Sediment Vang Plan

  • View
    30

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VMM Sedimentvangplan

Text of Sediment Vang Plan

Sedimentvangplan voor onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen

DOCUMENTBESCHRIJVINGTitel Sedimentvangplan voor onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen Samenstellers Thomas Van Hoestenberghe Nik Dezillie Afdeling Afdeling Operationeel Waterbeheer, VMM Samenvatting Dit rapport beschrijft de bestaande en gewenste sedimentvangen op de onbevaarbare waterlopen. Wijze van refereren VMM (2009), Sedimentvangplan voor onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen Verantwoordelijke uitgever Philippe DHondt, afdelingshoofd Lucht, Milieu en Communicatie Vlaamse Milieumaatschappij Rapporten te bestellen bij VMM-Infoloket A.Van de Maelestraat 96 9320 Erembodegem Tel: 053 72 64 45 Fax: 053 71 10 78 info@vmm.be Depotnummer D/2009/6871/017

INHOUDSTAFEL 1 Inleiding................................................................................................................. 5 2 Methodologie ........................................................................................................ 6 3 Sedimentvangplan ............................................................................................... 83.1 Overzicht bestaande en gewenste sedimentvangen .................................................................... 8 3.2 Sedimentvangplan per hydrografisch bekken............................................................................. 11 3.2.1 IJzerbekken....................................................................................................................... 11 3.2.2 Bekken van de Brugse Polders......................................................................................... 15 3.2.3 Bekken van de Gentse Kanalen ....................................................................................... 15 3.2.4 Beneden-Scheldebekken.................................................................................................. 17 3.2.5 Leiebekken........................................................................................................................ 21 3.2.6 Boven-Scheldebekken ...................................................................................................... 23 3.2.7 Denderbekken................................................................................................................... 25 3.2.8 Dijle- en Zennebekken ...................................................................................................... 28 3.2.9 Demerbekken.................................................................................................................... 32 3.2.10 Netebekken ....................................................................................................................... 34 3.2.11 Maasbekken...................................................................................................................... 36

4 Prioritering .......................................................................................................... 38

FIGUREN EN TABELLENFiguur 2.1: Illustratie van de methodologie voor de opbouw van het sedimentvangplan aan de hand van de gewenste sedimentvangen op de bovenlopen van de Gaverbeek ............................................. 7 Figuur 3.1: Overzicht van bestaande en gewenste sedimentvangen op onbevaarbare waterlopen ...... 9 Figuur 3.2: Sedimentvang op het Provinciegeleed (1.1) (schaal 1/100.000) ........................................ 11 Figuur 3.3: Sedimentvang op de Kerkebeek (1.2) (schaal 1/100.000) ................................................. 11 Figuur 3.4: Sedimentvangen op Martjevaart (1.3) en de Dikkebusbeek (1.4) (schaal 1/100.000) ....... 12 Figuur 3.5: Sedimentvang op de Oude Kale (3.1) en de Poekebeek (3.3) (schaal 1/100.000) ............ 15 Figuur 3.6: Sedimentvang op de Zwartesluisbeek (3.2) (schaal 1/100.000)......................................... 15 Figuur 3.7: Vangen op het Groot Schijn en bovenlopen (4.1 tot 4.8) (schaal 1/100.000)..................... 17 Figuur 3.8: Sedimentvang op de Grote Molenbeek (4.6) (schaal 1/100.000) ....................................... 17 Figuur 3.9: Sedimentvang op de Waterloop van de Hoge Landen (4.7) (schaal 1/100.000)................ 18 Figuur 3.10: Sedimentvangen op de bovenlopen van de Gaverbeek (1/100.000) ............................... 21 Figuur 3.11: Sedimentvang op de Mandel (5.5) (schaal 1/100.000) ..................................................... 21 Figuur 3.12: Sedimentvang op de Zwalm (6.1) en Peerdestokbeek (6.2) (schaal 1/100.000) ............. 23 Figuur 3.13: Sedimentvang op de Moenebroekbeek (7.1), Ophasseltbeek (7.2) en Ter Erpenbeek (7.6) (schaal 1/100.000)................................................................................................................................. 25 Figuur 3.14: Sedimentvangen op de Vondelbeek (7.3, 7.4 en 7.5) en op de bovenlopen van de Bellebeek (7.7, 7.8 en 7.9) (schaal 1/100.000) ..................................................................................... 25 Figuur 3.15: Sedimentvang op de Vunt (8.1) en de Vrouwvliet (8.6)(schaal 1/100.000) ...................... 28 Figuur 3.16: Sedimentvang op Woluwe (8.2) (schaal 1/100.000) ......................................................... 28 Figuur 3.17: Sedimentvangen op de Zenne (8.3, 8.4 en 8.5)(1/100.000)............................................. 29 Figuur 3.18: Sedimentvang op de Herk (9.1) en de Velpe (9.2) (schaal 1/100.000) ............................ 32 Figuur 3.19: Sedimentvang op de Winge (9.3) (schaal 1/100.000) ...................................................... 32 Figuur 3.20: Sedimentvang op de Scheppelijke Nete (10.1) (schaal 1/100.000).................................. 34 Figuur 3.21: Sedimentvang op de Jeker (11.1) (schaal 1/100.000) ...................................................... 36

