prosta-takrftbehandling, Arbiraterone og Jevtana, som er p vej ind p det danske marked. De flges nu af et tredje produkt, XGEVA, som omtales i dette blad. Det er en meget gldelig udvikling. Men forventningen dmpes des-vrre af den lange godkendelsestid for pro-dukterne i Danmark.

  Prostatakrftbehandlingen i Danmark er p et fagligt hjt niveau. Men den er under stadigt konomisk pres fra bde stigningen i antallet af nye tilflde og de omkostninger, der er en flge af, at nye og dyre lgemid-ler og metoder tages i brug. Fr eller siden er det en risiko, at konomien vil komme til at begrnse muligheden for at alle kan f den allerbedste behandling. Vi hber, at en effektivisering og bedre organisering af vort behandlingssystem kan vre med til at udskyde dette for alle involverede meget ubehagelige tidspunkt. De foreslede nye diagnosecentre synes at vre et skridt i den rigtige retning.

 • 4

  Af Poul Erik Pyndt, tidligere formand

  Et af de mest velkendte ansigter inden for og uden for PROPAs kreds er dd. Erling Bott dde den 7. august i en alder af 70 r. Erling dde som flge af prosta-takrft, som var hans flgesvend i de senere r af hans liv.

  Erling var et muntert, livsglad og engageret menneske. Man kom hurtigt til at fle sig godt tilpas i hans selskab, og han gik aldrig af vejen for at hjlpe og sttte andre. Han var derfor en dejlig person at f ind i PROPAs landsbestyrelse i marts 2006, samtidig med at han var formand for region Fyn. Erling trak sig fra bestyrelsesarbejdet i januar 2010 p grund af sin sygdom.

  I Erlings regeringstid p Fyn udviklede afdelingen sig strkt, bde med aktiviteter og medlem-mer. Der er flere grunde til, at Erling blev en meget kendt per-son i de 5 r han var s strkt engageret i PROPAs arbejde. For det frste sagde Erling ja i 2007 til at deltage i PROPAs 2. film om prostatakrft, og her fortlle om sit og familiens liv, med prosta-takrft som en unsket partner. Det gjorde han meget indlevende og oplysende, og jeg er sikker p at de tusindvis af mnd, som har

  set filmen, har fet udbytte af at lytte til Erlings erfaringer og rd. Endvidere fandt Erling overskud til at tage ud og holde mange foredrag om sit spndende ar-bejde som kriminalinspektr. Vi er mange som har haft en dejlig aften i selskab med hans spn-dende fortllinger og smittende humr.

  I de r Erling var engageret i PROPAs arbejde udviklede hans

  sygdom sig konstant, og han gennemgik mange former for behandlinger, herunder eksperi-mentelle. Vi havde derfor i besty-relsen mulighed for at holde os tt orienteret om virkningen af de forskellige behandlinger som lbende kommer til. Desvrre kunne de ikke bekmpe Erlings prostatakrft, men mindet om en stor personlighed har vi tilbage.

  ret vre hans minde.

  Erling Bott

  Mine snner og jeg blev meget glade og overvldede over det store fremmde fra forenin-gen til Erlings bisttelse den 16. august. Desvrre var det helt umuligt for os, at kunne invitere alle til den efterflgende sammenkomst, og jeg vil derfor gerne her takke for den store varme og venlighed og de fantastisk mange smukke buketter, som vi modtog p den for os s svre dag. Det var os en stor trst.

  P familiens vegneVivi BottOdensevej 99, 5300 Kerteminde

  Jrgen Jrgensen Fotografi

 • 5

  Prostatakrftforeningen PROPA har valgt at indstifte en pris, der primrt er tiltnkt medarbejdere inden for sund-hedsfaglige omrder med relati-on til prostatakrftramte mnd.Kriterier for tildeling af prisen er, at kandidaten eller kandidaterne skal have ydet en dokumenteret og anerkendelsesvrdig indsats for prostatakrftramte mnd, skal vise en positiv kritisk og interesseret holdning til forenin-gens arbejde og skal have ydet en indsats inden for foreningens mission.

  Prisen skal s vidt muligt ud-deles p den europiske pro-

  Prostatakrftprisen 2011statakrftdag, som er den 15. september.

  Der vil normalt blive uddelt n pris pr. r. Prisen kan uddeles til n eller flere kandidater, der i s fald deler prisen.

  PROPA har besluttet at uddele prisen for frste gang i r.

  Det har vret og vil givetvis ogs fremover vre svrt at ud-vlge en kandidat til prisen, da der jo heldigvis er mange kandi-dater at vlge imellem.Valget er i r faldet p - projektsygeplejerske Kirsten Steffensen og - afdelingssygeplejerske Helle Beck Jrgensen

  begge fra Urologisk afdeling p lborg Nord Sygehus. Kirsten og Helle har arbejdet tt sammen, og det er derfor naturligt, at de deler prisen.

  Regionsformand for Nordjyl-land Poul Erik Christensen gav flgende motivation for uddeling af prisen til de to prismodtagere:I de seneste 10 r nsten lige fra PROPA blev stiftet, har vi i Re-gion Nordjylland vret s heldige at have 2 ildsjle, der med stor interesse og fagligt kundskab, aktivt har fulgt PROPAs arbejde det er jer to Kirsten Steffensen og Helle Beck Jrgensen.

  Foto: Mogens Kilsgaard

 • 6

  I tog PROPA til jer lige fra star-ten, respekterede foreningens arbejde, og har igennem alle rene udvist srdeles stor faglig interesse for PROPA.

  Lige siden september 2001 har frst du, Kirsten, og siden ogs du, Helle, holdt adskillige foredrag og faglige indlg p regionens medlemsmder; I har lyttet serist, og gavmildt delt ud af jeres viden til gavn for PROPAs medlemmer.

  Begge to har I ogs interesseret deltaget i praktis