Separator de Grasimi

 • View
  50

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

legislatiecursuriinformaredrumuriconstructiesupervizare

Text of Separator de Grasimi

 • 107

  Rig

  ole

  Gur

  i de

  scur

  ger

  eC

  apac

  e de

  can

  al

  Sep

  arat

  oare

  Sta

  ]ii d

  e po

  mpa

  re

  Sta

  ]ii d

  e ep

  urar

  eS

  iste

  me

  de p

  rote

  c]ie

  pe

  ntru

  cop

  aci

  {te

  rg\t

  oare

  de

  pic

  ioar

  e

  Pl\

  ci p

  entr

  u ga

  zon

  Cur

  ]i de

  lum

  in\

  SEPARATOAREElemente de construc]ii pentru

  pre-epurarea apelor reziduale

  Produs

  Introducere

  Instala]ii de separare lichide u[oare

  OLEOPATOR

  OLEOPASS

  OLEPOPATOR cu by-pass ECO - PLUS

  OLEOPATOR S Trap\ de n\mol din betonTrap\ de n\mol din polietilen\

  Separatoare de gr\simi

  LIPUMAX

  ECO - MAX

  Accesorii pentru instala]ii de separare lichide u[oare [iseparatoare

  108

  109131137138144145149

  150158

  161

  Pagina

  BetonBetonBeton

  Polietilen\O]el

  BetonPolietilen\

  BetonPolietilen\

  Material

 • 108

  Rig

  ole

  Gur

  i de

  scur

  ger

  eC

  apac

  e de

  can

  al

  Sep

  arat

  oare

  Sta

  ]ii d

  e po

  mpa

  re

  Sta

  ]ii d

  e ep

  urar

  eS

  iste

  me

  de p

  rote

  c]ie

  pe

  ntru

  cop

  aci

  {te

  rg\t

  oare

  de

  pic

  ioar

  e

  Pl\

  ci p

  entr

  u ga

  zon

  Cur

  ]i de

  lum

  in\

  SEPARATOARE

  Prezentul catalog con]ine informa]ii despre instala]iile deseparare lichide u[oare [i separatoarele de gr\simiorganice ACO.Aceste echipamente corespund standardelor europenearmonizate SR EN 858-1:2002, SR EN 858-1:2002/A1:2004 pentru separatoare de lichide u[oare, custatut de standard na]ional `ncepnd cu data de 1septembrie 2006 [i SR EN 1825-1:2005 pentruseparatoarele de gr\simi, cu statut de standard na]ional`ncepnd cu data de 1 decembrie 2005.

  Instala]ii de separare lichide u[oare

  Instala]iile de separare lichide u[oare se folosesc pentrua pre-epura apele infestate cu uleiuri minerale [i produsepetroliere [i pentru a le reintroduce `n circuitul na tural, `nscopul protej\rii mediului `nconjur\tor.

  Instala]iile de separare lichide u[oare ACO sunt alc\tuite,`n principal, din dou\ p\r]i principale: trapa de n\mol [iseparatorul de lichide u[oare. Instala]iile sunt disponibilecu trap\ de n\mol `ncorporat\ sau separat.

  Instala]iile de separare lichide u[oare din beton armatsunt carosabile pn\ la clasa de sarcini D400 f\r\ a finecesare lucr\ri suplimentare la instalare. De ase menea,ele pot fi instalate pn\ la adncimi de 4-5m folosindnumai elementele de supra`n\l]are.

  Instala]iile de separare sunt impermeabilizate la interiorcu un strat de protec]ie rezistent la produse petroliere, iarechipamentele interioare sunt realizate din o]el inoxidabilsau PE-HD.Toate echipamentele sunt prev\zute standard cu elementde coalescen]\ [i dispozitiv de `nchidere automat\ pentrublocarea evacu\rii, `n cazul `n care se atinge capacitateamaxim\ de depozitare a lichidelor u[oare.

  Accesoriile constau `n tubul de prelevare, trusa de pre -levare probe [i dispozitivul de `nchidere automat\(instala]ia de semnalizare optic\ sau acustic\), `n cazulatingerii capacit\]ii maxime de depozitare a instala]iei.

  Instala]iile de separare lichide u[oare din polietilen\(PE-HD) sunt carosabile pn\ la clasa de sarcini A15 [inecesit\ ancorare la funda]ia din beton. Echipamenteleinterioare sunt realizate din PE-HD. Toate echipamentelesunt prev\zute standard cu element de coalescen]\ [idispozitiv de `nchidere automat\ `n cazul `n care seatinge capacitatea maxim\ de depozitare a lichideloru[oare.

  Instala]iile de separare lichide u[oare din tabl\ deo]el sunt carosabile pn\ la clasa de sarcini D400 [inecesit\ ancorare la funda]ia de beton. Sunt prev\zutestandard cu element de coalescen]\ [i dispozitiv de`nchidere automat\ `n cazul `n care se atinge capacitateamaxim\ de depozitare a lichidelor u[oare.

  Domeniu de utilizare Instala]iile de separare lichide u[oare se folosesc ` n sta]iide distribu]ie a carburan]ilor, service-uri auto, garajeindustriale, rafin\rii, puncte de `nc\rcare-desc\rcareproduse petroliere [i alte obiective unde se scurgaccidental ape infestate cu produse petroliere.

  Separatoare de gr\simi

  Grupul ACO produce separatoare de gr\simi prefabricatepentru solu]ii `ngropate sau autoportante, realizate dinbeton armat, polietilen\ (PE-HD) [i o]el inoxidabil, pentruo gam\ variat\ de debite, cu colectoare de gr\simi [isedimente `ncorporate, sau cu colectarea gr\simii [i asedimentelor `n flux continuu. Cele `ngropate sunt alc\tuite, `n general, din dou\ p\r]iprincipale: trap\ de n\mol [i separator de gr\simi. La celemai multe separatoare, trapa de n\mol este `ncorporat\.

