SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

 • View
  317

 • Download
  43

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Warriors Skills SAF Level 1 / Part 1Individual Tactics / BasicFirst AidLand NavigationNBCSignals / CommunicationSAF RegulationsLanguage: Slovenian

Text of SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

 • Splone Individualne

  VOJAKE VEINE SV Nivo 1

  POSKUSNI PRIRONIK

  JANUAR 2009_____________________________________________

 • Ta stran je namenoma izpuena

 • SPLONE INDIVIDUALNE VOJAKE VEINE

  NIVO 1

  2009

  Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraevanje in usposabljanje

 • SPLONE INDIVIDUALNE VOJAKE VEINE NIVO 1

  Izbor & Prevod & Priredba: VOD Matej Praznik / E-mail: matejpraznik1@gmail.com 2

  Ta stran je namenoma izpuena.

 • SPLONE INDIVIDUALNE VOJAKE VEINE NIVO 1

  Izbor & Prevod & Priredba: VOD Matej Praznik / E-mail: matejpraznik1@gmail.com 3

  REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA OBRAMBO

  Slovenska vojskaPoveljstvo za doktrino, razvoj, izobraevanje in usposabljanje

  tevilka: Datum:

  Na podlagi toke 2a Navodila za izdelavo strokovne literature (MORS, ifra 604-16/2006-5, 28. 03. 2006) predpisujem

  Poskusni prironik

  SPLONE INDIVIDUALNE VOJAKE VEINE

  NIVO 1

  Prironik je namenjen za potrebe vojakega izobraevanja in usposabljanja posameznika v PEZ SV ter v organizacijskih enotah PDRIU. Namenjen je predvsem kot pripomoek podastnikom ter odgovornim astnikom za usposabljanje vojakov in podastnikov.

  Splone individualne vojake veine so razdeljene na 4 nivoje in so osnova za nartovanje individualnega usposabljanja v PEZ ter iz njih izhajajoih kolektivnih nalog.

  Sistem uvajanja splonih individualnih vojakih vein temelji na podlagi ukaza NG, ki opredeljuje izboljanje stanja in odpravo pomanjkljivosti pri izvajanju vojakega izobraevanja in usposabljnja na podlagi seznama bistvenih nalog (GSV, t. 603-14/2009-8 z dne 02.02.2009).

  Do konca leta 2009 se zbirajo pripombe in predlogi v Centru za doktrino in razvoj.Gradivo ni recenzirano in lektorirano.

  brigadirAlojz Zavrnik

  poveljnik

 • SPLONE INDIVIDUALNE VOJAKE VEINE NIVO 1

  Izbor & Prevod & Priredba: VOD Matej Praznik / E-mail: matejpraznik1@gmail.com 4

  Naziv originala: STP 21-1 / 21-4 - SMCT Soldier`s Manual of COMMON TASKS

  Prevedel, zbral in uredil: V Matej Praznik

  Sodelavci: Stot. Ale KunsteljPor. Uro Perovek

  Strokovni recenzent: Skripta ni strokovno recenzirana

  Jezikovni pregled:Skripta ni jezikovno pregledana

  Pregledal: pk. Vasilije Mara

  Izdalo:Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraevanje in usposabljanje

  CIP

 • SPLONE INDIVIDUALNE VOJAKE VEINE NIVO 1

  Izbor & Prevod & Priredba: VOD Matej Praznik / E-mail: matejpraznik1@gmail.com 5

  KAZALO 1. DEL: SPLONI PREDMETI

  UVOD in PREDSTAVITEV.13Otevilevanje splonih individualnih vojakih vein (predlog)......14Pomen splonih individualnih vein pri usposabljanju enot.....15Izvajanje usposabljanja iz splonih individualnih vein.17Nekaj o normah in standardih..19Kratka navodila za uporabo ocenjevalnih kartonov.....20Nart usposabljanja splonih individualnih vein NIVO 1 (primer)..23

