14
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Renesance malířství a sochařství Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: březen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis

Renesance malířství a sochařství - Základní škola ...zs-zelatovska.cz/upload/8472744780vy-32-inovace-460-renesance... · Masaccio tak patří do generace slavných mistrů

Embed Size (px)

Citation preview

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Renesance – malířství a sochařství

Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.

Datum tvorby: březen 2013

Ročník: sedmý

Vzdělávací oblast: dějepis

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Anotace:

Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění v období renesance

a to ve vazbě na nejvýznamnější památky u nás. Obsah či rozsah předkládaných

informací není ani úplným výčtem aktuálního poznání v příslušném oboru, ani

nejnutnějším minimem informací s ohledem na danou vzdělávací oblast.

Digitální vzdělávací materiál si na relativním množství ukázek uměleckých děl

klade za cíl fixovat u žáků znalost základních rysů umění dané epochy a vytvořit

u nich dovednost jejich rozpoznávání v kontextu dalšího vývoje výtvarného

umění a to ve vazbě na politické a kulturní dějiny.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Malířství

Italské renesanční malířství můžeme považovat za počátek novověkého malířského umění.

Renesanční malířství se vědomě odděluje od gotických schémat a vidění světa. Snaží se o co

nejvěrnější zobrazení reality – přírody, staveb i člověka. V této snaze po realismu, resp. po co

nejdokonalejším zobrazení ideální podoby věcí a člověka muselo znovu objevit umění

perspektivy, které bylo v době středověku záměrně potlačeno. Systematicky poprvé užil

perspektivu italský malíř Masaccio (1401 – 1428), který vytvořil sérii fresek v kapli

Brancacciů v kostele Santa Maria del Carmine. Tyto malby patří k nejdůležitějším dílům

malířství vůbec. Masaccio poprvé užil tzv. atmosférickou perspektivu – fresky Nejsvětější

trojice, Vyhnání z ráje. Masaccio tak patří do generace slavných mistrů Fra Angelica, Filippa

Lippiho, Paolo Uccelliho nebo Piero della Francesca. Tato generace pak předcházela

nejslavnějším malířům renesance jakými byli Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci či

Michelangelo Buonarroti.

Masaccio, Nejsvětější trojice Masaccio, Vyhnání z ráje

Podoba fresky před restaurováním a po něm

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

A

Sandro Botticelli (1445 – 1510)

Jeden ze slavných mistrů italského renesančního malířství. Podílel se na výzdobě Sixtinské

kaple, kde se u něj učil i Rafael Santi. Jeho díla vynikají jemností, půvabem a dekorativností.

Mezi nejslavnější díla patří Zrození Venuše či Alegorie jara (La Primavera).

Botticelli, Zrození Venuše

Botticelli, Alegorie Jara (La Primavera)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Leonardo da Vinci (1472-1519)

Jeden z univerzálních géniů renesance. Ve své tvorbě spájel malíře, sochaře, architekta,

přírodovědce i filosofa. Mnoho z jeho děl, o kterých víme z popisů a svědectví jeho

současníků, zůstalo nedokončených a častěji i zničených či ztracených. Dnes nám o jeho

genialitě svědčí především jeho malířská díla. Důvod je i v tom, že Leonardo často věnoval

více času zkoumání problémů a přípravám, než dokončení díla. Účinek Leonardových děl

umocňují výrazy ve tvářích, promyšlené postoje, gesta a lineární perspektiva. Přinesl však do

malířství i nové pojetí světla a stínu. Užíval protisvětla, vynalezl šerosvit, v němž z polostínu

vystupují jen vybrané části postav nebo obličeje. Užíval i tzv. sfumata, tj. zahalení

zobrazované scény mlžným závojem či kouřem, z něhož měkce vystupují tvary a obrysy

postav – tím se prohlubuje prostor obrazu. Mezi jeho nejslavnější malířská díla patří: Madona

ve skalách, Poslední večeře, Sv. Anna samotřetí či Mona Lisa.

Leonardo da Vinci, Madona ve skalách Leonardo da Vinci, Mona Lisa

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Leonardo da Vinci, Poslední veřeře

Michelangelo Buonarotti (1475-1564)

Vedle Leonarda nejproslulejší osobnost vrcholné renesance – zároveň je ovšem považován

také za otce baroka. Michelangelo sám sebe považoval především za sochaře a architekta –

osvědčil se ovšem také jako malíř a to na díle gigantických rozměrů, tj. na výmalbě Sixtinské

kaple. V této kapli vytvořil monumentální dílo – stropní fresku Stvoření světa a fresku na

oltářní straně kaple Poslední soud.

