Seprődi János - Eredeti székely dalok 1914

 • View
  33

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Seprdi Jnos - Eredeti szkely dalok 1914.

Transcript

 • EREDETI

  SZKELY DALOK

  GYJTTTE S FRFI-KARRA ALKALMAZTA

  SEPRDI JNOS

  KIADJA AZ ERDLYI IRODALMI TRSASG

  KOLOZSVR, 1914

 • Stief Jen s Trsa knyvsajtja Kolozsvri, 1914. 863. sz. 2000 pl.

 • ELSZ.

  Mintegy tizent ve, hogy a szkelysg npzenei s npkltsi termkeit gyjtm. Tetemesen felszaporodott gyjtemnyembl egyes adalkokat Marosszki dalok" c-mn az Ethnographia hasbjain kzltem. Most ugyanebbl a gyjtemnybl Eredeti szkely daloku cimn egy kis vlogatott sorozatot^/ltottam ssze, melyet frfikarra t-rva az rdekldk figyelmbe ajnlok.

  Eredeti szkely daloknak nevezem ket; mert min-deniket els kzbl, az l npkltsbl s kizrlag Sz-kely fldn gyjtttem. De termszetesen tudom, mint mindenki, aki npkltsi adalkok gyjtsvel foglal-kozik, hogy az egyes dalokat s dallamokat lehetetlen valamely zrt terletre szortani s gy teljesen tisztban vagyok azzal, hogy e sorozat egyes darabjai szlesebb krben, esetleg orszgszerte is ismeretesek.

  Mivel magam el jelen esetben nem annyira tudo-mnyos, mint inkbb mvszi clt tztem ki, e clnak megfelelleg gyjtemnyembl nem azokat vlogattam ki, amelyek tn legrdekesebbek, hanem amelyek frfikarra val trsra legalkalmasabbak s gy szlesebb krben val elterjedsre leginkbb szmthatnak. Hiszem azonban, hogy a tudomny is hasznt veszi a kzlt adalkoknak, mivel az egyes daloknak szvegn s dallamn semmi nk-nyes vltoztatst nem tettem, hanem meghagytam azokat eredeti formjukban s szerkezetkben.

 • Ezek a dalok teht nem tdolgozsok, hanem egy-szer trsok frfikarra. Lehetett volna egyiket msikat mvszibb dynamikval, mestersgesebb ritmikai s dallam-szerkezeti beosztssal s vltozatosabb dallam-vezetssel elltni; de mig egyfell kerlni kivntam minden olyant, ami ez egyszer npi eredet dalok eredeti sajtsgait s az azokbl foly hangulatot meghamistan, msfell szem eltt kellett tartanom azoknak az egyszerbb dalrdknak szernyebb ignyeit is, melyek szmra elssorban ez az egsz gyjtemny kszlt.

  Meg vagyok azonban gyzdve, hogy ezek a dalok, gy is, a mint vannak, kellleg igazoljk a hozzjuk fzd vrakozst. A magyar, illetve szkely np klti tehets-gnek ereje s gazdagsga mr rgta ismeretes gy az irodalom, mint a nagykznsg eltt. Az a hitem, hogy ezt a rgi j hrnevet a most kzlt klti s zenei adalkok csak gyaraptani fogjk.

  Kolozsvrt, 1913. prilis 2.

  Seprdi Jnos.

 • Hervad az a rzsa

  Her-vad az a r - zsa, Ki - nck t - ve

  nin - csen; El - herva - dok n is,

  Mert szere - tm nin - csen. 2. Her-vadj rzsa,

 • hervadj ! Mert az enym nem vagy;

  Mig az enym vol - tl, Pl - ros rzsa

  voltl, Mig az enym vol - tl.

  Mrvnykbl van a . . .

  Mr-vny-kbl, mrvnykbl van a Duna

 • fene - ke, Gyenge vagy mg, gyenge vagy mg

  rzsm a sze- re lem - re. Gyenge - sged

  nem any - nyi - ra sajn - lom Szp vagy rzsm,

  j vagy rzsm... Hogy kell tled megvlnom.

 • Mikor mentem Pestre . . .

  Mikor mentem Pestre szombat es- te.

  Ut - nam ki - l - tolt egy szp menyecs- ke:

  Hozzon nekem Pestrl a bcsi pati - kbl,

  Gyomor - e - r - s - tt a gyufagyr- bl.