  A. PREDMET 01 SPLONI VOJAKI PREDPISI 1..A-1SVV-1-01-001 NOENJE UNIFORME SV...A-3 OCENJEVALNI KARTON..A-7SVV-1-01-002 POZNAVANJE ENEVSKIH IN HAAKIH KONVENCIJ...A-9 OCENJEVALNI KARTON.A-11SVV-1-01-003 SOOASJE Z MEDIJI..A-13OCENJEVALNI KARTONA-15

  B. PREDMET 02 SANITETA 1..B-1SVV-1-02-001 PREGLEJ POKODOVANCAB-4OCENJEVALNI KARTON...B-8SVV-1-02-002 ODSTRANI TUJEK IZ GRLA.....B-10OCENJEVALNI KARTON...B-12SVV-1-02-003 PP-OK..B-14OCENJEVALNI KARTONB-16SVV-1-02-004 PP-OPEKLINE..B-18OCENJEVALNI KARTONB-20SVV-1-02-005 PP-VROINSKE POKODBE...............................................................................................B-22OCENJEVALNI KARTONB-24SVV-1-02-006 PP-ODPRTA RANA NA TREBUHU.B-26OCENJEVALNI KARTON...B-28SVV-1-02-007 PP-ODPRTA RANA NA PRSNEM KOU...B-30OCENJEVALNI KARTON..B-32SVV-1-02-008 PP-KRVAVITVE IZ OKONIN...B-34OCENJEVALNI KARTON..B-38SVV-1-02-009 PP-ODPRTA RANA NA GLAVI.B-40OCENJEVALNI KARTON..B-42SVV-1-02-010 PP-ZLOMI..B-44OCENJEVALNI KARTON..B-48SVV-1-02-011 PP-UMETNO DIHANJE (USTA-NA-USTA).B-50OCENJEVALNI KARTON..B-54SVV-1-02-012 PP-IVNI BOJNI STRUPI.....B-56OCENJEVALNI KARTON..B-60SVV-1-02-013 PP-POKODBE ZARADI MRAZU....B-62OCENJEVALNI KARTON..B-66SVV-1-02-014 PRENAANJE RANJENCA......B-68OCENJEVALNI LIST..B-76SVV-1-02-015 IZVAJANJE INDIVIDUALNIH PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH UKREPOV.....B-78OCENJEVALNI KARTON..B-84SVV-1-02-016 POLOAJ ZA NEZAVESTNEGA.B-86OCENJEVALNI KARTON..B-88SVV-1-02-018 PREGLEJ RANJENEGA SOBORCA V TAKTINI / BOJNI SITUACIJ....B-90OCENJEVALNI KARTON..B-94SVV-1-02-018 OIVLJANJE (CPR)...B-96OCENJEVALNI KARTON..B-102

 • SPLONE INDIVIDUALNE VOJAKE VEINE NIVO 1

  Izbor & Prevod & Priredba: VOD Matej Praznik / E-mail: matejpraznik1@gmail.com 6

  C. PREDMET 03 JRKBO 1...C-1SVV-1-03-001 UPORABA PRIBORA ZA OSEBNO DEKONTAMINACIJO..C-3OCENJEVALNI KARTON...C-7SVV-1-03-002 REAKCIJA NA JEDRSKI NAPAD / UDAR.C-11OCENJEVALNI KARTON..C-15SVV-1-03-003 REAKCIJA NA KEMINI / BIOLOKI NAPAD ALI NEVARNOSTC-17OCENJEVALNI KARTON..C-21SVV-1-03-004 ZAITA PRED K/B KONTAMINACIJO Z UPORABO ZAITNE MASKE..C-23OCENJEVALNI KARTON.C-25SVV-1-03-005 VZDREVANJE ZAITNE MASKE..C-27OCENJEVALNI KARTON.C-29SVV-1-03-006 UPORABA LAHKE ZAITNE OBLEKE (LZO)..C-31OCENJEVALNI KARTON.C-35SVV-1-03-007 UPORABA JRKB OZNAEVALNEGA KOMPLETA..C-37OCENJEVALNI KARTON.C-41SVV-1-03-008 REAKCIJA NA OSIROMAEN URAN...C-43OCENJEVALNI KARTON.C-45