Michelangelo, stropní freska Sixtinské kaple

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Michelangelo, freska Poslední soud v Sixtinské kapli

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Rafael Santi (1483-1520)

Rafael je znám především jako malíř líbezných Madon (např. Sixtinská Madona) – v tomto

smyslu je představitelem jakéhosi „krásného slohu“, stylu, kterému nejde o zobrazení reality,

ale především o zobrazení dokonalé krásy a harmonie. Jeho Madony byly velmi oblíbené a

žádané již za jeho života. Osvědčil se ovšem také jako autor rozsáhlejších fresek –

nejznámějšími z nich je alegorie církve a především tzv. Athénská škola.

Rafael, Sixtinská Madona Rafael, Madona della Sedia

Rafael, freska Athénská škola

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Sochařství

Po období středověku lze považovat renesanci za období znovuzrození sochařství v pravém

slova smyslu. Na rozdíl od románského slohu a gotiky se sochařská díla osamostatňují od

architektury a stávají se samostatnými uměleckými díly. Samozřejmě i v renesanci se soch

užívá k doplňování a zkrášlování exteriéru i interiéru budov v těsné souvislosti se samotnou

stavbou – zde se ovšem užívají spíše díla kameníků. Vynikající díla renesančních sochařů se

však stávají objektem samostatné pozornosti a konec konců teprve v renesanci se i samo

sochaři vydělují od kameníků jako umělci. Rodištěm renesančního sochařství je opět

Florencie – zde se objevují první sochařská díla, která jsou spojena se jmény Lorenza

Ghibertiho (1378 – 1455) či Donatellem (1386 – 1466). Zatímco Ghiberti se proslavil

vynikající výzdobou bronzových dveří florentského baptisteria, Donatello bronzovou sochou

Davida, jež představuje vynikající příklad raného renesančního sochařství (rozdíl s vrcholnou

renesancí je patrný ve srovnání s Davidem Michelangelovým). Další generaci sochařů

ztělesňuje především Andrea del Verrocchio (1435 – 1488), který proslul především

pomníkem kondotiéra Colleoniho v Benátkách.

Donatello, David Verrocchio, pomník kondotiéra Colleoniho

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Michelangelo, Pieta

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Michelangelo, David

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Michelangelo, Mojžíš

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Seznam použité literatury: Pijoan, J.: Dějiny umění/5, Praha 1998

Mráz, M.: Dějiny výtvarné kultury 1, Praha 1995

Bauer, A.: Dějiny výtvarného umění, Praha 2001

Maliva, J.: Vademecum I: výtvarnou kulturou českých zemí do konce období

renesance, Praha 1996

Wundram, M.: Renesance, Praha 2007

Krausse, A-C.: Dějiny malířství od renesance po současnost, Praha 2008

Dvořáček, P.: Architektura českých zemí. Renesance, Praha 2005

Muchka, I., P.: Deset století architektury. Architektura renesanční, Praha 2001

Seznam použitých webových stránek: http://cs.wikipedia.org/wiki/Masaccio#mediaviewer/File:Masaccio_trinity.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Masaccio#mediaviewer/File:Masaccio-

TheExpulsionOfAdamAndEveFromEden-Restoration.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli#mediaviewer/File:Botticelli-

primavera.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli#mediaviewer/File:Sandro_Botticelli_-

_La_nascita_di_Venere_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Madona_ve_skal%C3%A1ch#mediaviewer/File:Leonardo

_Da_Vinci_-_Vergine_delle_Rocce_(Louvre).jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci#mediaviewer/File:Leonardo_da_Vin

ci_(1452-1519)_-_The_Last_Supper_(1495-1498).jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa#mediaviewer/File:Mona_Lisa,_by_Leonardo_

da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti#mediaviewer/File:Rome_Sistin

e_Chapel_01.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sixtinsk%C3%A1_kaple#mediaviewer/File:Lightmatter_

Sistine_Chapel_ceiling.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rafael_Santi

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rafael_Santi#mediaviewer/File:Sanzio_01.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rafael_Santi#mediaviewer/File:Raffaello,_madonna_dell

a_seggiola_01.jpg

http://san.beniculturali.it/web/san/percorso-

tematico?p_p_id=56_INSTANCE_v8CU&articleId=556261&p_p_lifecycle=1&p_p_s

tate=normal&viewMode=normal&groupId=10704

http://cs.wikipedia.org/wiki/Donatello#mediaviewer/File:Florence_-

_David_by_Donatello.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti#mediaviewer/File:Michelangel

o%27s_Pieta_5450_cropncleaned_edit.jpg

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

http://cs.wikipedia.org/wiki/Moj%C5%BE%C3%AD%C5%A1#mediaviewer/File:Mi

chelangelo_Mose_2007.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti#mediaviewer/File:David_von_

Michelangelo.jpg