 • 2. A mint menteni, el-elfelejtettem: Patlkrus, krem, adjon nkem, Adjon nkem olyan, olyan gygyszereket, Kitl a kis leny szerelmes lessz.*

  4. Bukarestbl jn a posta.

  Bukarestbl jn a pos-ta Id-e hal-lik mr a sipja; Hovamsszte hrom rva ? Megyek az anym sir-jra.

  Mindenkinek hoz vigsgot, Csak nkem szomorsgot. Ugy sincs senkim e vilgon: Temetben boldogsgom.

  * A 2-ik szakasz szvegvel a dallam 6. 10. s 14. teme hrom tag helyett kt tag lessz.

  Lassan. Rubato.

 • 5. Elment az n uram . . .

  El - ment az n u - ram Ide - gen or szgba,

  Ir-ta leve- l - be, Hogy menjek u- t - na.

  Nem megyek utna Idegen orszgba, Inkbb meggyszolom Fekete ruhba.

  Dlig feketbe, Dlutn fehrbe, Este nyolcz rn tul Tiszta rzsa-szinbe.

  Mikls-huszr nem eszik . . .

  Mikls-huszar nem e - szik vacso - rt,

  Mrskelten

 • Csrda eltt nyerge - li a lo- vt ;

  Csrda eltt l fel a lo - v - ra,

  Bcs - cskot hint a bab - j - ra.

  Azrt, a mrt olyan srga vagyok, Ne gondold rzsm, hogy beteg vagyok; Megsrgltott engem a szerelem: Nlad nlkl mit r az letem !

  Azrt, a mrt olyan piros vagyok, Ne gondold, rzsm, hogy festve vagyok; gy szlt engem anym a vilgra: Pirost nem kell az orczmra.

 • Iszom a bort. . .

  I - szom a bort ki - vi - lgos vr - rad - tig,

  Majd megfi-zet, ki reg - glig alu - szik;

  Ad-dig iszom, mg a vilg vilg lessz,

  Mig az gen egy ragyo-g csillag lessz.

 • 2. Ha bemegyek a korcsmba bor' innya, n utnam ne jrjon senki sirva; Nem iszom n senkinek kontjra: Szeret engem a csaplrn lenya *

  8. Fejr fuszujkavirg . . .

  Fejr fuszuj - ka vi - rg,

  Ne jrj hoz - zm nap - vi - lag

  Gyere In - kbb sett - be,

  A kt basszus csak az alhzott szveget nekli.

 • Icczu te I Hadd ljek az led - be,

  I - cczu - te I Hadd l-jek az led - be!

  Ugy sem lk sokig, Csak tizenkt rig; Az a tizenkt ra. Iczu te 1 Annyi, mintha nem volna / *

  Sebesen folyik a . . .

  Sebe-sen fo - Iyik a Dun - nak vi - ze,

  A basszus a dlt betvel szedett szkat nekli.

 • Se-bes pos-tn jr a babm le-ve- le;

  Nyjtsd ki ba-bm ka - ro - dat, Ol-vas-sad a

  la - po - mat, Ol -vasd i - ga- zn, Hej!

  Hzd r, te ku - tya czi- gn I

 • 2. Nyitva van a babm ajt-, ablaka, Fejr zsebkendvel int engem oda; Mer' n bizon' nem megyek, A babja nem leszek, Mondom igazn, Hej! Hzd r te kutya czign I

  10. Szab Vilma.

  Szl. 1. Szab Vil - ma kiment az erd-re,

  Le - fe - kdt a zld erd szl - re;

 • E - gyet - kettt kl - l - tottam ne - kl:

  Hej I Hej!

  Kelj fel, Vil-ma, me' meglt vala - ki!

  Szab Vilmt ngy csendr vallatja, des anyja kulcs-lyukon hallgatja; Valld ki, Vilma, minden bneidet: Hov tetted hrom szp gyermeked?

  Egyet tettem tenger fenekre, A msikat di/a tvre; Harmadiknak n gyilkosa lettem, Kirt holtig rabsgot szenvedtem.

 • 4. Szab Vilma, fj-e gyenge szived, Hogy eltetted hrom szp gyermeked? Hogy ne fjna, mikor majd meghasad; Eletemig zergetem a vasat.*

  11. rik a ropogs cseresznye.

  Mrskelten. Rubato.**

  m

  * A kar a dit betvel szedett szavakat nekli, mg pedig a 2-ik szakasz 2-ik sort igy : des anyja gy hallgatja; a 3-ik szakasz negyedik sort igy: Kirt holtig megszenvedtem; a 4-"ik szakasz utols sort igy: letemig n a vasat. A recitatio alatt a kar szvege mindentt: Hej I Hej !