  D. PREDMET 04 PREIVETJE NA BOJIU 1D-1SVV-1-04-001 IZHOD IZ MINSKEGA POLJA..D-3OCENJEVALNI KARTON..D-7SVV-1-04-002 LOCIRAJ MINE PRESENEENJA..D-9OCENJEVALNI KARTON.D-13SVV-1-04-003 PREMIK POD DIREKTNIM SOVRANIKOVIM OGNJEM..D-15OCENJEVALNI KARTON.D-19SVV-1-04-004 PREMIK PREKO, SKOZI ALI OKOLI OVIR (NE-MINSKIH)..D-21OCENJEVALNI KARTON.D-23SVV-1-04-005 REAKCIJA NA INDIREKTNI OGENJ IZKRCAN..D-25OCENJEVALNI KARTON.D-25SVV-1-04-006 REAKCIJA NA OSVETLJEVALNO RAKETO.D-27OCENJEVALNI KARTON.D-27SVV-1-04-007 IZBERI ZAASNI OGNJENI POLOAJ...D-29OCENJEVALNI KARTON.D-31SVV-1-04-008 REAKCIJA NA INDIREKTNI (MM / ARTILERIJSKI) OGENJ VKRCAN..D-33OCENJEVALNI KARTON.D-33SVV-1-04-009 SEKTOR 7. VRE PESKA..D-35OCENJEVALNI KARTOND-37SVV-1-04-010 IZDELAJ OGNJENI POLOAJ ZA POSAMEZNIKA...D-39OCENJEVALNI KARTOND-43SVV-1-04-011 IZVAJANJE MASKIRNE DISCIPLINE (HRUP / SVETLOBA / ODPADKI)..D-45OCENJEVALNI KARTOND-45SVV-1-04-012 IZVAJANJE STRAARSKE DOLNOSTI.D-47OCENJEVALNI KARTOND-49SVV-1-04-013 REAKCIJA NA DIREKTNI OGENJ VKRCAND-51OCENJEVALNI KARTON....D-51SVV-1-04-014 REAKCIJA NA NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA (NUS / UXO).D-53OCENJEVALNI KARTOND-59SVV-1-04-015 VONJA VOZILA V KONVOJU..D-61OCENJEVALNI KARTOND-63SVV-1-04-016 REAKCIJA NA MONE IMPROVIZIRANE EKSPLOZIVNE NAPRAVE (IEN)D-65OCENJEVALNI KARTON...D-67SVV-1-04-017 NEVTRALIZACIJA MIN PRESENEENJ..D-71OCENJEVALNI KARTON...D-75SVV-1-04-018 POSTAVI BIVAK (B21S)..D-81OCENJEVALNI KARTOND-81

  SVV-1-04-019 ODSTRANI (POSPRAVI) BIVAK (B21S)..D-82OCENJEVALNI KARTON...D-82

 • SPLONE INDIVIDUALNE VOJAKE VEINE NIVO 1

  Izbor & Prevod & Priredba: VOD Matej Praznik / E-mail: matejpraznik1@gmail.com 7

  SVV-1-04-020 PRIPRAVI NONOGLED LORIS ZA DELOVANJE...D-83OCENJEVALNI KARTON...D-85SVV-1-04-021 PRIPRAVI LD METRIX ZA DELOVANJE.D-87OCENJEVALNI KARTON...D-93SVV-1-04-022 POSTOPNA UPORABA SILE PRI SOOENJU S NASILNIMI CIVILISTI..D-95OCENJEVALNI KARTON...D-97SVV-1-04-023 REAKCIJA NA NAPAD OSTROSTRELCA..D-99OCENJEVALNI KARTON..D-101SVV-1-04-024 DOLOI RAZDALJO.D-103OCENJEVALNI KARTON..D-107

