RPH Melakukan Operasi Tambah Wang

Embed Size (px)

Text of RPH Melakukan Operasi Tambah Wang

Rancangan Pengajaran Harian Individu Hari Tarikh Kelas Mata pelajaran Masa : : : : : Selasa 18/10/2011 BP 3 Matematik 7.30 a.m 8.00 a.m ( 30 minit ) 2. Dapat membuat operasi tambah wang 2 nombor 2 digit dengan pengumpulan semula. Objektif : 1. Pelajar dapat menulis nilai wang dalam ayat matematik. 2. Pelajar boleh melakukan operasi tambah wang dalam lingkungan 100 dengan pengumpulan semula. Nilai murni : Kemahiran

Pengetahuan sedia ada : 1. Sudah mengetahui wang dan nilai wang.

i. ii. iii.iv.

Mengira dengan tepat. Mendengar dan mengingat. Kemahiran membuat gambaran. Kemahiran membuat kesimpulan.

1

Aktviti:

i. ii.

Berdikari. Berkeyakinan i. Bahasa Melayu

Penggabungjalinan Kemahiran: Bahan Bantu Mengajar:

contoh wang kertas,papan putih, lembaran kerja.

2

3

Langkah/ Masa Set Induksi (5 minit)

Isi pelajaran Ulangkaji daripada pembelajaran yang lepas. Penambahan 2 nombor 2 digit dengan pengumpulan semula. Rm 56+ Rm 38

Aktiviti Guru/PPM

Aktiviti Murid i. Pelajar menjawab apa yang ditanya oleh guru. ii. Pelajar memberi tumpuan terhadap lembaran kerja yanag ditunjukkan oleh guru. iii. pelajar mendengar dengan teliti tentang apa yang akan diajar oleh guru pada hari tersebut.

Bbm/nilai/catatan BBM i. Lembara n kerja. ii. Papan putih Kemahiran. iii. Kemahir an membuat gambaran.

i.

Guru bertanyakan kepada pelajar tentang penambahan wang 2 nombor 2 digit kepada pelajar. ii. Guru menunjukkan lembaran kerja yang telah dibuat oleh pelajar berkaitan dengan penambahan 2 nombor 2 digit dengan pengumpulan semula kepada pelajar. iii. Guru memberitahu pelajar tentang isi pelajaran yang akan diajar kepada pelajar pada hari tersebut.

Tulis nilai wang dalam perkataan. Langkah 1 (5 minit)

i.

Guru menunjukkan kepada pelajar contoh wang kertas. ii. Guru menyebut dan menulis nilai wang kertas tersebut dalam perkataan.(secara berulang-ulang). iii. Guru menyuruh pelajar mengikut apa yang disebut. iv. Guru mengulang aktiviti dengan nilai wang yang lain.

i. Pelajar mendengar dan mengikut apa yang disebut oleh guru.( secara berulang- ulang)

BBM i. Contoh wang kertas. Kemahiran

ii. Mendengar danmengingat.

Langkah 2 (5 minit)

Lembaran kerja/Pengukuhan Menulis nilai wang ke dalam

i.i. Guru mengedarkan ii.

Pelajar menerima lembaran kerja yang diberi oleh guru. Pelajar menjawab soalan

BBM

4

i. Lembaran kerja.

5