  Elszr lassbb menetben rubato, aztn lnkebb me-netben hatrozott idmrtkkel kell eladni.

  - rik a ropo - gs cseres - nye,

  Gyere r - zsm, lj az lem - be;

 • gy sem lsz mr nc-kcm sok - ig.

  Csupn - csak ti - zen - kt - r - ig.

  des anym sokat intett. . . Mrskelten. (Tindi Sebestyn.)

  - des anym sokat intett a j - ra,

  Hogy nc menjek szombat este fo-n - ba

 • Mert b - trik az n gyenge fe - je - met,

  S kl mossa kl az n vres in-ge-met.

  Nem hallgattam des anym szavra, El is mentem szombat este fonba ; B is trtk az n gyenge fejemet, Mosd ki rzsm az n vres ingemet!

  Tizenkett, tizenhrom, tizenngy, Ugyan des kis galambom, hov mgy? Elmegyek a rgi szeretm utn, Megkrdezem: szeret-i mg igazul*

  A kt basszus a dlt betvel szedett szkat nekli.

 • 13. Ments meg Isten . . .

  Szl. 1. Ments mee, Isten, a gyergyal laks-ti,

  Dong kar.

  Blcski - mat rpa - kinyr vgs - ti 1

  r - pa - kinyr. jaj be' szrs a be - le,

 • Kedves rzsm, jutok-e mg eszed - be I ?

  s t

  M

  2. Nincsen pnzem, mer' n mind elktttem, A lnyoknak piros zsebkendt vettem ; Zsebkendmet szl fjja a zsebembe Kedves rzsm, jutok-e mg eszedbe ! ?

  3. Vkony haja van a piros almnak, Gyenge szne van a gyergyai lnynak : Ha megmosdik bcsi szappan habjval, Oda csalja a legnyt a szagjval.

  14. Amint n az ton jrok . . . lnken.

  Amint n az uton j - rok,

  A mint n az - ton j - rok

 • A hol tz-vl- l-got ltok, Minde-nv bekiltok:

  Ht ti lnyok mi' csinltok? Happ, liapp, happ !

  Ht ti lnyok, mi' csinltok, Ilyen ksn vacsorltok? Nlunk mr le is fekdtek, Itt mg gyat se vetettek.

  Irigylik a bajuszomat, Ezt a kicsi jszgomat; Kisirittem a kt vgit, gy megyek az utcn vgig.*

  Jancsi! Jancsi! Lassan. Rubato

  Jan - esi! Jan-csi! Szivem Jancsi, galambom!

  A 2-ik basszus csak a dlt betvel szedett szavakat nekli.

 • Jan - csl! Jan-csi I Szivem Jancsi, galambom!

  Meg - rem mg azt az idt.

  Sirva stlsz kapum eltt, Szivem Jancsi, galambom!

 • Uc-czu bizony megrett a sal - ta.

  E-gye fe-ne a le-gye-ket raks - ra!

  Csr-ds Tele - ki, Ba - bm gyere kl,

  Meg-cs - kol - lak i - de kl.

  16. Ucczu bizony . . . Mrskelten.

 • 17. Magyarorszg gyszba' van.

  Magyar - orszg gysz - ba' van,

  Ott egy tzr hal - va van.

  Hej, t - z - rek, le - nyok, Halva van a

  ba - b - tok, Halva van a ba - b- tok.

  lnken.

 • 2. Mg vasrnap dlutn, Czifrn stlt az utczn ; Cstrtkn estre, Vittk a temetbe, Vittk a temetbe.

  3. Engem hat l vigyen kl, Hat kis lny ksrjen kl! Mind a haton fehrbe', A babm feketbe', A babm feketbe' !a

  18. Bnom, bnom . . .

  Lassan

  Bnoni, bnom, a mit cse - le - kedtetn,

  Hogy n veled szere - lem-be es - tem,

  Nemcsak szere - lem-be, hanem sz - ba:

 • Sajnl - lak, de nem te - hetek r - la.

  19. Tltik az erdei utat. Mrskelteit.

  Tl - tik az er - de - 1 - tat,

  Viszik a ma - gyar fi . u - kat,

  gy el - vi - szik sze - g - nye - ket,

 • A hsz ves le - g - nye - ket.

  llj m