  Separatoarele de gr\simi `ngropate din beton armatsunt carosabile pn\ la clasa de sarcini D400, f\r\ a finecesare lucr\ri suplimentare [i pot fi instalate pn\ laadncimi de 4-5m, folosind numai elementele desupra`n\l]are.Ele sunt impermeabilizate la interior cu un strat deprotec]ie rezistent la gr\simile organice [i vegetale, iarechipamentele interioare sunt realizate din PE-HD.

  Separatoarele de gr\simi `ngropate din PE-HD suntcarosabile pn\ la clasa de sarcini A15 [i necesit\ancorare la funda]ia de beton. Echipamentele interioaresunt realizate din PE-HD.

  Domeniu de utilizare:- industria alimentar\- abatoare- restaurante- cantine- fastfood-uri- catering - spitale

  Introducere

 • 109

  Rig

  ole

  Gur

  i de

  scur

  ger

  eC

  apac

  e de

  can

  al

  Sep

  arat

  oare

  Sta

  ]ii d

  e po

  mpa

  re

  Sta

  ]ii d

  e ep

  urar

  eS

  iste

  me

  de p

  rote

  c]ie

  pe

  ntru

  cop

  aci

  {te

  rg\t

  oare

  de

  pic

  ioar

  e

  Pl\

  ci p

  entr

  u ga

  zon

  Cur

  ]i de

  lum

  in\

  SEPARATOAREInstala]ii de separare lichide u[oare

  OLEOPATOR-K - TN 3 - TN 100Instala]ie de separare lichide u[oare, din beton armat, clasa I,conform SR EN 858

  110110110111112113113113114115116116117118119119120121121122123124124125125126127127128129129

 • 110

  Rig

  ole

  Gur

  i de

  scur

  ger

  eC

  apac

  e de

  can

  al

  Sep

  arat

  oare

  Sta

  ]ii d

  e po

  mpa

  re

  Sta

  ]ii d

  e ep

  urar

  eS

  iste

  me

  de p

  rote

  c]ie

  pe

  ntru

  cop

  aci

  {te

  rg\t

  oare

  de

  pic

  ioar

  e

  Pl\

  ci p

  entr

  u ga

  zon

  Cur

  ]i de

  lum

  in\

  SEPARATOAREInstala]ii de separare lichide u[oare

  OLEOPATOR-K - TN 3Instala]ie de separare lichide u[oare, din beton armat, clasa I,conform SR EN 858

  * nu se admit mai mult de trei ineleS) Varianta standardA) Varianta ajustabilNot: Pentru dimensiunile Dni, i, DnT, T i alte accesorii, vezi paginile 161-163

  12,684.0012,978.0011,508.0011,844.0013,398.0013,692.0012,684.0012,936.0016,506.0016,800.0015,624.0015,918.0018,396.0018,690.0017,514.0017,766.00

  OLEOPATOR-K - TN 3

 • 111

  Rig

  ole

  Gur

  i de

  scur

  ger

  eC

  apac

  e de

  can

  al

  Sep

  arat

  oare

  Sta

  ]ii d

  e po

  mpa

  re

  Sta

  ]ii d

  e ep

  urar

  eS

  iste

  me

  de p

  rote

  c]ie

  pe

  ntru

  cop

  aci

  {te

  rg\t

  oare

  de

  pic

  ioar

  e

  Pl\

  ci p

  entr

  u ga

  zon

  Cur

  ]i de

  lum

  in\

  SEPARATOAREInstala]ii de separare lichide u[oare

  OLEOPATOR-K - TN 6Instala]ie de separare lichide u[oare, din beton armat, clasa I,conform SR EN 858

  * nu se admit mai mult de trei ineleS) Varianta standardA) Varianta ajustabilNot: Pentru dimensiunile Dni, i, DnT, T i alte accesorii, vezi paginile 161-163

  14,028.0014,448.0012,894.0013,314.00

  OLEOPATOR-K - TN 6

 • 112

  Rig

  ole

  Gur

  i de

  scur

  ger

  eC

  apac

  e de

  can

  al

  Sep

  arat

  oare

  Sta

  ]ii d

  e po

  mpa

  re

  Sta

  ]ii d

  e ep

  urar

  eS

  iste

  me

  de p

  rote

  c]ie

  pe

  ntru

  cop

  aci

  {te

  rg\t

  oare

  de

  pic

  ioar

  e

  Pl\

  ci p

  entr

  u ga

  zon

  Cur

  ]i de

  lum

  in\

  SEPARATOAREInstala]ii de separare lichide u[oare

  OLEOPATOR-K - TN 6 Instala]ie de separare lichide u[oare, din beton armat, clasa I,conform SR EN 858

  * nu se admit mai mult de trei ineleS) Varianta standardA) Varianta ajustabilNot: Pentru dimensiunile Dni, i, DnT, T i alte accesorii, vezi paginile 161-163

  18,774.0019,068.0016,716.0017,010.0019,908.0020,958.0018,564.0018,858.00

  OLEOPATOR-K - TN 6

 • 113

  Rig

  ole

  Gur

  i de

  scur

  ger

  eC

  apac

  e de

  can

  al

  Sep

  arat

  oare

  Sta

  ]ii d

  e po

  mpa

  re

  Sta

  ]ii d

  e ep

  urar

  eS

  iste

  me

  de p

  rote

  c]ie

  pe

  ntru

  cop

  aci

  {te

  rg\t

  oare

  de

  pic

  ioar

  e

  Pl\

  ci p

  ent