Tabel 3.1: Bestaande sedimentvangen in Vlaanderen ......................................................................... 10 Tabel 3.2: Bijkomende sedimentvangen in het IJzerbekken................................................................. 12 Tabel 3.3: Bijkomende sedimentvangen in het bekken van de Gentse Kanalen.................................. 15 Tabel 3.4: Bijkomende sedimentvangen in het Beneden-Scheldebekken............................................ 19 Tabel 3.5: Bijkomende sedimentvangen in het Leiebekken.................................................................. 22 Tabel 3.6: Bijkomende sedimentvangen in het Boven-Scheldebekken ................................................ 24 Tabel 3.7: Bijkomende sedimentvangen in het Denderbekken............................................................. 26 Tabel 3.8: Bijkomende sedimentvangen in het Dijle- en Zennebekken ................................................ 30 Tabel 3.9: Bijkomende sedimentvangen in het Demerbekken.............................................................. 33 Tabel 3.10: Bijkomende sedimentvang in het Netebekken ................................................................... 34 Tabel 3.11: Bijkomende sedimentvang in het Maasbekken.................................................................. 37

Sedimentvangplan op de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen

1 InleidingIn de beleidsbrief Leefmilieu en Natuur 2008 van minister Crevits gaat bijzondere aandacht uit naar de inrichting van sedimentvangen op de onbevaarbare waterlopen. De beleidsbrief stelt dat in 2008 een sedimentvangplan zal worden opgesteld en dat op basis van dit plan zal gestart worden met de realisatie van sedimentvangen. Met de realisatie van sedimentvangen wordt een kostenbesparing van het onderhoud van de waterlopen beoogd door het sediment lokaal en opwaarts van een verontreinigingsbron te laten bezinken. In verschillende bekkenbeheerplannen (bekken van de IJzer, Brugse Polder, Demer, Nete en Maas), is de volgende actie opgenomen: Opmaak van een plan voor de inplanting van sedimentvangen en ontwateringsbekkens. De afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij stelde zich als doel om het sedimentvangplan op te stellen, onder de vorm van een lijst van plaatsen waar de inrichting van een sedimentvang aangewezen is. Verschillende informatiebronnen werden hiervoor gebruikt: - de inventarisatie van de probleemzones inzake slibaanwas (de waterlooptrajecten waar regelmatig slib dient geruimd te worden);. - een overzicht van de sedimentvrachten voor iedere onbevaarbare waterloop; - een inventaris van de lozingspunten; - een inventaris van bestaande en geplande sedimentvangen en gecontroleerde overstromingsgebieden. In dit sedimentvangplan ligt de focus op de oplossing van de knelpunten van de onbevaarbare ste waterlopen van de 1 categorie. Dit betekent niet dat de geplande initiatieven uit dit plan eindigen bij ste de grenzen van de onbevaarbare waterlopen van de 1 categorie. De inrichting van sedimentvangen de de op de bovenlopen met grote sedimentvrachten (2 of 3 categorie) kan immers meer soelaas bieden e dan een sedimentvang op 1 categorie. Vertrekkend van een knelpunt op de onbevaarbare waterloop ste van de 1 categorie wordt m.a.w. in het volledige afstroomgebied naar de meest aangewezen inrichtingsplaatsen voor sedimentvangen gezocht, rekening houdend met de aangevoerde sedimentvrachten en verontreinigingsbronnen. Er werd daarbij rekening gehouden met de informatie rond aanslibbings-knelpunten verkregen van waterschappen en bekkensecretariaten. Indien mogelijk werd bij de keuze van de inplantingsplaats van een sedimentvang zowel rekening gehouden met een knelpunt op een onbevaarbare waterloop e e van 2 categorie als met het knelpunt op de onbevaarbare waterloop 1 categorie. Daarnaast zal elke sedimentvang op onbevaarbare waterlopen ook een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van sedimentatieproblemen in de afwaarts gelegen bevaarbare waterlopen. Alleen al door de aanleg van alle sedimentvangen met de hoogste prioriteit (prioriteit 1, zie hoofdstuk 4) zouden jaarlijks vele