  E. PREDMET 05 ZAITA IN KONTROLA 1....E-1SVV-1-05-001 NADZIRANJE VHODA/IZHODA IZ VARNOSTNEGA OBMOJA.E-3OCENJEVALNI KARTON.E-5SVV-1-05-002 PREGLED TRANSPORTNIH VOZIL NA KT PRED VAROVANIM OBJEKTOM.E-7OCENJEVALNI KARTON.E-15SVV-1-05-003 NADZOR VSTOPA V VOJAKO VAROVANO OBMOJE/OBJEKT.E-17OCENJEVALNI KARTON.E-21SVV-1-05-004 PREGLEJ VOZILO V TAKTINI SITUACIJI...E-23OCENJEVALNI KARTON..E-25

  F. PREDMET 06 NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1......F-1SVV-1-06-001 NAVIGACIJA IZ TOKE A DO TOKE B (IZKRCAN)...F-4OCENJEVALNI KARTON.....F-10SVV-1-06-002 NAVIGACIJA IZ TOKE A DO TOKE B (VKRCAN)..F-12OCENJEVALNI KARTON.F-16SVV-1-06-003 ORIENTIRAJ KARTO S POMOJO BUSOLEF-18OCENJEVALNI KARTON.F-20SVV-1-06-004 UGOTOVI POMEN PODATKOV NA VOJAKI KARTI.F-22OCENJEVALNI KARTON.F-24SVV-1-06-005 UGOTOVI POMEN TERENSKIH ZNAILNOSTI NA KARTIF-26OCENJEVALNI KARTON.F-34SVV-1-06-006 DOLOI PRAVOKOTNE KOORDINATE TOKE NA KARTI..F-36OCENJEVALNI KARTON.F-40SVV-1-06-007 DOLOI VIINO TOKE NA KARTI...F-42OCENJEVALNI KARTON.F-46SVV-1-06-008 UGOTOVI LOKACIJO S PRIMERJAVO ZEMLJIA...F-48OCENJEVALNI KARTON.F-50SVV-1-06-009 IZMERI RAZDALJE NA KARTI..F-52OCENJEVALNI KARTONF-54SVV-1-06-010 PRETVORBA MAGNETNEGA AZIMUTA....F-56OCENJEVALNI KARTON....F-58SVV-1-06-011 ORIENTIRAJ KARTO S PRIMERJAVO TERENSKIH ZNAILNOSTIF-60OCENJEVALNI KARTONF-62SVV-1-06-012 DOLOI AZIMUT S POMOJO KORDINATOMERJA (PROTRAKTORJA)....F-64OCENJEVALNI KARTONF-66SVV-1-06-013 DOLOI KONTRA-AZIMUTF-68OCENJEVALNI KARTON.....................................................................................................................F-68SVV-1-06-014 DOLOI SMER BREZ POMOI BUSOLE...F-70OCENJEVALNI KARTON...F-74SVV-1-06-015 DOLOI MAGNETNI AZIMUT S POMOJO JAPONSKE BUSOLE..F-76OCENJEVALNI KARTON...F-80

 • SPLONE INDIVIDUALNE VOJAKE VEINE NIVO 1

  Izbor & Prevod & Priredba: VOD Matej Praznik / E-mail: matejpraznik1@gmail.com 8

  G. PREDMET 08 POSTOPKI V OBRAMBI 1....G-1SVV-1-08-001 MASKIRAJ SEBE IN SVOJO OPREMOG-3OCENJEVALNI KARTON.........................................................................................................................G-7SVV-1-08-002 MASKIRAJ MTS.G-9OCENJEVALNI KARTON..G-11SVV-1-08-003 POROANJE PO S-A-L-U-T-E / V-A-L-E--O OBRAZCU..G-13OCENJEVALNI KART