Shkurtesat n Fjalorin e gjuhs s sotme shqipe t vitit . term n kimi kinem. term n kinematogra kirur. term n kirurgji kish. term kishtar kopsht. term i kopshtaris page 1
Shkurtesat n Fjalorin e gjuhs s sotme shqipe t vitit . term n kimi kinem. term n kinematogra kirur. term n kirurgji kish. term kishtar kopsht. term i kopshtaris page 2
Shkurtesat n Fjalorin e gjuhs s sotme shqipe t vitit . term n kimi kinem. term n kinematogra kirur. term n kirurgji kish. term kishtar kopsht. term i kopshtaris page 3

Shkurtesat n Fjalorin e gjuhs s sotme shqipe t vitit . term n kimi kinem. term n kinematogra kirur. term n kirurgji kish. term kishtar kopsht. term i kopshtaris

Embed Size (px)

Text of Shkurtesat n Fjalorin e gjuhs s sotme shqipe t vitit . term n kimi kinem. term n kinematogra kirur....

 • Shkurtesat n Fjalorin e gjuhs s sotme

  shqipe t vitit 1980

  Agim Spahiu

  10 nntor 2013

  N kt shkrim kemi prfshir t gjitha shkurtesat q jan prdorur n

  Fjalorin e gjuhs s sotme shqipe t vitit 1980.

  anat. term n anatomi.

  antrop. term n antropologji.

  arb. fjal a shprehje e arbreshve t Italis ose

  t Greqis.

  arkeol. term n arkeologji.

  arkit. term n arkitektur.

  art. term i arteve

  as. emr i gjinis asnjanse; n gjinin asn-

  janse

  astr. term n astronomi

  av. term n aviacion

  betim. fjal a shprehje, q prdoret si betim

  biol. term n biologji

  biokim. term n biokimi

  bised. fjal a shprehje e ligjrimit bisedor

  blet. term i bletaris

  bot. term i botaniks; emrtim pr bim

  bujq. term n bujqsi

  det. term n detari

  dft. premr dftor

  dsh. mnyra dshirore

  dipl. term n diplomaci

  drejt. term n drejtsi

  dhan. rasa dhanore

  ek. term n ekonomi

  elektr. term n elektronik

  em. emr

  etnogr. term n etnogra

  etj. e t tjera.

  euf. eufemizm

  f. emr i gjinis femrore; n gjinin femrore

  f. kryes. sh emr i gjinis femrore, i prdorur

  kryesisht n numrin shums

  famil. term n familje

  farm. term n farmaceutik

  fem. emr i gjinis femrore; n gjinin

  femrore

  fet. fjal ose shprehje fetare

  fm. fjal ose shprehje e t folurit t fmijve

  g. kuptim i gurshm

  loz. term n lozo

  n. term n nanc

  z. term n zik

  ziol. term n ziologji

  fjalform. element fjalformues

  1

 • fj. ndrm. fjal e ndrmjetme

  fj. u. fjal e urt

  folk. term n folkloristik

  fol. folje

  foto. term n fotogra

  gjah. term i gjuetis

  gjell. term n gjelltari

  gjeod. term n gjeodezi

  gjeoz. term n gjeozik

  gjeogr. term n gjeogra

  gjeol. term n gjeologji

  gjeom. term n gjeometri

  gjz. gjegjz

  gjin. rasa gjinore

  gjith. gjithashtu

  gjuh. term i gjuhsis

  hek. term n hekurudha

  hidrol. term n hidrologji

  hidrotek. term n hidroteknik

  hist. term n histori; historizm

  iron. me ironi, pr shpoti

  jokal. folje jokalimtare

  josh. me kuptim joshs

  kal. folje kalimtare

  kallz. rasa kallzore

  kallzues. si kallzues

  keq. me kuptim keqsues

  kim. term n kimi

  kinem. term n kinematogra

  kirur. term n kirurgji

  kish. term kishtar

  kopsht. term i kopshtaris

  koreogr. term i koreogras

  krahin. fjal ose shprehje krahinore; krahi-

  norizm

  kr. pop. fjal ose shprehje e krijimtaris gojore

  popullore

  kr. thj. koha e kryer e thjesht

  kryes. kryesisht

  lart. fjal a shprehje e stilit t lart

  let. term n letrsi

  libr. fjal ose shprehje e ligjrimit libror

  lidh. lidhz

  lidhor. premr lidhor

  logj. term n logjik

  m. emr i gjinis mashkullore; n gjinin

  mashkullore

  mallk. mallkim

  mashk. emr i gjinis mashkullore; n gjinin

  mashkullore

  mat. term n matematik

  mb. mbiemr

  mek. term n mekanik

  meteor. term n meteorologji

  min. term n mineralogji dhe n miniera

  mit. fjal a shprehje nga mitologjia

  mjek. term n mjeksi

  moh. pjesz mohuese; mohues

  mosprf. fjal ose shprehje me ngjyrim mospr-

  lls

  muz. term n muzik

  ndajf. ndajfolje

  ndrm. fjal e ndrmjetme

  ndrt. term n ndrtim

  num. rresht. numror rreshtor

  num. them. numror themelor

  nj. numri njjs

  onomat. onomatope

  opt. term n optik

  pakuf. premr i pakushm

  2

 • palak. fjal e palakueshme

  paleont. term n paleontologji

  pandr. fjal e pandryshueshme

  parafj. parafjal

  pasth. pasthirrm

  pavet. folje pavetore

  ped. term n pedagogji

  peshk. term i peshkataris

  prb. fjal ose shprehje me ngjyrim prbuzs

  prm. fjal ose shprehje me ngjyrim prmues

  prd. prdoret si...

  prd. em. prdoret si emr

  prem. premr

  prf. me prdorim prforcues

  prk. fjal a shprehje prkdhelse

  prmb. prmbledhs

  ps. folje e diatezs psore; me kuptim psor

  pj. pjesz

  pjes. pjesore

  poet. fjal a shprehje poetike

  poh. pjesz pohuese; pohues

  polit. term n politik

  pron. premr pronor

  psikol. term n psikologji

  pyet. premr pyets

  pyllt. term n pylltari

  r. rasa

  radio. term i radiotekniks

  rrjedh. rasa rrjedhore

  spec. term special ose term q prdoret n disa

  fusha

  sport. term i sportit e i zkulturs

  sh. numri shums

  shah. term n lojn e shahut

  shak. fjal a shprehje q prdoret me shaka

  shar. fjal a shprehje sharse

  shtypshkr. term n shtypshkronj

  tall. fjal a shprehje tallse

  teatr. term i teatrit

  tek. term n teknik

  tekst. term n industrin tekstile

  televiz. term i televizionit

  topogr. term n topogra

  tr. e shkurt. trajt e shkurtr

  tr. e shquar. trajt e shquar

  treg. term n tregti

  thjeshtligj. fjal ose shprehje e thjeshtligjrimit

  ur. urim

  urdh. mnyra urdhrore

  usht. term n ushtri

  vet. vetm

  veter. term n veterinari

  vetor. premr vetor

  vetv. folje e diatezs vetvetore; me kuptim

  vetvetor

  vjet. fjal ose shprehje e vjetruar

  zakon. zakonisht

  zool. term i zoologjis; emrtim pr kafsh

  zvog. me kuptim zvoglues

  zyrt. fjal ose shprehje e punve zyrtare

  3